Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
 • се́, расположе́нiе зако́на, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь, глаго́ля: глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ, и да при­­веду́тъ къ тебѣ́ ю́ницу ры́жу непоро́чну, я́же не и́мать на себѣ́ поро́ка, и на ню́же не бѣ́ воз­ложе́но и́го:
 • и да́си ю́ ко Елеаза́ру жерцу́: и да изведу́тъ ю́ внѣ́ полка́ на мѣ́сто чи́сто, и да зако́лютъ ю́ предъ ни́мъ:
 • и да во́зметъ Елеаза́ръ от­ кро́ве ея́ и да покропи́тъ спреди́ ски́нiи свидѣ́нiя от­ кро́ве ея́ седми́жды:
 • и да сожгу́тъ ю́ предъ ни́мъ, и ко́жу ея́ и мяса́ ея́ и кро́вь ея́ съ моты́лы ея́ да сожгу́тъ:
 • и да во́зметъ жре́цъ дре́во ке́дрово, и иссо́пъ, и соска́нiе червле́ное, и да вложа́тъ въ среди́ну сожже́нiя ю́ницы:
 • и да измы́етъ ри́зы своя́ жре́цъ и да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и пото́мъ да вни́детъ въ по́лкъ, и нечи́стъ бу́детъ жре́цъ до ве́чера:
 • и и́же сожига́етъ ю́, да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера:
 • и да собере́тъ чи́стый человѣ́къ пе́пелъ ю́ницы и да изнесе́тъ внѣ́ полка́ на мѣ́сто чи́сто, и да бу́детъ со́нму сыно́въ Изра́илевыхъ въ сохране́нiе: вода́ окропле́нiя очище́нiе е́сть:
 • и собира́яй пе́пелъ ю́ницы да испере́тъ ри́зы своя́, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера: и да бу́детъ сыно́мъ Изра́илевымъ и при­­ше́лцемъ при­­лежа́щымъ посредѣ́ ва́съ зако́н­но вѣ́чно.
 • Прикаса́яйся ме́ртвому вся́кiя души́ человѣ́чи нечи́стъ бу́детъ се́дмь дні́й:
 • се́й да очи́стит­ся [се́ю водо́ю] въ де́нь тре́тiй и въ де́нь седмы́й, и чи́стъ бу́детъ: а́ще же не очи́стит­ся е́ю въ де́нь тре́тiй и въ де́нь седмы́й, нечи́стъ бу́детъ.
 • Вся́къ при­­каса́яйся ме́ртвому от­ вся́кiя души́ человѣ́чи, а́ще у́мретъ, и не очи́стит­ся, ски́нiю Госпо́дню оскверни́: потреби́т­ся душа́ та́ от­ Изра́иля, я́ко вода́ окропле́нiя не воскропи́ся на́нь, нечи́стъ е́сть, еще́ нечистота́ его́ на не́мъ е́сть.
 • И се́й зако́нъ: человѣ́къ а́ще у́мретъ въ дому́, вся́къ входя́й въ до́мъ, и ели́ка су́ть въ дому́, нечи́ста бу́дутъ се́дмь дні́й.
 • И вся́къ сосу́дъ непокрове́нъ, и ели́ки обвяза́нiемъ не обвя́заны, нечи́сти су́ть.
 • И вся́къ и́же а́ще при­­ко́снет­ся на по́ли я́звен­ному, или́ ме́ртвому, или́ ко́сти человѣ́чи, или́ гро́бу, се́дмь дні́й нечи́стъ бу́детъ:
 • и да во́змутъ нечи́стому от­ пе́пела сожже́н­наго очище́нiя, и да воз­лiю́тъ на́нь во́ду жи́ву въ сосу́дъ:
 • и да во́зметъ иссо́пъ и омо́читъ въ во́ду му́жъ чи́стъ, и да воскропи́тъ на до́мъ и на сосу́ды и на ду́шы, ели́ки су́ть та́мо, и на косну́в­шася ко́сти человѣ́чей, или́ я́звен­ному, или́ мертвечи́нѣ, или́ гро́бу:
 • и да воскропи́тъ чи́стый на нечи́стаго въ де́нь тре́тiй и въ де́нь седмы́й, и очи́стит­ся седма́го дне́: и да испере́тъ ри́зы своя́ и да омы́етъ тѣ́ло свое́ водо́ю, и нечи́стъ бу́детъ до ве́чера.
 • И человѣ́къ, и́же а́ще оскверни́т­ся, и не очи́ститъ себе́, потреби́т­ся душа́ та́ от­ среды́ со́нма, я́ко свята́я Госпо́дня оскверна́ви, я́ко вода́ окропле́нiя не воскропи́ся на́нь, нечи́стъ е́сть.
 • И да бу́детъ ва́мъ зако́н­но вѣ́чно, и окропля́яй водо́ю окропле́нiя да испере́тъ ри́зы своя́, и при­­каса́яся водѣ́ окропле́нiя нечи́стъ бу́детъ до ве́чера.
 • И вся́кое, ему́же при­­ко́снет­ся нечи́стый, нечи́сто бу́детъ: и душа́ при­­каса́ющаяся нечиста́ бу́детъ до ве́чера.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • вот устав закона, который заповедал Господь, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка, [и] на которой не было ярма;
 • и отдайте ее Елеазару священнику, и выведет ее вон из стана [на место чистое], и заколют ее при нем;
 • и пусть возьмет Елеазар священник перстом своим крови ее и кровью покропит к передней стороне скинии собрания семь раз;
 • и сожгут телицу при его глазах: кожу ее и мясо ее и кровь ее с нечистотою ее пусть сожгут;
 • и пусть возьмет священник кедрового дерева и иссопа и нить из червленой шерсти и бросит на сожигаемую телицу;
 • и пусть вымоет священник одежды свои, и омоет тело свое водою, и потом войдет в стан, и нечист будет священник до вечера.
 • И сожигавший ее пусть вымоет одежды свои водою, и омоет тело свое водою, и нечист будет до вечера;
 • и кто-нибудь чистый пусть соберет пепел телицы и положит вне стана на чистом месте, и будет он сохраняться для общества сынов Израилевых, для воды очистительной: это жертва за грех;
 • и собиравший пепел телицы пусть вымоет одежды свои, и нечист будет до вечера. Это для сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, да будет уставом вечным.
 • Кто прикоснется к мертвому телу какого-либо человека, нечист будет семь дней:
 • он должен очистить себя сею [водою] в третий день и в седьмой день, и будет чист; если же он не очистит себя в третий и седьмой день, то не будет чист;
 • всякий, прикоснувшийся к мертвому телу какого-либо человека умершего и не очистивший себя, осквернит жилище Господа: истребится человек тот из среды Израиля, ибо он не окроплен очистительною водою, он нечист, еще нечистота его на нем.
 • Вот закон: если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет семь дней;
 • всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист.
 • Всякий, кто прикоснется на поле к убитому мечом, или к умершему, или к кости человеческой, или ко гробу, нечист будет семь дней.
 • Для нечистого пусть возьмут пепла той сожженной жертвы за грех и нальют на него живой воды в сосуд;
 • и пусть кто-нибудь чистый возьмет иссоп, и омочит его в воде, и окропит шатер и все сосуды и людей, которые находятся в нем, и прикоснувшегося к кости [человеческой], или к убитому, или к умершему, или ко гробу;
 • и пусть окропит чистый нечистого в третий и седьмой день, и очистит его в седьмой день; и вымоет он одежды свои, и омоет [тело свое] водою, и к вечеру будет чист.
 • Если же кто будет нечист и не очистит себя, то истребится человек тот из среды народа, ибо он осквернил святилище Господа; очистительною водою он не окроплен, он нечист.
 • И да будет это для них уставом вечным. И кропивший очистительною водою пусть вымоет одежды свои; и прикоснувшийся к очистительной воде нечист будет до вечера.
 • И все, к чему прикоснется нечистый, будет нечисто; и прикоснувшийся человек нечист будет до вечера.
 • Der HERR sagte zu Mose und Aaron:
 • »Was ich euch jetzt befehle, soll auch in Zukunft regelmäßig ausgeführt werden.

  Lasst euch von den Israeliten eine rote Kuh bringen, die fehlerfrei und noch nie zur Arbeit eingespannt worden ist.

 • Gebt sie dem Priester Eleasar, damit er sie vor das Lager hinausführen und dort in seiner Gegenwart schlachten lässt.
 • Von ihrem Blut soll er mit dem Finger siebenmal etwas in Richtung auf die Vorderseite des Heiligen Zeltes sprengen.
 • Dann wird die ganze Kuh vor seinen Augen verbrannt, nicht nur die Fettstücke, sondern auch Fleisch, Blut und Haut und die Eingeweide samt ihrem Inhalt.
 • Der Priester wirft Zedernholz, Ysop und Karmesinfarbe in das Feuer.
 • Darauf wäscht er sich und seine Kleider mit Wasser. Er kann dann ins Lager gehen, bleibt aber bis zum Abend unrein.
 • Auch der Mann, der die Kuh verbrannt hat, muss sich und seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein.
 • Jemand, der rein ist, sammelt die Asche der Kuh ein und bringt sie an einen reinen Platz außerhalb des Lagers. Dort wird sie aufbewahrt, damit daraus für die Gemeinde Israel ein Reinigungswasser zur Beseitigung von Unreinheit hergestellt werden kann; denn die Verbrennung der Kuh hat die Wirkung eines Sühneopfers.
 • Der Mann, der die Asche eingesammelt hat, muss seine Kleider waschen und bleibt bis zum Abend unrein.«

 • »Für die Israeliten wie für die Fremden, die bei ihnen leben, gilt in alle Zukunft die Anordnung:
 • Wer einen Toten berührt, wird für sieben Tage unrein.
 • Er muss sich am dritten und am siebten Tag mit dem Reinigungswasser besprengen lassen und ist dann wieder rein. Wenn er es unterlässt, bleibt er unrein.
 • Ein solcher Mensch entweiht die Wohnung des HERRN; er hat sein Leben verwirkt und muss aus Israel ausgestoßen werden. Seine Unreinheit ist nicht wieder zu beseitigen, weil kein Reinigungswasser über ihn gesprengt worden ist.
 • Wenn in einem Zelt jemand stirbt, werden alle für sieben Tage unrein, die gerade im Zelt sind oder es betreten.
 • Auch jedes offene Gefäß, das nicht mit einem festen Deckel verschlossen ist, wird unrein.
 • Unrein wird auch für sieben Tage, wer im Freien einen Toten berührt, gleichgültig, ob dieser erschlagen worden oder eines natürlichen Todes gestorben ist, und ebenso wird unrein, wer mit menschlichen Gebeinen oder einem Grab in Berührung kommt.
 • Um die Unreinheit zu beseitigen, nehmt ihr etwas Asche von der als Sühneopfer verbrannten Kuh und vermischt sie in einem Gefäß mit frischem Wasser.
 • Jemand, der rein ist, nimmt ein Büschel Ysop, taucht es in das Wasser und besprengt damit das Zelt, die Gefäße darin und jeden, der im Zelt war oder im Freien einen Toten, seine Gebeine oder ein Grab berührt hat.
 • Dies wird am dritten und am siebten Tag ausgeführt. Nach der Besprengung am siebten Tag müssen alle, die unrein geworden sind, sich und ihre Kleider waschen, dann sind sie am Abend wieder rein.
 • Wer aber unrein wird und nicht diese Sühne an sich vollziehen lässt, entweiht das Heiligtum des HERRN. Er bleibt unrein, weil kein Reinigungswasser über ihn gesprengt worden ist. Er hat sein Leben verwirkt und muss aus der Gemeinde ausgestoßen werden.
 • Diese Anordnung gilt in Israel für alle Zukunft.

  Auch der Mann, der das Reinigungswasser versprengt, muss seine Kleider waschen, und jeder, der mit dem Wasser in Berührung kommt, ist bis zum Abend unrein.

 • Alles, was ein Unreiner berührt, wird unrein, und auch wer einen Unreinen berührt, ist bis zum Abend unrein.«