Скрыть
5:1
5:4
5:5
5:11
5:30
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
повели́ сыно́мъ Изра́илевымъ, и да изго́нятъ изъ полка́ вся́каго прокаже́н­наго, и вся́каго пролива́ющаго сѣ́мя, и вся́каго нечи́стаго душе́ю:
от­ му́жеска по́лу до же́нска, изгони́те внѣ́ полка́, и да не оскверня́тъ полко́въ сво­и́хъ, въ ни́хже а́зъ пребыва́ю.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы та́ко, и изгна́ша и́хъ внѣ́ полка́: я́коже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: му́жъ или́ жена́, и́же а́ще сотвори́тъ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ человѣ́ческихъ и презира́я пре́зритъ Го́спода, и престу́питъ душа́ о́на:
да исповѣ́сть грѣ́хъ, его́же сотвори́, и да от­да́стъ преступле́нiе и́стое, и пя́тую ча́сть его́ да при­­ложи́тъ къ тому́, и да от­да́стъ, ему́же согрѣши́.
А́ще же нѣ́сть человѣ́ку у́жика, я́ко от­да́ти ему́ преступле́нiе, преступле́нiе от­дае́мое Го́споду, жерцу́ да бу́детъ, кромѣ́ овна́ очище́нiя, и́мже помо́лит­ся о не́мъ.
И вся́къ нача́токъ, и вся́ освяща́емая въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, ели́ка а́ще при­­но́сятъ Го́споду, жерцу́ самому́ да бу́дутъ:
и ко­его́ждо освяще́ная, тому́ да бу́дутъ и му́жъ а́ще да́стъ жерцу́, тому́ да бу́детъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: му́жа, му́жа а́ще престу́питъ жена́ его́, и презира́ющи пре́зритъ его́,
и бу́детъ кто́ съ не́ю ло́жемъ сѣ́мене, и утаи́т­ся от­ о́чiю му́жа ея́, и укры́ет­ся, она́ же бу́детъ оскверне́на, и свидѣ́теля не бу́детъ на ню́ и сiя́ нѣ́сть я́та,
и прiи́детъ на него́ ду́хъ ревнова́нiя, и воз­ревну́етъ къ женѣ́ сво­е́й, она́ же оскверне́на е́сть, или́ прiи́детъ ему́ ду́хъ ревнова́нiя, и воз­ревну́етъ къ женѣ́ сво­е́й, она́ же не бу́детъ оскверне́на,
и да при­­веде́тъ му́жъ жену́ свою́ къ жерцу́, и да при­­несе́тъ да́ръ за ню́, деся́тую ча́сть мѣ́ры е́фи муки́ я́чныя: да не воз­лiе́тъ на ню́ еле́а, ниже́ да воз­ложи́тъ на ню́ Лива́на: же́ртва бо ревнова́нiя е́сть, же́ртва па́мяти воспомина́ющая грѣ́хъ.
И при­­веде́тъ ю́ жре́цъ и поста́витъ ю́ предъ Го́сподемъ:
и да во́зметъ жре́цъ во́ду жи́ву чи́сту въ сосу́дѣ гли́нянѣ, и от­ пе́рсти на земли́ су́щiя у ски́нiи свидѣ́нiя, и взе́мъ жре́цъ да всы́плетъ въ во́ду:
и да поста́витъ жре́цъ жену́ предъ Го́сподемъ, и да от­кры́етъ главу́ женѣ́, и да да́стъ въ ру́цѣ ея́ же́ртву па́мяти, же́ртву ревнова́нiя: въ руцѣ́ же жерца́ да бу́детъ вода́ обличе́нiя кля́твен­ная сiя́.
И да заклене́тъ ю́ жре́цъ и рече́тъ женѣ́: а́ще никто́же бы́сть съ тобо́ю, и нѣ́си преступи́ла оскверни́тися подъ му́жемъ тво­и́мъ, неви́н­на бу́ди от­ воды́ обличе́нiя кля́твен­ныя сея́:
а́ще же преступи́ла еси́, мужа́та су́щи, или́ оскверне́на еси́, и даде́ кто́ тебѣ́ ло́же свое́, кромѣ́ му́жа тво­его́.
И заклене́тъ жре́цъ жену́ кля́твами кля́твы сея́, и рече́тъ жре́цъ женѣ́: да да́стъ тя́ Госпо́дь въ кля́тву и прокля́тiе среди́ люді́й тво­и́хъ, внегда́ да́ти Го́споду стегну́ тво­ему́ от­па́сти и чре́ву тво­ему́ разсѣ́стися:
и вни́детъ вода́ кля́твен­ная сiя́ во чре́во твое́, е́же расто́ргнути утро́бу твою́, и от­па́сти стегну́ тво­ему́. И от­вѣща́етъ жена́: бу́ди, бу́ди.
И да напи́шетъ жре́цъ кля́твы сiя́ въ кни́зѣ, и изгла́дитъ въ водѣ́ обличе́нiя кля́твен­наго:
и напо­и́тъ жену́ водо́ю обличе́нiя кля́твен­ною, и вни́детъ въ ню́ вода́ кля́твен­ная обличе́нiя.
И да во́зметъ жре́цъ от­ руки́ же́нски же́ртву ревнова́нiя, и да воз­ложи́тъ же́ртву предъ Го́сподемъ, и да при­­несе́тъ ю́ ко олтарю́:
и да во́зметъ жре́цъ го́рстiю от­ же́ртвы па́мять ея́, и да при­­несе́тъ ю́ на олта́рь, и по се́мъ напо­и́тъ водо́ю жену́:
и бу́детъ а́ще е́сть оскверне́на, и а́ще утае́нiемъ утаи́ся от­ му́жа сво­его́, и вни́детъ въ ню́ вода́ кля́твен­ная обличе́нiя, и надме́тъ чре́во ея́, и от­паде́тъ стегно́ ея́, и бу́детъ жена́ въ прокля́тiе въ лю́дехъ сво­и́хъ:
а́ще же не бу́детъ оскверне́на жена́, и чиста́ е́сть, и неви́н­на бу́детъ, и пло́д­ст­вовати бу́детъ сѣ́мя.
Се́й зако́нъ ревнова́нiя, кому́-либо а́ще престу́питъ жена́, мужа́та су́щи, и оскверни́т­ся:
или́ человѣ́къ, ему́же а́ще на́йдетъ на́нь ду́хъ ревнова́нiя, и воз­ревну́етъ къ женѣ́ сво­е́й, и поста́витъ жену́ свою́ предъ Го́сподемъ, и да сотвори́тъ е́й жре́цъ ве́сь зако́нъ се́й:
и чи́стъ бу́детъ человѣ́къ от­ грѣха́, и жена́ та́ во́зметъ грѣ́хъ сво́й.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных, и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого,
и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых Я живу.
И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана; как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы.
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи сынам Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та,
то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили;
если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его;
и всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит,
и посвященное кем-либо ему принадлежит; все, что даст кто священнику, ему принадлежит.
И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена, и нарушит верность к нему,
и переспит кто с ней и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена,
и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, –
пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии;
а священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне,
и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду;
и поставит священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания, – это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие.
И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие;
но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою кроме мужа твоего, –
тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим;
и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот [твой] и опало лоно [твое]. И скажет жена: аминь, аминь.
И напишет священник заклинания сии на свитке, и смоет их в горькую воду;
и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее.
И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику;
и возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды;
и когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятою в народе своем;
если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем.
Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится,
или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицем Господа, и сделает с нею священник все по сему закону, –
и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой.
Киргизский
Тењир Мусага мындай деди:
«Ысрайыл уулдарына мындай деп буйрук бер: Љздљрє жашап жаткан станды булгабашы єчєн, алар бардык пес оорулууларды, жыныстык мєчљсєнљн ирињ аккандарды, љлєккљ тийип булгангандарды,
эркек болобу, аял болобу, стандын сыртына чыгарып салышсын, алардын арасында Мен жашап жатам».
Ысрайыл уулдары ошондой кылышты, аларды стандын сыртына чыгарып салышты. Тењир Мусага кандай айтса, Ысрайыл уулдары ошондой кылышты.
Тењир Мусага мындай деди:
«Ысрайыл уулдарына айт: “Эркек болобу, аял болобу, адамга каршы кандайдыр бир кєнљљ кылса, анда ал Кудайга каршы кылмыш кылган болот, ал адам кєнљљлєє.
Ал кылган кєнљљсєн мойнуна алып, кечирим сурасын, кандай зыян келтирсе, ошону толугу менен тљлљп берсин. Кимге каршы кєнљљ кылса, ошол адамдын кунунун єстєнљ кунунун бештен бир бљлєгєн кошуп тљлљп берсин.
Эгерде ал адамдын кунун ала турган мураскору жок болсо, анда анын кунун Тењирге берсин. Анын кунун кєнљљсє єчєн чалынуучу кочкор менен кошо ыйык кызмат кылуучуга берсин.
Ысрайыл уулдарынын алып келген ыйык курмандыктарынын ичинен љйдљ кљтљрєп алып келген тартууларынын баары ыйык кызмат кылуучуга таандык.
Кимдир бирљљ тарабынан арналган нерсе ыйык кызмат кылуучуга таандык. Ким ага эмне алып келсе, ошонун баары ага таандык”».
Тењир Мусага дагы мындай деди:
«Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: “Кимдин аялы кєйљљсєнєн кљзєнљ чљп салып, бейопалык кылса,
ким ал аял менен жатып, эрендигин агызса, бирок муну кєйљљсє билбесе, аялы муну жашыруун кылса, єстєнљн чыккан кєбљлљр болбосо, бети ачылбаса,
бирок ал аялдын кєйљљсє шектенип кызганса, же аялы бузулса-бузулбаса да шектенип кызганса,
анда ал аялын ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Аялы єчєн курмандыкка эйфанын ондон бир бљлєгєнчљлєк арпа унунан алып келсин, бирок ага зайтун майын куйбасын, ладан салбасын, анткени бул – мыйзамсыздыкты эске салган, кызганыч єчєн алып келинген курмандык.
Ыйык кызмат кылуучу ал аялды, Тењирдин алдына алып келсин да,
чопо идишке ыйык суудан куюп, жыйын чатырынын жеринен топурак алып, сууга салсын.
Анан ыйык кызмат кылуучу ал аялды Тењирдин алдына алып келип, жылањбаштап, мыйзамсыздыкты эске салган, кызганыч єчєн алып келинген курмандыкты колуна берсин, ыйык кызмат кылуучунун колунда каргышка калтыра турган ачуу суу болсун.
Ыйык кызмат кылуучу аялга: “Эгерде эч ким менен жатпасањ жана булганбасањ, кєйљљњдєн кљзєнљ чљп салбасањ, анда каргышка калтыра турган мына бул ачуу суудан эч кандай зыян тартпайсыњ.
Эгерде кєйљљњдєн кљзєнљ чљп салсањ, булгансањ, кєйљљњдљн бљлљк бирљљ менен жатсањ,
анда сага Тењирдин каргышы тийсин, элињдин да каргышы тийсин, жатыныњ куурап, ичињ шишип кетсин.
Каргышка калтыра турган мына бул суу ичињди аралап љтсєн, ичињ шишип, жатыныњ куурап калсын”, – деп каргыш айтып, ант ичирсин. Аял болсо “Оомийин, оомийин” десин.
Анан ыйык кызмат кылуучу кагазга ошол каргыш сљздљрдє жазып, аны ачуу сууга жууп салсын.
Анан каргышка калтыра турган сууну аялга ичирсин, ошондо каргышка калтыра турган суу аялдын ичине кирип, ага зыян келтирет.
Анан ыйык кызмат кылуучу аялдын колунан кызганыч єчєн алып келинген нан курмандыгын алып, Тењирдин алдында љйдљ кљтљрєп, курмандык чалынуучу жайга алып барсын.
Анан ыйык кызмат кылуучу мыйзамсыздыкты эске салган нан курмандыгынан бир ууч алып, аны курмандык чалынуучу жайда љрттљсєн, андан кийин аялга жанагы сууну ичирсин.
Сууну ичиргенден кийин, эгерде аял таза эмес болсо, кєйљљсєнљ каршы кылмыш кылса, каргышка калтыра турган ачуу суу ичине кирип, зыян келтирип, ичин шишитип, жатынын кургатат, ал аял эл ичинде жек кљрєндє болот.
Эгерде аял булганбаган болсо, таза болсо, анда ал эч кандай зыян тартпайт, бала тљрљй алат.
Кызганыч жљнєндљгє мыйзам ушул. Аялы кєйљљсєнєн кљзєнљ чљп салып булганса,
же кєйљљсє аялынан шектенип кызганса, анда ал аялын Тењирдин алдына алып келсин, ошондо ыйык кызмат кылуучу ушул мыйзамды аткарсын.
Ошондо кєйљљсє кєнљљдљн таза болот да, аялы љз кєнљљсєн љзє кљтљрљт».
І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
Накажи Ізраїлевим синам, і нехай повисилають з табору кожного прокаженого, і кожного течивого, і кожного нечистого через доторкнення до мертвого тіла.
І чоловіка й жінку будете висилати, поза табір будете висилати їх, і вони не занечистять таборів своїх, що Я серед них пробуваю.
І зробили так Ізраїлеві сини, і повисилали їх поза табір, як Господь промовляв був Мойсеєві, так зробили Ізраїлеві сини.
І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
Промовляй до Ізраїлевих синів: Чоловік або жінка, коли зробить який людський гріх, чинячи тим спроневірення проти Господа, і завинить душа та,
то вони визнають свій гріх, що зробили, і кожен зверне найперше ціну провини своєї, і додасть до неї п́ятину її, та й дасть тому, кому завинив він.
А якщо в того чоловіка нема викупника, щоб йому звернути ту ціну провини, то провина та буде звернена Господеві, і буде це священикові, опріч барана очищення, що ним очистить його.
А кожне приношення зо всяких святощів Ізраїлевих синів, що принесуть священикові, буде йому.
І що хто посвятить, буде йому.
Що хто дасть священикові, буде йому.
І Господь промовляв до Мойсея, говорячи:
Промовляй до Ізраїлевих синів і скажи їм: Кожен чоловік, коли жінка його зрадить і спроневірить його,
і буде хто злягатися з нею і буде затаєне від очей її чоловіка, і буде заховане, і вона занечиститься, а свідка проти неї нема, і вона не буде схоплена,
та на ньому перейде дух ревнощів, і він буде ревнивий за свою жінку, що вона занечищена;
або перейде на ньому дух ревнощів, і він буде ревнивий за свою жінку, а вона не була занечищена,
то приведе той чоловік свою жінку до священика, і принесе за неї жертву її, десяту частину ефи ячної муки, оливи на неї виллє, і не дасть на неї ладану, бо це хлібна жертва ревнощів, жертва пригадувальна, що пригадує провину.
І священик приведе її, і поставить перед Господнім лицем.
І візьме священик святої води в глиняну посудину, і пороху, що буде на долівці скинії, візьме священик, та й дасть до води.
І поставить священик ту жінку перед лицем Господнім, і відкриє голову тієї жінки, і дасть на руки її хлібну жертву пригадувальну, це хлібна жертва ревнощів.
А в руці священика буде гірка вода, що наводить прокляття.
І закляне її священик та й скаже до жінки: Якщо ніхто не лежав із тобою, і якщо ти не зрадила нечистим гріхом, живши з чоловіком своїм, очисться від гіркої води, що наводить прокляття!
А коли ж ти зрадила, живши з чоловіком своїм, і коли ти занечистилась, і хтось злігся з тобою, крім твого чоловіка,
і закляне священик ту жінку клятвою прокляття, і скаже священик тій жінці: Нехай дасть тебе Господь на прокляття та клятву серед народу твого тим, що Господь зробить стегно твоє опалим, а живіт твій напухлим,
і ввійде ця вода, що наводить прокляття, до нутра твого, щоб зробити живіт напухлим, і щоб зробити стегно опалим.
А жінка та скаже: Амінь, амінь!
І напише священик ті прокляття на звої, й обмиє гіркою водою,
і напоїть ту жінку гіркою водою, що наводить прокляття;
і ввійде в неї та вода, що наводить прокляття, і дає гіркий біль.
І візьме священик із руки тієї жінки ту хлібну жертву ревнощів, і буде колихати ту хлібну жертву перед Господнім лицем, та й принесе її до жертівника.
І візьме священик жменю з хлібної жертви, як пригадувальну частину, та й спалить на жертівнику.
А потім напоїть ту жінку водою.
І напоїть водою, і станеться, якщо була вона занечищена й спроневірила своєму чоловікові, то ввійде в неї та вода, що наводить прокляття, і дасть гіркий біль, і опухне живіт її, і западе стегно її, і стане та жінка прокляттям серед народу свого.
А якщо та жінка не була занечищена, і чиста вона, то буде очищена, і буде здатна родити дітей.
Оце закон про ревнощі, коли зрадить жінка чоловікові своєму, і занечиститься,
або коли на чоловіка найде дух ревнощів, і він буде ревнивий за жінку свою, то поставить ту жінку перед Господнім лицем, а священик виконає над нею ввесь цей закон.
І буде очищений той чоловік від гріха, а жінка та понесе свій гріх.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки