Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю вселе́нiя ва́­шего, ю́же а́зъ даю́ ва́мъ,
 • и сотворите́ при­­но́съ Го́споду во всесожже́нiе или́ же́ртву, е́же воз­вели́чити мольбу́, или́ благово́льну, или́ въ пра́здники ва́шя въ воню́ благово́нiя Го́споду, а́ще у́бо от­ воло́въ, или́ от­ ове́цъ:
 • и да при­­несе́тъ при­­нося́й да́ръ сво́й Го́споду же́ртву, муки́ пшени́чны деся́тую ча́сть е́фи [мѣ́ры], вмѣ́шены въ еле́й четве́ртыя ча́сти и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе четве́ртую ча́сть и́на сотвори́те во всесожже́нiе или́ въ же́ртву: а́гнцу еди́ному да сотвори́ши толи́ко, при­­но́съ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И овну́, егда́ творите́ его́ во всесожже́нiе или́ въ же́ртву, да сотвори́ши же́ртву муки́ пшени́чны двѣ́ десяти́ны вмѣ́шаны въ еле́й, тре́тiю ча́сть и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе тре́тiю ча́сть и́на при­­несете́ въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • А́ще же творите́ от­ воло́въ во всесожже́нiе или́ въ же́ртву, е́же воз­вели́чити мольбу́, или́ во спаси́телное Го́споду,
 • и при­­несе́тъ съ телце́мъ при­­но́съ муки́ пшени́чны три́ десяти́ны вмѣ́шаны въ еле́й, по́лъ и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе по́лъ и́на [мѣ́ры], при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • Та́ко да сотвори́ши телцу́ еди́ному, или́ овну́ еди́ному, или́ а́гнцу еди́ному от­ ове́цъ или́ от­ ко́зъ:
 • по числу́ и́хъ, я́же а́ще сотворите́, та́ко сотвори́те еди́ному по числу́ и́хъ.
 • Вся́къ тузе́мецъ да сотвори́тъ та́ко сицева́я при­­нести́ при­­ноше́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду:
 • а́ще же при­­шле́цъ въ ва́съ при­­бу́детъ въ земли́ ва́­шей, или́ и́же а́ще бу́детъ въ ва́съ въ родѣ́хъ ва́шихъ, и сотвори́тъ при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду, я́коже творите́ вы́, та́ко да сотвори́тъ.
 • Со́нме Госпо́день, зако́нъ еди́нъ да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцемъ при­­лежа́щымъ въ ва́съ, зако́нъ вѣ́чный въ ро́ды ва́шя: я́коже вы́, [та́ко] и при­­шле́цъ да бу́детъ предъ Го́сподемъ:
 • зако́нъ еди́нъ да бу́детъ и оправда́нiе еди́но да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ва́съ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю, въ ню́же а́зъ ввожду́ ва́съ та́мо,
 • и бу́детъ егда́ я́сте от­ хлѣ́бовъ земли́ [тоя́], от­ложи́те уча́стiе во от­дѣле́нiе Го́споду: нача́токъ тѣ́ста ва́­шего,
 • хлѣ́бъ от­лучи́те уча́стiе о́но­е: я́коже уча́стiе от­ гумна́,
 • та́ко от­дѣли́те то́й хлѣ́бъ, нача́токъ тѣ́ста ва́­шего, и дади́те Го́споду уча́стiе въ ро́ды ва́шя.
 • Егда́ же согрѣшите́ и не сотворите́ всѣ́хъ за́повѣдiй си́хъ, и́хже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю,
 • я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ къ ва́мъ руко́ю Моисе́овою, от­ дне́ въ о́ньже повелѣ́ Госпо́дь къ ва́мъ, и пото́мъ въ ро́ды ва́шя,
 • и бу́детъ а́ще от­ оче́съ со́нма сотвори́т­ся нево́лею, и да сотвори́тъ ве́сь со́нмъ телца́ еди́наго непоро́чна от­ воло́въ во всесожже́нiе, въ воню́ благово́нiя Го́споду, и же́ртву сего́, и воз­лiя́нiе его́ по уставле́нiю, и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди:
 • и да помо́лит­ся жре́цъ от­ все́мъ со́нмѣ сыно́въ Изра́илевыхъ, и оста́вит­ся и́мъ, я́ко нехотѣ́нiе е́сть: и сі́и при­­несо́ша да́ръ сво́й, при­­несе́нiе Го́споду грѣха́ ра́ди сво­его́ предъ Го́сподемъ, нехотѣ́нiй ра́ди сво­и́хъ,
 • и оста́вит­ся всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ва́съ, я́ко всѣ́мъ лю́демъ нехотѣ́н­ное.
 • А́ще же душа́ еди́на не хотя́щи согрѣши́тъ, да при­­веде́тъ ко́зу еди́ну единолѣ́тну грѣха́ ра́ди:
 • и да помо́лит­ся жре́цъ о души́ нехотѣ́в­шей и согрѣ́шшей нехотѣ́нiемъ предъ Го́сподемъ, и да помо́лит­ся о не́й, и оста́вит­ся е́й.
 • Насе́лнику [земли́] сыно́въ Изра́илевыхъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ни́хъ, зако́нъ еди́нъ да бу́детъ и́мъ, и́же а́ще сотвори́тъ не хотя́щь.
 • И душа́ я́же сотвори́тъ руко́ю го́рдости от­ тузе́мецъ или́ от­ при­­ше́лцевъ, Бо́га сiя́ разгнѣ́ваетъ, и потреби́т­ся душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ:
 • я́ко сло́во Госпо́дне презрѣ́ и за́повѣди его́ разсы́па, сотре́нiемъ да сотре́т­ся душа́ та́: и грѣ́хъ ея́ на не́й.
 • И бя́ху сы́нове Изра́илевы въ пусты́ни, и обрѣто́ша му́жа собира́юща дрова́ въ де́нь суббо́тный,
 • и при­­ведо́ша его́ обрѣ́тшiи собира́юща дрова́ въ де́нь суббо́тный къ Моисе́ю и Ааро́ну и ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • и вверго́ша его́ въ темни́цу: не совѣща́ша бо, что́ сотворя́тъ ему́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: сме́ртiю да у́мретъ человѣ́къ се́й, да побiе́те его́ ка́менiемъ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́.
 • И изведо́ша его́ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́, и поби́ша его́ ка́менiемъ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́, я́коже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши и́мъ: и да сотворя́тъ себѣ́ ря́сны на воскри́лiихъ ри́зъ сво­и́хъ въ ро́ды своя́: и воз­ложи́те на ря́сны воскри́лiй пряде́нiе си́нее,
 • и бу́детъ ва́мъ на ря́снахъ: и у́зрите и́хъ, и воспомяне́те вся́ за́повѣди Госпо́дни и сотвори́те я́, и не разврати́теся вслѣ́дъ мы́слей сво­и́хъ и вслѣ́дъ оче́съ ва́шихъ, и́миже вы́ соблуди́сте вслѣ́дъ и́хъ:
 • я́ко да помяне́те и сотворите́ вся́ за́повѣди моя́, и бу́дете святи Бо́гу ва́­шему:
 • а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, изведы́й ва́съ изъ земли́ Еги́петскiя, бы́ти ва́мъ Бо́гъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую Я даю вам,
 • и будете приносить жертву Господу, всесожжение, или жертву заколаемую, от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, –
 • тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть [ефы] пшеничной муки, смешанной с четвертою частью гина елея;
 • и вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении, или при заколаемой жертве, на каждого агнца [в приятное благоухание Господу].
 • А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с третьею частью гина елея;
 • и вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу.
 • Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу,
 • то вместе с волом должно принести приношения хлебного три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиною гина елея;
 • и вина для возлияния приноси полгина в жертву, в приятное благоухание Господу.
 • Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца из овец, или коз;
 • по числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой, по числу их.
 • Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу;
 • и если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете;
 • для вас, общество [Господне], и для пришельца, живущего [у вас], устав один, устав вечный в роды ваши: что вы, то и пришелец да будет пред Господом;
 • закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю, в которую Я веду вас,
 • и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу;
 • от начатков теста вашего лепешку возносите в возношение; возносите ее так, как возношение с гумна;
 • от начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши.
 • Если же преступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею,
 • всего, что заповедал вам Господь [Бог] чрез Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, –
 • то, если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола [без порока] во всесожжение, в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его, по уставу, и одного козла в жертву за грех;
 • и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку;
 • и будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке.
 • Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех;
 • и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей;
 • один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке.
 • Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего,
 • ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится душа та; грех ее на ней.
 • Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы;
 • и привели его нашедшие его собирающим дрова [в день субботы] к Моисею и Аарону и ко всему обществу [сынов Израилевых];
 • и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать.
 • И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана.
 • И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти;
 • и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству,
 • чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим.
 • Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог ваш.
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτούς ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῆς κατοικήσεως ὑμῶν ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν
 • καὶ ποιήσεις ὁλοκαυτώματα κυρίῳ ὁλοκάρπωμα ἢ θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ καθ᾿ ἑκούσιον ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ποιῆσαι ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ εἰ μὲν ἀπο­̀ τῶν βοῶν ἢ ἀπο­̀ τῶν προ­βάτων
 • καὶ προ­σοίσει ὁ προ­σφέρων τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ θυσίαν σεμιδάλεως δέκατον τοῦ οιφι ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ τοῦ ιν
 • καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ιν ποιήσετε ἐπι­̀ τῆς ὁλοκαυτώσεως ἢ ἐπι­̀ τῆς θυσίας τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ποιήσεις τοσοῦτο κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ
 • καὶ τῷ κριῷ ὅταν ποιῆτε αὐτὸν ἢ εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν ποιήσεις θυσίαν σεμιδάλεως δύο δέκατα­ ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τὸ τρίτον τοῦ ιν
 • καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τρίτον τοῦ ιν προ­σοίσετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ
 • ἐὰν δὲ ἀπο­̀ τῶν βοῶν ποιῆτε εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ εἰς σωτήριον κυρίῳ
 • καὶ προ­σοίσει ἐπι­̀ τοῦ μόσχου θυσίαν σεμιδάλεως τρία δέκατα­ ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἥμισυ τοῦ ιν
 • καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ ἥμισυ τοῦ ιν κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ
 • οὕτως ποιήσεις τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ κριῷ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ἐκ τῶν προ­βάτων ἢ ἐκ τῶν αἰγῶν
 • κατα­̀ τὸν ἀριθμὸν ὧν ἐὰν ποιήσητε οὕτω ποιήσετε τῷ ἑνὶ κατα­̀ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν
 • πᾶς ὁ αὐτόχθων ποιήσει οὕτως τοιαῦτα προ­σενέγκαι καρπώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ
 • ἐὰν δὲ προ­σήλυτος ἐν ὑμῖν προ­σγένηται ἐν τῇ γῇ ὑμῶν ἢ ὃς ἂν γένηται ἐν ὑμῖν ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν καὶ ποιήσει κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ ὃν τρόπον ποιεῖτε ὑμεῖς οὕτως ποιήσει ἡ συν­αγωγὴ κυρίῳ
 • νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τοῖς προ­σηλύτοις τοῖς προ­σκει­μέ­νοις ἐν ὑμῖν νόμος αἰώνιος εἰς γενεὰς ὑμῶν ὡς ὑμεῖς καὶ ὁ προ­σήλυτος ἔσται ἔναν­τι κυρίου
 • νόμος εἷς ἔσται καὶ δικαίωμα ἓν ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προ­σηλύτῳ τῷ προ­σκειμένῳ ἐν ὑμῖν
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτούς ἐν τῷ εἰσπορεύ­εσθαι ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ
 • καὶ ἔσται ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπο­̀ τῶν ἄρτων τῆς γῆς ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα ἀφόρισμα κυρίῳ
 • ἀπαρχὴν φυράμα­τος ὑμῶν ἄρτον ἀφαίρεμα ἀφοριεῖτε αὐτό ὡς ἀφαίρεμα ἀπο­̀ ἅλω οὕτως ἀφελεῖτε αὐτόν
 • ἀπαρχὴν φυράμα­τος ὑμῶν καὶ δώσετε κυρίῳ ἀφαίρεμα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν
 • ὅταν δὲ δια­μάρτητε καὶ μὴ ποιήσητε πάσας τὰς ἐν­τολὰς ταύτας ἃς ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν
 • καθὰ συν­έταξεν κύριος προ­̀ς ὑμᾶς ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ἧς συν­έταξεν κύριος προ­̀ς ὑμᾶς καὶ ἐπέκεινα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν
 • καὶ ἔσται ἐὰν ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συν­αγωγῆς γενηθῇ ἀκουσίως καὶ ποιήσει πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ καὶ θυσίαν τούτου καὶ σπονδὴν αὐτοῦ κατα­̀ τὴν σύν­ταξιν καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας
 • καὶ ἐξιλά­σε­ται ὁ ἱερεὺς περὶ πάσης συν­αγωγῆς υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀφεθή­σε­ται αὐτοῖς ὅτι ἀκούσιόν ἐστιν καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν τὸ δῶρον αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν ἔναν­τι κυρίου περὶ τῶν ἀκουσίων αὐτῶν
 • καὶ ἀφεθή­σε­ται κατα­̀ πᾶσαν συν­αγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῷ προ­σηλύτῳ τῷ προ­σκειμένῳ προ­̀ς ὑμᾶς ὅτι παν­τὶ τῷ λαῷ ἀκούσιον
 • ἐὰν δὲ ψυχὴ μία ἁμάρτῃ ἀκουσίως προ­σάξει αἶγα μίαν ἐνιαυσίαν περὶ ἁμαρτίας
 • καὶ ἐξιλά­σε­ται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀκουσιασθείσης καὶ ἁμαρτούσης ἀκουσίως ἔναν­τι κυρίου ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ
 • τῷ ἐγχωρίῳ ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ τῷ προ­σηλύτῳ τῷ προ­σκειμένῳ ἐν αὐτοῖς νόμος εἷς ἔσται αὐτοῖς ὃς ἂν ποιήσῃ ἀκουσίως
 • καὶ ψυχή ἥτις ποιήσει ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας ἀπο­̀ τῶν αὐτοχθόνων ἢ ἀπο­̀ τῶν προ­σηλύτων τὸν θεὸν οὗτος παροξύνει ἐξολεθρευθή­σε­ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς
 • ὅτι τὸ ῥῆμα κυρίου ἐφαύλισεν καὶ τὰς ἐν­τολὰς αὐτοῦ διεσκέδασεν ἐκτρίψει ἐκτριβή­σε­ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἡ ἁμαρτία αὐτῆς ἐν αὐτῇ
 • καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ εὗρον ἄνδρα συλλέγον­τα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
 • καὶ προ­σήγαγον αὐτὸν οἱ εὑρόν­τες αὐτὸν συλλέγον­τα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ προ­̀ς πᾶσαν συν­αγωγὴν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ ἀπέθεν­το αὐτὸν εἰς φυλακήν οὐ γὰρ συν­έκριναν τί ποιήσωσιν αὐτόν
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων θανάτῳ θανατούσθω ὁ ἄνθρωπος λιθοβολήσατε αὐτὸν λίθοις πᾶσα ἡ συν­αγωγή
 • καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ λίθοις ἔξω τῆς παρεμβολῆς καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτοὺς καὶ ποιησάτωσαν ἑαυτοῖς κράσπεδα ἐπι­̀ τὰ πτερύγια τῶν ἱματίων αὐτῶν εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν καὶ ἐπι­θήσετε ἐπι­̀ τὰ κράσπεδα τῶν πτερυγίων κλῶσμα ὑακίνθινον
 • καὶ ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς κρασπέδοις καὶ ὄψεσθε αὐτὰ καὶ μνησθήσεσθε πασῶν τῶν ἐν­τολῶν κυρίου καὶ ποιήσετε αὐτὰς καὶ οὐ δια­στραφήσεσθε ὀπίσω τῶν δια­νοιῶν ὑμῶν καὶ ὀπίσω τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν ἐν οἷς ὑμεῖς ἐκπορνεύ­ετε ὀπίσω αὐτῶν
 • ὅπως ἂν μνησθῆτε καὶ ποιήσητε πάσας τὰς ἐν­τολάς μου καὶ ἔσεσθε ἅγιοι τῷ θεῷ ὑμῶν
 • ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγῶν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἶναι ὑμῶν θεός ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν
 •  L'Éternel parla à Moïse, et dit:
 •  Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne pour y établir vos demeures,
 •  et que vous offrirez à l'Éternel un sacrifice consumé par le feu, soit un holocauste, soit un sacrifice en accomplissement d'un voeu ou en offrande volontaire, ou bien dans vos fêtes, pour produire avec votre gros ou votre menu bétail une agréable odeur à l'Éternel, -
 •  celui qui fera son offrande à l'Éternel présentera en offrande un dixième de fleur de farine pétrie dans un quart de hin d'huile,
 •  et tu feras une libation d'un quart de hin de vin, avec l'holocauste ou le sacrifice, pour chaque agneau.
 •  Pour un bélier, tu présenteras en offrande deux dixièmes de fleur de farine pétrie dans un tiers de hin d'huile,
 •  et tu feras une libation d'un tiers de hin de vin, comme offrande d'une agréable odeur à l'Éternel.
 •  Si tu offres un veau, soit comme holocauste, soit comme sacrifice en accomplissement d'un voeu, ou comme sacrifice d'actions de grâces à l'Éternel,
 •  on présentera en offrande, avec le veau, trois dixièmes de fleur de farine pétrie dans un demi-hin d'huile,
 •  et tu feras une libation d'un demi-hin de vin: c'est un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel.
 •  On fera ainsi pour chaque boeuf, pour chaque bélier, pour chaque petit des brebis ou des chèvres.
 •  Suivant le nombre des victimes, vous ferez ainsi pour chacune, d'après leur nombre.
 •  Tout indigène fera ces choses ainsi, lorsqu'il offrira un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel.
 •  Si un étranger séjournant chez vous, ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous, offre un sacrifice consumé par le feu, d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous.
 •  Il y aura une seule loi pour toute l'assemblée, pour vous et pour l'étranger en séjour au milieu de vous; ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants: il en sera de l'étranger comme de vous, devant l'Éternel.
 •  Il y aura une seule loi et une seule ordonnance pour vous et pour l'étranger en séjour parmi vous.
 •  L'Éternel parla à Moïse, et dit:
 •  Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur: Quand vous serez arrivés dans le pays où je vous ferai entrer,
 •  et que vous mangerez du pain de ce pays, vous prélèverez une offrande pour l'Éternel.
 •  Vous présenterez par élévation un gâteau, les prémices de votre pâte; vous le présenterez comme l'offrande qu'on prélève de l'aire.
 •  Vous prélèverez pour l'Éternel une offrande des prémices de votre pâte, dans les temps à venir.
 •  Si vous péchez involontairement, en n'observant pas tous ces commandements que l'Éternel a fait connaître à Moïse,
 •  tout ce que l'Éternel vous a ordonné par Moïse, depuis le jour où l'Éternel a donné des commandements et plus tard dans les temps à venir;
 •  si l'on a péché involontairement, sans que l'assemblée s'en soit aperçue, toute l'assemblée offrira un jeune taureau en holocauste d'une agréable odeur à l'Éternel, avec l'offrande et la libation, d'après les règles établies; elle offrira encore un bouc en sacrifice d'expiation.
 •  Le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël, et il leur sera pardonné; car ils ont péché involontairement, et ils ont apporté leur offrande, un sacrifice consumé par le feu en l'honneur de l'Éternel et une victime expiatoire devant l'Éternel, à cause du péché qu'ils ont involontairement commis.
 •  Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger en séjour au milieu d'eux, car c'est involontairement que tout le peuple a péché.
 •  Si c'est une seule personne qui a péché involontairement, elle offrira une chèvre d'un an en sacrifice pour le péché.
 •  Le sacrificateur fera l'expiation pour la personne qui a péché involontairement devant l'Éternel: quand il aura fait l'expiation pour elle, il lui sera pardonné.
 •  Pour l'indigène parmi les enfants d'Israël et pour l'étranger en séjour au milieu d'eux, il y aura pour vous une même loi, quand on péchera involontairement.
 •  Mais si quelqu'un, indigène ou étranger, agit la main levée, il outrage l'Éternel; celui-là sera retranché du milieu de son peuple.
 •  Il a méprisé la parole de l'Éternel, et il a violé son commandement: celui-là sera retranché, il portera la peine de son iniquité.
 •  Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat.
 •  Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron, et à toute l'assemblée.
 •  On le mit en prison, car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré.
 •  L'Éternel dit à Moïse: Cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp.
 •  Toute l'assemblée le fit sortir du camp et le lapida, et il mourut, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse.
 •  L'Éternel dit à Moïse:
 •  Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur qu'ils se fassent, de génération en génération, une frange au bord de leurs vêtements, et qu'ils mettent un cordon bleu sur cette frange du bord de leurs vêtements.
 •  Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, et vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel pour les mettre en pratique, et vous ne suivrez pas les désirs de vos coeurs et de vos yeux pour vous laisser entraîner à l'infidélité.
 •  Vous vous souviendrez ainsi de mes commandements, vous les mettrez en pratique, et vous serez saints pour votre Dieu.
 •  Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, pour être votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu.