Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И по си́хъ воз­двиго́шася лю́дiе от­ Асиро́ѳа и ополчи́шася въ пусты́ни Фара́ни.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • посли́ от­ себе́ му́жы, и да согля́даютъ зе́млю Ханаа́нску, ю́же а́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во одержа́нiе: му́жа еди́наго от­ пле́мене, по со́нмомъ оте́че­ст­въ и́хъ, да по́слеши и́хъ вся́каго старѣ́йшину от­ ни́хъ.
 • И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни глаго́ломъ Госпо́днимъ: вси́ му́жи старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ сі́и, и сiя́ имена́ и́хъ:
 • от­ пле́мене Руви́мля самуи́лъ сы́нъ закху́ровъ:
 • от­ пле́мене Симео́ня Сафа́тъ сы́нъ сури́нъ:
 • от­ пле́мене Иу́дина хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ:
 • от­ пле́мене Иссаха́ря ига́лъ сы́нъ Ио́сифль:
 • от­ пле́мене Ефре́мля авси́съ сы́нъ нави́нъ:
 • от­ пле́мене Венiами́ня Фалті́й сы́нъ Рафу́овъ:
 • от­ пле́мене Завуло́ня гудiи́лъ сы́нъ суди́нъ:
 • от­ пле́мене Ио́сифля сыно́въ Манассі́иныхъ гадди́ сы́нъ суси́нъ:
 • от­ пле́мене да́нова Амiи́лъ сы́нъ гамали́нъ:
 • от­ пле́мене Аси́рова саѳу́ръ сы́нъ Михаи́ль:
 • от­ пле́мене Нефѳали́мля наві́й сы́нъ Сави́нь:
 • от­ пле́мене га́дова гудiи́лъ сы́нъ Махiи́ль.
 • Сiя́ имена́ муже́й, и́хже посла́ Моисе́й согля́дати зе́млю: и прозва́ Моисе́й авсі́а сы́на нави́на иису́съ.
 • И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни согля́дати земли́ Ханаа́нскiя, и рече́ къ ни́мъ: взы́дите пусты́нею се́ю, и взы́дете на го́ру
 • и у́зрите зе́млю, какова́ е́сть, и лю́ди сѣдя́щыя на не́й, а́ще си́льни су́ть, или́ не́мощни, ма́ло ли и́хъ е́сть, или́ мно́го?
 • и какова́ земля́, на не́йже сі́и сѣдя́тъ, добра́ ли е́сть, или́ зла́? и какови́ гра́ди, въ ни́хже живу́тъ сі́и, огражде́ни ли су́ть, или́ не огражде́ни?
 • и какова́ земля́, изоби́лна ли, или́ не изоби́лна? су́ть ли на не́й древеса́, или́ ни́? и укрѣпи́в­шеся, воз­ми́те от­ плодо́въ земли́. Дні́е же бя́ху дни́ весе́н­ни, предваря́ющiи я́годы.
 • И ше́дше согля́даша зе́млю от­ пусты́ни Си́нъ да́же да роо́ва, до вхо́довъ Ема́ѳъ.
 • И идо́ша по пусты́ни, и прiидо́ша до Хевро́на: и та́мо [живя́ше] Ахима́нъ и сессі́й и Ѳелами́нъ, ро́ды ена́ковы: и Хевро́нъ созда́ся седмiю́ лѣ́ты пре́жде тани́на [гра́да] Еги́петскаго.
 • И прiидо́ша до де́бри гро́здныя, и согля́даша ю́: и урѣ́заша от­ту́ду вѣ́твь, и гро́здъ виногра́да еди́нъ на не́й, и воз­двиго́ша ю́ на же́рдь, и от­ ши́пковъ, и от­ смо́квей.
 • И мѣ́сто о́но назва́ша де́брь гро́здная, гро́зда ра́ди, его́же урѣ́заша от­ту́ду сы́нове Изра́илтестiи.
 • И воз­врати́шася от­ту́ду, согля́дав­ше зе́млю по четы́редесяти дне́хъ.
 • И ходи́в­ше прiидо́ша къ Моисе́ю и Ааро́ну и ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ню Фара́ню въ Ка́дисъ: и повѣ́даша и́мъ сло́во и всему́ со́нму, и показа́ша и́мъ пло́дъ земны́й,
 • и повѣ́даша ему́, и реко́ша: ходи́хомъ на зе́млю, на ню́же посыла́лъ еси́ на́съ, на зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ, и сі́й пло́дъ ея́:
 • кромѣ́ я́ко лю́дiе си́льни зѣло́, и́же на не́й живу́тъ, и гра́ди утвержде́ни огражде́нiемъ вели́цы зѣло́, и ро́дъ ена́ковъ ви́дѣхомъ та́мо:
 • и Амали́къ живе́тъ въ земли́ къ ю́гу: и Хетте́й и Еве́й, и Иевусе́й и Аморре́й живу́тъ въ гора́хъ: и Ханане́й живе́тъ при­­ мо́ри и при­­ Иорда́нѣ рѣцѣ́.
 • И утиши́ хале́въ лю́ди предъ Моисе́омъ, и рече́ ему́: ника́коже, но восходя́ взы́демъ и прiи́мемъ ю́ въ наслѣ́дiе, я́ко си́льни есмы́ преодолѣ́ти и́мъ.
 • И человѣ́цы ходи́в­шiи съ ни́мъ реко́ша: не и́демъ, я́ко не мо́жемъ изы́ти проти́ву язы́ку [сему́], я́ко крѣ́пльшiй е́сть па́че на́съ.
 • И изнесо́ша у́жасъ земли́, ю́же согля́даша, къ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́люще: зе́млю ю́же про­идо́хомъ согля́да­ю­ще, земля́ е́сть пояда́ющи живу́щыя на не́й, и вси́ лю́ди, и́хже ви́дѣхомъ на не́й, му́жи превысо́цыи:
 • и та́мо ви́дѣхомъ исполи́ны, сы́ны ена́ковы, и бѣ́хомъ предъ ни́ми я́ко пру́зи, и та́ко бѣ́хомъ предъ ни́ми.
 • После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне Фаран.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них.
 • И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых.
 • Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров,
 • из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,
 • из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,
 • из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов,
 • из колена Ефремова Осия, сын Навин,
 • из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев,
 • из колена Завулонова Гаддиил, сын Содиев,
 • из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын Сусиев,
 • из колена Данова Аммиил, сын Гемаллиев,
 • из колена Асирова Сефур, сын Михаилев,
 • из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев,
 • из колена Гадова Геуил, сын Махиев.
 • Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.
 • И послал их Моисей [из пустыни Фаран] высмотреть землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору,
 • и осмотрите землю, какова она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен?
 • и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях?
 • и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на ней дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда.
 • Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа;
 • и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, [города] Египетского;
 • и пришли к долине Есхол, [и осмотрели ее,] и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв;
 • место сие назвали долиною Есхол*, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. //*Виноградная кисть.
 • И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней.
 • И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли;
 • и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;
 • но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там;
 • Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, [Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.
 • Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее.
 • А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.
 • И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые;
 • там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.
 • 12:16καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆρεν ὁ λαὸς ἐξ Ασηρωθ καὶ παρενέβαλον ἐν τῇ ἐρήμῳ τοῦ Φαραν
 • 1καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • 2ἀπό­στειλον σεαυτῷ ἄνδρας καὶ κατα­σκεψάσθωσαν τὴν γῆν τῶν Χαναναίων ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ εἰς κατα­́σχεσιν ἄνδρα ἕνα κατα­̀ φυλὴν κατα­̀ δήμους πατριῶν αὐτῶν ἀπο­στελεῖς αὐτούς πάν­τα ἀρχηγὸν ἐξ αὐτῶν
 • 3καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς ἐκ τῆς ἐρήμου Φαραν δια­̀ φωνῆς κυρίου πάν­τες ἄνδρες ἀρχηγοὶ υἱῶν Ισραηλ οὗτοι
 • 4καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν τῆς φυλῆς Рουβην Σαλαμιηλ υἱὸς Ζακχουρ
 • 5τῆς φυλῆς Συμεων Σαφατ υἱὸς Σουρι
 • 6τῆς φυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη
 • 7τῆς φυλῆς Ισ­σαχαρ Ιγααλ υἱὸς Ιωσηφ
 • 8τῆς φυλῆς Εφραιμ Αυση υἱὸς Ναυη
 • 9τῆς φυλῆς Βενιαμιν Φαλτι υἱὸς Рαφου
 • 10τῆς φυλῆς Ζαβουλων Γουδιηλ υἱὸς Σουδι
 • 11τῆς φυλῆς Ιωσηφ τῶν υἱῶν Μανασ­ση Γαδδι υἱὸς Σουσι
 • 12τῆς φυλῆς Δαν Αμιηλ υἱὸς Γαμαλι
 • 13τῆς φυλῆς Ασηρ Σαθουρ υἱὸς Μιχαηλ
 • 14τῆς φυλῆς Νεφθαλι Ναβι υἱὸς Ιαβι
 • 15τῆς φυλῆς Γαδ Γουδιηλ υἱὸς Μακχι
 • 16ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν οὓς ἀπέστειλεν Μωυσῆς κατα­σκέψασθαι τὴν γῆν καὶ ἐπωνόμασεν Μωυσῆς τὸν Αυση υἱὸν Ναυη ᾿Ιησοῦν
 • 17καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς Μωυσῆς κατα­σκέψασθαι τὴν γῆν Χανααν καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς ἀνάβητε ταύτῃ τῇ ἐρήμῳ καὶ ἀναβήσεσθε εἰς τὸ ὄρος
 • 18καὶ ὄψεσθε τὴν γῆν τίς ἐστιν καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐγκαθήμενον ἐπ᾿ αὐτῆς εἰ ἰσχυρότερός ἐστιν ἢ ἀσθενής εἰ ὀλίγοι εἰσὶν ἢ πολλοί
 • 19καὶ τίς ἡ γῆ εἰς ἣν οὗτοι ἐγκάθην­ται ἐπ᾿ αὐτῆς εἰ καλή ἐστιν ἢ πονηρά καὶ τίνες αἱ πόλεις εἰς ἃς οὗτοι κατοικοῦσιν ἐν αὐταῖς εἰ ἐν τειχήρεσιν ἢ ἐν ἀτειχίστοις
 • 20καὶ τίς ἡ γῆ εἰ πίων ἢ παρειμένη εἰ ἔστιν ἐν αὐτῇ δένδρα ἢ οὔ καὶ προ­σκαρτερήσαν­τες λήμψεσθε ἀπο­̀ τῶν καρπῶν τῆς γῆς καὶ αἱ ἡμέραι ἡμέραι ἔαρος προ­́δρομοι σταφυλῆς
 • 21καὶ ἀναβάν­τες κατεσκέψαν­το τὴν γῆν ἀπο­̀ τῆς ἐρήμου Σιν ἕως Рααβ εἰσπορευομένων Εφααθ
 • 22καὶ ἀνέβησαν κατα­̀ τὴν ἔρημον καὶ ἦλθον ἕως Χεβρων καὶ ἐκεῖ Αχιμαν καὶ Σεσ­σι καὶ Θελαμιν γενεαὶ Εναχ καὶ Χεβρων ἑπτὰ ἔτεσιν ᾠκοδομήθη προ­̀ τοῦ Τάνιν Αἰγύπτου
 • 23καὶ ἤλθοσαν ἕως Φάραγγος βότρυος καὶ κατεσκέψαν­το αὐτήν καὶ ἔκοψαν ἐκεῖθεν κλῆμα καὶ βότρυν σταφυλῆς ἕνα ἐπ᾿ αὐτοῦ καὶ ἦραν αὐτὸν ἐπ᾿ ἀναφορεῦσιν καὶ ἀπο­̀ τῶν ῥοῶν καὶ ἀπο­̀ τῶν συκῶν
 • 24τὸν τόπον ἐκεῖνον ἐπωνόμασαν Φάραγξ βότρυος δια­̀ τὸν βότρυν ὃν ἔκοψαν ἐκεῖθεν οἱ υἱοὶ Ισραηλ
 • 25καὶ ἀπέστρεψαν ἐκεῖθεν κατα­σκεψάμενοι τὴν γῆν μετὰ τεσ­σαράκον­τα ἡμέρας
 • 26καὶ πορευθέν­τες ἦλθον προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ προ­̀ς πᾶσαν συν­αγωγὴν υἱῶν Ισραηλ εἰς τὴν ἔρημον Φαραν Καδης καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτοῖς ῥῆμα καὶ πάσῃ τῇ συν­αγωγῇ καὶ ἔδειξαν τὸν καρπὸν τῆς γῆς
 • 27καὶ διηγήσαν­το αὐτῷ καὶ εἶπαν ἤλθαμεν εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἀπέστειλας ἡμᾶς γῆν ῥέουσαν γάλα καὶ μέλι καὶ οὗτος ὁ καρπὸς αὐτῆς
 • 28ἀλλ᾿ ἢ ὅτι θρασὺ τὸ ἔθνος τὸ κατοικοῦν ἐπ᾿ αὐτῆς καὶ αἱ πόλεις ὀχυραὶ τετειχισμέναι καὶ μεγά­λαι σφόδρα καὶ τὴν γενεὰν Εναχ ἑωράκαμεν ἐκεῖ
 • 29καὶ Αμαληκ κατοικεῖ ἐν τῇ γῇ τῇ προ­̀ς νότον καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Ευαῖος καὶ ὁ Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Αμορραῖος κατοικεῖ ἐν τῇ ὀρεινῇ καὶ ὁ Χαναναῖος κατοικεῖ παρα­̀ θάλασ­σαν καὶ παρα­̀ τὸν Ιορδάνην ποταμόν
 • 30καὶ κατεσιώπησεν Χαλεβ τὸν λαὸν προ­̀ς Μωυσῆν καὶ εἶπεν αὐτῷ οὐχί ἀλλὰ ἀναβάν­τες ἀναβησόμεθα καὶ κατα­κληρο­νο­μήσομεν αὐτήν ὅτι δυνατοὶ δυνησόμεθα προ­̀ς αὐτούς
 • 31καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ συν­αναβάν­τες μετ᾿ αὐτοῦ εἶπαν οὐκ ἀναβαίνομεν ὅτι οὐ μὴ δυνώμεθα ἀναβῆναι προ­̀ς τὸ ἔθνος ὅτι ἰσχυρότερόν ἐστιν ἡμῶν μᾶλλον
 • 32καὶ ἐξήνεγκαν ἔκστασιν τῆς γῆς ἣν κατεσκέψαν­το αὐτήν προ­̀ς τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγον­τες τὴν γῆν ἣν παρήλθομεν αὐτὴν κατα­σκέψασθαι γῆ κατέσθουσα τοὺς κατοικοῦν­τας ἐπ᾿ αὐτῆς ἐστιν πᾶς ὁ λαός ὃν ἑωράκαμεν ἐν αὐτῇ ἄνδρες ὑπερμήκεις
 • 33καὶ ἐκεῖ ἑωράκαμεν τοὺς γίγαν­τας καὶ ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν ὡσεὶ ἀκρίδες ἀλλὰ καὶ οὕτως ἦμεν ἐνώπιον αὐτῶν