Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • заповѣ́ждь сыно́мъ Изра́илевымъ, и рече́ши къ ни́мъ: вы́ вхо́дите въ зе́млю Ханаа́ню, сiя́ бу́детъ ва́мъ въ наслѣ́дiе, земля́ Ханаа́ня съ предѣ́лы ея́:
 • и бу́детъ ва́мъ страна́, я́же къ Ли́вѣ от­ пусты́ни Си́нъ да́же до Едо́ма: и бу́дутъ ва́мъ предѣ́лѣ къ Ли́вѣ, от­ кра́я мо́ря сла́наго от­ восто́ковъ,
 • и объи́дутъ ва́съ предѣ́лы от­ Ли́вы до воз­ше́­ст­вiя акрави́ня, и про́йдутъ ен­на́къ, и бу́детъ исхо́дъ его́ къ Ли́вѣ Ка́дисъ-варни́, и изы́детъ на село́ Ара́дъ, и про́йдетъ Аселмо́на:
 • и объи́дутъ предѣ́лы от­ Аселмо́на водоте́чу Еги́петскую, и бу́детъ исхо́дъ мо́ре [вели́ко­е]:
 • и предѣ́лы морсті́и бу́дутъ ва́мъ, мо́ре вели́кое опредѣли́тъ, сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лы морсті́и:
 • и сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лъ къ сѣ́веру: от­ мо́ря вели́каго измѣ́рите са́ми себѣ́ при­­ горѣ́ го́ру:
 • и от­ горы́ го́ру измѣ́рите са́ми себѣ́, входя́ще во Ема́ѳъ, и бу́дутъ прехо́дъ его́ предѣ́лы садада́:
 • и изы́дутъ предѣ́лы зефро́на, и бу́детъ исхо́дъ его́ Арсенаи́нъ: сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лы от­ сѣ́вера:
 • и измѣ́рите са́ми себѣ́ предѣ́лы восто́чныя от­ Арсенаи́на до Сепфама́ра:
 • и сни́дутъ предѣ́лы от­ Сепфама́ръ-вила́ от­ восто́къ на исто́чники, и сни́дутъ предѣ́лы вилы́, и про́йдутъ на хребе́тъ мо́ря хенере́ѳъ, от­ восто́къ:
 • и сни́дутъ предѣ́лы на Иорда́нъ, и бу́детъ прехо́дъ его́ мо́ре сла́но­е: сiя́ бу́детъ земля́ ва́мъ, и предѣ́лы ея́ о́крестъ.
 • И заповѣ́да Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: сiя́ земля́, ю́же прiи́мете въ наслѣ́дiе по жре́бiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь, да́ти ю́ девяти́ племено́мъ и полупле́мени Манассі́ину:
 • я́ко взя́ пле́мя сыно́въ Руви́млихъ и пле́мя сыно́въ га́довыхъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и по́лъ пле́мене Манассі́ина воспрiя́ша жре́бiя своя́:
 • два́ племена́ и по́лъ пле́мене прiя́ша жре́бiя своя́ за Иорда́номъ при­­ иерихо́нѣ от­ полу́дня на восто́ки.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • сiя́ имена́ муже́й, и́же раздѣля́тъ ва́мъ зе́млю: Елеаза́ръ жре́цъ и иису́съ нави́нъ:
 • и по кня́зю еди́ному от­ пле́мене во́змете раздѣли́ти ва́мъ зе́млю.
 • И сiя́ имена́ муже́мъ: пле́мене Иу́дина хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ,
 • пле́мене Симео́ня Саламiи́лъ сы́нъ семiу́довъ,
 • пле́мене Венiами́ня Елда́дъ сы́нъ хасло́нь,
 • пле́мене да́нова кня́зь вокко́ръ сы́нъ Иекли́нинъ,
 • сыно́въ Ио́сифовыхъ пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ кня́зь Анiи́лъ сы́нъ суфи́довъ,
 • пле́мене сыно́въ Ефре́млихъ кня́зь Камуи́лъ сы́нъ Сафта́новъ,
 • пле́мене Завуло́ня кня́зь Елисафа́нъ сы́нъ Харна́ховъ,
 • пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ кня́зь Фалтiи́лъ сы́нъ оза́инъ,
 • пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ кня́зь Ахiо́ръ сы́нъ селемі́инъ,
 • пле́мене Нефѳали́мля кня́зь фадаи́лъ сы́нъ Амiу́довъ.
 • Си́мъ заповѣ́да Госпо́дь раздѣли́ти сыно́мъ Изра́илевымъ въ земли́ Ханаа́ни.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами:
 • южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока,
 • и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон;
 • от Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю;
 • а границею западною будет у вас великое море: это будет у вас граница к западу;
 • к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите ее к горе Ор,
 • от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду;
 • оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану: это будет у вас граница северная;
 • границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму,
 • от Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны;
 • и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон.
 • И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена [Манассиина];
 • ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой:
 • два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елеазар священник и Иисус, сын Навин;
 • и по одному князю от колена возьмите для раздела земли.
 • И вот имена сих мужей: для колена Иудина Халев, сын Иефонниин;
 • для колена сынов Симеоновых Самуил, сын Аммиуда;
 • для колена Вениаминова Елидад, сын Кислона;
 • для колена сынов Дановых князь Буккий, сын Иоглии;
 • для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассииных князь Ханниил, сын Ефода;
 • для колена сынов Ефремовых князь Кемуил, сын Шифтана;
 • для колена сынов Завулоновых князь Елицафан, сын Фарнака;
 • для колена сынов Иссахаровых князь Фалтиил, сын Аззана;
 • для колена сынов Асировых князь Ахиуд, сын Шеломия;
 • для колена сынов Неффалимовых князь Педаил, сын Аммиуда;
 • вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской.
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • ἔν­τειλαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτούς ὑμεῖς εἰσπορεύ­εσθε εἰς τὴν γῆν Χανααν αὕτη ἔσται ὑμῖν εἰς κληρο­νο­μίαν γῆ Χανααν σὺν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς
 • καὶ ἔσται ὑμῖν τὸ κλίτος τὸ προ­̀ς λίβα ἀπο­̀ ἐρήμου Σιν ἕως ἐχόμενον Εδωμ καὶ ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια προ­̀ς λίβα ἀπο­̀ μέρους τῆς θαλάσ­σης τῆς ἁλυκῆς ἀπο­̀ ἀνατολῶν
 • καὶ κυκλώσει ὑμᾶς τὰ ὅρια ἀπο­̀ λιβὸς προ­̀ς ἀνάβασιν Ακραβιν καὶ παρελεύ­­σε­ται Σεννα καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ προ­̀ς λίβα Καδης τοῦ Βαρνη καὶ ἐξελεύ­­σε­ται εἰς ἔπαυλιν Αραδ καὶ παρελεύ­­σε­ται Ασεμωνα
 • καὶ κυκλώσει τὰ ὅρια ἀπο­̀ Ασεμωνα χειμάρρουν Αἰγύπτου καὶ ἔσται ἡ διέξοδος ἡ θάλασ­σα
 • καὶ τὰ ὅρια τῆς θαλάσ­σης ἔσται ὑμῖν ἡ θάλασ­σα ἡ μεγά­λη ὁριεῖ τοῦτο ἔσται ὑμῖν τὰ ὅρια τῆς θαλάσ­σης
 • καὶ τοῦτο ἔσται τὰ ὅρια ὑμῖν προ­̀ς βορρᾶν ἀπο­̀ τῆς θαλάσ­σης τῆς μεγά­λης κατα­μετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς παρα­̀ τὸ ὄρος τὸ ὄρος
 • καὶ ἀπο­̀ τοῦ ὄρους τὸ ὄρος κατα­μετρήσετε αὐτοῖς εἰσπορευομένων εἰς Εμαθ καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ τὰ ὅρια Σαραδα
 • καὶ ἐξελεύ­­σε­ται τὰ ὅρια Δεφρωνα καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτοῦ Ασερναιν τοῦτο ἔσται ὑμῖν ὅρια ἀπο­̀ βορρᾶ
 • καὶ κατα­μετρήσετε ὑμῖν αὐτοῖς τὰ ὅρια ἀνατολῶν ἀπο­̀ Ασερναιν Σεπφαμα
 • καὶ κατα­βή­σε­ται τὰ ὅρια ἀπο­̀ Σεπφαμ Αρβηλα ἀπο­̀ ἀνατολῶν ἐπι­̀ πηγάς καὶ κατα­βή­σε­ται τὰ ὅρια Βηλα ἐπι­̀ νώτου θαλάσ­σης Χεναρα ἀπο­̀ ἀνατολῶν
 • καὶ κατα­βή­σε­ται τὰ ὅρια ἐπι­̀ τὸν Ιορδάνην καὶ ἔσται ἡ διέξοδος θάλασ­σα ἡ ἁλυκή αὕτη ἔσται ὑμῖν ἡ γῆ καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς κύκλῳ
 • καὶ ἐνετείλατο Μωυσῆς τοῖς υἱοῖς Ισραηλ λέγων αὕτη ἡ γῆ ἣν κατα­κληρο­νο­μήσετε αὐτὴν μετὰ κλήρου ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ δοῦναι αὐτὴν ταῖς ἐννέα φυλαῖς καὶ τῷ ἡμίσει φυλῆς Μανασ­ση
 • ὅτι ἔλαβεν φυλὴ υἱῶν Рουβην καὶ φυλὴ υἱῶν Γαδ κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασ­ση ἀπέλαβον τοὺς κλήρους αὐτῶν
 • δύο φυλαὶ καὶ ἥμισυ φυλῆς ἔλαβον τοὺς κλήρους αὐτῶν πέραν τοῦ Ιορδάνου κατα­̀ Ιεριχω ἀπο­̀ νότου κατ᾿ ἀνατολάς
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν οἳ κληρο­νο­μήσουσιν ὑμῖν τὴν γῆν Ελεαζαρ ὁ ἱερεὺς καὶ ᾿Ιησοῦς ὁ τοῦ Ναυη
 • καὶ ἄρχον­τα ἕνα ἐκ φυλῆς λήμψεσθε κατα­κληρο­νο­μῆσαι ὑμῖν τὴν γῆν
 • καὶ ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν ἀνδρῶν τῆς φυλῆς Ιουδα Χαλεβ υἱὸς Ιεφοννη
 • τῆς φυλῆς Συμεων Σαλαμιηλ υἱὸς Εμιουδ
 • τῆς φυλῆς Βενιαμιν Ελδαδ υἱὸς Χασλων
 • τῆς φυλῆς Δαν ἄρχων Βακχιρ υἱὸς Εγλι
 • τῶν υἱῶν Ιωσηφ φυλῆς υἱῶν Μανασ­ση ἄρχων Ανιηλ υἱὸς Ουφι
 • τῆς φυλῆς υἱῶν Εφραιμ ἄρχων Καμουηλ υἱὸς Σαβαθα
 • τῆς φυλῆς Ζαβουλων ἄρχων Ελισαφαν υἱὸς Φαρναχ
 • τῆς φυλῆς υἱῶν Ισ­σαχαρ ἄρχων Φαλτιηλ υἱὸς Οζα
 • τῆς φυλῆς υἱῶν Ασηρ ἄρχων Αχιωρ υἱὸς Σελεμι
 • τῆς φυλῆς Νεφθαλι ἄρχων Φαδαηλ υἱὸς Βεναμιουδ
 • οὗτοι οἷς ἐνετείλατο κύριος κατα­μερίσαι τοῖς υἱοῖς Ισραηλ ἐν γῇ Χανααν