Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И по си́хъ воз­двиго́шася лю́дiе от­ Асиро́ѳа и ополчи́шася въ пусты́ни Фара́ни.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • посли́ от­ себе́ му́жы, и да согля́даютъ зе́млю Ханаа́нску, ю́же а́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во одержа́нiе: му́жа еди́наго от­ пле́мене, по со́нмомъ оте́че­ст­въ и́хъ, да по́слеши и́хъ вся́каго старѣ́йшину от­ ни́хъ.
 • И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни глаго́ломъ Госпо́днимъ: вси́ му́жи старѣ́йшины сыно́въ Изра́илевыхъ сі́и, и сiя́ имена́ и́хъ:
 • от­ пле́мене Руви́мля самуи́лъ сы́нъ закху́ровъ:
 • от­ пле́мене Симео́ня Сафа́тъ сы́нъ сури́нъ:
 • от­ пле́мене Иу́дина хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ:
 • от­ пле́мене Иссаха́ря ига́лъ сы́нъ Ио́сифль:
 • от­ пле́мене Ефре́мля авси́съ сы́нъ нави́нъ:
 • от­ пле́мене Венiами́ня Фалті́й сы́нъ Рафу́овъ:
 • от­ пле́мене Завуло́ня гудiи́лъ сы́нъ суди́нъ:
 • от­ пле́мене Ио́сифля сыно́въ Манассі́иныхъ гадди́ сы́нъ суси́нъ:
 • от­ пле́мене да́нова Амiи́лъ сы́нъ гамали́нъ:
 • от­ пле́мене Аси́рова саѳу́ръ сы́нъ Михаи́ль:
 • от­ пле́мене Нефѳали́мля наві́й сы́нъ Сави́нь:
 • от­ пле́мене га́дова гудiи́лъ сы́нъ Махiи́ль.
 • Сiя́ имена́ муже́й, и́хже посла́ Моисе́й согля́дати зе́млю: и прозва́ Моисе́й авсі́а сы́на нави́на иису́съ.
 • И посла́ я́ Моисе́й от­ пусты́ни Фара́ни согля́дати земли́ Ханаа́нскiя, и рече́ къ ни́мъ: взы́дите пусты́нею се́ю, и взы́дете на го́ру
 • и у́зрите зе́млю, какова́ е́сть, и лю́ди сѣдя́щыя на не́й, а́ще си́льни су́ть, или́ не́мощни, ма́ло ли и́хъ е́сть, или́ мно́го?
 • и какова́ земля́, на не́йже сі́и сѣдя́тъ, добра́ ли е́сть, или́ зла́? и какови́ гра́ди, въ ни́хже живу́тъ сі́и, огражде́ни ли су́ть, или́ не огражде́ни?
 • и какова́ земля́, изоби́лна ли, или́ не изоби́лна? су́ть ли на не́й древеса́, или́ ни́? и укрѣпи́в­шеся, воз­ми́те от­ плодо́въ земли́. Дні́е же бя́ху дни́ весе́н­ни, предваря́ющiи я́годы.
 • И ше́дше согля́даша зе́млю от­ пусты́ни Си́нъ да́же да роо́ва, до вхо́довъ Ема́ѳъ.
 • И идо́ша по пусты́ни, и прiидо́ша до Хевро́на: и та́мо [живя́ше] Ахима́нъ и сессі́й и Ѳелами́нъ, ро́ды ена́ковы: и Хевро́нъ созда́ся седмiю́ лѣ́ты пре́жде тани́на [гра́да] Еги́петскаго.
 • И прiидо́ша до де́бри гро́здныя, и согля́даша ю́: и урѣ́заша от­ту́ду вѣ́твь, и гро́здъ виногра́да еди́нъ на не́й, и воз­двиго́ша ю́ на же́рдь, и от­ ши́пковъ, и от­ смо́квей.
 • И мѣ́сто о́но назва́ша де́брь гро́здная, гро́зда ра́ди, его́же урѣ́заша от­ту́ду сы́нове Изра́илтестiи.
 • И воз­врати́шася от­ту́ду, согля́дав­ше зе́млю по четы́редесяти дне́хъ.
 • И ходи́в­ше прiидо́ша къ Моисе́ю и Ааро́ну и ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ню Фара́ню въ Ка́дисъ: и повѣ́даша и́мъ сло́во и всему́ со́нму, и показа́ша и́мъ пло́дъ земны́й,
 • и повѣ́даша ему́, и реко́ша: ходи́хомъ на зе́млю, на ню́же посыла́лъ еси́ на́съ, на зе́млю кипя́щую млеко́мъ и ме́домъ, и сі́й пло́дъ ея́:
 • кромѣ́ я́ко лю́дiе си́льни зѣло́, и́же на не́й живу́тъ, и гра́ди утвержде́ни огражде́нiемъ вели́цы зѣло́, и ро́дъ ена́ковъ ви́дѣхомъ та́мо:
 • и Амали́къ живе́тъ въ земли́ къ ю́гу: и Хетте́й и Еве́й, и Иевусе́й и Аморре́й живу́тъ въ гора́хъ: и Ханане́й живе́тъ при­­ мо́ри и при­­ Иорда́нѣ рѣцѣ́.
 • И утиши́ хале́въ лю́ди предъ Моисе́омъ, и рече́ ему́: ника́коже, но восходя́ взы́демъ и прiи́мемъ ю́ въ наслѣ́дiе, я́ко си́льни есмы́ преодолѣ́ти и́мъ.
 • И человѣ́цы ходи́в­шiи съ ни́мъ реко́ша: не и́демъ, я́ко не мо́жемъ изы́ти проти́ву язы́ку [сему́], я́ко крѣ́пльшiй е́сть па́че на́съ.
 • И изнесо́ша у́жасъ земли́, ю́же согля́даша, къ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́люще: зе́млю ю́же про­идо́хомъ согля́да­ю­ще, земля́ е́сть пояда́ющи живу́щыя на не́й, и вси́ лю́ди, и́хже ви́дѣхомъ на не́й, му́жи превысо́цыи:
 • и та́мо ви́дѣхомъ исполи́ны, сы́ны ена́ковы, и бѣ́хомъ предъ ни́ми я́ко пру́зи, и та́ко бѣ́хомъ предъ ни́ми.
 • После сего народ двинулся из Асирофа, и остановился в пустыне Фаран.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю Ханаанскую, которую Я даю сынам Израилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них.
 • И послал их Моисей из пустыни Фаран, по повелению Господню, и все они мужи главные у сынов Израилевых.
 • Вот имена их: из колена Рувимова Саммуа, сын Закхуров,
 • из колена Симеонова Сафат, сын Хориев,
 • из колена Иудина Халев, сын Иефонниин,
 • из колена Иссахарова Игал, сын Иосифов,
 • из колена Ефремова Осия, сын Навин,
 • из колена Вениаминова Фалтий, сын Рафуев,
 • из колена Завулонова Гаддиил, сын Содиев,
 • из колена Иосифова от Манассии Гаддий, сын Сусиев,
 • из колена Данова Аммиил, сын Гемаллиев,
 • из колена Асирова Сефур, сын Михаилев,
 • из колена Неффалимова Нахбий, сын Вофсиев,
 • из колена Гадова Геуил, сын Махиев.
 • Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом.
 • И послал их Моисей [из пустыни Фаран] высмотреть землю Ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору,
 • и осмотрите землю, какова она, и народ живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен?
 • и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа? и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях?
 • и какова земля, тучна ли она или тоща? есть ли на ней дерева или нет? будьте смелы, и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда.
 • Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа;
 • и пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сесай и Фалмай, дети Енаковы: Хеврон же построен был семью годами прежде Цоана, [города] Египетского;
 • и пришли к долине Есхол, [и осмотрели ее,] и срезали там виноградную ветвь с одною кистью ягод, и понесли ее на шесте двое; взяли также гранатовых яблок и смокв;
 • место сие назвали долиною Есхол*, по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилевы. //*Виноградная кисть.
 • И высмотрев землю, возвратились они через сорок дней.
 • И пошли и пришли к Моисею и Аарону и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли;
 • и рассказывали ему и говорили: мы ходили в землю, в которую ты посылал нас; в ней подлинно течет молоко и мед, и вот плоды ее;
 • но народ, живущий на земле той, силен, и города укрепленные, весьма большие, и сынов Енаковых мы видели там;
 • Амалик живет на южной части земли, Хеттеи, [Евеи,] Иевусеи и Аморреи живут на горе, Хананеи же живут при море и на берегу Иордана.
 • Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее.
 • А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас.
 • И распускали худую молву о земле, которую они осматривали, между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней, и весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые;
 • там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода; и мы были в глазах наших пред ними, как саранча, такими же были мы и в глазах их.
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 你 打 发 人 去 窥 探 我 所 赐 给 以 色 列 人 的 迦 南 地 , 他 们 每 支 派 中 要 打 发 一 个 人 , 都 要 作 首 领 的 。
 • 摩 西 就 照 耶 和 华 的 吩 咐 从 巴 兰 的 旷 野 打 发 他 们 去 。 他 们 都 是 以 色 列 人 的 族 长 。
 • 他 们 的 名 字 , 属 流 便 支 派 的 有 撒 刻 的 的 儿 子 沙 母 亚 。
 • 属 西 缅 支 派 的 有 何 利 的 儿 子 的 沙 法 。
 • 属 犹 大 支 派 的 有 耶 孚 尼 的 儿 子 迦 勒 。
 • 属 以 萨 迦 支 派 的 有 约 色 的 儿 子 以 迦 。
 • 属 以 法 莲 支 派 的 有 嫩 的 儿 子 何 希 阿 。
 • 属 便 雅 悯 支 派 的 有 拉 孚 的 儿 子 帕 提 。
 • 属 西 布 伦 支 派 的 有 梭 底 的 儿 子 迦 叠 。
 • 约 瑟 的 子 孙 , 属 玛 拿 西 支 派 的 有 稣 西 的 儿 子 迦 底 。
 • 属 但 支 派 的 有 基 玛 利 的 儿 子 亚 米 利 。
 • 属 亚 设 支 派 的 有 米 迦 勒 的 儿 子 西 帖 。
 • 属 拿 弗 他 利 支 派 的 有 缚 西 的 儿 子 拿 比 。
 • 属 迦 得 支 派 的 有 玛 基 的 儿 子 臼 利 。
 • 这 就 是 摩 西 所 打 发 , 窥 探 那 地 之 人 的 名 字 。 摩 西 就 称 嫩 的 儿 子 何 希 阿 为 约 书 亚 。
 • 摩 西 打 发 他 们 去 窥 探 迦 南 地 , 说 , 你 们 从 南 地 上 山 地 去 ,
 • 看 那 地 如 何 , 其 中 所 住 的 民 是 强 是 弱 , 是 多 是 少 ,
 • 所 住 之 处 是 好 是 歹 , 所 住 之 处 是 营 盘 是 坚 城 。
 • 又 看 那 地 土 是 肥 美 是 瘠 薄 , 其 中 有 树 木 没 有 。 你 们 要 放 开 胆 量 , 把 那 地 的 果 子 带 些 来 。 ( 那 时 正 是 葡 萄 初 熟 的 时 候 。 )
 • 他 们 上 去 窥 探 那 地 , 从 寻 的 旷 野 到 利 合 , 直 到 哈 马 口 。
 • 他 们 从 南 地 上 去 , 到 了 希 伯 仑 。 在 那 里 有 亚 衲 族 人 亚 希 幔 , 示 筛 , 挞 买 。 原 来 希 伯 仑 城 被 建 造 比 埃 及 的 锁 安 城 早 七 年 。 )
 • 他 们 到 了 以 实 各 谷 , 从 那 里 砍 了 葡 萄 树 的 一 枝 , 上 头 有 一 挂 葡 萄 , 两 个 人 用 杠 抬 着 , 又 带 了 些 石 榴 和 无 花 果 来 。
 • 因 为 以 色 列 人 从 那 里 砍 来 的 那 挂 葡 萄 , 所 以 那 地 方 叫 作 以 实 各 谷 。 )
 • 过 了 四 十 天 , 他 们 窥 探 那 地 才 回 来 ,
 • 到 了 巴 兰 旷 野 的 加 低 斯 , 见 摩 西 , 亚 伦 , 并 以 色 列 的 全 会 众 , 回 报 摩 西 , 亚 伦 , 并 全 会 众 , 又 把 那 地 的 果 子 给 他 们 看 。
 • 又 告 诉 摩 西 说 , 我 们 到 了 你 所 打 发 我 们 去 的 那 地 , 果 然 是 流 奶 与 蜜 之 地 。 这 就 是 那 地 的 果 子 。
 • 然 而 住 那 地 的 民 强 壮 , 城 邑 也 坚 固 宽 大 , 并 且 我 们 在 那 里 看 见 了 亚 衲 族 的 人 。
 • 亚 玛 力 人 住 在 南 地 。 赫 人 , 耶 布 斯 人 , 亚 摩 利 人 住 在 山 地 。 迦 南 人 住 在 海 边 并 约 旦 河 旁 。
 • 迦 勒 在 摩 西 面 前 安 抚 百 姓 , 说 , 我 们 立 刻 上 去 得 那 地 吧 。 我 们 足 能 得 胜 。
 • 但 那 些 和 他 同 去 的 人 说 , 我 们 不 能 上 去 攻 击 那 民 , 因 为 他 们 比 我 们 强 壮 。
 • 探 子 中 有 人 论 到 所 窥 探 之 地 , 向 以 色 列 人 报 恶 信 , 说 , 我 们 所 窥 探 , 经 过 之 地 是 吞 吃 居 民 之 地 , 我 们 在 那 里 所 看 见 的 人 民 都 身 量 高 大 。
 • 我 们 在 那 里 看 见 亚 衲 族 人 , 就 是 伟 人 。 他 们 是 伟 人 的 后 裔 。 据 我 们 看 , 自 己 就 如 蚱 蜢 一 样 。 据 他 们 看 , 我 们 也 是 如 此 。