Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И сі́и ста́нове сыно́въ Изра́илевыхъ, егда́ изыдо́ша изъ земли́ Еги́петскiя съ си́лою сво­е́ю руко́ю Моисе́овою и Ааро́нею.
 • И написа́ Моисе́й воз­движе́нiя и́хъ и ста́ны и́хъ, по словеси́ Госпо́дню. И сі́и ста́нове ше́­ст­вiя и́хъ:
 • воз­двиго́шася от­ Рамессы́ въ ме́сяцъ пе́рвый, въ пятый­на́­де­сять де́нь пе́рваго ме́сяца: нау́трiе па́схи изыдо́ша сы́нове Изра́илтестiи руко́ю высо́кою предъ всѣ́ми Еги́птяны:
 • и Еги́птяне погреба́ху уме́ршыя от­ ни́хъ вся́, я́же изби́ Госпо́дь вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй: и въ бозѣ́хъ и́хъ сотвори́ от­мще́нiе Госпо́дь.
 • И воз­дви́гшеся сы́нове Изра́илевы от­ Рамессы́, ополчи́шася въ сокхо́ѳѣ:
 • и воз­дви́гшеся от­ сокхо́ѳа, ополчи́шася въ вуѳа́нѣ, и́же е́сть ча́сть нѣ́кая пусты́ни:
 • и воз­двиго́шася от­ вуѳа́на, и ополчи́шася во у́стiи Иро́ѳа, и́же е́сть пря́мо веельсепфо́ну, и ополчи́шася пря́мо Магдо́лу:
 • и воз­двиго́шася пря́мо Иро́ѳу, и про­идо́ша среди́ мо́ря въ пусты́ню: и идо́ша путе́мъ три́ дни́ въ пусты́ни ті́и, и ополчи́шася въ го́рькостехъ.
 • И воз­двиго́шася от­ го́рькостей и прiидо́ша въ Ели́мъ: и въ Ели́мѣ [бы́ша] два­на́­де­сять исто́чники во́дъ, и се́дмьдесятъ сте́блiй фи́никовъ, и ополчи́шася у воды́ та́мо.
 • И воз­двиго́шася от­ Ели́ма и ополчи́шася у мо́ря чермна́го:
 • и воз­двиго́шася от­ мо́ря чермна́го и ополчи́шася въ пусты́ни Си́нъ:
 • и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Си́нъ и ополчи́шася въ Рафа́кѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Рафа́ка и ополчи́шася въ Елу́сѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Елу́са и ополчи́шася въ Рафиди́нѣ: и не бы́сть та́мо воды́ лю́демъ пи́ти.
 • И воз­двиго́шася от­ Рафиди́на и ополчи́шася въ пусты́ни Сина́:
 • и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Сина́ и ополчи́шася во гробѣ́хъ похотѣ́нiя:
 • и воз­двиго́шася от­ гробо́въ похотѣ́нiя и ополчи́шася во Асиро́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Асиро́ѳа и ополчи́шася въ раѳа́мѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ раѳа́ма и ополчи́шася въ ремно́нъ-фаре́сѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ремно́нъ-фаре́са и ополчи́шася въ лемво́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ лемво́на и ополчи́шася въ ресса́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ресса́на и ополчи́шася въ макелла́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ макелла́ѳа и ополчи́шася во Арсафа́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Арсафа́ѳа горы́ и ополчи́шася въ Харада́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Харада́ѳа и ополчи́шася въ макидо́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ макидо́ѳа и ополчи́шася въ катаа́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ катаа́ѳа и ополчи́шася во Ѳара́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Ѳара́ѳа и ополчи́шася въ маѳе́ккѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ маѳе́кка и ополчи́шася во Аселмо́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Аселмо́на и ополчи́шася въ Масуру́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Масуру́ѳа и ополчи́шася въ ванакка́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ванакка́на и ополчи́шася въ горѣ́ гадда́дъ:
 • и воз­двиго́шася от­ горы́ гадда́дъ и ополчи́шася во етева́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ етева́ѳа и ополчи́шася во евро́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ евро́на и ополчи́шася въ гесiо́нъ-га́верѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ гесiо́нъ-га́вера и ополчи́шася въ пусты́ни Си́нъ: и воз­двиго́шася от­ пусты́ни Си́нъ и ополчи́шася въ пусты́ни Фара́ни, я́же е́сть Ка́дисъ:
 • и воз­двиго́шася от­ Ка́диса и ополчи́шася въ горѣ́ о́ръ бли́зъ земли́ Едо́мли.
 • И взы́де Ааро́нъ жре́цъ на го́ру о́ръ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, и у́мре та́мо въ четыредеся́тое лѣ́то изше́­ст­вiя сыно́въ Изра́илевыхъ изъ земли́ Еги́петскiя, ме́сяца пя́таго въ пе́рвый де́нь ме́сяца.
 • И Ааро́нъ бя́ше ста́ два́десяти тре́хъ лѣ́тъ, егда́ у́мре въ горѣ́ о́ръ.
 • И услы́ша Ханане́й ца́рь Ара́дскiй, и се́й живя́ше въ земли́ Ханаа́ни, егда́ вхожда́ху сы́нове Изра́илевы.
 • И воз­двиго́шася от­ горы́ о́ръ и ополчи́шася въ селмо́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ селмо́на и ополчи́шася въ Фино́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Фино́на и ополчи́шася во ово́ѳѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ ово́ѳа и ополчи́шася въ гаи́, объ ону́ страну́ предѣ́лъ Моа́влихъ:
 • и воз­двиго́шася от­ гаи́ и ополчи́шася въ Дево́нъ-га́дѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ Дево́нъ-га́да и ополчи́шася въ гелмо́нъ-девлаѳаи́мѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ гелмо́нъ-девлаѳаи́ма и ополчи́шася въ гора́хъ Авари́млихъ пря́мо Нава́ву:
 • и воз­двиго́шася от­ го́ръ Авари́млихъ и ополчи́шася на за́падѣ Моа́вли, у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ:
 • и воз­двиго́шася от­ за́пада Моа́вля и ополчи́шася у Иорда́на, между́ есимо́ѳомъ, до велсатти́ма на за́пады Моа́ва.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ за́падѣ Моа́ва у Иорда́на при­­ иерихо́нѣ, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: вы́ прехо́дите Иорда́нъ въ зе́млю Ханаа́ню,
 • и погуби́те вся́ живу́щыя на земли́ от­ лица́ ва́­шего, и разруши́те стражбы́ и́хъ, и вся́ и́долы излiя́н­ныя и́хъ сокруши́те я́, и вся́ ка́пища и́хъ разруши́те,
 • и погуби́те вся́ живу́щыя на земли́, и всели́теся въ ню́: ва́мъ бо да́хъ зе́млю и́хъ по жре́бiю:
 • и наслѣ́дите зе́млю и́хъ жре́бiемъ по племена́мъ ва́шымъ: мно́гимъ умно́жите одержа́нiе и́хъ, и ма́лымъ ума́лите одержа́нiе и́хъ: въ не́же изы́детъ и́мя его́, та́мо да бу́детъ жре́бiй его́: по племена́мъ оте́че­ст­вiй ва́шихъ наслѣ́дите:
 • а́ще же не погубите́ живу́щихъ на земли́ от­ лица́ ва́­шего, бу́дутъ, и́хже оста́вите от­ ни́хъ, остны́ во очесѣ́хъ ва́шихъ и стрѣ́лы въ ре́брахъ ва́шихъ, и совражду́ютъ ва́мъ на земли́, на не́йже вы́ вселите́ся:
 • и бу́детъ я́коже умы́слихъ сотвори́ти о́нѣмъ, то́ сотворю́ ва́мъ.
 • Вот станы сынов Израилевых, которые вышли из земли Египетской по ополчениям своим, под начальством Моисея и Аарона.
 • Моисей, по повелению Господню, описал путешествие их по станам их, и вот станы путешествия их:
 • из Раамсеса отправились они в первый месяц, в пятнадцатый день первого месяца; на другой день Пасхи вышли сыны Израилевы под рукою высокою в глазах всего Египта;
 • между тем Египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд.
 • Так отправились сыны Израилевы из Раамсеса и расположились станом в Сокхофе.
 • И отправились из Сокхофа и расположились станом в Ефаме, что на краю пустыни.
 • И отправились из Ефама и обратились к Пи-Гахирофу, что пред Ваал-Цефоном, и расположились станом пред Мигдолом.
 • Отправившись от Гахирофа, прошли среди моря в пустыню, и шли три дня пути пустынею Ефам, и расположились станом в Мерре.
 • И отправились из Мерры и пришли в Елим; в Елиме же [было] двенадцать источников воды и семьдесят финиковых дерев, и расположились там станом.
 • И отправились из Елима и расположились станом у Чермного моря.
 • И отправились от Чермного моря и расположились станом в пустыне Син.
 • И отправились из пустыни Син и расположились станом в Дофке.
 • И отправились из Дофки и расположились станом в Алуше.
 • И отправились из Алуша и расположились станом в Рефидиме, и не было там воды, чтобы пить народу.
 • И отправились из Рефидима и расположились станом в пустыне Синайской.
 • И отправились из пустыни Синайской и расположились станом в Киброт-Гаттааве.
 • И отправились из Киброт-Гаттаавы и расположились станом в Асирофе.
 • И отправились из Асирофа и расположились станом в Рифме.
 • И отправились из Рифмы и расположились станом в Римнон-Фареце.
 • И отправились из Римнон-Фареца и расположились станом в Ливне.
 • И отправились из Ливны и расположились станом в Риссе.
 • И отправились из Риссы и расположились станом в Кегелафе.
 • И отправились из Кегелафы и расположились станом на горе Шафер.
 • И отправились от горы Шафер и расположились станом в Хараде.
 • И отправились из Харады и расположились станом в Макелофе.
 • И отправились из Макелофа и расположились станом в Тахафе.
 • И отправились из Тахафа и расположились станом в Тарахе.
 • И отправились из Тараха и расположились станом в Мифке.
 • И отправились из Мифки и расположились станом в Хашмоне.
 • И отправились из Хашмоны и расположились станом в Мосерофе.
 • И отправились из Мосерофа и расположились станом в Бене-Яакане.
 • И отправились из Бене-Яакана и расположились станом в Хор-Агидгаде.
 • И отправились из Хор-Агидгада и расположились станом в Иотвафе.
 • И отправились от Иотвафы и расположились станом в Авроне.
 • И отправились из Аврона и расположились станом в Ецион-Гавере.
 • И отправились из Ецион-Гавера и расположились станом в пустыне Син. [Отправившись из пустыни Син, расположились станом в пустыне Фаран,] она же Кадес.
 • И отправились из Кадеса и расположились станом на горе Ор, у пределов земли Едомской.
 • И взошел Аарон священник на гору Ор по повелению Господню и умер там в сороковой год по исшествии сынов Израилевых из земли Египетской, в пятый месяц, в первый день месяца;
 • Аарон был ста двадцати трех лет, когда умер на горе Ор.
 • Ханаанский царь Арада, который жил к югу земли Ханаанской, услышал тогда, что идут сыны Израилевы.
 • И отправились они от горы Ор и расположились станом в Салмоне.
 • И отправились из Салмона и расположились станом в Пуноне.
 • И отправились из Пунона и расположились станом в Овофе.
 • И отправились из Овофа и расположились станом в Ийм-Авариме, на пределах Моава.
 • И отправились из Ийма и расположились станом в Дивон-Гаде.
 • И отправились из Дивон-Гада и расположились станом в Алмон-Дивлафаиме.
 • И отправились из Алмон-Дивлафаима и расположились станом на горах Аваримских пред Нево.
 • И отправились от гор Аваримских и расположились станом на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона;
 • они расположились станом у Иордана от Беф-Иешимофа до Аве-Ситтима на равнинах Моавитских.
 • И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана, против Иерихона, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: когда перейдете через Иордан в землю Ханаанскую,
 • то прогони́те от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых идолов их истребите и все высоты их разорите;
 • и возьмите во владение землю и поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение;
 • и разделите землю по жребию на уделы племенам вашим: многочисленному дайте удел более, а малочисленному дай удел менее; кому где выйдет жребий, там ему и будет удел; по коленам отцов ваших возьмите себе уделы;
 • если же вы не прогоните от себя жителей земли, то оставшиеся из них будут тернами для глаз ваших и иглами для боков ваших и будут теснить вас на земле, в которой вы будете жить,
 • и тогда, что Я вознамерился сделать им, сделаю вам.
 • Ин аст сафарҳои банӣ Исроил, ки аз Миср бо фавҷҳои худ, бо сардории Мусо ва Ҳорун берун омаданд.
 • Ва Мусо ҷойҳои баромади онҳоро барои сафарҳошон, ки ба фармони Парвардигор ба амал оварданд, навишт; ва ин аст сафарҳои онҳо аз рӯи ҷойҳои баромадашон:
 • Ва онҳо аз Раамсис дар моҳи якум, дар рӯзи понздаҳуми моҳи якум кӯч карданд; фардои фисҳ банӣ Исроил бо дасти баланд, пеши назари ҳамаи мисриён берун омаданд.
 • Ва мисриён ҳамаи нахустзодагонро, ки Парвардигор дар миёни онҳо кушта буд, гӯр мекарданд; ва бар худоёни онҳо Парвардигор доварӣ намуд.
 • Ва банӣ Исроил аз Раамсис кӯч карда, дар Суккӯт ӯрду заданд.
 • Ва аз Суккӯт кӯч карда, дар Этом, ки дар кинори биёбон аст, ӯрду заданд.
 • Ва аз Этом кӯч карда, ба Фӣ-Ҳаҳирӯт, ки пеши Баал-Сафӯн аст, баргаштанд, ва пеши Миҷдӯл ӯрду заданд.
 • Ва аз Фӣ-Хаҳирӯт кӯч карда, аз даруни баҳр ба биёбон гузаштанд; ва дар биёбони Этом се рӯз роҳ паймуда, дар Мора ӯрду заданд.
 • Ва аз Мора кӯч карда, ба Элим расиданд; ва дар Элим дувоздаҳ чашмаи об ва ҳафтод дарахти хурмо буд, ва дар он ҷо ӯрду заданд.
 • Ва аз Элим кӯч карда, назди баҳри Қулзум ӯрду заданд.
 • Ва аз баҳри Қулзум кӯч карда, дар биёбони Син ӯрду заданд.
 • Ва аз биёбони Син кӯч карда, дар Дофқо ӯрду заданд.
 • Ва аз Дофқо кӯч карда, дар Олуш ӯрду заданд.
 • Ва аз Олуш кӯч карда, дар Рафидим ӯрду заданд; ва дар он ҷо об набуд, ки қавм бинӯшанд.
 • Ва аз Рафидим кӯч карда, дар биёбони Сино ӯрду заданд.
 • Ва аз биёбони Сино кӯч карда, дар Қибрӯт-Ҳатааво ӯрду заданд.
 • Ва аз Қибрӯт-Ҳатааво кӯч карда, дар Ҳасирӯт ӯрду заданд.
 • Ва аз Ҳасирӯт кӯч карда, дар Ритмо ӯрду заданд.
 • Ва аз Ритмо кӯч карда, дар Риммӯн-Форас ӯрду заданд.
 • Ва аз Риммӯн-Форас кӯч карда, дар Либно ӯрду заданд.
 • Ва аз Либно кӯч карда, дар Риссо ӯрду заданд.
 • Ва аз Риссо кӯч карда, дар Қаҳелото ӯрду заданд.
 • Ва аз Қаҳёлото кӯч карда, дар Ҳар-Шофар ӯрду задацд.
 • Ва аз Ҳар-Шофар кӯч карда, дар Ҳародо ӯрду заданд.
 • Ва аз Ҳародо кӯч карда, дар Мақҳелӯт ӯрду заданд.
 • Ва аз Мақҳелӯт кӯч карда, дар Тоҳат ӯрду заданд.
 • Ва аз Тоҳат кӯч карда, дар Тораҳ ӯрду заданд.
 • Ва аз Тораҳ кӯч карда, дар Митқо ӯрду заданд.
 • Ва аз Митқо кӯч карда, дар Ҳашмӯно ӯрду заданд.
 • Ва аз Ҳашмӯно кӯч карда, дар Мӯсирӯт ӯрду заданд.
 • Ва аз Мӯсирӯт кӯч карда, дар Банӣ Яъқон ӯрду заданд.
 • Ва аз Банӣ Яъқон кӯч карда, дар Ҳӯр-Ҳаҷидҷод ӯрду заданд.
 • Ва аз Ҳӯр-Ҳаҷидҷод кӯч карда, дар Ётвото ӯрду заданд.
 • Ва аз Ётвото кӯч карда, дар Абрӯно ӯрду заданд.
 • Ва аз Абрӯно кӯч карда, дар Эсйӯн-Ҷобар ӯрду заданд.
 • Ва аз Эсйӯн-Ҷобар кӯч карда, дар биёбони Син, ки Қодеш бошад, ӯрду заданд.
 • Ва аз Қодеш кӯч карда, дар кӯҳи Ҳӯр, ки дар канори замини Адӯм аст, ӯрду заданд.
 • Ва Ҳоруни коҳин мувофиқи фармони Парвардигор бар кӯҳи Ҳӯр баромада, дар соли чилуми берун омадани банӣ Исроил аз замини Миср, дар моҳи панҷум, дар рӯзи якуми моҳ дар он ҷо вафот ёфт.
 • Ва Ҳорун саду бисту сесола буд, ки дар кӯҳи Ҳӯр мурд.
 • Ва Канъонӣ, подшоҳи Арод, ки дар ҷануби замини Канъон сокин буд, аз омадани банӣ Исроил хабар ёфт.
 • Ва аз кӯҳи Ҳӯр кӯч карда, дар Салмӯна ӯрду заданд.
 • Ва аз Салмӯна кӯч карда, дар Фунӯн ӯрду заданд.
 • Ва аз Фунӯн кӯч карда, дар Ӯбӯт ӯрду заданд.
 • Ва аз Ӯбӯт кӯч карда, дар Ийе-Аборим, дар ҳудуди Мӯоб ӯрду заданд.
 • Ва аз Ийим кӯч карда, дар Дибӯн-Ҷод ӯрду заданд.
 • Ва аз Дибӯн-Ҷод кӯч карда, дар Алмӯн-Диблотоймо ӯрду заданд.
 • Ва аз Алмӯн-Диблотоймо кӯч карда, дар кӯҳҳои Аборим, пеши Набӯ ӯрду заданд.
 • Ва аз кӯҳҳои Аборим кӯч карда, дар даштҳои Мӯоб, назди Урдун, дар рӯ ба рӯи Ериҳӯ ӯрду заданд.
 • Ва назди Урдун, аз Байт-Ешимӯт то Обил-Шиттим, дар даштҳои Мӯоб ӯрду заданд.
 • Ва Парвардигор ба Мусо дар даштҳои Мӯоб, назди Урдун, дар рӯ ба рӯи Ериҳӯ сухан ронда, гуфт:
 • ́Ба банӣ Исроил сухан ронда, ба онҳо бигӯ: вақте ки шумо аз Урдун ба замини Канъон гузаред,
 • ҳамаи сокинони он заминро аз пеши худ бадар биронед, ва ҳамаи ҳайкалҳои нақшини онҳоро нест кунед, ва ҳамаи бутҳои рехтаи онҳоро бишканед, ва ҳамаи баландиҳои онҳоро хароб кунед.
 • Ва заминро ба соҳибии худ дароварда, дар он сокин шавед, зеро ки Ман ин заминро ба шумо додам, то ки онро соҳибӣ намоед.
 • Ва заминро ба воситаи қуръа ба қабилаҳои худ ҳамчун мулк тақсим кунед: ба онҳое ки сершуморанд, мулкашонро бештар бидиҳед, ба онҳое ки камшуморанд, мулкашонро камтар бидиҳед; маконе ки мувофиқи қуръа ба касе барояд, аз они вай хоҳад буд; мулкҳоро аз рӯи сибтҳои падарони худ бигиред.
 • Валекин агар шумо сокинони заминро аз пеши худ бадар наронед, касоне ки шумо аз миёни онҳо боқӣ мегузоред, мисли милҳо дар чашмони шумо ва мисли хорҳо дар паҳлӯҳои шумо хоҳанд буд, ва шуморо бар замине ки дар он сокин шудаед, ба танг хоҳанд овард.
 • Ва чунин воқеъ хоҳад шуд, ки он чи Ман ният доштам бо онҳо бикунам, бо шумо хоҳам кард́.