Скрыть
31:1
31:5
31:22
31:25
31:26
31:31
31:32
31:33
31:34
31:35
31:36
31:37
31:38
31:39
31:40
31:42
31:43
31:44
31:45
31:46
31:48
31:52
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
от­мсти́ ме́сть сыно́въ Изра́илевыхъ от­ Мадiани́товъ, и послѣди́ при­­ложи́шися къ лю́демъ сво­и́мъ.
И рече́ Моисе́й къ лю́демъ, глаго́ля: вооружи́те от­ ва́съ му́жы и ополчи́теся предъ Го́сподемъ на Мадiа́ма, от­да́ти от­мще́нiе от­ Го́спода Мадiа́му:
ты́сящу от­ пле́мене и ты́сящу от­ пле́мене, от­ всѣ́хъ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ, посли́те ополчи́тися.
И сочто́ша от­ ты́сящъ Изра́илевыхъ, по ты́сящи от­ пле́мене, два­на́­де­сять ты́сящъ вооруже́ныхъ на бра́нь.
И посла́ я́ Моисе́й ты́сящу от­ пле́мене и ты́сящу от­ пле́мене съ си́лою и́хъ, и Финее́са сы́на Елеаза́рова сы́на Ааро́на жерца́: и сосу́ды святы́я, и трубы́ зна́мен­ныя въ рука́хъ и́хъ.
И ополчи́шася на Мадiа́ма, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю, и изби́ша ве́сь му́жескъ по́лъ:
и царе́й Мадiа́мскихъ уби́ша вку́пѣ съ я́звеными и́хъ, и Еви́на и роко́ма, и Су́ра и у́ра и рово́ка, пя́ть царе́й Мадiа́млихъ: и Валаа́ма сы́на Вео́рова уби́ша мече́мъ съ я́звеными и́хъ:
и плѣни́ша же́нъ Мадiа́млихъ и имѣ́нiя и́хъ, и скоты́ и́хъ и вся́ при­­тяжа́нiя и́хъ, и си́лу и́хъ плѣни́ша:
и вся́ гра́ды и́хъ, я́же во обита́нiихъ и́хъ, и ве́си и́хъ пожго́ша огне́мъ,
и взя́ша ве́сь плѣ́нъ и́хъ и вся́ коры́сти и́хъ, от­ человѣ́ка до скота́:
и при­­ведо́ша къ Моисе́ю и ко Елеаза́ру жерцу́ и ко всѣ́мъ сыно́мъ Изра́илевымъ плѣ́нъ и коры́сти и имѣ́нiе въ по́лкъ, во Араво́ѳъ Моа́вль, и́же е́сть у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ.
И изы́де Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ и вси́ кня́зи со́нма въ срѣ́тенiе и́мъ внѣ́ полка́.
И разгнѣ́вася Моисе́й на надзира́телей си́лы, тысященача́лниковъ и стонача́лниковъ иду́щихъ от­ ополче́нiя бра́ни.
И рече́ и́мъ Моисе́й: вску́ю жи́въ оста́висте ве́сь же́нскъ по́лъ?
ты́я бо бы́ша сыно́мъ Изра́илевымъ, по словеси́ Валаа́млю, е́же от­ступи́ти и презрѣ́ти сло́во Госпо́дне Фого́ра ра́ди, и бы́сть я́зва въ со́нмѣ Госпо́дни:
и ны́нѣ избі́йте вся́къ му́жескъ по́лъ во вся́комъ во́зрастѣ, и вся́ку жену́, я́же позна́ ло́же му́жеско, избі́йте:
и вся́къ во́зрастъ же́нскъ, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска, живы́хъ оста́вите я́:
и вы́ ста́ните внѣ́ полка́ се́дмь дні́й: вся́къ уби́вый ду́шу и при­­косну́выйся убiе́ному да очи́стит­ся въ тре́тiй де́нь и въ де́нь седмы́й, вы́ и плѣ́нъ ва́шъ:
и вся́ку оде́жду, и вся́къ сосу́дъ ко́жанъ, и вся́ко содѣ́ланое от­ козли́чины, и вся́къ сосу́дъ древя́нъ очи́стите.
И рече́ Елеаза́ръ жре́цъ къ муже́мъ си́лы при­­ходя́щымъ от­ ополче́нiя ра́тнаго: сiе́ оправда́нiе зако́на, е́же заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю:
кромѣ́ сребра́ и зла́та, и мѣ́ди и желѣ́за, и кассите́ра и о́лова,
вся́ка ве́щь, я́же про́йдетъ сквоз­ѣ́ о́гнь, и [огне́мъ] очи́стит­ся, но и водо́ю очище́нiя очи́стит­ся: и вся́, ели́ка а́ще не про́йдутъ сквоз­ѣ́ о́гнь, да про́йдутъ сквоз­ѣ́ во́ду:
и испери́те ри́зы ва́шя въ де́нь седмы́й, и очи́ститеся: и по си́хъ вни́дете въ по́лкъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
воз­ми́те сочисле́нiе коры́стей плѣ́на от­ человѣ́ка до скота́, ты́ и Елеаза́ръ жре́цъ и кня́зи оте́че­ст­въ со́нма,
и раздѣли́те коры́сти между́ во́ины ходи́в­шими на бра́нь и между́ всѣ́мъ со́нмомъ,
и от­лучи́те да́нь Го́споду от­ люді́й во­е́н­ныхъ ходи́в­шихъ на бра́нь, еди́ну ду́шу от­ пяти́ со́тъ, от­ человѣ́къ и от­ ското́въ, и от­ воло́въ и от­ ове́цъ и от­ осля́тъ,
и от­ полови́ны и́хъ да во́змете, и да́си Елеаза́ру жерцу́ нача́тки Госпо́дни:
и от­ полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ да во́змеши еди́но от­ пяти́десяти человѣ́къ, и от­ воло́въ и от­ ове́цъ, и от­ осля́тъ и от­ всѣ́хъ ското́въ, и да́си я́ леви́томъ, и́же стрегу́тъ стражбы́ въ ски́нiи Госпо́дни.
И сотвори́ Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
И бы́сть мно́же­с­т­во плѣ́на, его́же плѣни́ша му́жи во́инстiи, от­ ове́цъ ше́сть со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть ты́сящъ,
и воло́въ се́дмьдесятъ двѣ́ ты́сящы,
и осло́въ шестьдеся́тъ еди́на ты́сяща,
и ду́шъ человѣ́ческихъ от­ же́нска по́лу, я́же не позна́ша ло́жа му́жеска, всѣ́хъ ду́шъ три́десять двѣ́ ты́сящы:
и бы́сть полови́на ча́сть ходи́в­шихъ на бра́нь, от­ числа́ ове́цъ три́ста три́десять се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
и бы́сть да́нь Го́споду от­ ове́цъ ше́сть со́тъ се́дмьдесятъ пя́ть:
и воло́въ три́десять ше́сть ты́сящъ, и да́нь Го́споду се́дмьдесятъ и два́:
и осло́въ три́десять ты́сящъ пя́ть со́тъ, и да́нь Го́споду шестьдеся́тъ еди́нъ:
и ду́шъ человѣ́ческихъ шесть­на́­де­сять ты́сящъ, и да́нь от­ си́хъ Го́споду три́десять двѣ́ души́.
И даде́ Моисе́й да́нь Го́споду, уча́стiе Бо́жiе Елеаза́ру жерцу́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
От полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ, и́хже раздѣли́ Моисе́й от­ муже́й во­е́н­ныхъ:
и бы́сть полови́на от­ со́нма, от­ ове́цъ три́ста и три́десять се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
и воло́въ три́десять ше́сть ты́сящъ:
осло́въ три́десять ты́сящъ и пя́ть со́тъ:
и человѣ́чихъ ду́шъ шесть­на́­де­сять ты́сящъ:
и взя́ Моисе́й от­ полови́ны сыно́въ Изра́илевыхъ, еди́но от­ пяти́десяти, от­ человѣ́къ и от­ ското́въ, и даде́ я́ леви́томъ стрегу́щымъ стражбы́ ски́нiи Госпо́дни, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
И прiидо́ша къ Моисе́ю вси́ поста́влен­нiи надъ ты́сящами си́лы, тысященача́лники и стонача́лники,
и реко́ша къ Моисе́ю: о́троцы тво­и́ взя́ша сочте́нiе от­ муже́й во­и́нскихъ, и́же су́ть у на́съ, и никто́же поги́бе от­ ни́хъ:
и при­­несо́хомъ да́ръ Го́споду, му́жъ е́же обрѣ́те, сосу́дъ зла́тъ и обру́чiе, и гри́вну и пе́рстень, и усеря́зи и че́пь злату́ю, умоли́ти о на́съ предъ Го́сподемъ.
И взя́ Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ зла́то от­ ни́хъ, вся́къ сосу́дъ содѣ́ланъ.
И бы́сть всего́ зла́та уча́стiе, е́же от­лучи́ся Го́споду, шесть­на́­де­сять ты́сящъ и се́дмь со́тъ и пятьдеся́тъ Си́кль от­ тысященача́лниковъ и от­ стонача́лниковъ.
И му́жи во́инстiи плѣни́ша кі́йждо себѣ́.
И взя́ша Моисе́й и Елеаза́ръ жре́цъ зла́то от­ тысященача́лниковъ и от­ стонача́лниковъ и внесо́ша е́ въ ски́нiю свидѣ́нiя, въ па́мять сыно́въ Изра́илевыхъ предъ Го́сподемъ.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
отмсти Мадианитянам за сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему.
И сказал Моисей народу, говоря: вооружите из себя людей на войну, чтобы они пошли против Мадианитян, совершить мщение Господне над Мадианитянами;
по тысяче из колена, от всех колен [сынов] Израилевых пошлите на войну.
И выделено из тысяч Израилевых, по тысяче из колена, двенадцать тысяч вооруженных на войну.
И послал их Моисей на войну, по тысяче из колена, их и Финееса, сына Елеазара, [сына Аарона,] священника, на войну, и в руке его священные сосуды и трубы для тревоги.
И пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и убили всех мужеского пола;
и вместе с убитыми их убили царей Мадиамских: Евия, Рекема, Цура, Хура и Реву, пять царей Мадиамских, и Валаама, сына Веорова, убили мечом [вместе с убитыми их];
а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу,
и все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем;
и взяли все захваченное и всю добычу, от человека до скота;
и доставили пленных и добычу и захваченное к Моисею и к Елеазару священнику и к обществу сынов Израилевых, к стану, на равнины Моавитские, что у Иордана, против Иерихона.
И вышли Моисей и Елеазар священник и все князья общества навстречу им из стана.
И прогневался Моисей на военачальников, тысяченачальников и стоначальников, пришедших с войны,
и сказал им Моисей: [для чего] вы оставили в живых всех женщин?
вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за что и поражение было в обществе Господнем;
итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте;
а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя;
и пробудьте вне стана семь дней; всякий, убивший человека и прикоснувшийся к убитому, очиститесь в третий день и в седьмой день, вы и пленные ваши;
и все одежды, и все кожаные вещи, и все сделанное из козьей шерсти, и все деревянные сосуды очистите.
И сказал Елеазар священник воинам, ходившим на войну: вот постановление закона, который заповедал Господь Моисею:
золото, серебро, медь, железо, олово и свинец,
и все, что проходит через огонь, проведите через огонь, чтоб оно очистилось, а кроме того и очистительною водою должно очистить; все же, что не проходит через огонь, проведите через воду;
и одежды ваши вымойте в седьмой день, и очиститесь, и после того входите в стан.
И сказал Господь Моисею, говоря:
сочти добычу плена, от человека до скота, ты и Елеазар священник и начальники племен общества;
и раздели добычу пополам между воевавшими, ходившими на войну, и между всем обществом;
и от воинов, ходивших на войну, возьми дань Господу, по одной душе из пятисот, из людей и из крупного скота, и из ослов и из мелкого скота;
возьми это из половины их и отдай Елеазару священнику в возношение Господу;
и из половины сынов Израилевых возьми по одной доле из пятидесяти, из людей, из крупного скота, из ослов и из мелкого скота, и отдай это левитам, служащим при скинии Господней.
И сделал Моисей и Елеазар священник, как повелел Господь Моисею.
И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого скота шестьсот семьдесят пять тысяч,
крупного скота семьдесят две тысячи,
ослов шестьдесят одна тысяча,
людей, женщин, которые не знали мужеского ложа, всех душ тридцать две тысячи.
Половина, доля ходивших на войну, по расчислению была: мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот,
и дань Господу из мелкого скота шестьсот семьдесят пять;
крупного скота тридцать шесть тысяч, и дань из них Господу семьдесят два;
ослов тридцать тысяч пятьсот, и дань из них Господу шестьдесят один;
людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать две души.
И отдал Моисей дань, возношение Господу, Елеазару священнику, как повелел Господь Моисею.
И из половины сынов Израилевых, которую отделил Моисей у бывших на войне;
половина же на долю общества была: мелкого скота триста тридцать семь тысяч пятьсот,
крупного скота тридцать шесть тысяч,
ослов тридцать тысяч пятьсот,
людей шестнадцать тысяч.
Из половины сынов Израилевых взял Моисей одну пятидесятую часть из людей и из скота и отдал это левитам, исполняющим службу при скинии Господней, как повелел Господь Моисею.
И пришли к Моисею начальники над тысячами войска, тысяченачальники и стоначальники,
и сказали Моисею: рабы твои сосчитали воинов, которые нам поручены, и не убыло ни одного из них;
и вот, мы принесли приношение Господу, кто что достал из золотых вещей: цепочки, запястья, перстни, серьги и привески, для очищения душ наших пред Господом.
И взял у них Моисей и Елеазар священник золото во всех этих изделиях;
и было всего золота, которое принесено в возношение Господу, шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят сиклей, от тысяченачальников и стоначальников.
Воины грабили каждый для себя.
И взял Моисей и Елеазар священник золото от тысяченачальников и стоначальников, и принесли его в скинию собрания, в память сынов Израилевых пред Господом.
Киргизский
Тењир Мусага мындай деди:
«Ысрайыл уулдары єчєн мидиандыктардан љч ал, ошондон кийин љз элиње кошуласыњ».
Ошондо Муса элге кайрылып, мындай деди: «Мидиандыктардан Тењирдин љчєн алыш єчєн, мидиандыктарга каршы чыгууга љзєњљрдєн арањардан адамдарды куралдандырып, согушка камдагыла.
Ысрайыл урууларынын ар биринен мињден киши чыгарып, согушка жљнљткєлљ».
Ошондо мињдеген Ысрайыл элинин ар бир уруусунан мињден – он эки мињ куралдуу жоокер согушка бљлєндє.
Муса ар бир уруудан мињден алып, аларды согушка жљнљттє, алар менен кошо ыйык кызмат кылуучу Элазардын уулу Пинехасты да согушка жљнљттє. Анын колунда ыйык идиштер жана белги берєєчє сурнай бар эле.
Ошентип, Тењир Мусага буйругандай, алар мидиандыктарга каршы согуш ачып, алардын бардык эркек аттууларын кырып салышты.
Љлтєрєлгљндљр менен кошо Мидиандын беш падышасын: Эби, Рекем, Сур, Хур, Ребаны кошо љлтєрєштє, Бейордун уулу Биламды да кылыч менен љлтєрєштє.
Ал эми мидиандыктардын аялдары менен балдарын Ысрайыл уулдары туткундап алышты, алардын бодо малын, короо-короо койлорун, мєлкєн олжолоп алышты.
Алардын карамагындагы шаарларды, айыл-кыштактарды љрттљп жиберишти.
Тартып алгандарынын баарын: бєт олжону, малды, туткундап алган адамдарды алып кетишти.
Алар туткундарын, олжолорун, тартып алгандарын Жерихонун мањдайындагы Иордандын боюнда, Маап тєздєгєндљ жайгашкан Ысрайыл уулдарынын жамаатына жана Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазарга жеткиришти.
Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар, жамааттын бєт тљрљлљрє алардын алдынан тосуп чыгышты.
Ошондо согуштан кайткан аскер башчыларына, мињ башыларына, жєз башыларына Мусанын ачуусу келип, мындай деди:
«Аялдарын эмне єчєн тирєє калтырдыњар?
Биламдын кењеши менен Пейорго жагынып, Ысрайыл уулдарынын Тењирден баш тартуусуна себепкер болгондор ушулар. Ошон єчєн Тењирдин жамааты кыйраган.
Ошондуктан бардык эркек балдарын, эркек менен жаткан аялдарын љлтєргєлљ.
Ал эми эркек кљрљ элек кыздарын љзєњљр єчєн тирєє калтыргыла.
Ошондон кийин жети кєн стандын сыртында туруп тургула. Киши љлтєргљн же љлєккљ тийген адамдарыњардын баары, туткундарыњар да єчєнчє жана жетинчи кєнє тазалангыла.
Бєт кийимињерди, бєт булгаары буюмдарыњарды, эчкинин жєнєнљн жасалган бєт нерселерињерди, бєт жыгач идиштерињерди тазалап чыккыла».
Ыйык кызмат кылуучу Элазар согушка барып келген жоокерлерге мындай деди: «Тењирдин Мусага осуяттаган мыйзамы мындай:
“Алтынды, кємєштє, жезди, темирди, калайды жана коргошунду,
отко салына тургандардын бардыгын тазалаш єчєн отко салгыла, андан кийин тазартуучу сууга салгыла, ошондо таза болот, ал эми отко салынбай тургандардын бардыгын сууга салгыла.
Кийимињерди болсо жетинчи кєнє жуугула, ошондо таза болосуњар, ошондон кийин гана станга кирсењер болот”».
Тењир Мусага мындай деди:
«Ыйык кызмат кылуучу Элазар жана жамааттын уруу башчылары менен олжого тєшкљн адамдарды, малды санап чык.
Анан олжону согушка барып келген жоокерлерге жана бєт жамаатка тењ бљлєп бер.
Согушка барып келген ар бир жоокерден Тењир єчєн алым ал, адамдардан да, бодо малдан да, эшектерден да, майда малдан да ал: беш жєз баштан бир баш ал.
Аларга тийген олжонун жарымынан алым ал. Муну љйдљ кљтљрєп Тењирге алып келген курмандык катары ыйык кызмат кылуучу Элазарга бер.
Ысрайыл уулдарына тийген олжонун жарымынан Тењирдин жыйын чатырында кызмат кылган лебилерге бер. Адамдардан да, бодо малдан да, эшектерден да, майда малдан да ал: элєє баштан бир баш ал».
Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар Тењирдин Мусага айтканындай кылышты.
Согушка барып келген жоокерлер тартып алган олжонун саны: алты жєз жетимиш беш мињ майда мал,
жетимиш эки мињ бодо мал,
алтымыш бир мињ эшек,
отуз эки мињ эркек кљрљ элек кыз.
Согушка катышкандардын жарым єлєшєн эсептегенде, єч жєз отуз жети мињ беш жєз майда мал болду.
Тењир єчєн алынган алымдын саны алты жєз жетимиш беш майда мал болду.
Бодо малдын саны – отуз алты мињ, анын жетимиш экиси – Тењир єчєн алынган алым.
Эшектин саны – отуз мињ беш жєз, анын алтымыш бири – Тењир єчєн алынган алым.
Адамдардын саны – он алты мињ, анын отуз экиси – Тењир єчєн алынган алым.
Муса Тењир єчєн алынган алымды, Тењир буйругандай, ыйык кызмат кылуучу Элазарга тапшырды.
Муса согушка катышкандар алып келген олжонун жарымын Ысрайыл уулдарына бљлєп берди.
Жамааттын энчисине тийген олжонун жарымы мынча: єч жєз отуз жети мињ беш жєз майда мал,
отуз алты мињ бодо мал,
отуз мињ беш жєз эшек,
он алты мињ адам.
Ысрайыл уулдарына тийген жарым олжонун: адамдардын, малдын элєєдљн бир бљлєгєн Муса алып, Тењир буйругандай, Тењирдин жыйын чатырында кызмат кылган лебилерге берди.
Мусага мињдеген жоокерлердин аскер башчылары, мињ башылары, жєз башылары келип, мындай дешти:
«Кулдарыњ љздљрєнљ тапшырылган жоокерлерди санап чыгышты, алардын бири да кемибептир.
Мына, Тењирдин алдында тазаланышыбыз єчєн, ар кимибиз љзєбєз тапкан алтындан жасалган буюмдарды: моюнга тагылчу чынжырларды, билериктерди, шакектерди, сљйкљлљрдє, чачпактарды Тењирге арнап алып келдик».
Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар алтындан жасалган ушул буюмдарды алардан алышты.
Мињ башылар менен жєз башылардын Тењирге арнап алып келген алтын буюмдарынын салмагы он алты мињ жети жєз элєє шекел болду.
Жоокерлердин ар бири љзє єчєн талап-тоногон.
Ошентип, Муса менен ыйык кызмат кылуучу Элазар мињ башылар менен жєз башылардан алтындарды алып, Тењир Ысрайыл уулдарын эсине алышы єчєн, жыйын чатырына алып келишти.
耶和华吩咐摩西说,
你要在米甸人身上报以色列人的仇,后来要归到你列祖(原文作本民)那里。
摩西吩咐百姓说,要从你们中间叫人带兵器出去攻击米甸,好在米甸人身上为耶和华报仇。
从以色列众支派中,每支派要打发一千人去打仗。
于是从以色列千万人中,每支派交出一千人,共一万二千人,带着兵器预备打仗。
摩西就打发每支派的一千人去打仗,并打发祭司以利亚撒的儿子非尼哈同去。非尼哈手里拿着圣所的器皿和吹大声的号筒。
他们就照耶和华所吩咐摩西的,与米甸人打仗,杀了所有的男丁。
在所杀的人中,杀了米甸的五王,就是以未,利金,苏珥,户珥,利巴,又用刀杀了比珥的儿子巴兰。
以色列人掳了米甸人的妇女孩子,并将他们的牲畜,羊群,和所有的财物都夺了来,当作掳物,
又用火焚烧他们所住的城邑和所有的营寨,
把一切所夺的,所掳的,连人带牲畜都带了去,
将所掳的人,所夺的牲畜,财物,都带到摩押平原,在约旦河边与耶利哥相对的营盘,交给摩西和祭司以利亚撒,并以色列的会众。
摩西和祭司以利亚撒,并会众一切的首领,都出到营外迎接他们。
摩西向打仗回来的军长,就是千夫长,百夫长,发怒,
对他们说,你们要存留这一切妇女的活命麽,
这些妇女因巴兰的计谋,叫以色列人在毗珥的事上得罪耶和华,以致耶和华的会众遭遇瘟疫。
所以,你们要把一切的男孩和所有已嫁的女子都杀了。
但女孩子中,凡没有出嫁的,你们都可以存留她的活命。
你们要在营外驻扎七日。凡杀了人的,和一切摸了被杀的,并你们所掳来的人口,第三日,第七日,都要洁净自己,
也要因一切的衣服,皮物,山羊毛织的物,和各样的木器,洁净自己。
祭司以利亚撒对打仗回来的兵丁说,耶和华所吩咐摩西律法中的条例乃是这样,
金,银,铜,铁,锡,铅,
凡能见火的,你们要叫它经火就为洁净,然而还要用除污秽的水洁净它。凡不能见火的,你们要叫它过水。
第七日,你们要洗衣服,就为洁净,然后可以进营。
耶和华晓谕摩西说,
你和祭司以利亚撒,并会众的各族长,要计算所掳来的人口和牲畜的总数。
把所掳来的分作两半,一半归与出去打仗的精兵,一半归与全会众。
又要从出去打仗所得的人口,牛,驴,羊群中,每五百取一,作为贡物奉给耶和华。
从他们一半之中,要取出来交给祭司以利亚撒,作为耶和华的举祭。
从以色列人的一半之中,就是从人口,牛,驴,羊群,各样牲畜中,每五十取一,交给看守耶和华帐幕的利未人。
于是摩西和祭司以利亚撒照耶和华所吩咐摩西的行了。
除了兵丁所夺的财物以外,所掳来的,羊六十七万五千只。
牛七万二千只。
驴六万一千匹。
女人共三万二千口,都是没有出嫁的。
出去打仗之人的分,就是他们所得的那一半,共计羊三十三万七千五百只,
从其中归耶和华为贡物的,有六百七十五只。
牛三万六千只,从其中归耶和华为贡物的,有七十二只。
驴三万零五百匹,从其中归耶和华为贡物的,有六十一匹。
人一万六千口,从其中归耶和华的,有三十二口。
摩西把贡物,就是归与耶和华的举祭,交给祭司以利亚撒,是照耶和华所吩咐摩西的。
以色列人所得的那一半,就是摩西从打仗的人取来分给他们的。
(会众的那一半有,羊三十三万七千五百只。
牛三万六千只。
驴三万零五百匹。
人一万六千口。)
无论是人口是牲畜,摩西每五十取一,交给看守耶和华帐幕的利未人,是照耶和华所吩咐摩西的。
带领千军的各军长,就是千夫长,百夫长,都近前来见摩西,
对他说,仆人权下的兵已经计算总数,并不短少一人。
如今我们将各人所得的金器,就是脚链子,镯子,打印的戒指,耳环,手钏,都送来为耶和华的供物,好在耶和华面前为我们的生命赎罪。
摩西和祭司以利亚撒就收了他们的金子,都是打成的器皿。
千夫长,百夫长所献给耶和华为举祭的金子共有一万六千七百五十舍客勒。
各兵丁都为自己夺了财物。
摩西和祭司以利亚撒收了千夫长,百夫长的金子,就带进会幕,在耶和华面前作为以色列人的纪念。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки