Скрыть
16:5
16:6
16:7
16:8
16:10
16:12
16:13
16:16
16:17
16:18
16:20
16:21
16:23
16:25
16:26
16:27
16:28
16:29
16:32
16:33
16:34
16:36
16:37
16:38
16:39
16:40
16:43
16:44
16:45
16:47
16:48
16:49
16:50
30:1
30:2
30:4
30:5
30:6
30:8
30:9
30:10
30:11
30:12
30:13
30:14
30:15
30:16
30:17
Церковнославянский (рус)
И глаго́ла Коре́й, сы́нъ Иссаа́ра сы́на Каа́ѳа сы́на Леві́ина, и даѳа́нъ и Авиро́нъ, сы́нове Елiа́вли, и Авна́нъ сы́нъ Фале́ѳа сы́на Руви́мля:
и воста́ша на Моисе́а, и му́жи сыно́въ Изра́илевыхъ двѣ́сти и пятьдеся́тъ нача́лницы со́нма, сигкли́тики совѣ́та и му́жи имени́ти.
Совоста́ша на Моисе́а и Ааро́на и рѣ́ша къ ни́мъ: довлѣ́етъ ва́мъ, я́ко ве́сь со́нмъ вси́ святи, и въ ни́хъ Госпо́дь: и чесо́ ра́ди востае́те на со́нмъ Госпо́день?
И слы́шавъ Моисе́й, паде́ ни́цъ.
И глаго́ла къ Коре́ю и ко всему́ со́нму его́, глаго́ля: согля́да и позна́ Госпо́дь су́щихъ его́ и святы́хъ, и при­­веде́ къ себѣ́: и и́хже не избра́ себѣ́, не при­­веде́ къ себѣ́:
сiе́ сотвори́те: воз­ми́те себѣ́ са́ми кади́лники, Коре́й и ве́сь со́нмъ его́,
и вложи́те о́гнь въ ня́, и вложи́те въ ня́ ѳимiа́мъ предъ Го́сподемъ у́трѣ: и бу́детъ му́жъ, его́же а́ще избере́тъ Госпо́дь, се́й свя́тъ: да довлѣ́ютъ ва́мъ сы́нове Леві́ины.
И рече́ Моисе́й Коре́ю: послу́шайте мене́, сы́нове Леві́ини:
еда́ ма́ло е́сть сiе́ ва́мъ, я́ко от­лучи́ ва́съ Бо́гъ от­ со́нма Изра́илева и при­­веде́ ва́съ къ себѣ́ служи́ти слу́жбы въ ски́нiи Госпо́дни и стоя́ти предъ со́нмомъ Госпо́днимъ, е́же служи́ти и́мъ?
и при­­веде́ тя и всю́ бра́тiю твою́, сы́ны Леві́ины съ тобо́ю, и про́сите свяще́н­ствовати?
та́ко ты́ и ве́сь со́нмъ тво́й собра́в­шiйся на Бо́га: и Ааро́нъ кто́ есть, я́ко ро́пщете на́нь?
И посла́ Моисе́й при­­зва́ти даѳа́на и Авиро́на, сы́ны Елiа́вли. И рѣ́ша: не и́демъ:
еда́ ма́ло се́, я́ко изве́лъ еси́ ны́ изъ земли́ кипя́щiя млеко́мъ и ме́домъ, е́же погуби́ти на́съ въ пусты́ни, я́ко владѣ́еши на́ми? кня́зь еси́:
и ты́ ли въ зе́млю кипя́щую ме́домъ и млеко́мъ вве́лъ еси́ на́съ и да́лъ еси́ на́мъ ча́сть села́ и виногра́да? о́чи человѣ́къ тѣ́хъ исткну́лъ еси́: не и́демъ.
И отягча́ Моисе́й гнѣ́вомъ зѣло́ и рече́ къ Го́споду: не внемли́ на же́ртву и́хъ: ни еди́наго похотѣ́нiя от­ ни́хъ прiя́хъ, ниже́ озло́бихъ кого́ от­ ни́хъ.
И рече́ Моисе́й къ Коре́ю: освяти́ со́нмъ тво́й, и бу́дите гото́ви предъ Го́спода ты́ и Ааро́нъ и они́ зау́тра:
и воз­ми́те кі́йждо кади́лникъ сво́й, и воз­ложи́те на ня́ ѳимiа́мъ, и при­­неси́те предъ Го́спода кі́йждо кади́лникъ сво́й, двѣ́сти и пятьдеся́тъ кади́лниковъ, и ты́ и Ааро́нъ кі́йждо кади́лникъ сво́й.
И взя́ша кі́йждо сво́й кади́лникъ, и воз­ложи́ша на ня́ о́гнь, и вложи́ша въ ня́ ѳимiа́мъ, и ста́ша предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя Моисе́й и Ааро́нъ.
И собра́ на ня́ Коре́й ве́сь со́нмъ сво́й предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя: и яви́ся сла́ва Госпо́дня всему́ со́нму.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
от­ступи́те кі́йждо от­ среды́ со́нма сего́, и потреблю́ я́ а́бiе.
И падо́ста на ли́ца своя́ и реко́ста: Бо́же, Бо́же духо́въ и вся́кiя пло́ти: а́ще человѣ́къ еди́нъ согрѣши́, на ве́сь ли со́нмъ гнѣ́въ Госпо́день?
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
рцы́ со́нму, глаго́ля: от­ступи́те о́крестъ от­ со́нма Коре́ева и даѳа́ня и Авиро́ня.
И воста́ Моисе́й, и и́де къ даѳа́ну и Авиро́ну: и идо́ша съ ни́мъ вси́ ста́рцы Изра́илтестiи.
И рече́ къ со́нму, глаго́ля: от­ступи́те от­ ку́щъ человѣ́къ жестокосе́рдыхъ си́хъ, и не при­­косни́теся ко всѣ́мъ, ели́ка су́ть и́мъ, да не поги́бнете ку́пно во все́мъ грѣсѣ́ и́хъ.
И от­ступи́ша от­ ку́щъ Коре́а и даѳа́на и Авиро́на о́крестъ: даѳа́нъ же и Авиро́нъ изыдо́ста и ста́ста предъ две́рьми ку́щъ сво­и́хъ, и жены́ и́хъ, и дѣ́ти и́хъ и имѣ́нiе и́хъ.
И рече́ Моисе́й: въ се́мъ позна́ете, я́ко Госпо́дь посла́ мя сотвори́ти вся́ дѣла́ сiя́, я́ко не от­ себе́ [а́зъ творю́ сiя́]:
а́ще сме́ртiю всѣ́хъ люді́й у́мрутъ сі́и, и а́ще по при­­сѣще́нiю всѣ́хъ человѣ́къ посѣще́нiе бу́детъ и́хъ, то́ не Госпо́дь посла́ мене́:
но я́вно пока́жетъ Госпо́дь, и от­ве́рзши земля́ уста́ своя́ пожре́тъ я́ и до́мы и́хъ, и ку́щы и́хъ и вся́, ели́ка су́ть и́хъ, и сни́дутъ жи́ви во а́дъ, и увѣ́дите, я́ко разгнѣ́ваша человѣ́цы сі́и Го́спода.
Егда́ же преста́ глаго́ля вся́ словеса́ сiя́, разсѣ́деся земля́ подъ нога́ми и́хъ:
и разве́рзеся земля́, и пожре́ я́ и до́мы и́хъ, и вся́ лю́ди су́щыя съ Коре́омъ, и скоты́ и́хъ:
и снидо́ша ті́и, и вся́, ели́ка су́ть и́хъ, жи́ви во а́дъ, и покры́ и́хъ земля́, и погибо́ша от­ среды́ со́нма:
и ве́сь Изра́иль, и и́же о́крестъ и́хъ, от­бѣго́ша от­ во́пля и́хъ, зане́ реко́ша, глаго́люще: да не пожре́тъ на́съ земля́.
И о́гнь изы́де от­ Го́спода и пояде́ двѣ́сти и пятьдеся́тъ муже́й при­­не́сшихъ ѳимiа́мъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю
и ко Елеаза́ру сы́ну Ааро́нову жерцу́: собери́те кади́лники мѣ́дяныя от­ среды́ изгорѣ́в­шихъ, и о́гнь чужді́й се́й разсы́плите та́мо, я́ко освяти́шася кади́лницы грѣ́шныхъ си́хъ въ душа́хъ и́хъ:
и сотвори́те я́ дщи́цы ко́ваны, обложе́нiе у олтаря́, я́ко при­­несо́шася предъ Го́спода и освяти́шася, и бы́ша въ зна́менiе сыно́мъ Изра́илевымъ.
И взя́ Елеаза́ръ сы́нъ Ааро́на жерца́ кади́лники мѣ́дяныя, ели́ки при­­несо́ша изгорѣ́в­шiи, и обложи́ша я́ во обложе́нiе олтаря́,
въ па́мять сыно́мъ Изра́илевымъ, я́ко да никто́же прiи́детъ иноплеме́н­никъ, и́же нѣ́сть от­ сѣ́мене Ааро́ня, е́же воз­ложи́ти ѳимiа́мъ предъ Го́сподемъ, и да не бу́детъ, я́коже Коре́й и совѣ́тницы его́, я́коже глаго́ла ему́ Госпо́дь руко́ю Моисе́овою.
И воз­ропта́ша сы́нове Изра́илтестiи на у́трiе на Моисе́а и Ааро́на, глаго́люще: вы́ изби́сте лю́ди Госпо́дни.
И бы́сть егда́ нападе́ со́нмъ на Моисе́а и Ааро́на, и устреми́шася къ ски́нiи свидѣ́нiя:
и покры́ о́ную о́блакъ, и яви́ся сла́ва Госпо́дня: и вни́де Моисе́й и Ааро́нъ предъ ски́нiю свидѣ́нiя.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
уступи́те от­ среды́ со́нма сего́, и потреблю́ я́ еди́ницею. И падо́ста на ли́ца своя́.
И рече́ Моисе́й ко Ааро́ну: воз­ми́ кади́лникъ, и вложи́ въ него́ о́гнь от­ олтаря́, и воз­ложи́ на́нь ѳимiа́мъ, и понеси́ ско́ро въ по́лкъ, и помоли́ся о ни́хъ: изы́де бо гнѣ́въ от­ лица́ Госпо́дня, и нача́ губи́ти лю́ди.
И взя́ Ааро́нъ, я́коже глаго́ла ему́ Моисе́й, и тече́ въ со́нмъ, уже́ бо нача́ся па́губа въ лю́дехъ: и воз­ложи́ ѳимiа́мъ, и помоли́ся о лю́дехъ:
и ста́ между́ ме́ртвыми и живы́ми, и преста́ па́губа.
И бы́сть уме́ршихъ въ па́губѣ четыре­на́­де­сять ты́сящъ и се́дмь со́тъ, кромѣ́ уме́ршихъ Коре́а ра́ди.
И воз­врати́ся Ааро́нъ къ Моисе́ю, къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя, и преста́ па́губа.
И глаго́ла Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ по всѣ́мъ, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
и глаго́ла Моисе́й князе́мъ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ, глаго́ля: сiе́ сло́во, е́же повелѣ́ Госпо́дь.
Человѣ́къ человѣ́къ, и́же а́ще обѣща́етъ обѣ́тъ Го́споду, или́ заклене́т­ся кля́твою, или́ опредѣли́тъ предѣ́ломъ о души́ сво­е́й, не оскверна́витъ словесе́ сво­его́: вся́, ели́ка изы́дутъ изъ у́стъ его́, да сотвори́тъ.
А́ще же обѣща́етъ жена́ обѣ́тъ Го́споду, или́ опредѣли́тъ опредѣле́нiе въ дому́ отца́ сво­его́ въ ю́ности сво­е́й,
и услы́шитъ оте́цъ ея́ обѣ́ты ея́ и опредѣле́нiя ея́, я́же опредѣли́ на ду́шу свою́, и премолчи́тъ оте́цъ ея́, и да состоя́т­ся вся́ обѣ́ты ея́, и вся́ опредѣле́нiя, я́же опредѣли́ на ду́шу свою́, да пребу́дутъ е́й.
А́ще же воз­бране́нiемъ воз­брани́тъ оте́цъ ея́, въ о́ньже де́нь услы́шитъ вся́ обѣ́ты ея́ и опредѣле́нiя, я́же опредѣли́ на ду́шу свою́, не состоя́т­ся: и Госпо́дь очи́ститъ ю́, я́ко воз­брани́ оте́цъ ея́.
А́ще же пося́гла за му́жа, и обѣ́ты ея́ на не́й, по опредѣле́нiи у́стъ ея́, ели́ка опредѣли́ на ду́шу свою́,
и услы́шитъ му́жъ ея́, и премолчи́тъ е́й, въ о́ньже де́нь услы́шитъ, и та́ко состоя́т­ся вся́ обѣ́ты ея́, и опредѣле́нiя ея́, я́же опредѣли́ на ду́шу свою́, да состоя́т­ся.
А́ще же воз­бране́нiемъ воз­брани́тъ му́жъ ея́, въ о́ньже де́нь услы́шитъ вся́ обѣ́ты ея́ и опредѣле́нiя ея́, я́же опредѣли́ на ду́шу свою́, да не пребу́дутъ, я́ко му́жъ воз­брани́ е́й: и Госпо́дь очи́ститъ ю́.
И обѣ́тъ вдови́цы и пущени́цы, ели́ка а́ще обѣща́ютъ на ду́шу свою́, да пребу́дутъ и́мъ.
А́ще же въ дому́ му́жа ея́ обѣ́тъ ея́ или́ опредѣле́нiе, е́же на ду́шу ея́ съ кля́твою,
и услы́шитъ му́жъ ея́, и премолчи́тъ е́й, и не воз­брани́тъ е́й, и состоя́т­ся вся́ обѣ́ты ея́, и вся́ опредѣле́нiя ея́, я́же опредѣли́ на ду́шу свою́ да состоя́т­ся на ню́.
А́ще же от­луча́я от­лучи́тъ му́жъ ея́, въ о́ньже де́нь услы́шитъ, вся́ ели́ка изыдо́ша изъ у́стъ ея́ по обѣ́томъ ея́ и по опредѣле́ниемъ ея́ я́же на ду́шу ея́, не пребу́дутъ е́й: му́жъ бо ея́ от­лучи́лъ е́сть, и Госпо́дь очи́ститъ ю́.
Вся́къ обѣ́тъ и вся́ка кля́тва со­у́за во е́же озло́бити ду́шу, му́жъ ея́ поста́витъ е́й, и му́жъ ея́ отъ­и́метъ.
А́ще же молча́ премолчи́тъ е́й де́нь от­ дне́, и поста́витъ е́й вся́ обѣ́ты ея́, и опредѣле́нiя я́же на не́й, поста́витъ е́й, я́ко умолча́ е́й въ де́нь, въ о́ньже услы́ша.
А́ще же от­луча́я от­лучи́тъ му́жъ ея́ по дни́, въ о́ньже услы́ша, и прiи́метъ грѣ́хъ сво́й.
Сiя́ оправда́нiя, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю, между́ му́жемъ и между́ жено́ю его́, и между́ отце́мъ и дще́рiю въ ю́ности ея́, въ дому́ о́тчи.
Корей, сын Ицгара, сын Каафов, сын Левиин, и Дафан и Авирон, сыны Елиава, и Авнан, сын Фалефа, сыны Рувимовы,
восстали на Моисея, и с ними из сынов Израилевых двести пятьдесят мужей, начальники общества, призываемые на собрания, люди именитые.
И собрались против Моисея и Аарона и сказали им: полно вам; все общество, все святы, и среди их Господь! почему же вы ставите себя выше народа Господня?
Моисей, услышав это, пал на лице свое
и сказал Корею и всем сообщникам его, говоря: завтра покажет Господь, кто Его, и кто свят, чтобы приблизить его к Себе; и кого Он изберет, того и приблизит к Себе;
вот что сделайте: Корей и все сообщники его возьмите себе кадильницы
и завтра положите в них огня и всыпьте в них курения пред Господом; и кого изберет Господь, тот и будет свят. Полно вам, сыны Левиины!
И сказал Моисей Корею: послушайте, сыны Левия!
неужели мало вам того, что Бог Израилев отделил вас от общества Израильского и приблизил вас к Себе, чтобы вы исполняли службы при скинии Господней и стояли пред обществом [Господним], служа для них?
Он приблизил тебя и с тобою всех братьев твоих, сынов Левия, и вы домогаетесь еще и священства.
Итак ты и все твое общество собрались против Господа. Что Аарон, что вы ропщете на него?
И послал Моисей позвать Дафана и Авирона, сынов Елиава. Но они сказали: не пойдем!
разве мало того, что ты вывел нас из земли, в которой течет молоко и мед, чтобы погубить нас в пустыне? и ты еще хочешь властвовать над нами!
привел ли ты нас в землю, где течет молоко и мед, и дал ли нам во владение поля и виноградники? глаза людей сих ты хочешь ослепить? не пойдем!
Моисей весьма огорчился и сказал Господу: не обращай взора Твоего на приношение их; я не взял ни у одного из них осла и не сделал зла ни одному из них.
И сказал Моисей Корею: завтра ты и все общество твое будьте пред лицем Господа, ты, они и Аарон;
и возьмите каждый свою кадильницу, и положите в них курения, и принесите пред лице Господне каждый свою кадильницу, двести пятьдесят кадильниц; ты и Аарон, каждый свою кадильницу.
И взял каждый свою кадильницу, и положили в них огня, и всыпали в них курения, и стали при входе в скинию собрания; также и Моисей и Аарон.
И собрал против них Корей все общество ко входу скинии собрания. И явилась слава Господня всему обществу.
И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
отделитесь от общества сего, и Я истреблю их во мгновение.
Они же пали на лица свои и сказали: Боже, Боже духов всякой плоти! один человек согрешил, и Ты гневаешься на все общество?
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи обществу: отступите со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона.
И встал Моисей, и пошел к Дафану и Авирону, и за ним пошли старейшины Израилевы.
И сказал обществу: отойдите от шатров нечестивых людей сих, и не прикасайтесь ни к чему, что принадлежит им, чтобы не погибнуть вам [вместе] во всех грехах их.
И отошли они со всех сторон от жилища Корея, Дафана и Авирона; а Дафан и Авирон вышли и стояли у дверей шатров своих с женами своими и сыновьями своими и с малыми детьми своими.
И сказал Моисей: из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу [я делаю сие]:
если они умрут, как умирают все люди, и постигнет их такое наказание, какое постигает всех людей, то не Господь послал меня;
а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзет уста свои и поглотит их [и домы их и шатры их] и все, что у них, и они живые сойдут в преисподнюю, то знайте, что люди сии презрели Господа.
Лишь только он сказал слова сии, расселась земля под ними;
и разверзла земля уста свои, и поглотила их и домы их, и всех людей Кореевых и все имущество;
и сошли они со всем, что принадлежало им, живые в преисподнюю, и покрыла их земля, и погибли они из среды общества.
И все Израильтяне, которые были вокруг них, побежали при их вопле, дабы, говорили они, и нас не поглотила земля.
И вышел огонь от Господа и пожрал тех двести пятьдесят мужей, которые принесли курение.
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи Елеазару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет [медные] кадильницы сожженных и огонь выбросит вон; ибо освятились
кадильницы грешников сих смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа, и они сделались освященными; и будут они знамением для сынов Израилевых.
И взял Елеазар священник медные кадильницы, которые принесли сожженные, и разбили их в листы для покрытия жертвенника,
в память сынам Израилевым, чтобы никто посторонний, который не от семени Аарона, не приступал приносить курение пред лице Господне, и не было с ним, что с Кореем и сообщниками его, как говорил ему Господь чрез Моисея.
На другой день все общество сынов Израилевых возроптало на Моисея и Аарона и говорило: вы умертвили народ Господень.
И когда собралось общество против Моисея и Аарона, они обратились к скинии собрания, и вот, облако покрыло ее, и явилась слава Господня.
И пришел Моисей и Аарон к скинии собрания.
И сказал Господь Моисею [и Аарону], говоря:
отсторонитесь от общества сего, и Я погублю их во мгновение. Но они пали на лица свои.
И сказал Моисей Аарону: возьми кадильницу и положи в нее огня с жертвенника и всыпь курения, и неси скорее к обществу и заступи их, ибо вышел гнев от Господа, [и] началось поражение.
И взял Аарон, как сказал Моисей, и побежал в среду общества, и вот, уже началось поражение в народе. И он положил курения и заступил народ;
стал он между мертвыми и живыми, и поражение прекратилось.
И умерло от поражения четырнадцать тысяч семьсот человек, кроме умерших по делу Корееву.
И возвратился Аарон к Моисею, ко входу скинии собрания, после того как поражение прекратилось.
И пересказал Моисей сынам Израилевым все, что повелел Господь Моисею.
И сказал Моисей начальникам колен сынов Израилевых, говоря: вот что повелел Господь:
если кто даст обет Господу, или поклянется клятвою, положив зарок на душу свою, то он не должен нарушать слова своего, но должен исполнить все, что вышло из уст его.
Если женщина даст обет Господу и положит на себя зарок в доме отца своего, в юности своей,
и услышит отец обет ее и зарок, который она положила на душу свою, и промолчит о том отец ее, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок ее, который она положила на душу свою, состоится;
если же отец ее, услышав, запретит ей, то все обеты ее и зароки, которые она возложила на душу свою, не состоятся, и Господь простит ей, потому что запретил ей отец ее.
Если она выйдет в замужество, а на ней обет ее, или слово уст ее, которым она связала себя,
и услышит муж ее и, услышав, промолчит: то обеты ее состоятся, и зароки ее, которые она возложила на душу свою, состоятся;
если же муж ее, услышав, запретит ей и отвергнет обет ее, который на ней, и слово уст ее, которым она связала себя, [то они не состоятся, потому что запретил ей муж ее,] и Господь простит ей.
Обет же вдовы и разведенной, какой бы она ни возложила зарок на душу свою, состоится.
Если жена в доме мужа своего дала обет, или возложила зарок на душу свою с клятвою,
и муж ее слышал, и промолчал о том, и не запретил ей, то все обеты ее состоятся, и всякий зарок, который она возложила на душу свою, состоится;
если же муж ее, услышав, отвергнул их, то все вышедшие из уст ее обеты ее и зароки души ее не состоятся: муж ее уничтожил их, и Господь простит ей.
Всякий обет и всякий клятвенный зарок, чтобы смирить душу, муж ее может утвердить, и муж ее может отвергнуть;
если же муж ее молчал о том день за день, то он тем утвердил все обеты ее и все зароки ее, которые на ней, утвердил, потому что он, услышав, молчал о том;
а если [муж] отвергнул их, после того как услышал, то он взял на себя грех ее.
Вот уставы, которые Господь заповедал Моисею об отношении между мужем и женою его, между отцом и дочерью его в юности ее, в доме отца ее.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов