Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • сотвори́ себѣ́ двѣ́ трубы́ сре́бряны: ко́ваны сотвори́ши я́, и бу́дутъ тебѣ́ на созва́нiе со́нма и воз­ставля́ти полки́:
 • и да востру́биши и́ми, и да собере́т­ся къ тебѣ́ ве́сь со́нмъ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
 • а́ще же еди́ною трубо́ю востру́бятъ, да прiи́дутъ къ тебѣ́ вси́ кня́зи и тысященача́лники Изра́илтестiи:
 • и воструби́те въ зна́менiе, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися на восто́ки:
 • и воструби́те въ зна́менiе второ́е, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ ю́га: и воструби́те въ зна́менiе тре́тiе, и да воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ мо́ря: и воструби́те въ зна́менiе четве́ртое, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ сѣ́вера: зна́менiемъ да востру́бятъ въ воз­движе́нiе и́хъ.
 • И егда́ собере́те со́нмъ, воструби́те, не въ зна́менiе.
 • И сы́нове Ааро́ни жерцы́ да востру́бятъ труба́ми: и да бу́детъ ва́мъ зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя.
 • А́ще же изы́дете на бра́нь въ земли́ ва́­шей къ супоста́томъ супроти́вящымся ва́мъ, и воструби́те и назна́менуйте труба́ми, и воспомяне́теся предъ Го́сподемъ и изба́витеся от­ вра́гъ ва́шихъ.
 • И во дне́хъ весе́лiя ва́­шего и въ пра́здницѣхъ ва́шихъ и въ новоме́сячiихъ ва́шихъ воструби́те труба́ми на всесожже́нiя и на же́ртвы спасе́нiй ва́шихъ, и бу́детъ ва́мъ воспомина́нiе предъ Бо́гомъ ва́шимъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И бы́сть во второ́е лѣ́то, во вторы́й ме́сяцъ, въ двадеся́тый ме́сяца, воз­несе́ся о́блакъ от­ ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и воз­двиго́шася сы́нове Изра́илевы со имѣ́нiями сво­и́ми от­ пусты́ни Сина́йскiя, и ста́ о́блакъ въ пусты́ни Фара́ни.
 • И воз­двиго́шася пе́рвiи по гла́су Госпо́дню руко́ю Моисе́овою:
 • и воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ Иу́диныхъ пе́рвiи съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ наѳанаи́лъ сы́нъ сога́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Завуло́нихъ Елiа́въ сы́нъ хело́нь.
 • И сложи́ша ски́нiю, и воз­двиго́ша сы́нове Гирсо́ни и сы́нове Мера́рины, нося́щiи ски́нiю.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Руви́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елису́ръ сы́нъ седiу́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Симео́нихъ Саламiи́лъ сы́нъ сурисада́евъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ га́довыхъ Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́левъ.
 • И воз­двиго́шася сы́нове Каа́ѳовы, воз­двиза́ющiи свята́я: и поста́виша ски́нiю, до́ндеже прiидо́ша.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Ефре́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елисама́ сы́нъ Емiу́довъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ гамалiи́лъ сы́нъ фадассу́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Венiами́нихъ Авида́нъ сы́нъ Гадео́нинъ.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ да́новыхъ, послѣ́днiи всѣ́хъ полко́въ съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́евъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ фагаiи́лъ сы́нъ ехра́нь:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ Ахире́й сы́нъ Ена́нь.
 • Сі́и полцы́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и воз­двиго́шася съ си́лою сво­е́ю.
 • И рече́ Моисе́й Иова́ву сы́ну Рагуи́леву Мадiани́тину, те́стю Моисе́ову: воз­двиза́емся мы́ на мѣ́сто, о не́мже Госпо́дь рече́: сiе́ да́мъ ва́мъ: пойди́ съ на́ми, и сотвори́мъ тебѣ́ добро́, я́ко Госпо́дь до́брая глаго́ла о Изра́или.
 • И от­вѣща́ къ нему́: не пойду́, но въ зе́млю мою́ и въ ро́дъ мо́й иду́.
 • И рече́: не оста́ви на́съ, поне́же бы́лъ еси́ съ на́ми въ пусты́ни, и бу́деши въ на́съ старѣ́йшина:
 • и бу́детъ а́ще по́йдеши съ на́ми, и бу́дутъ блага́я о́ная, ели́ка благосотвори́тъ Госпо́дь на́мъ, благосотвори́мъ и тебѣ́.
 • И от­идо́ша от­ горы́ Госпо́дни въ пу́ть тре́хъ дні́й: и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня предъидя́ше предъ ни́ми въ пу́ть тре́хъ дні́й, согля́дати и́мъ ста́на.
 • И бы́сть егда́ воз­двиза́ху киво́тъ, и рече́ Моисе́й: воста́ни, Го́споди, и да разсы́плют­ся врази́ тво­и́, и да бѣжа́тъ вси́ ненави́дящiи тебе́.
 • И въ поставле́нiи [киво́та] рече́: воз­враща́й, Го́споди, ты́сящы те́мъ во Изра́или.
 • И о́блакъ Госпо́день бы́сть осѣня́ющь надъ ни́ми въ де́нь, егда́ воз­двиза́хуся изъ полка́.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов;
 • когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания;
 • когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы;
 • когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку;
 • когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу; [когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю; когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу;] тревогу пусть трубят при отправлении их в путь;
 • а когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу;
 • сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши;
 • и когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, – и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших;
 • и в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, – и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.
 • Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровения;
 • и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.
 • И поднялись они в первый раз, по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • Поднято было во-первых знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их; над ополчением их Наассон, сын Аминадава;
 • и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара;
 • и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона.
 • И снята была скиния, и пошли сыны Гирсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию.
 • И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их; и над ополчением его Елицур, сын Шедеура;
 • и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая;
 • и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасаф, сын Регуила.
 • Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище; скиния же была поставляема до прихода их.
 • И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их; и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда;
 • и над ополчением колена сынов Манассииных Гамалиил, сын Педацура;
 • и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония.
 • Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их; и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишаддая;
 • и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана;
 • и над ополчением колена сынов Неффалимовых Ахира, сын Енана.
 • Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они.
 • И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле.
 • Но он сказал ему: не пойду; я пойду в свою землю и на свою родину.
 • Моисей же сказал: не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом;
 • если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе.
 • И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться.
 • И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.
 • Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!
 • А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!
 • Тењир Мусага дагы мындай деди:
 • «Кємєштљн эки сурнай жаса, аларды чегип жаса. Сурнайларды сен жамаатты чакырыш єчєн, станды ордунан жылдырыш єчєн колдон.
 • Сурнайлар тартылганда, бєткєл жамаат жыйын чатырынын алдына чогулат.
 • Бир сурнай тартылганда, тљрљлљр менен Ысрайылдын мињ башылары чогулат.
 • Сурнайды єзєп-єзєп тартканда, жыйын чатырынын чыгыш тарабында турган стандар козголот.
 • Сурнайды экинчи ирет єзєп-єзєп тартканда, жыйын чатырынын тєштєк тарабында турган стандар козголот. Стан жолго чыгарда, сурнайларды єзєп-єзєп тартышсын.
 • Элди жыйынга чакырарда, сурнайларды єзбљй тарткыла.
 • Сурнайларды Арундун уулдары – ыйык кызмат кылуучулар гана тартышсын. Бул кљрсљтмљ силердин укум-тукумуњарга тєбљлєк калсын.
 • Жерињерге кол салган душмандарыњар менен согушарда, сурнайларыњарды єзєп-єзєп тарткыла, ошондо Кудай-Тењирињер силерди эстеп, душмандарыњардан куткарат.
 • Кљњєл ачкан кєндљрєњљрдљ, майрамдарыњарда, ай жањырганда, бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыктар менен тынчтык курмандыктарын чалганыњарда, сурнайларыњарды тарткыла. Бул сурнай силерди Кудайыњар эсине алышы єчєн тартылат. Мен силердин Кудай-Тењирињермин».
 • Экинчи жылдын экинчи айынын жыйырманчы кєнє жыйын чатырынын єстєнљн булут кљтљрєлдє.
 • Ошондо Ысрайыл уулдары станы менен Синай чљлєнљн чыгышты. Булут болсо Паран чљлєнљ келип токтоду.
 • Ошентип, алар биринчи жолу Тењирдин Муса аркылуу берген буйругу боюнча жолго чыгышты.
 • Биринчи болуп Жєйєт станы туусун кљтљрєп, кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Аминадаптын уулу Нахшон турду.
 • Исахар уруусунун кошуун башында Суардын уулу Натанаел турду.
 • Забулун уулдарынын кошуун башында Хейлондун уулу Элийап турду.
 • Жыйын чатыры чечилгенден кийин, аны Гейиршон уулдары менен Мерари уулдары кљтљрєп жљнљштє.
 • Анан Рубейин станы туусун кљтљрєп, кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Шедейурдун уулу Элитсур турду.
 • Шымон уулдарынын кошуун башында Суришадайдын уулу Шелумиел турду.
 • Гат уулдарынын кошуун башында Ребуелдин уулу Элийасап турду.
 • Андан кийин ыйык жайды кљтљргљн Кааттын уулдары жљнљштє. Жыйын чатырын болсо алар келгиче орнотуп коюшчу.
 • Анан Эпрайым станы туусун кљтљрєп, кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Амийуттун уулу Элишама турду.
 • Менаше уулдарынын кошуун башында Пыдатсурдун уулу Гамлиел турду.
 • Бенжемин уулдарынын кошуун башында Гидонинин уулу Абидан турду.
 • Акыркы болуп Дан станы туусун кљтљрєп, кошуундары менен жолго чыкты. Алардын кошуун башында Амишадайдын уулу Ахиезер турду.
 • Ашыр уулдарынын кошуун башында Охрандын уулу Пагиел турду.
 • Напталы уулдарынын кошуун башында Эйнандын уулу Акира турду.
 • Ысрайыл уулдарынын кошуундары ушундай тартип менен жолго чыгышты.
 • Ошондо Муса мидиандык тууганы Ребуелдин уулу Хобапка мындай деди: «Биз азыр Тењир берем деп убада кылган жерге жљнљйбєз. Биз менен жєр, биз сага жакшылык кылабыз, анткени Тењир Ысрайылга жакшылык убада кылган».
 • Бирок ал: «Барбайм, мен љз жериме, љз мекениме барам», – деди.
 • Ошондо Муса ага мындай деди: «Бизди таштаба, анткени сен станыбызды чљлдљ кантип жайгаштырып жатканыбызды билесињ, бизге жол кљрсљтєєчє бол.
 • Эгерде биз менен барсањ, Тењирдин бизге кыла турган жакшылыгына єлєштљш болосуњ».
 • Анан алар Тењирдин тоосунан жолго чыгып, єч кєн жол жєрєштє. Тењирдин келишим сандыгын кљтљргљндљр кошуун токтой турган жерди табыш єчєн, єч кєн бою алдыда жол жєрєштє.
 • Алар жолго чыкканда, кєндєз Тењирдин булуту аларга жол кљрсљтєп турду.
 • Келишим сандыгын кљтљргљндљр жолго чыкканда, Муса мындай дечє: «Тењир, ордуњан тур! Сен ордуњан турганда, Сенин душмандарыњ чачырап кетсин, Сени жек кљргљндљр Сенин жєзєњдљн качсын!»
 • Келишим сандыгын кљтљргљндљр токтогондо, Муса мындай дечє: «Тењир, мињдеген, тємљндљгљн Ысрайыл уулдарына кайрылып кел!»