Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И сiя́ рожде́нiя Ааро́на и Моисе́а, въ де́нь въ о́ньже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю на горѣ́ Сина́йстѣй:
 • и сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ: пе́рвенецъ Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ:
 • сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ, жерцы́ пома́заныя, и́мже соверши́шася ру́цѣ и́хъ жре́ти:
 • и сконча́шася Нада́въ и Авiу́дъ предъ Го́сподемъ, при­­нося́щымъ и́мъ о́гнь чу́ждь предъ Го́сподемъ въ пусты́ни Сина́йстѣй, и ча́дъ не бѣ́ и́мъ: и жре́че­с­т­воваху Елеаза́ръ и Иѳама́ръ со Ааро́номъ, отце́мъ сво­и́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ пле́мя Леві́ино, и поста́виши я́ предъ Ааро́номъ жерце́мъ, и да слу́жатъ ему́:
 • и да стрегу́тъ стражбы́ его́ и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ предъ ски́нiею свидѣ́нiя, дѣ́лати дѣла́ ски́нiи:
 • и да храня́тъ вся́ сосу́ды ски́нiи свидѣ́нiя и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ по всѣ́мъ дѣло́мъ ски́нiи:
 • и да да́си леви́ты Ааро́ну бра́ту тво­ему́ и сыно́мъ его́ жерце́мъ: въ да́ръ даны́ сі́и мнѣ́ су́ть от­ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и Ааро́на и сы́ны его́ поста́виши надъ ски́нiею свидѣ́нiя, и да храня́тъ жре́че­с­т­во свое́, и вся́ я́же у олтаря́ и вну́трь завѣ́сы: иноплеме́н­никъ же при­­каса́яйся у́мретъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • и се́, а́зъ взя́хъ леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, вмѣ́сто вся́каго пе́рвенца, от­верза́ющаго ложесна́ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: искупле́нiя и́хъ бу́дутъ, и да бу́дутъ мнѣ́ леви́ти:
 • мнѣ́ бо вся́къ пе́рвенецъ: въ о́ньже де́нь поби́хъ вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, освяти́хъ себѣ́ вся́каго пе́рвенца во Изра́или, от­ человѣ́ка до скота́ мнѣ́ да бу́дутъ: а́зъ Госпо́дь.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ пусты́ни Сина́йстѣй, глаго́ля:
 • согля́дай сыно́въ Леві́иныхъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ по со́нмомъ и́хъ, по рожде́нiю и́хъ: вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше да согля́даете и́хъ.
 • И сочте́ и́хъ Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже повелѣ́ и́мъ Госпо́дь.
 • И бя́ху сі́и сы́нове Леві́ины от­ име́нъ и́хъ: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • И сiя́ имена́ сыно́въ Гирсо́нихъ по со́нмомъ и́хъ: Ловени́ и семе́й.
 • И сы́нове Каа́ѳовы по со́нмомъ и́хъ: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • И сы́нове Мера́рины по со́нмомъ и́хъ: Мооли́ и муси́: сі́и су́ть со́нми леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
 • От Гирсо́на со́нмъ Ловені́инъ и со́нмъ семеи́нь: сі́и су́ть со́нми Гирсо́новы.
 • Согля́данiе и́хъ по числу́ всего́ му́жеска по́лу, от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, согля́данiе и́хъ се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
 • И сы́нове Гирсо́новы за ски́нiею да ополча́ют­ся къ мо́рю.
 • И кня́зь до́му оте́че­ст­ва со́нма Гирсо́ня Елиса́фъ сы́нъ даи́ль.
 • И стражба́ сыно́въ Гирсо́новыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, ски́нiя и покро́въ ея́, и покро́въ две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и опо́ны двора́, и завѣ́са две́рiй двора́, и́же е́сть у ски́нiи, и про́чая всѣ́хъ дѣ́лъ его́.
 • От Каа́ѳа со́нмъ Амра́мль еди́нъ и со́нмъ Иссаа́ровъ еди́нъ, и со́нмъ Хевро́нь еди́нъ и со́нмъ Озiи́ль еди́нъ: сі́и су́ть со́нми Каа́ѳовы:
 • по числу́ вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ, стрегу́щiи стражбы́ святы́хъ.
 • Со́нми сыно́въ Каа́ѳовыхъ да ополча́ют­ся от­ страны́ ски́нiи къ ю́гу,
 • и кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нмовъ Каа́ѳовыхъ Елисафа́нъ сы́нъ Озiи́ль:
 • и стражба́ и́хъ киво́тъ и трапе́за, и свѣти́лникъ и олтари́, и сосу́ды свята́го, въ ни́хже слу́жатъ, и покро́въ, и вся́ дѣла́ и́хъ.
 • И кня́зь надъ кня́зи леви́тскими Елеаза́ръ сы́нъ Ааро́на жерца́, поста́вленъ стрещи́ стражбы́ святы́хъ.
 • От Мера́ра же со́нмъ Мооли́ и со́нмъ муси́: сі́и су́ть со́нми Мера́рины,
 • согля́данiе и́хъ по числу́, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, ше́сть ты́сящъ и двѣ́сти.
 • И кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нма Мера́рина сурiи́лъ сы́нъ Авихе́овъ: от­ страны́ ски́нiи да ополча́ют­ся къ сѣ́веру,
 • согля́данiе стражбы́ сыно́въ Мера́риныхъ глави́цы ски́нiи и вереи́ ея́, и столпы́ ея́ и стоя́ла ея́, и вся́ сосу́ды и́хъ и вся́ дѣла́ и́хъ,
 • и столпы́ двора́ о́крестъ и стоя́ла и́хъ, и колки́ и́хъ и ве́рви и́хъ.
 • Ополча́ющiися сопреди́ ски́нiи свидѣ́нiя на восто́ки Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́, стрегу́ще стражбы́ свята́го, въ стражба́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ: и иноплеме́н­никъ при­­каса́яйся да у́мретъ.
 • Все́ согля́данiе леви́товъ, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ по со́нмомъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, два́десять и двѣ́ ты́сящы.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: согля́дай вся́каго пе́рвенца му́жеска по́лу сыно́въ Изра́илевыхъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, и воз­ми́ число́ и́хъ по и́мени,
 • и да по́ймеши мнѣ́ леви́ты за вся́ пе́рвенцы сыно́въ Изра́илевыхъ: а́зъ Госпо́дь: и скоты́ Леви́тски вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ въ скотѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И согля́да Моисе́й, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь, вся́каго пе́рвенца въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
 • И бы́ша вси́ пе́рвенцы му́жескаго по́лу, по числу́ име́нъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, от­ согля́данiя и́хъ два́десять двѣ́ ты́сящы двѣ́сти и се́дмьдесятъ три́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ леви́ты вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ сыно́въ Изра́илевыхъ, и скоты́ Леви́тски вмѣ́сто ското́въ и́хъ, и бу́дутъ мнѣ́ леви́ты: а́зъ Госпо́дь:
 • и иску́пъ дву́ со́тъ седми́десяти тре́хъ, и́же преизбыва́ютъ све́рхъ леви́товъ от­ пе́рвенцовъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и да во́змеши по пяти́ Си́кль на главу́, по си́клю свято́му во́змеши два́десять пѣ́нязей си́кль,
 • и да́си сребро́ Ааро́ну и сыно́мъ его́ иску́пъ от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ.
 • И взя́ Моисе́й сребро́ иску́пное от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ на иску́пъ леви́томъ:
 • от­ пе́рвенецъ сыно́въ Изра́илевыхъ взя́ сребра́ ты́сящу три́ ста́ шестьдеся́тъ пя́ть си́клевъ, по си́клю свято́му.
 • И даде́ Моисе́й о́купъ от­ преизбы́в­шихъ Ааро́ну и сыно́мъ его́, повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае,
 • и вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар;
 • это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священнодействовать;
 • но Надав и Авиуд умерли пред лицем Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской, детей же у них не было; и остались священниками Елеазар и Ифамар при Аароне, отце своем.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • приведи колено Левиино, и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему;
 • и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии;
 • и пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии;
 • отдай левитов Аарону [брату твоему] и сынам его [священникам] в распоряжение: да будут они отданы ему из сынов Израилевых;
 • Аарону же и сынам его поручи [скинию откровения], чтобы они наблюдали священническую должность свою [и все, что при жертвеннике и за завесою]; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • вот, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых [они будут взамен их]; левиты должны быть Мои,
 • ибо все первенцы – Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь.
 • И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря:
 • исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их; всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли.
 • И исчислил их Моисей [и Аарон] по слову Господню, как повелено.
 • И вот сыны Левиины по именам их: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • И вот имена сынов Гирсоновых по родам их: Ливни и Шимей.
 • И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левиины по семействам их.
 • От Гирсона род Ливни и род Шимея: это роды Гирсоновы.
 • Исчисленных было всех мужеского пола, от одного месяца и выше, семь тысяч пятьсот.
 • Роды Гирсоновы должны становиться станом позади скинии на запад;
 • начальник поколения сынов Гирсоновых Елиасаф, сын Лаелов;
 • хранению сынов Гирсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания,
 • и завесы двора и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее, со всеми их принадлежностями.
 • От Каафа род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила: это роды Каафа.
 • По счету всех мужеского пола, от одного месяца и выше, восемь тысяч шестьсот, которые охраняли святилище.
 • Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии;
 • начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила;
 • в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее.
 • Начальник над начальниками левитов Елеазар, сын Аарона священника; под его надзором те, которым вверено хранение святилища.
 • От Мерари род Махли и род Муши: это роды Мерари;
 • исчисленных по числу всех мужеского пола, от одного месяца и выше – шесть тысяч двести;
 • начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила; они должны ставить стан свой на северной стороне скинии;
 • хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее и все вещи ее, со всем устройством их,
 • и столбы двора со всех сторон и подножия их и колья их и веревки их.
 • А с передней стороны скинии, к востоку пред скиниею собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
 • Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи.
 • И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужеского пола из сынов Израилевых, от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно;
 • и возьми левитов для Меня, – Я Господь, – вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых.
 • И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых
 • и было всех первенцев мужеского пола, по числу имен, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи двести семьдесят три.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их; пусть левиты будут Мои. Я Господь.
 • А в выкуп двухсот семидесяти трех, которые лишние против числа левитов, из первенцев Израильских,
 • возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному возьми, двадцать гер в сикле,
 • и отдай серебро сие Аарону и сынам его, в выкуп за излишних против числа их.
 • И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами,
 • от первенцев Израилевых взял серебра тысячу триста шестьдесят пять [сиклей], по сиклю священному,
 • и отдал Моисей серебро выкупа [за излишних] Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею.
 • Ва ин аст насабномаи Ҳорун ва Мусо, дар рӯзе ки Парвардигор дар кӯҳи Сино ба Мусо сухан ронд.
 • Ва ин аст номҳои писарони Ҳорун: нахустзодааш Нодоб, Абиҳу, Элъозор ва Итомор.
 • Ин аст номҳои писарони Ҳорун, коҳиноне ки тадҳин карда шуда буданд, ки ӯ онҳоро барои каҳонат баргумошт.
 • Вале Нодоб ва Абиҳу ба ҳузури Парвардигор мурданд, вақте ки оташи ғайрро дар биёбони Сино ба ҳузури Парвардигор оварданд, ва онҳо фарзанд надоштанд; ва Элъозор ва Итомор дар ҳузури падарашон Ҳорун каҳонат мекарданд.
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Сибти Левиро наздик оварда, онҳоро ба ҳузури Ҳоруни коҳин таъин намо, то ки ба ӯ хизмат кунанд.
 • Ва бигзор онҳо хизмати ӯ ва хизмати тамоми ҷамоатро пеши хаймаи ҷомеъ иҷро намуда, корҳои манзилро ба ҷо оваранд;
 • Ва тамоми колои хаймаи ҷомеъро нигаҳбонӣ намуда ва хизмати банӣ Исроилро иҷро карда, корҳои манзилро ба ҷо оваранд.
 • Ва левизодагонро ба Ҳорун ва писаронаш бидеҳ: онҳо аз ҷониби банӣ Исроил ба таври қатъӣ ба ӯ дода шудаанд.
 • Вале Ҳорун ва писаронашро баргумор, то ки каҳонати худро риоят кунанд; ва бегонае агар наздик ояд, кушта хоҳад шуд».
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Ва инак, Ман левизодагонро аз миёни банӣ Исроил дар ивази ҳамаи нахустзодагони раҳимкушо гирифтаам, ва левизодагон аз они Мананд;
 • Зеро ки ҳар нахустзода аз они Ман аст: дар рӯзе ки Ман ҳамаи нахустзодагони замини Мисрро зарба задам, ҳамаи нахустзодагони Исроилро, аз одамон то чорпоён, барои Худ тақдис намудам, ва онҳо аз они Мананд. Ман Парвардигор ҳастам».
 • Ва Парвардигор дар биёбони Сино ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Банӣ Левиро аз рӯи хонадон ва қабилаҳошон дар шумор овар; ҳар мардинаро аз якмоҳа ва болотар дар шумо овар».
 • Ва Мусо онҳоро аз рӯи гуфтаи Парвардигор, чунон ки фармуда шуд, дар шумор овард.
 • Ва инҳоянд писарони Левӣ мувофиқи номҳошон: Ҷершӯн ва Қаҳот ва Марорӣ.
 • Ва ин аст номҳои банӣ Ҷершӯн мувофиқи қабилаҳошон: Либнӣ ва Шимъӣ.
 • Ва банӣ Каҳот мувофиқи қабилаҳошон: Амром ва Йисҳор, Ҳебрӯн ва Узиил.
 • Ва банӣ Марорӣ мувофиқи қабилаҳошон: Маҳлӣ ва Мушӣ. Ҳаминҳоянд хонаводаҳои Левӣ мувофиқи авлодашон.
 • Аз Ҷершӯн қабилаи Либнӣ ва қабилаи Шимъӣ; ҳаминҳоянд қабилаҳои ҷершӯниён.
 • Дар шумор овардашудагони онҳо мувофиқи адади тамоми мардинаи аз якмоҳа ва болотар: дар шумор овардашудагони онҳо ҳафт ҳазору панҷсад нафаранд.
 • Қабилаҳои ҷершӯниён бояд дар ақиби манзил ба тарафи ғарбӣ хайма зананд.
 • Ва раиси хонадони ҷершӯниён Элёсоф ибни Лоил аст.
 • Ва ба нигаҳбонии банӣ Ҷершӯн дар хаймаи ҷомеъ инҳо супурда мешавад: манзил ва хайма, пӯшиши он ва пардаи даромадгоҳи хаймаи ҷомеъ,
 • ва пардаҳои саҳн, ва пардаи даромадгоҳи саҳне ки гирдогирди манзил ва қурбонгоҳ аст, ва танобҳое ки он барои ҳар хизматаш дорад.
 • Ва аз Қаҳот қабилаи Амром ва қабилаи Йисҳор ва қабилаи Ҳебрӯн ва қабилаи Узиил; ҳаминҳоянд қабилаҳои қаҳотиён.
 • Мувофиқи адади тамоми мардинаи аз якмоҳа ва болотар, ҳашт ҳазору шашсад нафаранд, ки нигаҳбонии покгоҳро бояд иҷро кунанд.
 • Қабилаҳои банӣ Қаҳот бояд ба тарафи ҷанубии манзил хайма зананд.
 • Ва раиси хонадони қабилаҳои қаҳотиён Элисофон ибни Узиил аст.
 • Ва нигаҳбонии онҳо бар ин чизҳост: сандуқ ва миз ва чароғдон ва қурбонгоҳҳо ва колои поке ки хизматро ба воситаи он ба ҷо меоваранд, ва парда ва ҳар он чи ба он тааллуқ дорад.
 • Ва раиси раисони левизодагон Элъозор ибни Ҳоруни коҳин аст; иҷрокунандагони нигаҳбонии покгоҳ таҳти назорати ӯ хоҳанд буд.
 • Аз Марорӣ қабилаи Маҳлӣ ва қабилаи Мушӣ; ҳаминҳоянд қабилаҳои марориён.
 • Ва дар шумор овардашудагони онҳо, мувофиқи адади тамоми мардинаи аз якмоҳа ва болотар, шаш ҳазору дусад нафаранд.
 • Ва раиси хонадони қабилаҳои марориён Суриил ибни Абиҳоил аст; онҳо бояд ба тарафи шимолии манзил хайма зананд.
 • Ва вазифаи нигаҳбонии банӣ Марорӣ бар ин чизҳост: тахтаҳои манзил ва пуштбандҳояш ва сутунҳояш ва пояҳояш ва тамоми колояш ва тамоми хизматаш.
 • Ва сутунҳои гирдогирди саҳн ва пояҳошон ва мехҳошон ва танобҳошон.
 • Ва пеши манзил аз ҷониби офтоббаро, яъне пеши хаймаи ҷомеъ аз тарафи шарқ, бояд Мусо ва Ҳорун ва писаронаш хайма зананд, ки онҳо вазифаи нигаҳбонии покгоҳ ва нигаҳбонии банӣ Исроилро иҷро мекунанд; ва шахси бегонае ки ба он наздик ояд, кушта хоҳад шуд.
 • Ҳамаи дар шумор овардашудагони левизодагон, ки Мусо ва Ҳорун мувофиқи амри Парвардигор аз рӯи қабилаҳои онҳо дар шумор оварданд, тамоми мардинаи онҳо аз якмоҳа ва болотар бисту ду ҳазор нафар буданд.
 • Ва Парвардигор ба Мусо гуфт: «Ҳамаи нахустзодагони мардинаи банӣ Исроилро аз якмоҳа ва болотар дар шумор овар, ва ном ба ном ба ҳисоб бигир.
 • Ва левизодагонро барои Ман, ки Парвардигор ҳастам, дар ивази ҳамаи нахустзодагони банӣ Исроил бигир, ва чорпоёни левизодагонро дар ивази ҳамаи нахустзодагони чорпоёни банӣ Исроил».
 • Ва Мусо, чунон ки Парвардигор ба ӯ фармуд, ҳамаи нахустзодагони банӣ Исроилро дар шумор овард;
 • Ва ҳамаи нахустзодагони мардина, мувофиқи адади номҳо, аз якмоҳа ва болотар, ки дар шумор оварда шуданд, бисту ду ҳазору дусаду ҳафтоду се нафар буданд.
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Левизодагонро дар ивази ҳамаи нахустзодагони банӣ Исроил бигир, ва чорпоёни левизодагонро дар ивази чорпоёни онҳо; ва левизодагон аз они Ман хоҳанд буд. Ман Парвардигор ҳастам.
 • Ва дар хусуси фидияи дусаду ҳафтоду се нафар нахустзодагони банӣ Исроил, ки назар ба левизодагон барзиёданд, –
 • панҷ сиқлӣ барои ҳар саре бигир, онро бо сиқли пок, ки ҳар сиқл бист ҷеро бошад, бигир.
 • Ва ин нуқраро, ки фидияи адади барзиёди онҳост, ба Ҳорун ва писаронаш бидеҳ».
 • Ва Мусо нуқраи фидияро барои онҳое ки аз левизодагони ивазшуда барзиёд буданд, гирифт.
 • Аз нахустзодагони банӣ Исроил нуқраро гирифт: ҳазору сесаду шасту панҷ сиқл бо сиқли пок.
 • Ва Мусо нуқраи фидияро мувофиқи гуфтаи Парвардигор, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд, ба Ҳорун ва писаронаш дод.