Скрыть
22:8
22:9
22:10
22:12
22:13
22:14
22:15
22:16
22:17
22:19
22:20
22:21
22:22
22:23
22:24
22:25
22:26
22:27
22:29
22:30
22:32
22:33
22:34
22:35
22:36
22:37
22:38
22:39
22:40
22:41
24:2
24:3
24:4
24:7
24:10
24:11
24:12
24:15
24:16
24:22
24:23
31:1
31:3
31:4
31:5
31:7
31:9
31:10
31:12
31:13
31:14
31:15
31:18
31:20
31:21
31:22
31:24
31:25
31:26
31:28
31:29
31:31
31:32
31:33
31:34
31:35
31:36
31:37
31:38
31:39
31:40
31:42
31:43
31:44
31:45
31:46
31:47
31:48
31:49
31:51
31:52
31:53
Церковнославянский (рус)
И воз­дви́гшеся сы́нове Изра́илтестiи, ополчи́шася на за́пады Моа́ва у Иорда́на ко иерихо́ну.
И ви́дѣвъ Вала́къ сы́нъ Сепфо́ровъ вся́, ели́ка сотвори́ Изра́иль Аморре́ю,
и убоя́ся Моа́въ люді́й зѣло́, я́ко мно́зи бя́ху, и оскорбѣ́ Моа́въ от­ лица́ сыно́въ Изра́илевыхъ,
и рече́ Моа́въ старѣ́йшинамъ Мадiа́млимъ: ны́нѣ потреби́тъ со́нмъ се́й всѣ́хъ, и́же о́крестъ на́съ, я́коже потребля́етъ теле́цъ зла́къ на по́ли. И Вала́къ, сы́нъ Сепфо́ровъ, бя́ше ца́рь Моа́вль въ то́ вре́мя,
и посла́ послы́ къ Валаа́му, сы́ну Вео́рову, во фаѳу́ру я́же е́сть у рѣки́ земли́ сыно́въ люді́й его́, при­­зва́ти его́, глаго́ля: се́, лю́дiе изыдо́ша изъ Еги́пта, и се́, покры́ша лице́ земли́, и сі́и сѣдя́тъ при­­ одержа́нiи мо­е́мъ:
и ны́нѣ прiиди́, проклени́ мнѣ́ лю́ди сiя́, поне́же крѣ́пльшiи су́ть па́че на́съ, а́ще воз­мо́жемъ си́хъ изби́ти, и изжену́ и́хъ изъ земли́: я́ко вѣ́мъ, и́хже а́ще благослови́ши ты́, благослове́ни су́ть, и и́хже а́ще проклене́ши ты́, про́кляти.
И идо́ша старѣ́йшины Моа́вли и старѣ́йшины Мадiа́мли, и волхвова́нiя въ рука́хъ и́хъ: и прiидо́ша къ Валаа́му и глаго́лаша ему́ словеса́ Вала́кова.
И рече́ къ ни́мъ: препочі́йте здѣ́ но́щь [сiю́], и от­вѣща́ю ва́мъ дѣя́нiя, я́же а́ще воз­глаго́летъ Госпо́дь ко мнѣ́. И пребы́ша кня́зи Моа́вли у Валаа́ма.
И прiи́де Бо́гъ къ Валаа́му и рече́ ему́: что́ человѣ́цы сі́и у тебе́?
И рече́ Валаа́мъ къ Бо́гу: Вала́къ сы́нъ Сепфо́ровъ, ца́рь Моа́вль, посла́ и́хъ ко мнѣ́, глаго́ля:
се́, лю́дiе изыдо́ша изъ Еги́пта и покры́ша лице́ земли́, и сі́и сѣдя́тъ при­­ одержа́нiи мо­е́мъ: и ны́нѣ прiиди́, проклени́ ми и́хъ, не́гли воз­могу́ изби́ти и́хъ и изгна́ти я́ от­ земли́.
И рече́ Бо́гъ къ Валаа́му: да не и́деши съ ни́ми, ниже́ да клене́ши люді́й: су́ть бо благослове́ни.
И воста́въ Валаа́мъ зау́тра, рече́ князе́мъ Вала́ковымъ: воз­врати́теся къ господи́ну сво­ему́: не попуща́етъ ми́ Бо́гъ ити́ съ ва́ми.
И воста́в­ше кня́зи Моа́вли прiидо́ша къ Вала́ку и реко́ша ему́: не хо́щетъ Валаа́мъ прiити́ съ на́ми.
И при­­ложи́ Вала́къ еще́ посла́ти кня́зи мно́жайшiи и честнѣ́йшiи си́хъ.
И прiидо́ша къ Валаа́му и глаго́лаша ему́: сiя́ глаго́летъ Вала́къ, сы́нъ Сепфо́ровъ: молю́ тя, не облѣни́ся прiити́ ко мнѣ́:
че́стнѣ бо тя́ почту́, и вся́, ели́ка а́ще рече́ши ми́, сотворю́ тебѣ́: и прiиди́, и проклени́ ми лю́ди сiя́.
И от­вѣща́ Валаа́мъ и рече́ князе́мъ Вала́ковымъ: а́ще ми́ да́стъ Вала́къ по́лну хра́мину свою́ зла́та и сребра́, не могу́ преступи́ти сло́ва Го́спода Бо́га, е́же сотвори́ти то́ ма́ло или́ вели́ко въ ра́зумѣ мо­е́мъ:
и ны́нѣ потерпи́те здѣ́ и вы́ но́щь сiю́, и увѣ́мъ, что́ при­­ложи́тъ Госпо́дь глаго́лати ко мнѣ́.
И прiи́де Бо́гъ къ Валаа́му но́щiю и рече́ ему́: а́ще зва́ти тя́ прiидо́ша человѣ́цы сі́и, воста́въ иди́ вслѣ́дъ и́хъ, но сло́во, е́же а́ще реку́ тебѣ́, то́ да сотвори́ши.
И воста́въ Валаа́мъ зау́тра, осѣдла́ осля́ свое́ и и́де со кня́зи Моа́вли.
И разгнѣ́вася я́ростiю Бо́гъ, я́ко и́де се́й: и воста́ а́нгелъ Бо́жiй препя́ти ему́ на пути́. Се́й же сѣдя́ше на осля́ти сво­е́мъ и два́ раба́ его́ съ ни́мъ.
И узрѣ́въ осе́лъ а́нгела Бо́жiя супроти́въ стоя́ща на пути́, и ме́чь извлече́нъ въ руцѣ́ его́, и соврати́ся осе́лъ съ пути́ и идя́ше на по́ле: и бiя́ше [валаа́мъ] осля́ жезло́мъ сво­и́мъ, е́же напра́вити е́ на пу́ть:
и ста́ а́нгелъ Бо́жiй на брозда́хъ виногра́дныхъ: огражде́нiе от­сю́ду, и огражде́нiе от­ону́ду:
и узрѣ́въ осе́лъ а́нгела Бо́жiя, при­­ложи́ся ко огра́дѣ и при­­жме́ но́гу Валаа́му ко огра́дѣ, и при­­ложи́ еще́ би́ти его́:
и при­­ложи́ а́нгелъ Бо́жiй, и ше́дъ ста́ въ мѣ́стѣ у́зкомъ, въ не́мже не бя́ше уклони́тися ни на де́сно, ни на лѣ́во:
и ви́дя осля́ а́нгела Бо́жiя, паде́ подъ Валаа́момъ: и разгнѣ́вася Валаа́мъ, и бiя́ше осля́ жезло́мъ.
И от­ве́рзе Бо́гъ уста́ осля́ти, и рече́ Валаа́му: что́ сотвори́хъ тебѣ́, я́ко се́, въ тре́тiе бiе́ши мя́?
И рече́ Валаа́мъ осля́ти: я́ко поруга́лося ми́ еси́: и а́ще бы́хъ ме́чь имѣ́лъ въ руку́ мое́ю, пробо́лъ бы́хъ тя́.
И рече́ осля́ Валаа́му: не а́зъ ли осли́ца твоя́, на не́йже ты́ ѣ́здиши от­ ю́ности сво­ея́ до дне́шняго дне́? еда́ презо́р­ст­вомъ презрѣ́в­ши сотвори́хъ тебѣ́ сiе́? О́нъ же рече́: ни́.
Отве́рзе же Бо́гъ о́чи Валаа́му, и узрѣ́ а́нгела Бо́жiя противостоя́ща на пути́, и ме́чь извлече́нъ въ руцѣ́ его́: и при­­клони́вся поклони́ся ему́ лице́мъ сво­и́мъ.
И рече́ ему́ а́нгелъ Бо́жiй: почто́ бiе́ши осля́ твое́ сiе́ въ тре́тiе? и се́, а́зъ прiидо́хъ на препя́тiе твое́, я́ко непрiя́тенъ пу́ть тво́й предо мно́ю: и ви́дя мя́ осли́ца, соврати́ся от­ мене́ се́ тре́тiе:
и а́ще бы не уклони́лася от­ мене́, ны́нѣ тя́ у́бо уби́лъ бы́хъ, сiю́ же сохрани́лъ бы́хъ.
И рече́ Валаа́мъ ко а́нгелу Госпо́дню: согрѣши́хъ, не вѣ́дѣхъ бо, я́ко ты́ мнѣ́ противостоя́лъ еси́ на пути́: и ны́нѣ а́ще тебѣ́ не уго́дно, воз­вращу́ся.
И рече́ а́нгелъ Бо́жiй къ Валаа́му: иди́ ты́ съ человѣ́ки: оба́че сло́во, е́же а́ще реку́ тебѣ́, сiе́ сохрани́ глаго́лати. И и́де Валаа́мъ со кня́зи Вала́ковы.
И услы́шавъ Вала́къ, я́ко при­­хо́дитъ Валаа́мъ, изы́де во срѣ́тенiе ему́ во гра́дъ Моа́вль, и́же е́сть въ предѣ́лѣхъ Арно́нихъ, и́же е́сть на краи́ предѣ́ловъ.
И рече́ Вала́къ къ Валаа́му: не посла́хъ ли къ тебѣ́ зва́ти тя́? почто́ не при­­ше́лъ еси́ ко мнѣ́? или́ не воз­могу́ почти́ти тебе́?
И рече́ Валаа́мъ къ Вала́ку: се́, при­­хожду́ къ тебѣ́ ны́нѣ: мо́щенъ ли бу́ду глаго́лати что́? сло́во, е́же а́ще вложи́ть Бо́гъ во уста́ моя́, сiе́ реку́.
И и́де Валаа́мъ съ Вала́комъ, и внидо́ша во гра́ды се́лныя.
И закла́ Вала́къ телцы́ и о́вцы, и посла́ Валаа́му и князе́мъ и́же съ ни́мъ.
И бы́сть зау́тра, и взя́въ Вала́къ Валаа́ма, воз­веде́ его́ на сто́лпъ Ваа́ловъ, и показа́ ему́ от­ту́ду ча́сть нѣ́кую люді́й.
И ви́дѣвъ Валаа́мъ, я́ко добро́ е́сть предъ Го́сподемъ благословля́ти Изра́иля, не и́де по обы́чаю сво­ему́ въ срѣ́тенiе волхвова́ниемъ, и воз­врати́ лице́ свое́ въ пусты́ню.
И воз­ве́дъ Валаа́мъ о́чи сво­и́, узрѣ́ Изра́иля ополчи́в­шася по племено́мъ: и бы́сть Ду́хъ Бо́жiй на не́мъ.
И воспрiи́мъ при́тчу свою́ рече́: глаго́летъ Валаа́мъ, сы́нъ Вео́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и́стин­но зря́й,
глаго́летъ слу́шаяй словеса́ крѣ́пкаго, и́же видѣ́нiе Бо́жiе ви́дѣ во снѣ́: от­ве́рсты о́чи его́:
ко́ль добри́ до́ми тво­и́, Иа́кове, и ку́щы твоя́, Изра́илю:
я́ко дубра́вы осѣня́ющыя и я́ко са́дiе при­­ рѣка́хъ, и я́ко ку́щы, я́же водрузи́ Госпо́дь, и я́ко ке́дри при­­ вода́хъ:
изы́детъ человѣ́къ от­ сѣ́мене его́, и облада́етъ язы́ки мно́гими: и воз­вы́сит­ся па́че го́га ца́р­ст­во его́, и воз­расте́тъ ца́р­ст­во его́:
Бо́гъ изведе́ его́ изъ Еги́пта, я́коже сла́ва единоро́га ему́: поя́стъ язы́ки вра́гъ сво­и́хъ и то́лщы и́хъ изможди́тъ, и стрѣла́ми сво­и́ми устрѣли́тъ врага́:
воз­ле́гъ почи́ я́ко ле́въ и я́ко ски́менъ: кто́ воз­бу́дитъ его́? благословя́щiи тя́ благослове́ни, и проклина́ющiи тя́ про́кляти.
И разгнѣ́вася Вала́къ на Валаа́ма, и плесну́ рука́ми сво­и́ми, и рече́ Вала́къ къ Валаа́му: кля́ти тя́ врага́ мо­его́ при­­зва́хъ, и се́, благословля́я благослови́лъ еси́ и́хъ въ тре́тiе:
ны́нѣ у́бо бѣжи́ на мѣ́сто свое́: реко́хъ, почту́ тя: и ны́нѣ лиши́ тя Госпо́дь сла́вы.
И рече́ Валаа́мъ къ Вала́ку: и посло́мъ тво­и́мъ, и́хже посла́лъ еси́ ко мнѣ́, не реко́хъ ли, глаго́ля:
а́ще ми́ да́стъ Вала́къ хра́мину свою́ по́лну сребра́ и зла́та, не могу́ преступи́ти сло́ва Бо́жiя, е́же сотвори́ти е́ зло́ или́ добро́ от­ мене́ сама́го: ели́ка а́ще рече́тъ ми́ Бо́гъ, сiя́ воз­глаго́лю?
и ны́нѣ, се́, иду́ до мѣ́ста сво­его́: гряди́, при­­совѣ́тую тебѣ́, что́ сотворя́тъ лю́дiе сі́и лю́демъ тво­и́мъ, въ послѣ́дняя дни́.
И воспрiи́мъ при́тчу свою́ рече́: глаго́летъ Валаа́мъ сы́нъ Вео́ровъ, глаго́летъ человѣ́къ и́стин­но зря́й,
слы́шай словеса́ Бо́жiя, умѣ́я умѣ́нiе вы́шняго и видѣ́нiе Бо́жiе ви́дѣвый во снѣ́: от­ве́рсты о́чи его́:
покажу́ ему́, и не ны́нѣ: ублажа́ю, и не при­­ближа́ет­ся: воз­сiя́етъ звѣзда́ от­ Иа́кова, и воста́нетъ человѣ́къ от­ Изра́иля и погуби́тъ кня́зи Моави́тскiя, и плѣни́тъ вся́ сы́ны Си́ѳовы:
и бу́детъ Едо́мъ наслѣ́дiе, и бу́детъ наслѣ́дiе Иса́въ вра́гъ его́, и Изра́иль сотвори́ крѣ́пость:
и воста́нетъ от­ Иа́кова, и погуби́тъ спаса́емаго от­ гра́да.
И ви́дѣвъ Амали́ка и воспрiи́мъ при́тчу свою́, рече́: нача́ло язы́ковъ Амали́къ, и сѣ́мя и́хъ поги́бнетъ.
И ви́дѣвъ Кенео́на и воспрiи́мъ при́тчу свою́, рече́: си́льно селе́нiе твое́: и а́ще положи́ши на ка́мени гнѣздо́ твое́,
и а́ще бу́детъ Вео́ру гнѣздо́ кова́р­ст­ва, Ассирі́ане плѣня́тъ тя́.
И ви́дѣвъ о́га и воспрiи́мъ при́тчу свою́, рече́: го́ре, го́ре, кто́ жи́въ бу́детъ, егда́ положи́тъ Бо́гъ сiя́?
и изы́дутъ изъ ру́къ китiе́йскихъ, и озло́бятъ Ассу́ра, и озло́бятъ Евре́овъ, и са́ми вку́пѣ поги́бнутъ.
И воста́въ Валаа́мъ отъи́де, воз­врати́вся на мѣ́сто свое́: и Вала́къ отъи́де къ себѣ́.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
от­мсти́ ме́сть сыно́въ Изра́илевыхъ от­ Мадiани́товъ, и послѣди́ при­­ложи́шися къ лю́демъ сво­и́мъ.
И рече́ Моисе́й къ лю́демъ, глаго́ля: вооружи́те от­ ва́съ му́жы и ополчи́теся предъ Го́сподемъ на Мадiа́ма, от­да́ти от­мще́нiе от­ Го́спода Мадiа́му:
ты́сящу от­ пле́мене и ты́сящу от­ пле́мене, от­ всѣ́хъ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ, посли́те ополчи́тися.
И сочто́ша от­ ты́сящъ Изра́илевыхъ, по ты́сящи от­ пле́мене, два­на́­де­сять ты́сящъ вооруже́ныхъ на бра́нь.
И посла́ я́ Моисе́й ты́сящу от­ пле́мене и ты́сящу от­ пле́мене съ си́лою и́хъ, и Финее́са сы́на Елеаза́рова сы́на Ааро́на жерца́: и сосу́ды святы́я, и трубы́ зна́мен­ныя въ рука́хъ и́хъ.
И ополчи́шася на Мадiа́ма, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю, и изби́ша ве́сь му́жескъ по́лъ:
и царе́й Мадiа́мскихъ уби́ша вку́пѣ съ я́звеными и́хъ, и Еви́на и роко́ма, и Су́ра и у́ра и рово́ка, пя́ть царе́й Мадiа́млихъ: и Валаа́ма сы́на Вео́рова уби́ша мече́мъ съ я́звеными и́хъ:
и плѣни́ша же́нъ Мадiа́млихъ и имѣ́нiя и́хъ, и скоты́ и́хъ и вся́ при­­тяжа́нiя и́хъ, и си́лу и́хъ плѣни́ша:
и вся́ гра́ды и́хъ, я́же во обита́нiихъ и́хъ, и ве́си и́хъ пожго́ша огне́мъ,
и взя́ша ве́сь плѣ́нъ и́хъ и вся́ коры́сти и́хъ, от­ человѣ́ка до скота́:
и при­­ведо́ша къ Моисе́ю и ко Елеаза́ру жерцу́ и ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ плѣ́нъ и коры́сти и имѣ́нiе въ по́лкъ, во Араво́ѳъ Моа́вль, и́же е́сть у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ.
И изы́де Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ и вси́ кня́зи со́нма въ срѣ́тенiе и́мъ внѣ́ полка́.
И разгнѣ́вася Моисе́й на надзира́телей си́лы, тысященача́лниковъ и стонача́лниковъ иду́щихъ от­ ополче́нiя бра́ни.
И рече́ и́мъ Моисе́й: вску́ю жи́въ оста́висте ве́сь же́нскъ по́лъ?
ты́я бо бы́ша сыно́мъ Изра́илевымъ, по словеси́ Валаа́млю, е́же от­ступи́ти и презрѣ́ти сло́во Госпо́дне Фого́ра ра́ди, и бы́сть я́зва въ со́нмѣ Госпо́дни:
и ны́нѣ избі́йте вся́къ му́жескъ по́лъ во вся́комъ во́зрастѣ, и вся́ку жену́, я́же позна́ ло́же му́жеско, избі́йте:
и вся́къ во́зрастъ же́нскъ, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска, живы́хъ оста́вите я́:
и вы́ ста́ните внѣ́ полка́ се́дмь дні́й: вся́къ уби́вый ду́шу и при­­косну́выйся убiе́ному да очи́стит­ся въ тре́тiй де́нь и въ де́нь седмы́й, вы́ и плѣ́нъ ва́шъ:
и вся́ку оде́жду, и вся́къ сосу́дъ ко́жанъ, и вся́ко содѣ́ланое от­ козли́чины, и вся́къ сосу́дъ древя́нъ очи́стите.
И рече́ Елеаза́ръ жре́цъ къ муже́мъ си́лы при­­ходя́щымъ от­ ополче́нiя ра́тнаго: сiе́ оправда́нiе зако́на, е́же заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
кромѣ́ сребра́ и зла́та, и мѣ́ди и желѣ́за, и кассите́ра и о́лова,
вся́ка ве́щь, я́же про́йдетъ сквоз­ѣ́ о́гнь, и [огне́мъ] очи́стит­ся, но и водо́ю очище́нiя очи́стит­ся: и вся́, ели́ка а́ще не про́йдутъ сквоз­ѣ́ о́гнь, да про́йдутъ сквоз­ѣ́ во́ду:
и испери́те ри́зы ва́шя въ де́нь седмы́й, и очи́ститеся: и по си́хъ вни́дете въ по́лкъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
воз­ми́те сочисле́нiе коры́стей плѣ́на от­ человѣ́ка до скота́, ты́ и Елеаза́ръ жре́цъ и кня́зи оте́че­ст­въ со́нма,
и раздѣли́те коры́сти между́ во́ины ходи́в­шими на бра́нь и между́ всѣ́мъ со́нмомъ,
и от­лучи́те да́нь Го́споду от­ люді́й во­е́н­ныхъ ходи́в­шихъ на бра́нь, еди́ну ду́шу от­ пяти́ со́тъ, от­ человѣ́къ и от­ ското́въ, и от­ воло́въ и от­ ове́цъ и от­ осля́тъ,
и от­ полови́ны и́хъ да во́змете, и да́си Елеаза́ру жерцу́ нача́тки Госпо́дни:
и от­ полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ да во́змеши еди́но от­ пяти́десяти человѣ́къ, и от­ воло́въ и от­ ове́цъ, и от­ осля́тъ и от­ всѣ́хъ ското́въ, и да́си я́ леви́томъ, и́же стрегу́тъ стражбы́ въ ски́нiи Госпо́дни.
И сотвори́ Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
И бы́сть мно́же­с­т­во плѣ́на, его́же плѣни́ша му́жи во́инстiи, от­ ове́цъ ше́сть со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть ты́сящъ,
и воло́въ се́дмьдесятъ двѣ́ ты́сящы,
и осло́въ шестьдеся́тъ еди́на ты́сяща,
и ду́шъ человѣ́ческихъ от­ же́нска по́лу, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска, всѣ́хъ ду́шъ три́десять двѣ́ ты́сящы:
и бы́сть полови́на ча́сть ходи́в­шихъ на бра́нь, от­ числа́ ове́цъ три́ста три́десять се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
и бы́сть да́нь Го́споду от­ ове́цъ ше́сть со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть:
и воло́въ три́десять ше́сть ты́сящъ, и да́нь Го́споду се́дмьдесятъ и два́:
и осло́въ три́десять ты́сящъ пя́ть со́тъ, и да́нь Го́споду шестьдеся́тъ еди́нъ:
и ду́шъ человѣ́ческихъ шесть­на́­де­сять ты́сящъ, и да́нь от­ си́хъ Го́споду три́десять двѣ́ души́.
И даде́ Моисе́й да́нь Го́споду, уча́стiе Бо́жiе Елеаза́ру жерцу́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
От полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ, и́хже раздѣли́ Моисе́й от­ муже́й во­е́н­ныхъ:
и бы́сть полови́на от­ со́нма, от­ ове́цъ три́ста и три́десять се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
и воло́въ три́десять ше́сть ты́сящъ:
осло́въ три́десять ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
и человѣ́чихъ ду́шъ шесть­на́­де­сять ты́сящъ:
и взя́ Моисе́й от­ полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ, еди́но от­ пяти́десяти, от­ человѣ́къ и от­ ското́въ, и даде́ я́ леви́томъ стрегу́щымъ стражбы́ ски́нiи Госпо́дни, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
И прiидо́ша къ Моисе́ю вси́ поста́влен­нiи надъ ты́сящами си́лы, тысященача́лники и стонача́лники,
и реко́ша къ Моисе́ю: о́троцы тво­и́ взя́ша сочте́нiе от­ муже́й во­и́нскихъ, и́же су́ть у на́съ, и никто́же поги́бе от­ ни́хъ:
и при­­несо́хомъ да́ръ Го́споду, му́жъ е́же обрѣ́те, сосу́дъ зла́тъ и обру́чiе, и гри́вну и пе́рстень, и усеря́зи и че́пь злату́ю, умоли́ти о на́съ предъ Го́сподемъ.
И взя́ Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ зла́то от­ ни́хъ, вся́къ сосу́дъ содѣ́ланъ.
И бы́сть всего́ зла́та уча́стiе, е́же от­лучи́ся Го́споду, шесть­на́­де­сять ты́сящъ и се́дмь со́тъ и пятьдеся́тъ Си́кль от­ тысященача́лниковъ и от­ стонача́лниковъ.
И му́жи во́инстiи плѣни́ша кі́йждо себѣ́.
И взя́ша Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ зла́то от­ тысященача́лниковъ и от­ стонача́лниковъ и внесо́ша е́ въ ски́нiю свидѣ́нiя, въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ предъ Го́сподемъ.
И отправились сыны Израилевы, и остановились на равнинах Моава, при Иордане, против Иерихона.
И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Аморреям;
и весьма боялись Моавитяне народа сего, потому что он был многочислен; и устрашились Моавитяне сынов Израилевых.
И сказали Моавитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем Моавитян в то время.
И послал он послов к Валааму, сыну Веорову, в Пефор, который на реке Евфрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать: вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, и живет он подле меня;
итак приди, прокляни мне народ сей, ибо он сильнее меня: может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли; я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят.
И пошли старейшины Моавитские и старейшины Мадиамские, с подарками в руках за волхвование, и пришли к Валааму, и пересказали ему слова Валаковы.
И сказал он им: переночуйте здесь ночь, и дам вам ответ, как скажет мне Господь. И остались старейшины Моавитские у Валаама.
И пришел Бог к Валааму и сказал: какие это люди у тебя?
Валаам сказал Богу: Валак, сын Сепфоров, царь Моавитский, прислал [их] ко мне [сказать]:
вот, народ вышел из Египта и покрыл лице земли, [и живет подле меня]; итак приди, прокляни мне его; может быть я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его [из земли].
И сказал Бог Валааму: не ходи с ними, не проклинай народа сего, ибо он благословен.
И встал Валаам поутру и сказал князьям Валаковым: пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами.
И встали князья Моавитские, и пришли к Валаку, и сказали [ему]: не согласился Валаам идти с нами.
Валак послал еще князей, более и знаменитее тех.
И пришли они к Валааму и сказали ему: так говорит Валак, сын Сепфоров: не откажись прийти ко мне;
я окажу тебе великую почесть и сделаю [тебе] все, что ни скажешь мне; приди же, прокляни мне народ сей.
И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым: хотя бы Валак давал мне полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеления Господа, Бога моего, и сделать что-либо малое или великое [по своему произволу];
впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь.
И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему: если люди сии пришли звать тебя, встань, пойди с ними; но только делай то, что Я буду говорить тебе.
Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями Моавитскими.
И воспылал гнев Божий за то, что он пошел, и стал Ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Он ехал на ослице своей и с ними двое слуг его.
И увидела ослица Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле; а Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу.
И стал Ангел Господень на узкой дороге, между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена.
Ослица, увидев Ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене; и он опять стал бить ее.
Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить, ни направо, ни налево.
Ослица, увидев Ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою.
И отверз Господь уста ослицы, и она сказала Валааму: что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?
Валаам сказал ослице: за то, что ты поругалась надо мною; если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя.
Ослица же сказала Валааму: не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня? имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал: нет.
И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он Ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лице свое.
И сказал ему Ангел Господень: за что ты бил ослицу твою вот уже три раза? Я вышел, чтобы воспрепятствовать [тебе], потому что путь [твой] не прав предо Мною;
и ослица, видев Меня, своротила от Меня вот уже три раза; если бы она не своротила от Меня, то Я убил бы тебя, а ее оставил бы живою.
И сказал Валаам Ангелу Господню: согрешил я, ибо не знал, что Ты стоишь против меня на дороге; итак, если это неприятно в очах Твоих, то я возвращусь.
И сказал Ангел Господень Валааму: пойди с людьми сими, только говори то, что Я буду говорить тебе. И пошел Валаам с князьями Валаковыми.
Валак, услышав, что идет Валаам, вышел навстречу ему в город Моавитский, который на границе при Арноне, что у самого предела.
И сказал Валак Валааму: не посылал ли я к тебе, звать тебя? почему ты не шел ко мне? неужели я в самом деле не могу почтить тебя?
И сказал Валаам Валаку: вот, я и пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? что вложит Бог в уста мои, то и буду говорить.
И пошел Валаам с Валаком и пришли в Кириаф-Хуцоф.
И заколол Валак волов и овец, и послал к Валааму и князьям, которые были с ним.
На другой день утром Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа.
Валаам увидел, что Господу угодно благословлять Израиля, и не пошел, как прежде, для волхвования, но обратился лицем своим к пустыне.
И взглянул Валаам и увидел Израиля, стоявшего по коленам своим, и был на нем Дух Божий.
И произнес он притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком,
говорит слышащий слова Божии, который видит видения Всемогущего; падает, но открыты глаза его:
как прекрасны шатры твои, Иаков, жилища твои, Израиль!
расстилаются они как долины, как сады при реке, как алойные дерева, насажденные Господом, как кедры при водах;
польется вода из ведр его, и семя его будет как великие воды, превзойдет Агага царь его и возвысится царство его.
Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит [врага].
Преклонился, лежит как лев и как львица, кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят!
И воспламенился гнев Валака на Валаама, и всплеснул он руками своими, и сказал Валак Валааму: я призвал тебя проклясть врагов моих, а ты благословляешь их вот уже третий раз;
итак, беги в свое место; я хотел почтить тебя, но вот, Господь лишает тебя чести.
И сказал Валаам Валаку: не говорил ли я послам твоим, которых ты присылал ко мне:
«хотя бы давал мне Валак полный свой дом серебра и золота, не могу преступить повеления Господня, чтобы сделать что-либо доброе или худое по своему произволу: что скажет Господь, то и буду говорить»?
Итак, вот, я иду к народу своему; пойди, я возвещу тебе, что сделает народ сей с народом твоим в последствие времени.
И произнес притчу свою и сказал: говорит Валаам, сын Веоров, говорит муж с открытым оком,
говорит слышащий слова Божии, имеющий ведение от Всевышнего, который видит видения Всемогущего, падает, но открыты очи его.
Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.
Едом будет под владением, Сеир будет под владением врагов своих, а Израиль явит силу свою.
Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города.
И увидел он Амалика, и произнес притчу свою, и сказал: первый из народов Амалик, но конец его – гибель.
И увидел он Кенеев, и произнес притчу свою, и сказал: крепко жилище твое, и на скале положено гнездо твое;
но разорен будет Каин, и недолго до того, что Ассур уведет тебя в плен.
И [увидев Ога,] произнес притчу свою, и сказал: горе, [горе,] кто уцелеет, когда наведет сие Бог!
придут корабли от Киттима, и смирят Ассура, и смирят Евера; но и им гибель!
И встал Валаам и пошел обратно в свое место, а Валак также пошел своею дорогою.
И сказал Господь Моисею, говоря:
отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему.
И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над Мадианитянами;
по тысяче из колена, от всех колен [сынов] Израилевых пошлите на войну.
И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на войну.
И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, их и Финееса, сына Елеазара, [сына Аарона,] священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги.
И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола;
и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом [вместе с убитыми их];
а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем;
и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота;
и доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона.
И вышли Моисей и Елеазар священник и все князья общества навстречу им из стана.
И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны,
и сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых всех женщин?
вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем;
итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте;
а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя;
и пробудьте вне стана семь дней; всякий, убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день, вы и пленные ваши;
и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите.
И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею:
золото, серебро, медь, железо, олово и свинец,
и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтоб оно очистилось, а кроме того и очистительною водою должно очистить; все же, что не проходит через огонь, проведите через воду;
и одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан.
И сказал Господь Моисею, говоря:
сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар священник и начальники племен общества;
и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом;
и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота;
возьми это из половины их и отдай Елеазару священнику в возношение Господу;
и из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней.
И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею.
И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого скота шестьсот семьдесят пять тысяч,
крупного скота семьдесят две тысячи,
ослов шестьдесят одна тысяча,
людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ тридцать две тысячи.
Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была: мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот,
и дань Господу из мелкого скота шестьсот семьдесят пять;
крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань из них Господу семьдесят два;
ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань из них Господу шестьдесят один;
людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две души.
И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елеазару священнику, как повелел Господь Моисею.
И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне;
половина же на долю общества была: мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот,
крупного скота тридцать шесть тысяч,
ослов тридцать тысяч пятьсот,
людей шестнадцать тысяч.
Из половины сынов Израилевых взял Моисей одну пятидесятую часть из людей и из скота и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею.
И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и стоначальники,
и сказали Моисею: рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них;
и вот, мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и привески, для очищения душ наших пред Господом.
И взял у них Моисей и Елеазар священник золото во всех этих изделиях;
и было всего золота, которое принесено в возношение Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят сиклей, от тысяченачальников и стоначальников.
Воины грабили каждый для себя.
И взял Моисей и Елеазар священник золото от тысяченачальников и стоначальников, и принесли его в скинию собрания, в память сынов Израилевых пред Господом.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов