Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И сiя́ рожде́нiя Ааро́на и Моисе́а, въ де́нь въ о́ньже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю на горѣ́ Сина́йстѣй:
 • и сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ: пе́рвенецъ Нада́въ и Авiу́дъ, и Елеаза́ръ и Иѳама́ръ:
 • сiя́ имена́ сыно́въ Ааро́нихъ, жерцы́ пома́заныя, и́мже соверши́шася ру́цѣ и́хъ жре́ти:
 • и сконча́шася Нада́въ и Авiу́дъ предъ Го́сподемъ, при­­нося́щымъ и́мъ о́гнь чу́ждь предъ Го́сподемъ въ пусты́ни Сина́йстѣй, и ча́дъ не бѣ́ и́мъ: и жре́че­с­т­воваху Елеаза́ръ и Иѳама́ръ со Ааро́номъ, отце́мъ сво­и́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ пле́мя Леві́ино, и поста́виши я́ предъ Ааро́номъ жерце́мъ, и да слу́жатъ ему́:
 • и да стрегу́тъ стражбы́ его́ и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ предъ ски́нiею свидѣ́нiя, дѣ́лати дѣла́ ски́нiи:
 • и да храня́тъ вся́ сосу́ды ски́нiи свидѣ́нiя и стражбы́ сыно́въ Изра́илевыхъ по всѣ́мъ дѣло́мъ ски́нiи:
 • и да да́си леви́ты Ааро́ну бра́ту тво­ему́ и сыно́мъ его́ жерце́мъ: въ да́ръ даны́ сі́и мнѣ́ су́ть от­ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и Ааро́на и сы́ны его́ поста́виши надъ ски́нiею свидѣ́нiя, и да храня́тъ жре́че­с­т­во свое́, и вся́ я́же у олтаря́ и вну́трь завѣ́сы: иноплеме́н­никъ же при­­каса́яйся у́мретъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • и се́, а́зъ взя́хъ леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, вмѣ́сто вся́каго пе́рвенца, от­верза́ющаго ложесна́ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ: искупле́нiя и́хъ бу́дутъ, и да бу́дутъ мнѣ́ леви́ти:
 • мнѣ́ бо вся́къ пе́рвенецъ: въ о́ньже де́нь поби́хъ вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, освяти́хъ себѣ́ вся́каго пе́рвенца во Изра́или, от­ человѣ́ка до скота́ мнѣ́ да бу́дутъ: а́зъ Госпо́дь.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю въ пусты́ни Сина́йстѣй, глаго́ля:
 • согля́дай сыно́въ Леві́иныхъ по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ по со́нмомъ и́хъ, по рожде́нiю и́хъ: вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше да согля́даете и́хъ.
 • И сочте́ и́хъ Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже повелѣ́ и́мъ Госпо́дь.
 • И бя́ху сі́и сы́нове Леві́ины от­ име́нъ и́хъ: Гирсо́нъ, Каа́ѳъ и Мера́ри.
 • И сiя́ имена́ сыно́въ Гирсо́нихъ по со́нмомъ и́хъ: Ловени́ и семе́й.
 • И сы́нове Каа́ѳовы по со́нмомъ и́хъ: Амра́мъ и Иссаа́ръ, Хевро́нъ и Озiи́лъ.
 • И сы́нове Мера́рины по со́нмомъ и́хъ: Мооли́ и муси́: сі́и су́ть со́нми леви́тстiи по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ.
 • От Гирсо́на со́нмъ Ловені́инъ и со́нмъ семеи́нь: сі́и су́ть со́нми Гирсо́новы.
 • Согля́данiе и́хъ по числу́ всего́ му́жеска по́лу, от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, согля́данiе и́хъ се́дмь ты́сящъ и пя́ть со́тъ.
 • И сы́нове Гирсо́новы за ски́нiею да ополча́ют­ся къ мо́рю.
 • И кня́зь до́му оте́че­ст­ва со́нма Гирсо́ня Елиса́фъ сы́нъ даи́ль.
 • И стражба́ сыно́въ Гирсо́новыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, ски́нiя и покро́въ ея́, и покро́въ две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и опо́ны двора́, и завѣ́са две́рiй двора́, и́же е́сть у ски́нiи, и про́чая всѣ́хъ дѣ́лъ его́.
 • От Каа́ѳа со́нмъ Амра́мль еди́нъ и со́нмъ Иссаа́ровъ еди́нъ, и со́нмъ Хевро́нь еди́нъ и со́нмъ Озiи́ль еди́нъ: сі́и су́ть со́нми Каа́ѳовы:
 • по числу́ вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше о́смь ты́сящъ и ше́сть со́тъ, стрегу́щiи стражбы́ святы́хъ.
 • Со́нми сыно́въ Каа́ѳовыхъ да ополча́ют­ся от­ страны́ ски́нiи къ ю́гу,
 • и кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нмовъ Каа́ѳовыхъ Елисафа́нъ сы́нъ Озiи́ль:
 • и стражба́ и́хъ киво́тъ и трапе́за, и свѣти́лникъ и олтари́, и сосу́ды свята́го, въ ни́хже слу́жатъ, и покро́въ, и вся́ дѣла́ и́хъ.
 • И кня́зь надъ кня́зи леви́тскими Елеаза́ръ сы́нъ Ааро́на жерца́, поста́вленъ стрещи́ стражбы́ святы́хъ.
 • От Мера́ра же со́нмъ Мооли́ и со́нмъ муси́: сі́и су́ть со́нми Мера́рины,
 • согля́данiе и́хъ по числу́, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, ше́сть ты́сящъ и двѣ́сти.
 • И кня́зь до́му оте́че­ст­въ со́нма Мера́рина сурiи́лъ сы́нъ Авихе́овъ: от­ страны́ ски́нiи да ополча́ют­ся къ сѣ́веру,
 • согля́данiе стражбы́ сыно́въ Мера́риныхъ глави́цы ски́нiи и вереи́ ея́, и столпы́ ея́ и стоя́ла ея́, и вся́ сосу́ды и́хъ и вся́ дѣла́ и́хъ,
 • и столпы́ двора́ о́крестъ и стоя́ла и́хъ, и колки́ и́хъ и ве́рви и́хъ.
 • Ополча́ющiися сопреди́ ски́нiи свидѣ́нiя на восто́ки Моисе́й и Ааро́нъ и сы́нове его́, стрегу́ще стражбы́ свята́го, въ стражба́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ: и иноплеме́н­никъ при­­каса́яйся да у́мретъ.
 • Все́ согля́данiе леви́товъ, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ по со́нмомъ и́хъ, вся́къ му́жескъ по́лъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, два́десять и двѣ́ ты́сящы.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля: согля́дай вся́каго пе́рвенца му́жеска по́лу сыно́въ Изра́илевыхъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, и воз­ми́ число́ и́хъ по и́мени,
 • и да по́ймеши мнѣ́ леви́ты за вся́ пе́рвенцы сыно́въ Изра́илевыхъ: а́зъ Госпо́дь: и скоты́ Леви́тски вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ въ скотѣ́хъ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • И согля́да Моисе́й, я́коже заповѣ́да ему́ Госпо́дь, вся́каго пе́рвенца въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ.
 • И бы́ша вси́ пе́рвенцы му́жескаго по́лу, по числу́ име́нъ от­ ме́сяца еди́наго и вы́шше, от­ согля́данiя и́хъ два́десять двѣ́ ты́сящы двѣ́сти и се́дмьдесятъ три́.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ леви́ты вмѣ́сто всѣ́хъ пе́рвенцевъ сыно́въ Изра́илевыхъ, и скоты́ Леви́тски вмѣ́сто ското́въ и́хъ, и бу́дутъ мнѣ́ леви́ты: а́зъ Госпо́дь:
 • и иску́пъ дву́ со́тъ седми́десяти тре́хъ, и́же преизбыва́ютъ све́рхъ леви́товъ от­ пе́рвенцовъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и да во́змеши по пяти́ Си́кль на главу́, по си́клю свято́му во́змеши два́десять пѣ́нязей си́кль,
 • и да́си сребро́ Ааро́ну и сыно́мъ его́ иску́пъ от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ.
 • И взя́ Моисе́й сребро́ иску́пное от­ преизбыва́ющихъ въ ни́хъ на иску́пъ леви́томъ:
 • от­ пе́рвенецъ сыно́въ Изра́илевыхъ взя́ сребра́ ты́сящу три́ ста́ шестьдеся́тъ пя́ть си́клевъ, по си́клю свято́му.
 • И даде́ Моисе́й о́купъ от­ преизбы́в­шихъ Ааро́ну и сыно́мъ его́, повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю.
 • Вот родословие Аарона и Моисея, когда говорил Господь Моисею на горе Синае,
 • и вот имена сынов Аарона: первенец Надав, Авиуд, Елеазар и Ифамар;
 • это имена сынов Аарона, священников, помазанных, которых он посвятил, чтобы священнодействовать;
 • но Надав и Авиуд умерли пред лицем Господа, когда они принесли огонь чуждый пред лице Господа в пустыне Синайской, детей же у них не было; и остались священниками Елеазар и Ифамар при Аароне, отце своем.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • приведи колено Левиино, и поставь его пред Аароном священником, чтоб они служили ему;
 • и пусть они будут на страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы отправлять службы при скинии;
 • и пусть хранят все вещи скинии собрания, и будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при скинии;
 • отдай левитов Аарону [брату твоему] и сынам его [священникам] в распоряжение: да будут они отданы ему из сынов Израилевых;
 • Аарону же и сынам его поручи [скинию откровения], чтобы они наблюдали священническую должность свою [и все, что при жертвеннике и за завесою]; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • вот, Я взял левитов из сынов Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов Израилевых [они будут взамен их]; левиты должны быть Мои,
 • ибо все первенцы – Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; они должны быть Мои. Я Господь.
 • И сказал Господь Моисею в пустыне Синайской, говоря:
 • исчисли сынов Левииных по семействам их, по родам их; всех мужеского пола от одного месяца и выше исчисли.
 • И исчислил их Моисей [и Аарон] по слову Господню, как повелено.
 • И вот сыны Левиины по именам их: Гирсон, Кааф и Мерари.
 • И вот имена сынов Гирсоновых по родам их: Ливни и Шимей.
 • И сыны Каафа по родам их: Амрам и Ицгар, Хеврон и Узиил.
 • И сыны Мерари по родам их: Махли и Муши. Вот роды Левиины по семействам их.
 • От Гирсона род Ливни и род Шимея: это роды Гирсоновы.
 • Исчисленных было всех мужеского пола, от одного месяца и выше, семь тысяч пятьсот.
 • Роды Гирсоновы должны становиться станом позади скинии на запад;
 • начальник поколения сынов Гирсоновых Елиасаф, сын Лаелов;
 • хранению сынов Гирсоновых в скинии собрания поручается скиния и покров ее, и завеса входа скинии собрания,
 • и завесы двора и завеса входа двора, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки ее, со всеми их принадлежностями.
 • От Каафа род Амрама и род Ицгара, и род Хеврона, и род Узиила: это роды Каафа.
 • По счету всех мужеского пола, от одного месяца и выше, восемь тысяч шестьсот, которые охраняли святилище.
 • Роды сынов Каафовых должны ставить стан свой на южной стороне скинии;
 • начальник же поколения родов Каафовых Елцафан, сын Узиила;
 • в хранении у них ковчег, стол, светильник, жертвенники, священные сосуды, которые употребляются при служении, и завеса со всеми принадлежностями ее.
 • Начальник над начальниками левитов Елеазар, сын Аарона священника; под его надзором те, которым вверено хранение святилища.
 • От Мерари род Махли и род Муши: это роды Мерари;
 • исчисленных по числу всех мужеского пола, от одного месяца и выше – шесть тысяч двести;
 • начальник поколения родов Мерари Цуриил, сын Авихаила; они должны ставить стан свой на северной стороне скинии;
 • хранению сынов Мерари поручаются брусья скинии и шесты ее, и столбы ее, и подножия ее и все вещи ее, со всем устройством их,
 • и столбы двора со всех сторон и подножия их и колья их и веревки их.
 • А с передней стороны скинии, к востоку пред скиниею собрания, должны ставить стан Моисей и Аарон и сыны его, которым вверено хранение святилища за сынов Израилевых; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.
 • Всех исчисленных левитов, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, по родам их, всех мужеского пола, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи.
 • И сказал Господь Моисею: исчисли всех первенцев мужеского пола из сынов Израилевых, от одного месяца и выше, и пересчитай их поименно;
 • и возьми левитов для Меня, – Я Господь, – вместо всех первенцев из сынов Израиля, а скот левитов вместо всего первородного скота сынов Израилевых.
 • И исчислил Моисей, как повелел ему Господь, всех первенцев из сынов Израилевых
 • и было всех первенцев мужеского пола, по числу имен, от одного месяца и выше, двадцать две тысячи двести семьдесят три.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • возьми левитов вместо всех первенцев из сынов Израиля и скот левитов вместо скота их; пусть левиты будут Мои. Я Господь.
 • А в выкуп двухсот семидесяти трех, которые лишние против числа левитов, из первенцев Израильских,
 • возьми по пяти сиклей за человека, по сиклю священному возьми, двадцать гер в сикле,
 • и отдай серебро сие Аарону и сынам его, в выкуп за излишних против числа их.
 • И взял Моисей серебро выкупа за излишних против числа замененных левитами,
 • от первенцев Израилевых взял серебра тысячу триста шестьдесят пять [сиклей], по сиклю священному,
 • и отдал Моисей серебро выкупа [за излишних] Аарону и сынам его по слову Господню, как повелел Господь Моисею.
 • ეს იყო აარონისა და მოსეს შთამომავლობა იმხანად, როცა უფალი ელაპარაკებოდა მოსეს სინაის მთაზე;
 • ესენია აარონიანთა სახელები: პირმშო, ნადაბი, აბიჰუ, ელიაზარი და ითამარი.
 • ესენია აარონიანთა სახელები, ცხებული მღვდლებისა, რომლებიც სამღვდლოდ აკურთხა მან.
 • დაიხოცნენ ნადაბი და აბიჰუ უფლის წინაშე, რადგან უცხო ცეცხლი მიიტანეს უფლის წინაშე სინაის უდაბნოში; შვილები არ ჰყოლიათ მათ. მღვდლობდნენ ელიაზარი და ითამარი თავიანთი მამის, აარონის გვერდით.
 • ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს:
 • მოიყვანე ლევის შტო და დააყენე აარონ მღვდლის წინაშე, რათა ემსახურონ მას.
 • შეასრულონ მოვალეობა მისადმი და მთელი საზოგადოებისადმი სადღესასწაულო კარვის წინ, რათა სრულდებოდეს სავანის სამსახური.
 • დაიცვან სადღესასაწულო კარვის მთელი ჭურჭელი და მოვალეობა ისრაელიანთადმი, რათა სრულდებოდეს სავანის სამსახური.
 • ჩააბარე ლევიანები აარონს და მის შვილებს; მას უნდა ჰყავდეთ ისინი ჩაბარებულნი ისრაელიანთაგან.
 • დაავალე აარონს და მის შვილებს, გასწიონ მღვდლობა; გარეშე, ვინც მიეკარება, მოკვდება.
 • ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს:
 • აჰა, ავიყვანე ლევიანები ისრაელიანთა შორის ნაცვლად ყოველი პირმშოსი, საშოს გამხსნელისა ისრაელიანთაგან. ჩემები არიან ლევიანები,
 • რადგან ჩემია ყველა პირმშო. იმ დღეს, როცა დავხოცე ყველა პირმშო ეგვიპტელთა ქვეყანაში, ჩემთვის განვიკუთვნე ყოველი პირმშო ისრაელში ადამიანიდან პირუტყვამდე; ჩემები არიან. მე ვარ უფალი.
 • ელაპარაკა უფალი მოსეს სინაის უდაბნოში და უთხრა:
 • აღრიცხე ლევიანები მათი მამისსახლების და საგვარეულოების მიხედვით; ყოველი მამროვანი ერთი თვიდან მოყოლებული აღრიცხე.
 • აღრიცხა ისინი მოსემ უფლის სიტყვისამებრ, როგორც ებრძანა.
 • ესენი იყვნენ ლევიანები სახელდებით: გერშონი, კეჰათი და მერარი;
 • ესენია გერშონიანთა სახელები მათი საგვარეულოების მიხედვით: ლიბნი და შიმყი.
 • კაჰათიანთა - მათი საგვარეულოების მიხედვით: აბრამი, იცჰარი, ხებრონი და ყუზიელი.
 • მერარიანთა - მათი საგვარეულოების მიხედვით: მახლი და მუში. ესენია ლევიანთა საგვარეულოებები მამისსახლთა მიხედვით.
 • გერშონიდან მოდის ლიბნის საგვარეულო და მიმეის საგვარეულო; ესენია გერშონიანთა საგვარეულოები.
 • ყველა აღრიცხული მამროვანი, ერთი თვიდან მოყოლებული სულ იყო შვიდი ათას ხუთასი.
 • გერშონიანთა საგვარეულოებმა სავანის უკან დასავლეთით უნდა დაიბანაკონ.
 • გერშონიანთა მამისსახლის თავკაცი - ელიასაფ ლაელის ძე.
 • გერშონიანებს სადღესასწაულო კარავში ებარათ: სავანე მისი გადასახურავითურთ და ფარდა, სადღესასწაუღო კარავში შესასვლელი.
 • ეზოს კრეტსაბმელები, სავანისა და სამსხვერპლოს გარშემო მდებარე ეზოს შესასვლელის ფარდა, მისი ბაგირები და მთელი მისი აღჭურვილობა.
 • კეჰათიდან მოდის აბრამის საგვარეულო, იცჰარის სგვარეულო, ხებრონის საგვარეულო და ყუზიელის საგვარეულო. ესენია კეჰათის საგვარეულოები.
 • რიცხვი ყველა მამროვანისა ერთი თვიდან მოყოლებული იყო რვა ათას ექვსასი, საწმიდარის სამსახურის აღმსრულებელნი.
 • კეჰათიანთა საგვარეულოებები სავანის გვერდით უნდა დაბანაკდნენ, სამხრეთის მხარეს.
 • კეჰათიანთა მამისსახლის თავკაცი იყო ელიცაფან ყუზიელის ძე.
 • მათ ებარათ კიდობანი, ტაბლა, სასანთლე, სამსხვერპლოები და წმიდა ჭურჭლები, მსახურების დროს გამოსაყენებელი, ფარდა და მთელი ჩემი მოწყობილობა.
 • ლევიანთა თავკაცების თავკაცი იყო ელიაზარი, აარონ მღვდლის შვილი; მინდობილი ჰქონდა ზედამხედველობა მათზე, ვინც საწმიდარს ემსახურებოდა.
 • მერარიდან მოდის მახლის საგვარეულო და მუშის საგვარეულო. ესენია მერარის საგვარეულობები.
 • რიცხვი ყველა მამროვანისა, ერთი თვიდან მოყოლებული, იყო ექვსი ათას ორასი.
 • მერარის საგვარეულოს მამისსახლის თავკაცი იყო ცურიელ აბახაილის ძე. სავანის გვერდით უნდა დაიბანაკონ მათ, ჩრდილოეთის მხარეს.
 • მერარიანებს ებარათ სავანის ძელები, მისი ლარტყები, სვეტები ფეხებითურთ, მთელი მისი აღჭურვილობა და მთელი მისი მოწყობილობა.
 • ეზოს სვეტები ირგვლივ მათი ფეხებითურთ, პალოები და ბაგირები.
 • სავანის წინ, აღმოსავლეთით, სადღესასწაულო კარვის წინ აღმოსავლეთით დაიბანაკებენ მოსე და აარონი თავისი შვილებითურთ, რომელთაც ევალებათ საწმიდარის დაცვა ისრაელიანთა შორის. გარეშე, ვინც კი მიუახლოვდება, მოკვდება.
 • ყველა აღრიცხული ლევიანი, რომლებიც აღრიცხეს მოსემ და აარონმა უფლის სიტყვისამებრ მათი საგვარეულობების მიხედვით, ყოველი მამროვანი ერთი თვიდან მოყოლებული, სულ იყო ოცდაორი ათასი.
 • უთხრა უფალმა მოსეს: აღრიცხე ყველა პირმშო მამროვანი ისრაელიანთა შორის, ერთი თვიდან მოყოლებული, და აღნუსხე მათი სახელები.
 • განმიკუთვნე ლევიანები (მე ვარ უფალი) ყველა პირმშოს ნაცვლად ისრაელიანებში და ლევიანთა პირუტყვი ყველა პირველმოგებულის ნაცვლად ისრაელიანების პირუტყვში.
 • აღრიცხა მოსემ, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა უფლისაგან, ყოველი პირმშო ისრაელიანებში.
 • ყველა პირმშო მამროვანი სახელთა რიცხვის მიხედვით, ერთი თვიდან მოყოლებული, იყო სულ ოცდაორი ათას ორასსამოცდაცამეტი.
 • ასე ელაპარაკა უფალი მოსეს.
 • აიყვანე ლევიანები ყველა პირმშოს ნაცვლად ისრაელიანთაგან და ლევიანთა პირუტყვი მათი პირუტყვის ნაცვლად. ჩემი არიან ლევიანები. მე ვარ უფალი.
 • იმ ორას სამოცდაცამეტი კაცის გამოსასყიდად, რომ მეტობენ ლევიანებს ისრაელიანთა პირმშოები,
 • აიღე ხუთ-ხუთი შეკელი კაცზე, საწმიდარის შეკელით აიღე (ოცი გერაა შეკელში),
 • და ჩააბარე ვერცხლი აარონს და მის შვილებს ზედმეტის გამოსასყიდად.
 • აიღო მოსემ გამოსასყიდი ვერცხლი ზედმეტთაგან ლევიანთა გამოსასყიდად.
 • ისრაელიანთა პირმშოთაგან აიღო ათას სამას სამოცდახუთი შეკელი ვერცხლი, საწმიდარის შეკელის მიხედვით.
 • ჩააბარა მოსემ გამოსყიდულთა ვერცხლი აარონს და მის შვილებს უფლის სიტყვისამებრ, როგორც ნაბრძანები ჰქონდა მოსესთვის უფალს.