Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ пусты́ню Си́нъ, въ ме́сяцъ пе́рвый, и пребыва́ху лю́дiе въ Ка́дисѣ: и сконча́ся ту́ Марiа́мъ, и погребе́ся та́мо.
 • И не бя́ше воды́ со́нму: и собра́шася на Моисе́а и Ааро́на,
 • и ропта́ша лю́дiе на Моисе́а, глаго́люще: о, дабы́ у́мерли бы́хомъ въ поги́бели бра́тiи на́­шея предъ Го́сподемъ:
 • и вску́ю введо́сте со́нмъ Госпо́день въ пусты́ню сiю́, погуби́ти ны́ и скоты́ на́шы?
 • и вску́ю сiе́? изведо́сте ны́ изъ Еги́пта, е́же прiити́ [на́мъ] на мѣ́сто зло́е сiе́, мѣ́сто, въ не́мже не сѣ́ет­ся, ни смо́кви, ни виногра́ды, ниже́ я́блоки, ниже́ вода́ е́сть пи́ти.
 • И прiи́де Моисе́й и Ааро́нъ от­ лица́ со́нма предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и падо́ста ни́цъ: и яви́ся сла́ва Госпо́дня надъ ни́ми.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • воз­ми́ же́злъ тво́й и созови́ со́нмъ ты́ и Ааро́нъ, бра́тъ тво́й, и рцы́те ко ка́меню предъ ни́ми, и да́стъ во́ды своя́: и изведе́те и́мъ во́ды изъ ка́мене, и напо́йте со́нмъ и скоты́ и́хъ.
 • И взя́ Моисе́й же́злъ и́же предъ Го́сподемъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь.
 • И созва́ Моисе́й и Ааро́нъ со́нмъ предъ ка́мень, и рече́ къ ни́мъ: послу́шайте мене́, непокори́вiи: еда́ изъ ка́мене сего́ изведе́мъ ва́мъ во́ду?
 • И воз­дви́гъ Моисе́й ру́ку свою́, уда́ри въ ка́мень жезло́мъ два́жды: и изы́де вода́ мно́га, и напи́ся со́нмъ [ве́сь] и скоты́ и́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну: поне́же не вѣ́ровасте освяти́ти мя́ предъ сынми́ Изра́илтескими, сего́ ра́ди не введе́те вы́ со́нма сего́ въ зе́млю, ю́же да́хъ и́мъ:
 • сiя́ вода́ пререка́нiя, я́ко воз­ропта́ша сы́нове Изра́илтестiи предъ Го́сподемъ, и освяти́ся въ ни́хъ.
 • И посла́ Моисе́й послы́ от­ Ка́диса къ царю́ Едо́мскому, глаго́ля: та́ко глаго́летъ бра́тъ тво́й Изра́иль: ты́ вѣ́си ве́сь тру́дъ обрѣ́тшiй на́съ:
 • и снидо́ша отцы́ на́ши въ Еги́петъ, и жи́хомъ во Еги́птѣ дни́ мно́ги, и озло́биша на́съ Еги́птяне и отце́въ на́шихъ:
 • и возопи́хомъ ко Го́споду, и услы́ша Госпо́дь гла́съ на́шъ, и посла́въ а́нгела, изведе́ ны́ изъ Еги́пта: и ны́нѣ есмы́ въ Ка́дисѣ гра́дѣ, на концѣ́ предѣ́лъ тво­и́хъ:
 • да пре́йдемъ сквоз­ѣ́ зе́млю твою́: не про́йдемъ сквоз­ѣ́ се́ла, ни сквоз­ѣ́ виногра́ды, ни пiе́мъ воды́ въ пото́цѣхъ тво­и́хъ: путе́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, не соврати́мся ни на де́сно, ни на лѣ́во, до́ндеже пре́йдемъ предѣ́лы твоя́.
 • И рече́ къ ни́мъ Едо́мъ: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́: а́ще же ни́, ра́тiю изы́ду проти́ву тебе́.
 • И реко́ша къ нему́ сы́нове Изра́илевы: подъ горо́ю про́йдемъ: а́ще же от­ воды́ тво­ея́ испiе́мъ а́зъ и скоты́ моя́, да́мъ цѣ́ну тебѣ́: но ве́щь сiя́ ничто́же е́сть, подъ горо́ю да про́йдемъ.
 • О́нъ же рече́: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́. И изы́де проти́ву и́мъ Едо́мъ съ наро́домъ тя́жкимъ и руко́ю крѣ́пкою.
 • И не восхотѣ́ Едо́мъ да́ти Изра́илю про­ити́ сквоз­ѣ́ предѣ́лы своя́, и уклони́ся Изра́иль от­ него́.
 • И воз­двиго́шася от­ Ка́диса, и прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ го́ру о́ръ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну въ горѣ́ о́ръ у предѣ́лъ земли́ Едо́мли, глаго́ля:
 • да при­­ложи́т­ся Ааро́нъ къ лю́демъ сво­и́мъ, я́ко не вни́дете въ зе́млю, ю́же да́хъ сыно́мъ Изра́илевымъ въ наслѣ́дiе, поне́же преогорчи́сте мя́ у воды́ пререка́нiя:
 • воз­ми́ Ааро́на бра́та тво­его́ и Елеаза́ра сы́на его́, и воз­веди́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ:
 • и совлецы́ Ааро́ну ри́зы его́ и облецы́ Елеаза́ра сы́на его́, и Ааро́нъ при­­ложи́вся да у́мретъ та́мо.
 • И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь: и воз­веде́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ,
 • и совлече́ Ааро́на съ ри́зъ его́, и облече́ въ ня́ Елеаза́ра сы́на его́: 29и у́мре Ааро́нъ та́мо на версѣ́ горы́: и сни́де Моисе́й и Елеаза́ръ съ горы́.
 • 30И ви́дѣ ве́сь со́нмъ, я́ко у́мре Ааро́нъ: и пла́кашася по Ааро́нѣ три́десять дні́й ве́сь до́мъ Изра́илевъ.
 • И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена там.
 • И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона;
 • и возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!
 • зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?
 • и для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?
 • И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его.
 • И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему.
 • И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?
 • И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему.
 • Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою.
 • И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому [сказать]: так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые постигли нас;
 • отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали Египтяне с нами и отцами нашими;
 • и воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал Ангела, и вывел нас из Египта; и вот, мы в Кадесе, городе у самого предела твоего;
 • позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем по полям и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей [твоих]; но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо ни налево, доколе не перейдем пределов твоих.
 • Но Едом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя.
 • И сказали ему сыны Израилевы: мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее; только ногами моими пройду, что ничего не сто́ит.
 • Но он сказал: не проходи [через меня]. И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильною рукою.
 • Итак не согласился Едом позволить Израилю пройти чрез его пределы, и Израиль пошел в сторону от него.
 • И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря:
 • пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению Моему у вод Меривы;
 • и возьми Аарона [брата твоего] и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор [пред всем обществом];
 • и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там.
 • И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества,
 • и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его; и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли с горы.
 • И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней.
 • καὶ ἦλθον οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσα ἡ συν­αγωγή εἰς τὴν ἔρημον Σιν ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ καὶ κατέμεινεν ὁ λαὸς ἐν Καδης καὶ ἐτελεύ­τησεν ἐκεῖ Μαριαμ καὶ ἐτάφη ἐκεῖ
 • καὶ οὐκ ἦν ὕδωρ τῇ συν­αγωγῇ καὶ ἠθροίσθησαν ἐπι­̀ Μωυσῆν καὶ Ααρων
 • καὶ ἐλοιδορεῖτο ὁ λαὸς προ­̀ς Μωυσῆν λέγον­τες ὄφελον ἀπεθάνομεν ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἔναν­τι κυρίου
 • καὶ ἵνα τί ἀνηγάγετε τὴν συν­αγωγὴν κυρίου εἰς τὴν ἔρημον ταύτην ἀπο­κτεῖναι ἡμᾶς καὶ τὰ κτήνη ἡμῶν
 • καὶ ἵνα τί τοῦτο ἀνηγάγετε ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου παρα­γενέσθαι εἰς τὸν τόπον τὸν πονηρὸν τοῦτον τόπος οὗ οὐ σπείρεται οὐδὲ συκαῖ οὐδὲ ἄμπελοι οὐδὲ ῥόαι οὐδὲ ὕδωρ ἐστὶν πιεῖν
 • καὶ ἦλθεν Μωυσῆς καὶ Ααρων ἀπο­̀ προ­σώπου τῆς συν­αγωγῆς ἐπι­̀ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ ἔπεσαν ἐπι­̀ προ­́σωπον καὶ ὤφθη ἡ δόξα κυρίου προ­̀ς αὐτούς
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λαβὲ τὴν ῥάβδον καὶ ἐκκλησίασον τὴν συν­αγωγὴν σὺ καὶ Ααρων ὁ ἀδελφός σου καὶ λαλήσατε προ­̀ς τὴν πέτραν ἔναν­τι αὐτῶν καὶ δώσει τὰ ὕδατα αὐτῆς καὶ ἐξοίσετε αὐτοῖς ὕδωρ ἐκ τῆς πέτρας καὶ ποτιεῖτε τὴν συν­αγωγὴν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
 • καὶ ἔλαβεν Μωυσῆς τὴν ῥάβδον τὴν ἀπέναν­τι κυρίου καθὰ συν­έταξεν κύριος
 • καὶ ἐξεκκλησίασεν Μωυσῆς καὶ Ααρων τὴν συν­αγωγὴν ἀπέναν­τι τῆς πέτρας καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτούς ἀκούσατέ μου οἱ ἀπειθεῖς μὴ ἐκ τῆς πέτρας ταύτης ἐξάξομεν ὑμῖν ὕδωρ
 • καὶ ἐπάρας Μωυσῆς τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπάταξεν τὴν πέτραν τῇ ῥάβδῳ δίς καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ πολύ καὶ ἔπιεν ἡ συν­αγωγὴ καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων ὅτι οὐκ ἐπι­στεύ­σατε ἁγιάσαι με ἐναν­τίον υἱῶν Ισραηλ δια­̀ τοῦτο οὐκ εἰσάξετε ὑμεῖς τὴν συν­αγωγὴν ταύτην εἰς τὴν γῆν ἣν δέδωκα αὐτοῖς
 • τοῦτο ὕδωρ ἀν­τιλογίας ὅτι ἐλοιδορήθησαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ ἔναν­τι κυρίου καὶ ἡγιάσθη ἐν αὐτοῖς
 • καὶ ἀπέστειλεν Μωυσῆς ἀγγέλους ἐκ Καδης προ­̀ς βασιλέα Εδωμ λέγων τάδε λέγει ὁ ἀδελφός σου Ισραηλ σὺ ἐπι­́στῃ πάν­τα τὸν μόχθον τὸν εὑρόν­τα ἡμᾶς
 • καὶ κατέβησαν οἱ πατέρες ἡμῶν εἰς Αἴγυπτον καὶ παρῳκήσαμεν ἐν Αἰγύπτῳ ἡμέρας πλείους καὶ ἐκάκωσαν ἡμᾶς οἱ Αἰγύπτιοι καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν
 • καὶ ἀνεβοήσαμεν προ­̀ς κύριον καὶ εἰσήκουσεν κύριος τῆς φωνῆς ἡμῶν καὶ ἀπο­στείλας ἄγγελον ἐξήγαγεν ἡμᾶς ἐξ Αἰγύπτου καὶ νῦν ἐσμεν ἐν Καδης πόλει ἐκ μέρους τῶν ὁρίων σου
 • παρελευσόμεθα δια­̀ τῆς γῆς σου οὐ διελευσόμεθα δι᾿ ἀγρῶν οὐδὲ δι᾿ ἀμπελώνων οὐδὲ πιόμεθα ὕδωρ ἐκ λάκκου σου ὁδῷ βασιλικῇ πορευσόμεθα οὐκ ἐκκλινοῦμεν δεξιὰ οὐδὲ εὐώνυμα ἕως ἂν παρέλθωμεν τὰ ὅριά σου
 • καὶ εἶπεν προ­̀ς αὐτὸν Εδωμ οὐ διελεύ­σῃ δι᾿ ἐμοῦ εἰ δὲ μή ἐν πολέμῳ ἐξελεύ­σομαι εἰς συν­άν­τησίν σοι
 • καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ υἱοὶ Ισραηλ παρα­̀ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα ἐὰν δὲ τοῦ ὕδατός σου πίωμεν ἐγώ τε καὶ τὰ κτήνη δώσω τιμήν σοι ἀλλὰ τὸ πρᾶγμα οὐδέν ἐστιν παρα­̀ τὸ ὄρος παρελευσόμεθα
 • ὁ δὲ εἶπεν οὐ διελεύ­σῃ δι᾿ ἐμοῦ καὶ ἐξῆλθεν Εδωμ εἰς συν­άν­τησιν αὐτῷ ἐν ὄχλῳ βαρεῖ καὶ ἐν χειρὶ ἰσχυρᾷ
 • καὶ οὐκ ἠθέλησεν Εδωμ δοῦναι τῷ Ισραηλ παρελθεῖν δια­̀ τῶν ὁρίων αὐτοῦ καὶ ἐξέκλινεν Ισραηλ ἀπ᾿ αὐτοῦ
 • καὶ ἀπῆραν ἐκ Καδης καὶ παρεγένον­το οἱ υἱοὶ Ισραηλ πᾶσα ἡ συν­αγωγή εἰς Ωρ τὸ ὄρος
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν Ωρ τῷ ὄρει ἐπι­̀ τῶν ὁρίων γῆς Εδωμ λέγων
 • προ­στεθήτω Ααρων προ­̀ς τὸν λαὸν αὐτοῦ ὅτι οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν γῆν ἣν δέδωκα τοῖς υἱοῖς Ισραηλ διότι παρωξύνατέ με ἐπι­̀ τοῦ ὕδα­τος τῆς λοιδορίας
 • λαβὲ τὸν Ααρων καὶ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀναβίβασον αὐτοὺς εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἔναν­τι πάσης τῆς συν­αγωγῆς
 • καὶ ἔκδυσον Ααρων τὴν στολὴν αὐτοῦ καὶ ἔνδυσον Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ Ααρων προ­στεθεὶς ἀπο­θανέτω ἐκεῖ
 • καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καθὰ συν­έταξεν κύριος καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν εἰς Ωρ τὸ ὄρος ἐναν­τίον πάσης τῆς συν­αγωγῆς
 • καὶ ἐξέδυσεν Ααρων τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ ἐνέδυσεν αὐτὰ Ελεαζαρ τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἀπέθανεν Ααρων ἐπι­̀ τῆς κορυφῆς τοῦ ὄρους καὶ κατέβη Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ἐκ τοῦ ὄρους
 • καὶ εἶδεν πᾶσα ἡ συν­αγωγὴ ὅτι ἀπελύθη Ααρων καὶ ἔκλαυσαν τὸν Ααρων τριάκον­τα ἡμέρας πᾶς οἶκος Ισραηλ