Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И сiя́ рожде́нiя Ааро́на и Моисе́а, въ де́нь въ о́ньже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю на горѣ́ Сина́йстѣй:
 • и сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ: пе́рвенецъ Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ:
 • сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ, жерцы́ пома́заныя, и́мже соверши́шася ру́цѣ и́хъ жре́ти:
 • и сконча́шася Нада́въ и Авiу́дъ предъ Го́сподемъ, при­­нося́щымъ и́мъ о́гнь чу́ждь предъ Го́сподемъ въ пусты́ни Сина́йстѣй, и ча́дъ не бѣ́ и́мъ: и жре́че­с­т­воваху Елеаза́ръ и Иѳама́ръ со Ааро́номъ, отце́мъ сво­и́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ пле́мя Леві́ино, и поста́виши я́ предъ Ааро́номъ жерце́мъ, и да слу́жатъ ему́:
 • и да стрегу́тъ стражбы́ его́ и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ предъ ски́нiею свидѣ́нiя, дѣ́лати дѣла́ ски́нiи:
 • и да храня́тъ вся́ сосу́ды ски́нiи свидѣ́нiя и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ по всѣ́мъ дѣло́мъ ски́нiи:
 • и да да́си леви́ты Ааро́ну бра́ту тво­ему́ и сыно́мъ его́ жерце́мъ: въ да́ръ даны́ сі́и мнѣ́ су́ть от­ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и Ааро́на и сы́ны его́ поста́виши надъ ски́нiею свидѣ́нiя, и да храня́тъ жре́че­с­т­во свое́, и вся́ я́же у олтаря́ и вну́трь завѣ́сы: иноплеме́н­никъ же при­­каса́яйся у́мретъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • и се́, а́зъ взя́хъ леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, вмѣ́сто вся́каго пе́рвенца, от­верза́ющаго ложесна́ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: искупле́нiя и́хъ бу́дутъ, и да бу́дутъ мнѣ́ леви́ти:
 • мнѣ́ бо вся́къ пе́рвенецъ: въ о́ньже де́нь поби́хъ вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, освяти́хъ себѣ́ вся́каго пе́рвенца во Изра́или, от­ человѣ́ка до скота́ мнѣ́ да бу́дутъ: а́зъ Госпо́дь.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ пусты́ни Сина́йстѣй, глаго́ля:
 • согля́дай сыно́въ Леві́иныхъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ по со́нмомъ и́хъ, по рожде́нiю и́хъ: вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше да согля́даете и́хъ.
 • И сочте́ и́хъ Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже повелѣ́ и́мъ Госпо́дь.
 • И бя́ху сі́и сы́нове Леві́ины от­ име́нъ и́хъ: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • И сiя́ имена́ сыно́въ Гирсо́нихъ по со́нмомъ и́хъ: Ловени́ и семе́й.
 • И сы́нове Каа́ѳовы по со́нмомъ и́хъ: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • И сы́нове Мера́рины по со́нмомъ и́хъ: Мооли́ и муси́: сі́и су́ть со́нми леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
 • От Гирсо́на со́нмъ Ловені́инъ и со́нмъ семеи́нь: сі́и су́ть со́нми Гирсо́новы.
 • Согля́данiе и́хъ по числу́ всего́ му́жеска по́лу, от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, согля́данiе и́хъ се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
 • И сы́нове Гирсо́новы за ски́нiею да ополча́ют­ся къ мо́рю.
 • И кня́зь до́му оте́че­ст­ва со́нма Гирсо́ня Елиса́фъ сы́нъ даи́ль.
 • И стражба́ сыно́въ Гирсо́новыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, ски́нiя и покро́въ ея́, и покро́въ две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и опо́ны двора́, и завѣ́са две́рiй двора́, и́же е́сть у ски́нiи, и про́чая всѣ́хъ дѣ́лъ его́.
 • От Каа́ѳа со́нмъ Амра́мль еди́нъ и со́нмъ Иссаа́ровъ еди́нъ, и со́нмъ Хевро́нь еди́нъ и со́нмъ Озiи́ль еди́нъ: сі́и су́ть со́нми Каа́ѳовы:
 • по числу́ вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ, стрегу́щiи стражбы́ святы́хъ.
 • Со́нми сыно́въ Каа́ѳовыхъ да ополча́ют­ся от­ страны́ ски́нiи къ ю́гу,
 • и кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нмовъ Каа́ѳовыхъ Елисафа́нъ сы́нъ Озiи́ль:
 • и стражба́ и́хъ киво́тъ и трапе́за, и свѣти́лникъ и олтари́, и сосу́ды свята́го, въ ни́хже слу́жатъ, и покро́въ, и вся́ дѣла́ и́хъ.
 • И кня́зь надъ кня́зи леви́тскими Елеаза́ръ сы́нъ Ааро́на жерца́, поста́вленъ стрещи́ стражбы́ святы́хъ.
 • От Мера́ра же со́нмъ Мооли́ и со́нмъ муси́: сі́и су́ть со́нми Мера́рины,
 • согля́данiе и́хъ по числу́, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, ше́сть ты́сящъ и двѣ́сти.
 • И кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нма Мера́рина сурiи́лъ сы́нъ Авихе́овъ: от­ страны́ ски́нiи да ополча́ют­ся къ сѣ́веру,
 • согля́данiе стражбы́ сыно́въ Мера́риныхъ глави́цы ски́нiи и вереи́ ея́, и столпы́ ея́ и стоя́ла ея́, и вся́ сосу́ды и́хъ и вся́ дѣла́ и́хъ,
 • и столпы́ двора́ о́крестъ и стоя́ла и́хъ, и колки́ и́хъ и ве́рви и́хъ.
 • Ополча́ющiися сопреди́ ски́нiи свидѣ́нiя на восто́ки Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́, стрегу́ще стражбы́ свята́го, въ стражба́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ: и иноплеме́н­никъ при­­каса́яйся да у́мретъ.
 • Все́ согля́данiе леви́товъ, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ по со́нмомъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, два́десять и двѣ́ ты́сящы.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: согля́дай вся́каго пе́рвенца му́жеска по́лу сыно́въ Изра́илевыхъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, и воз­ми́ число́ и́хъ по и́мени,
 • и да по́ймеши мнѣ́ леви́ты за вся́ пе́рвенцы сыно́въ Изра́илевыхъ: а́зъ Госпо́дь: и скоты́ Леви́тски вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ въ скотѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И согля́да Моисе́й, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь, вся́каго пе́рвенца въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
 • И бы́ша вси́ пе́рвенцы му́жескаго по́лу, по числу́ име́нъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, от­ согля́данiя и́хъ два́десять двѣ́ ты́сящы двѣ́сти и се́дмьдесятъ три́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ леви́ты вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ сыно́въ Изра́илевыхъ, и скоты́ Леви́тски вмѣ́сто ското́въ и́хъ, и бу́дутъ мнѣ́ леви́ты: а́зъ Госпо́дь:
 • и иску́пъ дву́ со́тъ седми́десяти тре́хъ, и́же преизбыва́ютъ све́рхъ леви́товъ от­ пе́рвенцовъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и да во́змеши по пяти́ Си́кль на главу́, по си́клю свято́му во́змеши два́десять пѣ́нязей си́кль,
 • и да́си сребро́ Ааро́ну и сыно́мъ его́ иску́пъ от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ.
 • И взя́ Моисе́й сребро́ иску́пное от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ на иску́пъ леви́томъ:
 • от­ пе́рвенецъ сыно́въ Изра́илевыхъ взя́ сребра́ ты́сящу три́ ста́ шестьдеся́тъ пя́ть си́клевъ, по си́клю свято́му.
 • И даде́ Моисе́й о́купъ от­ преизбы́в­шихъ Ааро́ну и сыно́мъ его́, повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае,
 • и вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар;
 • это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священнодействовать;
 • но Надав и Авиуд умерли пред лицем Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской, детей же у них не было; и остались священниками Елеазар и Ифамар при Аароне, отце своем.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • приведи колено Левиино, и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему;
 • и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии;
 • и пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии;
 • отдай левитов Аарону [брату твоему] и сынам его [священникам] в распоряжение: да будут они отданы ему из сынов Израилевых;
 • Аарону же и сынам его поручи [скинию откровения], чтобы они наблюдали священническую должность свою [и все, что при жертвеннике и за завесою]; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • вот, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых [они будут взамен их]; левиты должны быть Мои,
 • ибо все первенцы – Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь.
 • И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря:
 • исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их; всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли.
 • И исчислил их Моисей [и Аарон] по слову Господню, как повелено.
 • И вот сыны Левиины по именам их: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • И вот имена сынов Гирсоновых по родам их: Ливни и Шимей.
 • И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левиины по семействам их.
 • От Гирсона род Ливни и род Шимея: это роды Гирсоновы.
 • Исчисленных было всех мужеского пола, от одного месяца и выше, семь тысяч пятьсот.
 • Роды Гирсоновы должны становиться станом позади скинии на запад;
 • начальник поколения сынов Гирсоновых Елиасаф, сын Лаелов;
 • хранению сынов Гирсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания,
 • и завесы двора и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее, со всеми их принадлежностями.
 • От Каафа род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила: это роды Каафа.
 • По счету всех мужеского пола, от одного месяца и выше, восемь тысяч шестьсот, которые охраняли святилище.
 • Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии;
 • начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила;
 • в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее.
 • Начальник над начальниками левитов Елеазар, сын Аарона священника; под его надзором те, которым вверено хранение святилища.
 • От Мерари род Махли и род Муши: это роды Мерари;
 • исчисленных по числу всех мужеского пола, от одного месяца и выше – шесть тысяч двести;
 • начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила; они должны ставить стан свой на северной стороне скинии;
 • хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее и все вещи ее, со всем устройством их,
 • и столбы двора со всех сторон и подножия их и колья их и веревки их.
 • А с передней стороны скинии, к востоку пред скиниею собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
 • Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи.
 • И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужеского пола из сынов Израилевых, от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно;
 • и возьми левитов для Меня, – Я Господь, – вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых.
 • И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых
 • и было всех первенцев мужеского пола, по числу имен, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи двести семьдесят три.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их; пусть левиты будут Мои. Я Господь.
 • А в выкуп двухсот семидесяти трех, которые лишние против числа левитов, из первенцев Израильских,
 • возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному возьми, двадцать гер в сикле,
 • и отдай серебро сие Аарону и сынам его, в выкуп за излишних против числа их.
 • И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами,
 • от первенцев Израилевых взял серебра тысячу триста шестьдесят пять [сиклей], по сиклю священному,
 • и отдал Моисей серебро выкупа [за излишних] Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею.
 • Zu jener Zeit, als der HERR mit Mose auf dem Berg Sinai redete, lebten folgende Nachkommen Aarons: Nadab, der Erstgeborene, und Abihu, Eleasar und Itamar.
 • Diese vier waren durch Salbung zu Priestern geweiht und in ihren Dienst eingesetzt worden.
 • Aber Nadab und Abihu fanden den Tod, als sie dem HERRN in der Wüste Sinai ein Weihrauchopfer darbrachten, das er nicht vorgeschrieben hatte. Sie starben kinderlos. Eleasar und Itamar versahen weiterhin den Priesterdienst unter ihrem Vater Aaron.
 • Der HERR sagte zu Mose:
 • »Rufe die Männer des Stammes Levi zusammen und bringe sie zum Priester Aaron! Sie sollen seine Helfer sein
 • und für ihn und die ganze Gemeinde vor dem Heiligen Zelt Dienst tun und für meine Wohnung sorgen.
 • Sie sollen die heiligen Geräte in Ordnung halten und stellvertretend für das Volk alle Dienste an meiner Wohnung versehen.
 • Du sollst die Leviten Aaron und seinen Nachkommen unterstellen; denn sie sind ihnen von den übrigen Israeliten als Eigentum übergeben.
 • Aaron und seine Nachkommen aber sollen den Priesterdienst versehen. Nur sie sind dazu befugt; jeder andere, der sich dieses Recht anmaßt, wird mit dem Tod bestraft.«
 • Weiter sagte der HERR zu Mose:
 • »Ich habe die Leviten für mich ausgesondert. Sie gehören mir anstelle eurer erstgeborenen Söhne.
 • Eigentlich gehört mir jede Erstgeburt. Als ich die Erstgeborenen der Ägypter tötete, habe ich mir alles vorbehalten, was unter euch zuerst aus dem Mutterschoß kommt, bei Tieren wie bei Menschen. Es gehört mir, dem HERRN.«
 • Dort in der Wüste Sinai sagte der HERR zu Mose:
 • »Zähle die Leviten, geordnet nach Sippen und Familien! Alle männlichen Angehörigen des Stammes Levi, die älter sind als einen Monat, sollst du in Listen erfassen.«
 • Mose tat, was der HERR ihm befohlen hatte.
 • Levi hatte drei Söhne: Gerschon, Kehat und Merari.
 • Die Söhne Gerschons waren Libni und Schimi,
 • die Söhne Kehats Amram, Jizhar, Hebron und Usiël,
 • und die Söhne Meraris Machli und Muschi. Von ihnen stammen die Sippen und Familien ab, die ihre Namen tragen.
 • Gerschon war der Ahnherr der Sippen Libni und Schimi.
 • Die Gesamtzahl ihrer männlichen Angehörigen, die älter waren als einen Monat, betrug 7500.
 • Sie sollten auf der Rückseite des Heiligtums im Westen lagern.
 • Ihr Oberhaupt war Eljasaf, der Sohn Laëls.
 • Sie trugen die Verantwortung für das Zelt, seine Schutzdecke und den Vorhang an seinem Eingang,
 • für die Planen, die den Vorhof rings um Zelt und Altar umgeben, für den Vorhang am Eingang des Vorhofs und für die Zeltstricke. Sie hatten für alles zu sorgen, was mit diesen Gegenständen zusammenhing.
 • Kehat war der Ahnherr der Sippen Amram, Jizhar, Hebron und Usiël.
 • Die Gesamtzahl ihrer männlichen Angehörigen, die älter als einen Monat und für den Dienst am Heiligtum bestimmt waren, betrug 8300.
 • Sie sollten an der Südseite des Heiligtums lagern.
 • Ihr Oberhaupt war Elizafan, der Sohn Usiëls.
 • Sie trugen die Verantwortung für die Bundeslade, den Tisch mit den geweihten Broten, den Leuchter, die beiden Altäre, die Geräte für den Opferdienst sowie für den Vorhang, der das Allerheiligste verdeckt. Sie hatten für alles zu sorgen, was mit diesen Gegenständen zusammenhing.
 • Über den Oberhäuptern der Leviten stand Eleasar, der Sohn des Priesters Aaron. Er hatte die Aufsicht über alle, die am Heiligtum Dienst taten.
 • Merari war der Ahnherr der Sippen Machli und Muschi.
 • Die Gesamtzahl ihrer männlichen Angehörigen, die älter als einen Monat waren, betrug 6200.
 • Sie sollten an der Nordseite des Heiligtums lagern. Ihr Oberhaupt war Zuriël, der Sohn Abihajils.
 • Sie trugen die Verantwortung für die Bretter, die die Wände des Heiligtums bilden, und ihre Querstangen, für seine Säulen und Sockel und für alles weitere Zubehör der Wohnung des HERRN. Sie hatten für alles zu sorgen, was mit diesen Gegenständen zusammenhing,
 • außerdem für die Säulen rings um den Vorhof mit ihren Sockeln, die Zeltpflöcke und Zeltstricke.
 • Mose und Aaron mit seinen Söhnen sollten vor dem Eingang des Heiligen Zeltes auf der Ostseite lagern. Sie hatten für alle Israeliten den Dienst am Heiligtum zu versehen. Der HERR drohte jedem den Tod an, der sich unbefugt dem Heiligtum näherte.
 • Die Gesamtzahl aller männlichen Leviten, die älter waren als einen Monat, betrug 22000. Dies war das Ergebnis der Zählung, die Mose und Aaron auf Befehl des HERRN in ihren Sippen durchgeführt hatten.
 • Der HERR sagte zu Mose: »Zähle alle erstgeborenen männlichen Israeliten, die älter sind als einen Monat.
 • Denn alle erstgeborenen Söhne der Israeliten gehören mir. An ihrer Stelle beanspruche ich, der HERR, die Leviten als mein Eigentum. Ebenso erhebe ich Anspruch auf das Vieh der Leviten anstelle aller erstgeborenen Tiere der Israeliten.«
 • Mose ließ die Erstgeborenen zählen, wie der HERR es befohlen hatte,
 • und kam auf eine Gesamtzahl von 22273.
 • Darauf sagte der HERR zu Mose:
 • »Übergib mir die Leviten anstelle der erstgeborenen Israeliten als mein Eigentum und das Vieh der Leviten anstelle der Erstgeburten ihres Viehs.
 • Die 273 Erstgeborenen, die die Zahl der Leviten übersteigen, musst du freikaufen.
 • Pro Kopf macht das fünf Silberstücke, gewogen nach dem Gewicht des Heiligtums.
 • Das Silber sollst du Aaron und seinen Söhnen geben.«
 • Mose ließ sich von den Israeliten das Lösegeld zahlen und gab die Gesamtmenge von 1365 Silberstücken Aaron und seinen Söhnen, wie der HERR es ihm befohlen hatte.


 • А оце нащадки Ааронові та Мойсеєві в дні, коли Господь промовляв до Мойсея на Сінайській горі.
 • І оце імена Ааронових синів: перворідний Надав, і Авігу, Елеазар та Ітамар.
 • Оце імена Ааронових синів, помазаних священиків, що він посвятив їх бути священиками.
 • Та помер Надав та Авігу перед Господнім лицем, коли вони принесли були чужий огонь перед Господнім лицем у Сінайській пустині, а синів у них не було.
  І були священиками Елеазар та Ітамар за життя батька свого Аарона.
 • І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
 • Приведи Левієве плем́я, і постав його перед священиком Аароном, і вони будуть услуговувати йому.
 • І будуть вони виконувати сторожу його та всієї громади перед скинією заповіту, щоб виконувати службу скинійну.
 • І будуть вони стерегти всі речі скинії заповіту та сторожу Ізраїлевих синів, щоб виконувати службу скинійну.
 • І даси Левитів Ааронові та синам його, власне йому вони дані від Ізраїлевих синів.
 • А Аарона та синів його постав, щоб вони пильнували свого священства, а чужий, хто наблизиться, буде забитий.
 • І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
 • А Я оце взяв Левитів з-посеред Ізраїлевих синів замість кожного перворідного, що розкривають утробу, з Ізраїлевих синів.
  І будуть Левити Мої,
 • бо Мій кожен перворідний.
  Того дня, коли Я був ударив кожного перворідного в єгипетськім краї, Я посвятив Собі кожного перворідного в Ізраїлі від людини аж до скотини, Мої вони будуть.
  Я Господь!
 • І Господь промовляв до Мойсея в Сінайській пустині, говорячи:
 • Перелічи Левієвих синів за домами їхніх батьків, за родами їхніми, кожного чоловічої статі від місячного віку й вище перелічиш їх.
 • І Мойсей перелічив їх за Господнім словом, як йому наказано.
 • І були за йменнями своїми оці Левієві сини: Ґершон, і Кегат, і Мерарі.
 • А оце імена Ґершонових синів за їхніми родами: Лівні та Шім́ї.
 • А сини Кегатові за їхніми родами: Амрам і Їцгар, Хеврон і Уззіїл.
 • А сини Мерарі за їхніми родами: Махлі та Муші.
  Оце вони, роди Левієві, за домами своїх батьків.
 • Від Ґершона: рід Лівнієвих та рід Шім́їєвих.
  Оце вони, роди Ґершонових.
 • Перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, перелічені їхні сім тисяч і п́ятсот.
 • Роди Ґершонових будуть таборувати за наметом на захід.
 • А начальник батьківського дому Ґершонових Ел́ясаф, син Лаїлів.
 • А догляд Ґершонових синів у скинії заповіту: скинія внутрішня і намет зовнішній, і покриття його, і завіса входу скинії заповіту,
 • і запони подвір́я, і заслона входу подвір́я, що на скинії та на жертівнику навколо, і шнури її до всієї служби його.
 • А від Кегата: рід Амрамових, і рід Іцхарових, і рід Хевронових, і рід Оззіїлових, оце вони, роди Кегатових.
 • Числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, вісім тисяч і шістсот, що пильнували сторожу святині.
 • Роди Кегатових синів отаборяться на подовжньому боці скинії на південь.
 • А начальник батькового дому родів Кегатових Еліцафан, син Уззіїлів.
 • А їхній догляд: ковчег, і стіл, і свічник, і жертівники, і святі речі, що служать ними, і завіса, і вся служба при тому.
 • А начальник Левієвих начальників Елеазар, син священика Аарона, що мав догляд над тими, хто пильнує сторожу святині.
 • Від Мерарі: рід Махлієвих, і рід Мушієвих, оце вони, роди Мерарієві.
 • А перелічені їхні числом кожного чоловічої статі від місячного віку й вище, шість тисяч і двісті.
 • А начальник батьківського дому Мерарієвих родів Цуріїл, син Авіхаїлів.
  Вони отаборяться на подовжнім боці скинії на північ.
 • А догляд сторожі Мерарієвих синів: дошки скинії, і засови її, і стовпи її, і підстави її, і всі речі її, і вся служба її,
 • і стовпи подвір́я навколо, і їхні підстави, і кілки їхні, і їхні шнури.
 • А ті, що таборують спереду перед скинією, перед скинією заповіту на схід, Мойсей й Аарон та сини його, вони виконують сторожу святині, сторожу за Ізраїлевих синів.
  А чужий, хто наблизиться, буде забитий.
 • Усі перелічені Левитів, що перелічив Мойсей та Аарон на Господній наказ за їхніми родами, кожен чоловічої статі від місячного віку й вище, двадцять і дві тисячі.
 • І сказав Господь до Мойсея: Перелічи всіх перворідних чоловічої статі Ізраїлевих синів від місячного віку й вище, і перелічи число імен їх.
 • І візьми для мене Левитів Я Господь!
  замість кожного перворідного Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість кожного перворідного серед худоби Ізраїлевих синів.
 • І перелічив Мойсей, як Господь наказав був йому, усіх перворідних серед Ізраїлевих синів.
 • І було всіх перворідних чоловічої статі числом імен від місячного віку й вище, за їхніми переліченими двадцять і дві тисячі двісті і сімдесят і три.
 • І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
 • Візьми Левитів замість кожного перворідного серед Ізраїлевих синів, а худобу Левитів замість їхньої худоби, і будуть Левити Мої.
  Я Господь!
 • А на окуп тих двохсот і семидесяти і трьох, що позостали понад Левитами з перворідного Ізраїлевих синів,
 • то візьми по п́яти шеклів на голову, на міру шеклем святині візьмеш, двадцять ґер шекель,
 • і даси ті гроші Ааронові та синам його, як окуп за позосталих серед них.
 • І взяв Мойсей гроші окупу від позосталих понад викуплених Левитами,
 • від перворідного Ізраїлевих синів узяв він ті гроші, тисячу і триста і шістдесят і п́ять на міру шеклем святині.
 • І дав Мойсей гроші окупу Ааронові та синами його за Господнім наказом, як Господь наказав був Мойсеєві.