Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: му́жъ или́ жена́, и́же а́ще обѣща́ет­ся зѣло́ обѣ́томъ, е́же очи́ститися чистото́ю Го́споду,
 • да воз­держи́т­ся от­ вина́ и Сике́ра, и о́цта ви́н­на и о́цта от­ Сике́ра да не пiе́тъ: и́, ели́ка дѣ́лают­ся от­ гро́здъ ви́н­ныхъ, да не пiе́тъ, и гро́здiя свѣ́жаго и суха́го да не снѣ́стъ.
 • Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ от­ всѣ́хъ, ели́ка быва́ютъ от­ ви́н­ничины вина́, от­ ко́сти и до скорлупы́ да не пiе́те, ниже́ я́сте от­ всего́.
 • Во вся́ дни́ обѣ́та очище́нiя сво­его́ бри́тва да не взы́детъ на главу́ его́, до́ндеже сконча́ют­ся дні́е, ели́ки обѣща́лъ е́сть Го́споду: свя́тъ бу́детъ растя́й власы́ главы́ сво­ея́.
 • Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ Го́споду, ко вся́кой душѣ́ сконча́в­шейся да не вни́детъ.
 • Надъ отце́мъ и надъ ма́терiю, и надъ бра́томъ и надъ сестро́ю, да не оскверни́т­ся надъ ни́ми, уме́ршымъ и́мъ, я́ко обѣ́тъ Бо́га его́ на главѣ́ его́.
 • Вся́ дни́ обѣ́та его́ свя́тъ бу́детъ Го́споду.
 • А́ще же кто́ сме́ртiю внеза́пу у́мретъ у него́, а́бiе оскверни́т­ся глава́ обѣ́та его́, и обрі́етъ главу́ свою́, въ о́ньже де́нь очи́стит­ся, въ де́нь седмы́й да обрі́ет­ся,
 • и въ де́нь осмы́й да при­­несе́тъ два́ го́рличища или́ два́ птенца́ голуби́на къ жерцу́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
 • и да сотвори́тъ жре́цъ еди́ну грѣха́ ра́ди, и другу́ю во всесожже́нiе, и да помо́лит­ся о не́мъ жре́цъ, о ни́хже согрѣши́, о души́, и освяти́тъ главу́ свою́ въ то́й де́нь, въ о́ньже освяти́ся Го́споду, во дни́ обѣ́та сво­его́.
 • И да при­­веде́тъ а́гнца единолѣ́тна въ преступле́нiе, и дні́е пре́жнiи да не бу́дутъ ему́ въ число́, поне́же оскверни́ся глава́ обѣ́та его́.
 • И се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, въ о́ньже де́нь сконча́етъ дни́ обѣ́та сво­его́, да при­­несе́тъ са́мъ къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • и да при­­веде́тъ да́ръ сво́й Го́споду а́гнца единолѣ́тна непоро́чна еди́наго во всесожже́нiе, и а́гницу единолѣ́тну еди́ну непоро́чну грѣха́ ра́ди, и овна́ еди́наго непоро́чна во спасе́нiе,
 • и ко́шъ опрѣсно́ковъ от­ муки́ пшени́чны, хлѣ́бы смѣ́шаны съ еле́емъ, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ, и же́ртву и́хъ и воз­лiя́нiе и́хъ.
 • И да при­­несе́тъ жре́цъ предъ Го́спода, и да сотвори́тъ е́же грѣха́ ра́ди его́, и всесожже́нiе его́,
 • и овна́ сотвори́тъ же́ртву спасе́нiя Го́споду на ко́шницѣ опрѣсно́ковъ, и да сотвори́тъ жре́цъ же́ртву его́ и воз­лiя́нiе его́.
 • И да обрі́етъ обѣща́вый предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя главу́ обѣ́та сво­его́, и да воз­ложи́тъ власы́ на о́гнь, и́же е́сть подъ же́ртвою спасе́нiя:
 • и да во́зметъ жре́цъ ра́мо варе́но от­ овна́, и хлѣ́бъ еди́нъ опрѣсно́чный от­ ко́шницы, и опрѣсно́къ еди́нъ, и да воз­ложи́тъ на ру́ки обѣща́в­шемуся, по обри́тiи главы́ его́,
 • и да при­­несе́тъ я́ жре́цъ воз­ложе́нiе предъ Го́спода: свято да бу́детъ жерцу́ на гру́дехъ воз­ложе́нiя и на ра́мѣ уча́стiя: и по си́хъ обѣща́выйся да пiе́тъ вино́.
 • Се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, и́же а́ще обѣща́етъ да́ръ Го́споду о обѣ́тѣ, кромѣ́ си́хъ я́же обря́щетъ рука́ его́: по си́лѣ обѣ́та его́, его́же а́ще обѣща́етъ, по зако́ну очище́нiя.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • рцы́ Ааро́ну и сыно́мъ его́, глаго́ля: си́це благослови́те сы́ны Изра́илевы, глаго́люще и́мъ:
 • да благослови́тъ тя́ Госпо́дь и сохрани́тъ тя́:
 • да просвѣти́тъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и поми́луетъ тя́:
 • да воз­дви́гнетъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и да́стъ ти́ ми́ръ:
 • и да воз­ложа́тъ и́мя мое́ на сы́ны Изра́илевы, и а́зъ Госпо́дь благословлю́ я́.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу,
 • то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод;
 • во все дни назорейства своего не должен он есть [и пить] ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи.
 • Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей.
 • Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Господу, не должен он подходить к мертвому телу:
 • прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его;
 • во все дни назорейства своего свят он Господу.
 • Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назорейства своего: то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее,
 • и в восьмой день должен принести двух горлиц, или двух молодых голубей, к священнику, ко входу скинии собрания;
 • священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день;
 • и должен он снова начать посвященные Господу дни назорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности; прежние же дни пропали, потому что назорейство его осквернено.
 • И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно привести его ко входу скинии собрания,
 • и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную,
 • и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние;
 • и представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его;
 • овна принесет в жертву мирную Господу с корзиною опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его;
 • и острижет назорей у входа скинии собрания голову назорейства своего, и возьмет волосы головы назорейства своего, и положит на огонь, который под мирною жертвою;
 • и возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку, и положит на руки назорею, после того, как острижет он голову назорейства своего;
 • и вознесет сие священник, потрясая пред Господом: эта святыня – для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назорей может пить вино.
 • Вот закон о назорее, который дал обет, и жертва его Господу за назорейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его; по обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о назорействе его.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:
 • да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
 • да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!
 • да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!
 • Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю их.
 • 耶 和 华 对 摩 西 说 ,
 • 你 晓 谕 以 色 列 人 说 , 无 论 男 女 许 了 特 别 的 愿 , 就 是 拿 细 耳 人 的 愿 ( 拿 细 耳 就 是 归 主 的 意 思 下 同 ) , 要 离 俗 归 耶 和 华 。
 • 他 就 要 远 离 清 酒 浓 酒 , 也 不 可 喝 什 么 清 酒 浓 酒 作 的 醋 。 不 可 喝 什 么 葡 萄 汁 , 也 不 可 吃 鲜 葡 萄 和 乾 葡 萄 。
 • 在 一 切 离 俗 的 日 子 , 凡 葡 萄 树 上 结 的 , 自 核 至 皮 所 作 的 物 , 都 不 可 吃 。
 • 在 他 一 切 许 愿 离 俗 的 日 子 , 不 可 用 剃 头 刀 剃 头 , 要 由 发 绺 长 长 了 。 他 要 圣 洁 , 直 到 离 俗 归 耶 和 华 的 日 子 满 了 。
 • 在 他 离 俗 归 耶 和 华 的 一 切 日 子 , 不 可 挨 近 死 尸 。
 • 他 的 父 母 或 是 弟 兄 姊 妹 死 了 的 时 候 , 他 不 可 因 他 们 使 自 己 不 洁 净 , 因 为 那 离 俗 归 神 的 凭 据 是 在 他 头 上 。
 • 在 他 一 切 离 俗 的 日 子 是 归 耶 和 华 为 圣 。
 • 若 在 他 旁 边 忽 然 有 人 死 了 , 以 致 沾 染 了 他 离 俗 的 头 , 他 要 在 第 七 日 , 得 洁 净 的 时 候 , 剃 头 。
 • 第 八 日 , 他 要 把 两 只 斑 鸠 或 两 只 雏 鸽 带 到 会 幕 门 口 , 交 给 祭 司 。
 • 祭 司 要 献 一 只 作 赎 罪 祭 , 一 只 作 燔 祭 , 为 他 赎 那 因 死 尸 而 有 的 罪 , 并 要 当 日 使 他 的 头 成 为 圣 洁 。
 • 他 要 另 选 离 俗 归 耶 和 华 的 日 子 , 又 要 牵 一 只 一 岁 的 公 羊 羔 来 作 赎 愆 祭 。 但 先 前 的 日 子 要 归 徒 然 , 因 为 他 在 离 俗 之 间 被 玷 污 了 。
 • 拿 细 耳 人 满 了 离 俗 的 日 子 乃 有 这 条 例 , 人 要 领 他 到 会 幕 门 口 ,
 • 他 要 将 供 物 奉 给 耶 和 华 , 就 是 一 只 没 有 残 疾 , 一 岁 的 公 羊 羔 作 燔 祭 , 一 只 没 有 残 疾 , 一 岁 的 母 羊 羔 作 赎 罪 祭 , 和 一 只 没 有 残 疾 的 公 绵 羊 作 平 安 祭 ,
 • 并 一 筐 子 无 酵 调 油 的 细 面 饼 , 与 抹 油 的 无 酵 薄 饼 , 并 同 献 的 素 祭 和 奠 祭 。
 • 祭 司 要 在 耶 和 华 面 前 献 那 人 的 赎 罪 祭 和 燔 祭 。
 • 也 要 把 那 只 公 羊 和 那 筐 无 酵 饼 献 给 耶 和 华 作 平 安 祭 , 又 要 将 同 献 的 素 祭 和 奠 祭 献 上 。
 • 拿 细 耳 人 要 在 会 幕 门 口 剃 离 俗 的 头 , 把 离 俗 头 上 的 发 放 在 平 安 祭 下 的 火 上 。
 • 他 剃 了 以 后 , 祭 司 就 要 取 那 已 煮 的 公 羊 一 条 前 腿 , 又 从 筐 子 里 取 一 个 无 酵 饼 和 一 个 无 酵 薄 饼 , 都 放 在 他 手 上 。
 • 祭 司 要 拿 这 些 作 为 摇 祭 , 在 耶 和 华 面 前 摇 一 摇 。 这 与 所 摇 的 胸 , 所 举 的 腿 同 为 圣 物 , 归 给 祭 司 。 然 后 拿 细 耳 人 可 以 喝 酒 。
 • 许 愿 的 拿 细 耳 人 为 离 俗 所 献 的 供 物 , 和 他 以 外 所 能 得 的 献 给 耶 和 华 , 就 有 这 条 例 。 他 怎 样 许 愿 就 当 照 离 俗 的 条 例 行 。
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 你 告 诉 亚 伦 和 他 儿 子 说 , 你 们 要 这 样 为 以 色 列 人 祝 福 , 说 ,
 • 愿 耶 和 华 赐 福 给 你 , 保 护 你 。
 • 愿 耶 和 华 使 他 的 脸 光 照 你 , 赐 恩 给 你 。
 • 愿 耶 和 华 向 你 仰 脸 , 赐 你 平 安 。
 • 他 们 要 如 此 奉 我 的 名 为 以 色 列 人 祝 福 。 我 也 要 赐 福 给 他 们 。