Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю вселе́нiя ва́­шего, ю́же а́зъ даю́ ва́мъ,
 • и сотворите́ при­­но́съ Го́споду во всесожже́нiе или́ же́ртву, е́же воз­вели́чити мольбу́, или́ благово́льну, или́ въ пра́здники ва́шя въ воню́ благово́нiя Го́споду, а́ще у́бо от­ воло́въ, или́ от­ ове́цъ:
 • и да при­­несе́тъ при­­нося́й да́ръ сво́й Го́споду же́ртву, муки́ пшени́чны деся́тую ча́сть е́фи [мѣ́ры], вмѣ́шены въ еле́й четве́ртыя ча́сти и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе четве́ртую ча́сть и́на сотвори́те во всесожже́нiе или́ въ же́ртву: а́гнцу еди́ному да сотвори́ши толи́ко, при­­но́съ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И овну́, егда́ творите́ его́ во всесожже́нiе или́ въ же́ртву, да сотвори́ши же́ртву муки́ пшени́чны двѣ́ десяти́ны вмѣ́шаны въ еле́й, тре́тiю ча́сть и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе тре́тiю ча́сть и́на при­­несете́ въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • А́ще же творите́ от­ воло́въ во всесожже́нiе или́ въ же́ртву, е́же воз­вели́чити мольбу́, или́ во спаси́телное Го́споду,
 • и при­­несе́тъ съ телце́мъ при­­но́съ муки́ пшени́чны три́ десяти́ны вмѣ́шаны въ еле́й, по́лъ и́на [мѣ́ры]:
 • и вина́ на воз­лiя́нiе по́лъ и́на [мѣ́ры], при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • Та́ко да сотвори́ши телцу́ еди́ному, или́ овну́ еди́ному, или́ а́гнцу еди́ному от­ ове́цъ или́ от­ ко́зъ:
 • по числу́ и́хъ, я́же а́ще сотворите́, та́ко сотвори́те еди́ному по числу́ и́хъ.
 • Вся́къ тузе́мецъ да сотвори́тъ та́ко сицева́я при­­нести́ при­­ноше́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду:
 • а́ще же при­­шле́цъ въ ва́съ при­­бу́детъ въ земли́ ва́­шей, или́ и́же а́ще бу́детъ въ ва́съ въ родѣ́хъ ва́шихъ, и сотвори́тъ при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду, я́коже творите́ вы́, та́ко да сотвори́тъ.
 • Со́нме Госпо́день, зако́нъ еди́нъ да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцемъ при­­лежа́щымъ въ ва́съ, зако́нъ вѣ́чный въ ро́ды ва́шя: я́коже вы́, [та́ко] и при­­шле́цъ да бу́детъ предъ Го́сподемъ:
 • зако́нъ еди́нъ да бу́детъ и оправда́нiе еди́но да бу́детъ ва́мъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ва́съ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: егда́ вни́дете въ зе́млю, въ ню́же а́зъ ввожду́ ва́съ та́мо,
 • и бу́детъ егда́ я́сте от­ хлѣ́бовъ земли́ [тоя́], от­ложи́те уча́стiе во от­дѣле́нiе Го́споду: нача́токъ тѣ́ста ва́­шего,
 • хлѣ́бъ от­лучи́те уча́стiе о́но­е: я́коже уча́стiе от­ гумна́,
 • та́ко от­дѣли́те то́й хлѣ́бъ, нача́токъ тѣ́ста ва́­шего, и дади́те Го́споду уча́стiе въ ро́ды ва́шя.
 • Егда́ же согрѣшите́ и не сотворите́ всѣ́хъ за́повѣдiй си́хъ, и́хже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю,
 • я́коже повелѣ́ Госпо́дь Бо́гъ къ ва́мъ руко́ю Моисе́овою, от­ дне́ въ о́ньже повелѣ́ Госпо́дь къ ва́мъ, и пото́мъ въ ро́ды ва́шя,
 • и бу́детъ а́ще от­ оче́съ со́нма сотвори́т­ся нево́лею, и да сотвори́тъ ве́сь со́нмъ телца́ еди́наго непоро́чна от­ воло́въ во всесожже́нiе, въ воню́ благово́нiя Го́споду, и же́ртву сего́, и воз­лiя́нiе его́ по уставле́нiю, и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди:
 • и да помо́лит­ся жре́цъ от­ все́мъ со́нмѣ сыно́въ Изра́илевыхъ, и оста́вит­ся и́мъ, я́ко нехотѣ́нiе е́сть: и сі́и при­­несо́ша да́ръ сво́й, при­­несе́нiе Го́споду грѣха́ ра́ди сво­его́ предъ Го́сподемъ, нехотѣ́нiй ра́ди сво­и́хъ,
 • и оста́вит­ся всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ва́съ, я́ко всѣ́мъ лю́демъ нехотѣ́н­ное.
 • А́ще же душа́ еди́на не хотя́щи согрѣши́тъ, да при­­веде́тъ ко́зу еди́ну единолѣ́тну грѣха́ ра́ди:
 • и да помо́лит­ся жре́цъ о души́ нехотѣ́в­шей и согрѣ́шшей нехотѣ́нiемъ предъ Го́сподемъ, и да помо́лит­ся о не́й, и оста́вит­ся е́й.
 • Насе́лнику [земли́] сыно́въ Изра́илевыхъ и при­­ше́лцу при­­лежа́щему въ ни́хъ, зако́нъ еди́нъ да бу́детъ и́мъ, и́же а́ще сотвори́тъ не хотя́щь.
 • И душа́ я́же сотвори́тъ руко́ю го́рдости от­ тузе́мецъ или́ от­ при­­ше́лцевъ, Бо́га сiя́ разгнѣ́ваетъ, и потреби́т­ся душа́ та́ от­ люді́й сво­и́хъ:
 • я́ко сло́во Госпо́дне презрѣ́ и за́повѣди его́ разсы́па, сотре́нiемъ да сотре́т­ся душа́ та́: и грѣ́хъ ея́ на не́й.
 • И бя́ху сы́нове Изра́илевы въ пусты́ни, и обрѣто́ша му́жа собира́юща дрова́ въ де́нь суббо́тный,
 • и при­­ведо́ша его́ обрѣ́тшiи собира́юща дрова́ въ де́нь суббо́тный къ Моисе́ю и Ааро́ну и ко всему́ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • и вверго́ша его́ въ темни́цу: не совѣща́ша бо, что́ сотворя́тъ ему́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: сме́ртiю да у́мретъ человѣ́къ се́й, да побiе́те его́ ка́менiемъ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́.
 • И изведо́ша его́ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́, и поби́ша его́ ка́менiемъ ве́сь со́нмъ внѣ́ полка́, я́коже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши и́мъ: и да сотворя́тъ себѣ́ ря́сны на воскри́лiихъ ри́зъ сво­и́хъ въ ро́ды своя́: и воз­ложи́те на ря́сны воскри́лiй пряде́нiе си́нее,
 • и бу́детъ ва́мъ на ря́снахъ: и у́зрите и́хъ, и воспомяне́те вся́ за́повѣди Госпо́дни и сотвори́те я́, и не разврати́теся вслѣ́дъ мы́слей сво­и́хъ и вслѣ́дъ оче́съ ва́шихъ, и́миже вы́ соблуди́сте вслѣ́дъ и́хъ:
 • я́ко да помяне́те и сотворите́ вся́ за́повѣди моя́, и бу́дете святи Бо́гу ва́­шему:
 • а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ, изведы́й ва́съ изъ земли́ Еги́петскiя, бы́ти ва́мъ Бо́гъ: а́зъ Госпо́дь Бо́гъ ва́шъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю вашего жительства, которую Я даю вам,
 • и будете приносить жертву Господу, всесожжение, или жертву заколаемую, от волов и овец, во исполнение обета, или по усердию, или в праздники ваши, дабы сделать приятное благоухание Господу, –
 • тогда приносящий жертву свою Господу должен принести в приношение от хлеба десятую часть [ефы] пшеничной муки, смешанной с четвертою частью гина елея;
 • и вина для возлияния приноси четвертую часть гина при всесожжении, или при заколаемой жертве, на каждого агнца [в приятное благоухание Господу].
 • А принося овна, приноси в приношение хлебное две десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с третьею частью гина елея;
 • и вина для возлияния приноси третью часть гина в приятное благоухание Господу.
 • Если молодого вола приносишь во всесожжение или жертву заколаемую, во исполнение обета или в мирную жертву Господу,
 • то вместе с волом должно принести приношения хлебного три десятых части ефы пшеничной муки, смешанной с половиною гина елея;
 • и вина для возлияния приноси полгина в жертву, в приятное благоухание Господу.
 • Так делай при каждом приношении вола и овна и агнца из овец, или коз;
 • по числу жертв, которые вы приносите, так делайте при каждой, по числу их.
 • Всякий туземец так должен делать это, принося жертву в приятное благоухание Господу;
 • и если будет между вами жить пришелец, или кто бы ни был среди вас в роды ваши, и принесет жертву в приятное благоухание Господу, то и он должен делать так, как вы делаете;
 • для вас, общество [Господне], и для пришельца, живущего [у вас], устав один, устав вечный в роды ваши: что вы, то и пришелец да будет пред Господом;
 • закон один и одни права да будут для вас и для пришельца, живущего у вас.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы войдете в землю, в которую Я веду вас,
 • и будете есть хлеб той земли, то возносите возношение Господу;
 • от начатков теста вашего лепешку возносите в возношение; возносите ее так, как возношение с гумна;
 • от начатков теста вашего отдавайте в возношение Господу в роды ваши.
 • Если же преступите по неведению и не исполните всех сих заповедей, которые изрек Господь Моисею,
 • всего, что заповедал вам Господь [Бог] чрез Моисея, от того дня, в который Господь заповедал вам, и впредь в роды ваши, –
 • то, если по недосмотру общества сделана ошибка, пусть все общество принесет одного молодого вола [без порока] во всесожжение, в приятное благоухание Господу, с хлебным приношением и возлиянием его, по уставу, и одного козла в жертву за грех;
 • и очистит священник все общество сынов Израилевых, и будет прощено им, ибо это была ошибка, и они принесли приношение свое в жертву Господу, и жертву за грех свой пред Господом, за свою ошибку;
 • и будет прощено всему обществу сынов Израилевых и пришельцу, живущему между ними, потому что весь народ сделал это по ошибке.
 • Если же один кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетнюю в жертву за грех;
 • и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищена будет, и прощено будет ей;
 • один закон да будет для вас, как для природного жителя из сынов Израилевых, так и для пришельца, живущего у вас, если кто сделает что по ошибке.
 • Если же кто из туземцев, или из пришельцев, сделает что дерзкою рукою, то он хулит Господа: истребится душа та из народа своего,
 • ибо слово Господне он презрел и заповедь Его нарушил; истребится душа та; грех ее на ней.
 • Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы;
 • и привели его нашедшие его собирающим дрова [в день субботы] к Моисею и Аарону и ко всему обществу [сынов Израилевых];
 • и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним сделать.
 • И сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьет его камнями все общество вне стана.
 • И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им, чтоб они делали себе кисти на краях одежд своих в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти;
 • и будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни, и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству,
 • чтобы вы помнили и исполняли все заповеди Мои и были святы пред Богом вашим.
 • Я Господь, Бог ваш, Который вывел вас из земли Египетской, чтоб быть вашим Богом: Я Господь, Бог ваш.
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτούς ὅταν εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν τῆς κατοικήσεως ὑμῶν ἣν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν
 • καὶ ποιήσεις ὁλοκαυτώματα κυρίῳ ὁλοκάρπωμα ἢ θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ καθ᾿ ἑκούσιον ἢ ἐν ταῖς ἑορταῖς ὑμῶν ποιῆσαι ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ εἰ μὲν ἀπο­̀ τῶν βοῶν ἢ ἀπο­̀ τῶν προ­βάτων
 • καὶ προ­σοίσει ὁ προ­σφέρων τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ θυσίαν σεμιδάλεως δέκατον τοῦ οιφι ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἐν τετάρτῳ τοῦ ιν
 • καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τέταρτον τοῦ ιν ποιήσετε ἐπι­̀ τῆς ὁλοκαυτώσεως ἢ ἐπι­̀ τῆς θυσίας τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ποιήσεις τοσοῦτο κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας τῷ κυρίῳ
 • καὶ τῷ κριῷ ὅταν ποιῆτε αὐτὸν ἢ εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν ποιήσεις θυσίαν σεμιδάλεως δύο δέκατα­ ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ τὸ τρίτον τοῦ ιν
 • καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ τρίτον τοῦ ιν προ­σοίσετε εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ
 • ἐὰν δὲ ἀπο­̀ τῶν βοῶν ποιῆτε εἰς ὁλοκαύτωμα ἢ εἰς θυσίαν μεγαλῦναι εὐχὴν ἢ εἰς σωτήριον κυρίῳ
 • καὶ προ­σοίσει ἐπι­̀ τοῦ μόσχου θυσίαν σεμιδάλεως τρία δέκατα­ ἀναπεποιημένης ἐν ἐλαίῳ ἥμισυ τοῦ ιν
 • καὶ οἶνον εἰς σπονδὴν τὸ ἥμισυ τοῦ ιν κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ
 • οὕτως ποιήσεις τῷ μόσχῳ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ κριῷ τῷ ἑνὶ ἢ τῷ ἀμνῷ τῷ ἑνὶ ἐκ τῶν προ­βάτων ἢ ἐκ τῶν αἰγῶν
 • κατα­̀ τὸν ἀριθμὸν ὧν ἐὰν ποιήσητε οὕτω ποιήσετε τῷ ἑνὶ κατα­̀ τὸν ἀριθμὸν αὐτῶν
 • πᾶς ὁ αὐτόχθων ποιήσει οὕτως τοιαῦτα προ­σενέγκαι καρπώματα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ
 • ἐὰν δὲ προ­σήλυτος ἐν ὑμῖν προ­σγένηται ἐν τῇ γῇ ὑμῶν ἢ ὃς ἂν γένηται ἐν ὑμῖν ἐν ταῖς γενεαῖς ὑμῶν καὶ ποιήσει κάρπωμα ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ ὃν τρόπον ποιεῖτε ὑμεῖς οὕτως ποιήσει ἡ συν­αγωγὴ κυρίῳ
 • νόμος εἷς ἔσται ὑμῖν καὶ τοῖς προ­σηλύτοις τοῖς προ­σκει­μέ­νοις ἐν ὑμῖν νόμος αἰώνιος εἰς γενεὰς ὑμῶν ὡς ὑμεῖς καὶ ὁ προ­σήλυτος ἔσται ἔναν­τι κυρίου
 • νόμος εἷς ἔσται καὶ δικαίωμα ἓν ἔσται ὑμῖν καὶ τῷ προ­σηλύτῳ τῷ προ­σκειμένῳ ἐν ὑμῖν
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτούς ἐν τῷ εἰσπορεύ­εσθαι ὑμᾶς εἰς τὴν γῆν εἰς ἣν ἐγὼ εἰσάγω ὑμᾶς ἐκεῖ
 • καὶ ἔσται ὅταν ἔσθητε ὑμεῖς ἀπο­̀ τῶν ἄρτων τῆς γῆς ἀφελεῖτε ἀφαίρεμα ἀφόρισμα κυρίῳ
 • ἀπαρχὴν φυράμα­τος ὑμῶν ἄρτον ἀφαίρεμα ἀφοριεῖτε αὐτό ὡς ἀφαίρεμα ἀπο­̀ ἅλω οὕτως ἀφελεῖτε αὐτόν
 • ἀπαρχὴν φυράμα­τος ὑμῶν καὶ δώσετε κυρίῳ ἀφαίρεμα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν
 • ὅταν δὲ δια­μάρτητε καὶ μὴ ποιήσητε πάσας τὰς ἐν­τολὰς ταύτας ἃς ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν
 • καθὰ συν­έταξεν κύριος προ­̀ς ὑμᾶς ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἀπο­̀ τῆς ἡμέρας ἧς συν­έταξεν κύριος προ­̀ς ὑμᾶς καὶ ἐπέκεινα εἰς τὰς γενεὰς ὑμῶν
 • καὶ ἔσται ἐὰν ἐξ ὀφθαλμῶν τῆς συν­αγωγῆς γενηθῇ ἀκουσίως καὶ ποιήσει πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ μόσχον ἕνα ἐκ βοῶν ἄμωμον εἰς ὁλοκαύτωμα εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ καὶ θυσίαν τούτου καὶ σπονδὴν αὐτοῦ κατα­̀ τὴν σύν­ταξιν καὶ χίμαρον ἐξ αἰγῶν ἕνα περὶ ἁμαρτίας
 • καὶ ἐξιλά­σε­ται ὁ ἱερεὺς περὶ πάσης συν­αγωγῆς υἱῶν Ισραηλ καὶ ἀφεθή­σε­ται αὐτοῖς ὅτι ἀκούσιόν ἐστιν καὶ αὐτοὶ ἤνεγκαν τὸ δῶρον αὐτῶν κάρπωμα κυρίῳ περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν ἔναν­τι κυρίου περὶ τῶν ἀκουσίων αὐτῶν
 • καὶ ἀφεθή­σε­ται κατα­̀ πᾶσαν συν­αγωγὴν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῷ προ­σηλύτῳ τῷ προ­σκειμένῳ προ­̀ς ὑμᾶς ὅτι παν­τὶ τῷ λαῷ ἀκούσιον
 • ἐὰν δὲ ψυχὴ μία ἁμάρτῃ ἀκουσίως προ­σάξει αἶγα μίαν ἐνιαυσίαν περὶ ἁμαρτίας
 • καὶ ἐξιλά­σε­ται ὁ ἱερεὺς περὶ τῆς ψυχῆς τῆς ἀκουσιασθείσης καὶ ἁμαρτούσης ἀκουσίως ἔναν­τι κυρίου ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ
 • τῷ ἐγχωρίῳ ἐν υἱοῖς Ισραηλ καὶ τῷ προ­σηλύτῳ τῷ προ­σκειμένῳ ἐν αὐτοῖς νόμος εἷς ἔσται αὐτοῖς ὃς ἂν ποιήσῃ ἀκουσίως
 • καὶ ψυχή ἥτις ποιήσει ἐν χειρὶ ὑπερηφανίας ἀπο­̀ τῶν αὐτοχθόνων ἢ ἀπο­̀ τῶν προ­σηλύτων τὸν θεὸν οὗτος παροξύνει ἐξολεθρευθή­σε­ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἐκ τοῦ λαοῦ αὐτῆς
 • ὅτι τὸ ῥῆμα κυρίου ἐφαύλισεν καὶ τὰς ἐν­τολὰς αὐτοῦ διεσκέδασεν ἐκτρίψει ἐκτριβή­σε­ται ἡ ψυχὴ ἐκείνη ἡ ἁμαρτία αὐτῆς ἐν αὐτῇ
 • καὶ ἦσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ εὗρον ἄνδρα συλλέγον­τα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
 • καὶ προ­σήγαγον αὐτὸν οἱ εὑρόν­τες αὐτὸν συλλέγον­τα ξύλα τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων καὶ προ­̀ς πᾶσαν συν­αγωγὴν υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ ἀπέθεν­το αὐτὸν εἰς φυλακήν οὐ γὰρ συν­έκριναν τί ποιήσωσιν αὐτόν
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων θανάτῳ θανατούσθω ὁ ἄνθρωπος λιθοβολήσατε αὐτὸν λίθοις πᾶσα ἡ συν­αγωγή
 • καὶ ἐξήγαγον αὐτὸν πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ ἔξω τῆς παρεμβολῆς καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ λίθοις ἔξω τῆς παρεμβολῆς καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτοὺς καὶ ποιησάτωσαν ἑαυτοῖς κράσπεδα ἐπι­̀ τὰ πτερύγια τῶν ἱματίων αὐτῶν εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν καὶ ἐπι­θήσετε ἐπι­̀ τὰ κράσπεδα τῶν πτερυγίων κλῶσμα ὑακίνθινον
 • καὶ ἔσται ὑμῖν ἐν τοῖς κρασπέδοις καὶ ὄψεσθε αὐτὰ καὶ μνησθήσεσθε πασῶν τῶν ἐν­τολῶν κυρίου καὶ ποιήσετε αὐτὰς καὶ οὐ δια­στραφήσεσθε ὀπίσω τῶν δια­νοιῶν ὑμῶν καὶ ὀπίσω τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν ἐν οἷς ὑμεῖς ἐκπορνεύ­ετε ὀπίσω αὐτῶν
 • ὅπως ἂν μνησθῆτε καὶ ποιήσητε πάσας τὰς ἐν­τολάς μου καὶ ἔσεσθε ἅγιοι τῷ θεῷ ὑμῶν
 • ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν ὁ ἐξαγαγῶν ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπτου εἶναι ὑμῶν θεός ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν