Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ, и воз­ми́ от­ ни́хъ по еди́ному жезлу́, же́злъ от­ всѣ́хъ князе́й и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­ва и́хъ, два­на́­де­сять жезло́въ, и́мя же ко­его́ждо напиши́ на жезлѣ́ его́,
 • и и́мя Ааро́не напиши́ на жезлѣ́ Леві́инѣ: е́сть бо же́злъ еди́нъ: по пле́мени до́му оте́че­ст­въ сво­и́хъ да дадя́тъ:
 • и да положи́ши и́хъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, пря́мо свидѣ́нiю, въ ни́хже явлю́ся тебѣ́ ту́:
 • и бу́детъ человѣ́къ, его́же а́ще изберу́, же́злъ его́ прозя́бнетъ: и от­иму́ от­ мене́ ропта́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ, ели́ка сі́и ро́пщутъ на вы́.
 • И глаго́ла Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ: и да́ша ему́ вси́ кня́зи и́хъ по жезлу́, кня́зя еди́наго же́злъ, по княже́нiю, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, два­на́­де­сять жезло́въ: и же́злъ Ааро́нь посредѣ́ жезло́въ и́хъ.
 • И положи́ Моисе́й жезлы́ предъ Го́сподемъ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́сть на у́трiе, и вни́де Моисе́й и Ааро́нъ въ ски́нiю свидѣ́нiя: и се́, прозябе́ же́злъ Ааро́нь въ дому́ Леві́инѣ, и израсти́ вѣ́твь, и процвѣто́ша цвѣ́ти, и израсти́ орѣ́хи:
 • и изнесе́ Моисе́й вся́ жезлы́ от­ лица́ Госпо́дня ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ: и ви́дѣша, и взя́ кі́йждо же́злъ сво́й.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: от­ложи́ же́злъ Ааро́нь предъ свидѣ́нiемъ въ сохране́нiе, въ зна́менiе сыно́въ ослушли́выхъ: и да преста́нетъ ропта́нiе и́хъ от­ мене́, и не и́змрутъ.
 • И сотвори́ Моисе́й и Ааро́нъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша.
 • И реко́ша сы́нове Изра́илевы къ Моисе́ю, глаго́люще: се́, потреби́хомся, погибо́хомъ, исчезо́хомъ:
 • вся́къ при­­каса́яйся ко ски́нiи свидѣ́нiя Госпо́дня умира́етъ: да́же до конца́ ли умира́юще поги́бнемъ?
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи сынам Израилевым и возьми у них по жезлу от колена, от всех начальников их по коленам, двенадцать жезлов, и каждого имя напиши на жезле его;
 • имя Аарона напиши на жезле Левиином, ибо один жезл от начальника колена их [должны они дать];
 • и положи их в скинии собрания, пред ковчегом откровения, где являюсь Я вам;
 • и кого Я изберу, того жезл расцветет; и так Я успокою ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на вас.
 • И сказал Моисей сынам Израилевым, и дали ему все начальники их, от каждого начальника по жезлу, по коленам их двенадцать жезлов, и жезл Ааронов был среди жезлов их.
 • И положил Моисей жезлы пред лицем Господа в скинии откровения.
 • На другой день вошел Моисей [и Аарон] в скинию откровения, и вот, жезл Ааронов, от дома Левиина, расцвел, пустил почки, дал цвет и принес миндали.
 • И вынес Моисей все жезлы от лица Господня ко всем сынам Израилевым. И увидели они это и взяли каждый свой жезл.
 • И сказал Господь Моисею: положи опять жезл Ааронов пред ковчегом откровения на сохранение, в знамение для непокорных, чтобы прекратился ропот их на Меня, и они не умирали.
 • Моисей сделал это; как повелел ему Господь, так он и сделал.
 • И сказали сыны Израилевы Моисею: вот, мы умираем, погибаем, все погибаем!
 • всякий, приближающийся к скинии Господней, умирает: не придется ли всем нам умереть?
 •  L'Éternel parla à Moïse, et dit:
 •  Parle aux enfants d'Israël, et prend d'eux une verge selon les maisons de leurs pères, soit douze verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leurs pères.
 •  Tu écriras le nom de chacun sur sa verge, et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi; car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leurs pères.
 •  Tu les déposeras dans la tente d'assignation, devant le témoignage, où je me rencontre avec vous.
 •  L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira, et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël.
 •  Moïse parla aux enfants d'Israël; et tous leurs princes lui donnèrent une verge, chaque prince une verge, selon les maisons de leurs pères, soit douze verges; la verge d'Aaron était au milieu des leurs.
 •  Moïse déposa les verges devant l'Éternel, dans la tente du témoignage.
 •  Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici, la verge d'Aaron, pour la maison de Lévi, avait fleuri, elle avait poussé des boutons, produit des fleurs, et mûri des amandes.
 •  Moïse ôta de devant l'Éternel toutes les verges, et les porta à tous les enfants d'Israël, afin qu'ils les vissent et qu'ils prissent chacun leur verge.
 •  L'Éternel dit à Moïse: Reporte la verge d'Aaron devant le témoignage, pour être conservée comme un signe pour les enfants de rébellion, afin que tu fasses cesser de devant moi leurs murmures et qu'ils ne meurent point.
 •  Moïse fit ainsi; il se conforma à l'ordre que l'Éternel lui avait donné.
 •  Les enfants d'Israël dirent à Moïse: Voici, nous expirons, nous périssons, nous périssons tous!
 •  Quiconque s'approche du tabernacle de l'Éternel, meurt. Nous faudra-t-il tous expirer?