Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И бы́сть по я́звѣ, и рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Елеаза́ру жерцу́, глаго́ля:
 • воз­ми́ нача́ло всего́ со́нма сыно́въ Изра́илевыхъ от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, вся́къ исходя́й вооружи́тися во Изра́или.
 • И глаго́ла Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ къ ни́мъ во Араво́ѳѣ Моа́вли при­­ Иорда́нѣ у иерихо́на, глаго́ля:
 • от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю: и сы́нове Изра́илтестiи изше́дшiи изъ Еги́пта:
 • Руви́мъ пе́рвенецъ Изра́илевъ. Сы́нове же Руви́мли: Ено́хъ и со́нмъ Ено́ховъ, фа́ллу со́нмъ фа́лловъ,
 • Асро́ну со́нмъ Асро́новъ, ха́рму со́нмъ Хармі́инъ.
 • Сі́и со́нми Руви́мли: и бы́сть согля́данiе и́хъ четы́редесять три́ ты́сящы и ше́сть со́тъ и три́десять.
 • И сы́нове фа́лловы Елiа́въ.
 • И сы́нове Елiа́вли намуи́лъ и даѳа́нъ и Авиро́нъ: сі́и наро́читiи со́нму: сі́и су́ть воста́в­ше на Моисе́а и Ааро́на въ со́нмѣ Коре́овѣ въ крамолѣ́ на Го́спода:
 • и от­ве́рзши земля́ уста́ своя́ пожре́ и́хъ и Коре́а въ сме́рти со́нма его́, егда́ пояде́ о́гнь двѣ́сти и пятьдеся́тъ, и бы́ша въ зна́менiе.
 • Сы́нове же Коре́овы не измро́ша.
 • И сы́нове Симео́ни, со́нмъ сыно́въ Симео́нихъ: намуи́лу со́нмъ намуи́ловъ, Иами́ну со́нмъ Иами́новъ, Иахи́ну со́нмъ Иахи́новъ,
 • За́рѣ со́нмъ За́ринъ, Сау́лу со́нмъ Сау́ловъ.
 • Сі́и со́нми Симео́ни от­ согля́данiя и́хъ два́десять двѣ́ ты́сящы и двѣ́сти.
 • Сы́нове же Иу́дины И́ръ и Авна́нъ и Сило́мъ, и Фаре́съ и За́ра: и у́мре И́ръ и Авна́нъ въ земли́ Ханаа́ни.
 • И бы́ша сы́нове Иу́дины по со́нмомъ сво­и́мъ: Сило́му со́нмъ Сило́мль, Фаре́су со́нмъ Фаре́совъ, За́рѣ со́нмъ За́ринъ.
 • И бы́ша сы́нове Фаре́совы: Асро́ну со́нмъ Асро́новъ, Иамуи́лу со́нмъ Иамуи́ловъ.
 • Сі́и со́нми Иу́дины по согля́данiю и́хъ се́дмьдесятъ ше́сть ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
 • И сы́нове Иссаха́ровы по со́нмомъ сво­и́мъ: Ѳо́лѣ со́нмъ Ѳо́линъ, Фу́еви со́нмъ Фу́инъ,
 • Иасу́ву со́нмъ Иасу́винъ, Амвра́му со́нмъ Амвра́мль.
 • Сі́и со́нми Иссаха́ровы по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ и четы́ри ты́сящы и четы́реста.
 • Сы́нове Завуло́ни по со́нмомъ сво­и́мъ: саре́ду со́нмъ саре́динъ, Алло́ну со́нмъ Алло́нинъ, алли́лу со́нмъ алли́линъ.
 • Сі́и со́нми Завуло́ни по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
 • Сы́нове га́довы по со́нмомъ и́хъ: Сафо́ну со́нмъ Сафо́нинъ, Агги́ну со́нмъ Агги́новъ, суни́ну со́нмъ суни́новъ,
 • азе́ну со́нмъ азе́нинъ, а́дду со́нмъ а́ддинъ,
 • Ароа́ду со́нмъ Ароа́динъ, Арiи́лу со́нмъ Арiи́ль.
 • Сі́и со́нми сыно́въ га́довыхъ по согля́данiю и́хъ четы́редесять и четы́ри ты́сящы и пя́ть со́тъ.
 • Сы́нове Аси́ровы по со́нмомъ и́хъ: Иами́ну со́нмъ Иами́новъ, Иесу́ю со́нмъ Иесу́инь,
 • Варiа́ю со́нмъ Варiа́инь, Хове́ру со́нмъ Хове́ринъ, Мелхiи́лу со́нмъ Мелхiи́линъ,
 • И́мя же дще́ри Аси́ровѣ Са́ра.
 • Сі́и со́нми Аси́ровы по согля́данiю и́хъ четы́редесять три́ ты́сящи и четы́реста.
 • Сы́нове Ио́сифли по со́нмомъ и́хъ: Манассі́а и Ефре́мъ.
 • Сы́нове Манассі́ины: Махи́ру со́нмъ Махи́ринъ: и Махи́ръ роди́ Галаа́да, Галаа́ду со́нмъ Галаа́динъ.
 • И сі́и сы́нове Галаа́дины: Ахiе́зеру со́нмъ Ахiе́зеровъ, хеле́ку со́нмъ хеле́ковъ,
 • Есрiи́лу со́нмъ Есрiи́ловъ, Cихе́му со́нмъ Cихе́мль,
 • симае́ру со́нмъ симае́ринъ, и Офе́ру со́нмъ Офе́ровъ.
 • И Салпаа́ду сы́ну Офе́рову не бы́ша ему́ сы́нове, но то́кмо дще́ри. И сiя́ имена́ дще́ремъ Салпаа́довымъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Мелха́ и Ѳерса́.
 • Сі́и со́нми Манассі́ины по согля́данiю и́хъ пятьдеся́тъ и двѣ́ ты́сящы и се́дмь со́тъ.
 • И сі́и сы́нове Ефре́мли: суѳа́лу со́нмъ суѳа́линъ, тана́ху со́нмъ тана́хинъ.
 • Сі́и сы́нове суѳа́ловы: еде́ну со́нмъ еде́нинъ.
 • Сі́и со́нми Ефре́мли по согля́данiю и́хъ три́десять двѣ́ ты́сящы и пя́ть со́тъ. Сі́и со́нми сыно́въ Ио́сифовыхъ по со́нмомъ и́хъ.
 • Сы́нове Венiами́ни по со́нмомъ и́хъ: Ва́лу со́нмъ Ва́линъ, Асиви́ру со́нмъ Асиви́ровъ, Иахира́ну со́нмъ Иахира́нинъ, Софа́ну со́нмъ Софа́нинъ.
 • И бы́ша сы́нове Ва́лу Аде́ръ и Но­ема́нъ:
 • Аде́ру со́нмъ Аде́ринъ, и Но­ема́ну со́нмъ Но­ема́нинъ.
 • Сі́и сы́нове Венiами́ни по со́нмомъ и́хъ по согля́данiю и́хъ четы́редесять и пя́ть ты́сящъ и ше́сть со́тъ.
 • И сы́нове Да́новы по со́нмомъ и́хъ: саме́ю со́нмъ саме́инъ: сі́и со́нми Да́новы но со́нмомъ и́хъ.
 • Вси́ со́нми саме́ини по согля́данiю и́хъ шестьдеся́тъ четы́ри ты́сящы и четы́реста.
 • Сы́нове Нефѳали́мли по со́нмомъ и́хъ: Асiи́лу со́нмъ Асiи́левъ, гои́ну со́нмъ гои́нинъ,
 • Иесрі́ю со́нмъ Иесрі́евъ, Селли́му со́нмъ Селли́мовъ.
 • Сі́и со́нми Нефѳали́мли по согля́данiю и́хъ четы́редесять пя́ть ты́сящъ и четы́реста.
 • Сiе́ согля́данiе сыно́въ Изра́илевыхъ ше́сть со́тъ еди́на ты́сяща и се́дмь со́тъ три́десять.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • си́мъ раздѣли́т­ся земля́ въ наслѣ́дiе по числу́ име́нъ:
 • мно́жайшымъ да умно́жиши наслѣ́дiе, и малѣ́йшымъ да ума́лиши наслѣ́дiе и́хъ: ко­ему́ждо, я́коже су́ть согля́дани, да да́ст­ся наслѣ́дiе и́хъ:
 • по жре́биемъ да раздѣли́т­ся земля́ имена́мъ, по племене́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ да наслѣ́дятъ:
 • от­ жре́бiя да раздѣли́ши наслѣ́дiе и́хъ между́ мно́гими и ма́лыми.
 • И сы́нове Леві́ини по со́нмомъ и́хъ: Гирсо́ну со́нмъ Гирсо́новъ, Каа́ѳу со́нмъ Каа́ѳовъ, Мера́рѣ со́нмъ Мера́ринъ.
 • Сі́и со́нми сыно́въ Леві́иныхъ: со́нмъ Лове́нинъ, со́нмъ Хевро́нинъ, и со́нмъ муси́нъ, и со́нмъ Коре́овъ. И Каа́ѳъ роди́ Амра́ма.
 • И́мя же женѣ́ Амра́мли Иохаве́ѳъ, дщи́ Леві́ина, я́же роди́ си́хъ Леві́и во Еги́птѣ, и роди́ Амра́му Ааро́на и Моисе́а и Марiа́мъ сестру́ и́хъ.
 • И роди́шася Ааро́ну Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳа́маръ.
 • И у́мре Нада́въ и Авiу́дъ, егда́ при­­несо́ста о́гнь чужді́й предъ Го́сподемъ въ пусты́ни Сина́йстѣй.
 • И бы́ша от­ согля́данiя и́хъ два́десять три́ ты́сящы, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ еди́наго ме́сяца и вы́шше: не бы́ша бо согля́дани посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ, я́ко не даде́ся и́мъ жре́бiй посредѣ́ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И сiе́ согля́данiе Моисе́а и Елеаза́ра жерца́, и́же согля́даша сыно́въ Изра́илевыхъ во Араво́ѳѣ Моа́вли, у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ.
 • И въ си́хъ не бя́ше человѣ́къ от­ согля́даныхъ Моисе́омъ и Ааро́номъ, и́хже согля́даша сыно́въ Изра́илевыхъ въ пусты́ни Сина́йстѣй.
 • Поне́же рече́ Госпо́дь и́мъ: сме́ртiю и́змрутъ въ пусты́ни. И не оста́ся от­ ни́хъ ни еди́нъ, кромѣ́ хале́ва сы́на Иефон­ні́ина и иису́са сы́на нави́на.
 • После сего поражения сказал Господь Моисею и Елеазару, сыну Аарона, священнику, говоря:
 • исчислите все общество сынов Израилевых от двадцати лет и выше, по семействам их, всех годных для войны у Израиля.
 • И сказал им Моисей и Елеазар священник на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря:
 • исчислите всех от двадцати лет и выше, как повелел Господь Моисею и сынам Израилевым, которые вышли из земли Египетской:
 • Рувим, первенец Израиля. Сыны Рувима: от Ханоха поколение Ханохово, от Фаллу поколение Фаллуево,
 • от Хецрона поколение Хецроново, от Харми поколение Хармиево;
 • вот поколения Рувимовы; и исчислено их сорок три тысячи семьсот тридцать.
 • И сыны Фаллуя: Елиав.
 • Сыны Елиава: Немуил, Дафан и Авирон. Это те Дафан и Авирон, призываемые в собрание, которые произвели возмущение против Моисея и Аарона вместе с сообщниками Корея, когда сии произвели возмущение против Господа;
 • и разверзла земля уста свои, и поглотила их и Корея; вместе с ними умерли и сообщники их, когда огонь пожрал двести пятьдесят человек, и стали они в знамение;
 • но сыны Кореевы не умерли.
 • Сыны Симеона по поколениям их: от Немуила поколение Немуилово, от Ямина поколение Яминово, от Яхина поколение Яхиново,
 • от Зары поколение Зарино, от Саула поколение Саулово;
 • вот поколения Симеоновы [при исчислении их]: двадцать две тысячи двести.
 • Сыны Гада по поколениям их: от Цефона поколение Цефоново, от Хаггия поколение Хаггиево, от Шуния поколение Шуниево,
 • от Озния поколение Озниево, от Ерия поколение Ериево,
 • от Арода поколение Ародово, от Арелия поколение Арелиево;
 • вот поколения сынов Гадовых, по исчислению их: сорок тысяч пятьсот.
 • Сыны Иуды: Ир и Онан, [Шела, Фарес и Зара]; но Ир и Онан умерли в земле Ханаанской;
 • и были сыны Иуды по поколениям их: от Шелы поколение Шелино, от Фареса поколение Фаресово, от Зары поколение Зарино;
 • и были сыны Фаресовы: от Есрома поколение Есромово, от Хамула поколение Хамулово;
 • вот поколения Иудины, по исчислению их: семьдесят шесть тысяч пятьсот.
 • Сыны Иссахаровы по поколениям их: от Фолы поколение Фолино, от Фувы поколение Фувино,
 • от Иашува поколение Иашувово, от Шимрона поколение Шимроново;
 • вот поколения Иссахаровы, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи триста.
 • Сыны Завулона по поколениям их: от Середа поколение Середово, от Елона поколение Елоново, от Иахлеила поколение Иахлеилово;
 • вот поколения Завулоновы, по исчислению их: шестьдесят тысяч пятьсот.
 • Сыны Иосифа по поколениям их: Манассия и Ефрем.
 • Сыны Манассии: от Махира поколение Махирово; от Махира родился Галаад, от Галаада поколение Галаадово.
 • Вот сыны Галаадовы: от Иезера поколение Иезерово, от Хелека поколение Хелеково,
 • от Асриила поколение Асриилово, от Шехема поколение Шехемово,
 • от Шемиды поколение Шемидино, от Хефера поколение Хеферово.
 • У Салпаада, сына Хеферова, не было сыновей, а только дочери; имя дочерей Салпаадовых: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца.
 • Вот поколения Манассиины; а исчислено их пятьдесят две тысячи семьсот.
 • Вот сыны Ефремовы по поколениям их: от Шутелы поколение Шутелино, от Бехера поколение Бехерово, от Тахана поколение Таханово;
 • и вот сыны Шутелы: от Арана поколение Араново;
 • вот поколения сынов Ефремовых, по исчислению их: тридцать две тысячи пятьсот. Вот сыны Иосифовы по поколениям их.
 • Сыны Вениамина по поколениям их: от Белы поколение Белино, от Ашбела поколение Ашбелово, от Ахирама поколение Ахирамово,
 • от Шефуфама поколение Шефуфамово, от Хуфама поколение Хуфамово;
 • и были сыны Белы: Ард и Нааман; [от Арда] поколение Ардово, от Наамана поколение Нааманово;
 • вот сыны Вениамина по поколениям их; а исчислено их сорок пять тысяч шестьсот.
 • Вот сыны Дановы по поколениям их: от Шухама поколение Шухамово; вот семейства Дановы по поколениям их.
 • И всех поколений Шухама, по исчислению их: шестьдесят четыре тысячи четыреста.
 • Сыны Асировы по поколениям их: от Имны поколение Имнино, от Ишвы поколение Ишвино, от Верии поколение Вериино;
 • от сынов Верии, от Хевера поколение Хеверово, от Малхиила поколение Малхиилово;
 • имя дочери Асировой Сара;
 • вот поколения сынов Асировых, по исчислению их: пятьдесят три тысячи четыреста.
 • Сыны Неффалима по поколениям их: от Иахцеила поколение Иахцеилово, от Гуния поколение Гуниево,
 • от Иецера поколение Иецерово, от Шиллема поколение Шиллемово;
 • вот поколения Неффалимовы по поколениям их; исчислено же их сорок пять тысяч четыреста.
 • Вот число вошедших в исчисление сынов Израилевых: шестьсот одна тысяча семьсот тридцать.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • сим в удел должно разделить землю по числу имен;
 • кто многочисленнее, тем дай удел более; а кто малочисленнее, тем дай удел менее: каждому должно дать удел соразмерно с числом вошедших в исчисление;
 • по жребию должно разделить землю, по именам колен отцов их должны они получить уделы;
 • по жребию должно разделить им уделы их, как многочисленным, так и малочисленным.
 • Сии суть вошедшие в исчисление левиты по поколениям их: от Гирсона поколение Гирсоново, от Каафа поколение Каафово, от Мерари поколение Мерарино.
 • Вот поколения Левиины: поколение Ливниево, поколение Хевроново, поколение Махлиево, поколение Мушиево, поколение Кореево. От Каафа родился Амрам.
 • Имя жены Амрамовой Иохаведа, дочь Левиина, которую родила жена Левиина в Египте, а она Амраму родила Аарона, Моисея и Мариам, сестру их.
 • И родились у Аарона Надав и Авиуд, Елеазар и Ифамар;
 • но Надав и Авиуд умерли, когда принесли чуждый огонь пред Господа [в пустыне Синайской].
 • И было исчислено двадцать три тысячи всех мужеского пола, от одного месяца и выше; ибо они не были исчислены вместе с сынами Израилевыми, потому что не дано им удела среди сынов Израилевых.
 • Вот исчисленные Моисеем и Елеазаром священником, которые исчисляли сынов Израилевых на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона;
 • в числе их не было ни одного человека из исчисленных Моисеем и Аароном священником, которые исчисляли сынов Израилевых в пустыне Синайской;
 • ибо Господь сказал им, что умрут они в пустыне, – и не осталось из них никого, кроме Халева, сына Иефонниина, и Иисуса, сына Навина.
 • καὶ ἐγένετο μετὰ τὴν πλη­γὴν καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ προ­̀ς Ελεαζαρ τὸν ἱερέα λέγων
 • λαβὲ τὴν ἀρχὴν πάσης συν­αγωγῆς υἱῶν Ισραηλ ἀπο­̀ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν πᾶς ὁ ἐκπορευό­με­νος παρα­τάξασθαι ἐν Ισραηλ
 • καὶ ἐλάλησεν Μωυσῆς καὶ Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐπι­̀ τοῦ Ιορδάνου κατα­̀ Ιεριχω λέγων
 • ἀπο­̀ εἰκοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ οἱ ἐξελθόν­τες ἐξ Αἰγύπτου
 • Рουβην πρωτότοκος Ισραηλ υἱοὶ δὲ Рουβην Ενωχ καὶ δῆμος τοῦ Ενωχ τῷ Φαλλου δῆμος τοῦ Φαλλουι
 • τῷ Ασρων δῆμος τοῦ Ασρωνι τῷ Χαρμι δῆμος τοῦ Χαρμι
 • οὗτοι δῆμοι Рουβην καὶ ἐγένετο ἡ ἐπι­́σκεψις αὐτῶν τρεῖς καὶ τεσ­σαράκον­τα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ τριάκον­τα
 • καὶ υἱοὶ Φαλλου Ελιαβ
 • καὶ υἱοὶ Ελιαβ Ναμουηλ καὶ Δαθαν καὶ Αβιρων οὗτοι ἐπι­́κλητοι τῆς συν­αγωγῆς οὗτοί εἰσιν οἱ ἐπι­συστάν­τες ἐπι­̀ Μωυσῆν καὶ Ααρων ἐν τῇ συν­αγωγῇ Κορε ἐν τῇ ἐπι­συστάσει κυρίου
 • καὶ ἀνοίξασα ἡ γῆ τὸ στόμα αὐτῆς κατέπιεν αὐτοὺς καὶ Κορε ἐν τῷ θανάτῳ τῆς συν­αγωγῆς αὐτοῦ ὅτε κατέφαγεν τὸ πῦρ τοὺς πεν­τήκον­τα καὶ δια­κοσίους καὶ ἐγενήθησαν ἐν σημείῳ
 • οἱ δὲ υἱοὶ Κορε οὐκ ἀπέθανον
 • καὶ οἱ υἱοὶ Συμεων ὁ δῆμος τῶν υἱῶν Συμεων τῷ Ναμουηλ δῆμος ὁ Ναμουηλι τῷ Ιαμιν δῆμος ὁ Ιαμινι τῷ Ιαχιν δῆμος ὁ Ιαχινι
 • τῷ Ζαρα δῆμος ὁ Ζαραϊ τῷ Σαουλ δῆμος ὁ Σαουλι
 • οὗτοι δῆμοι Συμεων ἐκ τῆς ἐπι­σκέψεως αὐτῶν δύο καὶ εἴκοσι χιλιάδες καὶ δια­κόσιοι
 • υἱοὶ δὲ Ιουδα Ηρ καὶ Αυναν καὶ ἀπέθανεν Ηρ καὶ Αυναν ἐν γῇ Χανααν
 • ἐγένον­το δὲ οἱ υἱοὶ Ιουδα κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Σηλων δῆμος ὁ Σηλωνι τῷ Φαρες δῆμος ὁ Φαρες τῷ Ζαρα δῆμος ὁ Ζαραϊ
 • καὶ ἐγένον­το υἱοὶ Φαρες τῷ Ασρων δῆμος ὁ Ασρωνι τῷ Ιαμουν δῆμος ὁ Ιαμουνι
 • οὗτοι δῆμοι τῷ Ιουδα κατα­̀ τὴν ἐπι­σκοπὴν αὐτῶν ἓξ καὶ ἑβδομήκον­τα χιλιάδες καὶ πεν­τακόσιοι
 • καὶ υἱοὶ Ισ­σαχαρ κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Θωλα δῆμος ὁ Θωλαϊ τῷ Φουα δῆμος ὁ Φουαϊ
 • τῷ Ιασουβ δῆμος ὁ Ιασουβι τῷ Σαμαραν δῆμος ὁ Σαμαρανι
 • οὗτοι δῆμοι Ισ­σαχαρ ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν τέσ­σαρες καὶ ἑξήκον­τα χιλιάδες καὶ τριακόσιοι
 • υἱοὶ Ζαβουλων κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Σαρεδ δῆμος ὁ Σαρεδι τῷ Αλλων δῆμος ὁ Αλλωνι τῷ Αλληλ δῆμος ὁ Αλληλι
 • οὗτοι δῆμοι Ζαβουλων ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν ἑξήκον­τα χιλιάδες καὶ πεν­τακόσιοι
 • υἱοὶ Γαδ κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Σαφων δῆμος ὁ Σαφωνι τῷ Αγγι δῆμος ὁ Αγγι τῷ Σουνι δῆμος ὁ Σουνι
 • τῷ Αζενι δῆμος ὁ Αζενι τῷ Αδδι δῆμος ὁ Αδδι
 • τῷ Αροαδι δῆμος ὁ Αροαδι τῷ Αριηλ δῆμος ὁ Αριηλι
 • οὗτοι δῆμοι υἱῶν Γαδ ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν τεσ­σαράκον­τα χιλιάδες καὶ πεν­τακόσιοι
 • υἱοὶ Ασηρ κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Ιαμιν δῆμος ὁ Ιαμινι τῷ Ιεσου δῆμος ὁ Ιεσουι τῷ Βαρια δῆμος ὁ Βαριαϊ
 • τῷ Χοβερ δῆμος ὁ Χοβερι τῷ Μελχιηλ δῆμος ὁ Μελχιηλι
 • καὶ τὸ ὄνομα θυγατρὸς Ασηρ Σαρα
 • οὗτοι δῆμοι Ασηρ ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν τρεῖς καὶ πεν­τήκον­τα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι
 • υἱοὶ Ιωσηφ κατα­̀ δήμους αὐτῶν Μανασ­ση καὶ Εφραιμ
 • υἱοὶ Μανασ­ση τῷ Μαχιρ δῆμος ὁ Μαχιρι καὶ Μαχιρ ἐγέννησεν τὸν Γαλααδ τῷ Γαλααδ δῆμος ὁ Γαλααδι
 • καὶ οὗτοι υἱοὶ Γαλααδ τῷ Αχιεζερ δῆμος ὁ Αχιεζερι τῷ Χελεγ δῆμος ὁ Χελεγι
 • τῷ Εσριηλ δῆμος ὁ Εσριηλι τῷ Συχεμ δῆμος ὁ Συχεμι
 • τῷ Συμαερ δῆμος ὁ Συμαερι καὶ τῷ Οφερ δῆμος ὁ Οφερι
 • καὶ τῷ Σαλπααδ υἱῷ Οφερ οὐκ ἐγένον­το αὐτῷ υἱοί ἀλλ᾿ ἢ θυγατέρες καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν θυγατέρων Σαλπααδ Μαλα καὶ Νουα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ Θερσα
 • οὗτοι δῆμοι Μανασ­ση ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν δύο καὶ πεν­τήκον­τα χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι
 • καὶ οὗτοι υἱοὶ Εφραιμ τῷ Σουταλα δῆμος ὁ Σουταλαϊ τῷ Ταναχ δῆμος ὁ Ταναχι
 • οὗτοι υἱοὶ Σουταλα τῷ Εδεν δῆμος ὁ Εδενι
 • οὗτοι δῆμοι Εφραιμ ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν δύο καὶ τριάκον­τα χιλιάδες καὶ πεν­τακόσιοι οὗτοι δῆμοι υἱῶν Ιωσηφ κατα­̀ δήμους αὐτῶν
 • υἱοὶ Βενιαμιν κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Βαλε δῆμος ὁ Βαλεϊ τῷ Ασυβηρ δῆμος ὁ Ασυβηρι τῷ Ιαχιραν δῆμος ὁ Ιαχιρανι
 • τῷ Σωφαν δῆμος ὁ Σωφανι
 • καὶ ἐγένον­το οἱ υἱοὶ Βαλε Αδαρ καὶ Νοεμαν τῷ Αδαρ δῆμος ὁ Αδαρι τῷ Νοεμαν δῆμος ὁ Νοεμανι
 • οὗτοι υἱοὶ Βενιαμιν κατα­̀ δήμους αὐτῶν ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν πέν­τε καὶ τεσ­σαράκον­τα χιλιάδες καὶ ἑξακόσιοι
 • καὶ υἱοὶ Δαν κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Σαμι δῆμος ὁ Σαμι οὗτοι δῆμοι Δαν κατα­̀ δήμους αὐτῶν
 • πάν­τες οἱ δῆμοι Σαμι κατ᾿ ἐπι­σκοπὴν αὐτῶν τέσ­σαρες καὶ ἑξήκον­τα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι
 • υἱοὶ Νεφθαλι κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Ασιηλ δῆμος ὁ Ασιηλι τῷ Γαυνι δῆμος ὁ Γαυνι
 • τῷ Ιεσερ δῆμος ὁ Ιεσερι τῷ Σελλημ δῆμος ὁ Σελλημι
 • οὗτοι δῆμοι Νεφθαλι ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν πέν­τε καὶ τεσ­σαράκον­τα χιλιάδες καὶ τετρακόσιοι
 • αὕτη ἡ ἐπι­́σκεψις υἱῶν Ισραηλ ἑξακόσιαι χιλιάδες καὶ χίλιοι καὶ ἑπτακόσιοι καὶ τριάκον­τα
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • τούτοις μερισθή­σε­ται ἡ γῆ κληρο­νο­μεῖν ἐξ ἀριθμοῦ ὀνομάτων
 • τοῖς πλείοσιν πλεονάσεις τὴν κληρο­νο­μίαν καὶ τοῖς ἐλάττοσιν ἐλαττώσεις τὴν κληρο­νο­μίαν αὐτῶν ἑκάστῳ καθὼς ἐπεσκέπησαν δοθή­σε­ται ἡ κληρο­νο­μία αὐτῶν
 • δια­̀ κλήρων μερισθή­σε­ται ἡ γῆ τοῖς ὀνόμασιν κατα­̀ φυλὰς πατριῶν αὐτῶν κληρο­νο­μήσουσιν
 • ἐκ τοῦ κλήρου μεριεῖς τὴν κληρο­νο­μίαν αὐτῶν ἀνὰ μέσον πολλῶν καὶ ὀλίγων
 • καὶ υἱοὶ Λευι κατα­̀ δήμους αὐτῶν τῷ Γεδσων δῆμος ὁ Γεδσωνι τῷ Κααθ δῆμος ὁ Κααθι τῷ Μεραρι δῆμος ὁ Μεραρι
 • οὗτοι δῆμοι υἱῶν Λευι δῆμος ὁ Λοβενι δῆμος ὁ Χεβρωνι δῆμος ὁ Κορε καὶ δῆμος ὁ Μουσι καὶ Κααθ ἐγέννησεν τὸν Αμραμ
 • καὶ τὸ ὄνομα τῆς γυναικὸς αὐτοῦ Ιωχαβεδ θυγάτηρ Λευι ἣ ἔτεκεν τούτους τῷ Λευι ἐν Αἰγύπτῳ καὶ ἔτεκεν τῷ Αμραμ τὸν Ααρων καὶ Μωυσῆν καὶ Μαριαμ τὴν ἀδελφὴν αὐτῶν
 • καὶ ἐγεννήθησαν τῷ Ααρων ὅ τε Ναδαβ καὶ Αβιουδ καὶ Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ
 • καὶ ἀπέθανεν Ναδαβ καὶ Αβιουδ ἐν τῷ προ­σφέρειν αὐτοὺς πῦρ ἀλλότριον ἔναν­τι κυρίου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα
 • καὶ ἐγενήθησαν ἐξ ἐπι­σκέψεως αὐτῶν τρεῖς καὶ εἴκοσι χιλιάδες πᾶν ἀρσενικὸν ἀπο­̀ μηνιαίου καὶ ἐπάνω οὐ γὰρ συν­επεσκέπησαν ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ ὅτι οὐ δίδοται αὐτοῖς κλῆρος ἐν μέσῳ υἱῶν Ισραηλ
 • καὶ αὕτη ἡ ἐπι­́σκεψις Μωυσῆ καὶ Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως οἳ ἐπεσκέψαν­το τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν Αραβωθ Μωαβ ἐπι­̀ τοῦ Ιορδάνου κατα­̀ Ιεριχω
 • καὶ ἐν τούτοις οὐκ ἦν ἄνθρωπος τῶν ἐπεσκεμμένων ὑπὸ Μωυσῆ καὶ Ααρων οὓς ἐπεσκέψαν­το τοὺς υἱοὺς Ισραηλ ἐν τῇ ἐρήμῳ Σινα
 • ὅτι εἶπεν κύριος αὐτοῖς θανάτῳ ἀπο­θανοῦν­ται ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ οὐ κατελείφθη ἐξ αὐτῶν οὐδὲ εἷς πλη­̀ν Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυη