Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
  • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
  • заповѣ́ждь сыно́мъ Изра́илевымъ, и рече́ши къ ни́мъ: вы́ вхо́дите въ зе́млю Ханаа́ню, сiя́ бу́детъ ва́мъ въ наслѣ́дiе, земля́ Ханаа́ня съ предѣ́лы ея́:
  • и бу́детъ ва́мъ страна́, я́же къ Ли́вѣ от­ пусты́ни Си́нъ да́же до Едо́ма: и бу́дутъ ва́мъ предѣ́лѣ къ Ли́вѣ, от­ кра́я мо́ря сла́наго от­ восто́ковъ,
  • и объи́дутъ ва́съ предѣ́лы от­ Ли́вы до воз­ше́­ст­вiя акрави́ня, и про́йдутъ ен­на́къ, и бу́детъ исхо́дъ его́ къ Ли́вѣ Ка́дисъ-варни́, и изы́детъ на село́ Ара́дъ, и про́йдетъ Аселмо́на:
  • и объи́дутъ предѣ́лы от­ Аселмо́на водоте́чу Еги́петскую, и бу́детъ исхо́дъ мо́ре [вели́ко­е]:
  • и предѣ́лы морсті́и бу́дутъ ва́мъ, мо́ре вели́кое опредѣли́тъ, сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лы морсті́и:
  • и сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лъ къ сѣ́веру: от­ мо́ря вели́каго измѣ́рите са́ми себѣ́ при­­ горѣ́ го́ру:
  • и от­ горы́ го́ру измѣ́рите са́ми себѣ́, входя́ще во Ема́ѳъ, и бу́дутъ прехо́дъ его́ предѣ́лы садада́:
  • и изы́дутъ предѣ́лы зефро́на, и бу́детъ исхо́дъ его́ Арсенаи́нъ: сiе́ бу́детъ ва́мъ предѣ́лы от­ сѣ́вера:
  • и измѣ́рите са́ми себѣ́ предѣ́лы восто́чныя от­ Арсенаи́на до Сепфама́ра:
  • и сни́дутъ предѣ́лы от­ Сепфама́ръ-вила́ от­ восто́къ на исто́чники, и сни́дутъ предѣ́лы вилы́, и про́йдутъ на хребе́тъ мо́ря хенере́ѳъ, от­ восто́къ:
  • и сни́дутъ предѣ́лы на Иорда́нъ, и бу́детъ прехо́дъ его́ мо́ре сла́но­е: сiя́ бу́детъ земля́ ва́мъ, и предѣ́лы ея́ о́крестъ.
  • И заповѣ́да Моисе́й сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: сiя́ земля́, ю́же прiи́мете въ наслѣ́дiе по жре́бiю, я́коже повелѣ́ Госпо́дь, да́ти ю́ девяти́ племено́мъ и полупле́мени Манассі́ину:
  • я́ко взя́ пле́мя сыно́въ Руви́млихъ и пле́мя сыно́въ га́довыхъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, и по́лъ пле́мене Манассі́ина воспрiя́ша жре́бiя своя́:
  • два́ племена́ и по́лъ пле́мене прiя́ша жре́бiя своя́ за Иорда́номъ при­­ иерихо́нѣ от­ полу́дня на восто́ки.
  • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
  • сiя́ имена́ муже́й, и́же раздѣля́тъ ва́мъ зе́млю: Елеаза́ръ жре́цъ и иису́съ нави́нъ:
  • и по кня́зю еди́ному от­ пле́мене во́змете раздѣли́ти ва́мъ зе́млю.
  • И сiя́ имена́ муже́мъ: пле́мене Иу́дина хале́въ сы́нъ Иефон­ні́инъ,
  • пле́мене Симео́ня Саламiи́лъ сы́нъ семiу́довъ,
  • пле́мене Венiами́ня Елда́дъ сы́нъ хасло́нь,
  • пле́мене да́нова кня́зь вокко́ръ сы́нъ Иекли́нинъ,
  • сыно́въ Ио́сифовыхъ пле́мене сыно́въ Манассі́иныхъ кня́зь Анiи́лъ сы́нъ суфи́довъ,
  • пле́мене сыно́въ Ефре́млихъ кня́зь Камуи́лъ сы́нъ Сафта́новъ,
  • пле́мене Завуло́ня кня́зь Елисафа́нъ сы́нъ Харна́ховъ,
  • пле́мене сыно́въ Иссаха́ровыхъ кня́зь Фалтiи́лъ сы́нъ оза́инъ,
  • пле́мене сыно́въ Аси́ровыхъ кня́зь Ахiо́ръ сы́нъ селемі́инъ,
  • пле́мене Нефѳали́мля кня́зь фадаи́лъ сы́нъ Амiу́довъ.
  • Си́мъ заповѣ́да Госпо́дь раздѣли́ти сыно́мъ Изра́илевымъ въ земли́ Ханаа́ни.
  • И сказал Господь Моисею, говоря:
  • дай повеление сынам Израилевым и скажи им: когда войдете в землю Ханаанскую, то вот земля, которая достанется вам в удел, земля Ханаанская с ее границами:
  • южная сторона будет у вас от пустыни Син, подле Едома, и пойдет у вас южная граница от конца Соленого моря с востока,
  • и направится граница на юг к возвышенности Акравима и пойдет через Син, и будут выступы ее на юг к Кадес-Варни, оттуда пойдет к Гацар-Аддару и пройдет через Ацмон;
  • от Ацмона направится граница к потоку Египетскому, и будут выступы ее к морю;
  • а границею западною будет у вас великое море: это будет у вас граница к западу;
  • к северу же будет у вас граница: от великого моря проведите ее к горе Ор,
  • от горы Ор проведите к Емафу, и будут выступы границы к Цедаду;
  • оттуда пойдет граница к Цифрону, и выступы ее будут к Гацар-Енану: это будет у вас граница северная;
  • границу восточную проведите себе от Гацар-Енана к Шефаму,
  • от Шефама пойдет граница к Рибле, с восточной стороны Аина, потом пойдет граница и коснется берегов моря Киннереф с восточной стороны;
  • и пойдет граница к Иордану, и будут выступы ее к Соленому морю. Это будет земля ваша по границам ее со всех сторон.
  • И дал повеление Моисей сынам Израилевым и сказал: вот земля, которую вы разделите на уделы по жребию, которую повелел Господь дать девяти коленам и половине колена [Манассиина];
  • ибо колено сынов Рувимовых по семействам их, и колено сынов Гадовых по семействам их, и половина колена Манассиина получили удел свой:
  • два колена и половина колена получили удел свой за Иорданом против Иерихона к востоку.
  • И сказал Господь Моисею, говоря:
  • вот имена мужей, которые будут делить вам землю: Елеазар священник и Иисус, сын Навин;
  • и по одному князю от колена возьмите для раздела земли.
  • И вот имена сих мужей: для колена Иудина Халев, сын Иефонниин;
  • для колена сынов Симеоновых Самуил, сын Аммиуда;
  • для колена Вениаминова Елидад, сын Кислона;
  • для колена сынов Дановых князь Буккий, сын Иоглии;
  • для сынов Иосифовых, для колена сынов Манассииных князь Ханниил, сын Ефода;
  • для колена сынов Ефремовых князь Кемуил, сын Шифтана;
  • для колена сынов Завулоновых князь Елицафан, сын Фарнака;
  • для колена сынов Иссахаровых князь Фалтиил, сын Аззана;
  • для колена сынов Асировых князь Ахиуд, сын Шеломия;
  • для колена сынов Неффалимовых князь Педаил, сын Аммиуда;
  • вот те, которым повелел Господь разделить уделы сынам Израилевым в земле Ханаанской.
  • ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს:
  • დაარიგე ისრაელიანები და უთხარი მათ: როცა შეხვალთ ქანაანის ქვეყანაში, აი, საზღვრები ამ ქვეყნისა, ქანაანის ქვეყნისა, რომელიც წილად შეგხვდებათ თქვენ:
  • სამხრეთ მხარედ გექნებათ ცინის უდაბნოდან, ედომის მახლობლად; გექნებათ სამხრეთი საზღვარი მარილოვანი ზღვის კიდიდან აღმოსავლეთის მიმართულებით.
  • გაუხვევს თქვენი საზღვარი სამხრეთიდან ყაკრაბიმის ზეგანისკენ, გაივლის ცინზე, მიებჯინება სამხრეთით კადეშ-ბარნეას, გავა ხაცერ-ადართან და გაივლის ყაცმონზე.
  • გაუხვევს საზღვარი აცმონიდან ეგვიპტის ხევისკენ და მიებჯინება ზღვას.
  • დასავლეთის საზღვარი: დიდი ზღვა გექნებათ საზღვრად. ეს გქონდეთ სამხრეთის საზღვრად.
  • ეს გქონდეთ ჩრდილოეთის საზღვრად: დიდი ზღვიდან გაატარეთ საზღვარი ჰორის მთაზე.
  • ჰორის მთიდან გაატარეთ ხამათის მიმართულებით; მიებჯინება საზღვარი ცედადას.
  • გავა საზღვარი ციფრონისკენ და მიებჯინება ხაცარ-ყენანს. ეს გქონდეთ ჩრდილოეთის საზღვრად.
  • აღმოსავლეთით გაავლეთ საზღვარი ხაცარ-ყენანიდან შეფამასკენ.
  • შეფამიდან ეშვება საზღვარი რიბლასკენ, ყაინის აღმოსავლეთით. ეშვება საზღვარი და ეკვრის ქინერეთის ზღვის ნაპირს აღმოსავლეთით.
  • ეშვება საზღვარი იორდანეზე და ებჯინება მარილოვან ზღვას. ეს იყოს თქვენთვის ქვეყნად თავისი გარეშემო საზღვრებითურთ.
  • ასე გამოუცხადა მოსემ ისრაელიანებს: აჰა, ქვეყანა, რომელიც უნდა დაინაწილოთ წილისყრით, რომელზეც ბრძანა უფალმა, რომ მისცემოდა ცხრა შტოს და ნახევარ შტოს.
  • რადგან მიიღეს რეუბენიანთა შტომ მამისსახლების მიხედვით და გადიანელთა შტომ მათი გვარეულობების მიხედვით და მენაშეს ნახევარმა შტომ. მათ მიიღეს თავიანთი წილი.
  • ორმა შტომ და ნახევარმა შტომ მიიღეს თავიანთი წილი იორდანეს გაღმა, იერიხონის მახლობლად, აღმოსავლეთით.
  • ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს:
  • ეს არის იმ კაცთა სახელები, რომლებიც დაიმკვიდრებენ თქვენთვის ქვეყანას: ელეაზარ მღვდელი და იესო ნავეს ძე.
  • ყოველი შტოდან თითო თავკაცი გამოარჩიეთ ქვეყნის დასანაწილებლად.
  • აი, მათი სახელები: იუდას ტომიდან: ქალებ იეფუნეს ძე;
  • სიმონიანთა შტოდან: სამუელ ამიჰუდის ძე;
  • ბენიამინის შტოდან: ელიდად ქისლონის ძე;
  • დანიანთა შტოდან: თავკაცი ბუკი იოგლის ძე;
  • იოსებიანთა შტოდან: მანასიანთა შტოდან - თავკაცი ხანიელ ეფოდის ძე;
  • ეფრემიანთა შტოდან: თავკაცი კემუელ შიტფონის ძე;
  • ზებულონიანთა შტოდან: თავკაცი ელიცაფან ფარნაქის ძე;
  • ისაქარიანთა შტოდან: თავკაცი ფალტიელ ყაზანის ძე;
  • აშერიანთა შტოდან: თავკაცი ახიჰუდ შელომის ძე;
  • ნაფთალიანთა შტოდან: თავკაცი ფედაელ ყამიჰუდის ძე.
  • ესენი იყვნენ, ვისაც უბრძანა უფალმა ქანაანის ქვეყნის განაწილება ისრაელიანთათვის.