Скрыть
26:6
26:8
26:13
26:24
26:25
26:31
26:32
26:36
26:45
26:52
26:56
26:60
Церковнославянский (рус)
И бы́сть по я́звѣ, и рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Елеаза́ру жерцу́, глаго́ля:
воз­ми́ нача́ло всего́ со́нма сыно́въ Изра́илевыхъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, вся́къ исходя́й вооружи́тися во Изра́или.
И глаго́ла Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ къ ни́мъ во Араво́ѳѣ Моа́вли при­­ Иорда́нѣ у иерихо́на, глаго́ля:
от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю: и сы́нове Изра́илтестiи изше́дшiи изъ Еги́пта:
Руви́мъ пе́рвенецъ Изра́илевъ. Сы́нове же Руви́мли: Ено́хъ и со́нмъ Ено́ховъ, фа́ллу со́нмъ фа́лловъ,
Асро́ну со́нмъ Асро́новъ, ха́рму со́нмъ Хармі́инъ.
Сі́и со́нми Руви́мли: и бы́сть согля́данiе и́хъ четы́редесять три́ ты́сящы и ше́сть со́тъ и три́десять.
И сы́нове фа́лловы Елiа́въ.
И сы́нове Елiа́вли намуи́лъ и даѳа́нъ и Авиро́нъ: сі́и наро́читiи со́нму: сі́и су́ть воста́в­ше на Моисе́а и Ааро́на въ со́нмѣ Коре́овѣ въ крамолѣ́ на Го́спода:
и от­ве́рзши земля́ уста́ своя́ пожре́ и́хъ и Коре́а въ сме́рти со́нма его́, егда́ пояде́ о́гнь двѣ́сти и пятьдеся́тъ, и бы́ша въ зна́менiе.
Сы́нове же Коре́овы не измро́ша.
И сы́нове Симео́ни, со́нмъ сыно́въ Симео́нихъ: намуи́лу со́нмъ намуи́ловъ, Иами́ну со́нмъ Иами́новъ, Иахи́ну со́нмъ Иахи́новъ,
За́рѣ со́нмъ За́ринъ, Сау́лу со́нмъ Сау́ловъ.
Сі́и со́нми Симео́ни от­ согля́данiя и́хъ два́десять двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти.
Сы́нове же Иу́дины И́ръ и Авна́нъ и Сило́мъ, и Фаре́съ и За́ра: и у́мре И́ръ и Авна́нъ въ земли́ Ханаа́ни.
И бы́ша сы́нове Иу́дины по со́нмомъ сво­и́мъ: Сило́му со́нмъ Сило́мль, Фаре́су со́нмъ Фаре́совъ, За́рѣ со́нмъ За́ринъ.
И бы́ша сы́нове Фаре́совы: Асро́ну со́нмъ Асро́новъ, Иамуи́лу со́нмъ Иамуи́ловъ.
Сі́и со́нми Иу́дины по согля́данiю и́хъ се́дмьдесятъ ше́сть ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
И сы́нове Иссаха́ровы по со́нмомъ сво­и́мъ: Ѳо́лѣ со́нмъ Ѳо́линъ, Фу́еви со́нмъ Фу́инъ,
Иасу́ву со́нмъ Иасу́винъ, Амвра́му со́нмъ Амвра́мль.
Сі́и со́нми Иссаха́ровы по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ и четы́ри ты́сящы и четы́реста.
Сы́нове Завуло́ни по со́нмомъ сво­и́мъ: саре́ду со́нмъ саре́динъ, Алло́ну со́нмъ Алло́нинъ, алли́лу со́нмъ алли́линъ.
Сі́и со́нми Завуло́ни по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
Сы́нове га́довы по со́нмомъ и́хъ: Сафо́ну со́нмъ Сафо́нинъ, Агги́ну со́нмъ Агги́новъ, суни́ну со́нмъ суни́новъ,
азе́ну со́нмъ азе́нинъ, а́дду со́нмъ а́ддинъ,
Ароа́ду со́нмъ Ароа́динъ, Арiи́лу со́нмъ Арiи́ль.
Сі́и со́нми сыно́въ га́довыхъ по согля́данiю и́хъ четы́редесять и четы́ри ты́сящы и пя́ть со́тъ.
Сы́нове Аси́ровы по со́нмомъ и́хъ: Иами́ну со́нмъ Иами́новъ, Иесу́ю со́нмъ Иесу́инь,
Варiа́ю со́нмъ Варiа́инь, Хове́ру со́нмъ Хове́ринъ, Мелхiи́лу со́нмъ Мелхiи́линъ,
И́мя же дще́ри Аси́ровѣ Са́ра.
Сі́и со́нми Аси́ровы по согля́данiю и́хъ четы́редесять три́ ты́сящи и четы́реста.
Сы́нове Ио́сифли по со́нмомъ и́хъ: Манассі́а и Ефре́мъ.
Сы́нове Манассі́ины: Махи́ру со́нмъ Махи́ринъ: и Махи́ръ роди́ Галаа́да, Галаа́ду со́нмъ Галаа́динъ.
И сі́и сы́нове Галаа́дины: Ахiе́зеру со́нмъ Ахiе́зеровъ, хеле́ку со́нмъ хеле́ковъ,
Есрiи́лу со́нмъ Есрiи́ловъ, Cихе́му со́нмъ Cихе́мль,
симае́ру со́нмъ симае́ринъ, и Офе́ру со́нмъ Офе́ровъ.
И Салпаа́ду сы́ну Офе́рову не бы́ша ему́ сы́нове, но то́кмо дще́ри. И сiя́ имена́ дще́ремъ Салпаа́довымъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Мелха́ и Ѳерса́.
Сі́и со́нми Манассі́ины по согля́данiю и́хъ пятьдеся́тъ и двѣ́ ты́сящы и се́дмь со́тъ.
И сі́и сы́нове Ефре́мли: суѳа́лу со́нмъ суѳа́линъ, тана́ху со́нмъ тана́хинъ.
Сі́и сы́нове суѳа́ловы: еде́ну со́нмъ еде́нинъ.
Сі́и со́нми Ефре́мли по согля́данiю и́хъ три́десять двѣ́ ты́сящы и пя́ть со́тъ. Сі́и со́нми сыно́въ Ио́сифовыхъ по со́нмомъ и́хъ.
Сы́нове Венiами́ни по со́нмомъ и́хъ: Ва́лу со́нмъ Ва́линъ, Асиви́ру со́нмъ Асиви́ровъ, Иахира́ну со́нмъ Иахира́нинъ, Софа́ну со́нмъ Софа́нинъ.
И бы́ша сы́нове Ва́лу Аде́ръ и Но­ема́нъ:
Аде́ру со́нмъ Аде́ринъ, и Но­ема́ну со́нмъ Но­ема́нинъ.
Сі́и сы́нове Венiами́ни по со́нмомъ и́хъ по согля́данiю и́хъ четы́редесять и пя́ть ты́сящъ и ше́сть со́тъ.
И сы́нове Да́новы по со́нмомъ и́хъ: саме́ю со́нмъ саме́инъ: сі́и со́нми Да́новы но со́нмомъ и́хъ.
Вси́ со́нми саме́ини по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ четы́ри ты́сящы и четы́реста.
Сы́нове Нефѳали́мли по со́нмомъ и́хъ: Асiи́лу со́нмъ Асiи́левъ, гои́ну со́нмъ гои́нинъ,
Иесрі́ю со́нмъ Иесрі́евъ, Селли́му со́нмъ Селли́мовъ.
Сі́и со́нми Нефѳали́мли по согля́данiю и́хъ четы́редесять пя́ть ты́сящъ и четы́реста.
Сiе́ согля́данiе сыно́въ Изра́илевыхъ ше́сть со́тъ еди́на ты́сяща и се́дмь со́тъ три́десять.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
си́мъ раздѣли́т­ся земля́ въ наслѣ́дiе по числу́ име́нъ:
мно́жайшымъ да умно́жиши наслѣ́дiе, и малѣ́йшымъ да ума́лиши наслѣ́дiе и́хъ: ко­ему́ждо, я́коже су́ть согля́дани, да да́ст­ся наслѣ́дiе и́хъ:
по жре́биемъ да раздѣли́т­ся земля́ имена́мъ, по племене́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ да наслѣ́дятъ:
от­ жре́бiя да раздѣли́ши наслѣ́дiе и́хъ между́ мно́гими и ма́лыми.
И сы́нове Леві́ини по со́нмомъ и́хъ: Гирсо́ну со́нмъ Гирсо́новъ, Каа́ѳу со́нмъ Каа́ѳовъ, Мера́рѣ со́нмъ Мера́ринъ.
Сі́и со́нми сыно́въ Леві́иныхъ: со́нмъ Лове́нинъ, со́нмъ Хевро́нинъ, и со́нмъ муси́нъ, и со́нмъ Коре́овъ. И Каа́ѳъ роди́ Амра́ма.
И́мя же женѣ́ Амра́мли Иохаве́ѳъ, дщи́ Леві́ина, я́же роди́ си́хъ Леві́и во Еги́птѣ, и роди́ Амра́му Ааро́на и Моисе́а и Марiа́мъ сестру́ и́хъ.
И роди́шася Ааро́ну Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳа́маръ.
И у́мре Нада́въ и Авiу́дъ, егда́ при­­несо́ста о́гнь чужді́й предъ Го́сподемъ въ пусты́ни Сина́йстѣй.
И бы́ша от­ согля́данiя и́хъ два́десять три́ ты́сящы, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ еди́наго ме́сяца и вы́шше: не бы́ша бо согля́дани посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, я́ко не даде́ся и́мъ жре́бiй посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
И сiе́ согля́данiе Моисе́а и Елеаза́ра жерца́, и́же согля́даша сыно́въ Изра́илевыхъ во Араво́ѳѣ Моа́вли, у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ.
И въ си́хъ не бя́ше человѣ́къ от­ согля́даныхъ Моисе́омъ и Ааро́номъ, и́хже согля́даша сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ни Сина́йстѣй.
Поне́же рече́ Госпо́дь и́мъ: сме́ртiю и́змрутъ въ пусты́ни. И не оста́ся от­ ни́хъ ни еди́нъ, кромѣ́ хале́ва сы́на Иефон­ні́ина и иису́са сы́на нави́на.
Синодальный
После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря:
исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля.
И сказал им Моисей и Елеазар священник на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря:
исчислите всех от двадцати лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли Египетской:
Рувим, первенец Израиля. Сыны Рувима: от Ханоха поколение Ханохово, от Фаллу поколение Фаллуево,
от Хецрона поколение Хецроново, от Харми поколение Хармиево;
вот поколения Рувимовы; и исчислено их сорок три тысячи семьсот тридцать.
И сыны Фаллуя: Елиав.
Сыны Елиава: Немуил, Дафан и Авирон. Это те Дафан и Авирон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа;
и разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея; вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал двести пятьдесят человек, и стали они в знамение;
но сыны Кореевы не умерли.
Сыны Симеона по поколениям их: от Немуила поколение Немуилово, от Ямина поколение Яминово, от Яхина поколение Яхиново,
от Зары поколение Зарино, от Саула поколение Саулово;
вот поколения Симеоновы [при исчислении их]: двадцать две тысячи двести.
Сыны Гада по поколениям их: от Цефона поколение Цефоново, от Хаггия поколение Хаггиево, от Шуния поколение Шуниево,
от Озния поколение Озниево, от Ерия поколение Ериево,
от Арода поколение Ародово, от Арелия поколение Арелиево;
вот поколения сынов Гадовых, по исчислению их: сорок тысяч пятьсот.
Сыны Иуды: Ир и Онан, [Шела, Фарес и Зара]; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской;
и были сыны Иуды по поколениям их: от Шелы поколение Шелино, от Фареса поколение Фаресово, от Зары поколение Зарино;
и были сыны Фаресовы: от Есрома поколение Есромово, от Хамула поколение Хамулово;
вот поколения Иудины, по исчислению их: семьдесят шесть тысяч пятьсот.
Сыны Иссахаровы по поколениям их: от Фолы поколение Фолино, от Фувы поколение Фувино,
от Иашува поколение Иашувово, от Шимрона поколение Шимроново;
вот поколения Иссахаровы, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи триста.
Сыны Завулона по поколениям их: от Середа поколение Середово, от Елона поколение Елоново, от Иахлеила поколение Иахлеилово;
вот поколения Завулоновы, по исчислению их: шестьдесят тысяч пятьсот.
Сыны Иосифа по поколениям их: Манассия и Ефрем.
Сыны Манассии: от Махира поколение Махирово; от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадово.
Вот сыны Галаадовы: от Иезера поколение Иезерово, от Хелека поколение Хелеково,
от Асриила поколение Асриилово, от Шехема поколение Шехемово,
от Шемиды поколение Шемидино, от Хефера поколение Хеферово.
У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, а только дочери; имя дочерей Салпаадовых: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
Вот поколения Манассиины; а исчислено их пятьдесят две тысячи семьсот.
Вот сыны Ефремовы по поколениям их: от Шутелы поколение Шутелино, от Бехера поколение Бехерово, от Тахана поколение Таханово;
и вот сыны Шутелы: от Арана поколение Араново;
вот поколения сынов Ефремовых, по исчислению их: тридцать две тысячи пятьсот. Вот сыны Иосифовы по поколениям их.
Сыны Вениамина по поколениям их: от Белы поколение Белино, от Ашбела поколение Ашбелово, от Ахирама поколение Ахирамово,
от Шефуфама поколение Шефуфамово, от Хуфама поколение Хуфамово;
и были сыны Белы: Ард и Нааман; [от Арда] поколение Ардово, от Наамана поколение Нааманово;
вот сыны Вениамина по поколениям их; а исчислено их сорок пять тысяч шестьсот.
Вот сыны Дановы по поколениям их: от Шухама поколение Шухамово; вот семейства Дановы по поколениям их.
И всех поколений Шухама, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи четыреста.
Сыны Асировы по поколениям их: от Имны поколение Имнино, от Ишвы поколение Ишвино, от Верии поколение Вериино;
от сынов Верии, от Хевера поколение Хеверово, от Малхиила поколение Малхиилово;
имя дочери Асировой Сара;
вот поколения сынов Асировых, по исчислению их: пятьдесят три тысячи четыреста.
Сыны Неффалима по поколениям их: от Иахцеила поколение Иахцеилово, от Гуния поколение Гуниево,
от Иецера поколение Иецерово, от Шиллема поколение Шиллемово;
вот поколения Неффалимовы по поколениям их; исчислено же их сорок пять тысяч четыреста.
Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых: шестьсот одна тысяча семьсот тридцать.
И сказал Господь Моисею, говоря:
сим в удел должно разделить землю по числу имен;
кто многочисленнее, тем дай удел более; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление;
по жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы;
по жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным.
Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их: от Гирсона поколение Гирсоново, от Каафа поколение Каафово, от Мерари поколение Мерарино.
Вот поколения Левиины: поколение Ливниево, поколение Хевроново, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кореево. От Каафа родился Амрам.
Имя жены Амрамовой Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их.
И родились у Аарона Надав и Авиуд, Елеазар и Ифамар;
но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа [в пустыне Синайской].
И было исчислено двадцать три тысячи всех мужеского пола, от одного месяца и выше; ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых.
Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона;
в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской;
ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, – и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина.
Арабский
ثم بعد الوبإ كلم الرب موسى والعازار بن هرون الكاهن قائلا.

خذا عدد كل جماعة بني اسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعدا حسب بيوت آبائهم كل خارج للجند في اسرائيل.

فكلمهم موسى والعازار الكاهن في عربات موآب على اردن اريحا قائلين

من ابن عشرين سنة فصاعدا. كما امر الرب موسى وبني اسرائيل الخارجين من ارض مصر

رأوبين بكر اسرائيل. بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين. لفلّو عشيرة الفلّويّين.

لحصرون عشيرة الحصرونيين. لكرمي عشيرة الكرميين.

هذه عشائر الرأوبينيين. وكان المعدودون منهم ثلاثة واربعين الفا وسبع مئة وثلاثين.

وابن فلّو اليآب.

وبنو اليآب نموئيل وداثان وابيرام وهما داثان وابيرام المدعوّان من الجماعة اللذان خاصما موسى وهرون في جماعة قورح حين خاصموا الرب

ففتحت الارض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم باحراق النار مئتين وخمسين رجلا. فصاروا عبرة.

واما بنو قورح فلم يموتوا

بنو شمعون حسب عشائرهم. لنموئيل عشيرة النموئيليين. ليامينعشيرة اليامينيين. لياكين عشيرة الياكينيين.

لزارح عشيرة الزارحيين. لشأول عشيرة الشأوليين.

هذه عشائر الشمعونيين اثنان وعشرون الفا ومئتان

بنو جاد حسب عشائرهم. لصفون عشيرة الصّفونيين. لحجّي عشيرة الحجّيين. لشوني عشيرة الشونيين.

لأزني عشيرة الأزنيين. لعيري عشيرة العيريين

لارود عشيرة الاروديين. لأرئيلي عشيرة الأرئيليين.

هذه عشائر بني جاد حسب عددهم اربعون الفا وخمس مئة

ابنا يهوذا عير واونان. ومات عير واونان في ارض كنعان.

فكان بنو يهوذا حسب عشائرهم لشيلة عشيرة الشيليين. ولفارص عشيرة الفارصيين. ولزارح عشيرة الزارحيين.

وكان بنو فارص لحصرون عشيرة الحصرونيين. ولحامول عشيرة الحاموليين.

هذه عشائر يهوذا حسب عددهم ستة وسبعون الفا وخمس مئة

بنو يسّاكر حسب عشائرهم. لتولاع عشيرة التولاعيين. ولفوّة عشيرة الفويين.

ولياشوب عشيرة الياشوبيين. ولشمرون عشيرة الشمرونيين.

هذه عشائر يسّاكر حسب عددهم اربعة وستون الفا وثلاث مئة

بنو زبولون حسب عشائرهم لسارد عشيرة السارديين. ولإيلون عشيرة الإيلونيين. ولياحلئيل عشيرة الياحلئيليين.

هذه عشائر الزبولونيين حسب عددهم ستون الفا وخمس مئة

ابنا يوسف حسب عشائرهما منسّى وافرايم.

بنو منسىّ لماكير عشيرة الماكيريين. وماكير ولد جلعاد. ولجلعاد عشيرة الجلعاديين.

هؤلاء بنو جلعاد. لإيعزر عشيرة الإيعزريين. لحالق عشيرة الحالقيين

لأسريئيل عشيرة الأسريئيليين. لشكم عشيرة الشكميين

لشميداع عشيرة الشميداعيين. لحافر عشيرة الحافريين.

واما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات. واسماء بنات صلفحاد محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.

هذه عشائر منسّى. والمعدودون منهم اثنان وخمسون الفا وسبع مئة

وهؤلاء بنو افرايم حسب عشائرهم. لشوتالح عشيرة الشوتالحيين. لباكر عشيرة الباكريين. لتاحن عشيرة التاحنيين.

وهؤلاء بنو شوتالح. لعيران عشيرة العيرانيين.

هذه عشائر بني افرايم حسب عددهم اثنان وثلاثون الفا وخمس مئة. هؤلاء بنو يوسف حسب عشائرهم

بنو بنيامين حسب عشائرهم. لبالع عشيرة البالعيين. لأشبيل عشيرة الأشبيليين. لأحيرام عشيرة الأحيراميين.

لشفوفام عشيرة الشفوفاميين لحوفام عشيرة الحوفاميين.

وكان ابنا بالع أرد ونعمان. لأرد عشيرة الأرديين ولنعمان عشيرة النعمانيين.

هؤلاء بنو بنيامين حسب عشائرهم. والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا وست مئة

هؤلاء بنو دان حسب عشائرهم. لشوحام عشيرة الشوحاميين. هذه قبائل دان حسب عشائرهم.

جميع عشائر الشوحاميين حسب عددهم اربعة وستون الفا واربع مئة

بنو اشير حسب عشائرهم. ليمنة عشيرة اليمنيين. ليشوي عشيرة اليشويين. لبريعة عشيرة البريعيين.

لبني بريعة لحابر عشيرة الحابريين. لملكيئيل عشيرة الملكيئيليين.

واسم ابنة اشير سارح.

هذه عشائر بني اشير حسب عددهم ثلاثة وخمسون الفا واربع مئة

بنو نفتالي حسب عشائرهم. لياحصئيل عشيرة الياحصئليين. لجوني عشيرة الجونيين.

ليصر عشيرة اليصريين. لشلّيم عشيرة الشّلّيميين.

هذه قبائل نفتالي حسب عشائرهم. والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا واربع مئة.

هؤلاء المعدودون من بني اسرائيل ست مئة الف والف وسبع مئة وثلاثون

ثم كلم الرب موسى قائلا.

لهؤلاء تقسم الارض نصيبا على عدد الاسماء.

الكثير تكثّر له نصيبه والقليل تقلّل له نصيبه. كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه.

انما بالقرعة تقسم الارض. حسب اسماء اسباط آبائهم يملكون.

حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل

وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم. لجرشون عشيرة الجرشونيين. لقهات عشيرة القهاتيين. لمراري عشيرة المراريين.

هذه عشائر لاوي. عشيرة اللبنيين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة المحليين وعشيرة الموشيين وعشيرة القورحيين. واما قهات فولد عمرام.

واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر. فولدت لعمرام هرون وموسى ومريم اختهما.

ولهرون ولد ناداب وابيهو والعازار وايثامار.

واما ناداب وابيهو فماتا عندما قرّبا نارا غريبة امام الرب.

وكان المعدودون منهم ثلاثة وعشرين الفا كل ذكر من ابن شهر فصاعدا. لانهم لم يعدّوا بين بني اسرائيل اذ لم يعط لهم نصيب بين بني اسرائيل

هؤلاء هم الذين عدّهم موسى والعازار الكاهن حين عدّا بني اسرائيل في عربات موآب على اردن اريحا.

وفي هؤلاء لم يكن انسان من الذين عدّهم موسى وهرون الكاهن حين عدّا بني اسرائيل في برية سيناء.

لان الرب قال لهم انهم يموتون في البرية فلم يبق منهم انسان الا كالب بن يفنّة ويشوع بن نون

Ошол кыйроодон кийин Тењир Мусага жана ыйык кызмат кылуучу Арундун уулу Элазарга мындай деди:
«Ысрайыл уулдарынын бєт жамаатындагы жыйырма жана андан жогорку жаштагы согушка жарактууларын уруусу боюнча санап чыккыла».
Жерихонун мањдайындагы Иордандын боюнда, Маап тєздєгєндљ Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар аларга мындай дешти:
«Тењир Мусага буйругандай, Мисир жеринен чыккан Ысрайыл уулдарынын жыйырма жана андан жогорку жаштагыларынын бардыгын санап чыккыла.
Ысрайылдын туну – Рубейин. Рубейиндин уулдарынан тараган уруулар: Ханохтон тараган Ханох уруусу, Палудан тараган Палу уруусу,
Хесрондон тараган Хесрон уруусу, Кармиден тараган Карми уруусу.
Мына ушулар – Рубейиндин уруулары. Булардын саны кырк єч мињ жети жєз отуз болду.
Палунун уулу – Элийап.
Элийаптын уулдары: Немуел, Датан жана Абырам. Тењирге каршы чыккан Корактын таламдаштарына кошулуп, Муса менен Арунга каршы чыккан Датан менен Абырам ушул.
Ошондо жер араанын ачып, аларды жана Коракты жутуп алган. От эки жєз элєє кишини љрттљп кеткенде, алар менен бирге таламдаштары да љлєшкљн. Бул аларга эскертєє болуп калган.
Бирок Корактын уулдары љлгљн эмес.
Шымондун уулдарынан тараган уруулар: Немуелден тараган Немуел уруусу, Жаминден тараган Жамин уруусу, Жахинден тараган Жахин уруусу,
Зерактан тараган Зерак уруусу, Шабулдан тараган Шабул уруусу.
Мына ушулар – Шымондун уруулары, алардын саны – жыйырма эки мињ эки жєз.
Гат уулдарынан тараган уруулар: Сепондон тараган Сепон уруусу, Хагиден тараган Хаги уруусу, Шуниден тараган Шуни уруусу,
Озниден тараган Озни уруусу, Эйриден тараган Эйри уруусу,
Ароттон тараган Арот уруусу, Арейлиден тараган Арейли уруусу.
Мына ушулар – Гат уруулары, алардын саны – кырк мињ беш жєз.
Жєйєттєн уулдары: Эйир жана Онан. Бирок Эйир менен Онан Канаан жеринде љлєшкљн.
Жєйєттєн уулдарынан тараган уруулар: Шейладан тараган Шейла уруусу, Перестен тараган Перес уруусу, Зерактан тараган Зерак уруусу.
Перестин уруулары: Кесрондон тараган Кесрон уруусу, Хамулдан тараган Хамул уруусу.
Мына ушулар – Жєйєт уруулары, алардын саны – жетимиш алты мињ беш жєз.
Исахар уулдарынан тараган уруулар: Толадан тараган Тола уруусу, Пубадан тараган Пуба уруусу,
Жашуптан тараган Жашуп уруусу, Шимрондон тараган Шимрон уруусу.
Мына ушулар – Исахар уруулары, алардын саны – алтымыш тљрт мињ єч жєз.
Забулун уулдарынан тараган уруулар: Сереттен тараган Серет уруусу, Эйлондон тараган Эйлон уруусу, Жахлиелден тараган Жахлиел уруусу.
Мына ушулар – Забулун уруулары, алардын саны – алтымыш мињ беш жєз.
Жусуптун уулдарынан тараган уруулар: Менаше менен Эпрайым.
Менашенин уулдары: Махирден тараган Махир уруусу. Махирден Гилат туулган, Гилаттан Гилат уруусу тараган.
Гилаттын уулдары булар: Жезерден тараган Жезер уруусу, Хейлектен тараган Хейлек уруусу,
Асриелден тараган Асриел уруусу, Шехемден тараган Шехем уруусу,
Шемиттен тараган Шемит уруусу, Хейперден тараган Хейпер уруусу.
Хейпер уулу Салапаттын эркек балдары болгон эмес, кыздары гана болгон. Салапаттын кыздарынын аттары: Махла, Ноя, Хогла, Милка жана Тирса.
Мына ушулар – Менаше уруулары, алардын саны – элєє эки мињ жети жєз.
Эпрайымдын уулдарынан тараган уруулар: Шутелахтан тараган Шутелах уруусу, Бехерден тараган Бехер уруусу, Тахандан тараган Тахан уруусу.
Шутелахтын уулдары булар: Эйрондон тараган Эйрон уруусу.
Мына ушулар – Эпрайым уулдарынан тараган уруулар, алардын саны – отуз эки мињ беш жєз. Љз-љз уруулары боюнча Жусуптун уулдары ушулар.
Бенжеминдин уулдарынан тараган уруулар мына булар: Беладан тараган Бела уруусу, Ашбелден тараган Ашбел уруусу, Акирамдан тараган Акирам уруусу,
Шепупамдан тараган Шепупам уруусу, Хупамдан тараган Хупам уруусу.
Беланын уулдары: Арт менен Нааман. Арттан Арт уруусу, Наамандан Нааман уруусу тараган.
Бенжеминдин уулдарынан тараган уруулар ушулар, алардын саны – кырк беш мињ алты жєз.
Дандын уулдарынан тараган уруулар мына булар: Шухамдан тараган Шухам уруусу. Дандын уулдарынан тараган уруулар ушулар.
Шухамдын урууларын санап чыкканда, алтымыш тљрт мињ тљрт жєз болду.
Ашырдын уулдарынан тараган уруулар булар: Имнадан тараган Имна уруусу, Ишпадан тараган Ишпа уруусу, Бириядан тараган Бирия уруусу.
Бириянын уулдары: Хеберден тараган Хебер уруусу, Малкиелден тараган Малкиел уруусу.
Ашырдын кызынын аты Сара эле.
Ашырдын уулдарынан тараган урууларды санап чыкканда, элєє єч мињ тљрт жєз болду.
Напталынын уулдарынан тараган уруулар булар: Жахсиелден тараган Жахсиел уруусу, Гуниден тараган Гуни уруусу,
Жетсерден тараган Жетсер уруусу, Шилемден тараган Шилем уруусу.
Напталынын уулдарынан тараган урууларды санап чыкканда, кырк беш мињ тљрт жєз болду.
Ысрайыл уулдарынын жалпы саны алты жєз бир мињ жети жєз отуз болду.
Анан Тењир Мусага мындай деди:
«Жер адам санына жараша бљлєнсєн.
Кайсы уруунун саны кљп болсо, ага кљбєрљљк жер бер. Кайсы уруунун саны азыраак болсо, ага азыраак жер бер. Жерди ар бир уруунун санына жараша бљлєштєр.
Жер љкчљмљ таш менен бљлєштєрєлсєн, алар ата-бабаларынын урууларынын аттарына жараша єлєш алышсын.
Жер саны кљп урууга да, саны аз урууга да љкчљмљ таш менен бљлєштєрєлсєн».
Љз-љз уруулары боюнча эсепке кирген Леби уруулары булар: Гейиршондон тараган Гейиршон уруусу, Кааттан тараган Каат уруусу, Мерариден тараган Мерари уруусу.
Лебиден тараган уруулар булар: Либни уруусу, Хеброн уруусу, Махли уруусу, Муши уруусу, Корак уруусу. Кааттан Амрам тљрљлгљн.
Амрамдын аялынын аты – Жохебет, ал – Лебинин кызы. Аны Лебинин аялы Мисирде тљрљгљн. Ал Амрамга Арун менен Мусаны жана алардын карындашы Мириямды тљрљп берген.
Арундан Надап менен Абыйут, Элазар менен Итамар тљрљлгљн.
Бирок Надап менен Абыйут Тењирдин алдына башка от алып келгени єчєн љлєшкљн.
Ошентип, бир айлык жана андан жогорку жаштагы эркек аттуулардын саны жыйырма єч мињ болду. Алар Ысрайыл уулдары менен чогуу эсептелген жок, анткени Ысрайыл уулдарынын арасынан аларга жер бљлєнгљн эмес.
Жерихонун мањдайындагы Иордандын боюнда, Маап тєздєгєндљ Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар санап чыккан Ысрайыл уулдарынын эсепке киргендери ушулар.
Булардын эсебине Муса менен ыйык кызмат кылуучу Арун Синай чљлєндљ санап чыккан Ысрайыл уулдарынан бир да киши кирген жок.
Анткени Тењир алар жљнєндљ: «Алар чљлдљ љлєшљт», – деп айткан. Жепундун уулу Калеп менен Нундун уулу Жашыядан башка алардан эч ким калган жок.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки