Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли Ааро́ну и рече́ши къ нему́: егда́ поста́виши свѣти́ла, от­ страны́ спреди́ свѣти́лника да свѣ́тятъ се́дмь свѣти́ла.
 • И сотвори́ та́ко Ааро́нъ: от­ еди́ныя страны́ спреди́ свѣти́лника воз­жже́ свѣти́ла его́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И сiе́ устро­е́нiе свѣти́лника: слiя́но зла́то сте́бль его́ и кри́ны его́, слiя́но все́: по о́бразу, его́же показа́ Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ свѣти́лникъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и да очи́стиши я́:
 • и си́це да сотвори́ши и́мъ очище́нiе и́хъ: покропи́ши на ни́хъ во́ду очище́нiя, и да взы́детъ бри́тва на все́ тѣ́ло и́хъ, и исперу́тъ ри́зы своя́, и чи́сти бу́дутъ:
 • и да во́змутъ телца́ еди́наго от­ воло́въ, и сего́ же́ртву муки́ пшени́чны, спря́жены съ еле́емъ, и телца́ единолѣ́тна от­ воло́въ да во́змеши грѣха́ ра́ди:
 • и да при­­веде́ши леви́ты предъ ски́нiю свидѣ́нiя, и собере́ши ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и при­­веде́ши леви́ты предъ Го́спода, и да воз­ложа́тъ сы́нове Изра́илстiи ру́ки своя́ на леви́ты:
 • и да от­лучи́тъ Ааро́нъ леви́ты от­да́нiе предъ Го́спода от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, и да слу́жатъ слу́жбы Го́сподеви:
 • леви́ти же да воз­ложа́тъ ру́ки на главы́ телце́въ: и да сотвори́ши еди́наго о грѣсѣ́ и еди́наго во всесожже́нiе Го́споду, уми́лостивити о ни́хъ:
 • и поста́виши леви́ты предъ Го́сподемъ и предъ Ааро́номъ и предъ сынми́ его́, и от­да́си я́ от­да́нiе Го́споду:
 • и да от­лучи́ши леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и бу́дутъ мнѣ́:
 • и по си́хъ да вни́дутъ леви́ты дѣ́лати дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя: и да очи́стиши и́хъ, и от­да́си я́ предъ Го́сподемъ: я́ко от­да́нiе от­даны́ сі́и мнѣ́ су́ть от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • вмѣ́сто от­верза́ющихъ вся́ка ложесна́ пе́рвенцевъ всѣ́хъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, прiя́хъ я́ себѣ́:
 • я́ко мнѣ́ е́сть вся́къ пе́рвенецъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­ человѣ́ка до скота́: въ де́нь въ о́ньже порази́хъ вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, освяти́хъ я́ себѣ́,
 • и взя́хъ леви́ты вмѣ́сто вся́каго пе́рвенца сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • и от­да́хъ леви́ты от­да́нiемъ Ааро́ну и сыно́мъ его́ от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ дѣ́лати дѣла́ сыно́въ Изра́илевыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя и умилостивля́ти о сынѣ́хъ Изра́илевыхъ: да не бу́детъ я́зва на сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, внегда́ при­­ступа́ти и́мъ къ святы́мъ.
 • И сотвори́ Моисе́й и Ааро́нъ и ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ леви́томъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю о леви́тѣхъ, та́ко сотвори́ша и́мъ сы́нове Изра́илевы.
 • И очи́стишася леви́ти и испра́ша ри́зы своя́: и от­даде́ я́ Ааро́нъ от­да́нiе предъ Го́сподемъ, и помоли́ся о ни́хъ Ааро́нъ, очище́нiя ра́ди и́хъ.
 • И по си́хъ внидо́ша леви́ти служи́ти слу́жбы своя́ въ ски́нiи свидѣ́нiя предъ Ааро́номъ и предъ сы́ны его́: я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю о леви́тѣхъ, та́ко сотвори́ша и́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю глаго́ля:
 • сiе́ е́сть е́же о леви́тѣхъ: от­ два́десяти пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да вни́дутъ служи́ти служе́нiе въ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • и от­ пяти́десяти лѣ́тъ да от­ста́нутъ от­ служе́нiя и не слу́жатъ ктому́.
 • И да слу́жатъ бра́тiя его́ въ ски́нiи свидѣ́нiя е́же стрещи́ стра́жи, дѣ́лъ же да не дѣ́лаютъ. Та́ко сотвори́ши леви́томъ въ стра́жахъ и́хъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад.
 • Аарон так и сделал: на передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею.
 • И вот устройство светильника: чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный; по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их;
 • а чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительною водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты;
 • и пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех;
 • и приведи левитов пред скинию собрания; и собери все общество сынов Израилевых
 • и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов;
 • Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу;
 • а левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу, для очищения левитов;
 • и поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу;
 • и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были Моими.
 • После сего войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их; ибо они отданы Мне из сынов Израилевых:
 • вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, Я беру их Себе;
 • ибо Мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота: в тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле Египетской, Я освятил их Себе
 • и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых;
 • и отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу.
 • И сделали так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами: как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы.
 • И очистились левиты и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми;
 • после сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • вот закон о левитах: от двадцати пяти лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания,
 • а в пятьдесят лет должны прекращать отправление работ и более не работать:
 • тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать же – пусть не работают; так поступай с левитами касательно служения их.
 • Ошондо Тењир Мусага мындай деди:
 • «Арунга мындай деп айт: “Ал чырактандын єстєндљгє жети чыракты кєйгєзгљндљ, чырак чырактандын алды жагына жарык берип тургудай болсун”».
 • Тењир Мусага кандай буйруса, Арун ошондой кылды: чырактандын єстєндљгє жети чыракты чырактандын алды жагына жарык берип тургудай кылып кєйгєздє.
 • Чырактан љзљгєнљн баштап гєлдљрєнљ чейин алтындан чегилип жасалган. Ал чырактанды Тењирдин Мусага кљрсљткљн єлгєсє боюнча жасаган.
 • Тењир Мусага дагы мындай деди:
 • «Ысрайыл уулдарынын арасынан лебилерди бљлєп алып, аларды ыйыкта.
 • Аларды мындай кылып ыйыкта: аларга ыйыктоочу суудан чач. Алар денесиндеги тєктљрєн устара менен кырып, кийимдерин жуушсун, ошондо таза болушат.
 • Анан бир букачар, буудай унунан зайтун майы кошулуп жасалган нан курмандыгын, кєнљљ єчєн чалынуучу курмандыкка дагы бир букачар алып келишсин.
 • Анан лебилерди жыйын чатырынын алдына алып келип, Ысрайыл уулдарынын бєт жамаатын чогулт.
 • Анан лебилерди Тењирдин алдына алып кел, Ысрайыл уулдары колдорун лебилердин башына коюшсун.
 • Арун болсо Ысрайыл уулдарынын арасынан бљлєнєп алынган лебилерди Тењирдин алдында кызмат кылуу єчєн, Тењирге арнасын.
 • Лебилер болсо колдорун букачарлардын башына коюшсун. Анан букачарлардын бирин кєнљљ єчєн курмандыкка чал, лебилерди кєнљљсєнљн тазалоо єчєн, экинчисин Тењирге арнап бєтєндљй љрттљлєєчє курмандыкка чал.
 • Анан лебилерди Арундун алдына, анын уулдарынын алдына коюп, аларды Тењирге арна.
 • Ошентип, лебилер Меники болушу єчєн, лебилерди Ысрайылдан бљлєп ал.
 • Сен аларды ыйыктап, Мага арнагандан кийин гана алар жыйын чатырына кызмат кылуу єчєн киришет. Анткени Ысрайыл уулдарынын ичинен алар Мага берилген.
 • Мен аларды Ысрайыл уулдарынын бардык тун уулдарынын ордуна Љзємљ алдым.
 • Анткени Ысрайыл уулдарынын тун уулдары, малдарынын биринчи тљлє Меники. Мисир жериндеги бардык тунгучтарды љлтєргљн кєнє Мен аларды Љзємљ бљлєп алгам.
 • Ошондо Ысрайыл уулдарынын бардык тун уулдарынын ордуна лебилерди алгам.
 • Мен Ысрайыл уулдарынын ичинен лебилерди Арундун жана анын уулдарынын карамагына бердим. Аларды Ысрайыл уулдары єчєн жыйын чатырында кызмат кылууга жана Ысрайыл уулдары жыйын чатырына кирип љлєп калбашы єчєн, Ысрайыл уулдарын кайтарып турууга дайындадым».
 • Муса менен Арун жана Ысрайыл уулдарынын бєт жамааты лебилерди дал ошондой кылышты. Тењир Мусага лебилер тууралуу кандай буйруса, Ысрайыл уулдары лебилерди ошондой кылышты.
 • Ошентип, лебилер тазаланышты, кийимдерин жуушту. Алар таза болушу єчєн, Арун аларды тазалады. Арун аларды Тењирге арнады.
 • Ошондон кийин гана лебилер Арундун жана анын уулдарынын алдында жыйын чатырында кызмат кылуу єчєн киришти. Тењир лебилер тууралуу Мусага кандай буйруса, алар так ошондой кылышты.
 • Тењир Мусага дагы мындай деди:
 • «Лебилер тууралуу мыйзам мындай: жыйырма беш жана андан жогорку жаштагы леби жыйын чатырында кызмат кылсын.
 • Ал эми элєє жашка чыкканда, кызмат кылуусун токтотсун, андан ары иштебесин.
 • Андан ары алар жыйын чатырын кайтарып, бир туугандарына жардам беришсин, бирок иштешпесин. Лебилер ушундай кылышсын».