Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И сі́и ста́нове сыно́въ Изра́илевыхъ, егда́ изыдо́ша изъ земли́ Еги́петскiя съ си́лою сво­е́ю руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.
 • И написа́ Моисе́й воз­движе́нiя и́хъ и ста́ны и́хъ, по словеси́ Госпо́дню. И сі́и ста́нове ше́­ст­вiя и́хъ:
 • воз­двиго́шася от­ Рамессы́ въ ме́сяцъ пе́рвый, въ пятый­на́­де­сять де́нь пе́рваго ме́сяца: нау́трiе па́схи изыдо́ша сы́нове Изра́илтестiи руко́ю высо́кою предъ всѣ́ми Еги́птяны:
 • и Еги́птяне погреба́ху уме́ршыя от­ ни́хъ вся́, я́же изби́ Госпо́дь вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй: и въ бозѣ́хъ и́хъ сотвори́ от­мще́нiе Госпо́дь.
 • И воз­дви́гшеся сы́нове Изра́илевы от­ Рамессы́, ополчи́шася въ сокхо́ѳѣ:
 • и воз­дви́гшеся от­ сокхо́ѳа, ополчи́шася въ вуѳа́нѣ, и́же е́сть ча́сть нѣ́кая пусты́ни:
 • и воз­двиго́шася от­ вуѳа́на, и ополчи́шася во у́стiи Иро́ѳа, и́же е́сть пря́мо веельсепфо́ну, и ополчи́шася пря́мо Магдо́лу:
 • и воз­двиго́шася пря́мо Иро́ѳу, и про­идо́ша среди́ мо́ря въ пусты́ню: и идо́ша путе́мъ три́ дни́ въ пусты́ни ті́и, и ополчи́шася въ го́рькостехъ.
 • И воз­двиго́шася от­ го́рькостей и прiидо́ша въ Ели́мъ: и въ Ели́мѣ [бы́ша] два­на́­де­сять исто́чники во́дъ, и се́дмьдесятъ сте́блiй фи́никовъ, и ополчи́шася у воды́ та́мо.
 • И воз­двиго́шася от­ Ели́ма и ополчи́шася у мо́ря чермна́го:
 • и воз­двиго́шася от­ мо́ря чермна́го и ополчи́шася въ пусты́ни Си́нъ:
 • и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Си́нъ и ополчи́шася въ Рафа́кѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Рафа́ка и ополчи́шася въ Елу́сѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Елу́са и ополчи́шася въ Рафиди́нѣ: и не бы́сть та́мо воды́ лю́демъ пи́ти.
 • И воз­двиго́шася от­ Рафиди́на и ополчи́шася въ пусты́ни Сина́:
 • и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Сина́ и ополчи́шася во гробѣ́хъ похотѣ́нiя:
 • и воз­двиго́шася от­ гробо́въ похотѣ́нiя и ополчи́шася во Асиро́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Асиро́ѳа и ополчи́шася въ раѳа́мѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ раѳа́ма и ополчи́шася въ ремно́нъ-фаре́сѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ремно́нъ-фаре́са и ополчи́шася въ лемво́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ лемво́на и ополчи́шася въ ресса́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ресса́на и ополчи́шася въ макелла́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ макелла́ѳа и ополчи́шася во Арсафа́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Арсафа́ѳа горы́ и ополчи́шася въ Харада́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Харада́ѳа и ополчи́шася въ макидо́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ макидо́ѳа и ополчи́шася въ катаа́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ катаа́ѳа и ополчи́шася во Ѳара́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Ѳара́ѳа и ополчи́шася въ маѳе́ккѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ маѳе́кка и ополчи́шася во Аселмо́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Аселмо́на и ополчи́шася въ Масуру́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Масуру́ѳа и ополчи́шася въ ванакка́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ванакка́на и ополчи́шася въ горѣ́ гадда́дъ:
 • и воз­двиго́шася от­ горы́ гадда́дъ и ополчи́шася во етева́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ етева́ѳа и ополчи́шася во евро́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ евро́на и ополчи́шася въ гесiо́нъ-га́верѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ гесiо́нъ-га́вера и ополчи́шася въ пусты́ни Си́нъ: и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Си́нъ и ополчи́шася въ пусты́ни Фара́ни, я́же е́сть Ка́дисъ:
 • и воз­двиго́шася от­ Ка́диса и ополчи́шася въ горѣ́ о́ръ бли́зъ земли́ Едо́мли.
 • И взы́де Ааро́нъ жре́цъ на го́ру о́ръ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, и у́мре та́мо въ четыредеся́тое лѣ́то изше́­ст­вiя сыно́въ Изра́илевыхъ изъ земли́ Еги́петскiя, ме́сяца пя́таго въ пе́рвый де́нь ме́сяца.
 • И Ааро́нъ бя́ше ста́ два́десяти тре́хъ лѣ́тъ, егда́ у́мре въ горѣ́ о́ръ.
 • И услы́ша Ханане́й ца́рь Ара́дскiй, и се́й живя́ше въ земли́ Ханаа́ни, егда́ вхожда́ху сы́нове Изра́илевы.
 • И воз­двиго́шася от­ горы́ о́ръ и ополчи́шася въ селмо́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ селмо́на и ополчи́шася въ Фино́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Фино́на и ополчи́шася во ово́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ово́ѳа и ополчи́шася въ гаи́, объ ону́ страну́ предѣ́лъ Моа́влихъ:
 • и воз­двиго́шася от­ гаи́ и ополчи́шася въ Дево́нъ-га́дѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Дево́нъ-га́да и ополчи́шася въ гелмо́нъ-девлаѳаи́мѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ гелмо́нъ-девлаѳаи́ма и ополчи́шася въ гора́хъ Авари́млихъ пря́мо Нава́ву:
 • и воз­двиго́шася от­ го́ръ Авари́млихъ и ополчи́шася на за́падѣ Моа́вли, у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ за́пада Моа́вля и ополчи́шася у Иорда́на, между́ есимо́ѳомъ, до велсатти́ма на за́пады Моа́ва.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ за́падѣ Моа́ва у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: вы́ прехо́дите Иорда́нъ въ зе́млю Ханаа́ню,
 • и погуби́те вся́ живу́щыя на земли́ от­ лица́ ва́­шего, и разруши́те стражбы́ и́хъ, и вся́ и́долы излiя́н­ныя и́хъ сокруши́те я́, и вся́ ка́пища и́хъ разруши́те,
 • и погуби́те вся́ живу́щыя на земли́, и всели́теся въ ню́: ва́мъ бо да́хъ зе́млю и́хъ по жре́бiю:
 • и наслѣ́дите зе́млю и́хъ жре́бiемъ по племена́мъ ва́шымъ: мно́гимъ умно́жите одержа́нiе и́хъ, и ма́лымъ ума́лите одержа́нiе и́хъ: въ не́же изы́детъ и́мя его́, та́мо да бу́детъ жре́бiй его́: по племена́мъ оте́че­ст­вiй ва́шихъ наслѣ́дите:
 • а́ще же не погубите́ живу́щихъ на земли́ от­ лица́ ва́­шего, бу́дутъ, и́хже оста́вите от­ ни́хъ, остны́ во очесѣ́хъ ва́шихъ и стрѣ́лы въ ре́брахъ ва́шихъ, и совражду́ютъ ва́мъ на земли́, на не́йже вы́ вселите́ся:
 • и бу́детъ я́коже умы́слихъ сотвори́ти о́нѣмъ, то́ сотворю́ ва́мъ.
 • Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли Египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона.
 • Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их:
 • из Раамсеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца; на другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта;
 • между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд.
 • Так отправились сыны Израилевы из Раамсеса и расположились станом в Сокхофе.
 • И отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни.
 • И отправились из Ефама и обратились к Пи-Гахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом.
 • Отправившись от Гахирофа, прошли среди моря в пустыню, и шли три дня пути пустынею Ефам, и расположились станом в Мерре.
 • И отправились из Мерры и пришли в Елим; в Елиме же [было] двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом.
 • И отправились из Елима и расположились станом у Чермного моря.
 • И отправились от Чермного моря и расположились станом в пустыне Син.
 • И отправились из пустыни Син и расположились станом в Дофке.
 • И отправились из Дофки и расположились станом в Алуше.
 • И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу.
 • И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской.
 • И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттааве.
 • И отправились из Киброт-Гаттаавы и расположились станом в Асирофе.
 • И отправились из Асирофа и расположились станом в Рифме.
 • И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фареце.
 • И отправились из Римнон-Фареца и расположились станом в Ливне.
 • И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе.
 • И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе.
 • И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер.
 • И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде.
 • И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе.
 • И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе.
 • И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе.
 • И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке.
 • И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне.
 • И отправились из Хашмоны и расположились станом в Мосерофе.
 • И отправились из Мосерофа и расположились станом в Бене-Яакане.
 • И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде.
 • И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе.
 • И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне.
 • И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-Гавере.
 • И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син. [Отправившись из пустыни Син, расположились станом в пустыне Фаран,] она же Кадес.
 • И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор, у пределов земли Едомской.
 • И взошел Аарон священник на гору Ор по повелению Господню и умер там в сороковой год по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца;
 • Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор.
 • Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы.
 • И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне.
 • И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне.
 • И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе.
 • И отправились из Овофа и расположились станом в Ийм-Авариме, на пределах Моава.
 • И отправились из Ийма и расположились станом в Дивон-Гаде.
 • И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме.
 • И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево.
 • И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона;
 • они расположились станом у Иордана от Беф-Иешимофа до Аве-Ситтима на равнинах Моавитских.
 • И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую,
 • то прогони́те от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите и все высоты их разорите;
 • и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение;
 • и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим: многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее; кому где выйдет жребий, там ему и будет удел; по коленам отцов ваших возьмите себе уделы;
 • если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить,
 • и тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам.
 • 以 色 列 人 按 着 军 队 , 在 摩 西 , 亚 伦 的 手 下 出 埃 及 地 所 行 的 路 程 ( 或 作 站 口 下 同 ) 记 在 下 面 。
 • 摩 西 遵 着 耶 和 华 的 吩 咐 记 载 他 们 所 行 的 路 程 , 其 路 程 乃 是 这 样 ,
 • 正 月 十 五 日 , 就 是 逾 越 节 的 次 日 , 以 色 列 人 从 兰 塞 起 行 , 在 一 切 埃 及 人 眼 前 昂 然 无 惧 地 出 去 。
 • 那 时 , 埃 及 人 正 葬 埋 他 们 的 长 子 , 就 是 耶 和 华 在 他 们 中 间 所 击 杀 的 。 耶 和 华 也 败 坏 他 们 的 神 。
 • 以 色 列 人 从 兰 塞 起 行 , 安 营 在 疏 割 。
 • 从 疏 割 起 行 , 安 营 在 旷 野 边 的 以 倘 。
 • 从 以 倘 起 行 , 转 到 比 哈 希 录 , 是 在 巴 力 洗 分 对 面 , 就 在 密 夺 安 营 。
 • 从 比 哈 希 录 对 面 起 行 , 经 过 海 中 到 了 书 珥 旷 野 , 又 在 伊 坦 的 旷 野 走 了 三 天 的 路 程 , 就 安 营 在 玛 拉 。
 • 从 玛 拉 起 行 , 来 到 以 琳 ( 以 琳 有 十 二 股 水 泉 , 七 十 棵 棕 树 ) , 就 在 那 里 安 营 。
 • 从 以 琳 起 行 , 安 营 在 红 海 边 。
 • 从 红 海 边 起 行 , 安 营 在 汛 的 旷 野 。
 • 从 汛 的 旷 野 起 行 , 安 营 在 脱 加 。
 • 从 脱 加 起 行 , 安 营 在 亚 录 。
 • 从 亚 录 起 行 , 安 营 在 利 非 订 。 在 那 里 , 百 姓 没 有 水 喝 。
 • 从 利 非 订 起 行 , 安 营 在 西 乃 的 旷 野 。
 • 从 西 乃 的 旷 野 起 行 , 安 营 在 基 博 罗 哈 他 瓦 。
 • 从 基 博 罗 哈 他 瓦 起 行 , 安 营 在 哈 洗 录 。
 • 从 哈 洗 录 起 行 , 安 营 在 利 提 玛 。
 • 从 利 提 玛 起 行 , 安 营 在 临 门 帕 烈 。
 • 从 临 门 帕 烈 起 行 , 安 营 在 立 拿 。
 • 从 立 拿 起 行 , 安 营 在 勒 撒 。
 • 从 勒 撒 起 行 , 安 营 在 基 希 拉 他 。
 • 从 基 希 拉 他 起 行 , 安 营 在 沙 斐 山 。
 • 从 沙 斐 山 起 行 , 安 营 在 哈 拉 大 。
 • 从 哈 拉 大 起 行 , 安 营 在 玛 吉 希 录 。
 • 从 玛 吉 希 录 起 行 , 安 营 在 他 哈 。
 • 从 他 哈 起 行 , 安 营 在 他 拉 。
 • 从 他 拉 起 行 , 安 营 在 密 加 。
 • 从 密 加 起 行 , 安 营 在 哈 摩 拿 。
 • 从 哈 摩 拿 起 行 , 安 营 在 摩 西 录 。
 • 从 摩 西 录 起 行 , 安 营 在 比 尼 亚 干 。
 • 从 比 尼 亚 干 起 行 , 安 营 在 曷 哈 及 甲 。
 • 从 曷 哈 及 甲 起 行 , 安 营 在 约 巴 他 。
 • 从 约 巴 他 起 行 , 安 营 在 阿 博 拿 。
 • 从 阿 博 拿 起 行 , 安 营 在 以 旬 迦 别 。
 • 从 以 旬 迦 别 起 行 , 安 营 在 寻 的 旷 野 , 就 是 加 低 斯 。
 • 从 加 低 斯 起 行 , 安 营 在 何 珥 山 , 以 东 地 的 边 界 。
 • 以 色 列 人 出 了 埃 及 地 后 四 十 年 , 五 月 初 一 日 , 祭 司 亚 伦 遵 着 耶 和 华 的 吩 咐 上 何 珥 山 , 就 死 在 那 里 。
 • 亚 伦 死 在 何 珥 山 的 时 候 年 一 百 二 十 三 岁 。
 • 住 在 迦 南 南 地 的 迦 南 人 亚 拉 得 王 听 说 以 色 列 人 来 了 。
 • 以 色 列 人 从 何 珥 山 起 行 , 安 营 在 撒 摩 拿 。
 • 从 撒 摩 拿 起 行 , 安 营 在 普 嫩 。
 • 从 普 嫩 起 行 , 安 营 在 阿 伯 。
 • 从 阿 伯 起 行 , 安 营 在 以 耶 亚 巴 琳 , 摩 押 的 边 界 。
 • 从 以 耶 亚 巴 琳 起 行 , 安 营 在 底 本 迦 得 。
 • 从 底 本 迦 得 起 行 , 安 营 在 亚 门 低 比 拉 太 音 。
 • 从 亚 门 低 比 拉 太 音 起 行 , 安 营 在 尼 波 对 面 的 亚 巴 琳 山 里 。
 • 从 亚 巴 琳 山 起 行 , 安 营 在 摩 押 平 原 约 旦 河 边 , 耶 利 哥 对 面 。
 • 他 们 在 摩 押 平 原 沿 约 旦 河 边 安 营 , 从 伯 耶 施 末 直 到 亚 伯 什 亭 。
 • 耶 和 华 在 摩 押 平 原 约 旦 河 边 , 耶 利 哥 对 面 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 你 吩 咐 以 色 列 人 说 , 你 们 过 约 旦 河 进 迦 南 地 的 时 候 ,
 • 就 要 从 你 们 面 前 赶 出 那 里 所 有 的 居 民 , 毁 灭 他 们 一 切 錾 成 的 石 像 和 他 们 一 切 铸 成 的 偶 像 , 又 拆 毁 他 们 一 切 的 邱 坛 。
 • 你 们 要 夺 那 地 , 住 在 其 中 , 因 我 把 那 地 赐 给 你 们 为 业 。
 • 你 们 要 按 家 室 拈 阄 , 承 受 那 地 。 人 多 的 , 要 把 产 业 多 分 给 他 们 。 人 少 的 , 要 把 产 业 少 分 给 他 们 。 拈 出 何 地 给 何 人 , 就 要 归 何 人 。 你 们 要 按 宗 族 的 支 派 承 受 。
 • 倘 若 你 们 不 赶 出 那 地 的 居 民 , 所 容 留 的 居 民 就 必 作 你 们 眼 中 的 刺 , 肋 下 的 荆 棘 , 也 必 在 你 们 所 住 的 地 上 扰 害 你 们 。
 • 而 且 我 素 常 有 意 怎 样 待 他 们 , 也 必 照 样 待 你 们 。