Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И въ ме́сяцъ седмы́й, пе́рвый [де́нь] ме́сяца наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́: де́нь зна́менiя бу́детъ ва́мъ.
 • И сотвори́те всесожже́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду, телца́ от­ воло́въ еди́наго, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ:
 • же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, седми́ а́гнцемъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ:
 • кромѣ́ всесожже́нiй новоме́сячiя и же́ртвы и́хъ, и воз­лiя́нiя и́хъ, и всесожже́нiе всегда́шнее: и же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ, по уста́ву и́хъ, въ воню́ благово́нiя Го́споду.
 • И деся́тый де́нь ме́сяца сего́ наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: и озло́бите ду́шы ва́шя, и вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́,
 • и при­­несе́те всесожже́нiе въ воню́ благово́нiя Го́споду, при­­но́сы Го́споду: телца́ еди́наго от­ говя́дъ, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь: непоро́чны да бу́дутъ ва́мъ:
 • же́ртва и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, на се́дмь а́гнцевъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди, во е́же умоли́ти о ва́съ: кромѣ́ е́же грѣха́ ра́ди очище́нiя, и всесожже́нiе всегда́шнее: же́ртва его́ и воз­лiя́нiе его́, по уста́ву его́ въ воню́ благово́нiя при­­но́съ Го́споду.
 • И пятый­на́­де­сять де́нь седма́го ме́сяца сего́ наро́читъ свя́тъ да бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́, и пра́зднуйте то́й пра́здникъ Го́сподеви се́дмь дні́й,
 • и при­­неси́те всесожже́нiя при­­но́съ въ воню́ благово́нiя Го́споду: въ пе́рвый де́нь телце́въ от­ говя́дъ три­на́­де­сять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять: непоро́чны да бу́дутъ ва́мъ:
 • же́ртвы и́хъ мука́ пшени́чна вмѣ́шана въ еле́и: три́ десяти́ны телцу́ еди́ному, трем­на́­де­ся­ти телце́мъ, и двѣ́ десяти́ны овну́ еди́ному, на два́ овна́:
 • по десяти́нѣ а́гнцу еди́ному, на четыре­на́­де­сять а́гнцевъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • И въ де́нь вторы́й телце́въ два­на́­де­сять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртва и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ еди́наго от­ ко́зъ грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь тре́тiй телце́въ един­на́десять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртва и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь четве́ртый телце́въ де́сять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь пя́тый телце́въ де́вять, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ но числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь шесты́й телце́въ о́смь, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Въ де́нь седмы́й телце́въ се́дмь, овна́ два́, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ четыре­на́­де­сять непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телце́мъ и овно́мъ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • И въ де́нь осмы́й исхо́дъ бу́детъ ва́мъ: вся́каго дѣ́ла служе́бна да не сотворите́ въ о́нь,
 • и да при­­несе́те всесожже́нiя въ воню́ благово́нiя Го́споду, телца́ еди́наго, овна́ еди́наго, а́гнцевъ единолѣ́тныхъ се́дмь непоро́чныхъ:
 • же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ телцу́ и овну́ и а́гнцемъ по числу́ и́хъ, по уста́ву и́хъ:
 • и козла́ от­ ко́зъ еди́наго грѣха́ ра́ди: кромѣ́ всесожже́нiя всегда́шняго, же́ртвы и́хъ и воз­лiя́нiя и́хъ.
 • Сiя́ сотвори́те Го́споду въ пра́здники ва́шя, кромѣ́ обѣ́товъ ва́шихъ, и во́льная ва́ша, и всесожже́нiя ва́ша, и же́ртвы ва́шя, и воз­лiя́нiя ва́ша, и спаси́телная ва́ша.
 • И в седьмой месяц, в первый [день] месяца, да будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте; пусть будет это у вас день трубного звука;
 • и приносите всесожжение в приятное благоухание Господу: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока,
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна,
 • и одну десятую часть ефы на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, для очищения вас,
 • сверх новомесячного всесожжения и хлебного приношения его, и сверх постоянного всесожжения и хлебного приношения его, и возлияний их, по уставу, в приятное благоухание Господу.
 • И в десятый [день] сего седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание: смиряйте тогда души ваши и никакого дела не делайте;
 • и приносите всесожжение Господу в приятное благоухание: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев; без порока пусть будут они у вас;
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на тельца, две десятых части ефы на овна,
 • и по десятой части ефы на каждого из семи агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, [для очищения вас,] сверх жертвы за грех, приносимой в день очищения, и сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его, и возлияния их, [по уставу приносимых в приятное благоухание, в жертву Господу].
 • И в пятнадцатый день седьмого месяца пусть будет у вас священное собрание; никакой работы не работайте и празднуйте праздник Господень семь дней;
 • и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу: тринадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев; без порока пусть будут они;
 • и при них в приношение хлебное пшеничной муки, смешанной с елеем, три десятых части ефы на каждого из тринадцати тельцов, две десятых части ефы на каждого из двух овнов,
 • и по десятой части ефы на каждого из четырнадцати агнцев,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения его и возлияния его.
 • И во второй день двенадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния их.
 • И в третий день одиннадцать тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в четвертый день десять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в пятый день девять тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в шестой день восемь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • И в седьмой день семь тельцов, двух овнов, четырнадцать однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельцов, овнов и агнцев, по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и хлебного приношения и возлияния его.
 • В восьмой день пусть будет у вас отдание праздника; никакой работы не работайте;
 • и приносите всесожжение, жертву, приятное благоухание Господу: одного тельца, одного овна, семь однолетних агнцев, без порока,
 • и при них приношение хлебное и возлияние для тельца, овна и агнцев по числу их, по уставу,
 • и одного козла в жертву за грех, сверх всесожжения постоянного и приношения хлебного и возлияния его.
 • Приносите это Господу в праздники ваши, сверх приносимых вами, по обету или по усердию, всесожжений ваших и хлебных приношений ваших, и возлияний ваших и мирных жертв ваших.
 • Ва дар моҳи ҳафтум, дар рӯзи якуми моҳ, бигзор ҷамъомади пок барои шумо бошад; ҳеҷ кори пурзаҳмат накунед; бигзор он барои шумо рӯзи навохтани карнайҳо бошад.
 • Ва қурбонии сӯхтание ҳамчун атри хушбӯй барои Парвардигор тақдим кунед: як наргови ҷавон, як қӯчқор, ҳафт барраи нари яксолаи беайб;
 • Ва ҳадияи ордии онҳо: орди маҳини омехта бо равған се даҳяк барои ҳар наргов, ду даҳяк барои ҳар қӯчқор,
 • Ва даҳяк барои ҳар барра аз он ҳафт барра;
 • Ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, то ки шуморо кафорат намояд,
 • ба иловаи қурбонии сӯхтании навмоҳ ва ҳадияи ордии он, ва қурбонии сӯхтании доимӣ ва ҳадияи ордии он, ва ҳадияҳои рехтании онҳо мувофиқи дастури онҳо, то ки атри хушбӯй ва қурбонии оташин барои Парвардигор бошад.
 • Ва дар рӯзи даҳуми ин моҳ бигзор ҷамъомади пок барои шумо бошад, ва шумо ҷонҳои худро азият диҳед; ҳеҷ кор накунед.
 • Ва қурбонии сӯхтание барои Парвардигор ҳамчун атри хушбӯй тақдим кунед: як наргови ҷавон, як қӯчқор ва ҳафт барраи нари яксола, ки барои шумо беайб бошад.
 • Ва ҳадияи ордии онҳо: орди маҳини омехта бо равған се даҳяк барои ҳар наргов, ду даҳяк барои як қӯчқор,
 • ва як даҳяк барои ҳар барра аз он ҳафт барра,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии гуноҳи рӯзи кафорат ва қурбонии сӯхтании доимӣ бо ҳадияи ордии он, ва бо ҳадияҳои рехтании онҳо.
 • Ва дар рӯзи понздаҳуми моҳи ҳафтум бигзор ҷамъомади пок барои шумо бошад; ҳеҷ кори пурзаҳмат накунед, ва иди Парвардигорро ҳафт рӯз ид кунед.
 • Ва қурбонии сӯхтанӣ, қурбонии оташин, атри хушбӯй барои Парвардигор тақдим кунед: сездаҳ наргови ҷавон, ду қӯчқор ва чордаҳ барраи нари яксола, ки беайб бошанд.
 • Ва ҳадияи ордии онҳо: орди маҳини омехта бо равған се даҳяк барои ҳар наргов аз он сездаҳ наргов, ду даҳяк барои ҳар қӯчқор аз он ду қӯчқор,
 • ва даҳяк барои ҳар барра аз он чордаҳ барра,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ, бо ҳадияи ордӣ ва ҳадияи рехтании он.
 • Ва дар рӯзи дуюм: дувоздаҳ наргови ҷавон, ду қӯчқор, чордаҳ барраи нари яксола, ки беайб бошад,
 • ва ҳадияҳои ордии онҳо ва ҳадияҳои рехтании онҳо барои нарговҳо, қӯчқорҳо ва барраҳо, мувофиқи шумораи онҳо, аз рӯи дастур,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ бо ҳадияи ордии он, ва бо ҳадияҳои рехтании онҳо.
 • Ва дар рӯзи сеюм: ёздаҳ наргов, ду қӯчқор, чордаҳ барраи нари яксола, ки беайб бошанд,
 • Ва ҳадияҳои ордӣ ва ҳадияҳои рехтании онҳо барои нарговҳо, кӯчқорҳо ва барраҳо, мувофиқи шумораи онҳо, аз рӯи дастур,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ бо ҳадияи ордӣ ва ҳадияи рехтании он.
 • Ва дар рӯзи чорум: даҳ наргов, ду қӯчқор, чордаҳ барраи нари яксола, ки беайб бошанд,
 • ва ҳадияҳои ордӣ ва ҳадияҳои рехтании онҳо барои нарговҳо, қӯчқорҳо ва барраҳо, мувофиқи шумораи онҳо, аз рӯи дастур,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ бо ҳадияи ордӣ ва ҳадияи рехтании он.
 • Ва дар рӯзи панҷум: нӯҳ наргов, ду қӯчқор, чордаҳ барраи нари яксола, ки беайб бошанд,
 • ва ҳадияҳои ордӣ ва ҳадияҳои рехтании онҳо барои нарговҳо, қӯчқорҳо ва барраҳо, мувофиқи шумораи онҳо, аз рӯи дастур,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ бо ҳадияи ордӣ ва ҳадияи рехтании он.
 • Ва дар рӯзи шашум: ҳашт наргов, ду қӯчқор, чордаҳ барраи нари яксола, ки беайб бошанд,
 • ва ҳадияҳои ордӣ ва ҳадияҳои рехтании онҳо барои нарговҳо, қӯчқорҳо ва барраҳо, мувофиқи шумораи онҳо, аз рӯи дастур,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ ва ҳадияи ордӣ ва ҳадияҳои рехтании он.
 • Ва дар рӯзи ҳафтум: ҳафт наргов, ду қӯчқор, чордаҳ барраи нари яксола, ки беайб бошанд,
 • ва ҳадияҳои ордӣ ва ҳадияҳои рехтании онҳо барои нарговҳо, қӯчқорҳо ва барраҳо, мувофиқи шумораи онҳо, аз рӯи дастур,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ ва ҳадияи ордӣ ва ҳадияи рехтании он.
 • Дар рӯзи ҳаштум бигзор ҷашн барои шумо бошад; ҳеҷ кори пурзаҳмат накунед.
 • Ва қурбонии сӯхтанӣ, қурбонии оташин, атри хушбӯй барои Парвардигор тақдим кунед: як наргов, як қӯчқор, ҳафт барраи нари яксола, ки беайб бошанд.
 • Ва ҳадияи ордӣ ва ҳадияҳои рехтании онҳо барои наргов, қӯчқор ва барраҳо, мувофиқи шумораи онҳо, аз рӯи дастур,
 • ва як нарбуз барои қурбонии гуноҳ, ба иловаи қурбонии сӯхтании доимӣ ва ҳадияи ордӣ ва ҳадияи рехтании он.
 • Инҳоро барои Парвардигор дар идҳои худ тақдим намоед, ба иловаи назрҳо ва хайроти худ: қурбониҳои сӯхтании худ ва ҳадияҳои ордии худ ва ҳадияҳои рехтании худ ва қурбониҳои саломатии худ».