Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ пусты́ню Си́нъ, въ ме́сяцъ пе́рвый, и пребыва́ху лю́дiе въ Ка́дисѣ: и сконча́ся ту́ Марiа́мъ, и погребе́ся та́мо.
 • И не бя́ше воды́ со́нму: и собра́шася на Моисе́а и Ааро́на,
 • и ропта́ша лю́дiе на Моисе́а, глаго́люще: о, дабы́ у́мерли бы́хомъ въ поги́бели бра́тiи на́­шея предъ Го́сподемъ:
 • и вску́ю введо́сте со́нмъ Госпо́день въ пусты́ню сiю́, погуби́ти ны́ и скоты́ на́шы?
 • и вску́ю сiе́? изведо́сте ны́ изъ Еги́пта, е́же прiити́ [на́мъ] на мѣ́сто зло́е сiе́, мѣ́сто, въ не́мже не сѣ́ет­ся, ни смо́кви, ни виногра́ды, ниже́ я́блоки, ниже́ вода́ е́сть пи́ти.
 • И прiи́де Моисе́й и Ааро́нъ от­ лица́ со́нма предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя, и падо́ста ни́цъ: и яви́ся сла́ва Госпо́дня надъ ни́ми.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • воз­ми́ же́злъ тво́й и созови́ со́нмъ ты́ и Ааро́нъ, бра́тъ тво́й, и рцы́те ко ка́меню предъ ни́ми, и да́стъ во́ды своя́: и изведе́те и́мъ во́ды изъ ка́мене, и напо́йте со́нмъ и скоты́ и́хъ.
 • И взя́ Моисе́й же́злъ и́же предъ Го́сподемъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь.
 • И созва́ Моисе́й и Ааро́нъ со́нмъ предъ ка́мень, и рече́ къ ни́мъ: послу́шайте мене́, непокори́вiи: еда́ изъ ка́мене сего́ изведе́мъ ва́мъ во́ду?
 • И воз­дви́гъ Моисе́й ру́ку свою́, уда́ри въ ка́мень жезло́мъ два́жды: и изы́де вода́ мно́га, и напи́ся со́нмъ [ве́сь] и скоты́ и́хъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну: поне́же не вѣ́ровасте освяти́ти мя́ предъ сынми́ Изра́илтескими, сего́ ра́ди не введе́те вы́ со́нма сего́ въ зе́млю, ю́же да́хъ и́мъ:
 • сiя́ вода́ пререка́нiя, я́ко воз­ропта́ша сы́нове Изра́илтестiи предъ Го́сподемъ, и освяти́ся въ ни́хъ.
 • И посла́ Моисе́й послы́ от­ Ка́диса къ царю́ Едо́мскому, глаго́ля: та́ко глаго́летъ бра́тъ тво́й Изра́иль: ты́ вѣ́си ве́сь тру́дъ обрѣ́тшiй на́съ:
 • и снидо́ша отцы́ на́ши въ Еги́петъ, и жи́хомъ во Еги́птѣ дни́ мно́ги, и озло́биша на́съ Еги́птяне и отце́въ на́шихъ:
 • и возопи́хомъ ко Го́споду, и услы́ша Госпо́дь гла́съ на́шъ, и посла́въ а́нгела, изведе́ ны́ изъ Еги́пта: и ны́нѣ есмы́ въ Ка́дисѣ гра́дѣ, на концѣ́ предѣ́лъ тво­и́хъ:
 • да пре́йдемъ сквоз­ѣ́ зе́млю твою́: не про́йдемъ сквоз­ѣ́ се́ла, ни сквоз­ѣ́ виногра́ды, ни пiе́мъ воды́ въ пото́цѣхъ тво­и́хъ: путе́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, не соврати́мся ни на де́сно, ни на лѣ́во, до́ндеже пре́йдемъ предѣ́лы твоя́.
 • И рече́ къ ни́мъ Едо́мъ: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́: а́ще же ни́, ра́тiю изы́ду проти́ву тебе́.
 • И реко́ша къ нему́ сы́нове Изра́илевы: подъ горо́ю про́йдемъ: а́ще же от­ воды́ тво­ея́ испiе́мъ а́зъ и скоты́ моя́, да́мъ цѣ́ну тебѣ́: но ве́щь сiя́ ничто́же е́сть, подъ горо́ю да про́йдемъ.
 • О́нъ же рече́: не про́йдеши сквоз­ѣ́ мене́. И изы́де проти́ву и́мъ Едо́мъ съ наро́домъ тя́жкимъ и руко́ю крѣ́пкою.
 • И не восхотѣ́ Едо́мъ да́ти Изра́илю про­ити́ сквоз­ѣ́ предѣ́лы своя́, и уклони́ся Изра́иль от­ него́.
 • И воз­двиго́шася от­ Ка́диса, и прiидо́ша сы́нове Изра́илтестiи, ве́сь со́нмъ, въ го́ру о́ръ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну въ горѣ́ о́ръ у предѣ́лъ земли́ Едо́мли, глаго́ля:
 • да при­­ложи́т­ся Ааро́нъ къ лю́демъ сво­и́мъ, я́ко не вни́дете въ зе́млю, ю́же да́хъ сыно́мъ Изра́илевымъ въ наслѣ́дiе, поне́же преогорчи́сте мя́ у воды́ пререка́нiя:
 • воз­ми́ Ааро́на бра́та тво­его́ и Елеаза́ра сы́на его́, и воз­веди́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ:
 • и совлецы́ Ааро́ну ри́зы его́ и облецы́ Елеаза́ра сы́на его́, и Ааро́нъ при­­ложи́вся да у́мретъ та́мо.
 • И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь: и воз­веде́ я́ на о́ръ го́ру предъ всѣ́мъ со́нмомъ,
 • и совлече́ Ааро́на съ ри́зъ его́, и облече́ въ ня́ Елеаза́ра сы́на его́: 29и у́мре Ааро́нъ та́мо на версѣ́ горы́: и сни́де Моисе́й и Елеаза́ръ съ горы́.
 • 30И ви́дѣ ве́сь со́нмъ, я́ко у́мре Ааро́нъ: и пла́кашася по Ааро́нѣ три́десять дні́й ве́сь до́мъ Изра́илевъ.
 • И пришли сыны Израилевы, все общество, в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, и умерла там Мариам и погребена там.
 • И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона;
 • и возроптал народ на Моисея и сказал: о, если бы умерли тогда и мы, когда умерли братья наши пред Господом!
 • зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?
 • и для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья?
 • И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собрания, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • Возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду: и так ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его.
 • И взял Моисей жезл от лица Господа, как Он повелел ему.
 • И собрали Моисей и Аарон народ к скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду?
 • И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону: за то, что вы не поверили Мне, чтоб явить святость Мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую Я даю ему.
 • Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость Свою.
 • И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому [сказать]: так говорит брат твой Израиль: ты знаешь все трудности, которые постигли нас;
 • отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали Египтяне с нами и отцами нашими;
 • и воззвали мы к Господу, и услышал Он голос наш, и послал Ангела, и вывел нас из Египта; и вот, мы в Кадесе, городе у самого предела твоего;
 • позволь нам пройти землею твоею: мы не пойдем по полям и по виноградникам и не будем пить воды из колодезей [твоих]; но пойдем дорогою царскою, не своротим ни направо ни налево, доколе не перейдем пределов твоих.
 • Но Едом сказал ему: не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя.
 • И сказали ему сыны Израилевы: мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее; только ногами моими пройду, что ничего не сто́ит.
 • Но он сказал: не проходи [через меня]. И выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильною рукою.
 • Итак не согласился Едом позволить Израилю пройти чрез его пределы, и Израиль пошел в сторону от него.
 • И отправились сыны Израилевы из Кадеса, и пришло все общество к горе Ор.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону на горе Ор, у пределов земли Едомской, говоря:
 • пусть приложится Аарон к народу своему; ибо он не войдет в землю, которую Я даю сынам Израилевым, за то, что вы непокорны были повелению Моему у вод Меривы;
 • и возьми Аарона [брата твоего] и Елеазара, сына его, и возведи их на гору Ор [пред всем обществом];
 • и сними с Аарона одежды его, и облеки в них Елеазара, сына его, и пусть Аарон отойдет и умрет там.
 • И сделал Моисей так, как повелел Господь. Пошли они на гору Ор в глазах всего общества,
 • и снял Моисей с Аарона одежды его, и облек в них Елеазара, сына его; и умер там Аарон на вершине горы. А Моисей и Елеазар сошли с горы.
 • И увидело все общество, что Аарон умер, и оплакивал Аарона весь дом Израилев тридцать дней.
 • 正 月 间 , 以 色 列 全 会 众 到 了 寻 的 旷 野 , 就 住 在 加 低 斯 。 米 利 暗 死 在 那 里 , 就 葬 在 那 里 。
 • 会 众 没 有 水 喝 , 就 聚 集 攻 击 摩 西 , 亚 伦 。
 • 百 姓 向 摩 西 争 闹 说 , 我 们 的 弟 兄 曾 死 在 耶 和 华 面 前 , 我 们 恨 不 得 与 他 们 同 死 。
 • 你 们 为 何 把 耶 和 华 的 会 众 领 到 这 旷 野 , 使 我 们 和 牲 畜 都 死 在 这 里 呢 ,
 • 你 们 为 何 逼 着 我 们 出 埃 及 , 领 我 们 到 这 坏 地 方 呢 , 这 地 方 不 好 撒 种 , 也 没 有 无 花 果 树 , 葡 萄 树 , 石 榴 树 , 又 没 有 水 喝 。
 • 摩 西 , 亚 伦 离 开 会 众 , 到 会 幕 门 口 , 俯 伏 在 地 。 耶 和 华 的 荣 光 向 他 们 显 现 。
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 你 拿 着 杖 去 , 和 你 的 哥 哥 亚 伦 招 聚 会 众 , 在 他 们 眼 前 吩 咐 磐 石 发 出 水 来 , 水 就 从 磐 石 流 出 , 给 会 众 和 他 们 的 牲 畜 喝 。
 • 于 是 摩 西 照 耶 和 华 所 吩 咐 的 , 从 耶 和 华 面 前 取 了 杖 去 。
 • 摩 西 , 亚 伦 就 招 聚 会 众 到 磐 石 前 。 摩 西 说 , 你 们 这 些 背 叛 的 人 听 我 说 , 我 为 你 们 使 水 从 这 磐 石 中 流 出 来 麽 ,
 • 摩 西 举 手 , 用 杖 击 打 磐 石 两 下 , 就 有 许 多 水 流 出 来 , 会 众 和 他 们 的 牲 畜 都 喝 了 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 , 亚 伦 说 , 因 为 你 们 不 信 我 , 不 在 以 色 列 人 眼 前 尊 我 为 圣 , 所 以 你 们 必 不 得 领 这 会 众 进 我 所 赐 给 他 们 的 地 去 。
 • 这 水 名 叫 米 利 巴 水 ( 米 利 巴 就 是 争 闹 的 意 思 ) , 是 因 以 色 列 人 向 耶 和 华 争 闹 , 耶 和 华 就 在 他 们 面 前 显 为 圣 。
 • 摩 西 从 加 低 斯 差 遣 使 者 去 见 以 东 王 , 说 , 你 的 弟 兄 以 色 列 人 这 样 说 , 我 们 所 遭 遇 的 一 切 艰 难 ,
 • 就 是 我 们 的 列 祖 下 到 埃 及 , 我 们 在 埃 及 久 住 。 埃 及 人 恶 待 我 们 的 列 祖 和 我 们 ,
 • 我 们 哀 求 耶 和 华 的 时 候 , 他 听 了 我 们 的 声 音 , 差 遣 使 者 把 我 们 从 埃 及 领 出 来 。 这 事 你 都 知 道 。 如 今 , 我 们 在 你 边 界 上 的 城 加 低 斯 。
 • 求 你 容 我 们 从 你 的 地 经 过 。 我 们 不 走 田 间 和 葡 萄 园 , 也 不 喝 井 里 的 水 , 只 走 大 道 ( 原 文 作 王 道 ) , 不 偏 左 右 , 直 到 过 了 你 的 境 界 。
 • 以 东 王 说 , 你 不 可 从 我 的 地 经 过 , 免 得 我 带 刀 出 去 攻 击 你 。
 • 以 色 列 人 说 , 我 们 要 走 大 道 上 去 。 我 们 和 牲 畜 若 喝 你 的 水 , 必 给 你 价 值 。 不 求 别 的 , 只 求 你 容 我 们 步 行 过 去 。
 • 以 东 王 说 , 你 们 不 可 经 过 。 就 率 领 许 多 人 出 来 , 要 用 强 硬 的 手 攻 击 以 色 列 人 。
 • 这 样 , 以 东 王 不 肯 容 以 色 列 人 从 他 的 境 界 过 去 。 于 是 他 们 转 去 , 离 开 他 。
 • 以 色 列 全 会 众 从 加 低 斯 起 行 , 到 了 何 珥 山 。
 • 耶 和 华 在 附 近 以 东 边 界 的 何 珥 山 上 晓 谕 摩 西 , 亚 伦 说 ,
 • 亚 伦 要 归 到 他 列 祖 ( 原 文 作 本 民 ) 那 里 。 他 必 不 得 入 我 所 赐 给 以 色 列 人 的 地 。 因 为 在 米 利 巴 水 , 你 们 违 背 了 我 的 命 。
 • 你 带 亚 伦 和 他 的 儿 子 以 利 亚 撒 上 何 珥 山 ,
 • 把 亚 伦 的 圣 衣 脱 下 来 , 给 他 的 儿 子 以 利 亚 撒 穿 上 。 亚 伦 必 死 在 那 里 , 归 他 列 祖 。
 • 摩 西 就 照 耶 和 华 所 吩 咐 的 行 。 三 人 当 着 会 众 的 眼 前 上 了 何 珥 山 。
 • 摩 西 把 亚 伦 的 圣 衣 脱 下 来 , 给 他 的 儿 子 以 利 亚 撒 穿 上 , 亚 伦 就 死 在 山 顶 那 里 。 于 是 摩 西 和 以 利 亚 撒 下 了 山 。
 • 全 会 众 , 就 是 以 色 列 全 家 , 见 亚 伦 已 经 死 了 , 便 都 为 亚 伦 哀 哭 了 三 十 天 。