Скрыть
27:9
27:10
27:15
27:22
Церковнославянский (рус)
И при­­ше́дшя дще́ри Салпаа́да сы́на Офе́рова, сы́на Галаа́дова, сы́на Махи́рова, со́нма Манассі́ина, сыно́въ Ио́сифовыхъ, и сiя́ имена́ и́хъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Ме́лха и Ѳерса́,
и ста́в­шя предъ Моисе́омъ и предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ, и предъ кня́зи и предъ всѣ́мъ со́нмомъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя, глаго́лаша:
оте́цъ на́шъ у́мре въ пусты́ни, и се́й не бѣ́ средѣ́ со́нма воста́в­шаго на Го́спода въ со́нмѣ Коре́овѣ, я́ко грѣха́ ра́ди сво­его́ у́мре, и сы́нове не бы́ша ему́:
да не поги́бнетъ и́мя отца́ на́­шего от­ среды́ со́нма сво­его́, я́ко нѣ́сть сы́на ему́: дади́те на́мъ наслѣ́дiе посредѣ́ бра́тiи отца́ на́­шего.
И при­­несе́ Моисе́й су́дъ и́хъ предъ Го́спода.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
пра́во глаго́лаша дще́ри Салпаа́довы: дая́нiе да да́си и́мъ одержа́нiе наслѣ́дiя посредѣ́ бра́тiй отца́ и́хъ, и да при­­ложи́ши и́мъ жре́бiй отца́ и́хъ:
и сыно́мъ Изра́илевымъ да рече́ши, глаго́ля: человѣ́къ а́ще у́мретъ, и не бу́детъ сы́на ему́, дади́те наслѣ́дiе его́ дще́ри его́:
а́ще же дще́ри не бу́детъ ему́, дади́те наслѣ́дiе его́ бра́ту его́:
а́ще же не бу́дутъ ему́ бра́тiя, дади́те наслѣ́дiе бра́ту отца́ его́:
а́ще же не бу́дутъ бра́тiя отца́ его́, дади́те наслѣ́дiе у́жику бли́жнему его́ от­ пле́мене его́ наслѣ́дити я́же его́: и да бу́детъ сiе́ сыно́мъ Изра́илевымъ оправда́нiе суда́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: взы́ди на го́ру, я́же объ ону́ страну́ Иорда́на, сiя́ гора́ Нава́въ, и ви́ждь зе́млю Ханаа́ню, ю́же а́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во одержа́нiе:
и у́зриши ю́, и при­­ложи́шися къ лю́демъ сво­и́мъ и ты́, я́коже при­­ложи́ся Ааро́нъ бра́тъ тво́й на горѣ́ о́ръ:
поне́же преступи́сте сло́во мое́ въ пусты́ни Си́нъ, внегда́ супроти́витися со́нму освяти́ти мя́, не освяти́сте мене́ у воды́ предъ ни́ми: сiя́ е́сть вода́ пререка́нiя въ Ка́дисѣ въ пусты́ни Си́нъ.
И рече́ Моисе́й ко Го́споду:
да избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ духо́въ и вся́кiя пло́ти человѣ́ка надъ со́нмомъ си́мъ,
и́же изы́детъ предъ лице́мъ и́хъ, и́же вни́детъ предъ лице́мъ и́хъ, и и́же изведе́тъ и́хъ и и́же введе́тъ и́хъ, и да не бу́детъ со́нмъ Госпо́день, я́ко о́вцы не иму́щя па́стыря.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: по­ими́ къ себѣ́ иису́са сы́на нави́на, человѣ́ка, и́же и́мать Ду́ха въ себѣ́: и да воз­ложи́ши ру́цѣ тво­и́ на него́:
и поста́виши его́ предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ, и заповѣ́ждь ему́ предъ всѣ́мъ со́нмомъ, и заповѣ́ждь о не́мъ предъ ни́ми:
и да́си на него́ от­ сла́вы тво­ея́, я́ко да послу́шаютъ его́ вси́ сы́нове Изра́илевы:
и предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ да ста́нетъ, и да вопро́сятъ от­ него́ суда́ явле́н­ныхъ предъ Го́сподемъ: по словеси́ его́ да исхо́дятъ, и по словеси́ его́ да вхо́дятъ са́мъ и сы́нове Изра́илевы вку́пѣ, и ве́сь со́нмъ.
И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь Бо́гъ: и взе́мъ иису́са поста́ви его́ предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ и предъ всѣ́мъ со́нмомъ:
и воз­ложи́ ру́цѣ сво­и́ на него́, и устро́и его́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
Синодальный
И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца;
и предстали пред Моисея и пред Елеазара священника, и пред князей и пред все общество, у входа скинии собрания, и сказали:
отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было;
за что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? дай нам удел среди братьев отца нашего.
И представил Моисей дело их Господу.
И сказал Господь Моисею:
правду говорят дочери Салпаадовы; дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их;
и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его;
если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его;
если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его;
если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его; и да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею.
И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, [которая по эту сторону Иордана, на сию гору Нево,] и посмотри на землю [Ханаанскую], которую Я даю сынам Израилевым [во владение];
и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, [на горе Ор];
потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах. [Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син.]
И сказал Моисей Господу, говоря:
да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека,
который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря.
И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою,
и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их,
и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых;
и будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении, посредством урима пред Господом; и по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество.
И сделал Моисей, как повелел ему Господь [Бог], и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом;
и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь чрез Моисея.
Киргизский
Ошондо Салапаттын кыздары келишти. Салапат Хейпердин, Хейпер Гилаттын, Гилат Махирдин, Махир Менашенин, Менаше Жусуптун уулу. Салапаттын кыздарынын аттары Махла, Ноя, Хогла, Милка жана Тирса эле.
Алар Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазардын, тљрљлљр менен бардык жамааттын алдына келип, жыйын чатырынын оозунда туруп, мындай дешти:
«Биздин атабыз чљлдљ љлгљн, ал Тењирге каршы чыккан Корактын таламдаштарынын арасында болгон эмес, ал љз кєнљљсє єчєн љлгљн, анын эркек балдары болгон эмес.
Эркек баласы жок болсо эле, атабыздын аты љз уруусунун арасынан љчєп калышы керекпи? Атабыздын бир туугандарынын арасынан бизге да жер бергиле».
Муса бул ишти Тењирдин алдына койду.
Ошондо Тењир Мусага мындай деди:
«Салапаттын кыздары туура айтып жатат, аларга атасынын бир туугандарынын арасынан мураска жер бер, аларга атасынын єлєшєн бер.
Анан Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: “Ким эркек бала кљрбљй љлсљ, анда анын энчисин кыздарына љткљрєп бергиле.
Эгерде кыздары жок болсо, анда анын энчисин бир туугандарына бергиле.
Эгерде бир туугандары жок болсо, анда анын єлєшєн атасынын бир туугандарына бергиле.
Эгерде атасынын бир туугандары жок болсо, анда анын єлєшєн мураска калтыруу єчєн, љз уруусундагы жакын туугандарынын бирине бергиле. Тењир Мусага буйругандай, бул мыйзам Ысрайыл уулдарына тєбљлєккљ калсын”».
Тењир Мусага дагы мындай деди: «Мына бул Абарым тоосуна чыгып, Мен Ысрайыл уулдарына берип жаткан жерди кара.
Ал жерди карап чыккандан кийин, бир тууганыњ Арун љз элине кошулгандай, сен да љз элиње кошул.
Анткени силер Син чљлєндљ Менин буйругумду аткарбай койгонсуњар, бєт жамаат наалып жатканда, Мериба суусунун боюнда аларга Менин ыйыктыгымды кљрсљткљн эмессињер».
Муса Тењирге мындай деди:
«Тењир, бардык адамдардын рухунун Кудайы, ушул жамаатты башкара турган адамды дайындап койсо экен.
Тењирдин жамааты кайтаруучусу жок койлордой болбошу єчєн, алардын алдында кирип-чыга турган, аларды алып чыгып, алып кире турган адам болсо экен».
Ошондо Тењир Мусага мындай деди: «Ичинде Рух бар Нундун уулу Жашыяны љзєњљ чакырып, башына колуњду кой,
аны ыйык кызмат кылуучу Элазардын алдына, бєт жамааттын алдына тургузуп, алардын кљз алдында ага акыл-насаат айт.
Ысрайыл уулдарынын бєт жамааты ага баш ийиши єчєн, љз дањкыњдан бер.
Ал ыйык кызмат кылуучу Элазарга кайрылып турсун. Элазар болсо Тењирдин чечимин урим аркылуу сурасын. Ысрайылдын бардык уулдары менен бєткєл жамааты аны менен бирге болуп, анын айтканы боюнча кирип-чыгып турууга тийиш».
Тењир буйругандай, Муса Жашыяны чакырып, ыйык кызмат кылуучу Элазардын жана бєт жамааттын алдына койду.
Анан ал Жашыянын башына колун коюп, Тењир кандай айтса, ошондой кылып, ага акыл-насаат айтты.
Accesserunt autem filiae Sal phaad filii Hepher filii Ga laad filii Machir filii Manasse, e cognationibus Manasse, qui fuit filius Ioseph, quarum sunt nomina: Maala et Noa et Hegla et Melcha et Thersa.
Steteruntque coram Moyse et Eleazaro sacerdote et principibus et cuncta congregatione ad ostium tabernaculi conventus atque dixerunt:
«Pater noster mortuus est in deserto, nec fuit in seditione, quae concitata est contra Dominum sub Core, sed in peccato suo mortuus est; hic non habuit mares filios.
Cur tollitur nomen illius de familia sua, quia non habuit filium? Date nobis possessionem inter fratres patris nostri».
Rettulitque Moyses causam earum ad iudicium Domini,
qui dixit ad eum:
«Iustam rem postulant filiae Salphaad. Da eis possessionem inter fratres patris sui, et ei in hereditatem succedant.
Ad filios autem Israel loqueris haec: Homo cum mortuus fuerit absque filio, ad filiam eius transibit hereditas;
si filiam non habuerit, habebit successores fratres suos.
Quod si et fratres non fuerint, dabitis hereditatem fratribus patris eius.
Sin autem nec patruos habuerit, dabitur hereditas illi, qui ei proximus est e cognatione sua; possidebitque eam. Eritque hoc filiis Israel sanctum lege perpetua, sicut praecepit Dominus Moysi».
Dixit quoque Dominus ad Moysen: «Ascende in montem istum Abarim et contemplare inde terram, quam daturus sum filiis Israel.
Cumque videris eam, ibis et tu ad populum tuum, sicut ivit frater tuus Aaron,
quia offendistis me in deserto Sin in contradictione congregationis, nec sanctificare me voluistis coram ea super aquas». Hae sunt aquae Meribathcades deserti Sin.
Cui respondit Moyses:
«Provideat Dominus, Deus spirituum omnis carnis, hominem, qui sit super congregationem hanc
et possit exire et intrare ante eos et educere eos vel introducere, ne sit populus Domini sicut oves absque pastore».
Dixitque Dominus ad eum: «Tolle Iosue filium Nun, virum in quo est spiritus; et pone manum tuam super eum,
quem statues coram Eleazaro sacerdote et omni congregatione et dabis ei praecepta, cunctis videntibus,
et partem gloriae tuae, ut audiat eum omnis synagoga filiorum Israel.
Stabit coram Eleazaro sacerdote, qui pro eo iudicium Urim consulet Dominum. Ad verbum eius egredietur et ingredietur ipse et omnes filii Israel cum eo, cuncta congregatio».
Fecit Moyses, ut praeceperat Dominus. Cumque tulisset Iosue, statuit eum coram Eleazaro sacerdote et omni frequentia populi;
et, impositis capiti eius manibus, constituit eum, sicut mandaverat Dominus per manum Moysi.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки