Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И въ ме́сяцъ седмы́й, пе́рвый [де́нь] ме́сяца наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́: де́нь зна́менiя бу́детъ ва́мъ.
 • И сотвори́те всесожже́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду, телца́ от­ воло́въ еди́наго, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ:
 • же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ:
 • кромѣ́ всесожже́нiй новоме́сячiя и же́ртвы и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ, и всесожже́нiе всегда́шнее: и же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ, по уста́ву и́хъ, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И деся́тый де́нь ме́сяца сего́ наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: и озло́бите ду́шы ва́шя, и вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́,
 • и при­­несе́те всесожже́нiе въ воню́ благово́нiя Го́споду, при­­но́сы Го́споду: телца́ еди́наго от­ говя́дъ, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь: непоро́чны да бу́дутъ ва́мъ:
 • же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, на се́дмь а́гнцевъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ: кромѣ́ е́же грѣха́ ра́ди очище́нiя, и всесожже́нiе всегда́шнее: же́ртва его́ и воз­лiя́нiе его́, по уста́ву его́ въ воню́ благово́нiя при­­но́съ Го́споду.
 • И пятый­на́­де­сять де́нь седма́го ме́сяца сего́ наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́, и пра́зднуйте то́й пра́здникъ Го́сподеви се́дмь дні́й,
 • и при­­неси́те всесожже́нiя при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду: въ пе́рвый де́нь телце́въ от­ говя́дъ три­на́­де­сять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять: непоро́чны да бу́дутъ ва́мъ:
 • же́ртвы и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному, трем­на́­де­ся­ти телце́мъ, и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному, на два́ овна́:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, на четыре­на́­де­сять а́гнцевъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • И въ де́нь вторы́й телце́въ два­на́­де­сять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртва и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь тре́тiй телце́въ един­на́десять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртва и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь четве́ртый телце́въ де́сять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь пя́тый телце́въ де́вять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ но числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь шесты́й телце́въ о́смь, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь седмы́й телце́въ се́дмь, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • И въ де́нь осмы́й исхо́дъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́ въ о́нь,
 • и да при­­несе́те всесожже́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду, телца́ еди́наго, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телцу́ и овну́ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Сiя́ сотвори́те Го́споду въ пра́здники ва́шя, кромѣ́ обѣ́товъ ва́шихъ, и во́льная ва́ша, и всесожже́нiя ва́ша, и же́ртвы ва́шя, и воз­лiя́нiя ва́ша, и спаси́телная ва́ша.
 • И в седьмой месяц, в первый [день] месяца, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте; пусть будет это у вас день трубного звука;
 • и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока,
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна,
 • и одну десятую часть ефы на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, для очищения вас,
 • сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияний их, по уставу, в приятное благоухание Господу.
 • И в десятый [день] сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание: смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте;
 • и приносите всесожжение Господу в приятное благоухание: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев; без порока пусть будут они у вас;
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна,
 • и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, [для очищения вас,] сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияния их, [по уставу приносимых в приятное благоухание, в жертву Господу].
 • И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень семь дней;
 • и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу: тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев; без порока пусть будут они;
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого из тринадцати тельцов, две десятых части ефы на каждого из двух овнов,
 • и по десятой части ефы на каждого из четырнадцати агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его.
 • И во второй день двенадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их.
 • И в третий день одиннадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в четвертый день десять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в пятый день девять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в шестой день восемь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в седьмой день семь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника; никакой работы не работайте;
 • и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношения хлебного и возлияния его.
 • Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и возлияний ваших и мирных жертв ваших.
 • მეშვიდე თვეში, თვის პირველში, წმიდა წვეულება გქონდეთ: არაფერი საქმე არ აკეთოთ, ბუკისცემის დღე იყოს თქვენთვის.
 • შესწირეთ უფალს აღსავლენი მსხვერპლი კეთილსურნელებად: ერთი კურატი, ერთი ვერძი და შვიდი წელგამოვლილი საღი ცხვარი.
 • და მათი ძღვენი: გამტკიცული ფქვილი, ზეთში აზელილი, ეფის სამი მეათედი კურატზე, ორი მეათედი ვერძზე,
 • ეფის ერთი მეათედი თითო ცხვარზე იმ შვიდ ცხვართაგან,
 • და ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, რათა მოგეტეოთ.
 • გარდა ახალმთავრობის აღსავლენისა და მისი ძღვენისა, მუდმივი აღსავლენისა და მისი ძღვენისა და საღვრელისა, წესის მიხედვით, კეთილსურნელება უფლისათვის საცეცხლო მსხვერპლად.
 • ამ მეშვიდე თვის ათში წმიდა წვეულება გქონდეთ. დაიოკეთ თქვენი თავი, არაფერი საქმე არ აკეთოთ.
 • შესწირეთ უფალს აღსავლენი მსხვერპლი კეთილსურნელებად: ერთი კურატი, ერთი ვერძი და შვიდი წელგამოვლილი ცხვარი - საღები უნდა გყავდეთ.
 • მათი ძღვენი, გამტკიცული ფქვილი, ზეთში აზელილი, ეფის სამი მეათედი კურატზე, ორი მეათედი ერთ ვერძზე,
 • ერთი მეათედი თითო ცხვარზე იმ შვიდ ცხვართაგან.
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა ცოდვის გამოსასყიდი მსხვერპლისა მიტევებისას, მუდმივი აღსავლენი მსხვერპლისა თავისი ძღვნითურთ და მათთვის განკუთვნილი საღვრელისა.
 • მეშვიდე თვის თხუთმეტში წმიდა წვეულება გქონდეთ. არაფერი საქმე არ აკეთოთ და იდღესასწაულეთ შვიდ დღეს უფლის დღესასწაული.
 • შესწირეთ უფალს აღსავლენი, საცეცხლო მსხვერპლი კეთილსურნელებად: ცამეტი კურატი, ორი ვერძი, და თოთხმეტი წელგამოვლილი ცხვარი. საღები უნდა იყვნენ.
 • მათი ძღვენი: გამტკიცული ფქვილი - ეფის სამი მეათედი თითო კურატზე ცამეტი კურატიდან, ორი მეათედი თითო ვერძზე ორი ვერძიდან,
 • მეათედი თითო ცხვარზე თოთხმეტი ცხვრიდან,
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენი მსხვერპლისა, მისი ძღვენისა და მისი საღვრელისა.
 • მეორე დღეს: თორმეტი კურატი, ორი ვერძი, თოთხმეტი წელგამოვლილი საღი ცხვარი,
 • ძღვენი და საღვრელი კურატებისთვის, ვერძებისთვის და ცხვრებისთვის მათი რიცხვისამებრ, წესის თანახმად.
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენის, მისი ძღვენისა და მათი საღვრელისა.
 • მესამე დღეს: თერთმეტი კურატი, ორი ვერძი, თოთხმეტი წელგამოვლილი საღი ბატკანი,
 • პურის შესაწირავი და საღვრელი კურატებისთვის, ვერძებისთვის და ბატკნებისთვის მათი რიცხვისამებრ, წესის თანახმად;
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენი მსხვერპლისა მისი ძღვენისა და მისი საღვრელისა.
 • მეოთხე დღეს: ათი კურატი, ორი ვერძი, თოთხმეტი წელგამოვლილი საღი ცხვარი,
 • ძღვენი და საღვრელი კურატებისთვის, ვერძებისთვის და ცხვრებისთვის მათი რიცხვისამებრ, წესის თანახმად.
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენისა მისი ძღვენისა და მისი საღვრელისა.
 • მეხუთე დღეს: რვა კურატი, ორი ვერძი, თოთხმეტი წელგამოვლილი საღი ცხვარი,
 • ძღვენი და საღვრელი კურატებისთვის, ვერძებისთვის და ცხვრებისთვის მათი რიცხვისამებრ, წესის თანახმად.
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენისა, მისი ძღვენისა და მისი საღვრელისა.
 • მეექვსე დღეს: რვა კურატი, ორი ვერძი და თოთხმეტი ერთწლიანი საღი ბატკანი,
 • ძღვენი და საღვრელი კურატებისთვის, ვერძებისთვის და ცხვრებისთვის მათი რიცხვისამებრ, წესის თანახმად.
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენი მსხვერპლისა, მისი ძღვენისა და მისი საღვრელისა.
 • მეშვიდე დღეს: შვიდი კურატი, ორი ვერძი და თოთხმეტი წელგამოვლილი საღი ცხვარი,
 • ძღვენი და საღვრელი კურატებისთვის, ვერძებისთვის და ცხვრებისთვის მათი რიცხვისამებრ, წესის თანახმად.
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენი მსხვერპლისა. მისი ძღვენისა და მისი საღვრელისა.
 • მერვე დღეს უქმობა მქონდეთ: არაფერი საქმე არ გააკეთოთ.
 • შესწირეთ უფალს აღსავლენი, საცეცხლო მსხვერპლი კეთილსურნელებად: ერთი კურატი, ერთი ვერძი, შვიდი წელგამოვლილი საღი ცხვარი,
 • ძღვენი და საღვრელი კურატისთვის, ვერძისთვის და ცხვრებისთვის მათი რიცხვისამებრ, წესის თანახმად.
 • ერთიც ვაცი ცოდვის გამოსასყიდად, გარდა მუდმივი აღსავლენისა, მისი ძღვენისა. და მისი საღვრელისა.
 • ესენი შესწირეთ უფალს თქვენს დღესასწაულებში, თქვენს მიერ მიცემულ აღთქმათა, სამოწყალო შესაწირავთა, აღსავლენთა, ძღვენთა, საღვრელთა და სამადლობელ მსხვერპლთა გარდა.