Скрыть
32:2
32:3
32:4
32:5
32:6
32:13
32:14
32:15
32:16
32:21
32:22
32:23
32:25
32:26
32:27
32:28
32:30
32:31
32:32
32:34
32:35
32:36
32:37
32:38
32:40
Церковнославянский (рус)
И скота́ мно́же­с­т­во бя́ше сыно́мъ Руви́млимъ и сыно́мъ Га́довымъ, мно́го зѣло́. И ви́дѣша страну́ Иази́рову и страну́ Галаа́дову, и бя́ше мѣ́сто, мѣ́сто ско́тно.
И при­­ше́дше сы́нове Руви́мли и сы́нове Га́довы реко́ша къ Моисе́ю и ко Елеаза́ру жерцу́ и ко князе́мъ со́нма, глаго́люще:
Атаро́ѳъ и Дево́нъ, и Иази́ръ и Намра́, и Есево́нъ и Елеа́ли, и Севама́ и Нава́въ и Веа́нъ,
земля́, ю́же предаде́ Госпо́дь предъ сы́ны Изра́илевыми, земля́ скотопита́телна е́сть, рабо́мъ же тво­и́мъ ско́тъ е́сть.
И рѣ́ша: а́ще обрѣто́хомъ благода́ть предъ тобо́ю, да да́ст­ся на́мъ земля́ сiя́ рабо́мъ тво­и́мъ во одержа́нiе, и не преводи́ на́съ чрезъ Иорда́нъ.
И рече́ Моисе́й сыно́мъ Га́довымъ и сыно́мъ Руви́млимъ: бра́тiя ва́шя по́йдутъ на бра́нь, и вы́ ли ся́дете ту́?
И вску́ю развраща́ете се́рдце сыно́въ Изра́илевыхъ, не прейти́ на зе́млю, ю́же дае́тъ Госпо́дь и́мъ?
Не та́ко ли сотвори́ша отцы́ ва́ши, егда́ посла́хъ я́ от­ Ка́дисъ-Варни́ согля́дати зе́млю?
И взыдо́ша до де́бри Грезно́вныя, и согля́даша зе́млю, и от­врати́ша се́рдце сыно́въ Изра́илевыхъ, я́ко да не вни́дутъ въ зе́млю, ю́же даде́ и́мъ Госпо́дь?
И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь въ де́нь о́нъ и кля́т­ся, глаго́ля:
а́ще у́зрятъ человѣ́цы сі́и изше́дшiи изъ Еги́пта, от­ два́десяти лѣ́тъ и вы́шше, вѣ́дущiи добро́ и зло́, зе́млю, е́юже кля́хся Авраа́му и Исаа́ку и Иа́кову: не послѣ́доваша бо вслѣ́дъ Мене́,
то́чiю Хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ от­луче́н­ный и Иису́съ сы́нъ Нави́нъ, я́ко послѣ́доваша вслѣ́дъ Го́спода.
И разгнѣ́вася я́ростiю Госпо́дь на Изра́иля, и томи́ я́ въ пусты́ни четы́редесять лѣ́тъ, до́ндеже потреби́ся ве́сь ро́дъ творя́щiй зла́я предъ Го́сподемъ.
Се́, воста́сте вмѣ́сто оте́цъ ва́шихъ, сокруше́нiе человѣ́къ грѣ́шниковъ, при­­ложи́ти еще́ къ я́рости гнѣ́ва Госпо́дня на Изра́иля:
я́ко от­вратите́ся от­ Него́, при­­ложи́ти еще́ оста́вити его́ въ пусты́ни, и воз­беззако́н­нуете на ве́сь со́нмъ се́й.
И прiидо́ша къ нему́ и глаго́лаша: огра́ды овца́мъ да согради́мъ здѣ́ ското́мъ сво­и́мъ, и гра́ды имѣ́ниемъ на́шымъ:
и мы́ вооруже́ни по́йдемъ на стражбу́ пе́рвiи сыно́мъ Изра́илевымъ, до́ндеже введе́мъ я́ въ мѣ́сто и́хъ: и да вселя́т­ся имѣ́нiя на́ша во градѣ́хъ утвержде́ныхъ ра́ди живу́щихъ на земли́:
не воз­врати́мся въ до́мы на́шя, до́ндеже раздѣля́т­ся сы́нове Изра́илтестiи, кі́йждо въ наслѣ́дiе свое́:
и ктому́ не наслѣ́димъ въ ни́хъ объ ону́ страну́ Иорда́на и да́лѣе, я́ко прiя́хомъ жре́бiя на́шя сiю́ страну́ Иорда́на на восто́ки.
И рече́ къ ни́мъ Моисе́й: а́ще сотворите́ по словеси́ сему́, а́ще вооружите́ся предъ Го́сподемъ на бра́нь,
и пре́йдетъ вся́къ ору́жникъ ва́шъ Иорда́нъ предъ Го́сподемъ на бра́нь, до́ндеже потреби́т­ся вра́гъ Его́ от­ лица́ Его́,
и облада́на бу́детъ земля́ предъ Го́сподемъ, и посе́мъ воз­врати́теся, и бу́дете безви́н­ни предъ Го́сподемъ и от­ Изра́иля: и бу́детъ земля́ сiя́ ва́мъ во одержа́нiе предъ Го́сподемъ:
а́ще же не сотворите́ та́ко, согрѣшите́ предъ Го́сподемъ, и увѣ́сте грѣ́хъ ва́шъ, егда́ ва́съ пости́гнутъ зла́я:
и соградите́ вы́ себѣ́ гра́ды имѣ́нiю ва́­шему и огра́ды ското́мъ ва́шымъ: и исходя́щее изъ у́стъ ва́шихъ сотворите́.
И реко́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове Га́довы къ Моисе́ю, глаго́люще: раби́ тво­и́ сотворя́тъ, я́коже Госпо́дь на́шъ повелѣ́лъ е́сть:
имѣ́нiе на́­ше, и жены́ на́ши, и ве́сь ско́тъ на́шъ да бу́дутъ во градѣ́хъ Галаа́довыхъ:
раби́ же тво­и́ пре́йдутъ вси́ вооруже́ни и угото́вани предъ Го́сподемъ на бра́нь, я́коже глаго́летъ Госпо́дь.
И при­­ста́ви и́мъ Моисе́й Елеаза́ра жерца́ и Иису́са сы́на Нави́на, и кня́зи оте́че­ст­въ племе́нъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
И рече́ къ ни́мъ Моисе́й: а́ще пре́йдутъ сы́нове Руви́мли и сы́нове Га́довы съ ва́ми чрезъ Иорда́нъ, вся́къ вооруже́нъ на бра́нь предъ Го́сподемъ, и облада́ете земле́ю предъ собо́ю, и дади́те и́мъ зе́млю Галаа́дову во одержа́нiе.
А́ще ли не пре́йдутъ вооруже́ни съ ва́ми на бра́нь предъ Го́сподемъ, то́ предпосли́те имѣ́нiе и́хъ и жены́ и́хъ и скоты́ и́хъ пре́жде ва́съ на зе́млю Ханаа́ню, и да наслѣ́дятъ ку́пно съ ва́ми въ земли́ Ханаа́ни.
И от­вѣща́ша сы́нове Руви́мли и сы́нове Га́довы, глаго́люще: ели́ка глаго́летъ Госпо́дь рабо́мъ Сво­и́мъ, та́ко сотвори́мъ мы́:
пре́йдемъ вооруже́ни предъ Го́сподемъ въ зе́млю Ханаа́ню, и дади́те на́мъ во одержа́нiе страну́ сiю́ Иорда́на.
И даде́ и́мъ Моисе́й сыно́мъ Га́довымъ и сыно́мъ Руви́млимъ и полупле́мени Манассі́ину сыно́въ Ио́сифовыхъ ца́р­ст­во Сио́на царя́ Аморре́йска и ца́р­ст­во О́га царя́ Васа́нска, зе́млю и гра́ды съ предѣ́лы ея́, гра́ды окре́стныя земли́.
И согради́ша сы́нове Га́довы Дево́нъ и Атаро́ѳъ и Аро­и́ръ,
и Софа́нъ и Иази́ръ, и воз­несо́ша и́хъ,
и Намра́мъ и Веѳара́нъ гра́ды тве́рды, и огра́ды овца́мъ.
И сы́нове Руви́мли согради́ша Есево́нъ и Елеа́ли и Карiаѳаи́мъ,
и Наво́нъ и Веельмео́нъ огражде́ны, и Севама́: и прозва́ша по имено́мъ сво­и́мъ имена́ градо́мъ, я́же согради́ша.
И и́де у́ръ сы́нъ Махи́ровъ, вну́къ Манассі́евъ, въ Галаа́дъ, и взя́ его́, и погуби́ Аморре́а живу́щаго въ не́мъ:
и даде́ Моисе́й Галаа́дъ Махи́ру сы́ну Манассі́ину, и всели́ся ту́.
И Иаи́ръ сы́нъ Манассі́евъ и́де и взя́ се́ла и́хъ, и прозва́ша я́ се́ла Иаи́рова.
И Нава́въ и́де и взя́ Каа́ѳа и се́ла его́, и именова́ я́ Наво́ѳъ от­ и́мене сво­его́.
Условия, на которых Рувиму, Гаду и половине колена Манассиина позволяется поселиться на восток от Иордана.
У сынов Рувимовых и у сынов Гадовых стад было весьма много; и увидели они, что земля Иазер и земля Галаад есть место годное для стад;
и пришли сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали Моисею и Елеазару священнику и князьям общества, говоря:
Атароф и Дивон, и Иазер, и Нимра, и Есевон, и Елеале, и Севам, и Нево, и Веон,
земля, которую Господь поразил пред обществом Израилевым, есть земля годная для стад, а у рабов твоих есть стада.
И сказали: если мы нашли благоволение в глазах твоих, отдай землю сию рабам твоим во владение; не переводи нас чрез Иордан.
И сказал Моисей сынам Гадовым и сынам Рувимовым: братья ваши пойдут на войну, а вы останетесь здесь?
для чего вы отвращаете сердце сынов Израилевых от перехода в землю, которую дает им Господь?
так поступили отцы ваши, когда я посылал их из Кадес-Варни для обозрения земли:
они доходили до долины Есхол, и видели землю, и отвратили сердце сынов Израилевых, чтобы не шли они в землю, которую Господь дает им;
и воспылал в тот день гнев Господа, и поклялся Он, говоря:
люди сии, вышедшие из Египта, от двадцати лет и выше [знающие добро и зло,] не увидят земли, о которой Я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, потому что они не повиновались Мне,
кроме Халева, сына Иефонниина, Кенезеянина, и Иисуса, сына Навина, потому что они повиновались Господу.
И воспылал гнев Господа на Израиля, и водил Он их по пустыне сорок лет, доколе не кончился весь род, сделавший зло в очах Господних.
И вот, вместо отцов ваших восстали вы, отродье грешников, чтоб усилить еще ярость гнева Господня на Израиля.
Если вы отвратитесь от Него, то Он опять оставит его в пустыне, и вы погубите весь народ сей.
И подошли они к нему и сказали: мы построим здесь овчие дворы для стад наших и города для детей наших;
сами же мы первые вооружимся и пойдем пред сынами Израилевыми, доколе не приведем их в места их; а дети наши пусть останутся в укрепленных городах, для безопасности от жителей земли;
не возвратимся в домы наши, доколе не вступят сыны Израилевы каждый в удел свой;
ибо мы не возьмем с ними удела по ту сторону Иордана и далее, если удел нам достанется по эту сторону Иордана, к востоку.
И сказал им Моисей: если вы это сделаете, если вооруженные пойдете на войну пред Господом,
и пойдет каждый из вас вооруженный за Иордан пред Господом, доколе не истребит Он врагов Своих пред Собою,
и покорена будет земля пред Господом, то после возвратитесь и будете неповинны пред Господом и пред Израилем, и будет земля сия у вас во владении пред Господом;
если же не сделаете так, то согрешите пред Господом, и испытаете наказание за грех ваш, которое постигнет вас;
стройте себе города для детей ваших и дворы для овец ваших и делайте, что произнесено устами вашими.
И сказали сыны Гадовы и сыны Рувимовы Моисею: рабы твои сделают, как повелевает господин наш;
дети наши, жены наши, стада наши и весь скот наш останутся тут в городах Галаада,
а рабы твои, все, вооружившись, как воины, пойдут пред Господом на войну, как говорит господин наш.
И дал Моисей о них повеление Елеазару священнику и Иисусу, сыну Навину, и начальникам племен сынов Израилевых,
и сказал им Моисей: если сыны Гадовы и сыны Рувимовы перейдут с вами за Иордан, все вооружившись на войну пред Господом, и покорена будет пред вами земля, то отдайте им землю Галаад во владение;
если же не пойдут они с вами вооруженные [на войну пред Господом, то пошлите пред собою имение их, жен их и скот их в землю Ханаанскую], и они получат владение вместе с вами в земле Ханаанской.
И отвечали сыны Гадовы и сыны Рувимовы и сказали: как сказал Господь рабам твоим, так и сделаем;
мы пойдем вооруженные пред Господом в землю Ханаанскую, а удел владения нашего пусть будет по эту сторону Иордана.
И отдал Моисей им, сынам Гадовым и сынам Рувимовым, и половине колена Манассии, сына Иосифова, царство Сигона, царя Аморрейского, и царство Ога, царя Васанского, землю с городами ее и окрестностями, – города земли во все стороны.
И построили сыны Гадовы Дивон и Атароф, и Ароер,
и Атароф-Шофан, и Иазер, и Иогбегу,
и Беф-Нимру и Беф-Гаран, города укрепленные и дворы для овец.
И сыны Рувимовы построили Есевон, Елеале, Кириафаим,
и Нево, и Ваал-Меон, которых имена переменены, и Сивму, и дали имена городам, которые они построили.
И пошли сыны Махира, сына Манассиина, в Галаад, и взяли его, и выгнали Аморреев, которые были в нем;
и отдал Моисей Галаад Махиру, сыну Манассии, и он поселился в нем.
И Иаир, сын Манассии, пошел и взял селения их, и назвал их: селения Иаировы.
И Новах пошел и взял Кенаф и зависящие от него города, и назвал его своим именем: Новах.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible