Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И услы́ша Ханане́й ца́рь Ара́дскiй живы́й при­­ пусты́ни, я́ко прiи́де Изра́иль путе́мъ Аѳари́мскимъ, и ра́това проти́ву Изра́иля, и взя́ от­ ни́хъ плѣ́нъ.
 • И обѣща́ся Изра́иль обѣ́томъ Го́споду и рече́: а́ще мнѣ́ преда́си лю́ди сiя́ подру́чны, погублю́ и́хъ и гра́ды и́хъ.
 • И услы́ша Госпо́дь гла́съ Изра́илевъ и предаде́ Ханане́а подру́чна ему́: и опустоши́ его́ и гра́ды его́, и прозва́ и́мя мѣ́сту тому́ запустѣ́нiе.
 • И воз­дви́гшеся от­ о́ра горы́ путе́мъ и́же къ мо́рю чермно́му, обыдо́ша зе́млю Едо́млю: и малоду́ше­с­т­воваша лю́дiе на пути́,
 • и ропта́ху лю́дiе на Бо́га и на Моисе́а, глаго́люще: вску́ю изве́лъ еси́ ны́ изъ Еги́пта уби́ти на́съ въ пусты́ни, я́ко нѣ́сть хлѣ́ба, ни воды́? и душа́ на́ша негоду́етъ о хлѣ́бѣ се́мъ тще́мъ.
 • И посла́ Госпо́дь на лю́ди змие́въ умерщвля́ющихъ, и угрыза́ху люді́й: и умро́ша лю́ди мно́зи от­ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И при­­ше́дше лю́дiе къ Моисе́ови глаго́лаша: согрѣши́хомъ, я́ко ропта́хомъ на Го́спода и на тя́: помоли́ся у́бо ко Го́споду, да от­жене́тъ от­ на́съ змiи́. И помоли́ся Моисе́й ко Го́споду о лю́дехъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: сотвори́ себѣ́ змiю́ [мѣ́дяну] и положи́ ю́ на зна́мя: и бу́детъ а́ще угрызе́тъ змiя́ человѣ́ка, вся́къ угрызе́н­ный ви́дѣвъ ю́ жи́въ бу́детъ.
 • И сотвори́ Моисе́й змiю́ мѣ́дяну и поста́ви ю́ на зна́мени: и бы́сть егда́ угрыза́­ше змiя́ человѣ́ка, и взира́­ше на змiю́ мѣ́дяну, и ожива́­ше.
 • И воз­двиго́шася сы́нове Изра́илевы, и ополчи́шася во ово́ѳѣ:
 • и́ воз­дви́гшеся от­ ово́ѳа, ополчи́шася во Ахалге́и объ ону́ страну́ пусты́ни, я́же е́сть предъ лице́мъ Моави́тскимъ, на восто́къ со́лнца:
 • и от­ту́ду воз­двиго́шася, и ополчи́шася въ де́бри Заре́дъ:
 • и от­ту́ду воз­дви́гшеся, ополчи́шася объ ону́ страну́ Арно́на въ пусты́ни, я́же исхо́дитъ от­ предѣ́лъ Аморре́йскихъ: е́сть бо Арно́нъ предѣ́лъ Моа́вль между́ Моа́вомъ и между́ Аморре́омъ.
 • Сего́ ра́ди глаго́лет­ся въ кни́зѣ бра́нь Госпо́дня: зоо́ву попали́, и пото́ки Арно́ни,
 • и пото́ки устро́и въ селе́нiе И́ръ, и при­­лежи́тъ предѣ́ломъ Моа́влимъ.
 • И от­ту́ду [воз­двиго́шася] ко кла́дязю: се́й е́сть кла́дязь, о не́мже рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: собери́ лю́ди, и да́мъ и́мъ во́ду пи́ти.
 • Тогда́ воспѣ́ Изра́иль пѣ́снь сiю́ у кла́дязя: начина́йте ему́:
 • кла́дязь, ископа́ша его́ кня́зи, изсѣко́ша его́ ца́рiе язы́честiи во ца́р­ст­вiи и́хъ, внегда́ облада́ти и́ми. И от­ кла́дязя [воз­двиго́шася] въ манѳанаи́лъ:
 • и от­ манѳанаи́ла въ Наадiи́лъ, и от­ Наадiи́ла въ вамо́ѳъ:
 • и от­ вамо́ѳа въ на́пинъ, и́же е́сть на по́ли Моа́вли, от­ ве́рха изсѣ́ченаго, зря́щаго предъ лице́ пусты́ни.
 • И посла́ Моисе́й послы́ къ сио́ну царю́ Аморре́йску, словесы́ ми́рными глаго́ля:
 • да про́йдемъ сквоз­ѣ́ зе́млю твою́, путе́мъ по́йдемъ: не уклони́мся ни на се́ла, ни на виногра́ды, не испiе́мъ воды́ от­ кла́дязь тво­и́хъ: путе́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, до́ндеже про́йдемъ предѣ́лы твоя́.
 • И не даде́ сио́нъ Изра́илю про­ити́ сквоз­ѣ́ предѣ́лы своя́: и собра́ сио́нъ вся́ лю́ди своя́, и изы́де ополчи́тися на Изра́иля въ пусты́ню: и прiи́де во Иасса́нъ, и ополчи́ся на Изра́иля.
 • И порази́ его́ Изра́иль убі́й­ст­вомъ меча́, и облада́­ше земле́ю его́ от­ Арно́на до Иаво́ка, да́же до сыно́въ Амма́нихъ: я́ко Иази́ръ предѣ́лы сыно́въ Амма́нихъ су́ть.
 • И взя́ Изра́иль вся́ гра́ды сiя́: и всели́ся Изра́иль во всѣ́хъ градѣ́хъ Аморре́йскихъ, во есево́нѣ и во всѣ́хъ подлежа́щихъ ему́:
 • е́сть бо есево́нъ гра́дъ сио́на царя́ Аморре́йска: и се́й пово­ева́ царя́ Моа́вля пре́жде и взя́ всю́ зе́млю его́ от­ Аро­и́ра да́же до Арно́на.
 • Сего́ ра́ди реку́тъ при́точницы: прiиди́те во есево́нъ, да согради́т­ся и сози́ждет­ся гра́дъ Сiо́нъ:
 • я́ко о́гнь изы́де от­ есево́на и пла́мень от­ гра́да Сiо́на, и пояде́ да́же до Моа́ва, и пожре́ столпы́ Арно́нскiя:
 • го́ре тебѣ́, Моа́ве, погибо́сте, лю́дiе хамо́совы: про́дани бы́ша сы́нове и́хъ въ заключе́нiе и дще́ри и́хъ плѣ́н­ницы царю́ Аморре́йскому сио́ну:
 • и сѣ́мя и́хъ поги́бнетъ, есево́нъ да́же до Дево́на: и жены́ и́хъ еще́ разожго́ша о́гнь на Моа́ва.
 • Всели́ся же Изра́иль во вся́ гра́ды Аморре́йски:
 • и посла́ Моисе́й согля́дати Иази́ра: и взя́ша его́ и се́ла его́, и изгна́ша Аморре́а живу́щаго та́мо:
 • и воз­врати́в­шеся, прiидо́ша путе́мъ въ Васа́нъ. И изы́де о́гъ, ца́рь Васа́нскiй, проти́ву и́мъ и вси́ лю́дiе его́ на бра́нь во едраи́нъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: не убо́йся его́, я́ко въ ру́цѣ тво­и́ преда́хъ его́ и вся́ лю́ди его́ и всю́ зе́млю его́: и сотвори́ши ему́, я́коже сотвори́лъ еси́ сио́ну царю́ Аморре́йску, и́же живя́ше во есево́нѣ.
 • И порази́ его́ и сы́ны его́ и вся́ лю́ди его́, да́же не оста́ въ ни́хъ живы́й: и наслѣ́диша зе́млю его́.
 • Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с Израильтянами и несколько из них взял в плен.
 • И дал Израиль обет Господу, и сказал: если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие [на них и] на города их.
 • Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому: Хорма*. //*Заклятие.
 • От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути,
 • и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища.
 • И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых.
 • И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей [Господу] о народе.
 • И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив.
 • И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
 • И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе;
 • и отправились из Овофа и остановились в Ийе-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца;
 • оттуда отправились, и остановились на долине Заред;
 • отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Аморрея, ибо Арнон граница Моава, между Моавом и Аморреем.
 • Потому и сказано в книге браней Господних:
 • Вагеб в Суфе и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава.
 • Отсюда [отправились] к Беэр*; это тот колодезь, о котором Господь сказал Моисею: собери народ, и дам им воды. //*Колодец.
 • Тогда воспел Израиль песнь сию: наполняйся, колодезь, пойте ему;
 • колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими. Из пустыни [отправились] в Матанну,
 • из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамоф,
 • из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы Фасги, обращенной лицем к пустыне.
 • И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморрейскому, [с предложением мирным,] чтобы сказать:
 • позволь мне пройти землею твоею; [мы пойдем дорогою,] не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей [твоих], а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих.
 • Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы; и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаацы, и сразился с Израилем.
 • И поразил его Израиль мечом и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян;
 • и взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах Аморрейских, в Есевоне и во всех зависящих от него;
 • ибо Есевон был город Сигона, царя Аморрейского, и он воевал с прежним царем Моавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона.
 • Потому говорят при́точники: идите в Есевон, да устроят и утвердят город Сигона;
 • ибо огонь вышел из Есевона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Моав и владеющих высотами Арнона.
 • Горе тебе, Моав! погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами Аморрейского царя Сигона;
 • мы поразили их стрелами; погиб Есевон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы.
 • И жил Израиль в земле Аморрейской.
 • И послал Моисей высмотреть Иазер, и взяли [его и] селения, зависящие от него, и прогнали Аморреев, которые в них были.
 • И поворотили и пошли к Васану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение к Едреи.
 • И сказал Господь Моисею: не бойся его, ибо Я предам его и весь народ его и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Аморрейским, который жил в Есевоне.
 • И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось [живого], и овладели землею его.
 • Тєштєк тарапта жашаган Канаан падышасы Аратта Ысрайыл элинин Атаримге барчу жол менен келатканын угуп, аларга каршы согуш ачып, алардын бир нече кишисин туткунга алды.
 • Ошондо Ысрайыл эли Тењирге мындай деп убада берди: «Эгерде бул элди менин колума салып берсењ, анда булардын шаарларын талкалайм».
 • Тењир Ысрайыл элинин єнєн угуп, канаандыктарды анын колуна салып берди. Ысрайылдыктар аларды шаарлары менен кошо талкалап жок кылышты. Ошондуктан ал жерди Хорма деп аташты.
 • Эдом жерин айланып љтєш єчєн, алар Ор тоосунан Кызыл дењизге карай кеткен жол менен жљнљштє. Жолдо элдин чыдамы кете баштады.
 • Алар Кудайга каршы, Мусага каршы мындай деп наалышты: «Бизди Мисир жеринен чљлдљ љлсєн деп алып чыктыњар беле? Анткени бул жерде нан да, суу да жок, бул жарыбаган тамак кљњєлєбєзгљ тийди».
 • Ошондо Тењир элге уулуу жыландарды жиберди. Алар Ысрайыл уулдарын чагышты, ошондо алардын бир тобу љлдє.
 • Анан эл Мусага келип, мындай деди: «Биз Тењирге жана сага каршы сєйлљп, кєнљљгљ баттык. Тењирге сыйынчы, Ал жыландарды жоготсун». Ошондо Муса эл єчєн сыйынды.
 • Тењир Мусага мындай деди: «Жезден жылан жасап, шыргыйга кадап кой, жылан чаккан киши аны бир караса эле, тирєє калат».
 • Муса жезден жылан жасап, шыргыйга кадап койду. Жылан чаккан киши жез жыланды карап, тирєє калып жатты.
 • Ысрайыл уулдары жолго чыгып, Оботко келип токтошту.
 • Оботтон чыгып, Жей-Абаримге келип токтошту, ал кєн чыгышта, Мааптын каршысындагы чљлдљ жайгашкан.
 • Ал жерден чыгып, Зерет љрљљнєнљ келип токтошту.
 • Ал жерден чыгып, Арнон суусунун аморлуктардын чек арасына кирбеген жагындагы чљлгљ келип токтошту, анткени Арнон суусу Маап менен аморлуктардын ортосунда жаткан Мааптын чек арасы болчу.
 • Ошондуктан Тењирдин согуштары китебинде мындай деп айтылган:
 • «Кызыл дењиздеги Байеп жана Арнон суулары, алардын Шебет-Арга тєшкљн жогорку башаттары Маап менен чектешип турат».
 • Ал жерден Бейирге бет алышты. Тењир Мусага «Элињди чогулт, Мен аларга суу берем» деп айткан кудук ушул.
 • Ошондо Ысрайыл мындай деп ырдады: «Тол, тол кудук! Ал жљнєндљ ырдагыла!
 • Бул – тљрљлљр жана эл башчылар љздљрєнєн мыйзам таяктары менен казган кудук». Бул чљлдљн чыгып, Матанга бет алышты.
 • Матандан Нахалиелге, Нахалиелден Бамотко жљнљштє.
 • Бамоттон чыгып, Маап жериндеги Пизги тоосунун чокусундагы чљлдє караган Айга жљнљштє.
 • Ысрайыл аморлуктардын падышасы Сихонго мындай деп айттырганы элчилерин жиберди:
 • «Мага сенин жерињ аркылуу љтєєгљ уруксат эт. Эгин талааларыњ менен жєзємзарларыњды аралап љтпљйбєз, кудуктарыњдан да суу ичпейбиз. Жерињден падышанын жолу менен гана љтєп кетебиз».
 • Бирок Сихон Ысрайыл уулдарына љз жери аркылуу љтєєгљ уруксат бербей койду. Ал љзєнєн элин чогултуп, чљлдљ Ысрайыл элине каршы чыгып, Жааска чейин келип, Ысрайыл эли менен салгылашты.
 • Ысрайыл аны кылычы менен кыйратып, Арнондон Жабокко чейинки, анын амондуктардын чек арасына чейинки жерлерин басып алды, анткени амондуктардын чек арасы бекем болчу.
 • Ошентип, Ысрайыл ушул шаарлардын баарын ээлеп алды. Ысрайыл аморлуктардын бардык шаарларында, Кешпондо жана ага караштуу бардык шаарларда жашап турду.
 • Анткени Кешпон аморлуктардын падышасы Сихондун шаары эле. Ал мааптыктардын мурунку падышасы менен согушуп, анын Арнонго чейинки жеринин баарын тартып алган.
 • Ошондуктан ырчылар мындай деп ырдашат: «Кешпонго келгиле, Сихондун шаарын кайрадан кургула, тегерете бекемдегиле.
 • Анткени Кешпондон чыккан от, Сихондун шаарынан чыккан жалын Ар-Маапты жана Арнондун бийиктиктерин ээлеп жаткандарды жалмады.
 • Маап, сага кайгы! Кемош эли, кыйрадыњ! Уулдарыњ качып жљнљштє, кыздарыњ болсо Амор падышасы Сихондун туткуну болуп калышты.
 • Биз аларды жебе менен кыйраттык. Кешпон Дибонго чейин кыйрады, биз аларды Мейдебанын жанындагы Нопахка чейин кыйраттык».
 • Ошентип, Ысрайыл аморлуктардын жеринде жашап турду.
 • Муса Жазерди кљрєп келєєгљ киши жиберди. Анан алар ага караштуу айыл-кыштактарды басып алышты, ал жерлерде жашаган аморлуктарды кууп чыгышты.
 • Анан артка кайрылып, Башанды кљздљй жљнљштє. Ошондо Башан падышасы Ог бєт эли менен аларга каршы чыгып, Эдрейдин жанында салгылашты.
 • Ошондо Тењир Мусага: «Сен андан коркпо, анткени Мен анын љзєн, бєт элин, бєт жерин сенин колуња салып берем. Кешпондо жашаган Амор падышасы Сихонду кандай кылсањ, муну да так ошондой кыласыњ», – деди.
 • Ошентип, ысрайылдыктар анын љзєн, уулдарын, бєт элин бирин калтырбай кыйратышты, анын жерлерин ээлеп алышты.