Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ пусты́ню Си́нъ, въ ме́сяцъ пе́рвый, и пребыва́ху лю́дiе въ Ка́дисѣ: и сконча́ся ту́ Марiа́мъ, и погребе́ся та́мо.
 • И не бя́ше воды́ со́нму: и собра́шася на Моисе́а и Ааро́на,
 • и ропта́ша лю́дiе на Моисе́а, глаго́люще: о, дабы́ у́мерли бы́хомъ въ поги́бели бра́тiи на́­шея предъ Го́сподемъ:
 • и вску́ю введо́сте со́нмъ Госпо́день въ пусты́ню сiю́, погуби́ти ны́ и скоты́ на́шы?
 • и вску́ю сiе́? изведо́сте ны́ изъ Еги́пта, е́же прiити́ [на́мъ] на мѣ́сто зло́е сiе́, мѣ́сто, въ не́мже не сѣ́ет­ся, ни смо́кви, ни виногра́ды, ниже́ я́блоки, ниже́ вода́ е́сть пи́ти.
 • И прiи́де Моисе́й и Ааро́нъ от­ лица́ со́нма предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и падо́ста ни́цъ: и яви́ся сла́ва Госпо́дня надъ ни́ми.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • воз­ми́ же́злъ тво́й и созови́ со́нмъ ты́ и Ааро́нъ, бра́тъ тво́й, и рцы́те ко ка́меню предъ ни́ми, и да́стъ во́ды своя́: и изведе́те и́мъ во́ды изъ ка́мене, и напо́йте со́нмъ и скоты́ и́хъ.
 • И взя́ Моисе́й же́злъ и́же предъ Го́сподемъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь.
 • И созва́ Моисе́й и Ааро́нъ со́нмъ предъ ка́мень, и рече́ къ ни́мъ: послу́шайте мене́, непокори́вiи: еда́ изъ ка́мене сего́ изведе́мъ ва́мъ во́ду?
 • И воз­дви́гъ Моисе́й ру́ку свою́, уда́ри въ ка́мень жезло́мъ два́жды: и изы́де вода́ мно́га, и напи́ся со́нмъ [ве́сь] и скоты́ и́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну: поне́же не вѣ́ровасте освяти́ти мя́ предъ сынми́ Изра́илтескими, сего́ ра́ди не введе́те вы́ со́нма сего́ въ зе́млю, ю́же да́хъ и́мъ:
 • сiя́ вода́ пререка́нiя, я́ко воз­ропта́ша сы́нове Изра́илтестiи предъ Го́сподемъ, и освяти́ся въ ни́хъ.
 • И посла́ Моисе́й послы́ от­ Ка́диса къ царю́ Едо́мскому, глаго́ля: та́ко глаго́летъ бра́тъ тво́й Изра́иль: ты́ вѣ́си ве́сь тру́дъ обрѣ́тшiй на́съ:
 • и снидо́ша отцы́ на́ши въ Еги́петъ, и жи́хомъ во Еги́птѣ дни́ мно́ги, и озло́биша на́съ Еги́птяне и отце́въ на́шихъ:
 • и возопи́хомъ ко Го́споду, и услы́ша Госпо́дь гла́съ на́шъ, и посла́въ а́нгела, изведе́ ны́ изъ Еги́пта: и ны́нѣ есмы́ въ Ка́дисѣ гра́дѣ, на концѣ́ предѣ́лъ тво­и́хъ:
 • да пре́йдемъ сквоз­ѣ́ зе́млю твою́: не про́йдемъ сквоз­ѣ́ се́ла, ни сквоз­ѣ́ виногра́ды, ни пiе́мъ воды́ въ пото́цѣхъ тво­и́хъ: путе́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, не соврати́мся ни на де́сно, ни на лѣ́во, до́ндеже пре́йдемъ предѣ́лы твоя́.
 • И рече́ къ ни́мъ Едо́мъ: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́: а́ще же ни́, ра́тiю изы́ду проти́ву тебе́.
 • И реко́ша къ нему́ сы́нове Изра́илевы: подъ горо́ю про́йдемъ: а́ще же от­ воды́ тво­ея́ испiе́мъ а́зъ и скоты́ моя́, да́мъ цѣ́ну тебѣ́: но ве́щь сiя́ ничто́же е́сть, подъ горо́ю да про́йдемъ.
 • О́нъ же рече́: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́. И изы́де проти́ву и́мъ Едо́мъ съ наро́домъ тя́жкимъ и руко́ю крѣ́пкою.
 • И не восхотѣ́ Едо́мъ да́ти Изра́илю про­ити́ сквоз­ѣ́ предѣ́лы своя́, и уклони́ся Изра́иль от­ него́.
 • И воз­двиго́шася от­ Ка́диса, и прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ го́ру о́ръ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну въ горѣ́ о́ръ у предѣ́лъ земли́ Едо́мли, глаго́ля:
 • да при­­ложи́т­ся Ааро́нъ къ лю́демъ сво­и́мъ, я́ко не вни́дете въ зе́млю, ю́же да́хъ сыно́мъ Изра́илевымъ въ наслѣ́дiе, поне́же преогорчи́сте мя́ у воды́ пререка́нiя:
 • воз­ми́ Ааро́на бра́та тво­его́ и Елеаза́ра сы́на его́, и воз­веди́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ:
 • и совлецы́ Ааро́ну ри́зы его́ и облецы́ Елеаза́ра сы́на его́, и Ааро́нъ при­­ложи́вся да у́мретъ та́мо.
 • И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь: и воз­веде́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ,
 • и совлече́ Ааро́на съ ри́зъ его́, и облече́ въ ня́ Елеаза́ра сы́на его́: 29и у́мре Ааро́нъ та́мо на версѣ́ горы́: и сни́де Моисе́й и Елеаза́ръ съ горы́.
 • 30И ви́дѣ ве́сь со́нмъ, я́ко у́мре Ааро́нъ: и пла́кашася по Ааро́нѣ три́десять дні́й ве́сь до́мъ Изра́илевъ.
 • И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена там.
 • И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона;
 • и возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!
 • зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?
 • и для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?
 • И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его.
 • И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему.
 • И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?
 • И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему.
 • Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою.
 • И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому [сказать]: так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые постигли нас;
 • отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали Египтяне с нами и отцами нашими;
 • и воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал Ангела, и вывел нас из Египта; и вот, мы в Кадесе, городе у самого предела твоего;
 • позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем по полям и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей [твоих]; но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо ни налево, доколе не перейдем пределов твоих.
 • Но Едом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя.
 • И сказали ему сыны Израилевы: мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее; только ногами моими пройду, что ничего не сто́ит.
 • Но он сказал: не проходи [через меня]. И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильною рукою.
 • Итак не согласился Едом позволить Израилю пройти чрез его пределы, и Израиль пошел в сторону от него.
 • И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря:
 • пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению Моему у вод Меривы;
 • и возьми Аарона [брата твоего] и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор [пред всем обществом];
 • и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там.
 • И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества,
 • и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его; и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли с горы.
 • И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней.
 • Ысрайыл уулдары, бєт жамаат, биринчи айда Син чљлєнљ келип, Кадешке токтоду. Ошол жерде Мириям каза болуп, ошол жерге коюлду.
 • Жамааттын ичер суусу жок болгондуктан, алар Муса менен Арунга каршы чогулушту.
 • Эл Мусага мындай деп наалыды: «О, биз ошондо эле, Тењирдин алдында бир туугандарыбыз љлгљндљ эле љлєп калсак эмне?
 • Эмне єчєн силер Тењирдин элин бул чљлгљ алып келдињер? Бул жерде бизди малыбыз менен кошо кырылып калсын дедињерби?
 • Эмне єчєн силер бизди Мисирден эгин эккенге болбогон, анжыр, жєзєм, анар љспљгљн, атєгєл, иче турган суусу жок бул жаман жерге алып келдињер?»
 • Муса менен Арун элден бљлєнєп, жыйын чатырына келип, жєзтљмљндљп жыгылышты, ошондо аларга Кудайдын дањкы келди.
 • Ошондо Тењир Мусага мындай деди:
 • «Таякты колуња алып, бєт жамаатты чогултуп, бир тууганыњ Арун менен алардын кљз алдында аскага айт, ошондо ал љзєнљн суу чыгарып берет. Ошентип, сен аскадан суу чыгарып, жамаатка да, анын малдарына да суу ичиресињ».
 • Муса Тењирдин буйругу боюнча Тењирдин алдындагы таягын алды.
 • Анан Муса менен Арун элди асканын жанына чогултушту. Ошондо Муса аларга мындай деди: «Кулак салгыла, баш ийбес эл, ушул аскадан силерге суу чыгарып берелиби?»
 • Анан Муса колун кљтљрєп, таягы менен асканы эки чапты эле, шаркырап суу агып чыкты. Ошондо жамаат да, алардын малы да суу ичти.
 • Ошондо Тењир Муса менен Арунга мындай деди: «Мага ишенбей, Ысрайыл уулдарынын кљз алдында Менин ыйыктыгымды кљрсљтпљгљндєгєњљр єчєн, Мен берип жаткан жерге бул элди силер алып кирбейсињер».
 • Бул – Мериба суусу. Бул суунун жанында Ысрайыл уулдары Тењир менен араздашып кеткен. Ошондо Тењир аларга Љзєнєн ыйыктыгын кљрсљткљн.
 • Муса Кадештен Эдом падышасына мындай деп айттырганы элчилерди жиберди: «Сенин бир тууганыњ Ысрайыл мындай дейт: “Сен биздин башыбызга тєшкљн кыйынчылыктардын баарын билесињ.
 • Биздин ата-бабаларыбыз Мисир жерине кљчєп барышкан, ошондуктан биз ал жерде кљп убакыт жашадык. Мисирликтер бизге жана биздин ата-бабаларыбызга жаман мамиле кылышты.
 • Ошондо биз Тењирди чакырдык. Ал єнєбєздє угуп, периштесин жиберип, бизди Мисирден алып чыкты. Азыр биз сенин чек арањда жайгашкан Кадеш деген шаарда турабыз.
 • Бизге сенин жерињ аркылуу љтєєгљ уруксат эт, биз айдоолор менен жєзємзарларды аралап љтпљйбєз, сенин кудуктарыњан да суу ичпейбиз, падышанын жолу менен љтљбєз, сенин чек арањдан љтєп кеткенче, оњго да, солго да кыйшайбайбыз».
 • Бирок Эдом ага мындай деди: «Менин жерим аркылуу љтпљ, болбосо мен сага каршы кылыч менен чыгам».
 • Ошондо Ысрайыл уулдары ага мындай дешти: «Биз чоњ жол менен љтљбєз, эгерде сенин кудугуњдан суу ичсек же малыбыз ичсе, акысын тљлљп беребиз, жерињди бутубуз менен гана басып љтљбєз, ал эч нерсеге турбайт».
 • Бирок ал: «Љтпљйсєњљр!» – деди. Анан Эдом Ысрайылга кљп сандаган эли менен, кєч-кубаттуу колу менен каршы чыкты.
 • Ошентип, Эдом Ысрайыл элине љз жеринен љткљнгљ макул болбой койду, Ысрайыл эли болсо андан четтеп кетти.
 • Ысрайыл уулдары Кадештен чыгышты. Бєт жамаат Ор тоосуна келди.
 • Ор тоосунда, Эдом жеринин чек арасында, Тењир Муса менен Арунга мындай деди:
 • «Арун љз элине барып кошулсун, Мериба суусунун жанында Менин буйруктарыма баш ийбей койгонуњар єчєн, Мен Ысрайыл уулдарына берген жерге ал кирбейт.
 • Арунду уулу Элазар менен кошо Ор тоосуна алып чык.
 • Анан Арундун кийимин чечип, уулу Элазарга кийгиз. Анан Арун четке чыгып, ошол жерде кљз жумсун».
 • Муса Тењир буйругандай кылды. Алар бєт жамааттын кљз алдында Ор тоосуна чыгышты.
 • Муса Арундун кийимин чечип, аны уулу Элазарга кийгизди. Арун Ор тоосунун чокусунда кљз жумду. Муса менен Элазар болсо тоодон тєшєп келишти.
 • Арундун кљз жумганын бєт жамаат билди. Бєткєл Ысрайыл эли Арунду жоктоп, отуз кєн ыйлады.