Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И при­­ше́дшя дще́ри Салпаа́да сы́на Офе́рова, сы́на Галаа́дова, сы́на Махи́рова, со́нма Манассі́ина, сыно́въ Ио́сифовыхъ, и сiя́ имена́ и́хъ: маала́ и нуа́, и егла́ и Ме́лха и Ѳерса́,
 • и ста́в­шя предъ Моисе́омъ и предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ, и предъ кня́зи и предъ всѣ́мъ со́нмомъ у две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя, глаго́лаша:
 • оте́цъ на́шъ у́мре въ пусты́ни, и се́й не бѣ́ средѣ́ со́нма воста́в­шаго на Го́спода въ со́нмѣ Коре́овѣ, я́ко грѣха́ ра́ди сво­его́ у́мре, и сы́нове не бы́ша ему́:
 • да не поги́бнетъ и́мя отца́ на́­шего от­ среды́ со́нма сво­его́, я́ко нѣ́сть сы́на ему́: дади́те на́мъ наслѣ́дiе посредѣ́ бра́тiи отца́ на́­шего.
 • И при­­несе́ Моисе́й су́дъ и́хъ предъ Го́спода.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • пра́во глаго́лаша дще́ри Салпаа́довы: дая́нiе да да́си и́мъ одержа́нiе наслѣ́дiя посредѣ́ бра́тiй отца́ и́хъ, и да при­­ложи́ши и́мъ жре́бiй отца́ и́хъ:
 • и сыно́мъ Изра́илевымъ да рече́ши, глаго́ля: человѣ́къ а́ще у́мретъ, и не бу́детъ сы́на ему́, дади́те наслѣ́дiе его́ дще́ри его́:
 • а́ще же дще́ри не бу́детъ ему́, дади́те наслѣ́дiе его́ бра́ту его́:
 • а́ще же не бу́дутъ ему́ бра́тiя, дади́те наслѣ́дiе бра́ту отца́ его́:
 • а́ще же не бу́дутъ бра́тiя отца́ его́, дади́те наслѣ́дiе у́жику бли́жнему его́ от­ пле́мене его́ наслѣ́дити я́же его́: и да бу́детъ сiе́ сыно́мъ Изра́илевымъ оправда́нiе суда́, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю: взы́ди на го́ру, я́же объ ону́ страну́ Иорда́на, сiя́ гора́ Нава́въ, и ви́ждь зе́млю Ханаа́ню, ю́же а́зъ даю́ сыно́мъ Изра́илевымъ во одержа́нiе:
 • и у́зриши ю́, и при­­ложи́шися къ лю́демъ сво­и́мъ и ты́, я́коже при­­ложи́ся Ааро́нъ бра́тъ тво́й на горѣ́ о́ръ:
 • поне́же преступи́сте сло́во мое́ въ пусты́ни Си́нъ, внегда́ супроти́витися со́нму освяти́ти мя́, не освяти́сте мене́ у воды́ предъ ни́ми: сiя́ е́сть вода́ пререка́нiя въ Ка́дисѣ въ пусты́ни Си́нъ.
 • И рече́ Моисе́й ко Го́споду:
 • да избере́тъ Госпо́дь Бо́гъ духо́въ и вся́кiя пло́ти человѣ́ка надъ со́нмомъ си́мъ,
 • и́же изы́детъ предъ лице́мъ и́хъ, и́же вни́детъ предъ лице́мъ и́хъ, и и́же изведе́тъ и́хъ и и́же введе́тъ и́хъ, и да не бу́детъ со́нмъ Госпо́день, я́ко о́вцы не иму́щя па́стыря.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: по­ими́ къ себѣ́ иису́са сы́на нави́на, человѣ́ка, и́же и́мать Ду́ха въ себѣ́: и да воз­ложи́ши ру́цѣ тво­и́ на него́:
 • и поста́виши его́ предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ, и заповѣ́ждь ему́ предъ всѣ́мъ со́нмомъ, и заповѣ́ждь о не́мъ предъ ни́ми:
 • и да́си на него́ от­ сла́вы тво­ея́, я́ко да послу́шаютъ его́ вси́ сы́нове Изра́илевы:
 • и предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ да ста́нетъ, и да вопро́сятъ от­ него́ суда́ явле́н­ныхъ предъ Го́сподемъ: по словеси́ его́ да исхо́дятъ, и по словеси́ его́ да вхо́дятъ са́мъ и сы́нове Изра́илевы вку́пѣ, и ве́сь со́нмъ.
 • И сотвори́ Моисе́й, я́коже повелѣ́ ему́ Госпо́дь Бо́гъ: и взе́мъ иису́са поста́ви его́ предъ Елеаза́ромъ жерце́мъ и предъ всѣ́мъ со́нмомъ:
 • и воз­ложи́ ру́цѣ сво­и́ на него́, и устро́и его́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И пришли дочери Салпаада, сына Хеферова, сына Галаадова, сына Махирова, сына Манассиина из поколения Манассии, сына Иосифова, и вот имена дочерей его: Махла, Ноа, Хогла, Милка и Фирца;
 • и предстали пред Моисея и пред Елеазара священника, и пред князей и пред все общество, у входа скинии собрания, и сказали:
 • отец наш умер в пустыне, и он не был в числе сообщников, собравшихся против Господа со скопищем Кореевым, но за свой грех умер, и сыновей у него не было;
 • за что исчезать имени отца нашего из племени его, потому что нет у него сына? дай нам удел среди братьев отца нашего.
 • И представил Моисей дело их Господу.
 • И сказал Господь Моисею:
 • правду говорят дочери Салпаадовы; дай им наследственный удел среди братьев отца их и передай им удел отца их;
 • и сынам Израилевым объяви и скажи: если кто умрет, не имея у себя сына, то передавайте удел его дочери его;
 • если же нет у него дочери, передавайте удел его братьям его;
 • если же нет у него братьев, отдайте удел его братьям отца его;
 • если же нет братьев отца его, отдайте удел его близкому его родственнику из поколения его, чтоб он наследовал его; и да будет это для сынов Израилевых постановлено в закон, как повелел Господь Моисею.
 • И сказал Господь Моисею: взойди на сию гору Аварим, [которая по эту сторону Иордана, на сию гору Нево,] и посмотри на землю [Ханаанскую], которую Я даю сынам Израилевым [во владение];
 • и когда посмотришь на нее, приложись к народу своему и ты, как приложился Аарон, брат твой, [на горе Ор];
 • потому что вы не послушались повеления Моего в пустыне Син, во время распри общества, чтоб явить пред глазами их святость Мою при водах. [Это воды Меривы при Кадесе в пустыне Син.]
 • И сказал Моисей Господу, говоря:
 • да поставит Господь, Бог духов всякой плоти, над обществом сим человека,
 • который выходил бы пред ними и который входил бы пред ними, который выводил бы их и который приводил бы их, чтобы не осталось общество Господне, как овцы, у которых нет пастыря.
 • И сказал Господь Моисею: возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть Дух, и возложи на него руку твою,
 • и поставь его пред Елеазаром священником и пред всем обществом, и дай ему наставление пред глазами их,
 • и дай ему от славы твоей, чтобы слушало его все общество сынов Израилевых;
 • и будет он обращаться к Елеазару священнику и спрашивать его о решении, посредством урима пред Господом; и по его слову должны выходить, и по его слову должны входить он и все сыны Израилевы с ним и все общество.
 • И сделал Моисей, как повелел ему Господь [Бог], и взял Иисуса, и поставил его пред Елеазаром священником и пред всем обществом;
 • и возложил на него руки свои и дал ему наставление, как говорил Господь чрез Моисея.
 • καὶ προ­σελθοῦσαι αἱ θυγατέρες Σαλπααδ υἱοῦ Οφερ υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μαχιρ τοῦ δήμου Μανασ­ση τῶν υἱῶν Ιωσηφ καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα αὐτῶν Μαλα καὶ Νουα καὶ Εγλα καὶ Μελχα καὶ Θερσα
 • καὶ στᾶσαι ἔναν­τι Μωυσῆ καὶ ἔναν­τι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἔναν­τι τῶν ἀρχόν­των καὶ ἔναν­τι πάσης συν­αγωγῆς ἐπι­̀ τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγουσιν
 • ὁ πατὴρ ἡμῶν ἀπέθανεν ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ αὐτὸς οὐκ ἦν ἐν μέσῳ τῆς συν­αγωγῆς τῆς ἐπι­συστάσης ἔναν­τι κυρίου ἐν τῇ συν­αγωγῇ Κορε ὅτι δια­̀ ἁμαρτίαν αὐτοῦ ἀπέθανεν καὶ υἱοὶ οὐκ ἐγένον­το αὐτῷ
 • μὴ ἐξαλειφθήτω τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς ἡμῶν ἐκ μέσου τοῦ δήμου αὐτοῦ ὅτι οὐκ ἔστιν αὐτῷ υἱός δότε ἡμῖν κατα­́σχεσιν ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πατρὸς ἡμῶν
 • καὶ προ­σήγαγεν Μωυσῆς τὴν κρίσιν αὐτῶν ἔναν­τι κυρίου
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • ὀρθῶς θυγατέρες Σαλπααδ λελαλήκασιν δόμα δώσεις αὐταῖς κατα­́σχεσιν κληρο­νο­μίας ἐν μέσῳ ἀδελφῶν πατρὸς αὐτῶν καὶ περιθήσεις τὸν κλῆρον τοῦ πατρὸς αὐτῶν αὐταῖς
 • καὶ τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λαλήσεις λέγων ἄνθρωπος ἐὰν ἀπο­θάνῃ καὶ υἱὸς μὴ ᾖ αὐτῷ περιθήσετε τὴν κληρο­νο­μίαν αὐτοῦ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ
 • ἐὰν δὲ μὴ ᾖ θυγάτηρ αὐτῷ δώσετε τὴν κληρο­νο­μίαν τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
 • ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν αὐτῷ ἀδελφοί δώσετε τὴν κληρο­νο­μίαν τῷ ἀδελφῷ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ
 • ἐὰν δὲ μὴ ὦσιν ἀδελφοὶ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ δώσετε τὴν κληρο­νο­μίαν τῷ οἰκείῳ τῷ ἔγγιστα αὐτοῦ ἐκ τῆς φυλῆς αὐτοῦ κληρο­νο­μήσει τὰ αὐτοῦ καὶ ἔσται τοῦτο τοῖς υἱοῖς Ισραηλ δικαίωμα κρίσεως καθὰ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
 • καὶ εἶπεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν ἀνάβηθι εἰς τὸ ὄρος τὸ ἐν τῷ πέραν τοῦτο ὄρος Ναβαυ καὶ ἰδὲ τὴν γῆν Χανααν ἣν ἐγὼ δίδωμι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν κατα­σχέσει
 • καὶ ὄψει αὐτὴν καὶ προ­στεθήσῃ προ­̀ς τὸν λαόν σου καὶ σύ καθὰ προ­σετέθη Ααρων ὁ ἀδελφός σου ἐν Ωρ τῷ ὄρει
 • διότι παρέβητε τὸ ῥῆμά μου ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν ἐν τῷ ἀν­τιπίπτειν τὴν συν­αγωγὴν ἁγιάσαι με οὐχ ἡγιάσατέ με ἐπι­̀ τῷ ὕδατι ἔναν­τι αὐτῶν τοῦτό ἐστιν ὕδωρ ἀν­τιλογίας Καδης ἐν τῇ ἐρήμῳ Σιν
 • καὶ εἶπεν Μωυσῆς προ­̀ς κύριον
 • ἐπι­σκεψάσθω κύριος ὁ θεὸς τῶν πνευμάτων καὶ πάσης σαρκὸς ἄνθρωπον ἐπι­̀ τῆς συν­αγωγῆς ταύτης
 • ὅστις ἐξελεύ­­σε­ται προ­̀ προ­σώπου αὐτῶν καὶ ὅστις εἰσελεύ­­σε­ται προ­̀ προ­σώπου αὐτῶν καὶ ὅστις ἐξάξει αὐτοὺς καὶ ὅστις εἰσάξει αὐτούς καὶ οὐκ ἔσται ἡ συν­αγωγὴ κυρίου ὡσεὶ προ­́βατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων λαβὲ προ­̀ς σεαυτὸν τὸν ᾿Ιησοῦν υἱὸν Ναυη ἄνθρωπον ὃς ἔχει πνεῦμα ἐν ἑαυτῷ καὶ ἐπι­θήσεις τὰς χεῖράς σου ἐπ᾿ αὐτὸν
 • καὶ στήσεις αὐτὸν ἔναν­τι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἐν­τελῇ αὐτῷ ἔναν­τι πάσης συν­αγωγῆς καὶ ἐν­τελῇ περὶ αὐτοῦ ἐναν­τίον αὐτῶν
 • καὶ δώσεις τῆς δόξης σου ἐπ᾿ αὐτόν ὅπως ἂν εἰσακούσωσιν αὐτοῦ οἱ υἱοὶ Ισραηλ
 • καὶ ἔναν­τι Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως στή­σε­ται καὶ ἐπερωτήσουσιν αὐτὸν τὴν κρίσιν τῶν δήλων ἔναν­τι κυρίου ἐπι­̀ τῷ στόματι αὐτοῦ ἐξελεύ­σον­ται καὶ ἐπι­̀ τῷ στόματι αὐτοῦ εἰσελεύ­σον­ται αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ Ισραηλ ὁμοθυμαδὸν καὶ πᾶσα ἡ συν­αγωγή
 • καὶ ἐποίησεν Μωυσῆς καθὰ ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος καὶ λαβὼν τὸν ᾿Ιησοῦν ἔστησεν αὐτὸν ἐναν­τίον Ελεαζαρ τοῦ ἱερέως καὶ ἔναν­τι πάσης συν­αγωγῆς
 • καὶ ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ συν­έστησεν αὐτόν καθάπερ συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ