Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • сотвори́ себѣ́ двѣ́ трубы́ сре́бряны: ко́ваны сотвори́ши я́, и бу́дутъ тебѣ́ на созва́нiе со́нма и воз­ставля́ти полки́:
 • и да востру́биши и́ми, и да собере́т­ся къ тебѣ́ ве́сь со́нмъ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
 • а́ще же еди́ною трубо́ю востру́бятъ, да прiи́дутъ къ тебѣ́ вси́ кня́зи и тысященача́лники Изра́илтестiи:
 • и воструби́те въ зна́менiе, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися на восто́ки:
 • и воструби́те въ зна́менiе второ́е, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ ю́га: и воструби́те въ зна́менiе тре́тiе, и да воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ мо́ря: и воструби́те въ зна́менiе четве́ртое, и воз­дви́гнут­ся полцы́ ополча́ющiися от­ сѣ́вера: зна́менiемъ да востру́бятъ въ воз­движе́нiе и́хъ.
 • И егда́ собере́те со́нмъ, воструби́те, не въ зна́менiе.
 • И сы́нове Ааро́ни жерцы́ да востру́бятъ труба́ми: и да бу́детъ ва́мъ зако́н­но вѣ́чно въ ро́ды ва́шя.
 • А́ще же изы́дете на бра́нь въ земли́ ва́­шей къ супоста́томъ супроти́вящымся ва́мъ, и воструби́те и назна́менуйте труба́ми, и воспомяне́теся предъ Го́сподемъ и изба́витеся от­ вра́гъ ва́шихъ.
 • И во дне́хъ весе́лiя ва́­шего и въ пра́здницѣхъ ва́шихъ и въ новоме́сячiихъ ва́шихъ воструби́те труба́ми на всесожже́нiя и на же́ртвы спасе́нiй ва́шихъ, и бу́детъ ва́мъ воспомина́нiе предъ Бо́гомъ ва́шимъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И бы́сть во второ́е лѣ́то, во вторы́й ме́сяцъ, въ двадеся́тый ме́сяца, воз­несе́ся о́блакъ от­ ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и воз­двиго́шася сы́нове Изра́илевы со имѣ́нiями сво­и́ми от­ пусты́ни Сина́йскiя, и ста́ о́блакъ въ пусты́ни Фара́ни.
 • И воз­двиго́шася пе́рвiи по гла́су Госпо́дню руко́ю Моисе́овою:
 • и воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ Иу́диныхъ пе́рвiи съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ наѳанаи́лъ сы́нъ сога́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Завуло́нихъ Елiа́въ сы́нъ хело́нь.
 • И сложи́ша ски́нiю, и воз­двиго́ша сы́нове Гирсо́ни и сы́нове Мера́рины, нося́щiи ски́нiю.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Руви́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елису́ръ сы́нъ седiу́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Симео́нихъ Саламiи́лъ сы́нъ сурисада́евъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ га́довыхъ Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́левъ.
 • И воз­двиго́шася сы́нове Каа́ѳовы, воз­двиза́ющiи свята́я: и поста́виша ски́нiю, до́ндеже прiидо́ша.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ Ефре́мля съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Елисама́ сы́нъ Емiу́довъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ гамалiи́лъ сы́нъ фадассу́ровъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Венiами́нихъ Авида́нъ сы́нъ Гадео́нинъ.
 • И воз­двиго́ша зна́мя полка́ сыно́въ да́новыхъ, послѣ́днiи всѣ́хъ полко́въ съ си́лою сво­е́ю: и надъ си́лою и́хъ Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́евъ:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ фагаiи́лъ сы́нъ ехра́нь:
 • и надъ си́лою пле́мене сыно́въ Нефѳали́млихъ Ахире́й сы́нъ Ена́нь.
 • Сі́и полцы́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и воз­двиго́шася съ си́лою сво­е́ю.
 • И рече́ Моисе́й Иова́ву сы́ну Рагуи́леву Мадiани́тину, те́стю Моисе́ову: воз­двиза́емся мы́ на мѣ́сто, о не́мже Госпо́дь рече́: сiе́ да́мъ ва́мъ: пойди́ съ на́ми, и сотвори́мъ тебѣ́ добро́, я́ко Госпо́дь до́брая глаго́ла о Изра́или.
 • И от­вѣща́ къ нему́: не пойду́, но въ зе́млю мою́ и въ ро́дъ мо́й иду́.
 • И рече́: не оста́ви на́съ, поне́же бы́лъ еси́ съ на́ми въ пусты́ни, и бу́деши въ на́съ старѣ́йшина:
 • и бу́детъ а́ще по́йдеши съ на́ми, и бу́дутъ блага́я о́ная, ели́ка благосотвори́тъ Госпо́дь на́мъ, благосотвори́мъ и тебѣ́.
 • И от­идо́ша от­ горы́ Госпо́дни въ пу́ть тре́хъ дні́й: и киво́тъ завѣ́та Госпо́дня предъидя́ше предъ ни́ми въ пу́ть тре́хъ дні́й, согля́дати и́мъ ста́на.
 • И бы́сть егда́ воз­двиза́ху киво́тъ, и рече́ Моисе́й: воста́ни, Го́споди, и да разсы́плют­ся врази́ тво­и́, и да бѣжа́тъ вси́ ненави́дящiи тебе́.
 • И въ поставле́нiи [киво́та] рече́: воз­враща́й, Го́споди, ты́сящы те́мъ во Изра́или.
 • И о́блакъ Госпо́день бы́сть осѣня́ющь надъ ни́ми въ де́нь, егда́ воз­двиза́хуся изъ полка́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • заповѣ́ждь сыно́мъ Изра́илевымъ, и рече́ши къ ни́мъ, глаго́ля: да́ры моя́, дая́нiя моя́, при­­но́сы моя́, въ воню́ благово́нiя соблюди́те при­­носи́ти мнѣ́ на пра́здники моя́.
 • И да рече́ши къ ни́мъ: сiя́ при­­ноше́нiя, я́же при­­несе́те Го́споду, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ непоро́чныхъ два́ на де́нь во всесожже́нiе вы́ну:
 • а́гнца еди́наго сотвори́те ра́но, и а́гнца втора́го сотвори́те въ ве́черъ:
 • и да сотвори́ши деся́тую ча́сть е́фи [мѣ́ры] муки́ пшени́чны на же́ртву, вмѣ́шану въ еле́и четве́ртую ча́сть [мѣ́ры] и́на:
 • всесожже́нiе непреста́н­ное, я́коже бы́сть въ горѣ́ Сина́йстѣй, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И воз­лiя́нiе его́ четве́ртую ча́сть [мѣ́ры] и́на а́гнцу еди́ному: во святѣ́мъ да воз­лiе́ши воз­лiя́нiе Сике́ру Го́споду:
 • и а́гнца втора́го сотвори́ши къ ве́черу: по же́ртвѣ его́ и по воз­лiя́нiю его́ да сотвори́ши, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И въ де́нь суббо́тъ при­­веде́те два́ а́гнца единолѣ́тна непоро́чна и двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и на же́ртву и воз­лiя́нiе,
 • всесожже́нiя суббо́ты въ суббо́тахъ, на всесожже́нiе всегда́шнее и воз­лiя́нiе его́.
 • И въ новоме́сячiихъ да при­­несе́те во всесожже́нiе Го́споду телца́ два́ от­ говя́дъ и овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ:
 • три́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и телцу́ еди́ному, и двѣ́ десяти́ны муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и овну́ еди́ному,
 • по десяти́нѣ муки́ пшени́чны вмѣ́шаны въ еле́и а́гнцу еди́ному: же́ртву въ воню́ благово́нiя при­­но́съ Го́споду.
 • Возлiя́нiе и́хъ от­ вина́ по́лъ [мѣ́ры] и́на да бу́детъ телцу́ еди́ному: и тре́тiя ча́сть [мѣ́ры] и́на да бу́детъ овну́ еди́ному: и четве́ртая ча́сть [мѣ́ры] и́на да бу́детъ а́гнцу еди́ному: сiе́ всесожже́нiе от­ ме́сяца до ме́сяца въ ме́сяцы лѣ́та.
 • И козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди Го́споду на всесожже́нiе при́сное сотвори́те и воз­лiя́нiе его́.
 • И въ ме́сяцѣ пе́рвѣмъ въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца па́сха Го́споду:
 • и въ пятый­на́­де­сять де́нь ме́сяца сего́ пра́здникъ: се́дмь дні́й опрѣсно́ки да я́сте.
 • И де́нь пе́рвый наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́.
 • И при­­несе́те всесожже́нiя при­­но́съ Го́споду, телца́ от­ воло́въ два́, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь: непоро́чни бу́дутъ ва́мъ.
 • И же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному да сотвори́те:
 • по десяти́нѣ сотвори́ши а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ.
 • Кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго у́трен­няго, е́же е́сть всесожже́нiе всегда́шнее, сотвори́те сiя́.
 • По сему́ сотвори́те на [вся́къ] де́нь, въ се́дмь дні́й, да́ръ, при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду: на всесожже́нiе всегда́шнее сотвори́ши воз­лiя́нiе его́.
 • И де́нь седмы́й наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бнаго да не сотворите́ въ о́нь.
 • И де́нь но́выхъ [плодо́въ], егда́ при­­несе́те Го́сподеви же́ртву но́ву седми́цъ, наро́читъ свя́тъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́.
 • И да при­­несе́те всесожже́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду, телца́ от­ воло́въ два́, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ.
 • Же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ.
 • Кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, и же́ртву и́хъ сотвори́те мнѣ́, непоро́чни да бу́дутъ ва́мъ, и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • сделай себе две серебряные трубы, чеканные сделай их, чтобы они служили тебе для созывания общества и для снятия станов;
 • когда затрубят ими, соберется к тебе все общество ко входу скинии собрания;
 • когда одною трубою затрубят, соберутся к тебе князья и тысяченачальники Израилевы;
 • когда затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к востоку;
 • когда во второй раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к югу; [когда затрубите в третий раз тревогу, поднимутся станы, становящиеся к морю; когда в четвертый раз затрубите тревогу, поднимутся станы, становящиеся к северу;] тревогу пусть трубят при отправлении их в путь;
 • а когда надобно собрать собрание, трубите, но не тревогу;
 • сыны Аароновы, священники, должны трубить трубами: это будет вам постановлением вечным в роды ваши;
 • и когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, – и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших;
 • и в день веселия вашего, и в праздники ваши, и в новомесячия ваши трубите трубами при всесожжениях ваших и при мирных жертвах ваших, – и это будет напоминанием о вас пред Богом вашим. Я Господь, Бог ваш.
 • Во второй год, во второй месяц, в двадцатый день месяца поднялось облако от скинии откровения;
 • и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Фаран.
 • И поднялись они в первый раз, по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • Поднято было во-первых знамя стана сынов Иудиных по ополчениям их; над ополчением их Наассон, сын Аминадава;
 • и над ополчением колена сынов Иссахаровых Нафанаил, сын Цуара;
 • и над ополчением колена сынов Завулоновых Елиав, сын Хелона.
 • И снята была скиния, и пошли сыны Гирсоновы и сыны Мерарины, носящие скинию.
 • И поднято было знамя стана Рувимова по ополчениям их; и над ополчением его Елицур, сын Шедеура;
 • и над ополчением колена сынов Симеоновых Шелумиил, сын Цуришаддая;
 • и над ополчением колена сынов Гадовых Елиасаф, сын Регуила.
 • Потом пошли сыны Каафовы, носящие святилище; скиния же была поставляема до прихода их.
 • И поднято было знамя стана сынов Ефремовых по ополчениям их; и над ополчением их Елишама, сын Аммиуда;
 • и над ополчением колена сынов Манассииных Гамалиил, сын Педацура;
 • и над ополчением колена сынов Вениаминовых Авидан, сын Гидеония.
 • Последним из всех станов поднято было знамя стана сынов Дановых с ополчениями их; и над ополчением их Ахиезер, сын Аммишаддая;
 • и над ополчением колена сынов Асировых Пагиил, сын Охрана;
 • и над ополчением колена сынов Неффалимовых Ахира, сын Енана.
 • Вот порядок шествия сынов Израилевых по ополчениям их. И отправились они.
 • И сказал Моисей Ховаву, сыну Рагуилову, Мадианитянину, родственнику Моисееву: мы отправляемся в то место, о котором Господь сказал: вам отдам его; иди с нами, мы сделаем тебе добро, ибо Господь доброе изрек об Израиле.
 • Но он сказал ему: не пойду; я пойду в свою землю и на свою родину.
 • Моисей же сказал: не оставляй нас, потому что ты знаешь, как располагаемся мы станом в пустыне, и будешь для нас глазом;
 • если пойдешь с нами, то добро, которое Господь сделает нам, мы сделаем тебе.
 • И отправились они от горы Господней на три дня пути, и ковчег завета Господня шел пред ними три дня пути, чтоб усмотреть им место, где остановиться.
 • И облако Господне осеняло их днем, когда они отправлялись из стана.
 • Когда поднимался ковчег в путь, Моисей говорил: восстань, Господи, и рассыплются враги Твои, и побегут от лица Твоего ненавидящие Тебя!
 • А когда останавливался ковчег, он говорил: возвратись, Господи, к тысячам и тьмам Израилевым!
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • повели сынам Израилевым и скажи им: наблюдайте, чтобы приношение Мое, хлеб Мой в жертву Мне, в приятное благоухание Мне, приносимо было Мне в свое время.
 • И скажи им: вот жертва, которую вы должны приносить Господу: два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное;
 • одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером;
 • и в приношение хлебное [приноси] десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея;
 • это – всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синае, в приятное благоухание, в жертву Господу;
 • и возлияния при ней четверть гина на одного агнца: на святом месте возливай возлияние, вино Господу.
 • Другого агнца приноси вечером, с таким хлебным приношением, как поутру, и с таким же возлиянием при нем приноси его в жертву, в приятное благоухание Господу.
 • А в субботу [приносите] двух агнцев однолетних без порока, и в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, и возлияние при нем:
 • это – субботнее всесожжение в каждую субботу, сверх постоянного всесожжения и возлияния при нем.
 • И в новомесячия ваши приносите всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев без порока,
 • и три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на одного тельца, и две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на овна,
 • и по десятой части ефы пшеничной муки, смешанной с елеем, в приношение хлебное на каждого агнца; это – всесожжение, приятное благоухание, жертва Господу;
 • и возлияния при них должно быть полгина вина на тельца, треть гина на овна и четверть гина на агнца; это всесожжение в каждое новомесячие во все месяцы года.
 • И одного козла приносите Господу в жертву за грех; сверх всесожжения постоянного должно приносить его с возлиянием его.
 • В первый месяц, в четырнадцатый день месяца – Пасха Господня.
 • И в пятнадцатый день сего месяца праздник; семь дней должно есть опресноки.
 • В первый день [да будет у вас] священное собрание; никакой работы не работайте;
 • и приносите жертву, всесожжение Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев; без порока они должны быть у вас;
 • и при них в приношение хлебное приносите пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, и две десятых части ефы на овна,
 • и по десятой части ефы приноси на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, для очищения вас;
 • сверх утреннего всесожжения, которое есть всесожжение постоянное, приносите сие.
 • Так приносите и в каждый из семи дней; это хлеб, жертва, приятное благоухание Господу; сверх всесожжения постоянного и возлияния его, должно приносить сие.
 • И в седьмой день да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте.
 • И в день первых плодов, когда приносите Господу новое приношение хлебное в седмицы ваши, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте;
 • и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу: из крупного скота двух тельцов, одного овна и семь однолетних агнцев [без порока],
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого тельца, две десятых части ефы на овна,
 • и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла [в жертву за грех], для очищения вас;
 • сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения при нем, приносите [сие Мне] с возлиянием их; без порока должны быть они у вас.