Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • от­мсти́ ме́сть сыно́въ Изра́илевыхъ от­ Мадiани́товъ, и послѣди́ при­­ложи́шися къ лю́демъ сво­и́мъ.
 • И рече́ Моисе́й къ лю́демъ, глаго́ля: вооружи́те от­ ва́съ му́жы и ополчи́теся предъ Го́сподемъ на Мадiа́ма, от­да́ти от­мще́нiе от­ Го́спода Мадiа́му:
 • ты́сящу от­ пле́мене и ты́сящу от­ пле́мене, от­ всѣ́хъ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ, посли́те ополчи́тися.
 • И сочто́ша от­ ты́сящъ Изра́илевыхъ, по ты́сящи от­ пле́мене, два­на́­де­сять ты́сящъ вооруже́ныхъ на бра́нь.
 • И посла́ я́ Моисе́й ты́сящу от­ пле́мене и ты́сящу от­ пле́мене съ си́лою и́хъ, и Финее́са сы́на Елеаза́рова сы́на Ааро́на жерца́: и сосу́ды святы́я, и трубы́ зна́мен­ныя въ рука́хъ и́хъ.
 • И ополчи́шася на Мадiа́ма, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю, и изби́ша ве́сь му́жескъ по́лъ:
 • и царе́й Мадiа́мскихъ уби́ша вку́пѣ съ я́звеными и́хъ, и Еви́на и роко́ма, и Су́ра и у́ра и рово́ка, пя́ть царе́й Мадiа́млихъ: и Валаа́ма сы́на Вео́рова уби́ша мече́мъ съ я́звеными и́хъ:
 • и плѣни́ша же́нъ Мадiа́млихъ и имѣ́нiя и́хъ, и скоты́ и́хъ и вся́ при­­тяжа́нiя и́хъ, и си́лу и́хъ плѣни́ша:
 • и вся́ гра́ды и́хъ, я́же во обита́нiихъ и́хъ, и ве́си и́хъ пожго́ша огне́мъ,
 • и взя́ша ве́сь плѣ́нъ и́хъ и вся́ коры́сти и́хъ, от­ человѣ́ка до скота́:
 • и при­­ведо́ша къ Моисе́ю и ко Елеаза́ру жерцу́ и ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ плѣ́нъ и коры́сти и имѣ́нiе въ по́лкъ, во Араво́ѳъ Моа́вль, и́же е́сть у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ.
 • И изы́де Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ и вси́ кня́зи со́нма въ срѣ́тенiе и́мъ внѣ́ полка́.
 • И разгнѣ́вася Моисе́й на надзира́телей си́лы, тысященача́лниковъ и стонача́лниковъ иду́щихъ от­ ополче́нiя бра́ни.
 • И рече́ и́мъ Моисе́й: вску́ю жи́въ оста́висте ве́сь же́нскъ по́лъ?
 • ты́я бо бы́ша сыно́мъ Изра́илевымъ, по словеси́ Валаа́млю, е́же от­ступи́ти и презрѣ́ти сло́во Госпо́дне Фого́ра ра́ди, и бы́сть я́зва въ со́нмѣ Госпо́дни:
 • и ны́нѣ избі́йте вся́къ му́жескъ по́лъ во вся́комъ во́зрастѣ, и вся́ку жену́, я́же позна́ ло́же му́жеско, избі́йте:
 • и вся́къ во́зрастъ же́нскъ, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска, живы́хъ оста́вите я́:
 • и вы́ ста́ните внѣ́ полка́ се́дмь дні́й: вся́къ уби́вый ду́шу и при­­косну́выйся убiе́ному да очи́стит­ся въ тре́тiй де́нь и въ де́нь седмы́й, вы́ и плѣ́нъ ва́шъ:
 • и вся́ку оде́жду, и вся́къ сосу́дъ ко́жанъ, и вся́ко содѣ́ланое от­ козли́чины, и вся́къ сосу́дъ древя́нъ очи́стите.
 • И рече́ Елеаза́ръ жре́цъ къ муже́мъ си́лы при­­ходя́щымъ от­ ополче́нiя ра́тнаго: сiе́ оправда́нiе зако́на, е́же заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
 • кромѣ́ сребра́ и зла́та, и мѣ́ди и желѣ́за, и кассите́ра и о́лова,
 • вся́ка ве́щь, я́же про́йдетъ сквоз­ѣ́ о́гнь, и [огне́мъ] очи́стит­ся, но и водо́ю очище́нiя очи́стит­ся: и вся́, ели́ка а́ще не про́йдутъ сквоз­ѣ́ о́гнь, да про́йдутъ сквоз­ѣ́ во́ду:
 • и испери́те ри́зы ва́шя въ де́нь седмы́й, и очи́ститеся: и по си́хъ вни́дете въ по́лкъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • воз­ми́те сочисле́нiе коры́стей плѣ́на от­ человѣ́ка до скота́, ты́ и Елеаза́ръ жре́цъ и кня́зи оте́че­ст­въ со́нма,
 • и раздѣли́те коры́сти между́ во́ины ходи́в­шими на бра́нь и между́ всѣ́мъ со́нмомъ,
 • и от­лучи́те да́нь Го́споду от­ люді́й во­е́н­ныхъ ходи́в­шихъ на бра́нь, еди́ну ду́шу от­ пяти́ со́тъ, от­ человѣ́къ и от­ ското́въ, и от­ воло́въ и от­ ове́цъ и от­ осля́тъ,
 • и от­ полови́ны и́хъ да во́змете, и да́си Елеаза́ру жерцу́ нача́тки Госпо́дни:
 • и от­ полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ да во́змеши еди́но от­ пяти́десяти человѣ́къ, и от­ воло́въ и от­ ове́цъ, и от­ осля́тъ и от­ всѣ́хъ ското́въ, и да́си я́ леви́томъ, и́же стрегу́тъ стражбы́ въ ски́нiи Госпо́дни.
 • И сотвори́ Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И бы́сть мно́же­с­т­во плѣ́на, его́же плѣни́ша му́жи во́инстiи, от­ ове́цъ ше́сть со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть ты́сящъ,
 • и воло́въ се́дмьдесятъ двѣ́ ты́сящы,
 • и осло́въ шестьдеся́тъ еди́на ты́сяща,
 • и ду́шъ человѣ́ческихъ от­ же́нска по́лу, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска, всѣ́хъ ду́шъ три́десять двѣ́ ты́сящы:
 • и бы́сть полови́на ча́сть ходи́в­шихъ на бра́нь, от­ числа́ ове́цъ три́ста три́десять се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
 • и бы́сть да́нь Го́споду от­ ове́цъ ше́сть со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть:
 • и воло́въ три́десять ше́сть ты́сящъ, и да́нь Го́споду се́дмьдесятъ и два́:
 • и осло́въ три́десять ты́сящъ пя́ть со́тъ, и да́нь Го́споду шестьдеся́тъ еди́нъ:
 • и ду́шъ человѣ́ческихъ шесть­на́­де­сять ты́сящъ, и да́нь от­ си́хъ Го́споду три́десять двѣ́ души́.
 • И даде́ Моисе́й да́нь Го́споду, уча́стiе Бо́жiе Елеаза́ру жерцу́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • От полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ, и́хже раздѣли́ Моисе́й от­ муже́й во­е́н­ныхъ:
 • и бы́сть полови́на от­ со́нма, от­ ове́цъ три́ста и три́десять се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
 • и воло́въ три́десять ше́сть ты́сящъ:
 • осло́въ три́десять ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
 • и человѣ́чихъ ду́шъ шесть­на́­де­сять ты́сящъ:
 • и взя́ Моисе́й от­ полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ, еди́но от­ пяти́десяти, от­ человѣ́къ и от­ ското́въ, и даде́ я́ леви́томъ стрегу́щымъ стражбы́ ски́нiи Госпо́дни, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И прiидо́ша къ Моисе́ю вси́ поста́влен­нiи надъ ты́сящами си́лы, тысященача́лники и стонача́лники,
 • и реко́ша къ Моисе́ю: о́троцы тво­и́ взя́ша сочте́нiе от­ муже́й во­и́нскихъ, и́же су́ть у на́съ, и никто́же поги́бе от­ ни́хъ:
 • и при­­несо́хомъ да́ръ Го́споду, му́жъ е́же обрѣ́те, сосу́дъ зла́тъ и обру́чiе, и гри́вну и пе́рстень, и усеря́зи и че́пь злату́ю, умоли́ти о на́съ предъ Го́сподемъ.
 • И взя́ Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ зла́то от­ ни́хъ, вся́къ сосу́дъ содѣ́ланъ.
 • И бы́сть всего́ зла́та уча́стiе, е́же от­лучи́ся Го́споду, шесть­на́­де­сять ты́сящъ и се́дмь со́тъ и пятьдеся́тъ Си́кль от­ тысященача́лниковъ и от­ стонача́лниковъ.
 • И му́жи во́инстiи плѣни́ша кі́йждо себѣ́.
 • И взя́ша Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ зла́то от­ тысященача́лниковъ и от­ стонача́лниковъ и внесо́ша е́ въ ски́нiю свидѣ́нiя, въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ предъ Го́сподемъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему.
 • И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над Мадианитянами;
 • по тысяче из колена, от всех колен [сынов] Израилевых пошлите на войну.
 • И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на войну.
 • И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, их и Финееса, сына Елеазара, [сына Аарона,] священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги.
 • И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола;
 • и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом [вместе с убитыми их];
 • а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
 • и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем;
 • и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота;
 • и доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона.
 • И вышли Моисей и Елеазар священник и все князья общества навстречу им из стана.
 • И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны,
 • и сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых всех женщин?
 • вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем;
 • итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте;
 • а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя;
 • и пробудьте вне стана семь дней; всякий, убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день, вы и пленные ваши;
 • и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите.
 • И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею:
 • золото, серебро, медь, железо, олово и свинец,
 • и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтоб оно очистилось, а кроме того и очистительною водою должно очистить; все же, что не проходит через огонь, проведите через воду;
 • и одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар священник и начальники племен общества;
 • и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом;
 • и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота;
 • возьми это из половины их и отдай Елеазару священнику в возношение Господу;
 • и из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней.
 • И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею.
 • И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого скота шестьсот семьдесят пять тысяч,
 • крупного скота семьдесят две тысячи,
 • ослов шестьдесят одна тысяча,
 • людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ тридцать две тысячи.
 • Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была: мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот,
 • и дань Господу из мелкого скота шестьсот семьдесят пять;
 • крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань из них Господу семьдесят два;
 • ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань из них Господу шестьдесят один;
 • людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две души.
 • И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елеазару священнику, как повелел Господь Моисею.
 • И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне;
 • половина же на долю общества была: мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот,
 • крупного скота тридцать шесть тысяч,
 • ослов тридцать тысяч пятьсот,
 • людей шестнадцать тысяч.
 • Из половины сынов Израилевых взял Моисей одну пятидесятую часть из людей и из скота и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею.
 • И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и стоначальники,
 • и сказали Моисею: рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них;
 • и вот, мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и привески, для очищения душ наших пред Господом.
 • И взял у них Моисей и Елеазар священник золото во всех этих изделиях;
 • и было всего золота, которое принесено в возношение Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят сиклей, от тысяченачальников и стоначальников.
 • Воины грабили каждый для себя.
 • И взял Моисей и Елеазар священник золото от тысяченачальников и стоначальников, и принесли его в скинию собрания, в память сынов Израилевых пред Господом.
 •  Jehová habló a Moisés y le dijo:
 • «Ejecuta la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas; después irás a reunirte con tu pueblo.»
 • Entonces Moisés dijo al pueblo:

  «Armaos algunos de vosotros para la guerra contra Madián, y vayan a ejecutar la venganza de Jehová en Madián.

 • Enviaréis a la guerra a mil de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel.»
 • Así fueron aportados, de los millares de Israel, mil por cada tribu: doce mil hombres en pie de guerra.
 • Moisés los envió a la guerra; mil de cada tribu envió. Finees, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar.
 • Pelearon contra Madián como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todos los hombres.
 • Además de estas víctimas, mataron también a los reyes de Madián, Evi, Requem, Zur, Hur y Reba: cinco reyes de Madián. También mataron a espada a Balaam hijo de Beor.
 • Los hijos de Israel se llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas con sus niños, y les arrebataron todas sus bestias, todos sus ganados y bienes.
 • Incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones.
 • Tomaron todo el despojo y todo el botín, tanto de hombres como de bestias,
 • y llevaron los cautivos, el botín y los despojos ante Moisés, ante el sacerdote Eleazar y ante la congregación de los hijos de Israel, al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán, frente a Jericó.
 • Salieron Moisés y el sacerdote Eleazar, y todos los príncipes de la congregación, a recibirlos fuera del campamento.
 • Pero Moisés se enojó contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra.
 • Les dijo Moisés:

  «¿Por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres?

 • Ellas, por consejo de Balaam, fueron causa de que los hijos de Israel pecaran contra Jehová en lo tocante a Baal-peor, y por eso hubo mortandad en la congregación de Jehová.
 • Matad, pues, ahora a todos los niños varones; matad también a toda mujer que haya tenido relaciones carnales con un hombre.
 • Pero dejaréis con vida a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido hombre.
 • En cuanto a vosotros, cualquiera que haya dado muerte a una persona, y cualquiera que haya tocado un muerto, permaneced fuera del campamento siete días. Os purificaréis al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos.
 • Asimismo purificaréis todo vestido, toda prenda de pieles, toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera.»

 • El sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra:

  «Ésta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés:

 • Ciertamente el oro y la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo,
 • todo lo que resiste el fuego, por fuego lo haréis pasar, y quedará limpio, bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse. Pero haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego.
 • Además lavaréis vuestros vestidos el séptimo día, y así quedaréis limpios; después entraréis en el campamento.»
 • Jehová habló a Moisés y le dijo:
 • «Sacad la cuenta del botín que se ha hecho, tanto de las personas como de las bestias, tú y el sacerdote Eleazar, y los jefes de los padres de la congregación.
 • Luego partirás por mitades el botín entre los que pelearon, los que salieron a la guerra y toda la congregación.
 • Apartarás para Jehová el tributo de los hombres de guerra que salieron a la guerra; uno por cada quinientos, tanto de las personas como de los bueyes, de los asnos como de las ovejas.
 • De la mitad de ellos lo tomarás, y darás al sacerdote Eleazar la ofrenda de Jehová.
 • De la mitad perteneciente a los hijos de Israel tomarás uno por cada cincuenta, de las personas, los bueyes, los asnos, las ovejas y de todo animal, y los darás a los levitas, que tienen el cuidado del tabernáculo de Jehová.»
 • Moisés y el sacerdote Eleazar hicieron como Jehová mandó a Moisés.
 • El total del botín, sin contar lo que tomaron los hombres de guerra fue de seiscientas setenta y cinco mil ovejas,
 • setenta y dos mil bueyes,
 • y sesenta y un mil asnos.
 • En cuanto a las personas, las mujeres que no habían conocido hombre eran por todas treinta y dos mil.
 • La mitad correspondiente a la parte de los que habían salido a la guerra sumó trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas,
 • y el tributo de las ovejas para Jehová fue de seiscientas setenta y cinco.
 • De los bueyes: treinta y seis mil; y de ellos el tributo para Jehová fue de setenta y dos.
 • De los asnos: treinta mil quinientos; y de ellos el tributo para Jehová fue de sesenta y uno.
 • De las personas: dieciséis mil; y de ellas el tributo para Jehová fue de treinta y dos personas.
 • Moisés dio el tributo, para ofrenda reservada a Jehová, al sacerdote Eleazar, como Jehová lo mandó a Moisés.
 • La mitad perteneciente a los hijos de Israel, que apartó Moisés del botín de los hombres que habían ido a la guerra
 • (la mitad para la congregación fue de trescientas treinta y siete mil quinientas ovejas,
 • treinta y seis mil bueyes,
 • treinta mil quinientos asnos
 • y dieciséis mil personas).
 • De esta mitad, correspondiente a los hijos de Israel, tomó Moisés uno de cada cincuenta, tanto de las personas como de los animales, y los dio a los levitas, que tenían el cuidado del tabernáculo de Jehová, como Jehová lo había mandado a Moisés.
 • Se acercaron a Moisés los jefes de las tropas de aquel ejército, los jefes de millares y de centenas,
 • y dijeron a Moisés: «Tus siervos han hecho el recuento de los hombres de guerra que están a cargo nuestro, y no falta ninguno.
 • Por lo cual hemos traído a Jehová como ofrenda lo que cada uno ha hallado: alhajas de oro, brazaletes, manillas, anillos, zarcillos y cadenas, para hacer expiación por nuestras almas delante de Jehová.»
 • Moisés y el sacerdote Eleazar recibieron de ellos el oro y las alhajas, todas elaboradas.
 • Todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y de centenas sumó 16.750 siclos.
 • Los hombres del ejército habían tomado cada uno su botín.
 • Recibieron, pues, Moisés y el sacerdote Eleazar el oro de los jefes de millares y de centenas, y lo llevaron al Tabernáculo de reunión, como memorial de los hijos de Israel delante de Jehová.


 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Интиқоми Қасоси банӣ Исроилро аз мидёниён бигир; баъд аз он ба қавми худ хоҳӣ пайваст».
 • Ва Мусо ба қавм сухан ронда, гуфт: «Аз миёни худ одамонро барои лашкар мусаллаҳ намоед, то ки онҳо ба Мидён ҳуҷум карда, интиқоми Парвардигорро аз Мидён бигиранд.
 • Ҳазор нафар аз ҳар сибт, аз ҳамаи сибтҳои Исроил, ба лашкар бифиристед».
 • Ва аз қабилаҳои Исроил ҳазор нафар аз ҳар сибт, ҷамъ дувоздаҳ ҳазор нафар ҷанговарони мусаллаҳ супурда шуданд.
 • Ва Мусо онҳоро, ҳазор нафар аз ҳар сибт, ба ҷанг фиристод, онҳоро бо Финҳос ибни Элъозори коҳин, ки колои пок ва карнайҳо барои навохтан дар дасташ буд, ба ҷанг фиристод.
 • Ва онҳо бо Мидён, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд, ҷанг карданд, ва ҳамаи мардҳоро куштанд.
 • Ва дар миёни кушташудагон подшоҳони Мидён: Авӣ, Роқам, Сур, Ҳур ба Рабаъро, яъне панҷ подшоҳи Мидёнро куштанд; ва Билъом ибни Баӯрро бо шамшер куштанд.
 • Ва банӣ Исроил занони Мидён ва бачагони онҳоро ба асирӣ бурданд; ва ҳамаи чорпоён ва ҳамаи рамаҳо ва тамоми дороии онҳоро тороҷ карданд.
 • Ва ҳамаи шаҳрҳои онҳоро дар бошишгоҳҳои онҳо, ва тамоми деҳоти онҳоро бо оташ сӯзониданд.
 • Ва тамоми ғанимат ва ҳамаи одамон ва чорпоёни забтшударо гирифтанд,
 • ва асирон ва чорпоёни забтшуда ва ғаниматро пеши Мусо ва Элъозори коҳин ва ҷамоати банӣ Исроил ба бошишгоҳ, ба даштҳои Мӯоб, ки назди Урдун, дар рӯ ба рӯи Ериҳӯ буд, оварданд.
 • Ва Мусо ва Элъозори коҳин ва ҳамаи раисони ҷамоат ба пешвози онҳо, берун аз бошишгоҳ баромаданд.
 • Ва Мусо бар сардорони лашкар, яъне бар мириҳазорҳо ва мирисадҳо, ки аз ҷанг омада буданд, дарғазаб шуд,
 • ва Мусо ба онҳо гуфт: «Оё ҳамаи занонро зинда нигоҳ доштед?
 • Инҳо, охир, аз рӯи машварати Билъом, банӣ Исроилро васваса дода буданд, ки ба хотири Фаӯр ба Парвардигор хиёнат кунанд, ва дар ҷамоати Парвардигор вабо рӯй дод.
 • Ва алҳол, ҳар писарбачаро бикушед, ва ҳар занеро, ки бо мард ҳамхоб шуда бошад, бикушед.
 • Ва ҳар духтарро, ки бо мард ҳамхоб нашуда бошад, барои худ нигоҳ доред.
 • Ва шумо ҳафт рӯз берун аз бошишгоҳ хайма занед; ҳар кӣ касеро кушта бошад, ва ҳар кӣ ба кушташудае расида бошад, аз шумо ва асирони шумо, дар рӯзи сеюм ва дар рӯзи ҳафтум худро пок намояд.
 • Ва ҳар либос, ва ҳар колои чармин, ва ҳар чизи аз пашми буз сохташуда, ва ҳар колои чӯбинро пок намоед».
 • Ва Элъозори коҳин ба ҷанговароне ки ба ҷанг рафта буданд, гуфт: «Ин аст фаризаи шариат, ки Парвардигор ба Мусо фармудааст:
 • Фақат тилло, нуқра, мис, оҳан, қалъагӣ ва сурбро,
 • яъне ҳар чиро, ки ба оташ тоб меоварад, аз оташ бигзаронед, ва он пок хоҳад шуд, аммо бо оби поккунанда низ он бояд пок карда шавад; ва ҳар чиро, ки ба оташ тоб намеоварад, аз об бигзаронед.
 • Ва либосҳои худро дар рӯзи ҳафтум бишуед, ва пок хоҳед шуд, ва баъд аз он метавонед ба бошишгоҳ дохил шавед».
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Ту ва Элъозори коҳин ва сардорони хонаводаҳо ғанимати асириро, чи аз одамон, чи аз чорпоён, саросар дар шумор оваред.
 • Ва ин ғаниматро дар миёни ҷанговароне ки ба ҷанг рафтаанд, ва тамоми ҷамоат ду тақсим намо.
 • Ва аз ҷанговароне ки ба ҷанг рафтаанд, хироҷ барои Парвардигор бигир: як адад аз панҷсад адад – чи аз одамон, чи аз говон, чи аз харон, чи аз гӯсфандон.
 • Инро аз ҳиссаи онҳо гирифта, ба Элъозори коҳин бидеҳ, то ки ҳадия барои Парвардигор бошад.
 • Ва аз ҳиссаи банӣ Исроил як адад аз панҷоҳ адад – чи аз одамон, чи аз говон, чи аз харон, чи аз гӯсфандон, яъне аз ҳамаи чорпоён – бигир, ва онҳоро ба левизодагон, ки хизмати манзили Парвардигорро ба ҷо меоваранд, бидеҳ».
 • Ва Мусо ва Элъозори коҳин мувофиқи он чи Парвардигор ба Мусо фармуда буд, амал карданд.
 • Ва ғанимат, ғайр аз он чи мардони ҷангӣ тороҷ карда буданд, чунин буд: гӯсфандон – шашсаду ҳафтоду панҷ ҳазор сар;
 • Ва говон – ҳафтоду ду ҳазор сар;
 • Ва харон – шасту як ҳазор сар;
 • Ва одамон, аз заноне ки бо мард ҳамхоб нашудаанд, ҷамъ сию ду ҳазор нафар.
 • Ва нимае ки ҳиссаи ба ҷанг рафтагон шуда буд, чунин буд: миқдори гӯсфандон – сесаду сию ҳафт ҳазору панҷсад сар;
 • Ва хироҷи Парвардигор аз ин гӯсфандон – шашсаду ҳафтоду панҷ сар;
 • Ва говон – сию шаш ҳазор сар, ва аз онҳо хироҷ барои Парвардигор – ҳафтоду ду сар;
 • Ва харон – сӣ ҳазору панҷсад сар, ва аз онҳо хироҷ барои Парвардигор – шасту як сар;
 • Ва одамон – шонздаҳ ҳазор нафар, ва аз онҳо хироҷ барои Парвардигор – сию ду нафар.
 • Ва Мусо ин хироҷро, ки ҳадия барои Парвардигор буд, ба Элъозори коҳин дод, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва аз ҳиссаи банӣ Исроил, ки онро Мусо аз мардони ҷангӣ ҷудо карда буд, –
 • ин ҳиссаи ҷамоат чунин буд: гӯсфандон – сесаду сию ҳафт ҳазору панҷсад сар,
 • ва говон – сию шаш ҳазор,
 • ва харон – сӣ ҳазору панҷсад сар,
 • ва одамон – шонздаҳ ҳазор нафар, –
 • ва Мусо аз ҳиссаи банӣ Исроил як адад аз панҷоҳ адад – чи аз одамон, чи аз чорпоён – гирифт, ва онҳоро ба левизодагон, ки хизмати манзили Парвардигорро ба ҷо меоварданд, дод, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.
 • Ва сардороне ки бар ҳазораҳои лашкар буданд, яъне мириҳазорҳо ва мирисадҳо, назди Мусо омаданд,
 • ва ба Мусо гуфтанд: «Бандагонат ҷанговаронеро, ки зердасти мо мебошанд, саросар дар шумор овардем, ва як нафар ҳам аз онҳо кам нашудааст;
 • Пас, мо ҳадия барои Парвардигор овардаем аз он чи ҳар кас аз колои тилло: занҷирҳо, дастпонаҳо, ангуштаринҳо, ҳалқаҳо ва гарданбандҳо пайдо кардааст, то ки ҷонҳои моро ба ҳузури Парвардигор кафорат намояд».
 • Ва Мусо ва Элъозори коҳин тилло, яъне тамоми колои санъатро аз онҳо гирифтанд.
 • Ва тамоми тиллои ҳадия, ки ба Парвардигор аз ҷониби мириҳазорҳо ва мирисадҳо тақдим, карданд, шонздаҳ ҳазору ҳафтсаду панҷоҳ сиқл буд.
 • Ҷанговарон ҳар яке барои худ тороҷ карда буданд.
 • Ва Мусо ва Элъозори коҳин тиллоро аз мириҳазорҳо ва мирисадҳо гирифта, ба хаймаи ҷомеъ оварданд, то ки барои банӣ Исроил ба ҳузури Парвардигор ёдгорӣ бошад.