Скрыть
33:1
33:2
33:5
33:10
33:12
33:13
33:17
33:19
33:20
33:21
33:22
33:23
33:24
33:25
33:26
33:27
33:28
33:29
33:30
33:32
33:33
33:34
33:39
33:41
33:42
33:45
33:46
33:51
33:56
И сі́и ста́нове сыно́въ Изра́илевыхъ, егда́ изыдо́ша изъ земли́ Еги́петскiя съ си́лою сво­е́ю руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.
И написа́ Моисе́й воз­движе́нiя и́хъ и ста́ны и́хъ, по словеси́ Госпо́дню. И сі́и ста́нове ше́­ст­вiя и́хъ:
воз­двиго́шася от­ Рамессы́ въ ме́сяцъ пе́рвый, въ пятый­на́­де­сять де́нь пе́рваго ме́сяца: нау́трiе Па́схи изыдо́ша сы́нове Изра́илтестiи руко́ю высо́кою предъ всѣ́ми Еги́птяны:
и Еги́птяне погреба́ху уме́ршыя от­ ни́хъ вся́, я́же изби́ Госпо́дь вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй: и въ бозѣ́хъ и́хъ сотвори́ от­мще́нiе Госпо́дь.
И воз­дви́гшеся сы́нове Изра́илевы от­ Рамессы́, ополчи́шася въ Сокхо́ѳѣ:
и воз­дви́гшеся от­ Сокхо́ѳа, ополчи́шася въ Вуѳа́нѣ, и́же е́сть ча́сть нѣ́кая пусты́ни:
и воз­двиго́шася от­ Вуѳа́на, и ополчи́шася во у́стiи Иро́ѳа, и́же е́сть пря́мо Веельсепфо́ну, и ополчи́шася пря́мо Магдо́лу:
и воз­двиго́шася пря́мо Иро́ѳу, и про­идо́ша среди́ мо́ря въ пусты́ню: и идо́ша путе́мъ три́ дни́ въ пусты́ни ті́и, и ополчи́шася въ Го́рькостехъ.
И воз­двиго́шася от­ Го́рькостей и прiидо́ша въ Ели́мъ: и въ Ели́мѣ [бы́ша] два­на́­де­сять исто́чники во́дъ, и се́дмьдесятъ сте́блiй фи́никовъ, и ополчи́шася у воды́ та́мо.
И воз­двиго́шася от­ Ели́ма и ополчи́шася у мо́ря Чермна́го:
и воз­двиго́шася от­ мо́ря Чермна́го и ополчи́шася въ пусты́ни Си́нъ:
и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Си́нъ и ополчи́шася въ Рафа́кѣ:
и воз­двиго́шася от­ Рафа́ка и ополчи́шася въ Елу́сѣ:
и воз­двиго́шася от­ Елу́са и ополчи́шася въ Рафиди́нѣ: и не бы́сть та́мо воды́ лю́демъ пи́ти.
И воз­двиго́шася от­ Рафиди́на и ополчи́шася въ пусты́ни Сина́:
и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Сина́ и ополчи́шася во Гробѣ́хъ похотѣ́нiя:
и воз­двиго́шася от­ Гробо́въ похотѣ́нiя и ополчи́шася во Асиро́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Асиро́ѳа и ополчи́шася въ Раѳа́мѣ:
и воз­двиго́шася от­ Раѳа́ма и ополчи́шася въ Ремно́нъ-Фаре́сѣ:
и воз­двиго́шася от­ Ремно́нъ-Фаре́са и ополчи́шася въ Лемво́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ Лемво́на и ополчи́шася въ Ресса́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ Ресса́на и ополчи́шася въ Макелла́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Макелла́ѳа и ополчи́шася во Арсафа́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Арсафа́ѳа горы́ и ополчи́шася въ Харада́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Харада́ѳа и ополчи́шася въ Макидо́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Макидо́ѳа и ополчи́шася въ Катаа́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Катаа́ѳа и ополчи́шася во Ѳара́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Ѳара́ѳа и ополчи́шася въ Маѳе́ккѣ:
и воз­двиго́шася от­ Маѳе́кка и ополчи́шася во Аселмо́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ Аселмо́на и ополчи́шася въ Масуру́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Масуру́ѳа и ополчи́шася въ Ванакка́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ Ванакка́на и ополчи́шася въ горѣ́ Гадда́дъ:
и воз­двиго́шася от­ горы́ Гадда́дъ и ополчи́шася во Етева́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Етева́ѳа и ополчи́шася во Евро́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ Евро́на и ополчи́шася въ Гесiо́нъ-Га́верѣ:
и воз­двиго́шася от­ Гесiо́нъ-Га́вера и ополчи́шася въ пусты́ни Си́нъ: и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Си́нъ и ополчи́шася въ пусты́ни Фара́ни, я́же е́сть Ка́дисъ:
и воз­двиго́шася от­ Ка́диса и ополчи́шася въ горѣ́ О́ръ бли́зъ земли́ Едо́мли.
И взы́де Ааро́нъ жре́цъ на го́ру О́ръ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, и у́мре та́мо въ четыредеся́тое лѣ́то изше́­ст­вiя сыно́въ Изра́илевыхъ изъ земли́ Еги́петскiя, ме́сяца пя́таго въ пе́рвый де́нь ме́сяца.
И Ааро́нъ бя́ше ста́ два́десяти тре́хъ лѣ́тъ, егда́ у́мре въ горѣ́ О́ръ.
И услы́ша Ханане́й ца́рь Ара́дскiй, и се́й живя́ше въ земли́ Ханаа́ни, егда́ вхожда́ху сы́нове Изра́илевы.
И воз­двиго́шася от­ горы́ О́ръ и ополчи́шася въ Селмо́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ Селмо́на и ополчи́шася въ Фино́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ Фино́на и ополчи́шася во Ово́ѳѣ:
и воз­двиго́шася от­ Ово́ѳа и ополчи́шася въ Гаи́, объ ону́ страну́ предѣ́лъ Моа́влихъ:
и воз­двиго́шася от­ Гаи́ и ополчи́шася въ Дево́нъ-Га́дѣ:
и воз­двиго́шася от­ Дево́нъ-Га́да и ополчи́шася въ Гелмо́нъ-Девлаѳаи́мѣ:
и воз­двиго́шася от­ Гелмо́нъ-Девлаѳаи́ма и ополчи́шася въ гора́хъ Авари́млихъ пря́мо Нава́ву:
и воз­двиго́шася от­ го́ръ Авари́млихъ и ополчи́шася на за́падѣ Моа́вли, у Иорда́на при­­ Иерихо́нѣ:
и воз­двиго́шася от­ за́пада Моа́вля и ополчи́шася у Иорда́на, между́ Есимо́ѳомъ, до Велсатти́ма на за́пады Моа́ва.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ за́падѣ Моа́ва у Иорда́на при­­ Иерихо́нѣ, глаго́ля:
глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: вы́ прехо́дите Иорда́нъ въ зе́млю Ханаа́ню,
и погуби́те вся́ живу́щыя на земли́ от­ лица́ ва́­шего, и разруши́те стражбы́ и́хъ, и вся́ и́долы излiя́н­ныя и́хъ сокруши́те я́, и вся́ ка́пища и́хъ разруши́те,
и погуби́те вся́ живу́щыя на земли́, и всели́теся въ ню́: ва́мъ бо да́хъ зе́млю и́хъ по жре́бiю:
и наслѣ́дите зе́млю и́хъ жре́бiемъ по племена́мъ ва́шымъ: мно́гимъ умно́жите одержа́нiе и́хъ, и ма́лымъ ума́лите одержа́нiе и́хъ: въ не́же изы́детъ и́мя его́, та́мо да бу́детъ жре́бiй его́: по племена́мъ оте́че­ст­вiй ва́шихъ наслѣ́дите:
а́ще же не погубите́ живу́щихъ на земли́ от­ лица́ ва́­шего, бу́дутъ, и́хже оста́вите от­ ни́хъ, остны́ во очесѣ́хъ ва́шихъ и стрѣ́лы въ ре́брахъ ва́шихъ, и совражду́ютъ ва́мъ на земли́, на не́йже вы́ вселите́ся:
и бу́детъ я́коже умы́слихъ сотвори́ти о́нѣмъ, то́ сотворю́ ва́мъ.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible