Скрыть
22:8
22:9
22:10
22:12
22:13
22:14
22:15
22:16
22:17
22:19
22:20
22:21
22:22
22:23
22:24
22:25
22:26
22:27
22:29
22:30
22:32
22:33
22:34
22:35
22:36
22:37
22:38
22:39
22:40
22:41
24:2
24:3
24:4
24:7
24:10
24:11
24:12
24:15
24:16
24:22
24:23
Церковнославянский (рус)
И воз­дви́гшеся сы́нове Изра́илтестiи, ополчи́шася на за́пады Моа́ва у Иорда́на ко иерихо́ну.
И ви́дѣвъ Вала́къ сы́нъ Сепфо́ровъ вся́, ели́ка сотвори́ Изра́иль Аморре́ю,
и убоя́ся Моа́въ люді́й зѣло́, я́ко мно́зи бя́ху, и оскорбѣ́ Моа́въ от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ,
и рече́ Моа́въ старѣ́йшинамъ Мадiа́млимъ: ны́нѣ потреби́тъ со́нмъ се́й всѣ́хъ, и́же о́крестъ на́съ, я́коже потребля́етъ теле́цъ зла́къ на по́ли. И Вала́къ, сы́нъ Сепфо́ровъ, бя́ше ца́рь Моа́вль въ то́ вре́мя,
и посла́ послы́ къ Валаа́му, сы́ну Вео́рову, во фаѳу́ру я́же е́сть у рѣки́ земли́ сыно́въ люді́й его́, при­­зва́ти его́, глаго́ля: се́, лю́дiе изыдо́ша изъ Еги́пта, и се́, покры́ша лице́ земли́, и сі́и сѣдя́тъ при­­ одержа́нiи мо­е́мъ:
и ны́нѣ прiиди́, проклени́ мнѣ́ лю́ди сiя́, поне́же крѣ́пльшiи су́ть па́че на́съ, а́ще воз­мо́жемъ си́хъ изби́ти, и изжену́ и́хъ изъ земли́: я́ко вѣ́мъ, и́хже а́ще благослови́ши ты́, благослове́ни су́ть, и и́хже а́ще проклене́ши ты́, про́кляти.
И идо́ша старѣ́йшины Моа́вли и старѣ́йшины Мадiа́мли, и волхвова́нiя въ рука́хъ и́хъ: и прiидо́ша къ Валаа́му и глаго́лаша ему́ словеса́ Вала́кова.
И рече́ къ ни́мъ: препочі́йте здѣ́ но́щь [сiю́], и от­вѣща́ю ва́мъ дѣя́нiя, я́же а́ще воз­глаго́летъ Госпо́дь ко мнѣ́. И пребы́ша кня́зи Моа́вли у Валаа́ма.
И прiи́де Бо́гъ къ Валаа́му и рече́ ему́: что́ человѣ́цы сі́и у тебе́?
И рече́ Валаа́мъ къ Бо́гу: Вала́къ сы́нъ Сепфо́ровъ, ца́рь Моа́вль, посла́ и́хъ ко мнѣ́, глаго́ля:
се́, лю́дiе изыдо́ша изъ Еги́пта и покры́ша лице́ земли́, и сі́и сѣдя́тъ при­­ одержа́нiи мо­е́мъ: и ны́нѣ прiиди́, проклени́ ми и́хъ, не́гли воз­могу́ изби́ти и́хъ и изгна́ти я́ от­ земли́.
И рече́ Бо́гъ къ Валаа́му: да не и́деши съ ни́ми, ниже́ да клене́ши люді́й: су́ть бо благослове́ни.
И воста́въ Валаа́мъ зау́тра, рече́ князе́мъ Вала́ковымъ: воз­врати́теся къ господи́ну сво­ему́: не попуща́етъ ми́ Бо́гъ ити́ съ ва́ми.
И воста́в­ше кня́зи Моа́вли прiидо́ша къ Вала́ку и реко́ша ему́: не хо́щетъ Валаа́мъ прiити́ съ на́ми.
И при­­ложи́ Вала́къ еще́ посла́ти кня́зи мно́жайшiи и честнѣ́йшiи си́хъ.
И прiидо́ша къ Валаа́му и глаго́лаша ему́: сiя́ глаго́летъ Вала́къ, сы́нъ Сепфо́ровъ: молю́ тя, не облѣни́ся прiити́ ко мнѣ́:
че́стнѣ бо тя́ почту́, и вся́, ели́ка а́ще рече́ши ми́, сотворю́ тебѣ́: и прiиди́, и проклени́ ми лю́ди сiя́.
И от­вѣща́ Валаа́мъ и рече́ князе́мъ Вала́ковымъ: а́ще ми́ да́стъ Вала́къ по́лну хра́мину свою́ зла́та и сребра́, не могу́ преступи́ти сло́ва Го́спода Бо́га, е́же сотвори́ти то́ ма́ло или́ вели́ко въ ра́зумѣ мо­е́мъ:
и ны́нѣ потерпи́те здѣ́ и вы́ но́щь сiю́, и увѣ́мъ, что́ при­­ложи́тъ Госпо́дь глаго́лати ко мнѣ́.
И прiи́де Бо́гъ къ Валаа́му но́щiю и рече́ ему́: а́ще зва́ти тя́ прiидо́ша человѣ́цы сі́и, воста́въ иди́ вслѣ́дъ и́хъ, но сло́во, е́же а́ще реку́ тебѣ́, то́ да сотвори́ши.
И воста́въ Валаа́мъ зау́тра, осѣдла́ осля́ свое́ и и́де со кня́зи Моа́вли.
И разгнѣ́вася я́ростiю Бо́гъ, я́ко и́де се́й: и воста́ а́нгелъ Бо́жiй препя́ти ему́ на пути́. Се́й же сѣдя́ше на осля́ти сво­е́мъ и два́ раба́ его́ съ ни́мъ.
И узрѣ́въ осе́лъ а́нгела Бо́жiя супроти́въ стоя́ща на пути́, и ме́чь извлече́нъ въ руцѣ́ его́, и соврати́ся осе́лъ съ пути́ и идя́ше на по́ле: и бiя́ше [валаа́мъ] осля́ жезло́мъ сво­и́мъ, е́же напра́вити е́ на пу́ть:
и ста́ а́нгелъ Бо́жiй на брозда́хъ виногра́дныхъ: огражде́нiе от­сю́ду, и огражде́нiе от­ону́ду:
и узрѣ́въ осе́лъ а́нгела Бо́жiя, при­­ложи́ся ко огра́дѣ и при­­жме́ но́гу Валаа́му ко огра́дѣ, и при­­ложи́ еще́ би́ти его́:
и при­­ложи́ а́нгелъ Бо́жiй, и ше́дъ ста́ въ мѣ́стѣ у́зкомъ, въ не́мже не бя́ше уклони́тися ни на де́сно, ни на лѣ́во:
и ви́дя осля́ а́нгела Бо́жiя, паде́ подъ Валаа́момъ: и разгнѣ́вася Валаа́мъ, и бiя́ше осля́ жезло́мъ.
И от­ве́рзе Бо́гъ уста́ осля́ти, и рече́ Валаа́му: что́ сотвори́хъ тебѣ́, я́ко се́, въ тре́тiе бiе́ши мя́?
И рече́ Валаа́мъ осля́ти: я́ко поруга́лося ми́ еси́: и а́ще бы́хъ ме́чь имѣ́лъ въ руку́ мое́ю, пробо́лъ бы́хъ тя́.
И рече́ осля́ Валаа́му: не а́зъ ли осли́ца твоя́, на не́йже ты́ ѣ́здиши от­ ю́ности сво­ея́ до дне́шняго дне́? еда́ презо́р­ст­вомъ презрѣ́в­ши сотвори́хъ тебѣ́ сiе́? О́нъ же рече́: ни́.
Отве́рзе же Бо́гъ о́чи Валаа́му, и узрѣ́ а́нгела Бо́жiя противостоя́ща на пути́, и ме́чь извлече́нъ въ руцѣ́ его́: и при­­клони́вся поклони́ся ему́ лице́мъ сво­и́мъ.
И рече́ ему́ а́нгелъ Бо́жiй: почто́ бiе́ши осля́ твое́ сiе́ въ тре́тiе? и се́, а́зъ прiидо́хъ на препя́тiе твое́, я́ко непрiя́тенъ пу́ть тво́й предо мно́ю: и ви́дя мя́ осли́ца, соврати́ся от­ мене́ се́ тре́тiе:
и а́ще бы не уклони́лася от­ мене́, ны́нѣ тя́ у́бо уби́лъ бы́хъ, сiю́ же сохрани́лъ бы́хъ.
И рече́ Валаа́мъ ко а́нгелу Госпо́дню: согрѣши́хъ, не вѣ́дѣхъ бо, я́ко ты́ мнѣ́ противостоя́лъ еси́ на пути́: и ны́нѣ а́ще тебѣ́ не уго́дно, воз­вращу́ся.
И рече́ а́нгелъ Бо́жiй къ Валаа́му: иди́ ты́ съ человѣ́ки: оба́че сло́во, е́же а́ще реку́ тебѣ́, сiе́ сохрани́ глаго́лати. И и́де Валаа́мъ со кня́зи Вала́ковы.
И услы́шавъ Вала́къ, я́ко при­­хо́дитъ Валаа́мъ, изы́де во срѣ́тенiе ему́ во гра́дъ Моа́вль, и́же е́сть въ предѣ́лѣхъ Арно́нихъ, и́же е́сть на краи́ предѣ́ловъ.
И рече́ Вала́къ къ Валаа́му: не посла́хъ ли къ тебѣ́ зва́ти тя́? почто́ не при­­ше́лъ еси́ ко мнѣ́? или́ не воз­могу́ почти́ти тебе́?
И рече́ Валаа́мъ къ Вала́ку: се́, при­­хожду́ къ тебѣ́ ны́нѣ: мо́щенъ ли бу́ду глаго́лати что́? сло́во, е́же а́ще вложи́ть Бо́гъ во уста́ моя́, сiе́ реку́.
И и́де Валаа́мъ съ Вала́комъ, и внидо́ша во гра́ды се́лныя.
И закла́ Вала́къ телцы́ и о́вцы, и посла́ Валаа́му и князе́мъ и́же съ ни́мъ.
И бы́сть зау́тра, и взя́въ Вала́къ Валаа́ма, воз­веде́ его́ на сто́лпъ Ваа́ловъ, и показа́ ему́ от­ту́ду ча́сть нѣ́кую люді́й.
И ви́дѣвъ Валаа́мъ, я́ко добро́ е́сть предъ Го́сподемъ благословля́ти Изра́иля, не и́де по обы́чаю сво­ему́ въ срѣ́тенiе волхвова́ниемъ, и воз­врати́ лице́ свое́ въ пусты́ню.
И воз­ве́дъ Валаа́мъ о́чи сво­и́, узрѣ́ Изра́иля ополчи́в­шася по племено́мъ: и бы́сть Ду́хъ Бо́жiй на не́мъ.
И воспрiи́мъ при́тчу свою́ рече́: глаго́летъ Валаа́мъ, сы́нъ Вео́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и́стин­но зря́й,
глаго́летъ слу́шаяй словеса́ крѣ́пкаго, и́же видѣ́нiе Бо́жiе ви́дѣ во снѣ́: от­ве́рсты о́чи его́:
ко́ль добри́ до́ми тво­и́, Иа́кове, и ку́щы твоя́, Изра́илю:
я́ко дубра́вы осѣня́ющыя и я́ко са́дiе при­­ рѣка́хъ, и я́ко ку́щы, я́же водрузи́ Госпо́дь, и я́ко ке́дри при­­ вода́хъ:
изы́детъ человѣ́къ от­ сѣ́мене его́, и облада́етъ язы́ки мно́гими: и воз­вы́сит­ся па́че го́га ца́р­ст­во его́, и воз­расте́тъ ца́р­ст­во его́:
Бо́гъ изведе́ его́ изъ Еги́пта, я́коже сла́ва единоро́га ему́: поя́стъ язы́ки вра́гъ сво­и́хъ и то́лщы и́хъ изможди́тъ, и стрѣла́ми сво­и́ми устрѣли́тъ врага́:
воз­ле́гъ почи́ я́ко ле́въ и я́ко ски́менъ: кто́ воз­бу́дитъ его́? благословя́щiи тя́ благослове́ни, и проклина́ющiи тя́ про́кляти.
И разгнѣ́вася Вала́къ на Валаа́ма, и плесну́ рука́ми сво­и́ми, и рече́ Вала́къ къ Валаа́му: кля́ти тя́ врага́ мо­его́ при­­зва́хъ, и се́, благословля́я благослови́лъ еси́ и́хъ въ тре́тiе:
ны́нѣ у́бо бѣжи́ на мѣ́сто свое́: реко́хъ, почту́ тя: и ны́нѣ лиши́ тя Госпо́дь сла́вы.
И рече́ Валаа́мъ къ Вала́ку: и посло́мъ тво­и́мъ, и́хже посла́лъ еси́ ко мнѣ́, не реко́хъ ли, глаго́ля:
а́ще ми́ да́стъ Вала́къ хра́мину свою́ по́лну сребра́ и зла́та, не могу́ преступи́ти сло́ва Бо́жiя, е́же сотвори́ти е́ зло́ или́ добро́ от­ мене́ сама́го: ели́ка а́ще рече́тъ ми́ Бо́гъ, сiя́ воз­глаго́лю?
и ны́нѣ, се́, иду́ до мѣ́ста сво­его́: гряди́, при­­совѣ́тую тебѣ́, что́ сотворя́тъ лю́дiе сі́и лю́демъ тво­и́мъ, въ послѣ́дняя дни́.
И воспрiи́мъ при́тчу свою́ рече́: глаго́летъ Валаа́мъ сы́нъ Вео́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и́стин­но зря́й,
слы́шай словеса́ Бо́жiя, умѣ́я умѣ́нiе вы́шняго и видѣ́нiе Бо́жiе ви́дѣвый во снѣ́: от­ве́рсты о́чи его́:
покажу́ ему́, и не ны́нѣ: ублажа́ю, и не при­­ближа́ет­ся: воз­сiя́етъ звѣзда́ от­ Иа́кова, и воста́нетъ человѣ́къ от­ Изра́иля и погуби́тъ кня́зи Моави́тскiя, и плѣни́тъ вся́ сы́ны Си́ѳовы:
и бу́детъ Едо́мъ наслѣ́дiе, и бу́детъ наслѣ́дiе Иса́въ вра́гъ его́, и Изра́иль сотвори́ крѣ́пость:
и воста́нетъ от­ Иа́кова, и погуби́тъ спаса́емаго от­ гра́да.
И ви́дѣвъ Амали́ка и воспрiи́мъ при́тчу свою́, рече́: нача́ло язы́ковъ Амали́къ, и сѣ́мя и́хъ поги́бнетъ.
И ви́дѣвъ Кенео́на и воспрiи́мъ при́тчу свою́, рече́: си́льно селе́нiе твое́: и а́ще положи́ши на ка́мени гнѣздо́ твое́,
и а́ще бу́детъ Вео́ру гнѣздо́ кова́р­ст­ва, Ассирі́ане плѣня́тъ тя́.
И ви́дѣвъ о́га и воспрiи́мъ при́тчу свою́, рече́: го́ре, го́ре, кто́ жи́въ бу́детъ, егда́ положи́тъ Бо́гъ сiя́?
и изы́дутъ изъ ру́къ китiе́йскихъ, и озло́бятъ Ассу́ра, и озло́бятъ Евре́овъ, и са́ми вку́пѣ поги́бнутъ.
И воста́въ Валаа́мъ отъи́де, воз­врати́вся на мѣ́сто свое́: и Вала́къ отъи́де къ себѣ́.
И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона.
И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Аморреям;
и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он был многочислен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых.
И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем Моавитян в то время.
И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня;
итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят.
И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские, с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы.
И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавитские у Валаама.
И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя?
Валаам сказал Богу: Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, прислал [их] ко мне [сказать]:
вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, [и живет подле меня]; итак приди, прокляни мне его; может быть я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его [из земли].
И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен.
И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами.
И встали князья Моавитские, и пришли к Валаку, и сказали [ему]: не согласился Валаам идти с нами.
Валак послал еще князей, более и знаменитее тех.
И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сепфоров: не откажись прийти ко мне;
я окажу тебе великую почесть и сделаю [тебе] все, что ни скажешь мне; приди же, прокляни мне народ сей.
И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеления Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое [по своему произволу];
впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь.
И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай то, что Я буду говорить тебе.
Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавитскими.
И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ними двое слуг его.
И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу.
И стал Ангел Господень на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена.
Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить ее.
Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево.
Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою.
И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?
Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя.
Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет.
И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое.
И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать [тебе], потому что путь [твой] не прав предо Мною;
и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза; если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою.
И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что Ты стоишь против меня на дороге; итак, если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь.
И сказал Ангел Господень Валааму: пойди с людьми сими, только говори то, что Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми.
Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела.
И сказал Валак Валааму: не посылал ли я к тебе, звать тебя? почему ты не шел ко мне? неужели я в самом деле не могу почтить тебя?
И сказал Валаам Валаку: вот, я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить.
И пошел Валаам с Валаком и пришли в Кириаф-Хуцоф.
И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним.
На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа.
Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицем своим к пустыне.
И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий.
И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком,
говорит слышащий слова Божии, который видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его:
как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!
расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах;
польется вода из ведр его, и семя его будет как великие воды, превзойдет Агага царь его и возвысится царство его.
Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит [врага].
Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!
И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз;
итак, беги в свое место; я хотел почтить тебя, но вот, Господь лишает тебя чести.
И сказал Валаам Валаку: не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне:
«хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеления Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу: что скажет Господь, то и буду говорить»?
Итак, вот, я иду к народу своему; пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим в последствие времени.
И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком,
говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его.
Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.
Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою.
Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города.
И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал: первый из народов Амалик, но конец его – гибель.
И увидел он Кенеев, и произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое;
но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен.
И [увидев Ога,] произнес притчу свою, и сказал: горе, [горе,] кто уцелеет, когда наведет сие Бог!
придут корабли от Киттима, и смирят Ассура, и смирят Евера; но и им гибель!
И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою.
Копировать ссылку Копировать текст Добавить в избранное Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов
Цитата из Библии каждое утро в Telegram.
t.me/azbible