Скрыть
26:6
26:8
26:13
26:24
26:25
26:31
26:32
26:36
26:45
26:52
26:56
26:60
Церковнославянский (рус)
И бы́сть по я́звѣ, и рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Елеаза́ру жерцу́, глаго́ля:
воз­ми́ нача́ло всего́ со́нма сыно́въ Изра́илевыхъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, вся́къ исходя́й вооружи́тися во Изра́или.
И глаго́ла Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ къ ни́мъ во Араво́ѳѣ Моа́вли при­­ Иорда́нѣ у иерихо́на, глаго́ля:
от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю: и сы́нове Изра́илтестiи изше́дшiи изъ Еги́пта:
Руви́мъ пе́рвенецъ Изра́илевъ. Сы́нове же Руви́мли: Ено́хъ и со́нмъ Ено́ховъ, фа́ллу со́нмъ фа́лловъ,
Асро́ну со́нмъ Асро́новъ, ха́рму со́нмъ Хармі́инъ.
Сі́и со́нми Руви́мли: и бы́сть согля́данiе и́хъ четы́редесять три́ ты́сящы и ше́сть со́тъ и три́десять.
И сы́нове фа́лловы Елiа́въ.
И сы́нове Елiа́вли намуи́лъ и даѳа́нъ и Авиро́нъ: сі́и наро́читiи со́нму: сі́и су́ть воста́в­ше на Моисе́а и Ааро́на въ со́нмѣ Коре́овѣ въ крамолѣ́ на Го́спода:
и от­ве́рзши земля́ уста́ своя́ пожре́ и́хъ и Коре́а въ сме́рти со́нма его́, егда́ пояде́ о́гнь двѣ́сти и пятьдеся́тъ, и бы́ша въ зна́менiе.
Сы́нове же Коре́овы не измро́ша.
И сы́нове Симео́ни, со́нмъ сыно́въ Симео́нихъ: намуи́лу со́нмъ намуи́ловъ, Иами́ну со́нмъ Иами́новъ, Иахи́ну со́нмъ Иахи́новъ,
За́рѣ со́нмъ За́ринъ, Сау́лу со́нмъ Сау́ловъ.
Сі́и со́нми Симео́ни от­ согля́данiя и́хъ два́десять двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти.
Сы́нове же Иу́дины И́ръ и Авна́нъ и Сило́мъ, и Фаре́съ и За́ра: и у́мре И́ръ и Авна́нъ въ земли́ Ханаа́ни.
И бы́ша сы́нове Иу́дины по со́нмомъ сво­и́мъ: Сило́му со́нмъ Сило́мль, Фаре́су со́нмъ Фаре́совъ, За́рѣ со́нмъ За́ринъ.
И бы́ша сы́нове Фаре́совы: Асро́ну со́нмъ Асро́новъ, Иамуи́лу со́нмъ Иамуи́ловъ.
Сі́и со́нми Иу́дины по согля́данiю и́хъ се́дмьдесятъ ше́сть ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
И сы́нове Иссаха́ровы по со́нмомъ сво­и́мъ: Ѳо́лѣ со́нмъ Ѳо́линъ, Фу́еви со́нмъ Фу́инъ,
Иасу́ву со́нмъ Иасу́винъ, Амвра́му со́нмъ Амвра́мль.
Сі́и со́нми Иссаха́ровы по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ и четы́ри ты́сящы и четы́реста.
Сы́нове Завуло́ни по со́нмомъ сво­и́мъ: саре́ду со́нмъ саре́динъ, Алло́ну со́нмъ Алло́нинъ, алли́лу со́нмъ алли́линъ.
Сі́и со́нми Завуло́ни по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
Сы́нове га́довы по со́нмомъ и́хъ: Сафо́ну со́нмъ Сафо́нинъ, Агги́ну со́нмъ Агги́новъ, суни́ну со́нмъ суни́новъ,
азе́ну со́нмъ азе́нинъ, а́дду со́нмъ а́ддинъ,
Ароа́ду со́нмъ Ароа́динъ, Арiи́лу со́нмъ Арiи́ль.
Сі́и со́нми сыно́въ га́довыхъ по согля́данiю и́хъ четы́редесять и четы́ри ты́сящы и пя́ть со́тъ.
Сы́нове Аси́ровы по со́нмомъ и́хъ: Иами́ну со́нмъ Иами́новъ, Иесу́ю со́нмъ Иесу́инь,
Варiа́ю со́нмъ Варiа́инь, Хове́ру со́нмъ Хове́ринъ, Мелхiи́лу со́нмъ Мелхiи́линъ,
И́мя же дще́ри Аси́ровѣ Са́ра.
Сі́и со́нми Аси́ровы по согля́данiю и́хъ четы́редесять три́ ты́сящи и четы́реста.
Сы́нове Ио́сифли по со́нмомъ и́хъ: Манассі́а и Ефре́мъ.
Сы́нове Манассі́ины: Махи́ру со́нмъ Махи́ринъ: и Махи́ръ роди́ Галаа́да, Галаа́ду со́нмъ Галаа́динъ.
И сі́и сы́нове Галаа́дины: Ахiе́зеру со́нмъ Ахiе́зеровъ, хеле́ку со́нмъ хеле́ковъ,
Есрiи́лу со́нмъ Есрiи́ловъ, Cихе́му со́нмъ Cихе́мль,
симае́ру со́нмъ симае́ринъ, и Офе́ру со́нмъ Офе́ровъ.
И Салпаа́ду сы́ну Офе́рову не бы́ша ему́ сы́нове, но то́кмо дще́ри. И сiя́ имена́ дще́ремъ Салпаа́довымъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Мелха́ и Ѳерса́.
Сі́и со́нми Манассі́ины по согля́данiю и́хъ пятьдеся́тъ и двѣ́ ты́сящы и се́дмь со́тъ.
И сі́и сы́нове Ефре́мли: суѳа́лу со́нмъ суѳа́линъ, тана́ху со́нмъ тана́хинъ.
Сі́и сы́нове суѳа́ловы: еде́ну со́нмъ еде́нинъ.
Сі́и со́нми Ефре́мли по согля́данiю и́хъ три́десять двѣ́ ты́сящы и пя́ть со́тъ. Сі́и со́нми сыно́въ Ио́сифовыхъ по со́нмомъ и́хъ.
Сы́нове Венiами́ни по со́нмомъ и́хъ: Ва́лу со́нмъ Ва́линъ, Асиви́ру со́нмъ Асиви́ровъ, Иахира́ну со́нмъ Иахира́нинъ, Софа́ну со́нмъ Софа́нинъ.
И бы́ша сы́нове Ва́лу Аде́ръ и Но­ема́нъ:
Аде́ру со́нмъ Аде́ринъ, и Но­ема́ну со́нмъ Но­ема́нинъ.
Сі́и сы́нове Венiами́ни по со́нмомъ и́хъ по согля́данiю и́хъ четы́редесять и пя́ть ты́сящъ и ше́сть со́тъ.
И сы́нове Да́новы по со́нмомъ и́хъ: саме́ю со́нмъ саме́инъ: сі́и со́нми Да́новы но со́нмомъ и́хъ.
Вси́ со́нми саме́ини по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ четы́ри ты́сящы и четы́реста.
Сы́нове Нефѳали́мли по со́нмомъ и́хъ: Асiи́лу со́нмъ Асiи́левъ, гои́ну со́нмъ гои́нинъ,
Иесрі́ю со́нмъ Иесрі́евъ, Селли́му со́нмъ Селли́мовъ.
Сі́и со́нми Нефѳали́мли по согля́данiю и́хъ четы́редесять пя́ть ты́сящъ и четы́реста.
Сiе́ согля́данiе сыно́въ Изра́илевыхъ ше́сть со́тъ еди́на ты́сяща и се́дмь со́тъ три́десять.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
си́мъ раздѣли́т­ся земля́ въ наслѣ́дiе по числу́ име́нъ:
мно́жайшымъ да умно́жиши наслѣ́дiе, и малѣ́йшымъ да ума́лиши наслѣ́дiе и́хъ: ко­ему́ждо, я́коже су́ть согля́дани, да да́ст­ся наслѣ́дiе и́хъ:
по жре́биемъ да раздѣли́т­ся земля́ имена́мъ, по племене́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ да наслѣ́дятъ:
от­ жре́бiя да раздѣли́ши наслѣ́дiе и́хъ между́ мно́гими и ма́лыми.
И сы́нове Леві́ини по со́нмомъ и́хъ: Гирсо́ну со́нмъ Гирсо́новъ, Каа́ѳу со́нмъ Каа́ѳовъ, Мера́рѣ со́нмъ Мера́ринъ.
Сі́и со́нми сыно́въ Леві́иныхъ: со́нмъ Лове́нинъ, со́нмъ Хевро́нинъ, и со́нмъ муси́нъ, и со́нмъ Коре́овъ. И Каа́ѳъ роди́ Амра́ма.
И́мя же женѣ́ Амра́мли Иохаве́ѳъ, дщи́ Леві́ина, я́же роди́ си́хъ Леві́и во Еги́птѣ, и роди́ Амра́му Ааро́на и Моисе́а и Марiа́мъ сестру́ и́хъ.
И роди́шася Ааро́ну Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳа́маръ.
И у́мре Нада́въ и Авiу́дъ, егда́ при­­несо́ста о́гнь чужді́й предъ Го́сподемъ въ пусты́ни Сина́йстѣй.
И бы́ша от­ согля́данiя и́хъ два́десять три́ ты́сящы, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ еди́наго ме́сяца и вы́шше: не бы́ша бо согля́дани посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, я́ко не даде́ся и́мъ жре́бiй посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
И сiе́ согля́данiе Моисе́а и Елеаза́ра жерца́, и́же согля́даша сыно́въ Изра́илевыхъ во Араво́ѳѣ Моа́вли, у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ.
И въ си́хъ не бя́ше человѣ́къ от­ согля́даныхъ Моисе́омъ и Ааро́номъ, и́хже согля́даша сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ни Сина́йстѣй.
Поне́же рече́ Госпо́дь и́мъ: сме́ртiю и́змрутъ въ пусты́ни. И не оста́ся от­ ни́хъ ни еди́нъ, кромѣ́ хале́ва сы́на Иефон­ні́ина и иису́са сы́на нави́на.
Синодальный
После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря:
исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля.
И сказал им Моисей и Елеазар священник на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря:
исчислите всех от двадцати лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли Египетской:
Рувим, первенец Израиля. Сыны Рувима: от Ханоха поколение Ханохово, от Фаллу поколение Фаллуево,
от Хецрона поколение Хецроново, от Харми поколение Хармиево;
вот поколения Рувимовы; и исчислено их сорок три тысячи семьсот тридцать.
И сыны Фаллуя: Елиав.
Сыны Елиава: Немуил, Дафан и Авирон. Это те Дафан и Авирон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа;
и разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея; вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал двести пятьдесят человек, и стали они в знамение;
но сыны Кореевы не умерли.
Сыны Симеона по поколениям их: от Немуила поколение Немуилово, от Ямина поколение Яминово, от Яхина поколение Яхиново,
от Зары поколение Зарино, от Саула поколение Саулово;
вот поколения Симеоновы [при исчислении их]: двадцать две тысячи двести.
Сыны Гада по поколениям их: от Цефона поколение Цефоново, от Хаггия поколение Хаггиево, от Шуния поколение Шуниево,
от Озния поколение Озниево, от Ерия поколение Ериево,
от Арода поколение Ародово, от Арелия поколение Арелиево;
вот поколения сынов Гадовых, по исчислению их: сорок тысяч пятьсот.
Сыны Иуды: Ир и Онан, [Шела, Фарес и Зара]; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской;
и были сыны Иуды по поколениям их: от Шелы поколение Шелино, от Фареса поколение Фаресово, от Зары поколение Зарино;
и были сыны Фаресовы: от Есрома поколение Есромово, от Хамула поколение Хамулово;
вот поколения Иудины, по исчислению их: семьдесят шесть тысяч пятьсот.
Сыны Иссахаровы по поколениям их: от Фолы поколение Фолино, от Фувы поколение Фувино,
от Иашува поколение Иашувово, от Шимрона поколение Шимроново;
вот поколения Иссахаровы, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи триста.
Сыны Завулона по поколениям их: от Середа поколение Середово, от Елона поколение Елоново, от Иахлеила поколение Иахлеилово;
вот поколения Завулоновы, по исчислению их: шестьдесят тысяч пятьсот.
Сыны Иосифа по поколениям их: Манассия и Ефрем.
Сыны Манассии: от Махира поколение Махирово; от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадово.
Вот сыны Галаадовы: от Иезера поколение Иезерово, от Хелека поколение Хелеково,
от Асриила поколение Асриилово, от Шехема поколение Шехемово,
от Шемиды поколение Шемидино, от Хефера поколение Хеферово.
У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, а только дочери; имя дочерей Салпаадовых: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
Вот поколения Манассиины; а исчислено их пятьдесят две тысячи семьсот.
Вот сыны Ефремовы по поколениям их: от Шутелы поколение Шутелино, от Бехера поколение Бехерово, от Тахана поколение Таханово;
и вот сыны Шутелы: от Арана поколение Араново;
вот поколения сынов Ефремовых, по исчислению их: тридцать две тысячи пятьсот. Вот сыны Иосифовы по поколениям их.
Сыны Вениамина по поколениям их: от Белы поколение Белино, от Ашбела поколение Ашбелово, от Ахирама поколение Ахирамово,
от Шефуфама поколение Шефуфамово, от Хуфама поколение Хуфамово;
и были сыны Белы: Ард и Нааман; [от Арда] поколение Ардово, от Наамана поколение Нааманово;
вот сыны Вениамина по поколениям их; а исчислено их сорок пять тысяч шестьсот.
Вот сыны Дановы по поколениям их: от Шухама поколение Шухамово; вот семейства Дановы по поколениям их.
И всех поколений Шухама, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи четыреста.
Сыны Асировы по поколениям их: от Имны поколение Имнино, от Ишвы поколение Ишвино, от Верии поколение Вериино;
от сынов Верии, от Хевера поколение Хеверово, от Малхиила поколение Малхиилово;
имя дочери Асировой Сара;
вот поколения сынов Асировых, по исчислению их: пятьдесят три тысячи четыреста.
Сыны Неффалима по поколениям их: от Иахцеила поколение Иахцеилово, от Гуния поколение Гуниево,
от Иецера поколение Иецерово, от Шиллема поколение Шиллемово;
вот поколения Неффалимовы по поколениям их; исчислено же их сорок пять тысяч четыреста.
Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых: шестьсот одна тысяча семьсот тридцать.
И сказал Господь Моисею, говоря:
сим в удел должно разделить землю по числу имен;
кто многочисленнее, тем дай удел более; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление;
по жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы;
по жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным.
Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их: от Гирсона поколение Гирсоново, от Каафа поколение Каафово, от Мерари поколение Мерарино.
Вот поколения Левиины: поколение Ливниево, поколение Хевроново, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кореево. От Каафа родился Амрам.
Имя жены Амрамовой Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их.
И родились у Аарона Надав и Авиуд, Елеазар и Ифамар;
но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа [в пустыне Синайской].
И было исчислено двадцать три тысячи всех мужеского пола, от одного месяца и выше; ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых.
Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона;
в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской;
ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, – и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина.
Арабский
ثم بعد الوبإ كلم الرب موسى والعازار بن هرون الكاهن قائلا.

خذا عدد كل جماعة بني اسرائيل من ابن عشرين سنة فصاعدا حسب بيوت آبائهم كل خارج للجند في اسرائيل.

فكلمهم موسى والعازار الكاهن في عربات موآب على اردن اريحا قائلين

من ابن عشرين سنة فصاعدا. كما امر الرب موسى وبني اسرائيل الخارجين من ارض مصر

رأوبين بكر اسرائيل. بنو رأوبين لحنوك عشيرة الحنوكيين. لفلّو عشيرة الفلّويّين.

لحصرون عشيرة الحصرونيين. لكرمي عشيرة الكرميين.

هذه عشائر الرأوبينيين. وكان المعدودون منهم ثلاثة واربعين الفا وسبع مئة وثلاثين.

وابن فلّو اليآب.

وبنو اليآب نموئيل وداثان وابيرام وهما داثان وابيرام المدعوّان من الجماعة اللذان خاصما موسى وهرون في جماعة قورح حين خاصموا الرب

ففتحت الارض فاها وابتلعتهما مع قورح حين مات القوم باحراق النار مئتين وخمسين رجلا. فصاروا عبرة.

واما بنو قورح فلم يموتوا

بنو شمعون حسب عشائرهم. لنموئيل عشيرة النموئيليين. ليامينعشيرة اليامينيين. لياكين عشيرة الياكينيين.

لزارح عشيرة الزارحيين. لشأول عشيرة الشأوليين.

هذه عشائر الشمعونيين اثنان وعشرون الفا ومئتان

بنو جاد حسب عشائرهم. لصفون عشيرة الصّفونيين. لحجّي عشيرة الحجّيين. لشوني عشيرة الشونيين.

لأزني عشيرة الأزنيين. لعيري عشيرة العيريين

لارود عشيرة الاروديين. لأرئيلي عشيرة الأرئيليين.

هذه عشائر بني جاد حسب عددهم اربعون الفا وخمس مئة

ابنا يهوذا عير واونان. ومات عير واونان في ارض كنعان.

فكان بنو يهوذا حسب عشائرهم لشيلة عشيرة الشيليين. ولفارص عشيرة الفارصيين. ولزارح عشيرة الزارحيين.

وكان بنو فارص لحصرون عشيرة الحصرونيين. ولحامول عشيرة الحاموليين.

هذه عشائر يهوذا حسب عددهم ستة وسبعون الفا وخمس مئة

بنو يسّاكر حسب عشائرهم. لتولاع عشيرة التولاعيين. ولفوّة عشيرة الفويين.

ولياشوب عشيرة الياشوبيين. ولشمرون عشيرة الشمرونيين.

هذه عشائر يسّاكر حسب عددهم اربعة وستون الفا وثلاث مئة

بنو زبولون حسب عشائرهم لسارد عشيرة السارديين. ولإيلون عشيرة الإيلونيين. ولياحلئيل عشيرة الياحلئيليين.

هذه عشائر الزبولونيين حسب عددهم ستون الفا وخمس مئة

ابنا يوسف حسب عشائرهما منسّى وافرايم.

بنو منسىّ لماكير عشيرة الماكيريين. وماكير ولد جلعاد. ولجلعاد عشيرة الجلعاديين.

هؤلاء بنو جلعاد. لإيعزر عشيرة الإيعزريين. لحالق عشيرة الحالقيين

لأسريئيل عشيرة الأسريئيليين. لشكم عشيرة الشكميين

لشميداع عشيرة الشميداعيين. لحافر عشيرة الحافريين.

واما صلفحاد بن حافر فلم يكن له بنون بل بنات. واسماء بنات صلفحاد محلة ونوعة وحجلة وملكة وترصة.

هذه عشائر منسّى. والمعدودون منهم اثنان وخمسون الفا وسبع مئة

وهؤلاء بنو افرايم حسب عشائرهم. لشوتالح عشيرة الشوتالحيين. لباكر عشيرة الباكريين. لتاحن عشيرة التاحنيين.

وهؤلاء بنو شوتالح. لعيران عشيرة العيرانيين.

هذه عشائر بني افرايم حسب عددهم اثنان وثلاثون الفا وخمس مئة. هؤلاء بنو يوسف حسب عشائرهم

بنو بنيامين حسب عشائرهم. لبالع عشيرة البالعيين. لأشبيل عشيرة الأشبيليين. لأحيرام عشيرة الأحيراميين.

لشفوفام عشيرة الشفوفاميين لحوفام عشيرة الحوفاميين.

وكان ابنا بالع أرد ونعمان. لأرد عشيرة الأرديين ولنعمان عشيرة النعمانيين.

هؤلاء بنو بنيامين حسب عشائرهم. والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا وست مئة

هؤلاء بنو دان حسب عشائرهم. لشوحام عشيرة الشوحاميين. هذه قبائل دان حسب عشائرهم.

جميع عشائر الشوحاميين حسب عددهم اربعة وستون الفا واربع مئة

بنو اشير حسب عشائرهم. ليمنة عشيرة اليمنيين. ليشوي عشيرة اليشويين. لبريعة عشيرة البريعيين.

لبني بريعة لحابر عشيرة الحابريين. لملكيئيل عشيرة الملكيئيليين.

واسم ابنة اشير سارح.

هذه عشائر بني اشير حسب عددهم ثلاثة وخمسون الفا واربع مئة

بنو نفتالي حسب عشائرهم. لياحصئيل عشيرة الياحصئليين. لجوني عشيرة الجونيين.

ليصر عشيرة اليصريين. لشلّيم عشيرة الشّلّيميين.

هذه قبائل نفتالي حسب عشائرهم. والمعدودون منهم خمسة واربعون الفا واربع مئة.

هؤلاء المعدودون من بني اسرائيل ست مئة الف والف وسبع مئة وثلاثون

ثم كلم الرب موسى قائلا.

لهؤلاء تقسم الارض نصيبا على عدد الاسماء.

الكثير تكثّر له نصيبه والقليل تقلّل له نصيبه. كل واحد حسب المعدودين منه يعطى نصيبه.

انما بالقرعة تقسم الارض. حسب اسماء اسباط آبائهم يملكون.

حسب القرعة يقسم نصيبهم بين كثير وقليل

وهؤلاء المعدودون من اللاويين حسب عشائرهم. لجرشون عشيرة الجرشونيين. لقهات عشيرة القهاتيين. لمراري عشيرة المراريين.

هذه عشائر لاوي. عشيرة اللبنيين وعشيرة الحبرونيين وعشيرة المحليين وعشيرة الموشيين وعشيرة القورحيين. واما قهات فولد عمرام.

واسم امرأة عمرام يوكابد بنت لاوي التي ولدت للاوي في مصر. فولدت لعمرام هرون وموسى ومريم اختهما.

ولهرون ولد ناداب وابيهو والعازار وايثامار.

واما ناداب وابيهو فماتا عندما قرّبا نارا غريبة امام الرب.

وكان المعدودون منهم ثلاثة وعشرين الفا كل ذكر من ابن شهر فصاعدا. لانهم لم يعدّوا بين بني اسرائيل اذ لم يعط لهم نصيب بين بني اسرائيل

هؤلاء هم الذين عدّهم موسى والعازار الكاهن حين عدّا بني اسرائيل في عربات موآب على اردن اريحا.

وفي هؤلاء لم يكن انسان من الذين عدّهم موسى وهرون الكاهن حين عدّا بني اسرائيل في برية سيناء.

لان الرب قال لهم انهم يموتون في البرية فلم يبق منهم انسان الا كالب بن يفنّة ويشوع بن نون

 Aconteció después de la mortandad, que Jehová habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y le dijo:
«Haced el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de veinte años para arriba, por las casas de sus padres, de todos los que pueden salir a la guerra en Israel.»
Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, y les dijeron:
«Registraréis a la gente de veinte años para arriba, como mandó Jehová a Moisés.»

Los hijos de Israel que salieron de tierra de Egipto fueron:

Rubén, el primogénito de Israel; los hijos de Rubén: de Enoc, la familia de los enoquitas; de Falú, la familia de los faluitas;
de Hezrón, la familia de los hezronitas; de Carmi, la familia de los carmitas.
Éstas son las familias de los rubenitas; y fueron registrados de ellas 43.730.
Los hijos de Falú: Eliab.
Y los hijos de Eliab: Nemuel, Datán y Abiram. Estos Datán y Abiram fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré, cuando éste se rebeló contra Jehová.
La tierra abrió su boca y se los tragó junto con Coré; así murió aquel grupo, cuando el fuego consumió a doscientos cincuenta hombres, para que sirvieran de escarmiento.
Pero los hijos de Coré no murieron.
Los hijos de Simeón, por familias: de Nemuel, la familia de los nemuelitas; de Jamín, la familia de los jaminitas; de Jaquín, la familia de los jaquinitas;
de Zera, la familia de los zeraítas; de Saúl, la familia de los saulitas.
Éstas son las familias de los simeonitas: 22.200.
Los hijos de Gad, por familias: de Zefón, la familia de los zefonitas; de Hagui, la familia de los haguitas; de Suni, la familia de los sunitas;
de Ozni, la familia de los oznitas; de Eri, la familia de los eritas;
de Arod, la familia de los aroditas; de Areli, la familia de los arelitas.
Éstas son las familias de Gad; y fueron registrados de ellas 40.500.
Los hijos de Judá: Er y Onán; y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán.
Y fueron los hijos de Judá, por familias: de Sela, la familia de los selaítas; de Fares, la familia de los faresitas; de Zera, la familia de los zeraítas.
Los hijos de Fares fueron: de Hezrón, la familia de los hezronitas; de Hamul, la familia de los hamulitas.
Éstas son las familias de Judá; y fueron registrados de ellas 76.500.
Los hijos de Isacar, por familias; de Tola, la familia de los tolaítas; de Fúa, la familia de los funitas;
de Jasub, la familia de los jasubitas; de Simrón, la familia de los simronitas.
Éstas son las familias de Isacar; y fueron registrados de ellas 64.300.
Los hijos de Zabulón, por familias: de Sered, la familia de los sereditas; de Elón, la familia de los elonitas; de Jahleel, la familia de los jahleelitas.
Éstas son las familias de los zabulonitas; y fueron registrados de ellas 60.500.
Los hijos de José, por familias: Manasés y Efraín.
Los hijos de Manasés: de Maquir, la familia de los maquiritas; y Maquir engendró a Galaad; de Galaad, la familia de los galaaditas.
Éstos son los hijos de Galaad: de Jezer, la familia de los jezeritas; de Helec, la familia de los helequitas;
de Asriel, la familia de los asrielitas; de Siquem, la familia de los siquemitas;
de Semida, la familia de los semidaítas; de Hefer, la familia de los heferitas.
Zelofehad hijo de Hefer no tuvo hijos sino hijas. Los nombres de las hijas de Zelofehad fueron Maala, Noa, Hogla, Milca y Tirsa.
Éstas son las familias de Manasés; y fueron registrados de ellas 52.700.
Éstos son los hijos de Efraín, por familias: de Sutela, la familia de los sutelaítas; de Bequer, la familia de los bequeritas; de Tahán, la familia de los tahanitas.
Y éstos son los hijos de Sutela: de Erán, la familia de los eranitas.
Éstas son las familias de los hijos de Efraín; y fueron registrados de ellas 32.500. Éstos son los hijos de José, por familias.
Los hijos de Benjamín, por familias: de Bela, la familia de los belaítas; de Asbel, la familia de los asbelitas; de Ahiram, la familia de los ahiramitas;
de Sufam, la familia de los sufamitas; de Hufam, la familia de los hufamitas.
Y los hijos de Bela fueron Ard y Naamán: de Ard, la familia de los arditas; de Naamán, la familia de los naamitas.
Éstos son los hijos de Benjamín, por familias; y fueron registrados de ellos 45.600.
Éstos son los hijos de Dan, por familias: de Súham, la familia de los suhamitas. Éstas son las familias de los descendientes de Dan.
De las familias de los suhamitas fueron registrados 64.400.
Los hijos de Aser, por familias: de Imna, la familia de los imnitas; de Isúi, la familia de los isuitas; de Bería, la familia de los beriaítas.
Los hijos de Bería: de Heber, la familia de los heberitas; de Malquiel, la familia de los malquielitas.
El nombre de la hija de Aser fue Sera.
Éstas son las familias de los hijos de Aser; y fueron registrados de ellas 53.400.
Los hijos de Neftalí, por familias: de Jahzeel, la familia de los jahzeelitas; de Guni, la familia de los gunitas;
de Jezer, la familia de los jezeritas; de Silem, la familia de los silemitas.
Éstos son los descendientes de Neftalí, por familias; y fueron registrados de ellas 45.400.
Éstos son los registrados de los hijos de Israel: 601.730.

Habló Jehová a Moisés y le dijo:
«Entre estos se repartirá la tierra como heredad, conforme al número de los registrados.
A los más numerosos darás mayor heredad; a los menos numerosos, menor heredad. A cada uno se le dará su heredad según el número de los registrados.
Pero la tierra será repartida por suertes; heredarán según el número de los registrados por cada tribu paterna.
Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño.»

Los registrados de los levitas, por familias, son estos: de Gersón, la familia de los gersonitas; de Coat, la familia de los coatitas; de Merari, la familia de los meraritas.
Éstas son las familias de los levitas: la familia de los libnitas, la familia de los hebronitas, la familia de los mahlitas, la familia de los musitas, la familia de los coreítas.

Coat engendró a Amram.

La mujer de Amram se llamó Jocabed, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Ella le dio de Amram estos hijos: Aarón, Moisés y María, su hermana.
A Aarón le nacieron Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar.
Pero Nadab y Abiú murieron cuando ofrecieron fuego extraño delante de Jehová.
De los levitas fueron registrados 23.000, todos hombres de un mes para arriba; porque no fueron registrados entre los hijos de Israel, pues no se les había de dar heredad entre los hijos de Israel.

Éstos son los censados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales hicieron el censo de los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
Entre estos no había ninguno de los registrados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes hicieron el censo de los hijos de Israel en el desierto de Sinaí.
Porque Jehová había dicho de ellos: «Morirán en el desierto», y no quedó ninguno de ellos, excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun.


Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки