Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И по си́хъ воз­двиго́шася лю́дiе от­ Асиро́ѳа и ополчи́шася въ пусты́ни Фара́ни.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • посли́ от­ себе́ му́жы, и да согля́даютъ зе́млю Ханаа́нску, ю́же а́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во одержа́нiе: му́жа еди́наго от­ пле́мене, по со́нмомъ оте́че­ст­въ и́хъ, да по́слеши и́хъ вся́каго старѣ́йшину от­ ни́хъ.
 • И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни глаго́ломъ Госпо́днимъ: вси́ му́жи старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ сі́и, и сiя́ имена́ и́хъ:
 • от­ пле́мене Руви́мля самуи́лъ сы́нъ закху́ровъ:
 • от­ пле́мене Симео́ня Сафа́тъ сы́нъ сури́нъ:
 • от­ пле́мене Иу́дина хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ:
 • от­ пле́мене Иссаха́ря ига́лъ сы́нъ Ио́сифль:
 • от­ пле́мене Ефре́мля авси́съ сы́нъ нави́нъ:
 • от­ пле́мене Венiами́ня Фалті́й сы́нъ Рафу́овъ:
 • от­ пле́мене Завуло́ня гудiи́лъ сы́нъ суди́нъ:
 • от­ пле́мене Ио́сифля сыно́въ Манассі́иныхъ гадди́ сы́нъ суси́нъ:
 • от­ пле́мене да́нова Амiи́лъ сы́нъ гамали́нъ:
 • от­ пле́мене Аси́рова саѳу́ръ сы́нъ Михаи́ль:
 • от­ пле́мене Нефѳали́мля наві́й сы́нъ Сави́нь:
 • от­ пле́мене га́дова гудiи́лъ сы́нъ Махiи́ль.
 • Сiя́ имена́ муже́й, и́хже посла́ Моисе́й согля́дати зе́млю: и прозва́ Моисе́й авсі́а сы́на нави́на иису́съ.
 • И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни согля́дати земли́ Ханаа́нскiя, и рече́ къ ни́мъ: взы́дите пусты́нею се́ю, и взы́дете на го́ру
 • и у́зрите зе́млю, какова́ е́сть, и лю́ди сѣдя́щыя на не́й, а́ще си́льни су́ть, или́ не́мощни, ма́ло ли и́хъ е́сть, или́ мно́го?
 • и какова́ земля́, на не́йже сі́и сѣдя́тъ, добра́ ли е́сть, или́ зла́? и какови́ гра́ди, въ ни́хже живу́тъ сі́и, огражде́ни ли су́ть, или́ не огражде́ни?
 • и какова́ земля́, изоби́лна ли, или́ не изоби́лна? су́ть ли на не́й древеса́, или́ ни́? и укрѣпи́в­шеся, воз­ми́те от­ плодо́въ земли́. Дні́е же бя́ху дни́ весе́н­ни, предваря́ющiи я́годы.
 • И ше́дше согля́даша зе́млю от­ пусты́ни Си́нъ да́же да роо́ва, до вхо́довъ Ема́ѳъ.
 • И идо́ша по пусты́ни, и прiидо́ша до Хевро́на: и та́мо [живя́ше] Ахима́нъ и сессі́й и Ѳелами́нъ, ро́ды ена́ковы: и Хевро́нъ созда́ся седмiю́ лѣ́ты пре́жде тани́на [гра́да] Еги́петскаго.
 • И прiидо́ша до де́бри гро́здныя, и согля́даша ю́: и урѣ́заша от­ту́ду вѣ́твь, и гро́здъ виногра́да еди́нъ на не́й, и воз­двиго́ша ю́ на же́рдь, и от­ ши́пковъ, и от­ смо́квей.
 • И мѣ́сто о́но назва́ша де́брь гро́здная, гро́зда ра́ди, его́же урѣ́заша от­ту́ду сы́нове Изра́илтестiи.
 • И воз­врати́шася от­ту́ду, согля́дав­ше зе́млю по четы́редесяти дне́хъ.
 • И ходи́в­ше прiидо́ша къ Моисе́ю и Ааро́ну и ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ню Фара́ню въ Ка́дисъ: и повѣ́даша и́мъ сло́во и всему́ со́нму, и показа́ша и́мъ пло́дъ земны́й,
 • и повѣ́даша ему́, и реко́ша: ходи́хомъ на зе́млю, на ню́же посыла́лъ еси́ на́съ, на зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ, и сі́й пло́дъ ея́:
 • кромѣ́ я́ко лю́дiе си́льни зѣло́, и́же на не́й живу́тъ, и гра́ди утвержде́ни огражде́нiемъ вели́цы зѣло́, и ро́дъ ена́ковъ ви́дѣхомъ та́мо:
 • и Амали́къ живе́тъ въ земли́ къ ю́гу: и Хетте́й и Еве́й, и Иевусе́й и Аморре́й живу́тъ въ гора́хъ: и Ханане́й живе́тъ при­­ мо́ри и при­­ Иорда́нѣ рѣцѣ́.
 • И утиши́ хале́въ лю́ди предъ Моисе́омъ, и рече́ ему́: ника́коже, но восходя́ взы́демъ и прiи́мемъ ю́ въ наслѣ́дiе, я́ко си́льни есмы́ преодолѣ́ти и́мъ.
 • И человѣ́цы ходи́в­шiи съ ни́мъ реко́ша: не и́демъ, я́ко не мо́жемъ изы́ти проти́ву язы́ку [сему́], я́ко крѣ́пльшiй е́сть па́че на́съ.
 • И изнесо́ша у́жасъ земли́, ю́же согля́даша, къ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́люще: зе́млю ю́же про­идо́хомъ согля́да­ю­ще, земля́ е́сть пояда́ющи живу́щыя на не́й, и вси́ лю́ди, и́хже ви́дѣхомъ на не́й, му́жи превысо́цыи:
 • и та́мо ви́дѣхомъ исполи́ны, сы́ны ена́ковы, и бѣ́хомъ предъ ни́ми я́ко пру́зи, и та́ко бѣ́хомъ предъ ни́ми.
 • И взе́мъ ве́сь со́нмъ, даде́ гла́съ: и пла́кахуся лю́дiе всю́ но́щь ту́:
 • и ропта́ху на Моисе́а и Ааро́на вси́ сы́нове Изра́илтестiи, и реко́ша къ ни́мъ ве́сь со́нмъ:
 • о, дабы́ у́мерли бы́хомъ въ земли́ Еги́петстѣй, или́ въ пусты́ни се́й да бы́хомъ у́мерли: и вску́ю вво́дитъ на́съ Госпо́дь въ зе́млю сiю́, е́же па́сти на бра́ни? жены́ на́шя и дѣ́ти на́шя бу́дутъ въ разграбле́нiе: ны́нѣ у́бо лу́чше е́сть на́мъ воз­врати́тися во Еги́петъ.
 • И рече́ дру́гъ ко дру́гу: поста́вимъ себѣ́ старѣ́йшину, и воз­врати́мся во Еги́петъ.
 • И падо́ста Моисе́й и Ааро́нъ ни́цъ предъ всѣ́мъ со́нмомъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Иису́съ же сы́нъ нави́нъ и хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ от­ согля́дав­шихъ зе́млю, растерза́ста ри́зы своя́
 • и реко́ста ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́люще: земля́, ю́же согля́дахомъ, добра́ е́сть зѣло́ зѣло́:
 • а́ще лю́битъ на́съ Госпо́дь, введе́тъ на́съ въ зе́млю ту́ и да́стъ ю́ на́мъ: земля́ же е́сть кипя́щая ме́домъ и млеко́мъ:
 • но от­ Го́спода не бу́дите от­сту́пницы: вы́ же не убо́йтеся люді́й земли́ тоя́, поне́же въ снѣ́дь на́мъ е́сть: от­ступи́ло бо вре́мя от­ ни́хъ, Госпо́дь же съ на́ми: не убо́йтеся и́хъ.
 • И рече́ ве́сь со́нмъ поби́ти и́хъ ка́менiемъ: и сла́ва Госпо́дня яви́ся во о́блацѣ надъ ски́нiею свидѣ́нiя всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: доко́лѣ преогорчева́ютъ мя́ лю́дiе сі́и? и доко́лѣ не вѣ́руютъ мнѣ́ во всѣ́хъ зна́менiихъ, я́же сотвори́хъ въ ни́хъ?
 • поражу́ и́хъ сме́ртiю и погублю́ и́хъ: и сотворю́ тя и до́мъ отца́ тво­его́ въ язы́къ вели́къ и мно́гъ па́че не́жели се́й.
 • И рече́ Моисе́й ко Го́споду: и услы́шатъ Еги́птяне, я́ко воз­ве́лъ еси́ крѣ́постiю тво­е́ю лю́ди твоя́ сiя́ от­ ни́хъ:
 • но и вси́ живу́щiи на земли́ се́й слы́шаша, я́ко ты́ еси́ Госпо́дь въ лю́дехъ си́хъ, и́же очи́ма ко очесе́мъ явля́ешися, Го́споди, и о́блакъ тво́й ста́ надъ ни́ми, и столпо́мъ о́блачнымъ и́деши ты́ предъ ни́ми въ де́нь, и столпо́мъ о́гнен­нымъ въ нощи́:
 • и потреби́ши лю́ди сiя́ а́ки еди́наго человѣ́ка: и реку́тъ вси́ язы́цы, ели́цы слы́шаша и́мя твое́, глаго́люще:
 • зане́же не воз­мо́же Госпо́дь люді́й сво­и́хъ ввести́ въ зе́млю, о не́йже кля́т­ся и́мъ, погуби́ и́хъ въ пусты́ни:
 • и ны́нѣ да воз­несе́т­ся рука́ твоя́, Го́споди, я́коже ре́клъ еси́, глаго́ля:
 • Госпо́дь долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ и и́стиненъ, от­ъе́мляй беззако́нiя и непра́вды и грѣхи́, и очище́нiемъ не очи́ститъ пови́н­наго, от­дая́ грѣхи́ отце́въ на ча́да, до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да:
 • оста́ви грѣ́хъ лю́демъ си́мъ по вели́цѣй ми́лости тво­е́й, я́коже ми́лостивъ бы́лъ еси́ и́мъ от­ Еги́пта да́же до ны́нѣ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: ми́лостивъ и́мъ е́смь по словеси́ тво­ему́:
 • но живу́ а́зъ, и при́сно живе́тъ и́мя мое́, и напо́лнитъ сла́ва Госпо́дня всю́ зе́млю:
 • я́ко вси́ му́жiе ви́дящiи сла́ву мою́ и зна́менiя, я́же сотвори́хъ во Еги́птѣ и въ пусты́ни се́й, и искуси́ша мя́, се́, деся́тое, и не послу́шаша гла́са мо­его́,
 • и́стин­но не у́зрятъ земли́, е́юже кля́хся отце́мъ и́хъ: ра́звѣ ча́домъ и́хъ, я́же су́ть со мно́ю здѣ́, и́же не вѣ́дятъ добра́ и зла́, вся́къ ю́ноша не вѣ́дый, си́мъ да́мъ зе́млю: вси́ же разгнѣ́вав­шiи мя́ не у́зрятъ ю́:
 • ра́бъ же мо́й хале́въ, я́ко бы́сть Ду́хъ и́нъ въ не́мъ, и воз­слѣ́дова мнѣ́, введу́ его́ въ зе́млю, въ ню́же ходи́лъ та́мо, и сѣ́мя его́ наслѣ́дитъ ю́:
 • Амали́къ же и Ханане́й живу́тъ во юдо́ли: у́трѣ воз­врати́теся и подви́гнитеся вы́ въ пусты́ню путе́мъ мо́ря чермна́го.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
 • доко́лѣ со́нмъ се́й злы́й? я́же они́ ро́пщутъ проти́ву мнѣ́, ропта́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, и́мже воз­ропта́ша о ва́съ, слы́шахъ:
 • рцы́ и́мъ: живу́ а́зъ, глаго́летъ Госпо́дь: и́стин­но, я́коже глаго́ласте во у́шы мо­и́, та́ко сотворю́ ва́мъ:
 • въ пусты́ни се́й паду́тъ тѣлеса́ ва́ша, и все́ согля́данiе ва́­ше, и сочте́нiя ва́ша, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, ели́цы ропта́ша на мя́:
 • а́ще вы́ вни́дете въ зе́млю, на ню́же простро́хъ ру́ку мою́, всели́ти ва́съ на не́й, ра́звѣ хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ и иису́съ сы́нъ нави́нъ:
 • и ча́да ва́ша, и́хже рѣ́сте въ разграбле́нiи бы́ти, введу́ я́ въ зе́млю, и наслѣ́дятъ зе́млю, от­ нея́же вы́ от­верго́стеся:
 • и тѣлеса́ ва́ша паду́тъ въ пусты́ни се́й:
 • сы́нове же ва́ши пасо́ми бу́дутъ въ пусты́ни четы́редесять лѣ́тъ, и носи́ти и́мутъ блуже́нiе ва́­ше, до́ндеже потребя́т­ся тѣлеса́ ва́ша въ пусты́ни:
 • по числу́ дні́й, въ ни́хже согля́дасте зе́млю, четы́редесять дні́й, за де́нь лѣ́то цѣ́лое, понесе́те грѣхи́ ва́шя четы́редесять лѣ́тъ, и увѣ́сте я́рость гнѣ́ва мо­его́:
 • а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ ва́мъ: и́стин­но та́ко сотворю́ со́нму сему́ зло́му, воста́в­шему на мя́: въ пусты́ни се́й потребя́т­ся, и та́мо и́змрутъ.
 • И му́жiе, и́хже посыла́ Моисе́й согля́дати зе́млю, и при­­ше́дше воз­ропта́ша на ню́ къ со́нму, е́же бы изнести́ словеса́ зла́ о земли́,
 • и изомро́ша му́жи, глаго́лав­шiи о земли́ зло́, я́звою предъ Го́сподемъ:
 • и иису́съ сы́нъ нави́нъ и хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ жи́вы оста́стася от­ муже́й тѣ́хъ ходи́в­шихъ согля́дати зе́млю.
 • И глаго́ла Моисе́й словеса́ сiя́ ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ: и воспла́кашася лю́дiе зѣло́,
 • и воста́в­ше зау́тра, взыдо́ша на ве́рхъ горы́, глаго́люще: се́, мы́ взы́демъ на мѣ́сто, е́же рече́ Госпо́дь, я́ко согрѣши́хомъ.
 • И рече́ Моисе́й: вску́ю вы́ преступа́ете сло́во Госпо́дне? не благопоспѣ́шно бу́детъ ва́мъ:
 • не восходи́те: нѣ́сть бо Госпо́дь съ ва́ми: и паде́те предъ лице́мъ вра́гъ ва́шихъ:
 • зане́ Амали́къ и Ханане́й та́мо предъ ва́ми, и паде́те мече́мъ, поне́же от­врати́стеся, не покаря́ющеся Го́споду, и не бу́детъ Госпо́дь съ ва́ми.
 • И пону́див­шеся взыдо́ша на ве́рхъ горы́: киво́тъ же завѣ́та Госпо́дня и Моисе́й не дви́гнушася изъ среды́ полка́.
 • И сни́де Амали́къ и Ханане́й сѣдя́й въ горѣ́ то́й, и сотро́ша и́хъ, и изсѣко́ша и́хъ да́же до ерма́на: и воз­врати́шася въ по́лкъ.
 • После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне Фаран.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них.
 • И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых.
 • Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров,
 • из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,
 • из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,
 • из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов,
 • из колена Ефремова Осия, сын Навин,
 • из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев,
 • из колена Завулонова Гаддиил, сын Содиев,
 • из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын Сусиев,
 • из колена Данова Аммиил, сын Гемаллиев,
 • из колена Асирова Сефур, сын Михаилев,
 • из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев,
 • из колена Гадова Геуил, сын Махиев.
 • Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.
 • И послал их Моисей [из пустыни Фаран] высмотреть землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору,
 • и осмотрите землю, какова она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен?
 • и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях?
 • и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на ней дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда.
 • Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа;
 • и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, [города] Египетского;
 • и пришли к долине Есхол, [и осмотрели ее,] и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв;
 • место сие назвали долиною Есхол*, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. //*Виноградная кисть.
 • И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней.
 • И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли;
 • и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;
 • но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там;
 • Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, [Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.
 • Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее.
 • А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.
 • И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые;
 • там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.
 • И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь;
 • и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей!
 • и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам; не лучше ли нам возвратиться в Египет?
 • И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет.
 • И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых.
 • И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои
 • и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша;
 • если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее – эту землю, в которой течет молоко и мед;
 • только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их.
 • И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась [в облаке] в скинии собрания всем сынам Израилевым.
 • И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его?
 • поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя [и от дома отца твоего] народ многочисленнее и сильнее его.
 • Но Моисей сказал Господу: услышат Египтяне, из среды которых Ты силою Твоею вывел народ сей,
 • и скажут жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и что Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицем к лицу, и облако Твое стоит над ними, и Ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном;
 • и если Ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут:
 • Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне.
 • Итак да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря:
 • Господь долготерпелив и многомилостив [и истинен], прощающий беззакония и преступления [и грехи], и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода.
 • Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.
 • И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему;
 • но жив Я, [и всегда живет имя Мое,] и славы Господней полна вся земля:
 • все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего,
 • не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; [только детям их, которые здесь со Мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а] все, раздражавшие Меня, не увидят ее;
 • но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее;
 • Амаликитяне и Хананеи живут в долине; завтра обратитесь и идите в пустыню к Чермному морю.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • доколе злому обществу сему роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу.
 • Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам;
 • в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня,
 • не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина;
 • детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели,
 • а ваши трупы падут в пустыне сей;
 • а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне;
 • по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным Мною.
 • Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут.
 • И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле,
 • сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом;
 • только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю.
 • И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился.
 • И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот, мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили.
 • Моисей сказал: для чего вы преступаете повеление Господне? это будет безуспешно;
 • не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши;
 • ибо Амаликитяне и Хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа.
 • Но они дерзнули подняться на вершину горы; ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана.
 • И сошли Амаликитяне и Хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы, [и возвратились в стан.]