Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли сыно́мъ Изра́илевымъ и рече́ши къ ни́мъ: му́жъ или́ жена́, и́же а́ще обѣща́ет­ся зѣло́ обѣ́томъ, е́же очи́ститися чистото́ю Го́споду,
 • да воз­держи́т­ся от­ вина́ и Сике́ра, и о́цта ви́н­на и о́цта от­ Сике́ра да не пiе́тъ: и́, ели́ка дѣ́лают­ся от­ гро́здъ ви́н­ныхъ, да не пiе́тъ, и гро́здiя свѣ́жаго и суха́го да не снѣ́стъ.
 • Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ от­ всѣ́хъ, ели́ка быва́ютъ от­ ви́н­ничины вина́, от­ ко́сти и до скорлупы́ да не пiе́те, ниже́ я́сте от­ всего́.
 • Во вся́ дни́ обѣ́та очище́нiя сво­его́ бри́тва да не взы́детъ на главу́ его́, до́ндеже сконча́ют­ся дні́е, ели́ки обѣща́лъ е́сть Го́споду: свя́тъ бу́детъ растя́й власы́ главы́ сво­ея́.
 • Во вся́ дни́ обѣ́та сво­его́ Го́споду, ко вся́кой душѣ́ сконча́в­шейся да не вни́детъ.
 • Надъ отце́мъ и надъ ма́терiю, и надъ бра́томъ и надъ сестро́ю, да не оскверни́т­ся надъ ни́ми, уме́ршымъ и́мъ, я́ко обѣ́тъ Бо́га его́ на главѣ́ его́.
 • Вся́ дни́ обѣ́та его́ свя́тъ бу́детъ Го́споду.
 • А́ще же кто́ сме́ртiю внеза́пу у́мретъ у него́, а́бiе оскверни́т­ся глава́ обѣ́та его́, и обрі́етъ главу́ свою́, въ о́ньже де́нь очи́стит­ся, въ де́нь седмы́й да обрі́ет­ся,
 • и въ де́нь осмы́й да при­­несе́тъ два́ го́рличища или́ два́ птенца́ голуби́на къ жерцу́ предъ две́ри ски́нiи свидѣ́нiя:
 • и да сотвори́тъ жре́цъ еди́ну грѣха́ ра́ди, и другу́ю во всесожже́нiе, и да помо́лит­ся о не́мъ жре́цъ, о ни́хже согрѣши́, о души́, и освяти́тъ главу́ свою́ въ то́й де́нь, въ о́ньже освяти́ся Го́споду, во дни́ обѣ́та сво­его́.
 • И да при­­веде́тъ а́гнца единолѣ́тна въ преступле́нiе, и дні́е пре́жнiи да не бу́дутъ ему́ въ число́, поне́же оскверни́ся глава́ обѣ́та его́.
 • И се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, въ о́ньже де́нь сконча́етъ дни́ обѣ́та сво­его́, да при­­несе́тъ са́мъ къ две́ремъ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • и да при­­веде́тъ да́ръ сво́й Го́споду а́гнца единолѣ́тна непоро́чна еди́наго во всесожже́нiе, и а́гницу единолѣ́тну еди́ну непоро́чну грѣха́ ра́ди, и овна́ еди́наго непоро́чна во спасе́нiе,
 • и ко́шъ опрѣсно́ковъ от­ муки́ пшени́чны, хлѣ́бы смѣ́шаны съ еле́емъ, и опрѣсно́ки пома́заны еле́емъ, и же́ртву и́хъ и воз­лiя́нiе и́хъ.
 • И да при­­несе́тъ жре́цъ предъ Го́спода, и да сотвори́тъ е́же грѣха́ ра́ди его́, и всесожже́нiе его́,
 • и овна́ сотвори́тъ же́ртву спасе́нiя Го́споду на ко́шницѣ опрѣсно́ковъ, и да сотвори́тъ жре́цъ же́ртву его́ и воз­лiя́нiе его́.
 • И да обрі́етъ обѣща́вый предъ две́рьми ски́нiи свидѣ́нiя главу́ обѣ́та сво­его́, и да воз­ложи́тъ власы́ на о́гнь, и́же е́сть подъ же́ртвою спасе́нiя:
 • и да во́зметъ жре́цъ ра́мо варе́но от­ овна́, и хлѣ́бъ еди́нъ опрѣсно́чный от­ ко́шницы, и опрѣсно́къ еди́нъ, и да воз­ложи́тъ на ру́ки обѣща́в­шемуся, по обри́тiи главы́ его́,
 • и да при­­несе́тъ я́ жре́цъ воз­ложе́нiе предъ Го́спода: свято да бу́детъ жерцу́ на гру́дехъ воз­ложе́нiя и на ра́мѣ уча́стiя: и по си́хъ обѣща́выйся да пiе́тъ вино́.
 • Се́й зако́нъ обѣща́в­шагося, и́же а́ще обѣща́етъ да́ръ Го́споду о обѣ́тѣ, кромѣ́ си́хъ я́же обря́щетъ рука́ его́: по си́лѣ обѣ́та его́, его́же а́ще обѣща́етъ, по зако́ну очище́нiя.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • рцы́ Ааро́ну и сыно́мъ его́, глаго́ля: си́це благослови́те сы́ны Изра́илевы, глаго́люще и́мъ:
 • да благослови́тъ тя́ Госпо́дь и сохрани́тъ тя́:
 • да просвѣти́тъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и поми́луетъ тя́:
 • да воз­дви́гнетъ Госпо́дь лице́ свое́ на тя́ и да́стъ ти́ ми́ръ:
 • и да воз­ложа́тъ и́мя мое́ на сы́ны Изра́илевы, и а́зъ Госпо́дь благословлю́ я́.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви сынам Израилевым и скажи им: если мужчина или женщина решится дать обет назорейства, чтобы посвятить себя в назореи Господу,
 • то он должен воздержаться от вина и крепкого напитка, и не должен употреблять ни уксусу из вина, ни уксусу из напитка, и ничего приготовленного из винограда не должен пить, и не должен есть ни сырых, ни сушеных виноградных ягод;
 • во все дни назорейства своего не должен он есть [и пить] ничего, что делается из винограда, от зерен до кожи.
 • Во все дни обета назорейства его бритва не должна касаться головы его; до исполнения дней, на которые он посвятил себя в назореи Господу, свят он: должен растить волосы на голове своей.
 • Во все дни, на которые он посвятил себя в назореи Господу, не должен он подходить к мертвому телу:
 • прикосновением к отцу своему, и матери своей, и брату своему, и сестре своей, не должен он оскверняться, когда они умрут, потому что посвящение Богу его на главе его;
 • во все дни назорейства своего свят он Господу.
 • Если же умрет при нем кто-нибудь вдруг, нечаянно, и он осквернит тем голову назорейства своего: то он должен остричь голову свою в день очищения его, в седьмой день должен остричь ее,
 • и в восьмой день должен принести двух горлиц, или двух молодых голубей, к священнику, ко входу скинии собрания;
 • священник одну из птиц принесет в жертву за грех, а другую во всесожжение, и очистит его от осквернения мертвым телом, и освятит голову его в тот день;
 • и должен он снова начать посвященные Господу дни назорейства своего и принести однолетнего агнца в жертву повинности; прежние же дни пропали, потому что назорейство его осквернено.
 • И вот закон о назорее, когда исполнятся дни назорейства его: должно привести его ко входу скинии собрания,
 • и он принесет в жертву Господу одного однолетнего агнца без порока во всесожжение, и одну однолетнюю агницу без порока в жертву за грех, и одного овна без порока в жертву мирную,
 • и корзину опресноков из пшеничной муки, хлебов, испеченных с елеем, и пресных лепешек, помазанных елеем, и при них хлебное приношение и возлияние;
 • и представит сие священник пред Господа, и принесет жертву его за грех и всесожжение его;
 • овна принесет в жертву мирную Господу с корзиною опресноков, также совершит священник хлебное приношение его и возлияние его;
 • и острижет назорей у входа скинии собрания голову назорейства своего, и возьмет волосы головы назорейства своего, и положит на огонь, который под мирною жертвою;
 • и возьмет священник сваренное плечо овна и один пресный пирог из корзины и одну пресную лепешку, и положит на руки назорею, после того, как острижет он голову назорейства своего;
 • и вознесет сие священник, потрясая пред Господом: эта святыня – для священника, сверх груди потрясания и сверх плеча возношения. После сего назорей может пить вино.
 • Вот закон о назорее, который дал обет, и жертва его Господу за назорейство свое, кроме того, что позволит ему достаток его; по обету своему, какой он даст, так и должен он делать, сверх узаконенного о назорействе его.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • скажи Аарону и сынам его: так благословляйте сынов Израилевых, говоря им:
 • да благословит тебя Господь и сохранит тебя!
 • да призрит на тебя Господь светлым лицем Своим и помилует тебя!
 • да обратит Господь лице Свое на тебя и даст тебе мир!
 • Так пусть призывают имя Мое на сынов Израилевых, и Я [Господь] благословлю их.
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς προ­̀ς αὐτούς ἀνὴρ ἢ γυνή ὃς ἐὰν μεγά­λως εὔξηται εὐχὴν ἀφαγνίσασθαι ἁγνείαν κυρίῳ
 • ἀπο­̀ οἴνου καὶ σικερα ἁγνισθή­σε­ται ἀπο­̀ οἴνου καὶ ὄξος ἐξ οἴνου καὶ ὄξος ἐκ σικερα οὐ πίεται καὶ ὅσα κατεργάζεται ἐκ σταφυλῆς οὐ πίεται καὶ σταφυλὴν προ­́σφατον καὶ σταφίδα οὐ φάγεται
 • πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἀπο­̀ πάν­των ὅσα γίνεται ἐξ ἀμπέλου οἶνον ἀπο­̀ στεμφύλων ἕως γιγάρτου οὐ φάγεται
 • πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς τοῦ ἁγνισμοῦ ξυρὸν οὐκ ἐπελεύ­­σε­ται ἐπι­̀ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἕως ἂν πλη­ρωθῶσιν αἱ ἡμέραι ὅσας ηὔξατο κυρίῳ ἅγιος ἔσται τρέφων κόμην τρίχα κεφαλῆς
 • πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς κυρίῳ ἐπι­̀ πάσῃ ψυχῇ τετελευτηκυίᾳ οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται
 • ἐπι­̀ πατρὶ καὶ ἐπι­̀ μητρὶ καὶ ἐπ᾿ ἀδελφῷ καὶ ἐπ᾿ ἀδελφῇ οὐ μιανθή­σε­ται ἐπ᾿ αὐτοῖς ἀπο­θανόν­των αὐτῶν ὅτι εὐχὴ θεοῦ αὐτοῦ ἐπ᾿ αὐτῷ ἐπι­̀ κεφαλῆς αὐτοῦ
 • πάσας τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἅγιος ἔσται κυρίῳ
 • ἐὰν δέ τις ἀπο­θάνῃ ἐξάπινα ἐπ᾿ αὐτῷ παρα­χρῆμα μιανθή­σε­ται ἡ κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ καὶ ξυρή­σε­ται τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ᾗ ἂν ἡμέρᾳ καθαρισθῇ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ξυρηθή­σε­ται
 • καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ οἴσει δύο τρυγόνας ἢ δύο νεοσ­σοὺς περιστερῶν προ­̀ς τὸν ἱερέα ἐπι­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς μίαν περὶ ἁμαρτίας καὶ μίαν εἰς ὁλοκαύτωμα καὶ ἐξιλά­σε­ται περὶ αὐτοῦ ὁ ἱερεὺς περὶ ὧν ἥμαρτεν περὶ τῆς ψυχῆς καὶ ἁγιάσει τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
 • ᾗ ἡγιάσθη κυρίῳ τὰς ἡμέρας τῆς εὐχῆς καὶ προ­σάξει ἀμνὸν ἐνιαύσιον εἰς πλη­μμέλειαν καὶ αἱ ἡμέραι αἱ προ­́τεραι ἄλογοι ἔσον­ται ὅτι ἐμιάνθη κεφαλὴ εὐχῆς αὐτοῦ
 • καὶ οὗτος ὁ νόμος τοῦ εὐξα­μέ­νου ᾗ ἂν ἡμέρᾳ πλη­ρώσῃ ἡμέρας εὐχῆς αὐτοῦ προ­σοίσει αὐτὸς παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
 • καὶ προ­σάξει τὸ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ ἀμνὸν ἐνιαύσιον ἄμωμον ἕνα εἰς ὁλοκαύτωσιν καὶ ἀμνάδα ἐνιαυσίαν ἄμωμον μίαν εἰς ἁμαρτίαν καὶ κριὸν ἕνα ἄμωμον εἰς σωτήριον
 • καὶ κανοῦν ἀζύμων σεμιδάλεως ἄρτους ἀναπεποιη­μέ­νους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα κεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ καὶ θυσία αὐτῶν καὶ σπονδὴ αὐτῶν
 • καὶ προ­σοίσει ὁ ἱερεὺς ἔναν­τι κυρίου καὶ ποιήσει τὸ περὶ ἁμαρτίας αὐτοῦ καὶ τὸ ὁλοκαύτωμα αὐτοῦ
 • καὶ τὸν κριὸν ποιήσει θυσίαν σωτηρίου κυρίῳ ἐπι­̀ τῷ κανῷ τῶν ἀζύμων καὶ ποιήσει ὁ ἱερεὺς τὴν θυσίαν αὐτοῦ καὶ τὴν σπονδὴν αὐτοῦ
 • καὶ ξυρή­σε­ται ὁ ηὐγμένος παρα­̀ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὴν κεφαλὴν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ καὶ ἐπι­θήσει τὰς τρίχας ἐπι­̀ τὸ πῦρ ὅ ἐστιν ὑπὸ τὴν θυσίαν τοῦ σωτηρίου
 • καὶ λήμψ­σε­ται ὁ ἱερεὺς τὸν βραχίονα ἑφθὸν ἀπο­̀ τοῦ κριοῦ καὶ ἄρτον ἕνα ἄζυμον ἀπο­̀ τοῦ κανοῦ καὶ λάγανον ἄζυμον ἓν καὶ ἐπι­θήσει ἐπι­̀ τὰς χεῖρας τοῦ ηὐγ­μέ­νου μετὰ τὸ ξυρήσασθαι αὐτὸν τὴν εὐχὴν αὐτοῦ
 • καὶ προ­σοίσει αὐτὰ ὁ ἱερεὺς ἐπι­́θεμα ἔναν­τι κυρίου ἅγιον ἔσται τῷ ἱερεῖ ἐπι­̀ τοῦ στηθυνίου τοῦ ἐπι­θέμα­τος καὶ ἐπι­̀ τοῦ βραχίονος τοῦ ἀφαιρέμα­τος καὶ μετὰ ταῦτα πίεται ὁ ηὐγμένος οἶνον
 • οὗτος ὁ νόμος τοῦ εὐξα­μέ­νου ὃς ἂν εὔξηται κυρίῳ δῶρον αὐτοῦ κυρίῳ περὶ τῆς εὐχῆς χωρὶς ὧν ἂν εὕρῃ ἡ χεὶρ αὐτοῦ κατα­̀ δύναμιν τῆς εὐχῆς αὐτοῦ ἣν ἂν εὔξηται κατα­̀ νόμον ἁγνείας
 • καὶ ἐλάλησεν κύριος προ­̀ς Μωυσῆν λέγων
 • λάλησον Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ λέγων οὕτως εὐλογήσετε τοὺς υἱοὺς Ισραηλ λέγον­τες αὐτοῖς
 • εὐλογήσαι σε κύριος καὶ φυλάξαι σε
 • ἐπι­φάναι κύριος τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἐπι­̀ σὲ καὶ ἐλεήσαι σε
 • ἐπάραι κύριος τὸ προ­́σωπον αὐτοῦ ἐπι­̀ σὲ καὶ δῴη σοι εἰρήνην
 • καὶ ἐπι­θήσουσιν τὸ ὄνομά μου ἐπι­̀ τοὺς υἱοὺς Ισραηλ καὶ ἐγὼ κύριος εὐλογήσω αὐτούς