Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
 • воз­ми́ сочисле́нiе сыно́въ Каа́ѳовыхъ от­ среды́ сыно́въ Леві́иныхъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти, твори́ти вся́ дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И сiя́ дѣла́ сыно́въ Каа́ѳовыхъ от­ среды́ сыно́въ Леві́иныхъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, въ ски́нiи свидѣ́нiя: свято́е святы́хъ.
 • И да вни́дутъ Ааро́нъ и сы́нове его́, егда́ воз­дви́гнет­ся по́лкъ, и да сни́мутъ завѣ́су осѣня́ющую, и да обвiю́тъ въ ню́ киво́тъ свидѣ́нiя,
 • и да покры́ютъ его́ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да воз­ложа́тъ на́нь оде́жду всю́ си́нетную сверху́, и да вложа́тъ носи́ла:
 • и на трапе́зѣ предложе́нiя да положа́тъ на не́й оде́жду всю́ багря́ную и блю́да, и кади́лницы и ча́шы, и воз­лива́лницы, и́миже воз­лива́ютъ, и хлѣ́бы на не́й всегда́ да бу́дутъ:
 • и да воз­ложа́тъ на ню́ оде́жду червле́ну, и да покры́ютъ ю́ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да вложа́тъ носи́ла ея́:
 • и да во́змутъ оде́жду си́ню, и покры́ютъ свѣти́лникъ свѣтя́щiй и свѣщы́ его́, и щипцы́ его́ и очища́ла его́, и вся́ сосу́ды еле́а его́, и́миже слу́жатъ въ ни́хъ:
 • и да вложа́тъ его́ и вся́ сосу́ды его́ въ покро́въ ко́жанъ си́нiй, и да воз­ложа́тъ его́ на носи́ла:
 • и на олта́рь златы́й да положа́тъ оде́жду си́ню, и да покры́ютъ его́ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да вложа́тъ носи́ла его́:
 • и да во́змутъ вся́ сосу́ды служе́бныя, ели́кими слу́жатъ въ ни́хъ во святы́хъ, и вложа́тъ во оде́жду си́ню, и да покры́ютъ и́хъ покро́вомъ ко́жанымъ си́нимъ, и да воз­ложа́тъ на носи́ла:
 • и покро́въ да воз­ложа́тъ на олта́рь, и покры́ютъ его́ оде́ждою все́ю багря́ною:
 • и да воз­ложа́тъ на него́ вся́ сосу́ды его́, ели́кими слу́жатъ на не́мъ въ ни́хъ, и кади́лники, и ви́лицы и ча́шы, и покро́въ и вся́ сосу́ды олтаря́, и да воз­ложа́тъ на него́ покро́въ ко́жанъ си́нь и да вложа́тъ носи́ла его́: и да во́змутъ оде́жду багря́ну, и да покры́ютъ умыва́лницу и стоя́ла ея́: и да вложа́тъ ю́ въ покро́въ ко́жаный си́нiй, и да воз­ложа́тъ на носи́ла.
 • И соверша́тъ Ааро́нъ и сы́нове его́, покрыва́юще свята́я и вся́ сосу́ды святы́я, внегда́ воз­двиза́тися полку́: и по си́хъ да вни́дутъ сы́нове Каа́ѳовы воз­двиза́ти, и да не при­­ко́снут­ся святы́хъ, да не у́мрутъ. Сiя́ да воз­двиза́ютъ сы́нове Каа́ѳовы въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • Надсмотри́тель Елеаза́ръ, сы́нъ Ааро́на жерца́, еле́й свѣти́лный, и ѳимiа́мъ сложе́нiя, и же́ртва я́же по вся́ дни́, и еле́й пома́занiя, надсмотре́нiе всея́ ски́нiи и ели́ка су́ть въ не́й во святѣ́мъ, во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю и Ааро́ну, глаго́ля:
 • не потреби́те со́нмъ пле́мене Каа́ѳова от­ среды́ леви́товъ:
 • сiе́ сотвори́те и́мъ, и жи́ви бу́дутъ и не у́мрутъ: при­­ходя́щымъ и́мъ ко святы́мъ святы́хъ, Ааро́нъ и сы́нове его́ да вни́дутъ и да устроя́тъ и́хъ ко­его́ждо по ноше́нiю его́,
 • и да не вни́дутъ внеза́пу ви́дѣти свята́я, и у́мрутъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • воз­ми́ сочисле́нiе сыно́въ Гирсо́нихъ, и и́же по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ и по пле́менемъ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, согля́дайте я́, вся́къ входя́й служи́ти и твори́ти дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • Сiя́ слу́жба со́нма Гирсо́нова, служи́ти и воз­двиза́ти.
 • И да воз­дви́гнетъ опо́ны ски́нiи и ски́нiю свидѣ́нiя, и покро́въ ея́ и покро́въ си́нiй су́щiй све́рхъ ея́, и опо́ну две́рiй ски́нiи свидѣ́нiя,
 • и опо́ны двора́, и завѣ́су две́рiй двора́, ели́ка надъ ски́нiею свидѣ́нiя, и я́же о́крестъ олтаря́, и про́чая и́хъ, и вся́ сосу́ды служе́бныя, ели́кими слу́жатъ въ ни́хъ, да сотворя́тъ.
 • По сло́ву Ааро́на и сыно́въ его́ да бу́детъ вся́ слу́жба сыно́въ Гирсо́новыхъ по всѣ́мъ слу́жбамъ и́хъ и по всѣ́мъ дѣла́мъ и́хъ: и да согля́даеши и́хъ по имена́мъ, вся́ носи́мая и́ми.
 • Сiя́ слу́жба со́нма сыно́въ Гирсо́новыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, и стражба́ и́хъ руко́ю Иѳама́ра, сы́на Ааро́ня жерца́.
 • Сы́нове Мера́рины по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, согля́дайте и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, согля́дайте и́хъ, вся́къ входя́й служи́ти дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И сiя́ хране́нiя воз­двиза́емыхъ и́ми, по всѣ́мъ дѣло́мъ и́хъ въ ски́нiи свидѣ́нiя: глави́цы ски́нiи и вереи́ ея́, и столпы́ ея́ и стоя́ла ея́, и покро́въ и стоя́ла и́хъ, и столпы́ и́хъ, и покро́въ две́рiй ски́нiи,
 • и столпы́ двора́ о́крестъ и стоя́ла и́хъ, и столпы́ завѣ́сы две́рiй двора́ и стоя́ла и́хъ, и колки́ и́хъ и ве́рви и́хъ, и вся́ сосу́ды и́хъ и вся́ служе́нiя и́хъ: по имена́мъ согля́дайте и́хъ и вся́ сосу́ды стражбы́ воз­двиза́емыхъ и́ми.
 • Сiя́ слу́жба со́нма сыно́въ Мера́риныхъ во всѣ́хъ дѣ́лѣхъ и́хъ, въ ски́нiи свидѣ́нiя руко́ю Иѳама́ра, сы́на Ааро́ня жерца́.
 • И согля́да Моисе́й и Ааро́нъ и кня́зи Изра́илевы сы́ны Каа́ѳовы по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти и твори́ти дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́сть согля́данiе и́хъ по со́нмомъ и́хъ, двѣ́ ты́сящы се́дмь со́тъ пятьдеся́тъ.
 • Сiе́ сочте́нiе со́нма Каа́ѳова, всѣ́хъ служа́щихъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, я́коже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ, руко́ю Моисе́овою.
 • И согля́дани бы́ша сы́нове Гирсо́ни по со́нмомъ сво­и́мъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти и твори́ти дѣла́ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́сть согля́данiе и́хъ по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, двѣ́ ты́сящы ше́сть со́тъ три́десять.
 • Сiе́ согля́данiе со́нма сыно́въ Гирсо́новыхъ, всѣ́хъ служа́щихъ въ ски́нiи свидѣ́нiя, и́хже согля́даша Моисе́й и Ааро́нъ по глаго́лу Госпо́дню, руко́ю Моисе́овою.
 • Согля́дани же бы́ша сы́нове Мера́рины по со́нмомъ сво­и́мъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ сво­и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й служи́ти на дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́сть сочте́нiе и́хъ по племено́мъ и́хъ, по со́нмомъ и́хъ, по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ, три́ ты́сящы и двѣ́сти.
 • Сiе́ сочисле́нiе со́нма сыно́въ Мера́риныхъ, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ по глаго́лу Госпо́дню, руко́ю Моисе́овою.
 • Вси́ согля́дан­нiи леви́ты, и́хже согля́да Моисе́й и Ааро́нъ и кня́зи сыно́въ Изра́илевыхъ, по со́нмомъ и́хъ и по домо́мъ оте́че­ст­въ и́хъ,
 • от­ два́десяти и пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да́же до пяти́десяти лѣ́тъ, вся́къ входя́й на дѣ́ло дѣ́лъ, и къ дѣла́мъ воз­двиза́емымъ въ ски́нiи свидѣ́нiя.
 • И бы́ша согля́дан­нiи о́смь ты́сящъ пя́ть со́тъ о́смьдесятъ.
 • Повелѣ́нiемъ Госпо́днимъ согля́даше и́хъ Моисе́й, му́жа по му́жу надъ дѣ́лы и́хъ, и я́же воз­двиза́ху сі́и, и согля́дани су́ть, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • исчисли сынов Каафовых из сынов Левия по родам их, по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, всех способных к службе, чтобы отправлять работы в скинии собрания.
 • Вот служение сынов Каафовых [левитов по родам их, по семействам их,] в скинии собрания: носить Святое Святых.
 • Когда стану надобно подняться в путь, Аарон и сыны его войдут, и снимут завесу закрывающую, и покроют ею ковчег откровения;
 • и положат на нее покров из кож синего цвета, и сверх его накинут покрывало всё из голубой шерсти, и вложат шесты его;
 • и стол хлебов предложения накроют одеждою из голубой шерсти, и поставят на нем блюда, тарелки, чаши и кружки для возлияния, и хлеб его всегдашний должен быть на нем;
 • и возложат на них одежду багряную, и покроют ее покровом из кожи синего цвета, и вложат шесты его;
 • и возьмут одежду из голубой шерсти, и покроют светильник и лампады его, и щипцы его, и лотки его, и все сосуды для елея, которые употребляют при нем,
 • и покроют его и все принадлежности его покровом из кож синих, и положат на носилки;
 • и на золотой жертвенник возложат одежду из голубой шерсти, и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его.
 • И возьмут все вещи служебные, которые употребляются для служения во святилище, и положат в одежду из голубой шерсти, и покроют их покровом из кож синих, и положат на носилки.
 • И очистят жертвенник от пепла и накроют его одеждою пурпуровою;
 • и положат на него все сосуды его, которые употребляются для служения при нем – у́гольницы, вилки, лопатки и чаши, все сосуды жертвенника – и покроют его покровом из кож синих, и вложат шесты его. [И возьмут пурпуровую одежду, и покроют умывальник и подножия его, и положат на них кожаное синее покрывало, и поставят на носилки.]
 • Когда, при отправлении в путь стана, Аарон и сыны его покроют всё святилище и все вещи святилища, тогда сыны Каафа подойдут, чтобы нести; но не должны они касаться святилища, чтобы не умереть. Сии части скинии собрания должны носить сыны Каафовы.
 • Елеазару, сыну Аарона священника, поручается елей для светильника и благовонное курение, и всегдашнее хлебное приношение и елей помазания, – поручается вся скиния и все, что в ней, святилище и принадлежности его.
 • И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:
 • не погубите колена племен Каафовых из среды левитов,
 • но вот что сделайте им, чтобы они были живы и не умерли, когда приступают к Святому Святых: Аарон и сыны его пусть придут и поставят их каждого в служении его и у ноши его;
 • но сами они не должны подходить смотреть святыню, когда покрывают ее, чтобы не умереть.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • исчисли и сынов Гирсона по семействам их, по родам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, исчисли их всех способных к службе, чтобы отправлять работы при скинии собрания.
 • Вот работы семейств Гирсоновых, при их служении и ношении тяжестей:
 • они должны носить покровы скинии и скинию собрания, и покров ее, и покров кожаный синий, который поверх его, и завесу входа скинии собрания,
 • и завесы двора, и завесу входа во двор, который вокруг скинии и жертвенника, и веревки их, и все вещи, принадлежащие к ним; и все, что делается при них, они должны работать;
 • по повелению Аарона и сынов его должны производиться все службы сынов Гирсоновых при всяком ношении тяжестей и всякой работе их, и поручите их хранению все, что они носят;
 • вот службы родов сынов Гирсоновых в скинии собрания, и вот что поручается их хранению под надзором Ифамара, сына Аарона, священника.
 • Сынов Мерариных по родам их, по семействам их исчисли,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, исчисли всех способных на службу, чтобы отправлять работы при скинии собрания.
 • Вот что они должны носить, по службе их при скинии собрания: брусья скинии и шесты ее, и столбы ее и подножия ее,
 • и столбы двора со всех сторон и подножия их, и колья их, и веревки их, и все вещи при них и все принадлежности их; и поименно сосчитайте вещи, которые они обязаны носить;
 • вот работы родов сынов Мерариных, по службе их при скинии собрания, под надзором Ифамара, сына Аарона, священника.
 • И исчислили Моисей и Аарон и начальники общества сынов Каафовых по родам их и по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, всех способных к службе, для работ в скинии собрания;
 • и было исчислено, по родам их, две тысячи семьсот пятьдесят:
 • это – исчисленные из родов Каафовых, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • И исчислены сыны Гирсона по родам их и по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, все способные к службе, для работ в скинии собрания;
 • и было исчислено по родам их, по семействам их, две тысячи шестьсот тридцать:
 • это – исчисленные из родов сынов Гирсона, все служащие при скинии собрания, которых исчислил Моисей и Аарон, по повелению Господню.
 • И исчислены роды сынов Мерариных по родам их, по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, все способные к службе, для работ при скинии собрания;
 • и было исчислено по родам их, [по семействам их,] три тысячи двести:
 • это – исчисленные из родов сынов Мерариных, которых исчислил Моисей и Аарон по повелению Господню, данному чрез Моисея.
 • И исчислены все левиты, которых исчислил Моисей и Аарон и начальники Израиля по родам их и по семействам их,
 • от тридцати лет и выше до пятидесяти лет, все способные к службе для работ и ношения в скинии собрания;
 • и было исчислено их восемь тысяч пятьсот восемьдесят;
 • по повелению Господню чрез Моисея определены они каждый к своей работе и ношению, и исчислены, как повелел Господь Моисею.
 • Ва Парвардигор ба Мусо ва Ҳорун сухан ронда, гуфт:
 • «Банӣ Қаҳотро аз миёни банӣ Левӣ аз рӯи қабилаҳо ва хонадонҳои онҳо дар шумор овар,
 • аз сисола ва болотар ва то панҷоҳсола, ҳамаи онҳоеро, ки қобили хизматанд, то ки дар хаймаи ҷомеъ кор кунанд.
 • Кори банӣ Қаҳот дар хаймаи ҷомеъ поки покҳост.
 • Ва ҳангоме ки кӯч кардани бошишгоҳ лозим шавад, Ҳорун ва писаронаш дохил шуда, пардаи пӯшандаро фурӯд меоваранд, ва сандуқи шаҳодатро бо он мепӯшонанд.
 • Ва пӯшише аз пӯсти тӯҳс бар он мегузоранд, ва аз болояш чодире ки комилан лоҷвардист, паҳн мекунанд, ва дастакҳояшро мегузаронанд.
 • Ва бар мизи нони тақдим чодири лоҷвардӣ паҳн мекунанд, ва табақҳо ва чумчаҳо ва косаҳо ва дӯлчаҳои рехтаниро бар он мегузоранд; ва нони доимӣ бояд бар он бошад.
 • Ва бар онҳо чодири қирмизӣ паҳн мекунанд, ва онро бо пӯшише аз пӯсти тӯҳс мепӯшонанд, ва дастакҳояшро мегузаронанд.
 • Ва чодири лоҷвардие гирифта, чароғдон ва чароғҳояш ва анбӯрҳояш ва маҷмарҳояш ва тамоми колои равғанашро, ки бо онҳо хизмати онро ба ҷо меоваранд, мепӯшонанд.
 • Ва он ва тамоми колояшро дар пӯшише аз пӯсти тӯҳс мегузоранд, ва бар чӯбдастае меовезанд.
 • Ва бар қурбонгоҳи тилло чодири лоҷвардӣ паҳн мекунанд, ва онро бо пӯшише аз пӯсти тӯҳс мепӯшонанд, ва дастакҳояшро мегузаронанд.
 • Ва тамоми колои хизматро, ки бо онҳо дар покгоҳ хизмат мекунанд, гирифта, дар чодири лоҷвардӣ мегузоранд, ва онҳоро бо пӯшише аз пӯсти тӯҳс мепӯшонанд, ва бар чӯбдастае меовезанд.
 • Ва қурбонгоҳро аз хокистар тоза карда, чодири арғувонӣ бар он паҳн мекунанд.
 • Ва тамоми колои онро, ки бо онҳо хизмати онро ба ҷо меоваранд, – маҷмарҳо, чанголҳо, хокандозҳо ва косаҳо, – яъне тамоми колои қурбонгоҳро бар он мегузоранд, ва пӯшише аз пӯсти тӯҳс бар он паҳн мекунанд, ва дастакҳояшро мегузаронанд.
 • Ва чун Ҳорун ва писаронаш дар вақти кӯч кардани бошишгоҳ пӯшонидани покгоҳ ва тамоми колои покгоҳро ба анҷом расонанд, пас аз он банӣ Қаҳот барои бардоштан меоянд; вале набояд ба покгоҳ даст расонанд, вагарна хоҳанд мурд. Ҳамин аст боре ки бояд банӣ Қаҳот дар хаймаи ҷомеъ бардоранд.
 • Ва таҳти назорати Элъозор ибни Ҳоруни коҳин инҳо хоҳад буд: равған барои рӯшноӣ, ва бухури хушбӯй, ва ҳадияи ордии доимӣ, ва равғани тадҳин; назорат бар тамоми манзил ва бар ҳар чи дар он аст, яъне бар покгоҳ ва бар колои он».
 • Ва Парвардигор ба Мусо ва Ҳорун сухан ронда, гуфт:
 • «Сибти қабилаҳои қаҳотиёнро аз миёни левизодагон нобуд накунед,
 • балки ба онҳо чунин рафтор намоед, то ки дар вақти наздик омаданашон ба кудси кудсҳо онҳо зинда монанд ва намиранд: бигзор Ҳорун ва писаронаш омада, ҳар якеро ба хизматаш ва назди бораш бимонанд;
 • Вале онҳо барои дидани он ки покгоҳро чӣ гуна мепӯшонанд, набояд биёянд, вагарна хоҳанд мурд».
 • Ва Парвардигор ба Мусо сухан ронда, гуфт:
 • «Банӣ Ҷершӯнро низ аз рӯи хонадонҳо ва қабилаҳои онҳо дар шумор овар.
 • Аз сисола ва болотар то панҷоҳсола онҳоро дар шумор овар, яъне онҳоеро, ки қобили хизматанд, то ки дар хаймаи ҷомеъ кор кунанд.
 • Ин аст кори қабилаҳои ҷершӯниён дар хизматгузорӣ ва боркашонӣ:
 • Онҳо бояд ин чизҳоро бардоранд: пардаҳои манзил ва хаймаи ҷомеъ, пӯшиши он ва пӯшише аз пӯсти тӯҳс, ки бар он аз боло мебошад, ва пардаи даромадгоҳи хаймаи ҷомеъ,
 • ва пардаҳои саҳн ва пардаи даромадгоҳи дарвозаи саҳн, ки гирдогирди манзил ва қурбонгоҳ аст, ва танобҳои онҳо ва тамоми колои хизмати онҳо; ва ҳар кореро, ки бо ин чизҳо кардан лозим аст, онҳо бояд бикунанд.
 • Тамоми хизмати банӣ Ҷершӯн дар ҳар боркашонии онҳо ва дар ҳар кори онҳо бояд бо фармони Ҳорун ва писаронаш ба ҷо оварда шавад; ва нигаҳбонии ҳар бореро, ки онҳо мекашонанд, ба зиммаи онҳо бигузоред.
 • Ҳамин аст хизмати қабилаҳои банӣ Ҷершӯн дар хаймаи ҷомеъ; ва назорати онҳо дар дасти Итомор ибни Ҳоруни коҳин аст.
 • Банӣ Марориро аз рӯи қабилаҳо ва хонадони онҳо дар шумор овар.
 • Аз сисола ва болотар, то панҷоҳсола, ҳамаи онҳоеро, ки қобили хизматанд, то ки хизмати хаймаи ҷомеъро иҷро кунанд, дар шумор овар.
 • Ва ин аст вазифаи боркашонии онҳо дар тамоми хизматашон дар хаймаи ҷомеъ: тахтаҳои манзил ва пуштбандҳояш ва сутунҳояш ва пояҳояш,
 • ва сутунҳои гирдогирди саҳн ва пояҳошон ва мехҳошон ва танобҳошон бо тамоми колояшон ва тамоми хизматашон; ва колоеро, ки онҳо бояд бардоранд, ном ба ном дар шумор оваред.
 • Ҳамин аст кори қабилаҳои банӣ Марорӣ дар тамоми хизматашон дар хаймаи ҷомеъ зери дасти Итомор ибни Ҳоруни коҳин».
 • Ва Мусо ва Ҳорун ва раисони ҷамоат банӣ Қаҳотро аз рӯи қабилаҳо ва хонадонҳои онҳо дар шумор оварданд,
 • аз сисола ва болотар, то панҷоҳсола, ҳамаи онҳоеро, ки қобили хизматанд, то ки дар хаймаи ҷомеъ кор кунанд.
 • Ва дар шумор овардашудагони онҳо, аз рӯи қабилаҳои онҳо, ду ҳазору ҳафтсаду панҷоҳ нафар буданд.
 • Ҳаминҳоянд дар шумор овардашудагони қабилаҳои қаҳотиён, ҳамаи онҳое ки дар хаймаи ҷомеъ кор мекарданд, ки онҳоро Мусо ва Ҳорун мувофиқи амре ки Парвардигор ба воситаи Мусо фармуда буд, дар шумор оварданд.
 • Ва дар шумор овардашудагони банӣ Ҷершӯн, аз рӯи қабилаҳо, ва хонадонҳои онҳо,
 • аз сисола ва болотар, то панҷоҳсола, ҳамаи онҳое ки қобили хизматанд, то ки дар хаймаи ҷомеъ кор кунанд, –
 • ва дар шумор овардашудагони онҳо аз рӯи қабилаҳо ва хонадонҳои онҳо, ду ҳазору шашсаду сӣ нафар буданд.
 • Ҳаминҳоянд дар шумор овардашудагони қабилаҳои банӣ Ҷершӯн, ҳамаи онҳое ки дар хаймаи ҷомеъ кор мекарданд, ки онҳоро Мусо ва Ҳорун мувофиқи амри Парвардигор дар шумор оварданд.
 • Ва дар шумор овардашудагони қабилаҳои банӣ Марорӣ, аз рӯи қабилаҳо ва хонадонҳои онҳо,
 • аз сисола ва болотар, то панҷоҳсола, ҳамаи онҳое ки қобили хизматанд, то ки дар хаймаи ҷомеъ кор кунанд, –
 • ва дар шумор овардашудагони онҳо, аз рӯи қабилаҳои онҳо, се ҳазору дусад нафар буданд.
 • Ҳаминҳоянд дар шумор овардашудагони қабилаҳои банӣ Марорӣ, ки онҳоро Мусо ва Ҳорун мувофиқи амри Парвардигор, ки ба воситаи Мусо фармуда шуда буд, дар шумор оварданд.
 • Ҳамаи дар шумор овардашудагоне ки Мусо ва Ҳорун ва раисони Исроил аз левизодагон аз рӯи қабилаҳо ва хонадонҳои онҳо дар шумор оварданд,
 • аз сисола ва болотар, то панҷоҳсола, ҳамаи онҳое ки қобили хизматанд, то ки кори хизматрасонӣ ва кори боркашониро дар хаймаи ҷомеъ иҷро кунанд, –
 • ва ҳамаи дар шумор овардашудагони онҳо ҳашт ҳазору панҷсаду ҳаштод нафар буданд.
 • Мувофиқи амри Парвардигор ба воситаи Мусо ҳар яке аз онҳо ба хизматрасонӣ ва боркашонии худ таъин намуда ва дар шумор оварда шуданд, чунон ки Парвардигор ба Мусо фармуда буд.