Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И услы́ша Ханане́й ца́рь Ара́дскiй живы́й при­­ пусты́ни, я́ко прiи́де Изра́иль путе́мъ Аѳари́мскимъ, и ра́това проти́ву Изра́иля, и взя́ от­ ни́хъ плѣ́нъ.
 • И обѣща́ся Изра́иль обѣ́томъ Го́споду и рече́: а́ще мнѣ́ преда́си лю́ди сiя́ подру́чны, погублю́ и́хъ и гра́ды и́хъ.
 • И услы́ша Госпо́дь гла́съ Изра́илевъ и предаде́ Ханане́а подру́чна ему́: и опустоши́ его́ и гра́ды его́, и прозва́ и́мя мѣ́сту тому́ запустѣ́нiе.
 • И воз­дви́гшеся от­ о́ра горы́ путе́мъ и́же къ мо́рю чермно́му, обыдо́ша зе́млю Едо́млю: и малоду́ше­с­т­воваша лю́дiе на пути́,
 • и ропта́ху лю́дiе на Бо́га и на Моисе́а, глаго́люще: вску́ю изве́лъ еси́ ны́ изъ Еги́пта уби́ти на́съ въ пусты́ни, я́ко нѣ́сть хлѣ́ба, ни воды́? и душа́ на́ша негоду́етъ о хлѣ́бѣ се́мъ тще́мъ.
 • И посла́ Госпо́дь на лю́ди змие́въ умерщвля́ющихъ, и угрыза́ху люді́й: и умро́ша лю́ди мно́зи от­ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И при­­ше́дше лю́дiе къ Моисе́ови глаго́лаша: согрѣши́хомъ, я́ко ропта́хомъ на Го́спода и на тя́: помоли́ся у́бо ко Го́споду, да от­жене́тъ от­ на́съ змiи́. И помоли́ся Моисе́й ко Го́споду о лю́дехъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: сотвори́ себѣ́ змiю́ [мѣ́дяну] и положи́ ю́ на зна́мя: и бу́детъ а́ще угрызе́тъ змiя́ человѣ́ка, вся́къ угрызе́н­ный ви́дѣвъ ю́ жи́въ бу́детъ.
 • И сотвори́ Моисе́й змiю́ мѣ́дяну и поста́ви ю́ на зна́мени: и бы́сть егда́ угрыза́­ше змiя́ человѣ́ка, и взира́­ше на змiю́ мѣ́дяну, и ожива́­ше.
 • И воз­двиго́шася сы́нове Изра́илевы, и ополчи́шася во ово́ѳѣ:
 • и́ воз­дви́гшеся от­ ово́ѳа, ополчи́шася во Ахалге́и объ ону́ страну́ пусты́ни, я́же е́сть предъ лице́мъ Моави́тскимъ, на восто́къ со́лнца:
 • и от­ту́ду воз­двиго́шася, и ополчи́шася въ де́бри Заре́дъ:
 • и от­ту́ду воз­дви́гшеся, ополчи́шася объ ону́ страну́ Арно́на въ пусты́ни, я́же исхо́дитъ от­ предѣ́лъ Аморре́йскихъ: е́сть бо Арно́нъ предѣ́лъ Моа́вль между́ Моа́вомъ и между́ Аморре́омъ.
 • Сего́ ра́ди глаго́лет­ся въ кни́зѣ бра́нь Госпо́дня: зоо́ву попали́, и пото́ки Арно́ни,
 • и пото́ки устро́и въ селе́нiе И́ръ, и при­­лежи́тъ предѣ́ломъ Моа́влимъ.
 • И от­ту́ду [воз­двиго́шася] ко кла́дязю: се́й е́сть кла́дязь, о не́мже рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: собери́ лю́ди, и да́мъ и́мъ во́ду пи́ти.
 • Тогда́ воспѣ́ Изра́иль пѣ́снь сiю́ у кла́дязя: начина́йте ему́:
 • кла́дязь, ископа́ша его́ кня́зи, изсѣко́ша его́ ца́рiе язы́честiи во ца́р­ст­вiи и́хъ, внегда́ облада́ти и́ми. И от­ кла́дязя [воз­двиго́шася] въ манѳанаи́лъ:
 • и от­ манѳанаи́ла въ Наадiи́лъ, и от­ Наадiи́ла въ вамо́ѳъ:
 • и от­ вамо́ѳа въ на́пинъ, и́же е́сть на по́ли Моа́вли, от­ ве́рха изсѣ́ченаго, зря́щаго предъ лице́ пусты́ни.
 • И посла́ Моисе́й послы́ къ сио́ну царю́ Аморре́йску, словесы́ ми́рными глаго́ля:
 • да про́йдемъ сквоз­ѣ́ зе́млю твою́, путе́мъ по́йдемъ: не уклони́мся ни на се́ла, ни на виногра́ды, не испiе́мъ воды́ от­ кла́дязь тво­и́хъ: путе́мъ ца́рскимъ по́йдемъ, до́ндеже про́йдемъ предѣ́лы твоя́.
 • И не даде́ сио́нъ Изра́илю про­ити́ сквоз­ѣ́ предѣ́лы своя́: и собра́ сио́нъ вся́ лю́ди своя́, и изы́де ополчи́тися на Изра́иля въ пусты́ню: и прiи́де во Иасса́нъ, и ополчи́ся на Изра́иля.
 • И порази́ его́ Изра́иль убі́й­ст­вомъ меча́, и облада́­ше земле́ю его́ от­ Арно́на до Иаво́ка, да́же до сыно́въ Амма́нихъ: я́ко Иази́ръ предѣ́лы сыно́въ Амма́нихъ су́ть.
 • И взя́ Изра́иль вся́ гра́ды сiя́: и всели́ся Изра́иль во всѣ́хъ градѣ́хъ Аморре́йскихъ, во есево́нѣ и во всѣ́хъ подлежа́щихъ ему́:
 • е́сть бо есево́нъ гра́дъ сио́на царя́ Аморре́йска: и се́й пово­ева́ царя́ Моа́вля пре́жде и взя́ всю́ зе́млю его́ от­ Аро­и́ра да́же до Арно́на.
 • Сего́ ра́ди реку́тъ при́точницы: прiиди́те во есево́нъ, да согради́т­ся и сози́ждет­ся гра́дъ Сiо́нъ:
 • я́ко о́гнь изы́де от­ есево́на и пла́мень от­ гра́да Сiо́на, и пояде́ да́же до Моа́ва, и пожре́ столпы́ Арно́нскiя:
 • го́ре тебѣ́, Моа́ве, погибо́сте, лю́дiе хамо́совы: про́дани бы́ша сы́нове и́хъ въ заключе́нiе и дще́ри и́хъ плѣ́н­ницы царю́ Аморре́йскому сио́ну:
 • и сѣ́мя и́хъ поги́бнетъ, есево́нъ да́же до Дево́на: и жены́ и́хъ еще́ разожго́ша о́гнь на Моа́ва.
 • Всели́ся же Изра́иль во вся́ гра́ды Аморре́йски:
 • и посла́ Моисе́й согля́дати Иази́ра: и взя́ша его́ и се́ла его́, и изгна́ша Аморре́а живу́щаго та́мо:
 • и воз­врати́в­шеся, прiидо́ша путе́мъ въ Васа́нъ. И изы́де о́гъ, ца́рь Васа́нскiй, проти́ву и́мъ и вси́ лю́дiе его́ на бра́нь во едраи́нъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: не убо́йся его́, я́ко въ ру́цѣ тво­и́ преда́хъ его́ и вся́ лю́ди его́ и всю́ зе́млю его́: и сотвори́ши ему́, я́коже сотвори́лъ еси́ сио́ну царю́ Аморре́йску, и́же живя́ше во есево́нѣ.
 • И порази́ его́ и сы́ны его́ и вся́ лю́ди его́, да́же не оста́ въ ни́хъ живы́й: и наслѣ́диша зе́млю его́.
 • Ханаанский царь Арада, живущий к югу, услышав, что Израиль идет дорогою от Афарима, вступил в сражение с Израильтянами и несколько из них взял в плен.
 • И дал Израиль обет Господу, и сказал: если предашь народ сей в руки мои, то положу заклятие [на них и] на города их.
 • Господь услышал голос Израиля и предал Хананеев в руки ему, и он положил заклятие на них и на города их и нарек имя месту тому: Хорма*. //*Заклятие.
 • От горы Ор отправились они путем Чермного моря, чтобы миновать землю Едома. И стал малодушествовать народ на пути,
 • и говорил народ против Бога и против Моисея: зачем вывели вы нас из Египта, чтоб умереть [нам] в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивела эта негодная пища.
 • И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из [сынов] Израилевых.
 • И пришел народ к Моисею и сказал: согрешили мы, что говорили против Господа и против тебя; помолись Господу, чтоб Он удалил от нас змеев. И помолился Моисей [Господу] о народе.
 • И сказал Господь Моисею: сделай себе [медного] змея и выставь его на знамя, и [если ужалит змей какого-либо человека], ужаленный, взглянув на него, останется жив.
 • И сделал Моисей медного змея и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив.
 • И отправились сыны Израилевы и остановились в Овофе;
 • и отправились из Овофа и остановились в Ийе-Авариме, в пустыне, что против Моава, к восходу солнца;
 • оттуда отправились, и остановились на долине Заред;
 • отправившись отсюда, остановились у той части Арнона в пустыне, которая течет вне пределов Аморрея, ибо Арнон граница Моава, между Моавом и Аморреем.
 • Потому и сказано в книге браней Господних:
 • Вагеб в Суфе и потоки Арнона, и верховье потоков, которое склоняется к Шебет-Ару и прилегает к пределам Моава.
 • Отсюда [отправились] к Беэр*; это тот колодезь, о котором Господь сказал Моисею: собери народ, и дам им воды. //*Колодец.
 • Тогда воспел Израиль песнь сию: наполняйся, колодезь, пойте ему;
 • колодезь, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими. Из пустыни [отправились] в Матанну,
 • из Матанны в Нагалиил, из Нагалиила в Вамоф,
 • из Вамофа в Гай, который в земле Моава, на вершине горы Фасги, обращенной лицем к пустыне.
 • И послал Израиль послов к Сигону, царю Аморрейскому, [с предложением мирным,] чтобы сказать:
 • позволь мне пройти землею твоею; [мы пойдем дорогою,] не будем заходить в поля и виноградники, не будем пить воды из колодезей [твоих], а пойдем путем царским, доколе не перейдем пределов твоих.
 • Но Сигон не позволил Израилю идти через свои пределы; и собрал Сигон весь народ свой и выступил против Израиля в пустыню, и дошел до Иаацы, и сразился с Израилем.
 • И поразил его Израиль мечом и взял во владение землю его от Арнона до Иавока, до пределов Аммонитских, ибо крепок был предел Аммонитян;
 • и взял Израиль все города сии, и жил Израиль во всех городах Аморрейских, в Есевоне и во всех зависящих от него;
 • ибо Есевон был город Сигона, царя Аморрейского, и он воевал с прежним царем Моавитским и взял из руки его всю землю его до Арнона.
 • Потому говорят при́точники: идите в Есевон, да устроят и утвердят город Сигона;
 • ибо огонь вышел из Есевона, пламень из города Сигонова, и пожрал Ар-Моав и владеющих высотами Арнона.
 • Горе тебе, Моав! погиб ты, народ Хамоса! Разбежались сыновья его, и дочери его сделались пленницами Аморрейского царя Сигона;
 • мы поразили их стрелами; погиб Есевон до Дивона, мы опустошили их до Нофы, которая близ Медевы.
 • И жил Израиль в земле Аморрейской.
 • И послал Моисей высмотреть Иазер, и взяли [его и] селения, зависящие от него, и прогнали Аморреев, которые в них были.
 • И поворотили и пошли к Васану. И выступил против них Ог, царь Васанский, сам и весь народ его, на сражение к Едреи.
 • И сказал Господь Моисею: не бойся его, ибо Я предам его и весь народ его и всю землю его в руки твои, и поступишь с ним, как поступил с Сигоном, царем Аморрейским, который жил в Есевоне.
 • И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось [живого], и овладели землею его.
 • 住 南 地 的 迦 南 人 亚 拉 得 王 , 听 说 以 色 列 人 从 亚 他 林 路 来 , 就 和 以 色 列 人 争 战 , 掳 了 他 们 几 个 人 。
 • 以 色 列 人 向 耶 和 华 发 愿 说 , 你 若 将 这 民 交 付 我 手 , 我 就 把 他 们 的 城 邑 尽 行 毁 灭 。
 • 耶 和 华 应 允 了 以 色 列 人 , 把 迦 南 人 交 付 他 们 , 他 们 就 把 迦 南 人 和 迦 南 人 的 城 邑 尽 行 毁 灭 。 那 地 方 的 名 便 叫 何 珥 玛 ( 何 珥 玛 就 是 毁 灭 的 意 思 ) 。
 • 他 们 从 何 珥 山 起 行 , 往 红 海 那 条 路 走 , 要 绕 过 以 东 地 。 百 姓 因 这 路 难 行 , 心 中 甚 是 烦 躁 ,
 • 就 怨 ? ? 神 和 摩 西 说 , 你 们 为 什 么 把 我 们 从 埃 及 领 出 来 , 使 我 们 死 在 旷 野 呢 , 这 里 没 有 粮 , 没 有 水 , 我 们 的 心 厌 恶 这 淡 薄 的 食 物 。
 • 于 是 耶 和 华 使 火 蛇 进 入 百 姓 中 间 , 蛇 就 咬 他 们 。 以 色 列 人 中 死 了 许 多 。
 • 百 姓 到 摩 西 那 里 , 说 , 我 们 怨 ? ? 耶 和 华 和 你 , 有 罪 了 。 求 你 祷 告 耶 和 华 , 叫 这 些 蛇 离 开 我 们 。 于 是 摩 西 为 百 姓 祷 告 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 , 你 制 造 一 条 火 蛇 , 挂 在 杆 子 上 。 凡 被 咬 的 , 一 望 这 蛇 , 就 必 得 活 。
 • 摩 西 便 制 造 一 条 铜 蛇 , 挂 在 杆 子 上 。 凡 被 蛇 咬 的 , 一 望 这 铜 蛇 就 活 了 。
 • 以 色 列 人 起 行 , 安 营 在 阿 伯 。
 • 又 从 阿 伯 起 行 , 安 营 在 以 耶 亚 巴 琳 , 与 摩 押 相 对 的 旷 野 , 向 日 出 之 地 。
 • 从 那 里 起 行 , 安 营 在 撒 烈 谷 。
 • 从 那 里 起 行 , 安 营 在 亚 嫩 河 那 边 。 这 亚 嫩 河 是 在 旷 野 , 从 亚 摩 利 的 境 界 流 出 来 的 。 原 来 亚 嫩 河 是 摩 押 的 边 界 , 在 摩 押 和 亚 摩 利 人 搭 界 的 地 方 。
 • 所 以 耶 和 华 的 战 记 上 说 , 苏 法 的 哇 哈 伯 与 亚 嫩 河 的 谷 ,
 • 并 向 亚 珥 城 众 谷 的 下 坡 , 是 靠 近 摩 押 的 境 界 。
 • 以 色 列 人 从 那 里 起 行 , 到 了 比 珥 ( 比 珥 就 是 井 的 意 思 ) 。 从 前 耶 和 华 吩 咐 摩 西 说 , 招 聚 百 姓 , 我 好 给 他 们 水 喝 , 说 的 就 是 这 井 。
 • 当 时 , 以 色 列 人 唱 歌 说 , 井 阿 , 涌 上 水 来 。 你 们 要 向 这 井 歌 唱 。
 • 这 井 是 首 领 和 民 中 的 尊 贵 人 用 圭 用 杖 所 挖 所 掘 的 。 以 色 列 人 从 旷 野 往 玛 他 拿 去 ,
 • 从 玛 他 拿 到 拿 哈 列 , 从 拿 哈 列 到 巴 末 ,
 • 从 巴 末 到 摩 押 地 的 谷 , 又 到 那 下 望 旷 野 之 毗 斯 迦 的 山 顶 。
 • 以 色 列 人 差 遣 使 者 去 见 亚 摩 利 人 的 王 西 宏 , 说 ,
 • 求 你 容 我 们 从 你 的 地 经 过 。 我 们 不 偏 入 田 间 和 葡 萄 园 , 也 不 喝 井 里 的 水 , 只 走 大 道 ( 原 文 作 王 道 ) , 直 到 过 了 你 的 境 界 。
 • 西 宏 不 容 以 色 列 人 从 他 的 境 界 经 过 , 就 招 聚 他 的 众 民 出 到 旷 野 , 要 攻 击 以 色 列 人 , 到 了 雅 杂 与 以 色 列 人 争 战 。
 • 以 色 列 人 用 刀 杀 了 他 , 得 了 他 的 地 , 从 亚 嫩 河 到 雅 博 河 , 直 到 亚 扪 人 的 境 界 , 因 为 亚 扪 人 的 境 界 多 有 坚 垒 。
 • 以 色 列 人 夺 取 这 一 切 的 城 邑 , 也 住 亚 摩 利 人 的 城 邑 , 就 是 希 实 本 与 希 实 本 的 一 切 乡 村 。
 • 这 希 实 本 是 亚 摩 利 王 西 宏 的 京 城 。 西 宏 曾 与 摩 押 的 先 王 争 战 , 从 他 手 中 夺 取 了 全 地 , 直 到 亚 嫩 河 。
 • 所 以 那 些 作 诗 歌 的 说 , 你 们 来 到 希 实 本 。 愿 西 宏 的 城 被 修 造 , 被 建 立 。
 • 因 为 有 火 从 希 实 本 发 出 , 有 火 焰 出 于 西 宏 的 城 , 烧 尽 摩 押 的 亚 珥 和 亚 嫩 河 邱 坛 的 祭 司 ( 祭 司 原 文 作 主 ) 。
 • 摩 押 阿 , 你 有 祸 了 。 基 抹 的 民 哪 , 你 们 灭 亡 了 。 基 抹 的 男 子 逃 奔 , 女 子 被 掳 , 交 付 亚 摩 利 的 王 西 宏 。
 • 我 们 射 了 他 们 。 希 实 本 直 到 底 本 尽 皆 毁 灭 。 我 们 使 地 变 成 荒 场 , 直 到 挪 法 。 这 挪 法 直 延 到 米 底 巴 。
 • 这 样 , 以 色 列 人 就 住 在 亚 摩 利 人 之 地 。
 • 摩 西 打 发 人 去 窥 探 雅 谢 , 以 色 列 人 就 占 了 雅 谢 的 镇 市 , 赶 出 那 里 的 亚 摩 利 人 。
 • 以 色 列 人 转 回 , 向 巴 珊 去 。 巴 珊 王 噩 和 他 的 众 民 都 出 来 , 在 以 得 来 与 他 们 交 战 。
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 , 不 要 怕 他 。 因 我 已 将 他 和 他 的 众 民 , 并 他 的 地 , 都 交 在 你 手 中 。 你 要 待 他 像 从 前 待 住 希 实 本 的 亚 摩 利 王 西 宏 一 般 。
 • 于 是 他 们 杀 了 他 和 他 的 众 子 , 并 他 的 众 民 , 没 有 留 下 一 个 , 就 得 了 他 的 地 。