Скрыть
3:1
3:5
3:7
3:11
3:14
3:15
3:16
3:18
3:20
3:21
3:22
3:23
3:24
3:25
3:26
3:27
3:28
3:29
3:33
3:34
3:35
3:36
3:37
3:39
3:40
3:41
3:42
3:43
3:44
3:45
3:46
3:48
3:49
3:50
3:51
Церковнославянский (рус. дореф.)
И сiя́ рожде́нiя Ааро́на и Моисе́а, въ де́нь въ о́ньже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю на горѣ́ Сина́йстѣй:
и сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ: пе́рвенецъ Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ:
сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ, жерцы́ пома́заныя, и́мже соверши́шася ру́цѣ и́хъ жре́ти:
и сконча́шася Нада́въ и Авiу́дъ предъ Го́сподемъ, при­­нося́щымъ и́мъ о́гнь чу́ждь предъ Го́сподемъ въ пусты́ни Сина́йстѣй, и ча́дъ не бѣ́ и́мъ: и жре́че­с­т­воваху Елеаза́ръ и Иѳама́ръ со Ааро́номъ, отце́мъ сво­и́мъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
по­ими́ пле́мя Леві́ино, и поста́виши я́ предъ Ааро́номъ жерце́мъ, и да слу́жатъ ему́:
и да стрегу́тъ стражбы́ его́ и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ предъ ски́нiею свидѣ́нiя, дѣ́лати дѣла́ ски́нiи:
и да храня́тъ вся́ сосу́ды ски́нiи свидѣ́нiя и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ по всѣ́мъ дѣло́мъ ски́нiи:
и да да́си леви́ты Ааро́ну бра́ту тво­ему́ и сыно́мъ его́ жерце́мъ: въ да́ръ даны́ сі́и Мнѣ́ су́ть от­ сыно́въ Изра́илевыхъ:
и Ааро́на и сы́ны его́ поста́виши надъ ски́нiею свидѣ́нiя, и да храня́тъ жре́че­с­т­во свое́, и вся́ я́же у олтаря́ и вну́трь завѣ́сы: иноплеме́н­никъ же при­­каса́яйся у́мретъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
и се́, А́зъ взя́хъ леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, вмѣ́сто вся́каго пе́рвенца, от­верза́ющаго ложесна́ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: искупле́нiя и́хъ бу́дутъ, и да бу́дутъ Мнѣ́ леви́ти:
Мнѣ́ бо вся́къ пе́рвенецъ: въ о́ньже де́нь поби́хъ вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, освяти́хъ Себѣ́ вся́каго пе́рвенца во Изра́или, от­ человѣ́ка до скота́ Мнѣ́ да бу́дутъ: А́зъ Госпо́дь.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ пусты́ни Сина́йстѣй, глаго́ля:
согля́дай сыно́въ Леві́иныхъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ по со́нмомъ и́хъ, по рожде́нiю и́хъ: вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше да согля́даете и́хъ.
И сочте́ и́хъ Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже повелѣ́ и́мъ Госпо́дь.
И бя́ху сі́и сы́нове Леві́ины от­ име́нъ и́хъ: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
И сiя́ имена́ сыно́въ Гирсо́нихъ по со́нмомъ и́хъ: Ловени́ и Семе́й.
И сы́нове Каа́ѳовы по со́нмомъ и́хъ: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
И сы́нове Мера́рины по со́нмомъ и́хъ: Мооли́ и Муси́: сі́и су́ть со́нми леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
От Гирсо́на со́нмъ Ловені́инъ и со́нмъ Семеи́нь: сі́и су́ть со́нми Гирсо́новы.
Согля́данiе и́хъ по числу́ всего́ му́жеска по́лу, от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, согля́данiе и́хъ се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
И сы́нове Гирсо́новы за ски́нiею да ополча́ют­ся къ мо́рю.
И кня́зь до́му оте́че­ст­ва со́нма Гирсо́ня Елиса́фъ сы́нъ Даи́ль.
И стражба́ сыно́въ Гирсо́новыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, ски́нiя и покро́въ ея́, и покро́въ две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
и опо́ны двора́, и завѣ́са две́рiй двора́, и́же е́сть у ски́нiи, и про́чая всѣ́хъ дѣ́лъ его́.
От Каа́ѳа со́нмъ Амра́мль еди́нъ и со́нмъ Иссаа́ровъ еди́нъ, и со́нмъ Хевро́нь еди́нъ и со́нмъ Озiи́ль еди́нъ: сі́и су́ть со́нми Каа́ѳовы:
по числу́ вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ, стрегу́щiи стражбы́ святы́хъ.
Со́нми сыно́въ Каа́ѳовыхъ да ополча́ют­ся от­ страны́ ски́нiи къ ю́гу,
и кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нмовъ Каа́ѳовыхъ Елисафа́нъ сы́нъ Озiи́ль:
и стражба́ и́хъ киво́тъ и трапе́за, и свѣти́лникъ и олтари́, и сосу́ды свята́го, въ ни́хже слу́жатъ, и покро́въ, и вся́ дѣла́ и́хъ.
И кня́зь надъ кня́зи леви́тскими Елеаза́ръ сы́нъ Ааро́на жерца́, поста́вленъ стрещи́ стражбы́ святы́хъ.
От Мера́ра же со́нмъ Мооли́ и со́нмъ Муси́: сі́и су́ть со́нми Мера́рины,
согля́данiе и́хъ по числу́, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, ше́сть ты́сящъ и двѣ́сти.
И кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нма Мера́рина Сурiи́лъ сы́нъ Авихе́овъ: от­ страны́ ски́нiи да ополча́ют­ся къ сѣ́веру,
согля́данiе стражбы́ сыно́въ Мера́риныхъ глави́цы ски́нiи и вереи́ ея́, и столпы́ ея́ и стоя́ла ея́, и вся́ сосу́ды и́хъ и вся́ дѣла́ и́хъ,
и столпы́ двора́ о́крестъ и стоя́ла и́хъ, и колки́ и́хъ и ве́рви и́хъ.
Ополча́ющiися сопреди́ ски́нiи свидѣ́нiя на восто́ки Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́, стрегу́ще стражбы́ свята́го, въ стражба́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ: и иноплеме́н­никъ при­­каса́яйся да у́мретъ.
Все́ согля́данiе леви́товъ, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ по со́нмомъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, два́десять и двѣ́ ты́сящы.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: согля́дай вся́каго пе́рвенца му́жеска по́лу сыно́въ Изра́илевыхъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, и воз­ми́ число́ и́хъ по и́мени,
и да по́ймеши Мнѣ́ леви́ты за вся́ пе́рвенцы сыно́въ Изра́илевыхъ: А́зъ Госпо́дь: и скоты́ леви́тски вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ въ скотѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
И согля́да Моисе́й, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь, вся́каго пе́рвенца въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
И бы́ша вси́ пе́рвенцы му́жескаго по́лу, по числу́ име́нъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, от­ согля́данiя и́хъ два́десять двѣ́ ты́сящы двѣ́сти и се́дмьдесятъ три́.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
по­ими́ леви́ты вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ сыно́въ Изра́илевыхъ, и скоты́ леви́тски вмѣ́сто ското́въ и́хъ, и бу́дутъ Мнѣ́ леви́ты: А́зъ Госпо́дь:
и иску́пъ дву́ со́тъ седми́десяти тре́хъ, и́же преизбыва́ютъ све́рхъ леви́товъ от­ пе́рвенцовъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
и да во́змеши по пяти́ си́кль на главу́, по си́клю свято́му во́змеши два́десять пѣ́нязей си́кль,
и да́си сребро́ Ааро́ну и сыно́мъ его́ иску́пъ от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ.
И взя́ Моисе́й сребро́ иску́пное от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ на иску́пъ леви́томъ:
от­ пе́рвенецъ сыно́въ Изра́илевыхъ взя́ сребра́ ты́сящу три́ ста́ шестьдеся́тъ пя́ть си́клевъ, по си́клю свято́му.
И даде́ Моисе́й о́купъ от­ преизбы́в­шихъ Ааро́ну и сыно́мъ его́, повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
Число, место и обязанности каждого левитского семейства; исчисление первенцев Израиля и их выкуп.
Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае,
и вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар;
это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священнодействовать;
но Надав и Авиуд умерли пред лицем Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской, детей же у них не было; и остались священниками Елеазар и Ифамар при Аароне, отце своем.
И сказал Господь Моисею, говоря:
приведи колено Левиино, и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему;
и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии;
и пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии;
отдай левитов Аарону [брату твоему] и сынам его [священникам] в распоряжение: да будут они отданы ему из сынов Израилевых;
Аарону же и сынам его поручи [скинию откровения], чтобы они наблюдали священническую должность свою [и все, что при жертвеннике и за завесою]; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
И сказал Господь Моисею, говоря:
вот, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых [они будут взамен их]; левиты должны быть Мои,
ибо все первенцы – Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь.
И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря:
исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их; всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли.
И исчислил их Моисей [и Аарон] по слову Господню, как повелено.
И вот сыны Левиины по именам их: Гирсон, Кааф и Мерари.
И вот имена сынов Гирсоновых по родам их: Ливни и Шимей.
И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил.
И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левиины по семействам их.
От Гирсона род Ливни и род Шимея: это роды Гирсоновы.
Исчисленных было всех мужеского пола, от одного месяца и выше, семь тысяч пятьсот.
Роды Гирсоновы должны становиться станом позади скинии на запад;
начальник поколения сынов Гирсоновых Елиасаф, сын Лаелов;
хранению сынов Гирсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания,
и завесы двора и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее, со всеми их принадлежностями.
От Каафа род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила: это роды Каафа.
По счету всех мужеского пола, от одного месяца и выше, восемь тысяч шестьсот, которые охраняли святилище.
Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии;
начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила;
в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее.
Начальник над начальниками левитов Елеазар, сын Аарона священника; под его надзором те, которым вверено хранение святилища.
От Мерари род Махли и род Муши: это роды Мерари;
исчисленных по числу всех мужеского пола, от одного месяца и выше – шесть тысяч двести;
начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила; они должны ставить стан свой на северной стороне скинии;
хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее и все вещи ее, со всем устройством их,
и столбы двора со всех сторон и подножия их и колья их и веревки их.
А с передней стороны скинии, к востоку пред скиниею собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи.
И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужеского пола из сынов Израилевых, от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно;
и возьми левитов для Меня, – Я Господь, – вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых.
И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых
и было всех первенцев мужеского пола, по числу имен, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи двести семьдесят три.
И сказал Господь Моисею, говоря:
возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их; пусть левиты будут Мои. Я Господь.
А в выкуп двухсот семидесяти трех, которые лишние против числа левитов, из первенцев Израильских,
возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному возьми, двадцать гер в сикле,
и отдай серебро сие Аарону и сынам его, в выкуп за излишних против числа их.
И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами,
от первенцев Израилевых взял серебра тысячу триста шестьдесят пять [сиклей], по сиклю священному,
и отдал Моисей серебро выкупа [за излишних] Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible