Скрыть
34:1
34:7
34:8
34:9
34:14
34:15
34:16
34:18
34:19
34:20
34:21
34:22
34:23
34:24
34:25
34:26
34:27
34:28
34:29
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
заповѣ́ждь сыно́мъ Изра́илевымъ, и рече́ши къ ни́мъ: вы́ вхо́дите въ зе́млю Ханаа́ню, сiя́ бу́детъ ва́мъ въ наслѣ́дiе, земля́ Ханаа́ня съ предѣ́лы ея́:
и бу́детъ ва́мъ страна́, я́же къ ли́вѣ от­ пусты́ни Си́нъ да́же до Едо́ма: и бу́дутъ ва́мъ предѣ́лѣ къ ли́вѣ, от­ кра́я мо́ря Сла́наго от­ восто́ковъ,
и объи́дутъ ва́съ предѣ́лы от­ ли́вы до воз­ше́­ст­вiя Акрави́ня, и про́йдутъ Ен­на́къ, и бу́детъ исхо́дъ его́ къ ли́вѣ Ка́дисъ-Варни́, и изы́детъ на село́ Ара́дъ, и про́йдетъ Аселмо́на:
и объи́дутъ предѣ́лы от­ Аселмо́на водоте́чу Еги́петскую, и бу́детъ исхо́дъ мо́ре [вели́ко­е]:
и предѣ́лы морсті́и бу́дутъ ва́мъ, мо́ре вели́кое опредѣли́тъ, сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лы морсті́и:
и сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лъ къ сѣ́веру: от­ мо́ря вели́каго измѣ́рите са́ми себѣ́ при­­ горѣ́ Го́ру:
и от­ горы́ Го́ру измѣ́рите са́ми себѣ́, входя́ще во Ема́ѳъ, и бу́дутъ прехо́дъ его́ предѣ́лы Садада́:
и изы́дутъ предѣ́лы Зефро́на, и бу́детъ исхо́дъ его́ Арсенаи́нъ: сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лы от­ сѣ́вера:
и измѣ́рите са́ми себѣ́ предѣ́лы восто́чныя от­ Арсенаи́на до Сепфама́ра:
и сни́дутъ предѣ́лы от­ Сепфама́ръ-Вила́ от­ восто́къ на исто́чники, и сни́дутъ предѣ́лы Вилы́, и про́йдутъ на хребе́тъ мо́ря Хенере́ѳъ, от­ восто́къ:
и сни́дутъ предѣ́лы на Иорда́нъ, и бу́детъ прехо́дъ его́ мо́ре Сла́но­е: сiя́ бу́детъ земля́ ва́мъ, и предѣ́лы ея́ о́крестъ.
И заповѣ́да Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: сiя́ земля́, ю́же прiи́мете въ наслѣ́дiе по жре́бiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь, да́ти ю́ девяти́ племено́мъ и полупле́мени Манассі́ину:
я́ко взя́ пле́мя сыно́въ Руви́млихъ и пле́мя сыно́въ Га́довыхъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и по́лъ пле́мене Манассі́ина воспрiя́ша жре́бiя своя́:
два́ племена́ и по́лъ пле́мене прiя́ша жре́бiя своя́ за Иорда́номъ при­­ Иерихо́нѣ от­ полу́дня на восто́ки.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
сiя́ имена́ муже́й, и́же раздѣля́тъ ва́мъ зе́млю: Елеаза́ръ жре́цъ и Иису́съ Нави́нъ:
и по кня́зю еди́ному от­ пле́мене во́змете раздѣли́ти ва́мъ зе́млю.
И сiя́ имена́ муже́мъ: пле́мене Иу́дина Хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ,
пле́мене Симео́ня Саламiи́лъ сы́нъ Семiу́довъ,
пле́мене Венiами́ня Елда́дъ сы́нъ Хасло́нь,
пле́мене Да́нова кня́зь Вокко́ръ сы́нъ Иекли́нинъ,
сыно́въ Ио́сифовыхъ пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ кня́зь Анiи́лъ сы́нъ Суфи́довъ,
пле́мене сыно́въ Ефре́млихъ кня́зь Камуи́лъ сы́нъ Сафта́новъ,
пле́мене Завуло́ня кня́зь Елисафа́нъ сы́нъ Харна́ховъ,
пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ кня́зь Фалтiи́лъ сы́нъ Оза́инъ,
пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ кня́зь Ахiо́ръ сы́нъ Селемі́инъ,
пле́мене Нефѳали́мля кня́зь Фадаи́лъ сы́нъ Амiу́довъ.
Си́мъ заповѣ́да Госпо́дь раздѣли́ти сыно́мъ Изра́илевымъ въ земли́ Ханаа́ни.
Границы земли для унаследования и князья, которые должны помогать Елеазару и Иисусу Навину в делении земли.
И сказал Господь Моисею, говоря:
дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами:
южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока,
и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон;
от Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю;
а границею западною будет у вас великое море: это будет у вас граница к западу;
к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите ее к горе Ор,
от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду;
оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану: это будет у вас граница северная;
границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму,
от Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны;
и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон.
И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена [Манассиина];
ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой:
два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку.
И сказал Господь Моисею, говоря:
вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елеазар священник и Иисус, сын Навин;
и по одному князю от колена возьмите для раздела земли.
И вот имена сих мужей: для колена Иудина Халев, сын Иефонниин;
для колена сынов Симеоновых Самуил, сын Аммиуда;
для колена Вениаминова Елидад, сын Кислона;
для колена сынов Дановых князь Буккий, сын Иоглии;
для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассииных князь Ханниил, сын Ефода;
для колена сынов Ефремовых князь Кемуил, сын Шифтана;
для колена сынов Завулоновых князь Елицафан, сын Фарнака;
для колена сынов Иссахаровых князь Фалтиил, сын Аззана;
для колена сынов Асировых князь Ахиуд, сын Шеломия;
для колена сынов Неффалимовых князь Педаил, сын Аммиуда;
вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible