Скрыть
9:3
9:4
9:7
9:8
9:9
9:10
9:13
9:19
9:20
9:21
9:22
9:23
14:4
14:7
14:11
14:17
14:20
14:25
14:26
14:28
14:31
14:32
14:35
14:36
14:39
14:41
14:42
14:43
Церковнославянский (рус)
И глаго́ла Госпо́дь къ Моисе́ю въ пусты́ни Сина́йстѣй, во второ́е лѣ́то изше́дшымъ и́мъ изъ земли́ Еги́петскiя, въ пе́рвый ме́сяцъ, глаго́ля:
рцы́ да сотворя́тъ сы́нове Изра́илстiи па́сху во вре́мя ея́,
въ четвертый­на́­де­сять де́нь ме́сяца пе́рваго къ ве́черу, и сотвори́ши ю́ во вре́мя ея́: по зако́ну ея́ и по уста́ву ея́ сотвори́ши ю́.
И рече́ Моисе́й сыно́мъ Изра́илтескимъ сотвори́ти па́сху.
И сотвори́ша па́сху, начина́ющуся пе́рвому ме́сяцу въ четвертый­на́­де­сять де́нь въ пусты́ни Сина́йстѣй: я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы.
И прiидо́ша му́жiе, и́же бя́ху нечи́сти о души́ человѣ́чи, и не можа́ху сотвори́ти па́схи въ то́й де́нь: и прiидо́ша предъ Моисе́а и Ааро́на въ то́й де́нь.
И реко́ша му́жiе о́нiи къ нему́: мы́ нечи́сти есмы́ о души́ человѣ́чи: еда́ у́бо лиши́мся при­­нести́ да́ръ Го́споду во вре́мя свое́ посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ?
И рече́ Моисе́й къ ни́мъ: ста́ните ту́, да услы́шу, что́ повели́тъ Госпо́дь о ва́съ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: человѣ́къ человѣ́къ, и́же а́ще бу́детъ нечи́стъ о души́ человѣ́чи, или́ на пути́ дале́че, или́ въ ва́съ, или́ въ ро́дѣхъ ва́шихъ, и да сотвори́тъ па́сху Го́споду,
въ ме́сяцъ вторы́й, въ четвертый­на́­де­сять де́нь [ме́сяца] къ ве́черу да сотворя́тъ ю́, со опрѣсно́ки и съ го́рькимъ зе́лiемъ да снѣдя́тъ ю́:
да не оста́вятъ от­ нея́ на у́трiе, и ко́сти да не сокруша́тъ от­ нея́, по всему́ зако́ну па́схи да сотворя́тъ ю́.
И человѣ́къ, и́же а́ще чи́стъ бу́детъ, и на пути́ дале́че нѣ́сть, и оста́витъ сотвори́ти па́сху, потреби́т­ся душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ: я́ко да́ра Го́сподеви не при­­несе́ во вре́мя свое́, грѣ́хъ сво́й прiи́метъ человѣ́къ то́й.
А́ще же прiи́детъ къ ва́мъ при­­шле́цъ въ зе́млю ва́шу и сотвори́тъ па́сху Го́споду, по зако́ну па́схи и по чи́ну ея́, та́ко сотвори́тъ ю́: зако́нъ еди́нъ да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцу и тузе́мцу.
И въ де́нь, въ о́ньже поста́вися ски́нiя, покры́ о́блакъ ски́нiю и до́мъ свидѣ́нiя: от­ ве́чера же бя́ше надъ ски́нiею а́ки ви́дъ о́гненъ до зау́трiя:
та́ко быва́­ше всегда́: о́блакъ покрыва́­ше ю́ въ де́нь, и ви́дъ о́гненъ но́щiю:
и егда́ восхожда́­ше о́блакъ от­ ски́нiи, и по си́хъ воз­двиза́хуся сы́нове Изра́илтестiи: и на мѣ́стѣ, на не́мже стоя́ше о́блакъ, та́мо ополча́хуся сы́нове Изра́илевы.
По повелѣ́нiю Госпо́дню да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы и повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да воз­двиза́ют­ся: во вся́ дни́, въ ня́же осѣня́етъ о́блакъ надъ ски́нiею, да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы:
и егда́ преме́длитъ о́блакъ надъ ски́нiею дни́ мно́ги, да стрегу́тъ сы́нове Изра́илтестiи стра́жу Госпо́дню и да не воз­дви́жут­ся:
и бу́детъ егда́ покры́етъ о́блакъ дни́ числа́ надъ ски́нiею, глаго́ломъ Госпо́днимъ да ополча́ют­ся и повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да воз­дви́жут­ся:
и бу́детъ егда́ пребу́детъ о́блакъ от­ ве́чера до зау́трiя, и а́ще воз­дви́гнет­ся о́блакъ зау́тра, да воз­дви́гнут­ся дне́мъ или́ но́щiю,
и а́ще воз­дви́гнет­ся о́блакъ, да по́йдутъ: или́ де́нь или́ ме́сяцъ дні́й умно́житъ о́блакъ осѣня́ющь надъ не́ю, да ополча́т­ся сы́нове Изра́илевы, и да не воз­двиза́ют­ся: во от­ступле́нiи его́, воз­двиза́хуся:
я́ко повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да ополча́ют­ся и повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ да воз­двиза́ют­ся: стра́жу Госпо́дню стрежа́ху по повелѣ́нiю Госпо́дню руко́ю Моисе́овою.
И взе́мъ ве́сь со́нмъ, даде́ гла́съ: и пла́кахуся лю́дiе всю́ но́щь ту́:
и ропта́ху на Моисе́а и Ааро́на вси́ сы́нове Изра́илтестiи, и реко́ша къ ни́мъ ве́сь со́нмъ:
о, дабы́ у́мерли бы́хомъ въ земли́ Еги́петстѣй, или́ въ пусты́ни се́й да бы́хомъ у́мерли: и вску́ю вво́дитъ на́съ Госпо́дь въ зе́млю сiю́, е́же па́сти на бра́ни? жены́ на́шя и дѣ́ти на́шя бу́дутъ въ разграбле́нiе: ны́нѣ у́бо лу́чше е́сть на́мъ воз­врати́тися во Еги́петъ.
И рече́ дру́гъ ко дру́гу: поста́вимъ себѣ́ старѣ́йшину, и воз­врати́мся во Еги́петъ.
И падо́ста Моисе́й и Ааро́нъ ни́цъ предъ всѣ́мъ со́нмомъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
Иису́съ же сы́нъ нави́нъ и хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ от­ согля́дав­шихъ зе́млю, растерза́ста ри́зы своя́
и реко́ста ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́люще: земля́, ю́же согля́дахомъ, добра́ е́сть зѣло́ зѣло́:
а́ще лю́битъ на́съ Госпо́дь, введе́тъ на́съ въ зе́млю ту́ и да́стъ ю́ на́мъ: земля́ же е́сть кипя́щая ме́домъ и млеко́мъ:
но от­ Го́спода не бу́дите от­сту́пницы: вы́ же не убо́йтеся люді́й земли́ тоя́, поне́же въ снѣ́дь на́мъ е́сть: от­ступи́ло бо вре́мя от­ ни́хъ, Госпо́дь же съ на́ми: не убо́йтеся и́хъ.
И рече́ ве́сь со́нмъ поби́ти и́хъ ка́менiемъ: и сла́ва Госпо́дня яви́ся во о́блацѣ надъ ски́нiею свидѣ́нiя всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: доко́лѣ преогорчева́ютъ мя́ лю́дiе сі́и? и доко́лѣ не вѣ́руютъ мнѣ́ во всѣ́хъ зна́менiихъ, я́же сотвори́хъ въ ни́хъ?
поражу́ и́хъ сме́ртiю и погублю́ и́хъ: и сотворю́ тя и до́мъ отца́ тво­его́ въ язы́къ вели́къ и мно́гъ па́че не́жели се́й.
И рече́ Моисе́й ко Го́споду: и услы́шатъ Еги́птяне, я́ко воз­ве́лъ еси́ крѣ́постiю тво­е́ю лю́ди твоя́ сiя́ от­ ни́хъ:
но и вси́ живу́щiи на земли́ се́й слы́шаша, я́ко ты́ еси́ Госпо́дь въ лю́дехъ си́хъ, и́же очи́ма ко очесе́мъ явля́ешися, Го́споди, и о́блакъ тво́й ста́ надъ ни́ми, и столпо́мъ о́блачнымъ и́деши ты́ предъ ни́ми въ де́нь, и столпо́мъ о́гнен­нымъ въ нощи́:
и потреби́ши лю́ди сiя́ а́ки еди́наго человѣ́ка: и реку́тъ вси́ язы́цы, ели́цы слы́шаша и́мя твое́, глаго́люще:
зане́же не воз­мо́же Госпо́дь люді́й сво­и́хъ ввести́ въ зе́млю, о не́йже кля́т­ся и́мъ, погуби́ и́хъ въ пусты́ни:
и ны́нѣ да воз­несе́т­ся рука́ твоя́, Го́споди, я́коже ре́клъ еси́, глаго́ля:
Госпо́дь долготерпѣли́въ и многоми́лостивъ и и́стиненъ, от­ъе́мляй беззако́нiя и непра́вды и грѣхи́, и очище́нiемъ не очи́ститъ пови́н­наго, от­дая́ грѣхи́ отце́въ на ча́да, до тре́тiяго и четве́ртаго ро́да:
оста́ви грѣ́хъ лю́демъ си́мъ по вели́цѣй ми́лости тво­е́й, я́коже ми́лостивъ бы́лъ еси́ и́мъ от­ Еги́пта да́же до ны́нѣ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: ми́лостивъ и́мъ е́смь по словеси́ тво­ему́:
но живу́ а́зъ, и при́сно живе́тъ и́мя мое́, и напо́лнитъ сла́ва Госпо́дня всю́ зе́млю:
я́ко вси́ му́жiе ви́дящiи сла́ву мою́ и зна́менiя, я́же сотвори́хъ во Еги́птѣ и въ пусты́ни се́й, и искуси́ша мя́, се́, деся́тое, и не послу́шаша гла́са мо­его́,
и́стин­но не у́зрятъ земли́, е́юже кля́хся отце́мъ и́хъ: ра́звѣ ча́домъ и́хъ, я́же су́ть со мно́ю здѣ́, и́же не вѣ́дятъ добра́ и зла́, вся́къ ю́ноша не вѣ́дый, си́мъ да́мъ зе́млю: вси́ же разгнѣ́вав­шiи мя́ не у́зрятъ ю́:
ра́бъ же мо́й хале́въ, я́ко бы́сть Ду́хъ и́нъ въ не́мъ, и воз­слѣ́дова мнѣ́, введу́ его́ въ зе́млю, въ ню́же ходи́лъ та́мо, и сѣ́мя его́ наслѣ́дитъ ю́:
Амали́къ же и Ханане́й живу́тъ во юдо́ли: у́трѣ воз­врати́теся и подви́гнитеся вы́ въ пусты́ню путе́мъ мо́ря чермна́го.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
доко́лѣ со́нмъ се́й злы́й? я́же они́ ро́пщутъ проти́ву мнѣ́, ропта́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, и́мже воз­ропта́ша о ва́съ, слы́шахъ:
рцы́ и́мъ: живу́ а́зъ, глаго́летъ Госпо́дь: и́стин­но, я́коже глаго́ласте во у́шы мо­и́, та́ко сотворю́ ва́мъ:
въ пусты́ни се́й паду́тъ тѣлеса́ ва́ша, и все́ согля́данiе ва́­ше, и сочте́нiя ва́ша, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, ели́цы ропта́ша на мя́:
а́ще вы́ вни́дете въ зе́млю, на ню́же простро́хъ ру́ку мою́, всели́ти ва́съ на не́й, ра́звѣ хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ и иису́съ сы́нъ нави́нъ:
и ча́да ва́ша, и́хже рѣ́сте въ разграбле́нiи бы́ти, введу́ я́ въ зе́млю, и наслѣ́дятъ зе́млю, от­ нея́же вы́ от­верго́стеся:
и тѣлеса́ ва́ша паду́тъ въ пусты́ни се́й:
сы́нове же ва́ши пасо́ми бу́дутъ въ пусты́ни четы́редесять лѣ́тъ, и носи́ти и́мутъ блуже́нiе ва́­ше, до́ндеже потребя́т­ся тѣлеса́ ва́ша въ пусты́ни:
по числу́ дні́й, въ ни́хже согля́дасте зе́млю, четы́редесять дні́й, за де́нь лѣ́то цѣ́лое, понесе́те грѣхи́ ва́шя четы́редесять лѣ́тъ, и увѣ́сте я́рость гнѣ́ва мо­его́:
а́зъ Госпо́дь глаго́лахъ ва́мъ: и́стин­но та́ко сотворю́ со́нму сему́ зло́му, воста́в­шему на мя́: въ пусты́ни се́й потребя́т­ся, и та́мо и́змрутъ.
И му́жiе, и́хже посыла́ Моисе́й согля́дати зе́млю, и при­­ше́дше воз­ропта́ша на ню́ къ со́нму, е́же бы изнести́ словеса́ зла́ о земли́,
и изомро́ша му́жи, глаго́лав­шiи о земли́ зло́, я́звою предъ Го́сподемъ:
и иису́съ сы́нъ нави́нъ и хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ жи́вы оста́стася от­ муже́й тѣ́хъ ходи́в­шихъ согля́дати зе́млю.
И глаго́ла Моисе́й словеса́ сiя́ ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ: и воспла́кашася лю́дiе зѣло́,
и воста́в­ше зау́тра, взыдо́ша на ве́рхъ горы́, глаго́люще: се́, мы́ взы́демъ на мѣ́сто, е́же рече́ Госпо́дь, я́ко согрѣши́хомъ.
И рече́ Моисе́й: вску́ю вы́ преступа́ете сло́во Госпо́дне? не благопоспѣ́шно бу́детъ ва́мъ:
не восходи́те: нѣ́сть бо Госпо́дь съ ва́ми: и паде́те предъ лице́мъ вра́гъ ва́шихъ:
зане́ Амали́къ и Ханане́й та́мо предъ ва́ми, и паде́те мече́мъ, поне́же от­врати́стеся, не покаря́ющеся Го́споду, и не бу́детъ Госпо́дь съ ва́ми.
И пону́див­шеся взыдо́ша на ве́рхъ горы́: киво́тъ же завѣ́та Госпо́дня и Моисе́й не дви́гнушася изъ среды́ полка́.
И сни́де Амали́къ и Ханане́й сѣдя́й въ горѣ́ то́й, и сотро́ша и́хъ, и изсѣко́ша и́хъ да́же до ерма́на: и воз­врати́шася въ по́лкъ.
И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской во второй год по исшествии их из земли Египетской, в первый месяц, говоря:
пусть сыны Израилевы совершат Пасху в назначенное для нее время:
в четырнадцатый день сего месяца вечером совершите ее в назначенное для нее время, по всем постановлениям и по всем обрядам ее совершите ее.
И сказал Моисей сынам Израилевым, чтобы совершили Пасху.
И совершили они Пасху в первый месяц, в четырнадцатый день месяца вечером, в пустыне Синайской: во всем, как повелел Господь Моисею, так и поступили сыны Израилевы.
Были люди, которые были нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим, и не могли совершить Пасхи в тот день; и пришли они к Моисею и Аарону в тот день,
и сказали ему те люди: мы нечисты от прикосновения к мертвым телам человеческим; для чего нас лишать того, чтобы мы принесли приношение Господу в назначенное время среди сынов Израилевых?
И сказал им Моисей: постойте, я послушаю, что повелит о вас Господь.
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи сынам Израилевым: если кто из вас или из потомков ваших будет нечист от прикосновения к мертвому телу, или будет в дальней дороге, то и он должен совершить Пасху Господню;
в четырнадцатый день второго месяца вечером пусть таковые совершат ее и с опресноками и горькими травами пусть едят ее;
и пусть не оставляют от нее до утра и костей ее не сокрушают; пусть совершат ее по всем уставам о Пасхе;
а кто чист и не находится в [дальней] дороге и не совершит Пасхи, – истребится душа та из народа своего, ибо он не принес приношения Господу в свое время: понесет на себе грех человек тот;
если будет жить у вас пришелец, то и он должен совершать Пасху Господню: по уставу о Пасхе и по обряду ее он должен совершить ее; один устав пусть будет у вас и для пришельца и для туземца.
В тот день, когда поставлена была скиния, облако покрыло скинию откровения, и с вечера над скиниею как бы огонь виден был до самого утра.
Так было и всегда: облако покрывало ее [днем] и подобие огня ночью.
И когда облако поднималось от скинии, тогда сыны Израилевы отправлялись в путь, и на месте, где останавливалось облако, там останавливались станом сыны Израилевы.
По повелению Господню отправлялись сыны Израилевы в путь, и по повелению Господню останавливались: во все то время, когда облако стояло над скиниею, и они стояли;
и если облако долгое время было над скиниею, то и сыны Израилевы следовали этому указанию Господа и не отправлялись;
иногда же облако немного времени было над скиниею: они по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь;
иногда облако стояло только от вечера до утра, и поутру поднималось облако, тогда и они отправлялись; или день и ночь стояло облако, и когда поднималось, и они тогда отправлялись;
или, если два дня, или месяц, или несколько дней стояло облако над скиниею, то и сыны Израилевы стояли и не отправлялись в путь; а когда оно поднималось, тогда отправлялись;
по указанию Господню останавливались, и по указанию Господню отправлялись в путь: следовали указанию Господню по повелению Господню, данному чрез Моисея.
И подняло все общество вопль, и плакал народ во [всю] ту ночь;
и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им: о, если бы мы умерли в земле Египетской, или умерли бы в пустыне сей!
и для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам; не лучше ли нам возвратиться в Египет?
И сказали друг другу: поставим себе начальника и возвратимся в Египет.
И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых.
И Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои
и сказали всему обществу сынов Израилевых: земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша;
если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее – эту землю, в которой течет молоко и мед;
только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение: защиты у них не стало, а с нами Господь; не бойтесь их.
И сказало все общество: побить их камнями! Но слава Господня явилась [в облаке] в скинии собрания всем сынам Израилевым.
И сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать Меня народ сей? и доколе будет он не верить Мне при всех знамениях, которые делал Я среди его?
поражу его язвою и истреблю его и произведу от тебя [и от дома отца твоего] народ многочисленнее и сильнее его.
Но Моисей сказал Господу: услышат Египтяне, из среды которых Ты силою Твоею вывел народ сей,
и скажут жителям земли сей, которые слышали, что Ты, Господь, находишься среди народа сего, и что Ты, Господь, даешь им видеть Себя лицем к лицу, и облако Твое стоит над ними, и Ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном;
и если Ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу Твою, скажут:
Господь не мог ввести народ сей в землю, которую Он с клятвою обещал ему, а потому и погубил его в пустыне.
Итак да возвеличится сила Господня, как Ты сказал, говоря:
Господь долготерпелив и многомилостив [и истинен], прощающий беззакония и преступления [и грехи], и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода.
Прости грех народу сему по великой милости Твоей, как Ты прощал народ сей от Египта доселе.
И сказал Господь [Моисею]: прощаю по слову твоему;
но жив Я, [и всегда живет имя Мое,] и славы Господней полна вся земля:
все, которые видели славу Мою и знамения Мои, сделанные Мною в Египте и в пустыне, и искушали Меня уже десять раз, и не слушали гласа Моего,
не увидят земли, которую Я с клятвою обещал отцам их; [только детям их, которые здесь со Мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а] все, раздражавшие Меня, не увидят ее;
но раба Моего, Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался Мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее;
Амаликитяне и Хананеи живут в долине; завтра обратитесь и идите в пустыню к Чермному морю.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
доколе злому обществу сему роптать на Меня? ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на Меня, Я слышу.
Скажи им: живу Я, говорит Господь: как говорили вы вслух Мне, так и сделаю вам;
в пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня,
не войдете в землю, на которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина;
детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели,
а ваши трупы падут в пустыне сей;
а сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за блудодейство ваше, доколе не погибнут все тела ваши в пустыне;
по числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть оставленным Мною.
Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем сим злым обществом, восставшим против Меня: в пустыне сей все они погибнут и перемрут.
И те, которых посылал Моисей для осмотрения земли, и которые, возвратившись, возмутили против него все сие общество, распуская худую молву о земле,
сии, распустившие худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом;
только Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иефонниин, остались живы из тех мужей, которые ходили осматривать землю.
И сказал Моисей слова сии пред всеми сынами Израилевыми, и народ сильно опечалился.
И, встав рано поутру, пошли на вершину горы, говоря: вот, мы пойдем на то место, о котором сказал Господь, ибо мы согрешили.
Моисей сказал: для чего вы преступаете повеление Господне? это будет безуспешно;
не ходите, ибо нет среди вас Господа, чтобы не поразили вас враги ваши;
ибо Амаликитяне и Хананеи там пред вами, и вы падете от меча, потому что вы отступили от Господа, и не будет с вами Господа.
Но они дерзнули подняться на вершину горы; ковчег же завета Господня и Моисей не оставляли стана.
И сошли Амаликитяне и Хананеи, живущие на горе той, и разбили их, и гнали их до Хормы, [и возвратились в стан.]
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов