Скрыть
27:9
27:10
27:15
27:22
Церковнославянский (рус)
И при­­ше́дшя дще́ри Салпаа́да сы́на Офе́рова, сы́на Галаа́дова, сы́на Махи́рова, со́нма Манассі́ина, сыно́въ Ио́сифовыхъ, и сiя́ имена́ и́хъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Ме́лха и Ѳерса́,
и ста́в­шя предъ Моисе́омъ и предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ, и предъ кня́зи и предъ всѣ́мъ со́нмомъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя, глаго́лаша:
оте́цъ на́шъ у́мре въ пусты́ни, и се́й не бѣ́ средѣ́ со́нма воста́в­шаго на Го́спода въ со́нмѣ Коре́овѣ, я́ко грѣха́ ра́ди сво­его́ у́мре, и сы́нове не бы́ша ему́:
да не поги́бнетъ и́мя отца́ на́­шего от­ среды́ со́нма сво­его́, я́ко нѣ́сть сы́на ему́: дади́те на́мъ наслѣ́дiе посредѣ́ бра́тiи отца́ на́­шего.
И при­­несе́ Моисе́й су́дъ и́хъ предъ Го́спода.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
пра́во глаго́лаша дще́ри Салпаа́довы: дая́нiе да да́си и́мъ одержа́нiе наслѣ́дiя посредѣ́ бра́тiй отца́ и́хъ, и да при­­ложи́ши и́мъ жре́бiй отца́ и́хъ:
и сыно́мъ Изра́илевымъ да рече́ши, глаго́ля: человѣ́къ а́ще у́мретъ, и не бу́детъ сы́на ему́, дади́те наслѣ́дiе его́ дще́ри его́:
а́ще же дще́ри не бу́детъ ему́, дади́те наслѣ́дiе его́ бра́ту его́:
а́ще же не бу́дутъ ему́ бра́тiя, дади́те наслѣ́дiе бра́ту отца́ его́:
а́ще же не бу́дутъ бра́тiя отца́ его́, дади́те наслѣ́дiе у́жику бли́жнему его́ от­ пле́мене его́ наслѣ́дити я́же его́: и да бу́детъ сiе́ сыно́мъ Изра́илевымъ оправда́нiе суда́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: взы́ди на го́ру, я́же объ ону́ страну́ Иорда́на, сiя́ гора́ Нава́въ, и ви́ждь зе́млю Ханаа́ню, ю́же а́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во одержа́нiе:
и у́зриши ю́, и при­­ложи́шися къ лю́демъ сво­и́мъ и ты́, я́коже при­­ложи́ся Ааро́нъ бра́тъ тво́й на горѣ́ о́ръ:
поне́же преступи́сте сло́во мое́ въ пусты́ни Си́нъ, внегда́ супроти́витися со́нму освяти́ти мя́, не освяти́сте мене́ у воды́ предъ ни́ми: сiя́ е́сть вода́ пререка́нiя въ Ка́дисѣ въ пусты́ни Си́нъ.
И рече́ Моисе́й ко Го́споду:
да избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ духо́въ и вся́кiя пло́ти человѣ́ка надъ со́нмомъ си́мъ,
и́же изы́детъ предъ лице́мъ и́хъ, и́же вни́детъ предъ лице́мъ и́хъ, и и́же изведе́тъ и́хъ и и́же введе́тъ и́хъ, и да не бу́детъ со́нмъ Госпо́день, я́ко о́вцы не иму́щя па́стыря.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: по­ими́ къ себѣ́ иису́са сы́на нави́на, человѣ́ка, и́же и́мать Ду́ха въ себѣ́: и да воз­ложи́ши ру́цѣ тво­и́ на него́:
и поста́виши его́ предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ, и заповѣ́ждь ему́ предъ всѣ́мъ со́нмомъ, и заповѣ́ждь о не́мъ предъ ни́ми:
и да́си на него́ от­ сла́вы тво­ея́, я́ко да послу́шаютъ его́ вси́ сы́нове Изра́илевы:
и предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ да ста́нетъ, и да вопро́сятъ от­ него́ суда́ явле́н­ныхъ предъ Го́сподемъ: по словеси́ его́ да исхо́дятъ, и по словеси́ его́ да вхо́дятъ са́мъ и сы́нове Изра́илевы вку́пѣ, и ве́сь со́нмъ.
И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь Бо́гъ: и взе́мъ иису́са поста́ви его́ предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ и предъ всѣ́мъ со́нмомъ:
и воз­ложи́ ру́цѣ сво­и́ на него́, и устро́и его́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
Синодальный
И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца;
и предстали пред Моисея и пред Елеазара священника, и пред князей и пред все общество, у входа скинии собрания, и сказали:
отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было;
за что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? дай нам удел среди братьев отца нашего.
И представил Моисей дело их Господу.
И сказал Господь Моисею:
правду говорят дочери Салпаадовы; дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их;
и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его;
если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его;
если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его;
если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его; и да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею.
И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, [которая по эту сторону Иордана, на сию гору Нево,] и посмотри на землю [Ханаанскую], которую Я даю сынам Израилевым [во владение];
и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, [на горе Ор];
потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах. [Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син.]
И сказал Моисей Господу, говоря:
да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека,
который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря.
И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою,
и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их,
и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых;
и будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении, посредством урима пред Господом; и по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество.
И сделал Моисей, как повелел ему Господь [Бог], и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом;
и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь чрез Моисея.
Киргизский
Ошондо Салапаттын кыздары келишти. Салапат Хейпердин, Хейпер Гилаттын, Гилат Махирдин, Махир Менашенин, Менаше Жусуптун уулу. Салапаттын кыздарынын аттары Махла, Ноя, Хогла, Милка жана Тирса эле.
Алар Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазардын, тљрљлљр менен бардык жамааттын алдына келип, жыйын чатырынын оозунда туруп, мындай дешти:
«Биздин атабыз чљлдљ љлгљн, ал Тењирге каршы чыккан Корактын таламдаштарынын арасында болгон эмес, ал љз кєнљљсє єчєн љлгљн, анын эркек балдары болгон эмес.
Эркек баласы жок болсо эле, атабыздын аты љз уруусунун арасынан љчєп калышы керекпи? Атабыздын бир туугандарынын арасынан бизге да жер бергиле».
Муса бул ишти Тењирдин алдына койду.
Ошондо Тењир Мусага мындай деди:
«Салапаттын кыздары туура айтып жатат, аларга атасынын бир туугандарынын арасынан мураска жер бер, аларга атасынын єлєшєн бер.
Анан Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: “Ким эркек бала кљрбљй љлсљ, анда анын энчисин кыздарына љткљрєп бергиле.
Эгерде кыздары жок болсо, анда анын энчисин бир туугандарына бергиле.
Эгерде бир туугандары жок болсо, анда анын єлєшєн атасынын бир туугандарына бергиле.
Эгерде атасынын бир туугандары жок болсо, анда анын єлєшєн мураска калтыруу єчєн, љз уруусундагы жакын туугандарынын бирине бергиле. Тењир Мусага буйругандай, бул мыйзам Ысрайыл уулдарына тєбљлєккљ калсын”».
Тењир Мусага дагы мындай деди: «Мына бул Абарым тоосуна чыгып, Мен Ысрайыл уулдарына берип жаткан жерди кара.
Ал жерди карап чыккандан кийин, бир тууганыњ Арун љз элине кошулгандай, сен да љз элиње кошул.
Анткени силер Син чљлєндљ Менин буйругумду аткарбай койгонсуњар, бєт жамаат наалып жатканда, Мериба суусунун боюнда аларга Менин ыйыктыгымды кљрсљткљн эмессињер».
Муса Тењирге мындай деди:
«Тењир, бардык адамдардын рухунун Кудайы, ушул жамаатты башкара турган адамды дайындап койсо экен.
Тењирдин жамааты кайтаруучусу жок койлордой болбошу єчєн, алардын алдында кирип-чыга турган, аларды алып чыгып, алып кире турган адам болсо экен».
Ошондо Тењир Мусага мындай деди: «Ичинде Рух бар Нундун уулу Жашыяны љзєњљ чакырып, башына колуњду кой,
аны ыйык кызмат кылуучу Элазардын алдына, бєт жамааттын алдына тургузуп, алардын кљз алдында ага акыл-насаат айт.
Ысрайыл уулдарынын бєт жамааты ага баш ийиши єчєн, љз дањкыњдан бер.
Ал ыйык кызмат кылуучу Элазарга кайрылып турсун. Элазар болсо Тењирдин чечимин урим аркылуу сурасын. Ысрайылдын бардык уулдары менен бєткєл жамааты аны менен бирге болуп, анын айтканы боюнча кирип-чыгып турууга тийиш».
Тењир буйругандай, Муса Жашыяны чакырып, ыйык кызмат кылуучу Элазардын жана бєт жамааттын алдына койду.
Анан ал Жашыянын башына колун коюп, Тењир кандай айтса, ошондой кылып, ага акыл-насаат айтты.
Tütarde pärimisõigus
Siis astusid ette Selofhadi tütred; Selofhad oli Heeferi poeg, kes oli Gileadi poeg, kes oli Maakiri poeg, kes oli Manasse poeg Joosepi poja Manasse suguvõsast; ja need olid tema tütarde nimed: Mahla, Noa, Hogla, Milka ja Tirsa.
Ja nad seisid Moosese ja preester Eleasari ja vürstide ja terve koguduse ees kogudusetelgi ukse juures, öeldes:
„Meie isa suri kõrbes, aga ta ei olnud selles jõugus, kes kogunes Issanda vastu, Korahi jõugus, vaid ta suri oma patu pärast ja tal ei olnud poegi.
Miks peaks kaduma meie isa nimi tema suguvõsa keskelt, sellepärast et tal ei olnud poega? Anna meile pärisosa meie isa vendade keskel!”
Ja Mooses viis nende nõudeasja Issanda ette.
Ja Issand rääkis Moosesega, öeldes:
„Selofhadi tütred räägivad õigesti. Anna neile tõesti maaomand pärisosaks nende isa vendade keskel; anna neile üle nende isa pärisosa!
Ja räägi Iisraeli lastega, öeldes: Kui keegi sureb ja tal ei ole poega, siis andke ta pärisosa üle tema tütrele!
Aga kui tal ei ole tütart, siis andke ta pärisosa tema vendadele!
Aga kui tal ei ole vendi, siis andke ta pärisosa tema isa vendadele!
Aga kui ta isal ei ole vendi, siis andke tema pärisosa ligemale veresugulasele ta suguvõsast, ja tema võtku see oma valdusesse! See olgu Iisraeli lastele seadluseks Issanda poolt Moosesele antud käsu kohaselt!”
Joosua saab Moosese järeltulijaks
Ja Issand ütles Moosesele: „Mine üles sellele Abarimi mäele ja vaata maad, mille ma annan Iisraeli lastele!
Ja kui sa oled seda vaadanud, siis koristatakse sind su rahva juurde, nagu koristati su vend Aaron,
sellepärast et te Siini kõrbes, kui kogudus riidles, panite vastu mu käsule ega pühitsenud mind nende nähes vee muretsemisega.” See oli Kaadesi Meriba vesi Siini kõrbes.
Ja Mooses rääkis Issandaga, öeldes:
„Pangu Issand, kõige liha vaimude Jumal, koguduse üle üks mees,
kes läheks välja nende ees ja kes tuleks tagasi nende ees, kes viiks nad välja ja kes tooks nad tagasi, et Issanda kogudus ei oleks nagu kari, kellel ei ole karjast!”
Ja Issand ütles Moosesele: „Võta Joosua, Nuuni poeg, mees, kelles on Vaim, ja pane oma käsi tema peale!
Ja pane ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette ning anna temale nende nähes kohustus!
Pane tema peale osa oma väärikusest, et terve Iisraeli laste kogudus võtaks teda kuulda!
Siis ta astugu preester Eleasari ette ja too küsigu temale uurimi otsust Issanda ees; tema käsul nad mingu välja ja tema käsul nad tulgu tagasi, tema ise ja kõik Iisraeli lapsed koos temaga, terve kogudus!”
Ja Mooses tegi, nagu Issand oli teda käskinud, ja võttis Joosua ning pani ta seisma preester Eleasari ja terve koguduse ette.
Ja ta pani oma käed tema peale ja andis temale kohustuse, nagu Issand oli käskinud Moosese läbi.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки