Скрыть
35:1
35:3
35:4
35:9
35:10
35:13
35:15
35:17
35:18
35:23
35:24
35:26
35:27
35:28
35:31
35:32
Цр҃ко́внослав
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю на за́падѣ мѡа́вли ᲂу҆ і҆ѻрда́на при і҆ерїхѡ́нѣ, гл҃ѧ:
заповѣ́ждь сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, да дадѧ́тъ леѵі́тѡмъ ѿ жрє́бїй ѡ҆держа́нїѧ своегѡ̀ гра́ды всели́тисѧ, и҆ предгра̑дїѧ гра̑дскаѧ ѡ҆́крестъ и҆́хъ да дадѧ́тъ леѵі́тѡмъ:
и҆ бꙋ́дꙋтъ и҆̀мъ гра́ды вселѧ́тисѧ, и҆ ᲂу҆ча̑стїѧ и҆́хъ да бꙋ́дꙋтъ скотѡ́мъ и҆́хъ и҆ всѣ̑мъ четверонѡ́жнымъ и҆́хъ:
и҆ прилєжа́щаѧ градѡ́мъ, и҆̀хже дади́те леѵі́тѡмъ, ѿ стѣны̀ гра́да и҆ внѣ̀, двѣ̀ ты́сѧщы лакѡ́тъ ѡ҆́крестъ:
и҆ да и҆змѣ́риши странꙋ̀ внѣ̀ гра́да, ꙗ҆́же на восто́къ, двѣ̀ ты́сѧщы лакѡ́тъ, и҆ странꙋ̀, ꙗ҆́же къ лі́вѣ, двѣ̀ ты́сѧщы лакѡ́тъ, и҆ странꙋ̀, ꙗ҆́же къ мо́рю, двѣ̀ ты́сѧщы лакѡ́тъ, и҆ странꙋ̀, ꙗ҆́же къ сѣ́верꙋ, двѣ̀ ты́сѧщы лакѡ́тъ, и҆ гра́дъ посредѣ̀ сегѡ̀ бꙋ́детъ ва́мъ, и҆ предѣ́лы градѡ́въ:
и҆ гра́ды ꙗ҆̀же дади́те леѵі́тѡмъ, ше́сть градѡ́въ (да бꙋ́дꙋтъ) ᲂу҆бѣ́жныхъ, и҆̀хже дади́те ᲂу҆бѣга́ти въ нѧ̀ ᲂу҆би́вшемꙋ, и҆ къ си̑мъ четы́редесѧть и҆ два̀ гра̑да:
всѣ́хъ градѡ́въ дади́те леѵі́тѡмъ четы́редесѧть и҆ ѻ҆́смь градѡ́въ, сїѧ̑ и҆ предгра̑дїѧ и҆́хъ:
и҆ гра́ды, и҆̀хже дади́те ѿ ѡ҆держа́нїѧ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, ѿ мно́гихъ мнѡ́га, а҆ ѿ ма́лыхъ ма̑ла: кі́йждо по наслѣ́дїю своемꙋ̀, є҆́же наслѣ́дѧтъ, да дадѧ́тъ ѿ градѡ́въ леѵі́тѡмъ.
И҆ речѐ гдⷭ҇ь къ мѡѷсе́ю, гл҃ѧ:
глаго́ли сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ и҆ рече́ши къ ни̑мъ: вы̀ прехо́дите і҆ѻрда́нъ въ зе́млю ханаа́ню:
и҆ раздѣли́те са́ми себѣ̀ гра́ды: ᲂу҆бѣ̑жища да бꙋ́дꙋтъ ва́мъ ᲂу҆бѣга́ти въ нѧ̀ ᲂу҆бі́йцѣ, всѧ́къ ᲂу҆би́вый дꙋ́шꙋ нехотѧ́й:
и҆ бꙋ́дꙋтъ гра́ди ва́мъ ᲂу҆бѣ̑жища ѿ ᲂу҆́жика кро́ве, и҆ да не ᲂу҆́мретъ ᲂу҆би́вый, до́ндеже ста́нетъ пред̾ со́нмомъ на сꙋдѣ̀:
и҆ гра́ды, ꙗ҆̀же дади́те, ше́сть градѡ́въ, ᲂу҆бѣ̑жища да бꙋ́дꙋтъ ва́мъ.
Трѝ гра́ды дади́те ѡ҆б̾ ѻ҆нꙋ̀ странꙋ̀ і҆ѻрда́на, и҆ трѝ гра́ды дади́те въ землѝ ханаа́ни:
ᲂу҆бѣ́жище да бꙋ́детъ сынѡ́мъ і҆и҃лєвымъ, и҆ прише́льцꙋ, и҆ ѡ҆бита́льникꙋ и҆́же въ ва́съ, да бꙋ́дꙋтъ гра́ди сі́и во ᲂу҆бѣ́жище ᲂу҆бѣга́ти та́мѡ всѧ́комꙋ ᲂу҆би́вшемꙋ дꙋ́шꙋ нехотѣ́нїемъ.
А҆́ще же ѻ҆рꙋ́дїемъ желѣ́знымъ ᲂу҆бїе́тъ є҆го̀, и҆ ᲂу҆́мретъ, ᲂу҆бі́йца є҆́сть: сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ ᲂу҆бі́йца.
А҆́ще же ка́менїемъ и҆з̾ рꙋкѝ ᲂу҆бїе́тъ є҆го̀, и҆ ᲂу҆́мретъ ѿ негѡ̀, ᲂу҆бі́йца є҆́сть: сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ ᲂу҆бі́йца.
А҆́ще же ѻ҆рꙋ́дїемъ древѧ́нымъ и҆з̾ рꙋкѝ, ѿ негѡ́же ᲂу҆́мретъ, ᲂу҆бїе́тъ є҆го̀, и҆ ᲂу҆́мретъ, ᲂу҆бі́йца є҆́сть: сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ ᲂу҆бі́йца.
ᲂу҆́жикъ кро́ве, се́й да ᲂу҆бїе́тъ ᲂу҆би́вшаго: є҆гда̀ ᲂу҆срѧ́щетъ є҆го̀, се́й да ᲂу҆бїе́тъ є҆го̀.
А҆́ще же вражды̀ ра́ди ри́нетъ є҆го̀ и҆ ве́ржетъ на него̀ всѧ́къ сосꙋ́дъ по навѣ́тꙋ, и҆ ᲂу҆́мретъ,
и҆лѝ ѿ не́нависти порази́лъ є҆го̀ рꙋко́ю, и҆ ᲂу҆́мретъ, сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ ᲂу҆би́вый, ᲂу҆бі́йца є҆́сть: сме́ртїю да ᲂу҆́мретъ ᲂу҆бива́ѧй: ᲂу҆́жикъ кро́ве да ᲂу҆бїе́тъ ᲂу҆бі́йцꙋ, є҆гда̀ срѣ́титсѧ съ ни́мъ.
А҆́ще же внеза́пꙋ не вражды̀ ра́ди ри́нетъ є҆го̀, и҆лѝ ве́ржетъ на него̀ всѧ́къ сосꙋ́дъ не по навѣ́тꙋ,
и҆лѝ всѧ́кимъ ка́менемъ, и҆́мже ве́ржетъ не вѣ́дый, и҆ паде́тъ на него̀, и҆ ᲂу҆́мретъ, ѻ҆́нъ же вра́гъ є҆гѡ̀ не бѣ̀, нижѐ и҆щѧ́й ѕла̀ є҆мꙋ̀ твори́ти,
и҆ да сꙋ́дитъ со́нмъ междꙋ̀ ᲂу҆би́вшимъ и҆ междꙋ̀ ᲂу҆́жикомъ кро́ве, по сꙋдьба́мъ си̑мъ,
и҆ и҆зба́витъ со́нмъ ᲂу҆би́вшаго ѿ ᲂу҆́жика кро́ве, и҆ да возврати́тъ є҆го̀ со́нмъ во гра́дъ ᲂу҆бѣ́жища є҆гѡ̀, во́ньже ᲂу҆бѣжа̀, и҆ да поживе́тъ та́мѡ, до́ндеже ᲂу҆́мретъ жре́цъ вели́кїй, є҆го́же пома́заша є҆ле́емъ ст҃ы́мъ.
А҆́ще же и҆схо́домъ и҆зы́детъ ᲂу҆би́вый внѣ̀ предѣ̑лъ гра́да, во́ньже ᲂу҆бѣжа̀ та́мѡ,
и҆ ѡ҆брѧ́щетъ є҆го̀ ᲂу҆́жикъ кро́ве внѣ̀ предѣ̑лъ гра́да ᲂу҆бѣ́жища є҆го̀, и҆ ᲂу҆бїе́тъ ᲂу҆́жикъ кро́ве ᲂу҆би́вшаго, нѣ́сть пови́ненъ:
во гра́дѣ бо ᲂу҆бѣжа́нїѧ да живе́тъ, до́ндеже ᲂу҆́мретъ жре́цъ вели́кїй, и҆ по ᲂу҆ме́ртвїи жерца̀ вели́кагѡ да возврати́тсѧ ᲂу҆би́вый въ зе́млю ѡ҆держа́нїѧ своегѡ̀.
И҆ да бꙋ́дꙋтъ сїѧ̑ ва́мъ во ѡ҆правда́нїе сꙋда̀ въ роды̀ ва́шѧ во всѣ́хъ селе́нїихъ ва́шихъ.
Всѧ́каго ᲂу҆би́вшаго дꙋ́шꙋ, пред̾ свидѣ́телми да ᲂу҆бїе́ши ᲂу҆би́вшаго: и҆ свидѣ́тель є҆ди́нъ да не свидѣ́тельствꙋетъ на сме́рть дꙋшѝ.
И҆ да не во́змете и҆скꙋ́па за дꙋ́шꙋ ѿ ᲂу҆би́вшагѡ, пови́нна сꙋ́ща ᲂу҆бїе́нїю: сме́ртїю бо ᲂу҆́мретъ:
нижѐ да во́змете и҆скꙋ́па ᲂу҆бѣжа́нїѧ во гра́дъ ᲂу҆бѣ́жища, да па́ки живе́тъ на землѝ, до́ндеже ᲂу҆́мретъ жре́цъ вели́кїй.
И҆ да не ᲂу҆бїе́те землѝ, на не́йже вы̀ ѡ҆бита́ете: кро́вь бо сїѧ̀ ᲂу҆бива́етъ зе́млю, и҆ не ѡ҆чи́ститсѧ землѧ̀ ѿ кро́ве пролїѧ́нныѧ на не́й, но то́кмѡ кро́вїю пролива́ющаго:
и҆ да не ѡ҆сквернитѐ землѝ, на не́йже живетѐ, на не́йже а҆́зъ вселѧ́юсѧ посредѣ̀ ва́съ: а҆́зъ бо є҆́смь гдⷭ҇ь вселѧ́ѧйсѧ посредѣ̀ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ.
1 Города, данные левитам; 9 повеление о городах для убежища.
И сказал Господь Моисею на равнинах Моавитских у Иордана против Иерихона, говоря:
повели сынам Израилевым, чтоб они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, и поля при городах со всех сторон дайте левитам:
города будут им для жительства, а поля будут для скота их и для имения их и для всех житейских потребностей их;
поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на [две] тысячи локтей, во все стороны;
и отмерьте за городом к восточной стороне две тысячи локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две тысячи локтей, и к северной стороне две тысячи локтей, а посредине город: таковы будут у них поля при городах.
Из городов, которые вы дадите левитам, [будут] шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце; и сверх их дайте сорок два города:
всех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов, с полями при них.
И когда будете давать города из владения сынов Израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего менее; каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам.
И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им: когда вы перейдете чрез Иордан в землю Ханаанскую,
выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно;
и будут у вас города сии убежищем от мстителя [за кровь], чтобы не был умерщвлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд.
Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас шесть:
три города дайте по эту сторону Иордана и три города дайте в земле Ханаанской; городами убежища должны быть они;
для сынов Израилевых и для пришельца и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышленно.
Если кто ударит кого железным орудием так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
и если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца: убийцу должно предать смерти;
мститель за кровь сам может умертвить убийцу: лишь только встретит его, сам может умертвить его;
если кто толкнет кого по ненависти, или с умыслом бросит на него что-нибудь так, что тот умрет,
или по вражде ударит его рукою так, что тот умрет, то ударившего должно предать смерти: он убийца; мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его.
Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла,
или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя уронит на него так, что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла,
то общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям;
и должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город убежища его, куда он убежал, чтоб он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем;
если же убийца выйдет за предел города убежища, в который он убежал,
и найдет его мститель за кровь вне пределов города убежища его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития,
ибо тот должен был жить в городе убежища своего до смерти великого священника, а по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего.
Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши, во всех жилищах ваших.
Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей; но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть.
И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти;
и не берите выкупа за убежавшего в город убежища, чтоб ему позволить жить в земле своей прежде смерти [великого] священника.
Не оскверняйте земли, на которой вы [будете жить]; ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее.
Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю Я; ибо Я Господь обитаю среди сынов Израилевых.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible