Скрыть
2:1
2:2
2:4
2:6
2:8
2:9
2:11
2:13
2:15
2:16
2:19
2:21
2:23
2:24
2:25
2:26
2:27
2:28
2:29
2:30
2:31
2:32
2:33
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
человѣ́къ держа́йся по чи́ну сво­ему́, по зна́менiямъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ, да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы предъ Го́сподемъ, о́крестъ ски́нiи свидѣ́нiя да ополча́ют­ся сы́нове Изра́илевы.
И ополча́ющiися пе́рвiи на восто́къ чи́нъ полка́ Иу́дина съ си́лою и́хъ, и кня́зь от­ сыно́въ Иу́диныхъ Наассо́нъ сы́нъ Аминада́вль:
си́ла его́ согля́даная се́дмьдесятъ и четы́ри ты́сящы и ше́сть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ от­ пле́мене Иссаха́рова, и кня́зь сыно́въ Иссаха́ровыхъ Наѳанаи́лъ сы́нъ Сога́ровъ:
си́ла его́ согля́даная пятьдеся́тъ и четы́ри ты́сящы и четы́ре ста́.
И ополча́ющiися бли́зъ от­ пле́мене Завуло́ня, и кня́зь сыно́въ Завуло́нихъ Елiа́въ сы́нъ Хело́нь:
си́ла его́ согля́даная пятьдеся́тъ се́дмь ты́сящъ и четы́ре ста́.
Всѣ́хъ сочте́ныхъ от­ полка́ Иу́дина сто́ о́смьдесятъ ше́сть ты́сящъ и четы́ре ста́, съ си́лою и́хъ пе́рвiи да воз­двиза́ют­ся.
Чи́ны полка́ Руви́мля къ ю́гу съ си́лою его́, и кня́зь сыно́въ Руви́млихъ Елису́ръ сы́нъ Седiу́ровъ:
си́ла его́ согля́даная четы́редесять и ше́сть ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ его́ от­ пле́мене Симео́ня, и кня́зь сыно́въ Симео́нихъ Саламiи́ль сы́нъ Сурисада́инъ:
си́ла его́ сочте́ная пятьдеся́тъ и де́вять ты́сящъ и три́ ста́.
И ополча́ющiися бли́зъ его́ от­ пле́мене Га́дова, и кня́зь сыно́въ Га́довыхъ Елиса́фъ сы́нъ Рагуи́ль:
си́ла его́ согля́даная четы́редесять и пя́ть ты́сящъ и ше́сть со́тъ и пятьдеся́тъ.
Всѣ́хъ же сочте́ныхъ полка́ Руви́мля сто́ пятьдеся́тъ еди́на ты́сяща и четы́ре ста́ и пятьдеся́тъ, съ си́лою и́хъ вторі́и да воз­двиза́ют­ся.
И да воз­дви́гнет­ся ски́нiя свидѣ́нiя и по́лкъ леви́тскiй посредѣ́ полко́въ: я́коже ополча́т­ся, та́ко и да воз­дви́гнут­ся, кі́йждо держа́ся по чи́ну сво­ему́.
Чи́нъ полка́ Ефре́мля къ мо́рю съ си́лою и́хъ, и кня́зь сыно́въ Ефре́млихъ Елисама́ сы́нъ Емiу́довъ:
си́ла его́ сочте́ная четы́редесять ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ пле́мя Манассі́ино, и кня́зь сыно́въ Манассі́иныхъ Гамалiи́лъ сы́нъ Фадассу́ровъ:
си́ла его́ согля́даная три́десять двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти.
И ополча́ющiися бли́зъ от­ пле́мене Венiами́ня, и кня́зь сыно́въ Венiами́нихъ Авида́нъ сы́нъ Гадеоні́евъ:
си́ла его́ сочте́ная три́десять пя́ть ты́сящъ и четы́ре ста́.
Всѣ́хъ сочте́ныхъ полка́ Ефре́мля сто́ о́смь ты́сящъ и сто́, съ си́лою и́хъ тре́тiи да воз­двиза́ют­ся.
Чи́нъ полка́ Да́нова къ сѣ́веру съ си́лою и́хъ, и кня́зь сыно́въ Да́новыхъ Ахiе́зеръ сы́нъ Амисада́инъ:
си́ла его́ согля́даная шестьдеся́тъ двѣ́ ты́сящы и се́дмь со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ его́ пле́мя Аси́рово, и кня́зь сыно́въ Аси́ровыхъ Фагаiи́лъ сы́нъ Ехра́новъ:
си́ла его́ согля́даная четы́редесять еди́на ты́сяща и пя́ть со́тъ.
И ополча́ющiися бли́зъ пле́мя Нефѳали́мле, и кня́зь сыно́въ Нефѳали́млихъ Ахире́й сы́нъ Ена́нь:
си́ла его́ согля́даная пятьдеся́тъ три́ ты́сящы и четы́ре ста́.
Всѣ́хъ сочте́ныхъ полка́ Да́нова сто́ пятьдеся́тъ се́дмь ты́сящъ и ше́сть со́тъ, съ си́лою и́хъ послѣ́днiи да воз­двиза́ют­ся по чи́ну сво­ему́.
Сiе́ сочте́нiе сыно́въ Изра́илевыхъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ: вся́ согля́данiя полко́въ съ си́лами и́хъ ше́сть со́тъ три́ ты́сящы и пя́ть со́тъ пятьдеся́тъ.
Леви́ти же не согля́дашася среди́ сыно́въ Изра́илевыхъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы вся́, ели́ка заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю: та́ко ополча́хуся по чино́мъ сво­и́мъ, и та́ко воз­двиза́хуся кі́йждо бли́зъ по со́нмомъ сво­и́мъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible