Скрыть
5:1
5:4
5:5
5:11
5:30
Церковнославянский (рус)
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
повели́ сыно́мъ Изра́илевымъ, и да изго́нятъ изъ полка́ вся́каго прокаже́н­наго, и вся́каго пролива́ющаго сѣ́мя, и вся́каго нечи́стаго душе́ю:
от­ му́жеска по́лу до же́нска, изгони́те внѣ́ полка́, и да не оскверня́тъ полко́въ сво­и́хъ, въ ни́хже а́зъ пребыва́ю.
И сотвори́ша сы́нове Изра́илевы та́ко, и изгна́ша и́хъ внѣ́ полка́: я́коже глаго́ла Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ша сы́нове Изра́илевы.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
рцы́ сыно́мъ Изра́илевымъ, глаго́ля: му́жъ или́ жена́, и́же а́ще сотвори́тъ от­ всѣ́хъ грѣхо́въ человѣ́ческихъ и презира́я пре́зритъ Го́спода, и престу́питъ душа́ о́на:
да исповѣ́сть грѣ́хъ, его́же сотвори́, и да от­да́стъ преступле́нiе и́стое, и пя́тую ча́сть его́ да при­­ложи́тъ къ тому́, и да от­да́стъ, ему́же согрѣши́.
А́ще же нѣ́сть человѣ́ку у́жика, я́ко от­да́ти ему́ преступле́нiе, преступле́нiе от­дае́мое Го́споду, жерцу́ да бу́детъ, кромѣ́ овна́ очище́нiя, и́мже помо́лит­ся о не́мъ.
И вся́къ нача́токъ, и вся́ освяща́емая въ сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, ели́ка а́ще при­­но́сятъ Го́споду, жерцу́ самому́ да бу́дутъ:
и ко­его́ждо освяще́ная, тому́ да бу́дутъ и му́жъ а́ще да́стъ жерцу́, тому́ да бу́детъ.
И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: му́жа, му́жа а́ще престу́питъ жена́ его́, и презира́ющи пре́зритъ его́,
и бу́детъ кто́ съ не́ю ло́жемъ сѣ́мене, и утаи́т­ся от­ о́чiю му́жа ея́, и укры́ет­ся, она́ же бу́детъ оскверне́на, и свидѣ́теля не бу́детъ на ню́ и сiя́ нѣ́сть я́та,
и прiи́детъ на него́ ду́хъ ревнова́нiя, и воз­ревну́етъ къ женѣ́ сво­е́й, она́ же оскверне́на е́сть, или́ прiи́детъ ему́ ду́хъ ревнова́нiя, и воз­ревну́етъ къ женѣ́ сво­е́й, она́ же не бу́детъ оскверне́на,
и да при­­веде́тъ му́жъ жену́ свою́ къ жерцу́, и да при­­несе́тъ да́ръ за ню́, деся́тую ча́сть мѣ́ры е́фи муки́ я́чныя: да не воз­лiе́тъ на ню́ еле́а, ниже́ да воз­ложи́тъ на ню́ Лива́на: же́ртва бо ревнова́нiя е́сть, же́ртва па́мяти воспомина́ющая грѣ́хъ.
И при­­веде́тъ ю́ жре́цъ и поста́витъ ю́ предъ Го́сподемъ:
и да во́зметъ жре́цъ во́ду жи́ву чи́сту въ сосу́дѣ гли́нянѣ, и от­ пе́рсти на земли́ су́щiя у ски́нiи свидѣ́нiя, и взе́мъ жре́цъ да всы́плетъ въ во́ду:
и да поста́витъ жре́цъ жену́ предъ Го́сподемъ, и да от­кры́етъ главу́ женѣ́, и да да́стъ въ ру́цѣ ея́ же́ртву па́мяти, же́ртву ревнова́нiя: въ руцѣ́ же жерца́ да бу́детъ вода́ обличе́нiя кля́твен­ная сiя́.
И да заклене́тъ ю́ жре́цъ и рече́тъ женѣ́: а́ще никто́же бы́сть съ тобо́ю, и нѣ́си преступи́ла оскверни́тися подъ му́жемъ тво­и́мъ, неви́н­на бу́ди от­ воды́ обличе́нiя кля́твен­ныя сея́:
а́ще же преступи́ла еси́, мужа́та су́щи, или́ оскверне́на еси́, и даде́ кто́ тебѣ́ ло́же свое́, кромѣ́ му́жа тво­его́.
И заклене́тъ жре́цъ жену́ кля́твами кля́твы сея́, и рече́тъ жре́цъ женѣ́: да да́стъ тя́ Госпо́дь въ кля́тву и прокля́тiе среди́ люді́й тво­и́хъ, внегда́ да́ти Го́споду стегну́ тво­ему́ от­па́сти и чре́ву тво­ему́ разсѣ́стися:
и вни́детъ вода́ кля́твен­ная сiя́ во чре́во твое́, е́же расто́ргнути утро́бу твою́, и от­па́сти стегну́ тво­ему́. И от­вѣща́етъ жена́: бу́ди, бу́ди.
И да напи́шетъ жре́цъ кля́твы сiя́ въ кни́зѣ, и изгла́дитъ въ водѣ́ обличе́нiя кля́твен­наго:
и напо­и́тъ жену́ водо́ю обличе́нiя кля́твен­ною, и вни́детъ въ ню́ вода́ кля́твен­ная обличе́нiя.
И да во́зметъ жре́цъ от­ руки́ же́нски же́ртву ревнова́нiя, и да воз­ложи́тъ же́ртву предъ Го́сподемъ, и да при­­несе́тъ ю́ ко олтарю́:
и да во́зметъ жре́цъ го́рстiю от­ же́ртвы па́мять ея́, и да при­­несе́тъ ю́ на олта́рь, и по се́мъ напо­и́тъ водо́ю жену́:
и бу́детъ а́ще е́сть оскверне́на, и а́ще утае́нiемъ утаи́ся от­ му́жа сво­его́, и вни́детъ въ ню́ вода́ кля́твен­ная обличе́нiя, и надме́тъ чре́во ея́, и от­паде́тъ стегно́ ея́, и бу́детъ жена́ въ прокля́тiе въ лю́дехъ сво­и́хъ:
а́ще же не бу́детъ оскверне́на жена́, и чиста́ е́сть, и неви́н­на бу́детъ, и пло́д­ст­вовати бу́детъ сѣ́мя.
Се́й зако́нъ ревнова́нiя, кому́-либо а́ще престу́питъ жена́, мужа́та су́щи, и оскверни́т­ся:
или́ человѣ́къ, ему́же а́ще на́йдетъ на́нь ду́хъ ревнова́нiя, и воз­ревну́етъ къ женѣ́ сво­е́й, и поста́витъ жену́ свою́ предъ Го́сподемъ, и да сотвори́тъ е́й жре́цъ ве́сь зако́нъ се́й:
и чи́стъ бу́детъ человѣ́къ от­ грѣха́, и жена́ та́ во́зметъ грѣ́хъ сво́й.
Синодальный
И сказал Господь Моисею, говоря:
повели сынам Израилевым выслать из стана всех прокаженных, и всех имеющих истечение, и всех осквернившихся от мертвого,
и мужчин и женщин вышлите, за стан вышлите их, чтобы не оскверняли они станов своих, среди которых Я живу.
И сделали так сыны Израилевы, и выслали их вон из стана; как говорил Господь Моисею, так и сделали сыны Израилевы.
И сказал Господь Моисею, говоря:
скажи сынам Израилевым: если мужчина или женщина сделает какой-либо грех против человека, и чрез это сделает преступление против Господа, и виновна будет душа та,
то пусть исповедаются во грехе своем, который они сделали, и возвратят сполна то, в чем виновны, и прибавят к тому пятую часть и отдадут тому, против кого согрешили;
если же у него нет наследника, которому следовало бы возвратить за вину: то посвятить это Господу; пусть будет это священнику, сверх овна очищения, которым он очистит его;
и всякое возношение из всех святынь сынов Израилевых, которые они приносят к священнику, ему принадлежит,
и посвященное кем-либо ему принадлежит; все, что даст кто священнику, ему принадлежит.
И сказал Господь Моисею, говоря:
объяви сынам Израилевым и скажи им: если изменит кому жена, и нарушит верность к нему,
и переспит кто с ней и излиет семя, и это будет скрыто от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее свидетеля, и не будет уличена,
и найдет на него дух ревности, и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, когда она не осквернена, –
пусть приведет муж жену свою к священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет ливана, потому что это приношение ревнования, приношение воспоминания, напоминающее о беззаконии;
а священник пусть приведет и поставит ее пред лице Господне,
и возьмет священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет священник земли с полу скинии и положит в воду;
и поставит священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, и даст ей в руки приношение воспоминания, – это приношение ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, наводящая проклятие.
И заклянет ее священник и скажет жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей горькой воды, наводящей проклятие;
но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто переспал с тобою кроме мужа твоего, –
тогда священник пусть заклянет жену клятвою проклятия и скажет священник жене: да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой опухшим;
и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во внутренность твою, чтобы опух живот [твой] и опало лоно [твое]. И скажет жена: аминь, аминь.
И напишет священник заклинания сии на свитке, и смоет их в горькую воду;
и даст жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее.
И возьмет священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к жертвеннику;
и возьмет священник горстью из хлебного приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и потом даст жене выпить воды;
и когда напоит ее водою, тогда, если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, и опухнет чрево ее и опадет лоно ее, и будет эта жена проклятою в народе своем;
если же жена не осквернилась и была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема семенем.
Вот закон о ревновании, когда жена изменит мужу своему и осквернится,
или когда на мужа найдет дух ревности, и он будет ревновать жену свою, тогда пусть он поставит жену пред лицем Господа, и сделает с нею священник все по сему закону, –
и будет муж чист от греха, а жена понесет на себе грех свой.
Киргизский
Тењир Мусага мындай деди:
«Ысрайыл уулдарына мындай деп буйрук бер: Љздљрє жашап жаткан станды булгабашы єчєн, алар бардык пес оорулууларды, жыныстык мєчљсєнљн ирињ аккандарды, љлєккљ тийип булгангандарды,
эркек болобу, аял болобу, стандын сыртына чыгарып салышсын, алардын арасында Мен жашап жатам».
Ысрайыл уулдары ошондой кылышты, аларды стандын сыртына чыгарып салышты. Тењир Мусага кандай айтса, Ысрайыл уулдары ошондой кылышты.
Тењир Мусага мындай деди:
«Ысрайыл уулдарына айт: “Эркек болобу, аял болобу, адамга каршы кандайдыр бир кєнљљ кылса, анда ал Кудайга каршы кылмыш кылган болот, ал адам кєнљљлєє.
Ал кылган кєнљљсєн мойнуна алып, кечирим сурасын, кандай зыян келтирсе, ошону толугу менен тљлљп берсин. Кимге каршы кєнљљ кылса, ошол адамдын кунунун єстєнљ кунунун бештен бир бљлєгєн кошуп тљлљп берсин.
Эгерде ал адамдын кунун ала турган мураскору жок болсо, анда анын кунун Тењирге берсин. Анын кунун кєнљљсє єчєн чалынуучу кочкор менен кошо ыйык кызмат кылуучуга берсин.
Ысрайыл уулдарынын алып келген ыйык курмандыктарынын ичинен љйдљ кљтљрєп алып келген тартууларынын баары ыйык кызмат кылуучуга таандык.
Кимдир бирљљ тарабынан арналган нерсе ыйык кызмат кылуучуга таандык. Ким ага эмне алып келсе, ошонун баары ага таандык”».
Тењир Мусага дагы мындай деди:
«Ысрайыл уулдарына мындай деп айт: “Кимдин аялы кєйљљсєнєн кљзєнљ чљп салып, бейопалык кылса,
ким ал аял менен жатып, эрендигин агызса, бирок муну кєйљљсє билбесе, аялы муну жашыруун кылса, єстєнљн чыккан кєбљлљр болбосо, бети ачылбаса,
бирок ал аялдын кєйљљсє шектенип кызганса, же аялы бузулса-бузулбаса да шектенип кызганса,
анда ал аялын ыйык кызмат кылуучуга алып келсин. Аялы єчєн курмандыкка эйфанын ондон бир бљлєгєнчљлєк арпа унунан алып келсин, бирок ага зайтун майын куйбасын, ладан салбасын, анткени бул – мыйзамсыздыкты эске салган, кызганыч єчєн алып келинген курмандык.
Ыйык кызмат кылуучу ал аялды, Тењирдин алдына алып келсин да,
чопо идишке ыйык суудан куюп, жыйын чатырынын жеринен топурак алып, сууга салсын.
Анан ыйык кызмат кылуучу ал аялды Тењирдин алдына алып келип, жылањбаштап, мыйзамсыздыкты эске салган, кызганыч єчєн алып келинген курмандыкты колуна берсин, ыйык кызмат кылуучунун колунда каргышка калтыра турган ачуу суу болсун.
Ыйык кызмат кылуучу аялга: “Эгерде эч ким менен жатпасањ жана булганбасањ, кєйљљњдєн кљзєнљ чљп салбасањ, анда каргышка калтыра турган мына бул ачуу суудан эч кандай зыян тартпайсыњ.
Эгерде кєйљљњдєн кљзєнљ чљп салсањ, булгансањ, кєйљљњдљн бљлљк бирљљ менен жатсањ,
анда сага Тењирдин каргышы тийсин, элињдин да каргышы тийсин, жатыныњ куурап, ичињ шишип кетсин.
Каргышка калтыра турган мына бул суу ичињди аралап љтсєн, ичињ шишип, жатыныњ куурап калсын”, – деп каргыш айтып, ант ичирсин. Аял болсо “Оомийин, оомийин” десин.
Анан ыйык кызмат кылуучу кагазга ошол каргыш сљздљрдє жазып, аны ачуу сууга жууп салсын.
Анан каргышка калтыра турган сууну аялга ичирсин, ошондо каргышка калтыра турган суу аялдын ичине кирип, ага зыян келтирет.
Анан ыйык кызмат кылуучу аялдын колунан кызганыч єчєн алып келинген нан курмандыгын алып, Тењирдин алдында љйдљ кљтљрєп, курмандык чалынуучу жайга алып барсын.
Анан ыйык кызмат кылуучу мыйзамсыздыкты эске салган нан курмандыгынан бир ууч алып, аны курмандык чалынуучу жайда љрттљсєн, андан кийин аялга жанагы сууну ичирсин.
Сууну ичиргенден кийин, эгерде аял таза эмес болсо, кєйљљсєнљ каршы кылмыш кылса, каргышка калтыра турган ачуу суу ичине кирип, зыян келтирип, ичин шишитип, жатынын кургатат, ал аял эл ичинде жек кљрєндє болот.
Эгерде аял булганбаган болсо, таза болсо, анда ал эч кандай зыян тартпайт, бала тљрљй алат.
Кызганыч жљнєндљгє мыйзам ушул. Аялы кєйљљсєнєн кљзєнљ чљп салып булганса,
же кєйљљсє аялынан шектенип кызганса, анда ал аялын Тењирдин алдына алып келсин, ошондо ыйык кызмат кылуучу ушул мыйзамды аткарсын.
Ошондо кєйљљсє кєнљљдљн таза болот да, аялы љз кєнљљсєн љзє кљтљрљт».
耶和华晓谕摩西说,
你吩咐以色列人,使一切长大麻疯的,患漏症的,并因死尸不洁净的,都出营外去。
无论男女都要使他们出到营外,免得污秽他们的营。这营是我所住的。
以色列人就这样行,使他们出到营外。耶和华怎样吩咐摩西,以色列人就怎样行了。
耶和华对摩西说,
你晓谕以色列人说,无论男女,若犯了人所常犯的罪,以致干犯耶和华,那人就有了罪。
他要承认所犯的罪,将所亏负人的,如数赔还,另外加上五分之一,也归与所亏负的人。
那人若没有亲属可受所赔还的,那所赔还的就要归与服事耶和华的祭司。至于那为他赎罪的公羊是在外。
以色列人一切的圣物中,所奉给祭司的举祭都要归与祭司。
各人所分别为圣的物,无论是什么,都要归给祭司。
耶和华对摩西说,
你晓谕以色列人说,人的妻若有邪行,得罪她丈夫,
有人与她行淫,事情严密,瞒过她丈夫,而且她被玷污,没有作见证的人,当她行淫的时候也没有被捉住,
她丈夫生了疑恨的心,疑恨她,她是被玷污,或是她丈夫生了疑恨的心,疑恨她,她并没有被玷污,
这人就要将妻送到祭司那里,又为她带着大麦面伊法十分之一作供物,不可浇上油,也不可加上乳香。因为这是疑恨的素祭,是思念的素祭,使人思念罪孽。
祭司要使那妇人近前来,站在耶和华面前。
祭司要把圣水盛在瓦器里,又从帐幕的地上取点尘土,放在水中。
祭司要叫那妇人蓬头散发,站在耶和华面前,把思念的素祭,就是疑恨的素祭,放在她手中。祭司手里拿着致咒诅的苦水,
要叫妇人起誓,对她说,若没有人与你行淫,也未曾背着丈夫作污秽的事,你就免受这致咒诅苦水的灾。
你若背着丈夫行了污秽的事,在你丈夫以外有人与你行淫,
(祭司叫妇人发咒起誓),愿耶和华叫你大腿消瘦,肚腹发胀,使你在你民中被人咒诅,成了誓语。
并且这致咒诅的水入你的肠中,要叫你的肚腹发胀,大腿消瘦。妇人要回答说,阿们,阿们。
祭司要写这咒诅的话,将所写的字抹在苦水里,
又叫妇人喝这致咒诅的苦水。这水要进入她里面变苦了。
祭司要从妇人的手中取那疑恨的素祭,在耶和华面前摇一摇,拿到坛前。
又要从素祭中取出一把,作为这事的纪念,烧在坛上,然后叫妇人喝这水。
叫她喝了以后,她若被玷污,得罪了丈夫,这致咒诅的水必进入她里面变苦了,她的肚腹就要发胀,大腿就要消瘦,那妇人便要在他民中被人咒诅。
若妇人没有被玷污,却是清洁的,就要免受这灾,且要怀孕。
妻子背着丈夫行了污秽的事,
或是人生了疑恨的心,疑恨他的妻,就有这疑恨的条例。那时他要叫妇人站在耶和华面前,祭司要在她身上照这条例而行。
男人就为无罪,妇人必担当自己的罪孽。
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки