Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Числа

 
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • глаго́ли Ааро́ну и рече́ши къ нему́: егда́ поста́виши свѣти́ла, от­ страны́ спреди́ свѣти́лника да свѣ́тятъ се́дмь свѣти́ла.
 • И сотвори́ та́ко Ааро́нъ: от­ еди́ныя страны́ спреди́ свѣти́лника воз­жже́ свѣти́ла его́, я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю.
 • И сiе́ устро­е́нiе свѣти́лника: слiя́но зла́то сте́бль его́ и кри́ны его́, слiя́но все́: по о́бразу, его́же показа́ Госпо́дь Моисе́ю, та́ко сотвори́ свѣти́лникъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю, глаго́ля:
 • по­ими́ леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и да очи́стиши я́:
 • и си́це да сотвори́ши и́мъ очище́нiе и́хъ: покропи́ши на ни́хъ во́ду очище́нiя, и да взы́детъ бри́тва на все́ тѣ́ло и́хъ, и исперу́тъ ри́зы своя́, и чи́сти бу́дутъ:
 • и да во́змутъ телца́ еди́наго от­ воло́въ, и сего́ же́ртву муки́ пшени́чны, спря́жены съ еле́емъ, и телца́ единолѣ́тна от­ воло́въ да во́змеши грѣха́ ра́ди:
 • и да при­­веде́ши леви́ты предъ ски́нiю свидѣ́нiя, и собере́ши ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • и при­­веде́ши леви́ты предъ Го́спода, и да воз­ложа́тъ сы́нове Изра́илстiи ру́ки своя́ на леви́ты:
 • и да от­лучи́тъ Ааро́нъ леви́ты от­да́нiе предъ Го́спода от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, и да слу́жатъ слу́жбы Го́сподеви:
 • леви́ти же да воз­ложа́тъ ру́ки на главы́ телце́въ: и да сотвори́ши еди́наго о грѣсѣ́ и еди́наго во всесожже́нiе Го́споду, уми́лостивити о ни́хъ:
 • и поста́виши леви́ты предъ Го́сподемъ и предъ Ааро́номъ и предъ сынми́ его́, и от­да́си я́ от­да́нiе Го́споду:
 • и да от­лучи́ши леви́ты от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ, и бу́дутъ мнѣ́:
 • и по си́хъ да вни́дутъ леви́ты дѣ́лати дѣла́ ски́нiи свидѣ́нiя: и да очи́стиши и́хъ, и от­да́си я́ предъ Го́сподемъ: я́ко от­да́нiе от­даны́ сі́и мнѣ́ су́ть от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ:
 • вмѣ́сто от­верза́ющихъ вся́ка ложесна́ пе́рвенцевъ всѣ́хъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, прiя́хъ я́ себѣ́:
 • я́ко мнѣ́ е́сть вся́къ пе́рвенецъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ, от­ человѣ́ка до скота́: въ де́нь въ о́ньже порази́хъ вся́каго пе́рвенца въ земли́ Еги́петстѣй, освяти́хъ я́ себѣ́,
 • и взя́хъ леви́ты вмѣ́сто вся́каго пе́рвенца сыно́въ Изра́илевыхъ,
 • и от­да́хъ леви́ты от­да́нiемъ Ааро́ну и сыно́мъ его́ от­ среды́ сыно́въ Изра́илевыхъ дѣ́лати дѣла́ сыно́въ Изра́илевыхъ въ ски́нiи свидѣ́нiя и умилостивля́ти о сынѣ́хъ Изра́илевыхъ: да не бу́детъ я́зва на сынѣ́хъ Изра́илевыхъ, внегда́ при­­ступа́ти и́мъ къ святы́мъ.
 • И сотвори́ Моисе́й и Ааро́нъ и ве́сь со́нмъ сыно́въ Изра́илевыхъ леви́томъ, я́коже заповѣ́да Госпо́дь Моисе́ю о леви́тѣхъ, та́ко сотвори́ша и́мъ сы́нове Изра́илевы.
 • И очи́стишася леви́ти и испра́ша ри́зы своя́: и от­даде́ я́ Ааро́нъ от­да́нiе предъ Го́сподемъ, и помоли́ся о ни́хъ Ааро́нъ, очище́нiя ра́ди и́хъ.
 • И по си́хъ внидо́ша леви́ти служи́ти слу́жбы своя́ въ ски́нiи свидѣ́нiя предъ Ааро́номъ и предъ сы́ны его́: я́коже повелѣ́ Госпо́дь Моисе́ю о леви́тѣхъ, та́ко сотвори́ша и́мъ.
 • И рече́ Госпо́дь къ Моисе́ю глаго́ля:
 • сiе́ е́сть е́же о леви́тѣхъ: от­ два́десяти пяти́ лѣ́тъ и вы́шше, да вни́дутъ служи́ти служе́нiе въ ски́нiи свидѣ́нiя:
 • и от­ пяти́десяти лѣ́тъ да от­ста́нутъ от­ служе́нiя и не слу́жатъ ктому́.
 • И да слу́жатъ бра́тiя его́ въ ски́нiи свидѣ́нiя е́же стрещи́ стра́жи, дѣ́лъ же да не дѣ́лаютъ. Та́ко сотвори́ши леви́томъ въ стра́жахъ и́хъ.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • объяви Аарону и скажи ему: когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть семь лампад.
 • Аарон так и сделал: на передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею.
 • И вот устройство светильника: чеканный он из золота, от стебля его и до цветов чеканный; по образу, который показал Господь Моисею, он сделал светильник.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • возьми левитов из среды сынов Израилевых и очисти их;
 • а чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительною водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое и вымоют одежды свои, и будут чисты;
 • и пусть возьмут тельца и хлебное приношение к нему, пшеничной муки, смешанной с елеем, и другого тельца возьми в жертву за грех;
 • и приведи левитов пред скинию собрания; и собери все общество сынов Израилевых
 • и приведи левитов их пред Господа, и пусть возложат сыны Израилевы руки свои на левитов;
 • Аарон же пусть совершит над левитами посвящение их пред Господом от сынов Израилевых, чтобы отправляли они служение Господу;
 • а левиты пусть возложат руки свои на голову тельцов, и принеси одного в жертву за грех, а другого во всесожжение Господу, для очищения левитов;
 • и поставь левитов пред Аароном и пред сынами его, и соверши над ними посвящение их Господу;
 • и так отдели левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были Моими.
 • После сего войдут левиты служить скинии собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их; ибо они отданы Мне из сынов Израилевых:
 • вместо всех первенцев из сынов Израилевых, разверзающих всякие ложесна, Я беру их Себе;
 • ибо Мои все первенцы у сынов Израилевых, от человека до скота: в тот день, когда Я поразил всех первенцев в земле Египетской, Я освятил их Себе
 • и взял левитов вместо всех первенцев у сынов Израилевых;
 • и отдал левитов Аарону и сынам его из среды сынов Израилевых, чтобы они отправляли службы за сынов Израилевых при скинии собрания и служили охранением для сынов Израилевых, чтобы не постигло сынов Израилевых поражение, когда бы сыны Израилевы приступили к святилищу.
 • И сделали так Моисей и Аарон и все общество сынов Израилевых с левитами: как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали с ними сыны Израилевы.
 • И очистились левиты и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение их пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать их чистыми;
 • после сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном и пред сынами его. Как повелел Господь Моисею о левитах, так и сделали они с ними.
 • И сказал Господь Моисею, говоря:
 • вот закон о левитах: от двадцати пяти лет и выше должны вступать они в службу для работ при скинии собрания,
 • а в пятьдесят лет должны прекращать отправление работ и более не работать:
 • тогда пусть помогают они братьям своим содержать стражу при скинии собрания, работать же – пусть не работают; так поступай с левитами касательно служения их.
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 你 告 诉 亚 伦 说 , 点 灯 的 时 候 , 七 盏 灯 都 要 向 灯 台 前 面 发 光 。
 • 亚 伦 便 这 样 行 。 他 点 灯 台 上 的 灯 , 使 灯 向 前 发 光 , 是 照 耶 和 华 所 吩 咐 摩 西 的 。
 • 这 灯 台 的 作 法 是 用 金 子 锤 出 来 的 , 连 座 带 花 都 是 锤 出 来 的 。 摩 西 制 造 灯 台 , 是 照 耶 和 华 所 指 示 的 样 式 。
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 你 从 以 色 列 人 中 选 出 利 未 人 来 , 洁 净 他 们 。
 • 洁 净 他 们 当 这 样 行 , 用 除 罪 水 弹 在 他 们 身 上 , 又 叫 他 们 用 剃 头 刀 刮 全 身 , 洗 衣 服 , 洁 净 自 己 。
 • 然 后 叫 他 $们 取 一 只 公 牛 犊 , 并 同 献 的 素 祭 , 就 是 调 油 的 细 面 。 你 要 另 取 一 只 公 牛 犊 作 赎 罪 祭 。
 • 将 利 未 人 奉 到 会 幕 前 , 招 聚 以 色 列 全 会 众 。
 • 将 利 未 人 奉 到 耶 和 华 面 前 , 以 色 列 人 要 按 手 在 他 们 头 上 。
 • 亚 伦 也 将 他 们 奉 到 耶 和 华 面 前 , 为 以 色 列 人 当 作 摇 祭 , 使 他 们 好 办 耶 和 华 的 事 。
 • 利 未 人 要 按 手 在 那 两 只 牛 的 头 上 。 你 要 将 一 只 作 赎 罪 祭 , 一 只 作 燔 祭 , 献 给 耶 和 华 , 为 利 未 人 赎 罪 。
 • 你 也 要 使 利 未 人 站 在 亚 伦 和 他 儿 子 面 前 , 将 他 们 当 作 摇 祭 奉 给 耶 和 华 。
 • 这 样 , 你 从 以 色 列 人 中 将 利 未 人 分 别 出 来 , 利 未 人 便 要 归 我 。
 • 此 后 利 未 人 要 进 去 办 会 幕 的 事 , 你 要 洁 净 他 们 , 将 他 们 当 作 摇 祭 奉 上 。
 • 因 为 他 们 是 从 以 色 列 人 中 全 然 给 我 的 , 我 拣 选 他 们 归 我 , 是 代 替 以 色 列 人 中 一 切 头 生 的 。
 • 以 色 列 人 中 一 切 头 生 的 , 连 人 带 牲 畜 , 都 是 我 的 。 我 在 埃 及 地 击 杀 一 切 头 生 的 那 天 , 将 他 们 分 别 为 圣 归 我 。
 • 我 拣 选 利 未 人 代 替 以 色 列 人 中 一 切 头 生 的 。
 • 我 从 以 色 列 人 中 将 利 未 人 当 作 赏 赐 给 亚 伦 和 他 的 儿 子 , 在 会 幕 中 办 以 色 列 人 的 事 , 又 为 以 色 列 人 赎 罪 , 免 得 他 们 挨 近 圣 所 , 有 灾 殃 临 到 他 们 中 间 。
 • 摩 西 , 亚 伦 , 并 以 色 列 全 会 众 便 向 利 未 人 如 此 行 。 凡 耶 和 华 指 着 利 未 人 所 吩 咐 摩 西 的 , 以 色 列 人 就 向 他 们 这 样 行 。
 • 于 是 利 未 人 洁 净 自 己 , 除 了 罪 , 洗 了 衣 服 。 亚 伦 将 他 们 当 作 摇 祭 奉 到 耶 和 华 面 前 , 又 为 他 们 赎 罪 , 洁 净 他 们 。
 • 然 后 利 未 人 进 去 , 在 亚 伦 和 他 儿 子 面 前 , 在 会 幕 中 办 事 。 耶 和 华 指 着 利 未 人 怎 样 吩 咐 摩 西 , 以 色 列 人 就 怎 样 向 他 们 行 了 。
 • 耶 和 华 晓 谕 摩 西 说 ,
 • 利 未 人 是 这 样 , 从 二 十 五 岁 以 外 , 他 们 要 前 来 任 职 , 办 会 幕 的 事 。
 • 到 了 五 十 岁 要 停 工 退 任 , 不 再 办 事 ,
 • 只 要 在 会 幕 里 , 和 他 们 的 弟 兄 一 同 伺 候 , 谨 守 所 吩 咐 的 , 不 再 办 事 了 。 至 于 所 吩 咐 利 未 人 的 , 你 要 这 样 向 他 们 行 。