Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю вселе́нiя ва́­шего, ю́же а́зъ даю́ ва́мъ,
 • и сотворите́ при­­но́съ Го́споду во всесожже́нiе или́ же́ртву, е́же воз­вели́чити мольбу́, или́ благово́льну, или́ въ пра́здники ва́шя въ воню́ благово́нiя Го́споду, а́ще у́бо от­ воло́въ, или́ от­ ове́цъ:
 • и да при­­несе́тъ при­­нося́й да́ръ сво́й Го́споду же́ртву, муки́ пшени́чны деся́тую ча́сть е́фи [мѣ́ры], вмѣ́шены въ еле́й четве́ртыя ча́сти и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе четве́ртую ча́сть и́на сотвори́те во всесожже́нiе или́ въ же́ртву: а́гнцу еди́ному да сотвори́ши толи́ко, при­­но́съ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И овну́, егда́ творите́ его́ во всесожже́нiе или́ въ же́ртву, да сотвори́ши же́ртву муки́ пшени́чны двѣ́ десяти́ны вмѣ́шаны въ еле́й, тре́тiю ча́сть и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе тре́тiю ча́сть и́на при­­несете́ въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • А́ще же творите́ от­ воло́въ во всесожже́нiе или́ въ же́ртву, е́же воз­вели́чити мольбу́, или́ во спаси́телное Го́споду,
 • и при­­несе́тъ съ телце́мъ при­­но́съ муки́ пшени́чны три́ десяти́ны вмѣ́шаны въ еле́й, по́лъ и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе по́лъ и́на [мѣ́ры], при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • Та́ко да сотвори́ши телцу́ еди́ному, или́ овну́ еди́ному, или́ а́гнцу еди́ному от­ ове́цъ или́ от­ ко́зъ:
 • по числу́ и́хъ, я́же а́ще сотворите́, та́ко сотвори́те еди́ному по числу́ и́хъ.
 • Вся́къ тузе́мецъ да сотвори́тъ та́ко сицева́я при­­нести́ при­­ноше́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду:
 • а́ще же при­­шле́цъ въ ва́съ при­­бу́детъ въ земли́ ва́­шей, или́ и́же а́ще бу́детъ въ ва́съ въ родѣ́хъ ва́шихъ, и сотвори́тъ при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду, я́коже творите́ вы́, та́ко да сотвори́тъ.
 • Со́нме Госпо́день, зако́нъ еди́нъ да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцемъ при­­лежа́щымъ въ ва́съ, зако́нъ вѣ́чный въ ро́ды ва́шя: я́коже вы́, [та́ко] и при­­шле́цъ да бу́детъ предъ Го́сподемъ:
 • зако́нъ еди́нъ да бу́детъ и оправда́нiе еди́но да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ва́съ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю, въ ню́же а́зъ ввожду́ ва́съ та́мо,
 • и бу́детъ егда́ я́сте от­ хлѣ́бовъ земли́ [тоя́], от­ложи́те уча́стiе во от­дѣле́нiе Го́споду: нача́токъ тѣ́ста ва́­шего,
 • хлѣ́бъ от­лучи́те уча́стiе о́но­е: я́коже уча́стiе от­ гумна́,
 • та́ко от­дѣли́те то́й хлѣ́бъ, нача́токъ тѣ́ста ва́­шего, и дади́те Го́споду уча́стiе въ ро́ды ва́шя.
 • Егда́ же согрѣшите́ и не сотворите́ всѣ́хъ за́повѣдiй си́хъ, и́хже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю,
 • я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ къ ва́мъ руко́ю Моисе́овою, от­ дне́ въ о́ньже повелѣ́ Госпо́дь къ ва́мъ, и пото́мъ въ ро́ды ва́шя,
 • и бу́детъ а́ще от­ оче́съ со́нма сотвори́т­ся нево́лею, и да сотвори́тъ ве́сь со́нмъ телца́ еди́наго непоро́чна от­ воло́въ во всесожже́нiе, въ воню́ благово́нiя Го́споду, и же́ртву сего́, и воз­лiя́нiе его́ по уставле́нiю, и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди:
 • и да помо́лит­ся жре́цъ от­ все́мъ со́нмѣ сыно́въ Изра́илевыхъ, и оста́вит­ся и́мъ, я́ко нехотѣ́нiе е́сть: и сі́и при­­несо́ша да́ръ сво́й, при­­несе́нiе Го́споду грѣха́ ра́ди сво­его́ предъ Го́сподемъ, нехотѣ́нiй ра́ди сво­и́хъ,
 • и оста́вит­ся всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ва́съ, я́ко всѣ́мъ лю́демъ нехотѣ́н­ное.
 • А́ще же душа́ еди́на не хотя́щи согрѣши́тъ, да при­­веде́тъ ко́зу еди́ну единолѣ́тну грѣха́ ра́ди:
 • и да помо́лит­ся жре́цъ о души́ нехотѣ́в­шей и согрѣ́шшей нехотѣ́нiемъ предъ Го́сподемъ, и да помо́лит­ся о не́й, и оста́вит­ся е́й.
 • Насе́лнику [земли́] сыно́въ Изра́илевыхъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ни́хъ, зако́нъ еди́нъ да бу́детъ и́мъ, и́же а́ще сотвори́тъ не хотя́щь.
 • И душа́ я́же сотвори́тъ руко́ю го́рдости от­ тузе́мецъ или́ от­ при­­ше́лцевъ, Бо́га сiя́ разгнѣ́ваетъ, и потреби́т­ся душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ:
 • я́ко сло́во Госпо́дне презрѣ́ и за́повѣди его́ разсы́па, сотре́нiемъ да сотре́т­ся душа́ та́: и грѣ́хъ ея́ на не́й.
 • И бя́ху сы́нове Изра́илевы въ пусты́ни, и обрѣто́ша му́жа собира́юща дрова́ въ де́нь суббо́тный,
 • и при­­ведо́ша его́ обрѣ́тшiи собира́юща дрова́ въ де́нь суббо́тный къ Моисе́ю и Ааро́ну и ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • и вверго́ша его́ въ темни́цу: не совѣща́ша бо, что́ сотворя́тъ ему́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: сме́ртiю да у́мретъ человѣ́къ се́й, да побiе́те его́ ка́менiемъ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́.
 • И изведо́ша его́ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́, и поби́ша его́ ка́менiемъ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́, я́коже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши и́мъ: и да сотворя́тъ себѣ́ ря́сны на воскри́лiихъ ри́зъ сво­и́хъ въ ро́ды своя́: и воз­ложи́те на ря́сны воскри́лiй пряде́нiе си́нее,
 • и бу́детъ ва́мъ на ря́снахъ: и у́зрите и́хъ, и воспомяне́те вся́ за́повѣди Госпо́дни и сотвори́те я́, и не разврати́теся вслѣ́дъ мы́слей сво­и́хъ и вслѣ́дъ оче́съ ва́шихъ, и́миже вы́ соблуди́сте вслѣ́дъ и́хъ:
 • я́ко да помяне́те и сотворите́ вся́ за́повѣди моя́, и бу́дете святи Бо́гу ва́­шему:
 • а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, изведы́й ва́съ изъ земли́ Еги́петскiя, бы́ти ва́мъ Бо́гъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую Я даю вам,
 • и будете приносить жертву Господу, всесожжение, или жертву заколаемую, от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, –
 • тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть [ефы] пшеничной муки, смешанной с четвертою частью гина елея;
 • и вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении, или при заколаемой жертве, на каждого агнца [в приятное благоухание Господу].
 • А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с третьею частью гина елея;
 • и вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу.
 • Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу,
 • то вместе с волом должно принести приношения хлебного три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиною гина елея;
 • и вина для возлияния приноси полгина в жертву, в приятное благоухание Господу.
 • Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца из овец, или коз;
 • по числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой, по числу их.
 • Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу;
 • и если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете;
 • для вас, общество [Господне], и для пришельца, живущего [у вас], устав один, устав вечный в роды ваши: что вы, то и пришелец да будет пред Господом;
 • закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю, в которую Я веду вас,
 • и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу;
 • от начатков теста вашего лепешку возносите в возношение; возносите ее так, как возношение с гумна;
 • от начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши.
 • Если же преступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею,
 • всего, что заповедал вам Господь [Бог] чрез Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, –
 • то, если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола [без порока] во всесожжение, в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его, по уставу, и одного козла в жертву за грех;
 • и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку;
 • и будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке.
 • Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех;
 • и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей;
 • один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке.
 • Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего,
 • ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится душа та; грех ее на ней.
 • Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы;
 • и привели его нашедшие его собирающим дрова [в день субботы] к Моисею и Аарону и ко всему обществу [сынов Израилевых];
 • и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать.
 • И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана.
 • И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти;
 • и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству,
 • чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим.
 • Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог ваш.
 • Господь сказал Моисею:
 • «Передай сынам Израилевым: когда вы придете в страну, в которой вы будете жить, в страну, которую Я вам отдаю,
 • и станете там приносить в дар Господу животное из крупного или мелкого скота — будь то всесожжение, или жертва по обету, или добровольная пиршественная жертва, или жертва по случаю праздника — когда вы станете возносить Господу благоуханный дым, приятный Ему, —
 • пусть жертва Господу обязательно сопровождается хлебным приношением. Это одна десятая эфы пшеничной муки, которая смочена четвертью ги́на оливкового масла.
 • Вместе со всесожжением и жертвой совершай и возлияние. Это четверть гина вина. Столько полагается на каждого ягненка.
 • Если приносишь в жертву барана, хлебное приношение должно быть две десятых эфы пшеничной муки, которая смочена третью гина оливкового масла,
 • а возлияние — треть гина вина. Это будет благоуханный дым, приятный Господу.
 • Если приносишь в жертву Господу быка — будь то всесожжение, или жертва по обету, или пиршественная жертва —
 • то на этого быка полагается хлебное приношение — три десятых эфы пшеничной муки, которая смочена половиной гина оливкового масла,
 • а возлияние — полгина вина. Это будет дар Господу, благоуханный дым, приятный Ему.
 • Так должны вы поступать всякий раз, когда приносите в жертву быка или барана, ягненка или козленка.
 • Сколько животных вы принесли в жертву, столько должно быть хлебных приношений и возлияний.
 • Каждый коренной житель страны должен исполнять все это, когда приносит дар Господу, когда возносит благоуханный дым, приятный Ему.
 • А если переселенец или кто бы то ни было еще, живущий среди вас или среди ваших потомков, захочет принести дар Господу, вознести благоуханный дым, приятный Ему, то он должен сделать все так же, как делаете вы.
 • Пусть в общине будет одно правило и для вас, и для переселенцев. Это вам предписание навеки, соблюдайте его из рода в род. Переселенец пусть поступает пред Господом так же, как и вы.
 • Одно правило и один закон — и для вас, и для живущих среди вас переселенцев».
 • Господь сказал Моисею:
 • «Передай сынам Израилевым: когда вы придете в землю, в которую Я веду вас,
 • и станете есть хлеб той земли, делайте подношение Господу.
 • Подносите в дар Господу лепешку первой выпечки из муки нового урожая — делайте это как подношение с гумна.
 • Из рода в род должны вы из первой выпечки делать подношение Господу.
 • Если вы по ошибке не выполнили какое–то из повелений, которые Господь возвестил Моисею, —
 • что–то из того, что Он повелел вам через Моисея, — то вот как вам надлежит поступать (начиная с того самого дня, когда Господь дал вам это повеление, и впредь, из рода в род).
 • Если ошибка была совершена по недосмотру общины, пусть вся община принесет в жертву быка — как всесожжение, как благоуханный дым, приятный Господу, с положенным хлебным приношением и возлиянием, и козла — как очистительную жертву.
 • Пусть священник совершит искупительный обряд за всю общину сынов Израилевых, и они будут прощены. Ибо это была ошибка, и за эту ошибку они сделали приношение, дар Господу, и принесли очистительную жертву пред Господом.
 • Вся община сынов Израилевых и переселенцы, живущие среди них, будут прощены, ибо весь народ совершил проступок по недосмотру.
 • Если один человек совершит проступок по ошибке, он должен принести в жертву годовалую козу — как очистительную жертву.
 • Пусть священник совершит пред Господом искупительный обряд за этого человека, совершившего проступок по ошибке. Он совершит за него искупительный обряд — и этот человек будет прощен.
 • У вас должно быть одно правило для всякого, кто совершит проступок по ошибке, — и для коренного жителя из сынов Израилевых, и для переселенца, живущего среди них.
 • Но если человек — будь то коренной житель или переселенец — совершил грех умышленно, то это оскорбление Господу; он будет отторгнут от рода своего.
 • Он пренебрег словом Господа, он нарушил Его повеление — и будет отторгнут от рода своего; он понесет наказание за свой грех».
 • Когда сыны Израилевы были в пустыне, то заметили, что один человек собирает дрова в субботу.
 • Те, кто застиг его собирающим дрова, привели его к Моисею, Аарону и всей общине.
 • Его посадили под стражу, потому что не было правила, которое говорило бы, как с ним поступить.
 • Господь сказал Моисею: «Этот человек должен быть предан смерти. Пусть вся община забросает его камнями вне стана».
 • Всей общиной его вывели из стана и насмерть забросали камнями. Так повелел Господь Моисею.
 • Господь сказал Моисею:
 • «Передай сынам Израилевым: пусть из рода в род они делают кисти по краям своей одежды, и в эти кисти вы должны вставлять голубую нитку.
 • Глядя на эти кисти, вы должны вспоминать все повеления Господа и исполнять их, а не подчиняться своему сердцу и очам, которые влекут вас к разврату!
 • Вы будете помнить и исполнять все Мои повеления и будете святыми у Бога вашего!
 • Я — Господь, ваш Бог, который вывел вас из Египта, чтобы быть вашим Богом. Я — Господь, ваш Бог».
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Ба банӣ Исроил сухан ронда, ба онҳо бигӯ: вақте ки ба замини сукунати худ, ки Ман онро ба шумо медиҳам, дохил шавед,
 • ва қурбонии оташин барои Парвардигор бихоҳед тақдим намоед, чи қурбонии сӯхтанӣ, чи забҳе барои иҷрои назр, ё барои хайрот, ё дар идҳои худ, то ки атри хушбӯй барои Парвардигор аз говон ё аз гӯсфандон ба амал оваред, –
 • он гоҳ касе ки қурбонии худро барои Парвардигор тақдим менамояд, бояд барои ҳадияи ордӣ даҳяки эфа орди маҳине биёрад, ки бо чоряк ҳин равған омехта шуда бошад.
 • Ва барои ҳадияи рехтанӣ чоряк ҳин шароб бо қурбонии сӯхтанӣ ё бо забҳ барои ҳар барра биёр.
 • Агар қӯчқоре қурбонӣ намоӣ, барои ҳадияи ордӣ ду даҳяки эфа орди маҳине биёр, ки бо сеяк ҳин равған омехта шуда бошад.
 • Ва барои ҳадияи рехтани сеяк ҳин шароб биёр, то ки атри хушбӯй барои Парвардигор бишавад.
 • Ва агар наргови ҷавоне барои қурбонии сӯхтанӣ ё барои забҳи иҷрои назр ё забҳи саломатӣ ба Парвардигор тақдим намоӣ, –
 • бигзор бо он наргови ҷавон ҳадияи ордӣ иборат аз се даҳяк орди маҳини омехта бо ним ҳин равған оварда шавад;
 • Ва барои ҳадияи рехтанӣ ним ҳин шароб биёр, то ки атри хушбӯй барои Парвардигор бишавад.
 • Барои ҳар наргов, ё барои ҳар қӯчқор, ё барои ҳар барраи гӯсфандон ё бузон бояд ҳамин тавр амал карда шавад.
 • Мувофиқи миқдоре ки тақдим менамоед, барои ҳар яке, мувофиқи шумораи онҳо, амал кунед.
 • Ҳар таҳҷоӣ, вақте ки атри хушбӯй барои Парвардигор тақдим менамояд, бояд инро ҳамин тавр ба амал оварад.
 • Ва агар дар миёни шумо ғарибе сокин бошад, ё ҳар касе ки дар наслҳои шумо дар миёни шумо бошад, ва бихоҳад атри хушбӯй барои Парвардигор тақдим намояд, вай бояд ончунон амал намояд, чунон ки шумо амал мекунед.
 • Барои шумо, эй аҳли ҷамоат, ва барои ғарибе ки назди шумо сокин аст, фариза як аст, ки фаризаи абадист дар наслҳои шумо: ғариб ба ҳузури Парвардигор комилан мисли шумост.
 • Барои шумо ва барои ғарибе ки дар миёни шумо сокин аст, як қонун ва як ҳуқуқ хоҳад буд».
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Ба банӣ Исроил сухан ронда, ба онҳо бигӯ: вақте ки шумо ба замине ки Ман шуморо ба он ҷо мебарам, дохил шавед,
 • ва аз нони он замин бихӯред, он гоҳ ҳадия барои Парвардигор тақдим кунед.
 • Аз хамири аввали худ ҳалло заволае барои ҳадия тақдим кунед; чӣ гунае ки аз хирман ҳадия тақдим мекунанд, онро он гуна тақдим, кунед.
 • Аз хамири аввали худ ҳадия барои Парвардигор дар наслҳои худ тақдим кунед.
 • Ва агар саҳв намуда, тамоми ин аҳкомро, ки Парвардигор ба Мусо гуфтааст, ба ҷо наоварда бошед,
 • яъне ҳар он чиро, ки Парвардигор ба шумо ба воситаи Мусо фармудааст, аз рӯзе ки Парвардигор барои шумо ва минбаъд барои наслҳои шумо фармудааст, –
 • пас, агар ин, ба сабаби бехабарии ҷамоат, саҳван ба амал омада бошад, он гоҳ бигзор тамоми ҷамоат як наргови ҷавонро барои қурбонии сӯхтанӣ, ҳамчун атри хушбӯй барои Парвардигор, бо ҳадияи ордӣ ва ҳадияи рехтании он, мувофиқи қоидаи он, тақдим кунанд, ва як нарбузро барои қурбонии гуноҳ.
 • Ва коҳин тамоми ҷамоати банӣ Исроилро кафорат менамояд, ва онҳо омурзида хоҳанд шуд, зеро ки ин саҳв буд, ва онҳо қурбонии худро барои қурбонии оташини Парвардигор, ва қурбонии гуноҳи худро барои саҳви худ ба ҳузури Парвардигор тақдим кардаанд.
 • Ва тамоми ҷамоати банӣ Исроил ва ғарибоне ки дар миёни онҳо сокинанд, омурзида хоҳанд шуд, зеро ки ин саҳви тамоми қавм буд.
 • Вале агар як кас саҳван гуноҳ карда бошад, бигзор вай модабузи яксолае барои қурбонии гуноҳ тақдим намояд.
 • Ва коҳин он каси саҳвкардаро, ки саҳван ба ҳузури Парвардигор гуноҳ кардааст, кафорат менамояд, то ки вай кафорат ёбад, ва он гоҳ вай омурзида хоҳад шуд.
 • Барои касе ки саҳван амал мекунад, хоҳ вай таҳҷоие аз банӣ Исроил бошад, хоҳ ғарибе ки дар миёни онҳо сокин аст, як қоида хоҳад буд.
 • Валекин касе ки дидаю дониста гуноҳе мекунад, хоҳ таҳҷоӣ бошад хоҳ ғариб, вай Парвардигорро куфр кардааст, пас он кас аз миёни қавми худ нобуд хоҳад шуд,
 • зеро ки вай аз каломи Парвардигор нафрат карда, ҳукми Ӯро поймол намудааст, – он кас албатта нобуд хоҳад шуд: гуноҳи вай бар гардани вай аст».
 • Ва ҳангоме ки банӣ Исроил дар биёбон буданд, касеро диданд, ки дар рӯзи шанбе ҳезум ҷамъ мекард.
 • Ва касоне ки ӯро дида буданд, ки ҳезум ҷамъ мекард, ӯро назди Мусо ва Ҳорун ва тамоми ҷамоат оварданд.
 • Ва ӯро дар ҳабс гузоштанд, зеро ҳанӯз муайян нашуда буд, ки бо ӯ чӣ бояд кард.
 • Ва Парвардигор ба Мусо гуфт: «Ин кас бояд ҳатман кушта шавад; бигзор тамоми ҷамоат ӯро берун аз бошишгоҳ сангсор кунанд».
 • Ва тамоми ҷамоат ӯро аз бошишгоҳ берун оварданд, ва ӯро сангсор карданд, ва ӯ мурд, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Ба банӣ Исроил сухан ронда, ба онҳо бигӯ, ки барои худ бар гӯшаҳои либоси худ дар наслҳои худ пӯпак бисозанд, ва дар пӯпаки ҳар гӯша риштаи лоҷварде дохил кунанд,
 • ва он дар пӯпаки шумо хоҳад буд, то ки бар он нигариста, тамоми аҳкоми Парвардигорро ба ёд оваред, ва онҳоро иҷро кунед, ва аз пайи дили худ ва чашмони худ, ки шуморо ба зино моил мекунанд, наравед,
 • то ки тамоми аҳкоми Маро дар хотир нигоҳ дошта, ба ҷо оваред, ва барои Худои худ пок бошед.
 • Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам, ки шуморо аз замини Миср берун овардаам, то ки Худои шумо бошам. Ман Парвардигор Худои шумо ҳастам».