Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
 • воз­ми́ сочисле́нiе сыно́въ Каа́ѳовыхъ от­ среды́ сыно́въ Леві́иныхъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти, твори́ти вся́ дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И сiя́ дѣла́ сыно́въ Каа́ѳовыхъ от­ среды́ сыно́въ Леві́иныхъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, въ ски́нiи свидѣ́нiя: свято́е святы́хъ.
 • И да вни́дутъ Ааро́нъ и сы́нове его́, егда́ воз­дви́гнет­ся по́лкъ, и да сни́мутъ завѣ́су осѣня́ющую, и да обвiю́тъ въ ню́ киво́тъ свидѣ́нiя,
 • и да покры́ютъ его́ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да воз­ложа́тъ на́нь оде́жду всю́ си́нетную сверху́, и да вложа́тъ носи́ла:
 • и на трапе́зѣ предложе́нiя да положа́тъ на не́й оде́жду всю́ багря́ную и блю́да, и кади́лницы и ча́шы, и воз­лива́лницы, и́миже воз­лива́ютъ, и хлѣ́бы на не́й всегда́ да бу́дутъ:
 • и да воз­ложа́тъ на ню́ оде́жду червле́ну, и да покры́ютъ ю́ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да вложа́тъ носи́ла ея́:
 • и да во́змутъ оде́жду си́ню, и покры́ютъ свѣти́лникъ свѣтя́щiй и свѣщы́ его́, и щипцы́ его́ и очища́ла его́, и вся́ сосу́ды еле́а его́, и́миже слу́жатъ въ ни́хъ:
 • и да вложа́тъ его́ и вся́ сосу́ды его́ въ покро́въ ко́жанъ си́нiй, и да воз­ложа́тъ его́ на носи́ла:
 • и на олта́рь златы́й да положа́тъ оде́жду си́ню, и да покры́ютъ его́ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да вложа́тъ носи́ла его́:
 • и да во́змутъ вся́ сосу́ды служе́бныя, ели́кими слу́жатъ въ ни́хъ во святы́хъ, и вложа́тъ во оде́жду си́ню, и да покры́ютъ и́хъ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да воз­ложа́тъ на носи́ла:
 • и покро́въ да воз­ложа́тъ на олта́рь, и покры́ютъ его́ оде́ждою все́ю багря́ною:
 • и да воз­ложа́тъ на него́ вся́ сосу́ды его́, ели́кими слу́жатъ на не́мъ въ ни́хъ, и кади́лники, и ви́лицы и ча́шы, и покро́въ и вся́ сосу́ды олтаря́, и да воз­ложа́тъ на него́ покро́въ ко́жанъ си́нь и да вложа́тъ носи́ла его́: и да во́змутъ оде́жду багря́ну, и да покры́ютъ умыва́лницу и стоя́ла ея́: и да вложа́тъ ю́ въ покро́въ ко́жаный си́нiй, и да воз­ложа́тъ на носи́ла.
 • И соверша́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́, покрыва́юще свята́я и вся́ сосу́ды святы́я, внегда́ воз­двиза́тися полку́: и по си́хъ да вни́дутъ сы́нове Каа́ѳовы воз­двиза́ти, и да не при­­ко́снут­ся святы́хъ, да не у́мрутъ. Сiя́ да воз­двиза́ютъ сы́нове Каа́ѳовы въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • Надсмотри́тель Елеаза́ръ, сы́нъ Ааро́на жерца́, еле́й свѣти́лный, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и же́ртва я́же по вся́ дни́, и еле́й пома́занiя, надсмотре́нiе всея́ ски́нiи и ели́ка су́ть въ не́й во святѣ́мъ, во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
 • не потреби́те со́нмъ пле́мене Каа́ѳова от­ среды́ леви́товъ:
 • сiе́ сотвори́те и́мъ, и жи́ви бу́дутъ и не у́мрутъ: при­­ходя́щымъ и́мъ ко святы́мъ святы́хъ, Ааро́нъ и сы́нове его́ да вни́дутъ и да устроя́тъ и́хъ ко­его́ждо по ноше́нiю его́,
 • и да не вни́дутъ внеза́пу ви́дѣти свята́я, и у́мрутъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • воз­ми́ сочисле́нiе сыно́въ Гирсо́нихъ, и и́же по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ и по пле́менемъ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, согля́дайте я́, вся́къ входя́й служи́ти и твори́ти дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • Сiя́ слу́жба со́нма Гирсо́нова, служи́ти и воз­двиза́ти.
 • И да воз­дви́гнетъ опо́ны ски́нiи и ски́нiю свидѣ́нiя, и покро́въ ея́ и покро́въ си́нiй су́щiй све́рхъ ея́, и опо́ну две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и опо́ны двора́, и завѣ́су две́рiй двора́, ели́ка надъ ски́нiею свидѣ́нiя, и я́же о́крестъ олтаря́, и про́чая и́хъ, и вся́ сосу́ды служе́бныя, ели́кими слу́жатъ въ ни́хъ, да сотворя́тъ.
 • По сло́ву Ааро́на и сыно́въ его́ да бу́детъ вся́ слу́жба сыно́въ Гирсо́новыхъ по всѣ́мъ слу́жбамъ и́хъ и по всѣ́мъ дѣла́мъ и́хъ: и да согля́даеши и́хъ по имена́мъ, вся́ носи́мая и́ми.
 • Сiя́ слу́жба со́нма сыно́въ Гирсо́новыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, и стражба́ и́хъ руко́ю Иѳама́ра, сы́на Ааро́ня жерца́.
 • Сы́нове Мера́рины по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, согля́дайте и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, согля́дайте и́хъ, вся́къ входя́й служи́ти дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И сiя́ хране́нiя воз­двиза́емыхъ и́ми, по всѣ́мъ дѣло́мъ и́хъ въ ски́нiи свидѣ́нiя: глави́цы ски́нiи и вереи́ ея́, и столпы́ ея́ и стоя́ла ея́, и покро́въ и стоя́ла и́хъ, и столпы́ и́хъ, и покро́въ две́рiй ски́нiи,
 • и столпы́ двора́ о́крестъ и стоя́ла и́хъ, и столпы́ завѣ́сы две́рiй двора́ и стоя́ла и́хъ, и колки́ и́хъ и ве́рви и́хъ, и вся́ сосу́ды и́хъ и вся́ служе́нiя и́хъ: по имена́мъ согля́дайте и́хъ и вся́ сосу́ды стражбы́ воз­двиза́емыхъ и́ми.
 • Сiя́ слу́жба со́нма сыно́въ Мера́риныхъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ и́хъ, въ ски́нiи свидѣ́нiя руко́ю Иѳама́ра, сы́на Ааро́ня жерца́.
 • И согля́да Моисе́й и Ааро́нъ и кня́зи Изра́илевы сы́ны Каа́ѳовы по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти и твори́ти дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́сть согля́данiе и́хъ по со́нмомъ и́хъ, двѣ́ ты́сящы се́дмь со́тъ пятьдеся́тъ.
 • Сiе́ сочте́нiе со́нма Каа́ѳова, всѣ́хъ служа́щихъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, я́коже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, руко́ю Моисе́овою.
 • И согля́дани бы́ша сы́нове Гирсо́ни по со́нмомъ сво­и́мъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти и твори́ти дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́сть согля́данiе и́хъ по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ три́десять.
 • Сiе́ согля́данiе со́нма сыно́въ Гирсо́новыхъ, всѣ́хъ служа́щихъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, и́хже согля́даша Моисе́й и Ааро́нъ по глаго́лу Госпо́дню, руко́ю Моисе́овою.
 • Согля́дани же бы́ша сы́нове Мера́рины по со́нмомъ сво­и́мъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти на дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́сть сочте́нiе и́хъ по племено́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, три́ ты́сящы и двѣ́сти.
 • Сiе́ сочисле́нiе со́нма сыно́въ Мера́риныхъ, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ по глаго́лу Госпо́дню, руко́ю Моисе́овою.
 • Вси́ согля́дан­нiи леви́ты, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ и кня́зи сыно́въ Изра́илевыхъ, по со́нмомъ и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й на дѣ́ло дѣ́лъ, и къ дѣла́мъ воз­двиза́емымъ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́ша согля́дан­нiи о́смь ты́сящъ пя́ть со́тъ о́смьдесятъ.
 • Повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ согля́даше и́хъ Моисе́й, му́жа по му́жу надъ дѣ́лы и́хъ, и я́же воз­двиза́ху сі́и, и согля́дани су́ть, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
 • λαβὲ τὸ κεφάλαιον τῶν υἱῶν Κααθ ἐκ μέσου υἱῶν Λευι κατα­̀ δήμους αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
 • ἀπο­̀ εἴκοσι καὶ πέν­τε ἐτῶν καὶ ἐπάνω καὶ ἕως πεν­τήκον­τα ἐτῶν πᾶς ὁ εἰσπορευό­με­νος λειτουργεῖν ποιῆσαι πάν­τα τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ταῦτα τὰ ἔργα τῶν υἱῶν Κααθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἅγιον τῶν ἁγίων
 • καὶ εἰσελεύ­­σε­ται Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ ὅταν ἐξαίρῃ ἡ παρεμβολή καὶ καθελοῦσιν τὸ κατα­πέτασμα τὸ συσκιάζον καὶ κατα­καλύψουσιν ἐν αὐτῷ τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ἐπι­θήσουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ κατα­κάλυμμα δέρμα ὑακίνθινον καὶ ἐπι­βαλοῦσιν ἐπ᾿ αὐτὴν ἱμάτιον ὅλον ὑακίνθινον ἄνωθεν καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς
 • καὶ ἐπι­̀ τὴν τράπεζαν τὴν προ­κειμένην ἐπι­βαλοῦσιν ἐπ᾿ αὐτὴν ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον καὶ τὰ τρυβλία καὶ τὰς θυίσκας καὶ τοὺς κυάθους καὶ τὰ σπονδεῖα ἐν οἷς σπένδει καὶ οἱ ἄρτοι οἱ δια­̀ παν­τὸς ἐπ᾿ αὐτῆς ἔσον­ται
 • καὶ ἐπι­βαλοῦσιν ἐπ᾿ αὐτὴν ἱμάτιον κόκκινον καὶ καλύψουσιν αὐτὴν καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσιν δι᾿ αὐτῆς τοὺς ἀναφορεῖς
 • καὶ λήμψον­ται ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν τὴν λυχνίαν τὴν φωτίζουσαν καὶ τοὺς λύχνους αὐτῆς καὶ τὰς λαβίδας αὐτῆς καὶ τὰς ἐπαρυστρίδας αὐτῆς καὶ πάν­τα τὰ ἀγγεῖα τοῦ ἐλαίου οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς
 • καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὴν καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η αὐτῆς εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπι­θήσουσιν αὐτὴν ἐπ᾿ ἀναφορέων
 • καὶ ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐπι­καλύψουσιν ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὸ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ
 • καὶ λήμψον­ται πάν­τα τὰ σκεύ­η τὰ λειτουργικά ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς ἐν τοῖς ἁγίοις καὶ ἐμβαλοῦσιν εἰς ἱμάτιον ὑακίνθινον καὶ καλύψουσιν αὐτὰ καλύμματι δερματίνῳ ὑακινθίνῳ καὶ ἐπι­θήσουσιν ἐπι­̀ ἀναφορεῖς
 • καὶ τὸν καλυπτῆρα ἐπι­θήσει ἐπι­̀ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπι­καλύψουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ ἱμάτιον ὁλοπόρφυρον
 • καὶ ἐπι­θήσουσιν ἐπ᾿ αὐτὸ πάν­τα τὰ σκεύ­η ὅσοις λειτουργοῦσιν ἐπ᾿ αὐτὸ ἐν αὐτοῖς καὶ τὰ πυρεῖα καὶ τὰς κρεάγρας καὶ τὰς φιάλας καὶ τὸν καλυπτῆρα καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η τοῦ θυσιαστηρίου καὶ ἐπι­βαλοῦσιν ἐπ᾿ αὐτὸ κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ διεμβαλοῦσιν τοὺς ἀναφορεῖς αὐτοῦ καὶ λήμψον­ται ἱμάτιον πορφυροῦν καὶ συγκαλύψουσιν τὸν λουτῆρα καὶ τὴν βάσιν αὐτοῦ καὶ ἐμβαλοῦσιν αὐτὰ εἰς κάλυμμα δερμάτινον ὑακίνθινον καὶ ἐπι­θήσουσιν ἐπι­̀ ἀναφορεῖς
 • καὶ συν­τελέσουσιν Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ καλύπτον­τες τὰ ἅγια καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η τὰ ἅγια ἐν τῷ ἐξαίρειν τὴν παρεμβολήν καὶ μετὰ ταῦτα εἰσελεύ­σον­ται υἱοὶ Κααθ αἴρειν καὶ οὐχ ἅψον­ται τῶν ἁγίων ἵνα μὴ ἀπο­θάνωσιν ταῦτα ἀροῦσιν οἱ υἱοὶ Κααθ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου
 • ἐπι­́σκοπος Ελεαζαρ υἱὸς Ααρων τοῦ ἱερέως τὸ ἔλαιον τοῦ φωτὸς καὶ τὸ θυμίαμα τῆς συν­θέσεως καὶ ἡ θυσία ἡ καθ᾿ ἡμέραν καὶ τὸ ἔλαιον τῆς χρίσεως ἡ ἐπι­σκοπὴ ὅλης τῆς σκηνῆς καὶ ὅσα ἐστὶν ἐν αὐτῇ ἐν τῷ ἁγίῳ ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν καὶ Ααρων λέγων
 • μὴ ὀλεθρεύ­σητε τῆς φυλῆς τὸν δῆμον τὸν Κααθ ἐκ μέσου τῶν Λευιτῶν
 • τοῦτο ποιήσατε αὐτοῖς καὶ ζήσον­ται καὶ οὐ μὴ ἀπο­θάνωσιν προ­σπορευομένων αὐτῶν προ­̀ς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων Ααρων καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ προ­σπορευέσθωσαν καὶ κατα­στήσουσιν αὐτοὺς ἕκαστον κατα­̀ τὴν ἀναφορὰν αὐτοῦ
 • καὶ οὐ μὴ εἰσέλθωσιν ἰδεῖν ἐξάπινα τὰ ἅγια καὶ ἀπο­θανοῦν­ται
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λαβὲ τὴν ἀρχὴν τῶν υἱῶν Γεδσων καὶ τούτους κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν κατα­̀ δήμους αὐτῶν
 • ἀπο­̀ πεν­τεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεν­τηκον­ταετοῦς ἐπι­́σκεψαι αὐτούς πᾶς ὁ εἰσπορευό­με­νος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου
 • αὕτη ἡ λειτουργία τοῦ δήμου τοῦ Γεδσων λειτουργεῖν καὶ αἴρειν
 • καὶ ἀρεῖ τὰς δέρρεις τῆς σκηνῆς καὶ τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου καὶ τὸ κάλυμμα αὐτῆς καὶ τὸ κάλυμμα τὸ ὑακίνθινον τὸ ὂν ἐπ᾿ αὐτῆς ἄνωθεν καὶ τὸ κάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ τὰ ἱστία τῆς αὐλῆς ὅσα ἐπι­̀ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ τὰ περισ­σὰ καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η τὰ λειτουργικά ὅσα λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς ποιήσουσιν
 • κατα­̀ στόμα Ααρων καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ ἔσται ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσων κατα­̀ πάσας τὰς λειτουργίας αὐτῶν καὶ κατα­̀ πάν­τα τὰ ἀρτὰ δι᾿ αὐτῶν καὶ ἐπι­σκέψῃ αὐτοὺς ἐξ ὀνομάτων πάν­τα τὰ ἀρτὰ ὑπ᾿ αὐτῶν
 • αὕτη ἡ λειτουργία τῶν υἱῶν Γεδσων ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καὶ ἡ φυλακὴ αὐτῶν ἐν χειρὶ Ιθαμαρ τοῦ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως
 • υἱοὶ Μεραρι κατα­̀ δήμους αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν ἐπι­σκέψασθε αὐτούς
 • ἀπο­̀ πεν­τεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεν­τηκον­ταετοῦς ἐπι­σκέψασθε αὐτούς πᾶς ὁ εἰσπορευό­με­νος λειτουργεῖν τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ταῦτα τὰ φυλάγματα τῶν αἰρομένων ὑπ᾿ αὐτῶν κατα­̀ πάν­τα τὰ ἔργα αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου τὰς κεφαλίδας τῆς σκηνῆς καὶ τοὺς μοχλοὺς καὶ τοὺς στύλους αὐτῆς καὶ τὰς βάσεις αὐτῆς καὶ τὸ κατα­κάλυμμα καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν καὶ οἱ στύλοι αὐτῶν καὶ τὸ κατα­κάλυμμα τῆς θύρας τῆς σκηνῆς
 • καὶ τοὺς στύλους τῆς αὐλῆς κύκλῳ καὶ αἱ βάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς στύλους τοῦ κατα­πετάσμα­τος τῆς πύλης τῆς αὐλῆς καὶ τὰς βάσεις αὐτῶν καὶ τοὺς πασ­σάλους αὐτῶν καὶ τοὺς κάλους αὐτῶν καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η αὐτῶν καὶ πάν­τα τὰ λειτουργήματα αὐτῶν ἐξ ὀνομάτων ἐπι­σκέψασθε αὐτοὺς καὶ πάν­τα τὰ σκεύ­η τῆς φυλακῆς τῶν αἰρομένων ὑπ᾿ αὐτῶν
 • αὕτη ἡ λειτουργία δήμου υἱῶν Μεραρι ἐν πᾶσιν τοῖς ἔργοις αὐτῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἐν χειρὶ Ιθαμαρ υἱοῦ Ααρων τοῦ ἱερέως
 • καὶ ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ οἱ ἄρχον­τες Ισραηλ τοὺς υἱοὺς Κααθ κατα­̀ δήμους αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
 • ἀπο­̀ πεν­τεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεν­τηκον­ταετοῦς πᾶς ὁ εἰσπορευό­με­νος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ἐγένετο ἡ ἐπι­́σκεψις αὐτῶν κατα­̀ δήμους αὐτῶν δισχίλιοι δια­κόσιοι πεν­τήκον­τα
 • αὕτη ἡ ἐπι­́σκεψις δήμου Κααθ πᾶς ὁ λειτουργῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου καθὰ ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ Ααρων δια­̀ φωνῆς κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ
 • καὶ ἐπεσκέπησαν υἱοὶ Γεδσων κατα­̀ δήμους αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
 • ἀπο­̀ πεν­τεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεν­τηκον­ταετοῦς πᾶς ὁ εἰσπορευό­με­νος λειτουργεῖν καὶ ποιεῖν τὰ ἔργα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ἐγένετο ἡ ἐπι­́σκεψις αὐτῶν κατα­̀ δήμους αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν δισχίλιοι ἑξακόσιοι τριάκον­τα
 • αὕτη ἡ ἐπι­́σκεψις δήμου υἱῶν Γεδσων πᾶς ὁ λειτουργῶν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ Ααρων δια­̀ φωνῆς κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ
 • ἐπεσκέπησαν δὲ καὶ δῆμος υἱῶν Μεραρι κατα­̀ δήμους αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
 • ἀπο­̀ πεν­τεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεν­τηκον­ταετοῦς πᾶς ὁ εἰσπορευό­με­νος λειτουργεῖν προ­̀ς τὰ ἔργα τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ἐγενήθη ἡ ἐπι­́σκεψις αὐτῶν κατα­̀ δήμους αὐτῶν κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν τρισχίλιοι καὶ δια­κόσιοι
 • αὕτη ἡ ἐπι­́σκεψις δήμου υἱῶν Μεραρι οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ Ααρων δια­̀ φωνῆς κυρίου ἐν χειρὶ Μωυσῆ
 • πάν­τες οἱ ἐπεσκεμ­μέ­νοι οὓς ἐπεσκέψατο Μωυσῆς καὶ Ααρων καὶ οἱ ἄρχον­τες Ισραηλ τοὺς Λευίτας κατα­̀ δήμους κατ᾿ οἴκους πατριῶν αὐτῶν
 • ἀπο­̀ πεν­τεκαιεικοσαετοῦς καὶ ἐπάνω ἕως πεν­τηκον­ταετοῦς πᾶς ὁ εἰσπορευό­με­νος προ­̀ς τὸ ἔργον τῶν ἔργων καὶ τὰ ἔργα τὰ αἰρόμενα ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ἐγενήθησαν οἱ ἐπι­σκεπέν­τες ὀκτακισχίλιοι πεν­τακόσιοι ὀγδοήκον­τα
 • δια­̀ φωνῆς κυρίου ἐπεσκέψατο αὐτοὺς ἐν χειρὶ Μωυσῆ ἄνδρα κατ᾿ ἄνδρα ἐπι­̀ τῶν ἔργων αὐτῶν καὶ ἐπι­̀ ὧν αἴρουσιν αὐτοί καὶ ἐπεσκέπησαν ὃν τρόπον συν­έταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания.
 • Вот служение сынов Каафовых [левитов по родам их, по семействам их,] в скинии собрания: носить Святое Святых.
 • Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут, и снимут завесу закрывающую, и покроют ею ковчег откровения;
 • и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало всё из голубой шерсти, и вложат шесты его;
 • и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем;
 • и возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его;
 • и возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем,
 • и покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки;
 • и на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его.
 • И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки.
 • И очистят жертвенник от пепла и накроют его одеждою пурпуровою;
 • и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем – у́гольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника – и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. [И возьмут пурпуровую одежду, и покроют умывальник и подножия его, и положат на них кожаное синее покрывало, и поставят на носилки.]
 • Когда, при отправлении в путь стана, Аарон и сыны его покроют всё святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести; но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы.
 • Елеазару, сыну Аарона священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания, – поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • не погубите колена племен Каафовых из среды левитов,
 • но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к Святому Святых: Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его;
 • но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • исчисли и сынов Гирсона по семействам их, по родам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания.
 • Вот работы семейств Гирсоновых, при их служении и ношении тяжестей:
 • они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания,
 • и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним; и все, что делается при них, они должны работать;
 • по повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Гирсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят;
 • вот службы родов сынов Гирсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника.
 • Сынов Мерариных по родам их, по семействам их исчисли,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания.
 • Вот что они должны носить, по службе их при скинии собрания: брусья скинии и шесты ее, и столбы ее и подножия ее,
 • и столбы двора со всех сторон и подножия их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них и все принадлежности их; и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить;
 • вот работы родов сынов Мерариных, по службе их при скинии собрания, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника.
 • И исчислили Моисей и Аарон и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, всех способных к службе, для работ в скинии собрания;
 • и было исчислено, по родам их, две тысячи семьсот пятьдесят:
 • это – исчисленные из родов Каафовых, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • И исчислены сыны Гирсона по родам их и по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, все способные к службе, для работ в скинии собрания;
 • и было исчислено по родам их, по семействам их, две тысячи шестьсот тридцать:
 • это – исчисленные из родов сынов Гирсона, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон, по повелению Господню.
 • И исчислены роды сынов Мерариных по родам их, по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, все способные к службе, для работ при скинии собрания;
 • и было исчислено по родам их, [по семействам их,] три тысячи двести:
 • это – исчисленные из родов сынов Мерариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля по родам их и по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, все способные к службе для работ и ношения в скинии собрания;
 • и было исчислено их восемь тысяч пятьсот восемьдесят;
 • по повелению Господню чрез Моисея определены они каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею.